Obama på KTH

obam

Som många läsare kanske noterat har ett kortare besök på ”Kemi” på KTH varit inplanerat under onsdagseftermiddagen. Tillsammans med Fredrik Reinfeldt skulle man studera KTH-verksamhet under rubriken ”förnyelsebar energi”.

Det var ursprungligen sagt att det var just Kemiskolan som avsågs, och att det gällde förmiddagen, men det tycks av aktiviteter på KTH’s webbsidor som om fler vill haka på, och rykten gör gällande att såväl departement som aktörer från näringslivet lagt sig i det hela, och att det egentliga KTH-bidraget stannar vid endast ett av de områden som nämns nedan… Synd.

Något klart besked om programmet gick inte att få fram i skrivande stund (tisdag eftermiddag). Det var fortfarande stort hysh-hysh. Lokalen har också hållts hemlig tills helt nyligen, och lär ha tömts på allt sitt stora normala innehåll. Vi får väl se vad det blev till slut.

Tillägg 5 september: KTH’s efterhandsreferat för egen del finns här. I tillägg var det ju en del andra inslag, som förmodligen tillkommit via departement och Volvo. 

Men det hela är ju ändå mycket smickrande för Kemiskolan, och har säkert föregåtts av en bedömning av forskningens internationella gångbarhet och allmänna klass. Vad  jag kan förstå avsåg det ursprungligen områdena ”artificiell fotosyntes”, ”våta solceller” (alltså ”kemiska” – inte kiselbaserade) och bränsleceller. Inget av områdena är helt nytt – de har funnits i decennier.

Jag känner de mycket seriösa personerna bakom och har följt det hela på avstånd i något eller några decennier. En strid ström av doktorsavhandlingar har producerats, liksom välciterade artiklar i de främsta tidskrifterna inom området. Och givetvis har mängder av miljoner dragits in i ”externa” forskningsanslag.

Den vetenskapliga kvaliteten kan inte ifrågasättas, och deltagande – och KTH –  är bara att gratulera, men de vidare frågorna är ju om forskningen i sig någonsin kan leda till något praktiskt storskaligt bidrag till Världens energiförsörjning, och om det verkligen handlar om ”förnyelsebar” energi?

Tyvärr skulle jag själv svara nej på båda frågorna, i alla fall inom överskådlig tid. Det mest trovärdiga är fotokemisk vätgasframställning ur vatten, om man skulle kunna hitta någon förbättrad väg till detta.

Den nödvändiga storskaligheten för egentlig praktisk betydelse är egentligen den helt överväldigande haken med alla visioner.

Direkta paralleller kan dras till logistiken till konceptet ”koldioxidlagring”, som jag tog upp här i våras. Jag vill inte upprepa allt igen – följande faktor kanske räcker:

 • Att ”tvätta” luften för att kompensera våra ”koldioxidutsläpp” skulle kräva den största industrin någonsin. Och en tusen gånger större yta än vad som finns tillgänglig på jorden.

Frågan i sammanghanget är väl i vilken föreställningsvärld om förnybara energikällor Obama och Reinfeldt egentligen lever i? Vi får väl inte veta. Politikernas språk är ju bara ett spel för galleriet, och många av de lösningar som föreslås förbrukar uppenbart mer energi och andra resurser än de avses bidra med.

Det vore ju bra om man bara kunde sucka över exempelvis vår miljöministers förvirrade tankevärld, men tyvärr är ju realiteten och konsekvenserna av den alltför reella. De berör oss alla.

Tankarna går också till personer som kan se klart – och som kanske inte behöver rätta in sig i ledet heller. När jag läste och doktorerade vid LTH i Lund 1965-1974 var en av mina uppskattade lärare och vänner Professor Börje Wickberg (Organisk kemi). Han gick tyvärr bort nyligen. Det berättades en gång för mig att han för något 10-tal år sedan bevistade ett seminarium av artificiella fotosyntesforskare, som givetvis var mycket exciterade 😉 över ett framsteg de gjort rörande ”verkningsgraden” i sitt schema (någon procent).

Börje lär ha påpekat försynt vid den avslutande frågestunden att trädet vi ser utanför gör allt detta, mycket miljövänligt, med ca 5% verkningsgrad. Veden kan man ju elda. En viss tystnad lär ha spridit sig i lokalen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  En fjäder i hatten för KTH, svensk ingenjörskonst och energiminister Hatt, kan man hoppas det blir.
  Bakgrunden till omställningen från fossil till förnyelsebart är ju att vi infört en CO2 skatt som gör allt  förnyelsebart mindre olönsamt. Så vi eldar med allt som kan gå under begreppet förnyelsebart samt med sopor som erhålls gratis.  CO2 skatten ger även utveckling av snåla motorer. Ändå så ger energiskatterna ca 50-70 miljarder till statskassan.
   

 2. Peter Stilbs

  Hörde Fredrik Reinfeldt nyss i ”morgonsoffan” på SVT – man kan bara sucka om allt bludder om Sveriges ”klimatpåverkan”, som tyvärr hade en alltför dominerade plats i vad han sade. Förstår han NÅGONTING av sammanhangen?

 3. Björn

  Sammanfattningen av sista stycket, är att vi skall plantera mer träd om folk är så rädda för CO2. Varför konkurrera med naturens egen fotosyntes? Det vore bättre att plantera träd i stället för att anlägga populistiska spårvägar i städerna.

 4. Intressessant Peter!

  Egendomligt nog har jag inte hört talas om att man sysslar med artificiell fotosyntes också på KTH. Inte för att jag är kunnig på området och sökt efter det. Kan det bero på att det finns en stor och PR-begåvad avdelning här på Ångström som har ett helt hus för molekylär biomimetik.

  Stämmer det inte att ett avgörande problem för att nyttiggöra vätgasen är att den alstras tillsammans med syrgas (=knallgas), och därför måste separeras från denna. Det kräver storskaliga membran som ännu inte finns. Om man istället elektrolyserar vatten m h a el från en solcell (verkningsgrad 10-20%) så får man vätgas vid den ena och syrgas vid den andra elektroden.

  /C-G

 5. Peter Stilbs

  CG #4 – det är egentligen en mångårig konstellation med KTH, SU och Uppsala, med personer som dessutom flyttat runt. Centralpersoner i Stockholm är för närvarande Licheng Sun (!) på KTH och Björn Åkermark (flyttade från KTH till SU). Tyngdpunkten för dessa är väl närmast kemin, snarare än fotofysiken.

 6. ThomasJ

  Peter S.#2: ”Förstår han NÅGONTING av sammanhangen?”
  Svar: NEJ, inte ett smack! Däri ligger oxo anledningen till att han kommer att komma bra överens med mr Nobama, enl. utsago av FR, då denne inte heller förstår ett smack… Och tillkommer Hatterskan (frisören) i ’samtalen’ blir enigheten än större & bredare/djupare… Sicken samling dilettanter, brrrr!
   
  Mvh/TJ

 7. Olav Gjelten

  Vi får hoppas att professor Vladimir Kutcherov är kvar på KTH, där Obama tillsammans med Reinfeldt skall avlägga ett besök.
  Sedan sist jag läste om Kutcherov har han antingen ytterligare skärpt tonen eller annars läste jag lite slarvigt sist. Nu hävdar han i alla fall att oljan nybildas i en takt som löser världens energiproblem i miljontals år.
  Nu vet jag att det finns miljöhypokondriker också bland skrivare på den här bloggen som hävdar att fotosyntesen inte hinner med och att syret tat slut.
  Jag kan ingenting om detta, liksom jag också betvivlar att tvärsäkra miljöhotande skribenter vet så mycket som de låtsas. Skulle det vara så att de har rätt borde väl syrehalten i luften redan nu ha reduserats kraftigt jämfört med förindustriell tid. När så inte är fallet kan vi nog relativt tryggt förlita oss på oljan.

 8. Mattias Andersson

  Å vad tråkigt att höra om Börje Wickberg – en uppfriskande föredragshållare som kunde resonera förnuftigt om tex. risk och exponering. Behövs flera tänkande människor som honom.
   

 9. Peter Stilbs

  Olav #7 – detta är skojeri i flera meningar. Det är inte nytt, och det egentliga problemet är att nybildningen är så mycket långsammare än uttaget. Kutcherov är inte professor i normal mening – han var en tid gäst på en avdelning. Vet inte om han är kvar.

 10. Thomas P

  Olav #7 Syret tar inte slut, men visst minskar halten i samma takt som CO2-halten ökar vilket varit uppe här på forumet förut.

 11. Ann L-H

  Peter – för ca tio år sedan var jag i Lund och hörde en mycket entusiastisk professor (namnet hade något med Björn att göra tror jag), som ledde forskning kring mekanismerna i fotosyntesen. Efter en dags påverkan kändes det som om detta med artificiell fotosyntes verkligen hörde den snara framtiden till.  
  Vet Du vad som hände se´n?

 12. Peter Stilbs

  Ann #10 – jo, det kan ha varit Björn Åkermark (numera SU). Alla dessa är SÅÅ entusiastiska – men verkligheten och tidsperspektivet är helt annorlunda. Och det finns massor av forskargrupper över i stort hela landet som tangerar detta, där det finns pengar. 
  Missförstå mig inte att mena att grundforskningen är annat än förstklassig i normalfallet, men den praktiska nyttan är än så länge bara en utopi. 
  Förutom storskaligheten är det i dagsläget dyra, sällsynta, giftiga kemikaliekomponenter som gäller. Och ganska instabila också – man kan ju inte hålla på att byta ut anläggningen varannan vecka…

 13. Håkan Bergman

  USA och Obama kan slänga sig i väggen, vad är väl en månlandning mot detta?
  Ljuset i tunneln!

 14. Ann L-H

  Tack Peter, men minnet klarnade efter ett tag Stenbjörn Styring var namnet.

 15. Peter Stilbs

  Ann #14 – jo han är en känd < >   😉   Mycket övertalande…

 16. pekke

  Hatt lyckas undvika det hemska ordet ” KÄRNKRAFT ” !
   
  ” – De senaste 40 åren har vi gjort en fantastisk resa. 1970 hade vi 80 procent fossil energi, i dag är vi nere på en andel på 32 procent. Det är ju en remarkabel resa där vi brutit oljeberoende i uppvärmningssektorn, och snart inom stora delar av industrin. ”
   
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3755923.ece

 17. pekke

  Ingen revolutionerande teknik som visas upp på KTH.
   

  De projekt som presidenten kommer att få ta del av är:

  Solvatten från företaget med samma namn. En vattenreningsväska för utvecklingsländer.
  Bränsleceller för hållbar transport- och energisektor. Presenteras av professor Göran Lindbergh och hans team från KTH.
  Svensk bränslecellsteknik i form av en hybridbil.
  Volvos elektriska hybriddrivlina

   

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3756286.ece
   

 18. Peter Stilbs

  pekke #17 – ja, det stämmer med vad jag hörde i går eftermiddag. Och jag blev besviken över att KTH släppte in urvattnade externa saker att visa upp. 

 19. AOH

  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637

  Johan R-ström är ”impad” av Obama.

  Börjar 37.06 — vid 41.03 ”—- JR säger: – O. höll det mest kraftfulla klimattalet någonsin – 

  ” —tänker inte lyssna på förnekare och skeptiker längre —”

 20. Peter Stilbs

  AOH2013/09/04 kl. 21:06
  Ja, även SVT’s Rapport och Aktuellt var vedervärdiga i kväll vad gällde Obama’s besök. Erika Bjerström dominerade, och de sökte på varje sätt suga ut och vinkla minsta vink rörande ”klimatfrågan”. Är det bara miljö- och centerpartister på redaktionen?

 21. AOH

  pekke   #  17   

  ”—Ingen revolutionerande teknik som visas upp på KTH—”

  –Bränsleceller för hållbar transport- och energisektor–

  Instämmer – Redan 1964 visades hos ett stort företag i Västerås bränsleceller till marinens ubåtar

  Också ett slags hållbar transportsektor  🙂

 22. Peter Stilbs

  AOH & pekke – konceptet ”bränslecell” daterar sig till 1838 – ja 1838 – inte 1938
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cells
   
  Problemet med dem är fortfarande att de är för dyra för normala tillämpningar.

 23. Holmfrid

  Obama borde kanske ha träffat gruppen från CTH, som jobbar med 4:e gen kärnkraft.  Det potentiellt viktigaste forskningsområdet, där ryssar, indier, Bill Gates m fl  håller på springa ifrån oss.  Vi måste ta bort den blinda fläcken.

 24. AOH

  På tysk TV  ZDF omnämndes Obama:s besök ca 30 sekunder 

  ”—O. hade samtal med de nordiska ministrarna i Stockholm—”

  Det var stort  🙂  🙂

 25. John Silver

  Jag kommer ihåg artificiell fotosyntes från c:a 1980 i Uppsala. 30 år sedan.

 26. Peter Stilbs

  Bjerström, Larshamre och de andra på Rapport/Aktuellt sökte till varje pris vränga det till att Obama talat ”klimat” – han svarade inte på B’s fråga på presskonferensen, så Bjerströmskan hänvisade i Rapport till ett ”bra tal” han hållit tidigare i år om att ”ignorera skeptiker”. 
   
  Sen vrängde man Obamas uttalande om att bygga hållbart samhälle genom att ”översätta” i undertexten att han ville  verka för ett bättre klimat… En väsentlig skillnad.
   
  Har de inga hämningar alls, dessa desinformatörer på SVT?  Bjerström, med Larshamre i bakgrunden verkar vara de allra värsta. 
   

 27. Ann L-H

  Det verkar som om många blev ”impade” av Obamas munvänder, att han den sk professorn ”tänker med munnen” så att vi alla ska förstå hur välgrundade hans slutsatser är. De som nu ser upp till honom som intellektuell gigant kan kanske erinra sig hans orerande i klimatfrågan i somras. Det mest djupsinniga han då vädrade, vill jag minnas, var att han avfärdade skeptikerna som ”plattjordingar”.

 28. Lasse

  Bjerströms aktier föll definitivt när hon gjorde Vietnams landsänkning till en världshavshöjning!
  Rockis föll samtidigt när han inte förmådde rätta henne i den efterföljande debatten!
  Varför ljuga när det finns verkliga problem?

 29. Rosenhane

  Bildt i direktsändning vid slottet angående vad som har diskuterats med Obama.
   
  ”…. inte minst klimatet där det ju finns många i USA som tvivlar på alltihopa”.
   
  Det gör alltså inte Obama och Bildt. Rörande. Och skrämmande.
   
  Kan ingen prata förstånd med Carl Bildt i klimatfrågan, tänk vilken nytta han skulle kunna göra för Sverige om han fick lite undervisning om sakernas tillstånd!

 30. AOH

  Dagens skratt  🙂   🙂

  http://www.metro.se/nyheter/nu-reser-obama-vidare/Hdzmie!IhaLBweQ6oXitF2gGj1duQ/

  Lena Ek anser att Obamas besök betyder väldigt mycket.

  – Det visar vilket inflytande Sverige har som ett litet land. Som miljöminister så är jag naturligtvis väldigt glad över att miljö och klimat har varit ett av de främsta teman här, säger hon till TT.

 31. Håkan Bergman

  AOH #30
  Åsa Romson var besviken över att klimatet fick så liten plats, undrar vad dom där damerna går på för syra?
  Ur metroartikeln:
  ”Även Säkerhetspolisen, Säpo, anser att arbetet gått bra, trots att man hade kort tid att förbereda sig på presidentens besök. Säpo fick veta att Obama skulle komma nästan i samma stund som det blev offentligt, och då satte planeringen igång direkt.”
  Konstigt nog så var försvaret ute och övade med en radargiraff ute på Långholmen redan i början på Juli om jag minns rätt? 

 32. Håkan Bergman

  Nästa centerdam Fru Hatt talar i nattmössan – igen, damen verkar förväxla kamikazekapital med riskkapital. Roskkapitalet har säkert tittat på alla dessa nya projekt och dragit sina slutsatser. Men om bara drygt ett år är fru Hatt fri att själv investera i projekten, lycka till!

 33. Ingemar Nordin

  AOH #30

  Det visar vilket inflytande Sverige har som ett litet land.

  Jag tror att Lena Ek (och vår public service) något överskattar betydelsen av Obamas besök i Sverige. I internationella media så nämns inte ens besöket:

  http://www.bbc.co.uk/news/

  http://edition.cnn.com/

  http://www.foxnews.com/world/index.html

  Nada!

 34. Ann L-H

  # 29 Rosenhane – Bildt ingår väl i konsensusnätverket kring Romklubben …

 35. Pelle L

  Ingemar N.  #33
   
  Att Obamas plötsligt påkomna Stockholmsbesök berodde på att hans förannonserade möte med Putin gick i stöpet är väl självklart.
  Om inte den svenska nomenklaturan och journalistkåren begriper det är dom dummare än tåget.
  Sverige ligger på vägen till St Petersburg så…
   
  Resan var bestämd sedan länge, G20 var målet och den store behövde en dag för att komma över den värsta jet-lagen.
   
  Men det klart att vi ställer upp på charaden.

 36. Håkan Bergman

  AOH #21
  –Bränsleceller för hållbar transport- och energisektor–
  Inget nytt för jänkarna, bränsleceller drev Apollo, nåja Apollo 13 kanske inte var nån höjdare, och så särskilt kommersiellt var det väl inte heller. Men USA har alltså haft 50 år på sig sen dess och inte kommit nån vart för att göra dom kommersiella.

 37. ThomasJ

  Ann-LH#34: Yes! Bildt är en av [övriga] ’besättningsmännen’ i CAGW-itiska, Titanica-sinkum-scammen/bedrägeriet…
  Nice future with these (+mr Nobama/Reinfeldt/Ek/Lööf), oder… ???
   
  God Grief!!!
   
  Mvh/TJ

 38. AOH

  Håkan Bergmann  # 36

  ”—–Inget nytt för jänkarna, bränsleceller drev Apollo—-”

   
  Ändå tror jag att BO imponerades av bränslecell-tekniken 🙂

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3756286.ece

  Så här var hans väg ( BO)  på universitetet, rapporterat av Ny Tekniks Monica Kleja.

  16:59: Carina Lagergren berättar om hur bränsleceller anpassade för fordon kan ersättas bensinbilen .

  Excellent, thank you, säger Barack Obama.

 39. Peter Stilbs

  AOH #38 – ”Excellent” är nog bara en artighetsfras i sammanhanget – men det kanske är vad Du menar.