Reella och virtuella pandemier

Den sista veckan har vaccinationskampanjen mot svininfluensan diskuterats livligt. Det man konstaterat är att denna influensa snarare var en ovanligt mild variant än en något farligare. Eftersom antalet ”svåra fall” inte var större i länder som avstod ifrån massvaccinering än i de som genomförde den så var de pengar som användes till denna kampanj helt bortkastade.
Det talades t.o.m. om en medicinsk tragedi, detta eftersom det visade sig att det främsta resuiltatet av kampanjen var att ett antal barn drappades av en (åtminstone för närvarande) obotlig sjukdom, nämligen narkolepsi – en sjukdom som förmodligen kommer att förstöra deras liv.
Det visar sig också på sedvanligt vis att ingen tar ansvar för tragedin. Trots att det var en statlig kampanj så tar staten inte det fulla ansvaret – ett skadestånd bestående av en engångssumma på 50 000 kronor uppfattas med rätta som ett rent hån av de drabbade.
När frågan diskuterades i God Morgon Världen på söndagen så gick Lotta Gröning till hård attack mot de medier som skapade en hysteri, som närmast drev politikerna framför sig. Vad Lotta G därmed sade var i stort sett att svininfluensan var en pandemi som bestod av två delar,
dels ett reellt, men som det skulle visa sig våldsamt överdrivet hot i form av ett smittsamt virus som spreds genom nära kontakt med redan smittade och som hos de som blev smittade oftast gav upphov till en mild influensa men där några få med otillräckligt immunförsvar faktiskt blev allvarligt sjuka,
dels en världsomspännande hysteri, som bäst kan beskrivas som ett virtuellt hot, som spreds med modern kommunikationsteknologi. Det var en medial pandemi som först drabbade journalister och bloggare världen runt och som sedan via politiker också spreds till en större allmänhet. I Egypten drabbade denna virtuella pandemi de kristna kopterna som fick sina grisar slaktade och i många andra länder ledde den till massvaccinationskampanjer som, även om de inte som i Sverige gav allvarliga biverkningar, ändå kostade stora summor.
Under debatten i God Morgon Världen nämndes det också att trots att det på ett ganska tidigt stadium, redan medan smittan spreds i Australien och Nya Zeeland blivit tydligt att det reella hotet inte var särskilt allvarligt, så att man redan då borde ha insett att en massvaccination av större delen av Sveriges befolkning skulle vara onödig hade politikerna svårt att stå emot det mediala trycket vilket innebar att det var den virtuella epidemin som orsakade de svåra biverkningarna.
En svensk översättning av reella och virtuella hot skulle kunna vara verkliga och inbillade hot, och det nämndes också i debatten i God Morgon Världen att en av de få som stod emot den virtuella pandemin och faktiskt rent ut sa att vaccinationen var onödig fick det årets förvillarpris.
(Risken är uppenbar att VoFs förvillarpris kommer att råka ut för samma öde som Aftonbladets saligen insomnade Årets Svensk som avskaffades sedan den ene efter den andre av dem som fått utmärkelsen visade sig ha varit rena mediaprodukter.)
Vi som under ett antal år följt klimatdebatten kan ju inte undgå att se parallellerna. Vi har en pandemi som består av två delar.
Dels ett verkligt men våldsamt överdrivet hot bestående av en uppmätt ökning av koldioxidhalten i atmosfären, en ökning som kanske kommer att leda till en långsam uppvärmning av jorden – en uppvärmning som förmodligen rentav kommer att visa sig vara av godo för livet på jorden
Dels en världsomspännande hysteri som återigen bäst kan beskrivas som en virtuell pandemi, en pandemi   som i detta fall utgår ifrån FNs klimatpanel och som först och främst infekterat vetenskapsjournalister världen runt. Även denna pandemi sprids huvudsakligen med modern kommunikationsteknologi, och liksom med svininfluensan så är det de behandlingsinsatser som det virtuella hotet lett till som åstadkommit de svåraste biverkningarna. Den åtgärd som jag skulle vilja beskriva som en humanitär tragedi är Kyotoprotokollet som förutom en hel del annat elände lett till skogsskövling med åtföljande plantering av oljepalmer i tropikerna. Hur allvarliga de totala biverkningarna kommer att bli innan den virtuella pandemin har hejdats är det ännu ingen som vet.
Det bör också påpekas att på samma sätt som det långt innan besluten om massvaccination togs hade blivit uppenbart att det reella hotet var våldsamt överdrivet, så har det också blivit allt tydligare att hotet från den ökande halten av koldoxid är överdrivet – det är ju framför allt det faktum att den uppvärmning, som påstods bero på ökningen av växthusgaser i atmosfären, tagit en alltmer besvärande lång paus som visar detta.
 
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Tack Sten. Likheten mellan de två hysterierna: svininfluensan och klimathotet är klockren. SvD har ju haft en artikelserie om den förstnämnda. Med anledning av den serien mailade jag chefredaktören för SvD och påpekade att vi är många som förväntar oss en liknande serie om klimathotet. Jag fick svar, men inget löfte.Men det var väl vad man kunde förvänta sig.

 2. Stickan no1

  Hur skyddar man sig mot global hysteri?
  Skall man angripa smittkällan= vissa forskare, smittovägarna=medierna eller skall man ”vaccinera” befolkningen med mer kritiskt tänkande?
  Vad gör man när hysteri muterar med medier och politiker och blir värre och värre med tiden?
  Vilken instans är ”smittskyddstyrelse” vid hysteri?
  Kan man eller bör man ställa de som sprider hysteri inför rätta för allmäntfarligt beteende?
  Om man en gång haft det skyddar då ”immunförsvaret” mot liknande åkommor eller är man försvagad och blir lättare smittad?
   

 3. Tack Sten.
  Mycket bra.
  Det är på sätt och vis en paradox och en tragedi, att dagens fantastiska kommunikationsmöjligheter inte ligger i fas med människans utveckling. Människan har hamnat på efterkälken….. För bland oss människor finns fortfarande 100 000-tals ”Krösa-Major”, som skriker ”tyfis tyfis” vid minsta utslag……..Och numera drabbar KrösaMajornas hysteri inte bara den lokala lilla byn, numera kan de moderna KrösaMajorna  torgföra hela världen sina tokerier med ett par knapptryck.

 4. S. Andersson

  Vi har en ny generation journalister nu som tycks ha lärt sig att
  Sanningen är ointressant
  Man får blanda rapportering med tyckande hej vilt
  Media ska användas för att främja den enskilde journalistens politiska ideer
  Medias främsta uppgift är att påverka, inte att rapportera
  Långa, ingående reportage är jobbiga att skriva och läsa. Snuttifiera hellre.
  Ifrågasätt aldrig en miljöorganisation
  Utländska nyheter kommer bara från engelska tidningar och BBC
  Rättstavning och -skrivning är gammaldags och inkräktar på journalistens personliga frihet

 5. Christopher E

  Jag håller med om det mesta och att det finns paralleller och lärdomar i influensaepisoden att dra nytta av för framtiden.
  Att de som eventuellt fått biverkningar av vaccineringen ska få rimlig ersättning håller jag också med om. Om Sverige betalar en markägare 150 000 per år för att förstöra naturen med en vindsnurra borde vi rimligen ha råd med mycket till någon som drabbats av sjukdom genom att följa statliga råd. Sambandet vaccin/narkolepsi är dock inte helt enkelt. Ett statistiskt samband tycks säkrat, men mekanismen är okänd. Dessutom leder även vanlig säsongsinfluensa till narkolepsifall utan vaccinering. Så det verkar som om några fick narkolepsi pga vaccineringen, några slapp det tack vare den och några hade fått det ändå (tyvärr alltså tydligen med övervikt på det första). Håller dock förstås med om staten ska ta på sig ansvar.
  Men det är ändå något som får mig att vilja nyansera lite. Precis som det uppenbart var mediehysteri vid vaccinationen, är det lite lynchstämning nu när mediedrevet går åt andra hållet. Jag är lite överkänslig för båda varianterna.
  Jag kan trots misstag jag inte förnekar ändå se en del förmildrande omständigheter. Man måste komma ihåg att det alltid är lätt att vara efterklok.
  ”men som det skulle visa sig våldsamt överdrivet hot i form av ett smittsamt virus”, står det ju härovan, där ”som det skulle visa sig” är ett högst väsentligt uttryck i sammanhanget. Visst fanns det de som hade invändningar mot vaccineringen när den utfördes (och att ge dem förvillarpris var en dundermiss!) men saken är ju den att det garanterat hade funnits några med invändningar även om vaccinationen senare visat sig vara ett lyckokast. Att någon får rätt är givet, men det lättare att säga vem det var man skulle lyssnat på efteråt än i stundens hetta.
  En annan kanske ”förmildrande” omständighet, eller i alla fall förklaring, är den massiva kritik staten tidigare fått för att vid katastrofer, tex vid tsunamin, vara handlingsförlamade. Om det är lynchstämning nu med 150 narkolepsifall och inga döda (däremot minst 6 räddade liv), är det en stilla västanfläkt jämfört med stämningen om viruset visat sig lika aggressivt som det först såg ut och vi inte vaccinerat, med kanske hundratals eller tusentals dödsfall som följd.
  Gjort är gjort i alla fall, och vi kan inte ändra på det nu.
  Någon gång kommer verkligen en allvarlig pandemi, och förhoppningsvis har denna ”generalrepetion” gett lärdomar inför vaccineringslogistiken nästa gång. Den som tvivlar på effektiviteten av vaccinering i allmänhet kan notera det pågåeende utbrottet av mässling i Järna där antroposoferna motverkar vaccination (mässling är inget att fnissa åt, dödar ca 750 000 varje år globalt).
  En risk jag kan se är acceptansen för massvaccinering nästa gång kan bli låg på grund av narkolepsidebatten och att många tror att det är ”vargen kommer falsklarm” ännu en gång.
  Nu blir jag väl rejält påhoppad här och populär som en konservativ högerkristen på ett kommunistiskt konvent, men detta var i alla fall mitt försök till nyansering när smockorna ryker som värst. 😉

 6. Uffe

  Jag är smått optimistisk.
  Dessa hysterier kommer att fostra en ny generation i kritiskt tänkande och faktakontroll från alternativa källor.
  En arbetskamrat som har tonårsbarn berättade att när dom skriver sina gymnasiearbeten så försöker dom alltid få in en vinkling mot miljö (=CO2) och/eller jämställdhet (=genusteori) för då ”får man bättre betyg”.
   
  Dom är inte så lättlurade/-ledda som vi tror dom små 🙂 , värmer i hjärtat för en som gått i skola i konformism-Sverige på 70-talet. 
   

 7. Thomas

  Christopher #5 för en gångs skull får jag hålla med dig.

 8. Jonas E

  Slogs också av hur väl hysterin kring svininfluensan och klimatdebatten sammanfaller. Varför är vi i Sverige så ofta ” bäst i klassen” d.v.s. vaccinerar flest, gör det största klimatanpassningarna m.m. I länder som Polen och Tyskland verkar det finnas en mer nyanserad debatt i offentliga frågor som leder länderna mindre myndighetsstyrt och mer rätt. Vi i Sverige agerar som en kommuniststat, kan det vara så att tjänstemän och journalister inte riktigt förstått sina roller i en demokrati?.  

 9. Christopher E

  Thomas #6
  Tack för det. Jag uppskattar att vi trots olika syn i vissa frågor ändå inte är mer låsta än att resonera logiskt likadant i andra.
  (Jag backade bl.a. upp dig på ämnet ljusföroreningar en gång i samband med Earth Hour-debatten 🙂 )

 10. Sören

  Finns en liten risk dock att man med en aldrig så klockren systemjämförelse förlorar fokus på kritiska detaljer, i det här fallet kanske, missar chansen att beskriva exakt var journalistikens kedja hoppat av – jag ser hellre en precis ”crash investigation” där.
   
  Annars kan man riskera göra samma misstag som t ex den fd skeptikerrörelsen gör i sin övertygelse att fenomenen kreationism och barnvaccinationsförnekande också utgör klockrena systemjämförelser, att man låter stirrandet på detta övergripande vägleda sig bort från avgörande skillnader i detalj.

 11. Peter F

  Minns ni hysterin med fågelinfluensan ! I pressen flaggades det för att inte vistas ute i skog och mark när vårens flyttfåglar anlände. Det visade sig dock att infleunsan spreds längs vägarna inte med flygande fåglar. Det var mao människan som transporterade runt smittade fåglar.

 12. hahn

  Cristopher E och i viss utsträckning Thomas, Jag tror inte jag löper någon särskild risk att ryckas med åt ena eller andra hållet. Jag ger alltså blanka f*n i högljudda tvärsäkra experter som talar om vad som KAN hända. De ylar för döva öron i mitt fall. Jag lyssnar på vad som sägs egentligen (fakta) och tar reda på vad faktiskt har hänt, eller händer. När vaccinationen skulle inledas visste man att det rörde sig om en mild influensa och en handfull smittade i mexico (var det 8 st?).
  Ska jag ägna resten av mitt liv åt att vaccinera mig för minsta flunsa och ska vi avsätta en betydande del av vår BNP åt sådant här trams? Jag skulle inte tro det!
  Men Cristopher sätter det verkliga problemet i fokus när han påpekar att beredskapen och viljan kommer att urholkas den dagen hotet är verkligt. Det är ett fatalt förstört förtroende man bygger upp, eller river ner kanske är en bättre beskrivning.
  Likheten med klimatdebatten är slående för mig i alla fall. I båda fallen har jag reagerat exakt likadant, nämligen: ”nämen vänta nu, det här stämmer ju inte, vad pågår egentligen?”

 13. Tack, Sten, för att du tar upp denna uppenbara parallell till klimathotet. Skillnaden är ju att här kommer facit betydligt mer klart och snabbt än när det gäller klimatet. Även om det aldrig är helt svart och vitt, förstås. Just nu har pendeln slagit tillbaka. Men de vetenskapstroende (ansvariga, scientister, ”skeptiker” m.fl.) hänger med en dåres envishet fast vid att inget fel begåtts och kan ändlöst ifrågasätta sambandet med narkolepsi, ungefär som de AGW-troende på TCS alltid drar fram några fysikaliska samband, oavsett vad man försöker säga.
  Men jag håller inte alls med de personer som skriver att det inte var helt fel att massvaccinera och att man inte visste i förväg att det var fel. Redan innan massvaccineringen var påbörjad stod det helt klart för den som följde med i medierna att svininfluensan inte var allvarlig och att vaccination var onödig utanför riskgrupperna. Det är klart, om man med panik i blick läste i kvällstidningen att ännu en person dött, då var det svårt att se. Men om man höll huvudet kallt och noterade att det någonstans stod att den som dött, stort uppslaget i tidningen, nästan alltid tillhörde en riskgrupp, då var det enkelt.
  Bara genom att följa medierapporteringen och med sund skepsis ifrågasätta och även lyssna på dem som ifrågasatte, kunde jag lätt se att massvaccinationen var idioti, redan innan den började. Följaktligen beslutade jag utan tvekan att inte delta i galenskaperna, inte vaccinera mig själv eller mina små barn. Vänner och bekanta såg förvånat på mig när jag sa det. Men idag kan jag säga ”vad var det jag sa!” och slippa oroa mig för några biverkningar, samt känna tillfredsställelsen att jag inte hoppar bara för att överheten befaller.
  Och ungefär på samma grunder avfärdar jag ”klimathotet” som nonsens. Enda skillnaden är att jag inte vet om jag kommer att leva så länge att jag kan säga ”vad var det jag sa!” igen.

 14. …och bara för att undgå larviga antydningar och beskyllningar om foliehatt så kan jag påpeka att mina barn fått alla vanliga vaccinationer plus några till vid resor, liksom jag själv. Jag har alltså inget emot att ta beprövade vacciner. Men när överheten plötsligt säger att vi utan dröjsmål, och dessutom i onödan, måste injicera en nyframtagen substans i nio miljoner människor, då sparkar jag bakut.

 15. Bra och intressant artikel.
  Själv tror jag att det inte bara var så att politikerna ”vek” sig för massmedia utan att de ville undvika att hängas ut för att ha köpt mängder med vaccin som sedan skulle kastas. Dom var livrädda för vad media skulle säga om den skandalen, bättre då att köra på med massvaccineringen när vi redan var tvungna att köpa vaccinet. Detta trots att de medicinska argumenten var extremt tunna.
   
  Sedan måste jag notera att förvillarpriset från VoF till AD hade flera andra ingridienser än hennes kritik mot vaccineringen. Även dessa kan man ha synpunkter på, men det var inte ”bara” för kritiken mot massvaccineringen hon fick priset.
   
  Största faran med hela denna soppa är givetvis att när det blir ett allvarligt hot kommer det bli mycket svårt att få folk att vaccinera sig. Särskilt med tanke på att de ansvariga vidhåller att det var rätt beslut. Så om samma relativt ofarliga hot dyker upp igen kommer dom att fatta samma beslut!? Och förvänta sig att folk lyssnar…!?

 16. Lena Krantz

  Jag tycker att naturligt fetts farlighet är en bättre jämförelse. Det var ju en långsammare process men ändå.

 17. Christopher E

  hahn #12
  Det är din självklara rätt att vara skeptisk, men du underdriver rätt kraftigt vad det var fråga om.
  Spanska sjukan 1918 är väl allom bekant var en mycket allvarlig pandemi som skördade 50-100 miljoner döda. Den orsakades av viruset H1N1. Viruset kom först från grisar. Den andra gången viruset H1N1 dök upp var just 2009, även denna gång från grisar. H1N1 är unikt bland influensavirus därför att det drabbar inte bara äldre med ökad dödlighet.
  Mer avancerad sjukvård nu hade inte stoppat ett aggressivt virus, för precis som 1918 skulle även vården nu översvämmas av sjukdomsfall som inte skulle hinna behandlas. I Sverige användes idrottslokaler mm för massinläggning 1918, sjukhusen räckte inte till på långa vägar.
  Med detta i åtanke, och initialt en ganska snabb spridning av viruset måste man ändå ha respekt för att läkarvetenskapen inte ”tramsade” om svininfluensans potentiella fara för skojs skull.
  Vi kan vara glada att den nya mutationen visade sig vara betydligt mindre aggressiv. En ”onödig” vaccinering är ändå i jämförelse ett lindrigt problem.
  Dödsfallen från svinfluensan 2009 hamnade på minst 18 000 personer, troligen många fler enligt WHO. Givetvis lite i jämförelse, men ändå fler än en ”handfull smittade i Mexico”. I Sverige dog 31 personer. Minnet är kort ibland.
  Jag brukar inte vaccinera mig för vanlig säsongsinfluensa, men kommer att liksom vid svininfluensan göra det om risken bedöms högre.  

 18. Hej alla kommentatorer,

  jag vill härmed främst tacka alla dem som bidragit till att både nyansera frågan om massvaccinationen och att också föra vad jag skulle vilja beskriva som en konstruktiv dialog. Det är ju naturligtvis så att när man skriver ett inlägg så ska det inte bli alltför långt vilket innebär att man inte har plats aför alla nyanseringar.  Jag kan kanske nämna att eftersom jag hjälper till i en skola så hade jag tänkt vaccinera mig, men det kändes inte så nödvändigt att jag tog mig den tid som skulle ha behövts för att först boka en tid och se dan ta sprutan.

 19. Johan E

  Vet någon vilken roll WHO har i sammanhanget?
  Är det möjligen på WHO, IPCC chairman Mr. Rajendra K. Pachauri tänker på när han säger:” The IPCC has become a model for interaction between science and decision makers.”

 20. hahn

  Cristopher E #17, Det du säger stämmer, så när som på hur det rörde sig längs tidsaxeln. Jag har inte brytt mig om att notera några hållpunkter, men att det rörde sig om en mild variant, och att det inte var farligt förutom vissa riskgrupper stod klart i god tid innan någon vaccination inleddes. Dessutom gjordes sedvanliga minst sagt patetiska försök att återuppliva hotbilden i dagspressen med någon veckas mellanrum under lite för lång tid efteråt.

 21. Thomas

  Till #17 kan tilläggas att bara för att viruset inte var så dödligt inledningsvis fanns ingen garanti för att det skulle förbli så. För spanska sjukan var den andra vågen var mycket dödligare än den första. Även sedan man sett att svininfluensan initialt skördade få offer fanns misstankar om att den kunde mutera och bli värre.
   
  Spanska sjukan dödade uppåt 5% av mänskligheten. Hur stor risk för en upprepning behövs innan det är värt att massvaccinera?

 22. Micke Johnsson

  OT!
  Anders ”alarmisten” Wijkman är ute och skrämmer folk igen(är han statsanställd fortfarande?). Han måste vara rädd för sin egen skugga.

 23. pekke

  Micke Johnsson #22
  Länk:
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/02/19/vi-beh-ver-f-rre-m-nniskor-p-jorden
   

 24. Christopher E #17
  ” I Sverige dog 31 personer. Minnet är kort ibland.”
  Och hur många dör i den vanliga säsongsinfluensan, den du inte vaccinerar dig emot?! 😉
   
  Thomas #21
  Då vore det kloka i att hålla en hög beredskap och starta vaccineringen när tecken fanns på en farlig mutation. Nu fanns det aldrig några sådana tecken och effekten blir att när det verkligen behövs kommer folk inte att vaccinera sig. Detta plus hundratals skadade barn. Var det värt priset?

 25. #19 Johan
  WHO liknar IPCC. Chefen för WHO hade hemliga rådgivare som visade sig ha kommerciella intressen. Liten insyn, slutna processer och intresse av att ”göra sig märkvärdiga”.
  Det fanns många varningssignaler ang vaccinet:
  – tillverkaren friskrev sig från biverkningar
  – testades ej ordentligt
  – kvicksilversalt som konserveringmedel
  – adjuvantet/skvalen har utpekats som mycket tveksamt- gulfsjukan
  Jag vågade inte låta familjen vaccineras!

 26. Christopher E

  John Johansson #24
  ”Och hur många dör i den vanliga säsongsinfluensan”
  Betydligt fler som både du och jag vet, men nu var det ett påståeende att det bara var en handfull smittade i Mexico jag bemötte. Den vanliga influensan slår dock mest mot äldre till skillnad från H1N1.
  Det var alltså inte pga av dödsfallen i Sverige jag valde vaccinering, utan det faktum att svininfluensan såsom varande den första H1N1-pandemin sedan spanska sjukan var en potentiellt större risk än den vanliga säsongsinfluensan.

 27. Thomas

  John #24 för att kunna ha någon sådan beredskap måste man köpa in vaccinet och sedan inte använda det, och hur populärt tror du det varit? Snacka om att det skrikits om bortslösade pengar. Dessutom är högst tveksamt om det fanns någon beredskap för att kunna vaccinera folk tillräckligt snabbt i ett akut läge. 
   
   

 28. Slabadang

  Maktfördelningen!
  Journalister har helt förändrat sin syn på sin uppgift. Andersson #4 räknar upp en del i den nedåtgående spiralen. Vi ser en kår som tagit sig utrymme på andra funktioners bekostnad. Inom allt fler områden och tillfällen så agerar journalister språkrör för både vetenskap och annan expertis. Vi ser allt mindre verkliga experter i TV utan de är utbytta mot folk som tycker och tror en djävla massa saker. Journalister har i brist på motstånd blivit en klubb för inbördes beundran där det är deras egna åsikter som blivit det viktigaste. 
  De har i allt stärre utsträckning kidnappat alla frågor och är så mikrofon och ibildkåta att man undrar om media medvetet mobbar ut sakkunskapen medvetet eller om det är en konsekvens av självupptagenheten.
  Att det ”slarvas” medvetet med fakta av ideologiska skäl är ett tydligt mönster. I SVT var det senast igår en arikel som hävdade att arbetskadorna ökat med ”67%” enligt facken med antydan om fas 3 som orsak. Jaha 67% hur många svåra arbetsolyckor är det då? Hur många sker varje år? hur stora är de normala skillnaderna år från år?
  Som vanligt så ger artiklen inget svar på den frågan. Artikleförfattaren ville hjälpa till lite med propagandan bara så folk skulle tro att det var Alliansen som skapat olyckorna. Så här håller de på i stort och smått konstant.
  Jag stälde frågan till vetenskräpsredaktionen om de kunde ge något exempel under de senaste miljarder åren då klimatförändringar INTE skett, men de är mig fortfarande svaret skyldig. 
  ”Endast egenföretagare kan tänka sig pensionera sig vid 75” var en annan rubrik på SVT. När du läste vad SIFO s undersökning kommit fram tilkl så visade det sig att hälften av de tillfrågade kunde tänka sig att jobba till 75. varifrån iden till rubrik kom var bara för att skapa en medvetet felaktig bild om hur opinionen stod i frågan.
  Man blir så förbannat trött på ohederligheten osakligheten och partiskheten så man spyr. Kliamtrapporteringen lämnar vi därhän som ett exempel så föruttnat att vi får försöka koncentrera oss att den blir stilbildande för all rapportering.
  Begagnade bilhandlare har genom en rad åtgärder fördubblat sitt intjänade förtroende. Journlalisternas sjunker fortfarande och kan med avundsjuka snegla på konkurrentens förtroende från allmänheten som yrkesgrupp. Vi kanske ska låta dem byta jobb för demokratins och tredja statsmaktens skull ?

 29. Christopher E

  En passande teckning i sammanhanget? Att tolkas åt valfritt håll!
  😉
  http://www.cartoonstock.com/lowres/dcn0005l.jpg

 30. Thomas #27
  Precis min poäng.
  Men kostnaden fanns ändå. Jag menar att beslutet togs just för att slippa att stå för ”slöseriet” att köpa vaccin som inte kom till användning och inte pga saklig medicinsk grund. Man hade bundit sig att köpa vaccin och då var det enklare (för att sippa få kritik i media) att besluta att använda detta fast men egentligen inte skulle göra det. Du verkar vara inne på samma linje?!

 31. Thomas

  John #30 ingen väntade sig biverkningarna, och även om influensan inte verkade bli så hemskt allvarlig skördade den ändå offer. Beslutet att organisera vaccinationer var IMHO vettigt.

 32. Maths

  Visst är det olyckligt med de bieffekter som uppstod i och med vaccineringen och visst skulle man vilja invänta om det är riktig fara eller inte innan man sätter igång en vaccineringskampanj.
  Problemet är ju att för det första måste man ju identifiera och isolera viruset i fråga och sedan måste någon utveckla ett vaccin. Med dagens globala resande finns det inte mycket tid att spela på, finns inte en chans att vi ska få långtidseffekter klara för oss innan det är för sent. Olyckligt men inte desto mindre sant.
  Det handlar ju om riskvärdering. Och vi är ju beredda att ta ganska stora risker vad det gäller ”normala” mediciner, oväntade bieffekter orsakar en himla massa dödsfall per år. Såg någon siffra att de utgör den tredje största dödsorsaken i USA (har ej läst artikeln själv dock):
  Journal of the American Medical Association(JAMA) 2000;284:483-485; &. Lazarou 
    
  Studies have found pharmaceutical use to be aleading cause of hospitalizations and the third leading cause of deaths(1).In 1998 an extensive study published in the Journal of the American Medical Association (JAMA) showed that 106,000 people die each year in American hospitals from medication side effects (1).      
   

 33. Olaus Petri

  Maths, jag misstänker att de flesta som avlider av medicinska bieffekter varken är unga eller särskilt friska utan ofta befinner sig i långt gångna stadier av svåra sjukdomar som kräver såväl starka som många preparat.

 34. Bertel

  Ev lite ot, men handlar om hur man kan, som journalist(Catarin R-J), skuldbelägga våra matvanor och hur man lyckas dra in solidaritet, djurskydd och klimat i resonemanget.
  I artikeln nedan, antyds, att ifall du unviker kolhydrater i form av, potatis, ris, pasta mm(och äter istället vitkål, broccoli, blomkål mm, som jag gör) skall du skämmas, dvs du är osolidarisk med kommande generationer, ser till att djuren lider och orsakar växthuseffekt?
  Kan bara säga, smaklig måltid!  😉  och läs artikeln nedan.
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1609774/rdquoI-ivern-att-bli-smala-missar-vi-omtanken-om-andrardquo.html   

 35. Maths

  #33 Olaus Petri
  Det är väl inte alls otänkbart att det är så men faktum kvarstår, någon måste ta ställning till vilken risk vi är beredda att ta. Bieffekter kommer alltid uppstå men det är inte alls säkert att narkolepsifallen upptäckts även om vaccinet inte ”snabbproducerats” och testats i större grupper innan.
  Och det är alltid lätt att vara efterklok. Jag tycker själv beslutet var riktigt och är faktiskt ganskla imponerad av organisationen runt det hela. Däremot finns det en hel del att önska vad det gäller avtalskrivningar och kontrakt med läkemedelsföretag / myndigheter osv…
     

 36. Thomas #31 m.fl.
  Ni menar alltså att (i princip) alla andra länder tog ett felaktigt beslut som inte drev på ang. massvaccinering!? Sverige är (nästan) unikt som tog ”rätt” beslut och detta hade ingen koppling till att vi redan var tvungna att köpa vaccin!?

 37. hahn

  Äh, det är väl knappast förvånande att de som lät sig luras gärna vill framhålla att det trots allt var rätt. Inte tusan orkar jag diskutera det. Och så blir det väl i klimathotsdebatten också räknar jag kallt med.

 38. Maths #35
  ”Och det är alltid lätt att vara efterklok. Jag tycker själv beslutet var riktigt”
  Själv tycker jag att vissa verkar ha väldigt svårt att vara just ”efterkloka” 😉
  Inte ens med facit i hand och med lite distans är man beredd att erkänna att fel beslut togs…

 39. Lena Krantz

  Bertel # 34
  Herregud! Människan har ju inte förstått ett jota. Facinerande när människor skriver debattartiklar utan att läsa in sig på ämnet.

 40. Maths

  #38 John Johanson
  Jo, sett i efterhand var det ju ett felaktigt beslut. Utan tvekan. Men det är ju knappast där problematiken ligger. Har man facit blir ju allting så mycket lättare.  

 41. Olaus Petri

  Maths, vad jag avsåg var att de som dör av dessa biverkningar näppeligen har ett val av det slaget vi talar om här.

 42. Maths

  Olaus Petri
  Kanske det men titta bara på ett vanligt receptfritt läkemedel som diclofenac (antiinflammatoriskt), uppenbarligen accepterar vi att 1 på 10 000 drabbas av toxisk epidermal nekrolys (livshotande hudsjukdom), och att 1 av 100 får blödande magsår. Bara för att nämna något….
  Så jo, jag tycker det är lite populistiskt att skrika och gorma alltför högt vad det gäller vaccinet. Därmed inte sagt att man inte ska kritisera felaktigheter.
    

 43. Olaus Petri

  Maths, jag tror inte vi ligger alltför långt ifrån varandra, men återigen är det individer som redan är gamla och sjuka som främst utgör riskgruppen för dödliga utfall/biverkningar vid (miss?)bruk av exempelvis diclofenac, och då i rejält höga doser och under lång tid. Dina storleksordningar blir därför inte helt relevanta att jämföra med.
  Sedan har vi frågan om barn och de kalkylerade risker vi utsätter dessa för. I det avseendet är trösklarna är betydligt lägre. Här hittar vi förstås en stor förklaringspotential till varför det blev så starka reaktioner på svininfluensavaccinet.

 44. Bertel

  Lena Krantz # 39
  Det är just detta som stör mig, att de journalister som utger sig vara  ”sakkunniga” är så himla dåligt pålästa i ämnet de skall bevaka.
  Det verkar som att dessa journalister har missat, vilken oändligt information/kunskapskälla, för allmänheten, ”internet” är.  För ifall allmänheten är mer belästa än sakkunnig journalist om ämnet, raderas förtroendet ottalt.
  Vad som är skrämmande, är, att de ämnen jag har fördjupat mig i, på senare år, har det framkommit, att journalisterna som anger sig vara sakkunniga är förbluffande dåligt insatta/pålästa i ämnen de skall specialbevaka. Orsakerna till detta är nog många, men beklämmande för journalistkåren.

 45. Thomas

  John #36 jag bedömer om beslutet var rätt eller inte givet den information de som tog det hade tillgång till då, inte vad vi vet idag. Jag förväntar mig inte att beslutsfattare skall vara klärvoajanta.
   
  Bertel #34 det framgår tydligt att det är ökad köttkonsumtion som talas om i artikeln ”Det stora flertalet som äter enligt LCHF-metoden äter högst upp i näringskedjan, mycket kött, mjölkprodukter och ägg.” så om du bara äter vitkål, broccoli, blomkål mm behöver du inte känna dig träffad. (om inte det där ”mm” syftar på en hel massa kött förstås).

 46. Christopher E

  hahn #37
  Jag känner mig inte det minsta lurad. Jag erbjöds kostnadsfritt ett vaccin mot mot en influensavåg på arbetstid, tog den och slapp möjligen runt en veckas feber och smärtor med delvis förlorad inkomst. Dessutom var jag därmed också effektivt en broms mot smittspridning och besparade även ovaccinerade samma sak. Varsågod! 😉
  Jag har en rätt realistisk syn på risker och biverkningar. Jag var försökskanin i flera medicinska tester i Lund på 1980-talet. Om du tex. är i den olyckliga situationen att du både måste äta blodförtunnande medel och tar Losec samtidigt kan du alltså tacka mig för att man visste att den kombinationen är säker innan allmänheten fick prova.

 47. Mr. G.

  Christopher E och flera andra…jag och min hustru vaccinerar oss varje år utan störningar. Problemet med ”hälsorisker” är att politiker blir utpekade som ”ansvariga personer” det är sällan att politiskt parti får kritik i hälsofrågor. Detta ”personliga ansvar” skrämmer politiker eftersom de plötsligt kan bli av med sin utkomst. Det var den franska värmeböljan 2003 (?) som satte skräck i dem och sedan har det bara rullat vidare. 
  Sedan har WHO många intressanta aspekter. Chefen är en kinesiska. Vaccinet tillverkas i Kina till största delen. Parallellen med WMO är intressant där No 2 är kines och IPCC-chefen Indier. De länder som tjänat mest på Montrealprotokollet är KIna och Indien som också kammat in mycket pengar via Kyotoprotokollet. Ingen rök utan eld.

 48. Slabadang

  OT Mängfaldfascismens galada dagar med skottpengar på vår integritet och självständighet!
  Nu tror ni kanske att jag har invandringspolitken i huvudet när jag använder ordet mångfald men jag syftar på fascistiska tankefigureroch ageranden.
  Antalet små självutnämnda fascister ökar i antal och agerar inom allt fler områden. Det gemensamma för dem är att de alla ropar på den politiska polisens dvs våra politiker att de skall hjälpa dem att pådyvla resten av befolkningen just deras fraktions ideer om både det ena och det andra genom lagstftning och sanktioner.
  Det har vuxit fram en mentalitet där allt fler tar sig rätten att sätta sig över andra. Vegetarianer Köttare, klimatister, fattigdomsbekämpare, djurättsaktivister,feminister, genusvetenskapare, you name´it. Inom altl fler områden minskar toleransen för att vi är olika och tillåts vara olika. Alla ska vara likadana som jag och tycka som jag och skall med lag tvingas att göra som jag vill.
  Ett alltmer vanligt argument är att någon skall ”ta ansvar för” både den ena och andra konstruerade problemet. Det kan vara skolan som är den vanligaste slasktratten för olika profeter,Det kan vara polltiker polisen ”vi” eller vem som helst som skall ”ta ansvaret” oavsett om det går, är lämpligt, eller ens önskvärt. Alla har tagit sig rätten att vara besserwissrar över alla andra. Att vi skulle äga ett eget ansvar finns liksom inte på deras karta. Man är antingen för eller emot och allt måste ifrågasättas och styras. Att repektera olika åsikter värdringar och beteenden man sjäkv ogillar är inte med på checklistan.
  Sverker Olofsson är ett tragiskt exempel på hur man kan fördela ett ”ansvar” på helt skogstokiga kriterier. Han angrep Leksands hockeyklubb enligt följande logik. ” Det kan finnas folk med alkoholproblem som går på deras matcher, därför skulle Leksand anta en egen alkoholpolitik enligt Sverkers kriterier och inte servera bla öl i pausen på deras evenemang.
  Folk kan alltså i andra sammanhang ansvara för sina alkoholism i vardagen. Men just på Leksands matcher tyckte Sverker att det fanns anledning för Leksand att bestämma över hur vida folk själva kunde bestämma om de ville ta en bärs eller ej.
  Leksand skulle alltså ha en annan alkoholpolitik än vad riksdagen betämt stryd av vad Sverker TYCKER i frågan. Vad publiken tyckte som gick på matcherna var för Sverker ointressant,
  I nästa program tyckte Sverker att svenska folket skulle behöva hans hjälp för att kunna motstå frestelsen att köpa en godispåse vid kassan.Sverker ojade sig över att godiset låg nära kassorna, medan jag är jätteglaf över att de inte är det första vi möter när vi går in i en affär. Jag lever också med övertygelsen att folk själva har ansvar för vad de vill och bör stoppa i sig 
  Med andsra ord så är vi en samling idioter som inte kan ta ansvar för något själva. Inte vad vi ska äta inte om vi kan ta en bärs eller stoppa i oss en godisbit. inte själva avgöra vilken balans vi har mellan vad vi lägger på tallriken. Vi har inte heller rätten att själva bedstämma vad vi tycker om vårt eget kön eller uppfattar det motsatta där skall vi anlita genuspedagoger som hjälper oss tillrätta. Tolkningar andra än vad genusexperterna hävdar gör oss till antifeminister.
  Det är skottpengar på vår personiiga integritet och även på våra institutioners. Skolan polisen är avlövade sitt ansvar och själständighet och vi har ministrar som byter blöjorna på avdelningar för äldreomsorg som inte fungerar. Det är ministern istället för den verksamhetsansvarige som ställs till svars. Inget personligt ansvar allt ska politiseras inga undantag inet utrymme för integritet och olika uppfattningar. Mångfaldens fascism skjuter skarpt och politikerna delar ut skottpengarna. Journalismen utgör ammunitionsförråd. Det demoraliserade folket blir resultatet på jaktkroken.
  Den gemensamma nämnaren för dessa tankefigurer är inte intresset för repektive lilla nischfrpga utan det gemensamma folkförakt de äger. Morot eller falukorv ? ”Min lilla Snutte och Snuttan trodde ni verkligen att ni skulle kunna fatta det beslutet själva menar ni?”

 49. Thomas #45
  ”John #36 jag bedömer om beslutet var rätt eller inte givet den information de som tog det hade tillgång till då, inte vad vi vet idag.”
  Jo men det betyder väl att du tycker att ”alla” andra länder tog fel beslut vid den tidpunkten. Eller menar du att Sverige hade sämre faktaunderlag än andra länder? Och du tror inte att det faktum att vi redan hade bundit oss att köpa vaccin påverkade beslutet?

 50. Slabadang #48
  Jag håller med dig om de tokigheter som du redovisar..  Förenklat är det väl vad amerikanarna kallar för ”The Nanny State”.  Vi skall alla vara klienter inför en hord av besserwissers istället för att ta ansvar för våra egna liv.
  Åt helvete är det!

 51. Forts.
  Eller är det en medveten politik som emanerar från någonstans att försöka göra en större del av befolkning till drängar åt en mindre del av befolkningen.
   

 52. Gunnar E

  #51#
  Antal människor =M  Antal adrenalinstinna hannar =A.  A bekämpar varann och blir färre.Övriga dvs 1-M kan inte göra mkt åt det utan finner sig (knotande). Den här utvecklingen tänks då leda till mindre bråk. Alltså A/M-A där A minskar. (fritt efter Gunnar Adler Karlsson: ”Lärobok för 90-talet”)

 53. Gunnar E

  Korrigering
  #51#
   Antal människor =M Antal adrenalinstinna hannar =A. A bekämpar varann och blir färre.Övriga dvs A-M kan inte göra mkt åt det utan finner sig (knotande). Den här utvecklingen tänks då leda till mindre bråk. Alltså A/M-A där A minskar. (fritt efter Gunnar Adler Karlsson: ”Lärobok för 90-talet”)

 54. HenrikM

  OT
  Pappersvariant av Svd har en liten notis på sidan 19 Näringslivsdeelen i dag.
  Rubrik: Uppvärmningen naturlig
  Text förkortad: Den uppvärmning som skett under 1900-talet ligger till sin geografiska utbredning inom ramen för den naturliga variationen. Det visar en studie som gjorts vid Stockholms Universitet .
  Hittar inte artikeln på nätet. Är det nån som vet vilken undersökning Svd hänvisar till? 

 55. HenrikM

  Hittade artikeln på SU:
  http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/likartade-temperaturforandringar-over-hela-norra-halvklotet-de-senaste-1200-aren-1.76404

 56. Ingemar Nordin

  HenrikM #55,

  Klart intressant artikel.

  http://www.clim-past.net/8/227/2012/cp-8-227-2012.pdf

  De säger också: – Studien visar att 1600-talet var det kallaste århundradet de senaste 1200 åren på norra halvklotet. 900-talet var det varmaste och 1900-talet det näst varmaste. Tyvärr finns det ännu för lite data för att kunna undersöka hur det var på södra halvklotet. Men de data som finns pekar på ett likartat mönster, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.

  Och avslutar med: Men de senaste 20–30 årens kraftiga globala uppvärmning är mycket svår att förklara utan att mänskliga utsläpp av växthusgaser tas i beaktande, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.

  Men det är ju bara det att deras data börjar under medeltidsvärmen (800-talet) så att vi inte vet huruvida den uppvärmningen var lika snabb som den som skett från Lilla Istiden.

 57. Johan E

  Icke OT
  En logisk/filosofisk frågeställning. A beslöt sig att spela på rulett.
  1) Numret han satsade på vann.
  2) Numret han satsade på vann inte.
  Fattade A rätt beslut?
   

 58. Pelle L

  Johan E #57
  om beslutet är rätt eller fel beror väl på vad det önskade resultatet var.
  Vill du vinna? Eller vill du förlora?
   
  Kanske du skall ställa dina frågor på tex
  https://www.flashback.org/f91 i stället.

 59. Problemet med svininfluensa vaccinet var dåligt beprövat,alltså med
  orenheter.
  Desperationer med media hoten mot människan,framkallade en
  global hysteri,det är denna hysteri som får allvarliga verkningar hur
  man ska ta hotet med stort allvar eller negligeras.
  Vaccineringar är dock effektivt medel mot allvarliga sjukdommar.
  Om de flesta vaccinerar sig så sprids inte sjukdommar,de begränsas.
  Men de kunde man inte veta om svininfluensans farlighet,en pandemi är mycket allvarlig,mutationer är särskilt riskfyllda.
  Ca 100 dog ,vilket var vad räknade med på smittskyddinstistutet.
  Något fel kan man inte se de gjort med pandemivarningar.
  Man för se det som en förövning för framtida hot av sjukdoms-
  spridande större globala härjningar,misstag görs alltid,lärdommar
  får tas av detta för framtiden.
  ALI.K.

 60. Pelle L

  ALI.K. #59
  ”…Man för se det som en förövning för framtida hot…”
  Lagom kul förövning för de 150 barnen som fick narkolepsi!
  Hade någon talat om för dem att det bara var en ”förövning”?
  ”lärdommar får tas av detta för framtiden.”
  Inte särskilt vackert att dra lärdomar med andras liv och hälsa som insats.
   

 61. Pelle L#
  Föräldrar har detta ansvar om vaccinering skall göras,hade inte vac-
  cineringen inte gjorts,så hade kanske 100-150 ytterligare dött i Sverige.
  Varningar för vaccinets typ fanns om bl.a orenheter och dess be-
  prövning,att undvika vaccinering hade mest lämpligt,gjorde detta
  med mitt barn som beslut som förälder.
  Men kan inte skyllas på smittinstitutet som ansvarig för dessa nar-
  kolepsifall.
  Risker får man leva med alltid,men hur får var och en avgöra som enskild eller som förälder.
  ALI.K.

 62. Mångfaldsfascismen breder ut sig på alla områden,när skall individen själv få bestämma,detta med skolans förtryckande av
  elever fortsätter,så blir resultatet en allt sämre med elevens
  resultat,glädjen är dödad och skall anpassas till ett jobb ideal med
  högre löner med högre utbildning.
  När skall skolans börja bilda självständiga individer med ansvars-
  tagande och läror om kunskap som viktiga utan styrningar av trams.
  ALI.K.

 63. Pelle L

  ALI.K. du motsäger ju dig själv flera ånger om.
  Först säger du att ”…Man för se det som en förövning för framtida hot…”
  sedan att ”…Föräldrar har detta ansvar…”
   
  Så regering/socialstyrelse etc har inget ansvar? 
  En stackars förälder är skuld till att barnet får narkolepsi?
  ”Risker får man leva med alltid,men hur får var och en avgöra som enskild eller som förälder.”
  Ja du, lätt för en vanlig människa att ta dessa beslut när expertisen svär sig fri från ansvar.
  Fy fan för det resonemanget!
   
   

 64. UnoK

  Vilken utmärkt tråd! Här kan man hålla med artikelförfattare, Christopher E och Tomas – samtidigt!
  Christopher E:s #5 får mig att dra in min cyniska svans – om myndighetsdogmatism – mellan benen.
  Givet denna information hade jag kommit till samma beslut som Smittskyddsmyndigheten.
  Återstår att betänka varför inte ALLA smittskyddsmyndigheter, i olika länder med samma WHO-information,(som John Johansson anför ovan) kom till samma beslut?
  Vad visste de, eller visste de inte – som vi visste? 
  Från vad jag sett om det interna beslutsfattandet inom Smittskyddsmyndigheten så vår ett WHO-sanktionerat ”pandemi”det lösenord som innebar att man var ”tvungen” att trycka på knappen för totalvacinering.
  Det innebar också inköp av vaccin, och en omfattande kostnad. Men detta innebär ju inte att vaccinet måste användas, om det skulle visa sig onödigt (jfr Försvaret och inköp av Leopardstridsvagnar).
  För att försöka analogisera med klimatdebatten tycker jag att man skulle kunna ha vissa hållpunkter: knapp A vid ett visst skede, sen knapp B, om nödvändigt, osv.
  Tidsaspekten är ju ju annorlunda: veckor mot dekader.
  Jag har förståelse för besluten under svinempidemin – mindre för de under vindmölleepidemin. 

 65. Dex

  Jag satt också rädd som en hare framför TVn och såg mexikaner springa runt med munskydd och det som rullades upp var minst sagt skrämmande. Jag satt ändå lugnt i båten tills det hela nådde USA och då fick man statistik som höll mer eller mindre hela vägen. Det var ju inget att oroa sig för.
  Helt plötsligt började alla möjliga personer teoretisera om mutationsfrekvens hos virus, jämföra med spanska sjukan etc etc precis som ett eko av det man hörde på TV… Ta en titt på det du förstår. Statistik. Det kan alla begripa om man bestämmer sig för att tänka till. Det var mindre dödligt (95-98%), mindre smittsamt och ledde till ungefär om inte mildare symptom än den vanliga säsongsinfluensan (som är lika mycket H1N1 den med). Sedan kan man väl vaccinera mot det ändå, som man gör mot den vanliga influensan. Men med den här insatsen av resurser och skräck?
  Hade det visat sig att det rörde sig om en sjukdom var lika allvarlig som Hepatit B som man rutinmässigt vaccinerar mot och som spred sig så snabbt, ja då hade naturligtvis jag också ställt mig i kön 6:25 på morgonen på ICA Maxi om det behövts. Även om biverkningar funnits som var värre.
  ”Ja, men det drabbade ju unga personer”. Hetsen var så total så Smittskyddsinstitutet har ju detaljstatistik på det med. Runt 30 personer strök tyvärr med. 5 personer kunde jag utläsa som inte tillhörde riskgrupper. Inte en enda var under 50 år gammal.
  Alla får göra som de vill. Men att diskutera insatsen i form av pengar måste man kunna göra. ”Det hade ju kunnat vara farligt”. Som tur var levde vi i informationssamhället så man kunde ju innan se att det inte var det. Precis som någon sagt är det alltid många som skall säga att det var visst rätt trots att facit finns och det inte var det. Att jämföra med roulette är liksom inte rimligt. Jag hade iaf samma åsikt redan från början. Om informationen finns och man kan lita på källan i förekommande fall så måste ju vara bra att tänka till. Rätt eller fel… men jag tänkte ändå själv.

 66. OR

  Intressant uppslag och tankeutbyte mellan kommentatorer som annars ofta hamnar i skyttegravar; bra! Hoppas alla kan se skillnad på detta och AGW:are som blandar in tobaksfrågan i klimatdebatten. 
  Kosmo SR P1  hade ett program om kändisskap – media- politik som jag hörde igår. Det verkar ha varit så en längre tid att media faktiskt har styrt politiker eftersom mediaexponering har så stor betydelse. Möjligen finns en liten tendens att politiker nu tar tillbaka något av sin integritet. Som tidigt exempel återutsändes Margaret Thatchers vägran att hoppa för Stina Dabrowski.
  Medias katastrofberoende är så förutsägbart att det kan utnyttjas av politiska intressen. Klimathotet må vara virtuellt; koldioxidskatterna är det inte. Ordet har blivit kött som man sa förr. Det är en genomtänkt katastrofpolitik vi behöver.

 67. AGW företrädare, som blandar in tobaks och oljeembargon,ett sätt att vilseleda allmänheten, taktik med dåliga argument helt enkelt.
  Or! tyvärr alltför vanligt.
  ALI.K.

 68. Leif J.

  Christopher E # 17
  Den egentliga orsaken till att du vaccinerade dig synes vara att du var dåligt påläst.
  Förvisso sade man ibland i propagandan att det handla om det första utbrottet av H1N1 sedan 1918, vilket helt enkelt inte är sant.

  Under ett av utbrotten som var 1977 massvaccinerades folk i USA, vilket ledde till nevrologiska sjukdomar och även stämningar. Mer om det kan den hågade lätt googla fram.
   
   
   

 69. Christopher E

  Leif J. #68
  Det var ett logiskt och rimligt beslut att vaccinera mig med läget som rådde. Jag kommer att göra det igen under samma omständigheter. Jag tog då och tar framöver råd från en smittskyddsöverläkare i min närhet med stor kunskap om influensavirus, vaccin och epidemier. Jag må kallas auktoritetstroende om det känns bättre, men jag tror inte någon här sitter på större kunskap än denne i detta ämne.
  Jag står fast vid att vaccineringskampanjen var i mitt tycke rätt beslut vid tillfället. Sedan kan ju var och en vara efterklok, det är ju alltid lättast. Det fanns de som motsatte sig vaccinering och de som förespråkade den. Oavsett utfall av influensan kommer alltså en grupp slå sig på bröstet som experter efteråt. Ingen här satt dock med ansvaret att ta beslutet att riskera många dödsfall från epidemi eller då okända biverkningar från vaccin.
  Vaccinet fanns. Att inte använda det hade garanterat gett ett okänt antal extra dödsfall. Ingen kunde då förutsäga att narkolepsi skulle öka hos en riskgrupp. Mig veterligen har dock ingen dött av vaccinet. Det är inga lätta överväganden, trots självsäkerheten bland de efterkloka.

 70. Christopher E

  Leif J. igen
  Glömde skriva att du kanske skulle skilja på utbrott och pandemier också.