vindlobbyn

Vindkraften splittrar byarna

SvD Näringslivs söndagsartikel, 2012-02-19, ”När vindkraften kom till byn” bär tydligt vindlobbyns kännemärke. Utgångspunkten är de pengar bygden tror sig kunna tjäna i vindindustrins skugga. I de fall där samhället ställer krav på ekonomisk ersättning för miljöförstörelsen tillåts lobbyorganisationen Svensk Vindenergi dra paralleller med Vitryssland. Man borde istället se över sina egna metoder. Läs nyheten   →