Vindkraften splittrar byarna

Vindfkraft och landsbygd
SvD Näringslivs söndagsartikel, 2012-02-19, ”När vindkraften kom till byn” bär tydligt vindlobbyns kännemärke. Utgångspunkten är de pengar bygden tror sig kunna tjäna i vindindustrins skugga. I de fall där samhället ställer krav på ekonomisk ersättning för miljöförstörelsen tillåts lobbyorganisationen Svensk Vindenergi dra paralleller med Vitryssland. Man borde istället se över sina egna metoder.
Läs nyheten från Föreningen Svenskt Landskapsskydd   
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Det är skrämmande läsning. Vilka pengar finns för att driva skadeståndskrav mot vindkraftsägarna? Fastigheter kan ju bli totalt värdelösa och oanvändbara i skuggan av ett eller flera kraftverk. Om det finns pengar borde alla juridiska spetsfundigheter användas för att driva något specialfall för att om möjligt hitta något som kan vara prejudiserande och därmed öppna upp för andra fall.

 2. OT.
  Ericsson i Ubbhult  http://www.ericsoniubbhult.se/
  har en bra artikel på sin blogg idag

 3. Jan E M

  Björn #1
  I Norrland så har vindkraft snarare höjt värden på bostäder i närområdet. Där vindkraftverk byggts så har flera obebodda hus blivit inlösta. Avstånden gör att det inte är så ofta som vindkraftverk kommer i konflikt med närboende.
  Många gånger byggs de på berg och åsar som ligger långt ifrån dalgångarna där folk bor. Vattenfall byggde en Vindkraftpark med 80 vindkraftverk utanför Fredrika. Det lär inte vara ett enda vindkraftverk som syns från någon fastboensde inom den närmaste milen från vindkraftsparken.

 4. KF

  #3
  ”Många gånger byggs de på berg och åsar som ligger långt ifrån dalgångarna där folk bor” men där desto fler rovfåglar passerar. Är det inte så? 

 5. Håkan

  => Jan EM #3
   
  Problemet i sammanhanget är att vindkraft förmodligen ger minst störningar i Norrlands inland med ofta bra vindlägen och gles befolkning, men att det också är där vi redan har ett elöverskott och överföringsproblem till syd och mellansverige.
  Att bygga vindkraft i södra Sverige har andra förutsättningar där de flesta lokaliseringar  är i konflikt med ett antal kringboende. Att marknadsvärdet på närliggande fastigheter påverkas negativt är närmast självklart och borde inte ens behöva vara föremål för diskussion.

 6. Håkan

  Vad som saknats är en lagstiftning där fastighetsägare via en oberoende värdering ges ersättning för eventuell värdeminskning av fastigheten, samt strikta regler för skadestånd och eventuell nedmontering i de fall där vindkraftsetableringens miljökonsekvensbeskrivning visar sig väsentligen avvika från faktiska förhållanden.
  En utjämnad spelplan hade i längden ökat acceptansen för en vindkraftsutbyggnad där aktörerna också tvingats till större varsamhet vid en nyetablering.

 7. Anders Mohlin

  Läsarnas kommentarer i SvD är allt annat än nådiga vad gäller vindkraftssatsningen. Bland ”vanligt folk” verkar förnuftet finnas, hos våra ”folkvalda” är sunt tänkande en påtaglig bristvara….

 8. ThomasJ

  Inte enbart byarna:
  http://www.regeringen.se/sb/d/15709/a/186711
  Jösses, denna Hatterska, etCons!
  Mvh/TJ

 9. Vindkraftens plats.
  – Om jag bodde lite enskilt, typ gammal bondegård
  – Om det fanns en kombination av vindkraftverk, batterier och växelriktare
  – Om dessa producerade el för mig så att det betalade sig på 10 år
  Då skulle jag överväga att satsa på en sådan combo.
  Jmfr värmepumpar.
  I stor skala som feed in till stamnätet. No way!
   

 10. ThomasJ

  Håkan #6: Självklart ’borde’ där finnas en sådan lagstiftning! Danmark, t.ex. har en sådan, tvingande, där projektören har att betala, förutom värdeförlusten, även själva värderingen – kan bli/blir rätt kostsamt. Häri ligger oxo en anledning till att man i DK ej bygger fler on-shore-verk. Därtill har man – om ännu ej på helt korrekt sätt – reducerat max dB lågfrekent ljud till 20 vid boende.
  Säkerhetsavstånd är en annan, viktig fråga och här svamlar svenska myndigheter ton-i-ton med vkv-maffian & anger bara s.k. ’rekommendationer’. Några få kommuner har ’på egna’ bevåg tagit beslut om min-avstånd, t.ex. Österåker, om ~ 1.000 till boende. Frågan uppkommer naturligtvis härvid vem ska kompensera för förlusten av en grannes mark-/nyttjandevärde inom säk-avståndet???
  I Asutralien (NSW) har t.o.m. lagstiftats en vetorätt för boende inom 2 kilometer från planerat vkv!  Goodie!!  😀 
  Hur illa det deFacto står till i dessa frågor illustreras med ett fall som omskrivs i nedan länk, se sidorna 35-37. 
  http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokaten/Advokaten%202012-1.pdf
  Rejält skrämmande att ett SÄRINTRESSE har ’lyckats’ få till ett slikt förhållande ’as-is’ vad gäller detta utomordentligt samhällsletala vind-vansinne. Undrar när centristerna avser upphöra med mottagande av mutor, direkta/indirekta, från detta särintresse…
  Go figure!
  Mvh/TJ

 11. Skogsmannen

  Lite OT, men…
  En artikel i SVD som förespråkar kärnkraft som en självklar del av energimixen.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/karnkraften-en-sjalvklar-del-av-energimixen_6866807.svd
  Lite annorlunda respons i kommentarsfältet jämfört med kommentarsfältet i föregående artikel som skrev att kärnkraft är en återvändsgränd!

 12. Johan Tisell

  Tomas #8
  Detta finns om hattasken:
  Utbildning
  2000 
  Retorik (enstaka kurs), Södertörns Högskola
  1992-1995 
  Fil kand (statsvetenskap och internationella relationer),
  Göteborgs Universitet
  1991-1992 
  Komplettering för högskolebehörighet, KomVux Halmstad
  1991 
  Frivilligutbildning för Totalförsvaret, Bungeskolan, Gotland
  1988-1991 
  Gymnasieutbildning, Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping
  Man blir dödsskrämd.  Komvux för att sedan ägna 6-7 år för en tramsig fil kand i icke tekniska ämnen…
  Retorikkurs på toppen! It och energi förtjänar utbildning och erfarenhet… 

 13. Peter Stilbs

  Johan #12 – detta med en kurs i Retorik för Hatt ledde tankarna in på en av de roligaste replikerna (för mig i allafall) i de 45 Monty Pythonavsnitten –
  http://www.youtube.com/watch?v=MT-JIJTSpF0  (ca 1:45 min)
  Damerna behandlar den vuxne Cleese (politiker) fortfarande som ett spädbarn, och gläds åt att han redan kan prata  ”… of course I can talk, I am Minister of overseas development (biståndsminister)…”
  faktiskt tänker jag på denna sketch i stort varje gång jag hör en politiker öppna munnen…