Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten

Just nu pågår det som av många beskrivits som en vetenskapsfestival, det årliga möte för forskning i Nordamerika, som går under namnet AAAS (läses ”triple A S”). Jag som aldrig ser på TV vet inte om Sveriges Television bevakar evenemanget, däremot har jag med egna öron kunnat konstatera att Vetenskapsradion finns på plats.
Eftersom det tydligen finns mer än 5000 föreläsningar, seminarier, work-shops, utställningar m.m. att välja emellan så tvingas de fåtaliga vetenskapsjournalisterna sovra i utbudet och gå på sådant som de tror kan vara dels intressant, dels kanske någorlunda förståeligt. Jag har fått ett intryck av att det är den klimatrelaterade forskningen som anses vara den mest intressanta, detta eftersom ett antal sådana inslag redan avrapporterats.
Det som då slagit mig är att det som det främst rapporterats om är forskning som handlar om framtiden – d.v.s. om någonting som vi egentligen inte kan veta något om. Innan jag kommer in på de inslag jag lyssnat på så vill jag dela med mig av mina egna funderingar om förutsättningarna för denna forskning.
Det grundläggande är något som ganska få ägnar sig åt, nämligen att försöka att förutspå ”det framtida klimatet”. Utgångspunkten för denna forskning är antagandet att den centrala faktorn för att veta något om framtiden är jordens strålningsbalans, eller med andra ord energibalansen. Enligt vad jag förstått så anses det att det för närvarande är en liten obalans så att inflädet till jorden är något större än utflödet – skillnaden påstås vara av storleken 1 W per kvadratmeter. Det skulle innebära att jordens totala energi-innehåll skulle öka med 5 x 1014 Joule per sekund (jordens area) och eftersom det går ungefär 3 x 107 sekunder på ett år så skulle energiökningen bli c:a 15 x 1021 Joule på ett år. Om denna energi skulle användas för att värma haven så skulle det räcka för att höja temperaturen på ytvattnet ner till 10 meters djup en grad. Om den istället skulle användas för att smälta is (om vi antar att den redan är 0-gradig) så skulle den kunna smälta mellan 1 och 2 % av Grönlands inlandsis. En mer rimlig fördelning skulle kanske vara att 10% används för att smälta is, 75% för att värma ytvatten och övriga 15% för att värma djuphavet. Om vi antar detta så borde på de 12 år som gått sedan 1998 (medan atmosfären inte blivit märkbart varmare) så skulle ytvattnet (ner till ungefär 200 meters djup) ha blivit 0,5 grader varmare, 1% av Grönlands inlandsis skulle ha smält och djuphavet skulle ha blivit 0,04 grader varmare. Och dessutom skulle världshaven ha stigit 6 cm.
Jag kan naturligtvis ha räknat fel och jag skulle bli glad om de som är kunnigare än jag ville göra egna beräkningar. Det enda jag kan konstatera är att om mina beräkningar är riktiga så kan jag förstå om  ledande klimatforskare är bekymrade över att de inte kan se vart värmen tagit vägen.
De som direkt ägnar sig åt att försöka förutsäga jordens temperaturutveckling är dock ganska få. Det finns däremot många som förutsätter att björnen är skjuten, d.v.s. att science is settled och uppvärmningen oundviklig, och som därför försöker att förutse konsekvenserna av denna uppvärmning. Den enklaste varianten av detta är då att helt enkelt anta att klimatet på ett ställe långt uppe i norr kommer att vara detsamma som klimatet på ett något mindre nordligt ställe idag. På motsvarande sätt kan man gissa hur havet kommer att vara på ett ställe om ett antal år och studera hur havet är på ett annat ställe idag. Detta gäller både eventuell temperaturförändring och förändring av exempelvis pH.
De inslag ifrån AAAS som jag hittills hört beskrivas är alla av slaget att det handlar om att sälja skinnet – björnen får vi väl skjuta så småningom. Science is settled!
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan Tisell

  Bra skrivet!
  Jag gjorde liknande reflektion i bilien i går när en forskare intervjuades om ”effekterna av klimatförändringen”. Jag lyssnade kritiskt och insåg att det varken fanns emperi eller bevis för att det fanns en klimatförändring. Utan endast en prognos av vad som skulle hända, FÖRUTSATT ATT AGW-HYPOTESEN VAR SANN.
  Rena rama snurren alltså. Lika dumt som att forska i vad som händer vid kanten, förutsatt att jorden är platt! 

 2. Peter Stilbs

  SVT har skickat några juniorer till Vancouver. De har bl.a. åstadkommit detta
  och detta . Kunde de inte hitta någon bättre än James Hansen att intervjua? Han verkar leva i en egen bubbla. Titta och förskräcks.

 3. Tack Sten!
  Mycket bra!
  Länkar till en vetenskaplig debatt mellan professorerna Andrew Dessler (AGW-förespråkare) och Richard Linzden (skeptiker), som på ett bra sätt illustrerar din artikel, Sten.
  Länken har säkeert postats här tidigare, men som sagt, den är en bra illustration till vad du skriver, Sten, och det kanske finns ”nytillkomna” som inte sett denna debatt?
  Desslers första presentation är dessutom full av fel.
  ”Haven stiger, isarna och glaciärerna smälter, havet värms upp, temperaturen stiger….osv. 
  Att  Dessler småningom förfaller till personangrepp och ”Tobacco”-argumentation mot Lindzen, gör honom knappast mer trovärdig……
  http://www.youtube.com/watch?v=l9Sh1B-rV60 

 4. Bengt Abelsson

  Vill länka till WSJ
  http://junkscience.com/2012/02/20/wsj-concerned-scientists-reply-on-global-warming/
   
   
   

 5. OT
  Ledsen att komma med ett OT redan här. Men jag fick en idé, och vill gärna delge den innan jag glömt bort hela tanken. (minnet är bra men kort!)
  Så här:
  Nu passerar bensinpriset, och även dieseln, 15-kronorsvallen. Elpriset slår i taket varje gång det blir kallt.
   En väldigt stor andel av utpriset på energi är ju skatter av olika slag. Min tanke är, går det inte att konstruera en CO2-skattevisare? Alltså, jag utgår att CO2-skatten är en procentuell del av bensinpriset. Varje gång bensinpriset höjs, så höjs därför CO2-skatten räknat i kronor och ören?
  Jag har googlat runt lite, men inte hittat några uppgifter om procentsatsen? Någon som vet?
  Tänk så praktiskt det vore att bara kunna föra in det aktuella utpriset på bensin/diesel och elenergi, och vips kan man se hur mycket man faktiskt betalar i kronor och ören för att ”rädda klimatet”……Detta gäller väl även elpriset antar jag?
  Ett pedagogiskt och bra sätt att visa folk vad de faktiskt betalar. Med tanke på hur mycket, eller snarare lite Sverige belastar planeten med CO2-utsläpp, så kan ju var och en själv ta sig en funderare på om denna CO2-skatt är rimlig?
  Kronor och ören är något nästan alla begriper!

 6. inge

  En fysiker förklarar fundamentalt fel i växthusgasresonemanget. Han menar att, medan klimatforskarna betraktar rymden som kall, så betraktar de rymden som att den inte har någon temperatur. Och skillnaden skulle bli att det inte finns någon växthuseffekt. Läs själva:
  http://antigreen.blogspot.com/
  och:
  http://www.slayingtheskydragon.com/en/blog/194-roy-spencers-fatal-error-believing-the-vacuum-of-space-has-a-temperature

 7. Jan Lindblom

  För besin: Energiskatt 3,14 kr, Co2-skatt 2,51 kr!
  http://spbi.se/statistik/skatter

 8. Jan Lindblom # 6
  Tack!
  Det skulle innebära, om jag räknat rätt, att staten tar in ca 13,6 miljarder i CO2-skatter bara på bilismen.

 9. Peter Stilbs # 2
  Tack för länkarna.
  Hur trovärdig är en ”forskare” som använder utrryck som att ”Mamma Natur hjälper oss”?

 10. Labbibia.
  Sen finns det väl fler CO2-skatter även om de kallas annat typ vindkraftsbidragen

 11. tty

  Inge #5
  Rymden har de facto en temperatur p. g. a. den isotropa bakgrundsstrålningen. 3 grader K.

 12. Peter Gleick Admits to Deception in Obtaining Heartland Climate Files
  http://antigreen.blogspot.com/


 13. inge

  tty
  Ja, jag vet det, men du får läsa själv. Detta är högt över min nivå.

 14. Peter Stilbs

  tty och inge – vad jag förstår så kommer strålningen som motsvarar ca 2.7K från stoft och annat. Områden med totalt vacuum kan ju inte utsända strålning.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_background_radiation

 15. Lasse

  Det är många faktorer som påverkar vattnets temperatur och som samverkar. Att räkna fram en uppvärmning genom att bara se på inströmmande energi ger stort fel. Avdunstning , vind, utstrålning mm balanserar temperaturen rätt väl, för att inte tala om cirkulation i vattenmassan där skiktning ger separata system.
   
  Då är det lättare att räkna på energikatterna som gör oss immuna mot höga oljepriser, de är nämligen, förutom momsen, icke procentuella.

 16. OT men lite kul.
  Jag är nu en av många ”executive producers” av filmen ”Frack Nation”
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100138480/fracknation-pay-one-dollar-become-a-movie-mogul-save-the-world/

 17. ThomasJ

  Labbibia ##4/7: Bra idé att på bensinkvitton speca andelen CO2-skatt per tankning, precis som momsen särredovisas. Blir dock sannolikt mkt svårt att få igenom, jfr. med ’processen’ att på lönebeskeden få arbetsgivarskatterna etc. specade… Tror inte det är legio hos alltför många företag ännu, även om där finns en ökande andel som gör så.
  Du kan ju oxo lägga till kostnaderna för utsläppsrätterna till CO2-skatter, de är rejäla! LKAB, t.ex., betalar ~ 4 miljarder/år för dessa… och nu ’vill/ska’ EU belägga all flygverksamhet till/från EU-länder med CO2-skatt… Det senare bådar mot mkt allvarliga konsekvenser, vi får la se efter den 25/2 då en rad ej EU-länder möts i Moskva för att dryfta motåtgärder… Pikant i denna story är ju att ICAO är ett FN-organ…
  Arma medborgare!
  Mvh/TJ 
  It’s all about the money

 18. Lasse #14
  Eftersom det finns en relativt skarp gräns (kallad termoklinen) mellan ”varmt ytvatten” och kallt djupvatten så finns det en grovuppdelning av haven i dessa två delar. Naturligtvis betyder inte det att temperaturerna är konstanta inom dessa. Självklart påverkar avdunstning och vind den direkta yttemperaturen, men det hindrar inte att en stor mängd tillförd energi borde hittas i form av en påvisbar uppvärmning i någon termisk reservoar. De viktigaste av dessa är såvitt jag vet, haven, uppdelade i yt- och djuphav och isarna, på land eller flytande. Jag skulle vilja säga att antingen är den extra värmen så diffust fördelad – om den exempelvis skulle fördelas jämnt av i djuphaven så skulle det motsvara (om jag räknar rätt) en uppvärmning på 0,2 grader. Även om Argobojarna bara varit igång halva tiden så borde en uppvärmning av 0,1 grad ha kunnat påvisas. Det andra alternativet är någon form av ”hotspot”, d.v.s. en betydligt större uppvärmning inom någon del av någon av de termiska reservoarerna. Jag är fortfarande nyfiken på om någon har andra uppgifter om den angivna strålningsobalansen.
   
   

 19. ThomasJ # 17
  Lysande idé ju, det där med att få CO2-skatten specad i kronor och ören på bensinkvittot!
  Men jag tror inte bensinbolagen vågar, för då blir de naturligtvis genast beskyllda för att ”motarbeta arbetet för att rädda klimatet”…
  Inga argument är för fula när det gäller ”att rädda klimatet”, det har vi redan sett tillräckligt många ggr….

 20. latoba

  Labbiba #5
  Jet har en skattekalkylator
  http://www.jet.se/prices/taxes.aspx  

 21. Lite mer OT
  This week, 26 countries will meet to organise retaliation against the EU over its move to tax airlines for their emissions. This may be the first salvo in dangerous trade wars fought over climate change.
  http://www.climatechangedispatch.com/

 22. Det är inget konstigt i att det största intresset riktas mot vetenskap som vill förutsäga framtiden.
  Redan i förhistorisk och antik tid låg stort fokus i ett rike på spåmän, som kunde förutsäga skördar, stridslycka och annat. Stora resurser satsades, t.ex. i de babyloniska riket, på att hålla kadrer av spåmän.
  Nu drar jag inte all vetenskap över en kam. Mycket vetenskap är sund. Men faktum är att många av dem som idag kallas ”forskare” inte är något annat än en modern version av dess gamla tiders spåmän, fortfarande hållna av dagens ”hov” för att förutsäga framtiden. 

 23. Johan Tisell

  peter Stilbs m.fl.
  Hur i H-e kan Hansen vräka ur sig sån skit??
  Och var är mina sponsorpengar från fossilindutrin? Har ni fått era??? 

 24. Janne

  Den där Watten per kvadratmeter kan väl bara gälla på solsidan och mellan vändkretsarna sen borde ju den avta avta runt jordens krökning, eller är den ett uppskattat medelvärde? Kanske bara någon som sträckt upp ett fuktigt finger i luften som med tvågradersmålet.

 25. István

  Att skjuta björnen före skinnet är sold är dålig ekonomi.
  Lagerhållning av osålda skinn kostar pengar!
  Björn skall skjutas just in time.
   

 26. Thomas

  Peter #14 de där 2,7K är kvar sedan perioden strax efter big bang. När universum svalnade och densiteten sjönk så blev det så småningom genomskinligt för elektromagnetisk strålning, och det är den strålningen vars våglängd gradvis ökat genom universums expansion som vi mäter idag.
   
  Inte för att det påverkar dumheterna som sägs i inges länkar i #6.
   

 27. CL

  Kan någon förklara varför fossilindustrin skulle slösa pengar på att motverka AGW?
  Två veckor efter klimatmötet i Köpenhamn sände danska, norska, ryska och USA´s regeringar representanter till Canada för att förhandla om hur olje- och gasreserverna i Arktis skulle fördelas och exploateras. Minskade CO2 utsläpp men först en rejäl oljeutvinning i Arktis!!! Denna pyramidala dubbelmoral uppmärksammades av ingen. Någon regerade på att det kunde uppstå miljöskador av typ Mexikanska golfen men ingen påpekade det oförenliga i att minska CO2 utsläppen med ena handen och exploatera nya nya oljekällor med den andra.
  Jakten på CO2 har frikopplats från allt annat och blivit en religion. Ett spel för galleriet som tjänar politiska och ekonomiska syften.

 28. Slabadang

  AAAs ordförande är ”livrädd” enlgt SVT för att allmänheten tappet förtroendet för vetenskapen.
  http://svt.se/2.108068/1.2712335/vetenskapen_under_hot
  AAAs ordförande:
  ”Aldrig förr har vetenskapen haft så svag ställning hos allmänheten och andelen amerikaner som tror att människan orsakat klimatförändringarna minskar stadigt. Utmaningen för vetenskapssamhället blir att försöka vända opinionen igen”
  Nåväl. Vi kan konstatera att det är inte allmänheten det är fel på.
  När chefen för ”AGU’s new task force on scientific ethics and integrity begins work” den 11 November 2011 :
  Chef:
  Peter Gleick
  Pacific Institute, Oakland, Calif., USA
  Randy Townsend
  American Geophysical Union, Washington, D. C., USA
  In support of the new strategic plan, AGU has established a new task force to review, evaluate, and update the Union’s policies on scientific misconduct and the process for investigating and responding to allegations of possible misconduct by AGU members. As noted by AGU president Michael McPhaden, “AGU can only realize its vision of ‘collaboratively advancing and communicating science and its power to ensure a sustainable future’ if we have the trust of the public and policy makers. That trust is earned by maintaining the highest standards of scientific integrity in all that we do. The work of the Task Force on Scientific Ethics is essential for defining norms of professional conduct that all our members can aspire to and that demonstrate AGU’s unwavering commitment to excellence in Earth and space science.”
  Nåväl vad den tillämpade tolkningen blev är vi nu medvetna om, och vem är egentligen överraskad? AAA är ett sjunkande skepp och de råttor som brukar fly först är nu istället de som blir kvar till sist. Visst har väl ordförande en en liten svans som sticker ut under kjolen och ett schyssta lite väl långa framtänder ?? 🙂
  Allmänheten tappar företroende för ”vetenskapen” ! Nähäää! ??? 🙂 va konstigt!!
  http://www.agu.org/pubs/crossref/2011/2011EO470009.shtml

 29. Peter Stilbs

  Johan Tisell #23 – jag antar det var sponsorpengar i farten när min senaste tankning på Preem med Toyota-kort skrevs ner från 703 kr till 695. Men man har skickligt dolt det som ”rabatt”.

 30. Bäckström

  OT:
  Jag ville bara tipsa om en bra och för en gångs skull sansad debatt vilket det finns alldeles för få av, mellan Lindzen och Dowlatabadi. Värd att offra en timme på:
  http://www.youtube.com/watch?v=gJwayalLpYY&feature=related 

 31. Slabadang

  Sten Kaijser!
  Intressanta frågeställningar och jag känner vanmakt över min egen oförmåga till de beräkningar du gjort och efterlyser. Är det något klimatmodellerna är konstruerade för att beräkna så är det just dessa effekter. De klarar även av att ”räkna baklänges”. Så vi borde främst köra in dessa observationer och därefter se vilket utfall det ger på strålningsbudgeten uttryckt i W/m2.
  Ett utmärkt sätt att utvärdera dessa klimatmodeller. Jag gissar att de redan kört på observationerna men är inte så pigga på att publicera eller offentligöra resultaten.
  L Bengtsson borde kunna ge detaljerade svar om modellernas valideringsfunktioner.

 32. Åke N

  Bäckström #30.
  Tack för länken. Vad härligt att se en saklig debatt utan personangrepp. Tyckte de två var i stort sett överens.
   

 33. BoE

  Mera om Gleick…
  Kommentar från Judith Curry:

  Peter Gleick Admits to Deception in Obtaining Heartland Files
   
  Check it out at Dot Earth, HuffPo.
  I don’t even know how to react to this, I’ll sleep on it.

  Can’t sleep.”

 34. BoE

  Ännu mera om Gleick…
  Kommentar från gentlemannen Steve McIntyre:

  ”No one should feel any satisfaction in these events, which have been highly damaging to everyone touched by them, including both Heartland and Gleick. ”

 35. István

  #30
  Vore intressant att höra Thomas åsikt om debatten.
  Ligger det en gravad hund här?
  Är både kombatanterna köpta av Big Oil?
  Så här kan man inte säga.
  Tänk vad ledsna de blir, alla som har hoppat jämfota 350 gånger runt en rondell.
  Rockström får en mera desperation i blicken!                
  Dowlatabadi borde åtminstone kunnat klarlägga Lindzens åsikter om passiv rökning, aborter, homoäktenskap etc. 

 36. Åke N

  Istvàn #35.
  ”Dowlatabadi borde åtminstone kunnat klarlägga Lindzens åsikter om passiv rökning, aborter, homoäktenskap etc.”
  Vad tusan har detta med klimatet att göra?
   
   

 37. Ingemar Nordin

  CL #27,

  Kan någon förklara varför fossilindustrin skulle slösa pengar på att motverka AGW?

  En möjlighet är att de helt enkelt är livrädda för att utsättas för klimaträddarnas hatpropaganda. BP och Shell som donerat åtskilliga miljoner till olika miljöorganistaioner har ju sluppit kritik, medan ExxonMobil blir uthängda ständigt och jämt. En slags utpressning som miljöorganisationer tjänat bra på hittills.

  http://nofrakkingconsensus.com/2012/02/17/big-oil-money-for-me-but-not-for-thee/

 38. István

  Inget Åke, ingenting alls.

 39. Thomas

  Åke #36 Det var bara Istváns sätt att säga att han egentligen inte var ett dugg intresserad av vad jag hade att säga.

 40. Börje S.

  OT
  När klimathotarne tjatar om den ödesdigra havsnivåhöjningen är det alltid lika trevligt att kunna hänvisa till Colorado University Sea Level Research Group t ex:
  http://sealevel.colorado.edu/
  Då blir klimathotarne så lessna så lessna.
  Från och med nu ska CULRG på sin website förse inkommande inkommande data med en ”korrigering” på +0,3mm som kompensation för landhöjningen.
  http://sealevel.colorado.edu/content/new-web-site-new-sea-level-release
  Jag kan inte precis påstå att jag förstår vad detta syftar till eller vad det innebär.
  Har James Hansen, ni vet han med antarktiskommerattsmältapå100år och sedan kommer haven att koka bort, har han varit på besök? (Den här havsnivåforskningen är visst  bekostad av NASA.)
  Dvs behöver klimathotarne lite hjälp mot de eländiga havsnivåerna som inte bryr sig ett dugg om IPCC:s projektioner?
  Eller är det befogade korrigeringar?
  Vad tror ni som kan havsforskning och geologi?
  Här lite synpunkter om de stillaliggande nivåerna från forskarna på Colorado U…
  Like mercury in a thermometer, ocean waters expand as they warm. This, along with melting glaciers and ice sheets in Greenland and Antarctica, drives sea levels higher over the long term. For the past 18 years, the U.S./French Jason-1, Jason-2 and Topex/Poseidon spacecraft have been monitoring the gradual rise of the world’s ocean in response to global warming. 
  While the rise of the global ocean has been remarkably steady for most of this time, every once in a while, sea level rise hits a speed bump. This past year, it’s been more like a pothole: between last summer and this one, global sea level actually fell by about a quarter of an inch, or half a centimeter. 
  So what’s up with the down seas, and what does it mean? Climate scientist Josh Willis of NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif., says you can blame it on the cycle of El Niño and La Niña in the Pacific. [Read more…]
   
   
   

 41. Börje S.

  Hittade lite mer om justeringarna av havsnivåerna. James Taylor klagar:
  http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2011/05/11/nasa-funded-group-doctors-sea-level-data/
  The NASA-funded group claims glacial melt is removing weight that had been pressing down on land masses, which in turn is causing land mass to rise. This welcome news mitigates sea-level rise from melting glacial ice, meaning sea level will rise less than previously thought. However, it is very inconvenient for alarmist sea level predictions. Therefore, instead of reporting the amount by which sea level is rising in the real world, the Sea Level Research Group has begun adding 0.3 millimeters per year of fictitious sea level rise to ”compensate” for rising land mass.
   

 42. Slabadang

  AGU smyger!
  Första reaktionerna är som om de bjuder på kaffe och tårta när Glieck på egen begäran hoppar av etikaktiongruppen och beklagar att han slutar. På Oceanografiska institutet så klargör de att Gleick är en värdefull medarbetare och att han fortsatt kommer ingå i deras arbete. 
   
  jag tycker det är så bra att de agerar som de gör. Det lilla uns av förtroende som fannas blir totalt bortsopad och inget, jag menar inget övertramp eller dumhet får några konsekvenser inom denna totalkorrupta vetenskap. Jag skulle bli vansinnigt besviken om Mcintyre Lindzen eller någon annan skeptiker skulle bete sig medvetet oärligt. Självsaneringen inom CAGWkyrkan är icke existerande. De sabbar förtroendet för all vetenskap under de nationella och internationella akademierna. Finns det någon kvar med ryggrad och makt inom vetenskapen kvar nånstans eller är alla redan utbytta mot klimatormar som Nurse och Cicerone?
   

 43. Börje S # 41
  Tack. Mycket intressant.
  Undrar VAR någonstans den glaciära avsmältningen är så stor så att landmassan höjs?
  Framgår det? Och om det ändå skulle hända någonstans, ska man verkligen justera havsnivån globalt pg a detta?
  Låter ju helnipprigt.

 44. Peter Stilbs

  Sten – tack för inlägget. Jag har inte helt satt mig in i det, men vill tipsa om ett arbete som tangerar vad Du skriver om
  http://www.ecd.bnl.gov/steve/pubs/HeatCapacity.pdf

 45. István

  Thomas # 39
  Du har fel!
  Visst är jag intresserad om du har något klokt att säga i anslutning till tråden.
  Ironi förstår Du i alla fall.