föreningen svenskt landskapsskydd

Skottlands miljö förstörs av vindkraftsindustrin

The Scottish Wild Land Group (en motsvarighet till Föreningen Svenskt Landskapsskydd) har slagits för att bevara det vackra skotska landskapet så att både människor och djur kan leva och njuta av det. Under mer än 30 år har man har lyckats med att stödja nationalparker och att restaurera ekologiskt viktiga områden. Man har pushat för   →

Vindkraft blir för dyrt

Vindindustrin försöker skicka notan till skattebetalarna. Det handlar nämligen om mycket stora kostnader att ansluta vindkraftparkerna till havs, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall på dagens debattsida i Ny Teknik ”Varken argumentet om alla permanenta och lokala arbetstillfällen som vindkraften ska skapa, eller ännu mindre dess påstådda bidrag till försörjningstryggheten för el, håller ens för en   →

Vindkraft kräfva dessa subventioner

Vindkraftens kris accentueras alltmer. Nödropen i media blir allt vildare, något som vi har berättat om tidigare i sommar. Man måste säga att det är rent skrämmande vilken låg moral vindindustrin och dess medlöpare tycks ha. Man drar sig inte för de mest skamlösa grepp. Vi har ju tidigare berättat om O2-Vindkompaniets skrämselpropaganda (och vår motkampanj   →

Vindindustrin betalar Naturskyddsföreningen för att slippa kritik

Svenska Naturskyddsföreningen tar emot pengar från vindindustrin. Föreningens generalsekreterare Svante Axelsson deltar också tillsammans med vindindustrin i debattartiklar. Samarbetet får kritik från miljöorganisationen Svenskt Landskapsskydd som hävdar att Naturskyddsföreningen inte längre följer sitt uppdrag. Läs artikeln i Östersundsposten Stöd oss gärna med en kommentar!  

Vindkraften splittrar byarna

SvD Näringslivs söndagsartikel, 2012-02-19, ”När vindkraften kom till byn” bär tydligt vindlobbyns kännemärke. Utgångspunkten är de pengar bygden tror sig kunna tjäna i vindindustrins skugga. I de fall där samhället ställer krav på ekonomisk ersättning för miljöförstörelsen tillåts lobbyorganisationen Svensk Vindenergi dra paralleller med Vitryssland. Man borde istället se över sina egna metoder. Läs nyheten   →

Min replik till vindlobbyn nu ute på SvD Brännpunkt

Spotpriset på el är i skrivande stund nere på 30 öre/kwh och subventionerna i form av elcertifikat ligger på cirka 15 öre/kwh. Tänk om Saab för varje bil man sålde för 300 000 kronor fick ytterligare 150 000 kronor av staten i stöd. Det är samma sak. Vindindustrin är liksom Saab konkursmässig utan stöd från   →

Framgångar på Newsmill

Det går bra för våra artiklar på Newsmill! Båda har hängt kvar på tioitopplistan över två dygn nu. Vi tackar för uppmärksamheten. Vill ni att artiklarna skall vara kvar ytterligare ett par dygn så läs dem en gång till och kommentera mera. Lars Berns och Stockholmsinitiativets artikel om Volvo Jonny Fagerström och Björn Törnvalls, Föreningen Svenskt   →

Motståndet mot vindkraft bara växer

I dagens utgåva av Miljörapporten berättas det att motståndet mot vindkraft är nu så omfattande att det jämförs med kärnkraftsopinionen för drygt 30 år sedan. Föreningen Svenskt Landskapsskydd växer hela tiden. Bara i år har ca tusen nya människor anslutit sig och antalet medlemmar uppgår nu till 20 000. [D]et som skapar oro är inte   →