Motståndet mot vindkraft bara växer

vindkraft nej tack
I dagens utgåva av Miljörapporten berättas det att motståndet mot vindkraft är nu så omfattande att det jämförs med kärnkraftsopinionen för drygt 30 år sedan. Föreningen Svenskt Landskapsskydd växer hela tiden. Bara i år har ca tusen nya människor anslutit sig och antalet medlemmar uppgår nu till 20 000.
[D]et som skapar oro är inte vindkraftstekniken i sig utan hur den påverkar landskapet och sociala strukturer, menar Karin Hammarlund, forskare i landskapsanalys på SLU i Alnarp.
Mer kan man läsa i pappersutgåvan av Miljörapporten. Prenumeration krävs.
Ni som vill stödja Föreningen Svenskt Landskapsskydd kan beställa ovanstående klistermärken för 20 riksdaler per styck.Kontakta fsl@landskapsskydd.se för beställning. Ni andra vänder er med fördel till Energimyndigheten. Och ni som fortfarande tvekar mellan de båda alternativen, se aktuell statistik på vindstat.nu. Nedanstående bild är hämtad alldeles nyss.
Driftuppföljning vindkraft

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Claudius

  Maggie, såg du prof Rockström i SVT:s morgonsoffa?
  Han prisade förstås Al Gore, och körde sitt standardsnack.
  Journalisten från SVT (Joar Benjeloull) frågade inte ett smack om den senaste kritiken mot IPCC, och aldrig nämndes ordet Climategate, såvitt jag märkte. Ett klart fall av tjänstefel av SVT!

 2. Claudius: Ja, jag såg hela inslaget. Väldigt tamt, måste jag säga.

 3. Micke Johnsson

  Jag kan inte förstå meseriet med ”Vindkraft Nej Tack  som granne”. Jag ska nog börja trycka andra… ”Vindkraft är skit” eller ”Vindkraft dödar” med en slagen Kungsörn på. ”Vindkraft rånar” med  ett foto på mig med händerna i luften. Här har föreningen Svenskt Landskapsskydd lite uppslag   🙂

 4. Micke J: Vindkraft blåser dig på pengar?

 5. Elling Disen

  Vestas legger ner Make my day
  http://www.tu.no/energi/article264688.ece
  Man skulle tro at generatorerna kommeer tilbaka mangfaldigt fra Kina. Men Vestas vD påstår i artikeln att totala Kinakostnader er de samma som de danska..  

 6. Micke Johnsson

  Maggie!
  Den var ännu bättre.   🙂

 7. Beträffande vindkraft menar jag att huvudinvändningen är att den är ineffektiv och dyrbar. Det krävs mycket omfattande och kostsamma statliga regleringar och subventioner för att snurrorna skall röra på sig. Att ösa in pengar i något som fungerar bristfälligt är sällan en bra idé.
    Däremot anser jag inte att estetik och s k landskapsskydd är av särskilt intresse. Människor bör – menar jag bestämt – bara undantagsvis ha inflytande över sådant de inte äger men som de möjligen kan se och som måhända råkar irritera deras estetiska känsla. Huruvida något ”förfular” landskapet eller ej bör vara en fråga av låg prioritet.
  –Ahrvid

 8. Kent Forssgren

  Ahrvid Engholm
  Är skämt är tillåtna på Maggies blogg.
  Även om man inte har någon estetisk känsla.
  För min del så känner jag större glädje över att se en levande örn i landskapet än en halshuggen under en vindsnurra.

 9. Leif Johansson

  #7 Ahrvid Engholm
  Kan du ge några exempel på när människor kan få ha inflytande på ”sådant de inte äger”?

 10. http://www.mentoronline.se/iuware.aspx?pageid=3172&ssoid=127858
  Vestas lägger ner

 11. Maggie!!
  Vindkraft blåser dig på pengar?
  briljant!

 12. Leif:
    Man kan ge hur många exempel som helst. Vi bör ha rätt att slippa få cyanid i mat även om vi inte äger kon, slakteriet, matvarubutiken osv. Vi bör ha rätt att få våra privatliv respekterade i t ex i en tidning, även om vi inte äger den. Osv.
    Rent principiellt handlar det om att perifera, vaga intressen hos en grupp faktiskt inte bör få stoppa enskilda i saker som kan vara centrala för dem. Ett luddigt kollektivt intresse måste väga tillräckligt tungt, annars bör man bortse från det. (Cyanid i mat vore akut giftigt; det förekommer mig veterligt inte, men skulle det förekomma skulle det hota allas rätt till sina liv, vilket får ses som tungt. Rätten till sitt privatliv hör till centrala mänskliga rättigheter och är tungt. Osv.)
  –Ahrvid

 13. Kent:
    Så du tycker att en närmast försumbart liten, osannolik skada skall väga tyngre än markägares rätt. Hur många havsörnar finns i Sverige? Säg 200. Hur många vindkraftverk? Säg 2000. Hur stor är den statistiska risken att en havsörn flyger in i något? Jag orkar inte räkna ut någon uppskattning, men en intuitiv uppskattning vore att det torde hända en gånger per tio eller hundra år.
    Havsörnsstammen klarar det.
    Du föranstaltar dessutom att du själv personligen måste stå på platsen (annars uteblir ju den självupplevda – mycket marginella – skadan av synen).
  –Ahrvid

 14. tty

  ”Hur stor är den statistiska risken att en havsörn flyger in i något? Jag orkar inte räkna ut någon uppskattning, men en intuitiv uppskattning vore att det torde hända en gånger per tio eller hundra år.”
  Ett vackert exempel på ett praktfullt logiskt felslut. Du förutsätter att örnar och vindkraftverk är slumpmässigt spridda. Så är det inte. I själva verket hade det redan hänt minst 8 gånger enbart på Gotland fram till 2007.  

 15. Pär Green

  Ahrvid Engholm # 13
  Ta en titt på länkarna!
  http://www.youtube.com/watch?v=8NAAzBArYdw
  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/

 16. Pär Green

  Ahrvid Engholm # 13
  Kolla på vindstat.nu och förklara varför det skall byggas vindsnurror? Varför ersätta fungerande el-produktion med något som inte fungerar? Intermittent energi är inget som någon vill ha.
  Mycket väsen för lite ull, sa käringen som klippte grisen.
   

 17. Jan-Erik S.

  Ahvid:
  Tycker du är ute i blåsväder nu.
  Det vore en sak om vindkraften kunde bära sina kostnader men det gör den inte. Kort sagt: Vindkraften  förfular miljön OCH för väsen för närboende samtidigt som den inte betalar sig. 
  Behövs det mer argument?   

 18. Jan-Erik S.

  Ahrvid, skulle det vara.

 19. Leif Johansson

  #12 Ahrvid Engholm
  Om vi håller oss till estetiska (ej etiska) och s. k. landskapsskydd så blir jag lite förundrad över ditt, i mitt tycke, odemokratiska förhållningssätt. Varje kommun i detta land har ju ett stadsbyggnadskontor och en byggnämnd som har till uppgift att just ”övervaka” färg och form på byggnationer, bullerstörningar, naturvårdsaspekter, k-märkningar, strandskydd verksamhetsförändringar osv osv. Kopplat till detta har vi ett antal demokratiska processer, bl. a. möjligheten till överklagande. Anser du att dessa samhällsfunktioner är i strid med äganderätten och därmed överflödiga?
  Beträffande vindkraftverk så är jag nog av den åsikten att äganderätten är något naggad i kanten då driften är delvis finansieras av allmänna medel i form av elcertifikat samt olika statsbidrag till kommunerna för prospektering av vkv. Tycker därför att alla som bidrar till vkv-utbyggnaden har en absolut rätt att ha en åsikt. En åsikt som både ”ägare” och samhälle skall respektera. Och, förhoppningsvis, även du, Ahrvid Engholm.
   

 20. Christopher E

  Självklart är även estetik en giltig faktor, både när det gäller vindsnurror och andra ting.
  Till det estetiska räknas inte bara själva landskapet, utoan även de rovfåglar och fladdermöss som vindkraften rensar bort från landskapet.
  Det värsta med vindkraften är dess förfulning av landskapet. Att det sedan sker genom att plocka oss på pengar gör det ännu värre.
  Kul att motståndsrörelsen växer!

 21. István

  Pär Green
  Stort tack för nrk. klippet.
  En film av äkta naturälskare.
  Man kunde tro att den var inspelad av WWF i samarbete med Naturskyddsföreningen. Eller?

 22. Pär Green

  Istvàn # 21
  Är lite förvånad att WWF eller SNF har tagit upp detta.
  Men de har ju fullt upp med att rädda isbjörnar så de har väl inte tid. 😉
   

 23. tty:
    Hur det än är, gav jag en intuitiv uppskattning, uttryckligen *utan* logisk slutledningsprocess.
  Green:
    Jag är faktiskt också skeptisk till vindkraft, men inte pga ”landskapsskydd”, utan för att det är ineffektivt och enormt dyrtbart. (Och din första film handlar om gamar, och den andra är ett säkert timslångt reportage som jag inte hinner se.)
  Leif:
    Hur det än är med ”kommunalt självbestämmane” och den ”demokratiska processen” menar jag att sådana beslutsformer bara skall ha betydelser om skälen är tillräckligt tunga. Rent principiellt måste den enskilde själv få bestämma över det som angår denne, och kollektiva beslut (hur mycket ”demokratisk process” det än är) skall vara undantag – om skälen är tunga, som sagt.
  Alla:
    Räcker det inte med att vara skeptisk till vindkraft för att den är ineffektiv, svindyr, osv (inkl har mycket nedtid, kräver en massa underhåll, m m)!
    Men det är tveksamt om vissas personliga estetik skall få spela roll. Varför skall man ha rätt att titta sig omkring, peka på något objekt långt borta och säga: ”Det tycker jag är fult! Det är visserligen inte mitt, och det stör bara enstaka celler på min retina, om huvudet råkar peka i den riktningen – men det måste BORT!”
  –Ahrvid

 24. Pär Green

  En energikälla som kan ersätta vattenkraften så att älvarna kan återställas vore en önskedröm. Som det är nu används vattenkraft som reglerkraft till intermittent vindel. Varför byggs det vindsnurror som ger ca 2%  tillskott?
   

 25. Pär Green

  Ahrvid  Engholm # 23
  Du kan med lätthet se via internet att det inte är fråga om gamar!
  Gamar finns bara inom vindkraften!
  Du bör ta dig tid att titta på den andra länken. Då får du lära dig att det inte är fråga om gamar.

 26. Green:
    I en kommentar till din första Youtube-länk sägs: ”this is a Griffon volture” /”vulture” felstavat; betyder ”gam”/.
    I övrigt tycker jag att du bör i egen text anföra de sakuppgifter du vill använda, inte bara ge en länk till ett timslångt program och kräva att jag skall ägna en timme åt att gissa mig till vilka uppgifter ur programmet du nu ev vill stödja dig på.
    Jag anar dock att du i en bredare mening tycker att det är ocoolt att fåglar av olika då och då dör vid vindkraftverk. Men det kan vara en övermäktig uppgift du tar på dig om du skall driva korståg mot att fåglar dör ibland.
  –Ahrvid

 27. Christopher E

  Ahrvid:
  Som sagt av Pär, du bör se norska filmen eller åtminstone sluta bagatellisera fågeldöd om du inte ser den.
  Angående ditt slutstycke i #23:
  Om du tror att det estetiska problemet är så litet, tror jag inte du upplevt problemet själv i den skala det nu rör sig om. Jag har 28 (snart 37) rödblinkande snurror i ca 180 graders panorama från mitt hus. Bara en riktning är kvar att kunna njuta av, havet, och även där finns intressenter som försöker få dit vindparker (än så länge avvärjt…). Du och jag är överens om de ekonomiska argumenten, och kör dem hårt för all del, de är bra, men distansera inte människor som blir förtvivlade över att se natur förvandlas till industri i en takt vi aldrig upplevt.

 28. Slabadang

  Hal Lewis nu J Curry!
  Vilken underbar självständighetsdeklaration från Curry som svar på Scientific Americans angrepp på henne som vrande ”heretic”.
  Från WUWT!

  Let me preface my statement by saying that at this point,  I am pretty much immune to criticisms from my peers regarding my behavior and public outreach on this topic (I respond to any and all criticisms of my arguments that are specifically addressed to me.)   If you think that I am a big part of the cause of the problems you are facing, I suggest that you think about this more carefully.   I am doing my best to return some sanity to this situation and restore science to a higher position than the dogma of consensus.  You may not like it, and my actions may turn out to be ineffective, futile, or counterproductive in the short or long run, by whatever standards this whole episode ends up getting judged.  But this is my carefully considered choice on what it means to be a scientist and to behave with personal and professional integrity.
  Let me ask you this.  So how are things going for you lately?  A year ago, the climate establishment was on top of the world, masters of the universe.   Now we have a situation where there have been major challenges to the reputations of a number of a number of scientists, the IPCC, professional societies, and other institutions of science.  The spillover has been a loss of public trust in climate science and some have argued, even more broadly in science.  The IPCC and the UNFCCC are regarded by many as impediments to sane and politically viable energy policies.  The enviro advocacy groups are abandoning the climate change issue for more promising narratives.  In the U.S., the prospect of the Republicans winning the House of Representatives raises the specter of hearings on the integrity of climate science and reductions in federal funding for climate research.
  What happened?  Did the skeptics and the oil companies and the libertarian think tanks win?  No, you lost.  All in the name of supporting policies that I don’t think many of you fully understand.  What I want is for the climate science community to shift gears and get back to doing science, and return to an environment where debate over the science is the spice of academic life.  And because of the high relevance of our field, we need to figure out how to provide the best possible scientific information and assessment of uncertainties.  This means abandoning this religious adherence to consensus dogma.

 29. Pär Green

  Ahrvid  Engholm # 23
  Installera luftvärmepumpar/bergvärme i alla egnahem så sparas mer el än vad vindkraften kan tillföra!
  Som det är nu får en privat markägare 150.000:- i 10 år per snurra i arrende! Och du betalar!

 30. Pär Green

  Ahrvid  Engholm # 23
  Svenska gamar!
  Havsörnen är 85 cm lång och är 220 cm mellen vingspetsarna. Den är Sveriges största rovfågel.

 31. Thomas

  Pär #29, jag har tittat lite på att köpa hus och måste säga att jag är förvånad över hur många som är eluppvärmda. En värmepump är en lönsam investering för de allra flesta, om man inte har ett sådant där superisolerat hus som bara behöver uppvärmning någon enstaka dag om året. Det slösas friskt i Sverige.

 32. Pär Green

  Thomas # 31
  Och vilket stolpskott att rekommendera direktverkande el som gjordes på 70-talet! Tidigare bodde jag i ett radhus med
  ”2 ytterväggar”  och kompisen hade ett 2-planhus med vattenburen värme + värmepump, han pröjsade 10.000 :- och jag 20.000:-
   

 33. Toprunner

  Thomas #31
  En bergvärmepump är rejält dyr och många har helt enkelt inte råd.
  En luft/luft värmepump fungerar inte under -15 grader så den kan inte ta hela värmebehovet
  Om du sen ser i din näromgivning (Bromma) från förra vinterns elhaveri så kan du studera ett större antal sönderfrusna Luft/Vatten värmepumpar.
  Det är m.a.o inte ett självklart val. Ser man återigen på förra vinterns elkatastrof så var t.om. oljebrännare ett bättre val än värmepump.

 34. Pär Green

  Toprunner  # 33
  Är inte säker på vem du svarar, men.
  Men under året sparar en modern luftvärmepump ca 50 %!
  Till en kostnad på ca 20 papp, men tänker du lägga dig på rygg inom 5 år är det inte lönsamt! Men vindsnurror är aldrig lönsamma!

 35. Christopher:
    Jag tycker att ordningen bör vara den att den som överväger att skaffa ett hus och/eller tomt bör informera sig och väga in ”risken” att det eller det man ev ogillar byggs i grannområdet, och fatta sitt beslut efter detta. Att komma och klaga i efterhand är ogint.
    NIMBY-resonemanget anser jag i huvudsak vara orimligt. Man kan diskutera undantag om skälen är tunga, men som grundregel bör vi besparas från Not In My Backyard-egoism.
  Green:
    Du anförde dock en film om gamar (amerikanska, tror jag) i en debatt om havsörnar…
    Vad gäller fågeldöd i allmänhet kan det finnas giltiga argument om det finns *betydande* risker för utrotningshotande fåglar. Men inte vad gäller risker för fåglar i största allmänhet. Fåglar är bräckliga, kortlivade krytt som tenderar att dö i naturen hela tiden, av olika orsaker. Vi får generellt sett – med enstaka undantag – acceptera att fåglar och annat i naturen kan få aningen ökad mortalitet pga saker människan gör.
  –Ahrvid

 36. Pär Green

  Arvhid Engholm # 35
  Återigen, jag inte länkat till gamar, om det inte finns örnar eller andra fåglar har ingen som helst betydelse! Men det är för dj.. att det installeras vindkraft som inte kan i vårt klimat tillföra någon energi. Ta dig tid och titta på http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/ ca 30 minuter så ökar din kunskap med flera hundra %
  Återigen med hjälp av luftvärmepump sparas mer el än vad vindsnurror kan tillföra.

 37. Toprunner

  Pär Green #34:
  Jag svarade Thomas på en av de anledningar till varför så många fortfarande har elvärme.
  Klart du sparar ström med en luft/luft pump… men den kan bara vara ett komplement. I alla fall om man vill värma sitt hus även ner temperaturen sjunker under -15 grader.

 38. L

  Toprunner, har inte alla luftpumpar tillsatsvärme när dom inte orkar?

 39. Pär Green

  Topprunner # 37
  Visst men en pump är lönsam till -15 grader!
  Och hur många månader har vi – 15?
  Vi fryser även vid + 10!

 40. fogge

  ”Vindkraft-rena snurren”  😉

 41. Pär Green

  Topprunner # 37
  Du kan prova att värma dig med intermittent vindkraft?

 42. Toprunner

  L #38:
  Jo.. alla med vattenburna system. Tillsatsvärme till en luft/luft pump skulle mest likna en brödrost 🙂
  Pär Green #39:
  Absolut.. men återigen.. det måste finnas även el-element eller motsvarande kvar.. eller hur? Värmpumpen slår ju helt av vid för låg utetemperatur.

 43. Pär Green

  Toprunner # 42
  Ingen pump slår av vid låg temperatur, men besparingen minskar!
  I ett förhållande till 3 till 1 blir 1 till 1.
  Då kan ett modernt element fungera lika effektivt ?!!?!??!

 44. L

  Jag minns när man utvecklade dagens vindkraftverk på 70-talet. Då var det inte tal om att dom skulle användas där det redan fanns elektricitet.
   
  Då var det i huvudsak för platser där det var svårt att dra fram el, eller där det i princip saknades elproduktion. Såna platser finns det gott om än idag, men vindkraftverken byggs istället där vi har elöverskott!

 45. Pär Green

  L # 44
  Det byggs vinkraft även i Sverige!
  De ynka 2 % som vindsnurror tillför ställer till mer problem för Svenska Kraftnät.
  Först till kvarn gäller!

 46. Pär Green

  Toprunner # 42
  Varför använda ett element i varje rum om en ”PUMP”  kan värma? Under förutsättning att du har en öppen planlösning!

 47. tty

  Ahrvid Engholm #35
  Bara som en upplysning: det finns inga gamar i Amerika, underfamiljen Aegypiinae finns enbart i Gamla Världen.  

 48. Vindkraft är ingen framtidsbransch:
  http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-11626680

 49. Kent Forssgren

  Ahrvid Engholm
  Det är inte bara fåglar som mår dåligt i kontakt med vindkraftverk.
  Ävenså människor som råkar bo nära. Det finns till och med en medicinsk diagnos, vindkraftsyndrom.
  Jag har i ett tidigare inlägg bifogat följande reportage som beskriver hur en familj som drabbats mår.
  Jag tar mig friheten att åter lägga in denna. kanske du får ett bredare perspektiv på alla nackdelar med vindkraft. Den enda fördelen som jag kan se med vindkraft som är anslutet till rikets stomnät är den ekonomiska: för vindkraftsproducenter, markägare, byggbolag med underentreprenörer och elbolag.
  Kopierat ur tidningen Allers nr. 5. 2010
  Lisa Södergren, Allers, 251 85 Helsingborg
   
  Vindkraften har splittrat vår by
  Fågelkvittret och grannarnas gemytliga samtal har tystnat i byn. I stället hörs ett monotont surr både ute och inne. Att bo intill ett vindkraftverk är inte enbart miljövänligt och positivt. Det vet Yvonne och hennes familj.
   Det är så vackert att man blir betagen. Kuperad terräng, sol som letar sig genom de höga trädens kronor, kor som betar, glittrande sjöar och en gammal stenbro med porlande vatten. Här ligger också ett naturreservat där en skylt informerar om vik ten av att bevara och förstärka områdets biologiska mångfald, texten avslutas med orden: ”Njut av tystnaden och utsikten.” I bakgrunden hörs ljudet av ett envist flygplan som aldrig tycks vilja gå ner för landning. – Det som låter är vindkraftverket här ovanför, det är ett fruktansvärt oljud när vinden ligger på. Tidigare hade vi ett rikt djurliv med många rovfåglar som häcka de, men nu har de försvunnit och jag tvivlar på att de återvänder så länge propellern snurrar. Här fanns också flera arter av fladdermöss men de kan inte överleva i närheten av ett vindkraftverk, berättar Yvonne som bor granne med vindkraftverket. Yvonne och hennes man köpte gården för 13 år sedan och det var kärlek till omgivningen vid första ögonkastet. – Vi hade tröttnat på storstadslivet och planerade för barn. Vi hittade vårt drömhus och gillade den gamla stilen. Naturen påminde om trakten där jag växt upp och allt ramades in av ett underbart fågelkvitter. Det var så rätt och vi gick med ett svagt rosa skimmer framför ögonen. Lugnet och tystnaden var en så härlig kontrast mot allt buller och bråk i staden. Köpet av huset var parets livsinvestering, de rustade och byggde ut. Familjen utökades med tre barn: Moa, 12 år, Klara, 10 år, och Max, 5 år. För att flickorna skulle få egna rum byggdes två sovloft på vinden. Dessa står numera oanvända. – Ljudet tränger in i huset så att sovloften förvandlas till resonans lådor så där vill inte barnen vara, de blir vansinniga på att inte kunna sova i sina egna rum. Moa försöker trots allt ibland men Klara har helt gett upp och sover hellre i en bäddsoffa på bottenvåningen, dit ljudet inte når. Fick veta ryktesvägen För två år sedan byggdes ett 70 meter högt vindkraftverk där varje vinge mäter 32 meter.
  Fågelkvittret och grannarnas gemytliga samtal har tystnat i byn. I stället hörs ett monotont surr både ute och inne. Att bo intill ett vindkraftverk är inte enbart miljövänligt och positivt. Det vet Yvonne och hennes familj. Vindkraften har splittrat vår by. 12. Yvonne och hennes man tyckte att de funnit sitt drömhus, men sedan vindkraftverket byggdes har livet förändrats.  Skapelsen är privatägd och blev det största vindkraftverket i området. För att få tornet på plats sprängdes 30 000 ton berg bort. – Vi blev inte tillfrågade i förväg om vad vi ansåg, planerna nådde oss ryktesvägen. Först såg jag ändå ingen fara med bygget. Det var ju miljövänligt och jag hade inget emot de vindkraftverk som jag sett ute på fria fält. Lite svischande ljud skulle vi väl stå ut med, trodde jag. Problemet var att vindkraftverket blev betydligt större än planerat. Yvonne och familjen fick en chock när transporterna kom. Lastbilar avlöste varandra på de smala vägarna. – Lite komiskt är det att området är klassat som ett tyst område med innebörden att det ska vara lågtrafikerat och mindre buller, men här är aldrig tyst längre. Innan vindkraftverket byggdes rådde gemenskap i bygden, grannarna snackade med varandra, drack kaffe, ordnade kräftskivor och midsommarfirande tillsammans. Nu har det lilla samhället blivit uppdelat i två läger – de som störs och de som stöttar. – Man pratar inte längre med vem som helst i grannskapet, man vaktar sin tunga. Vår familj är inflyttad men de flesta här är infödda, släkt eller känner varandra från generationer tillbaka så det är känsligt att kritisera vindkraftverket. Tyvärr tar ägarna det som ett personligt angrepp. Men vårt missnöje har inget med personerna att göra, det handlar om att hela vår tillvaro har förändrats, utan någon möjlighet för oss att påverka. Tre olika ljud Yvonne dukar upp med fika i sitt moderna och renoverade torp. På tomten finns kaninburar och inne i huset välkomnar två keliga katter. En trappa upp ligger en kattmamma och diar sina fem små kattungar. Allt skulle vara en sådan lantlig idyll om det inte vore för ljudet, ljudet som driver Yvonne till vansinne. – Vindkraftverket har tre olika ljud. Först har vi det svischande ljudet från rotorbladen och det är inget som stör mig. Sedan det som påminner om en flygplansmotor. Det tredje är det värsta: ett dovt pulserande lågfrekvent ljud och det är detta som vi hör mest. Det är ett enerverande läte. Yvonne berättar med både trötthet och skratt i rösten vilka knep de har för att undgå ljudet, för att stå ut och finnas till i sitt eget hem. – Eftersom propellern ändrar sig beroende på vindstyrka och riktning hörs det olika mycket på olika platser både inom- och utomhus, men det är sällan det är helt tyst. Ofta slår dånet rakt in genom väggarna och rätt in i huvudet. Vi anpassar oss och flyttar runt beroende på var ljudet kommer in. Jag brukar ”samla tvätt ” och vänta med att köra maskinerna till sent, för det är lättare att stå ut med ljud man själv skapar än de som är påtvingade. Att sitta ute ljumma sommarkvällar är inte att tänka på och att sova med öppet fönster är inte möjligt. Vid tretiden i natt vände vinden och därefter kunde Yvonne få sova. I dag ligger huset i motsatt vindriktning vilket gör det ovanligt tyst. Men vissa nätter kan hon inte sova alls och vissa dagar händer det att hon rusar ut, kastar sig in i bilen och åker hemifrån för att få en stunds lugn och ro. – Jag har reumatism och är sjukpensionär och därför hemma mycket. Ibland får jag panik, jag måste bara härifrån och åker till väninnor eller sätter mig på ett bibliotek bara för att komma ifrån det monotona surret. Skuggor och reflexer Det är inte bara Yvonne som längtar efter tystnad och som hon själv påpekar tillhör inte hennes familj de som drabbats värst. Det är många grannhus som påverkas av ljudet och även från störande ljusreflexer. – Allra värst är det väl för initiativtagaren till vindkraftverket eftersom de bor drygt hundra meter från tornet, men de har ju valt situationen själva och kan trösta sig med att det ger inkomster. Medan andra familjer har nybyggda hus och tillbyggda rum som likt våra sovloft förstärker ljudet och därför inte går att använda. Det blir också skuggor och ljusreflexer från rotorbladen i naturen intill. Jag skulle besöka en granne tillsammans med min väninna, men vi fick vända hem igen. Hon har epilepsi och klarade inte av flimret, det utlöste anfall. Det är ett trettiotal hushåll som har överklagat beslutet om vindkraftverk men Yvonne säger att de inte möts av förståelse eller respekt. Anonyma röster påtalar via internet att de är miljömarodörer, bakåtsträvare, att de borde stängas av från elnätet samt försvinna från platsen. – Vi får tydligen inte tycka det är jobbigt och står helt handfallna. Eftersom vindkraftverk anses som ett miljövänligt alternativ är det en helig ko som vi inte får kritisera. Jag är orolig för framtiden, för om vi skulle tvingas flytta härifrån så får vi knappast ut några pengar för huset och att bo i detta oljud är hemskt. Från att ha varit ett attraktivt område står numera fastigheter tomma och tomter osålda. Vi pratade med en mäklare som förklarade att vi visserligen har ett drömhus men att närheten till vindkraftverket har en negativ inverkan på fastighetsvärdet. Det finns en anledning till att folk vill bosätta sig så här i skogen, och det är lugnet och tystnaden. Yvonne påpekar att hon trots allt inte är motståndare till vindkraftverk, men att man måste tänka på var man placerar dem! – De allmänna råden brukar vara att man inte sätter dem i områden som dessa, med kuperad terräng, intilliggande bostäder och naturreservat. Jag gnäller inte på att det står en stor propeller där, men det är inte ett normalt liv att leva i en konstant ljudmatta. Moa kommer in i rummet och pekar ut genom fönstret och säger med ledsen röst. – Jag vill att vindkraftverket ska bort. Där nere hade vi vårt fladdermusträd förut. Nu är trädet tomt för alla fladdermöss är döda.
   

 50. Pär Green

  tty # 47
  Nya världens gamar (Cathartidae) är en familj vars systematik är omdiskuterad. Gruppens arter benämns ofta kondorer och de återfinns i Amerika.

 51. Kent:
    Så på grund av *ett* reportage i den kolorerade hemmafrutidningen Allers menar du att NIMBY-syndromet är helt befogat. Men utifrån tidning som knappast skulle duga som referens i en seriös artikel går det inte att säga någonting. Och jag upprepar: ”NIMBY-resonemanget anser jag i huvudsak vara orimligt. Man kan diskutera undantag om skälen är tunga”.
  Green:
    Klippet beskrevs som handlande om ”vultures”. Du får bråka med språkfolk om du inte tycker det skall översättas till ”gamar”, men såvitt jag vet är just ”gam” den vedertagna översättningen. Begrepp som t ex ”gather like vultures around…” översätts till ”samlas som gamar kring…”. Den som skulle översätta det till ”samlas som kondorer…” skulle få en röd bock i min bok.
  –Ahrvid
  Ps. Och jag upprepar även: Jag är skeptisk till vindkraft. Men det är pga dess extrema kostnad, driftosäkerhet m m. NIMBY köper jag som huvudregel inte som argument.

 52. Pär Green

  Ahrvid Engholm # 51
  Ut i naturen: Englar med skit på vengene
  Det største naturinngrepet i noregshistoria blir det kalla, når kraftselskap ynskjer å byggje tusenvis av vindturbinar langs kysten. Store område av urørt natur står i fare for å bli industriområde. Kystfolk protesterer mot nye naboar som skal fylle horisonten, og biologar er redde vi raserer vår siste villmark.
  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/
  Vad ser du någon gam?

 53. Pär Green

  Ahrvid Engholm # 51
  Klippet beskrevs som handlande om ”vultures”. Du får bråka med språkfolk om du inte tycker det skall översättas till ”gamar”, men såvitt jag vet är just ”gam” den vedertagna översättningen. Begrepp som t ex ”gather like vultures around…” översätts till ”samlas som gamar kring…”. Den som skulle översätta det till ”samlas som kondorer…” skulle få en röd bock i min bok.
  Du ska nog snarast skaffa en ny bok! Jag har inte nämnt något om gamar! Jag njuter varje gång jag ser en slarvig fågel lyfta från boet från min balkong.  Undrar om dom äter ÖRN-gott 😉
   

 54. Pär Green #43
  Ingen pump slår av vid låg temperatur
   
  Tyvärr, när temperaturen närmar sig noll grader och det är hög luftfuktighet så kan det bli intermittent värme genom att luftpumpen avfrostar var och varannan timme. Detta tröttnade jag på och installerade en braskamin med fläkt. Med facit i hand så skulle jag gjort detta för många år sedan.

 55. Pär Green

  Ahrvid Engholm # 53
  Aquila chrysaetos) ej Daniel.
  Kungsörn
  (Haliaeetus albicilla en slarvig fågel, äter örngott.
  Havsörn
  😉
   

 56. Thomas

  Toprunner #33, en bergvärmepump är dyr men återbetalar sig ändå relativt snabbt för ett större hus. Har man så dålig ekonomi att man inte har råd med en såpass lönsam investering har man problem och borde kanske inte köpt ett så stort hus.
   
  I ett mindre hus är vanligen luftvärmepump mer lönsam, men inget hindrar naturligtvis att man låter existerande element sitta kvar för att ta hand om toppar i belastningen.

 57. Pär Green

  Börje Gustavsson # 54
  Jag hade senast en ny pump, den ”slog” aldrig av men effekten minskade från ca 3 – 1 till 1 -1. Men mina övriga element startade inte!
  Tyvärr, när temperaturen närmar sig noll grader och det är hög luftfuktighet så kan det bli intermittent värme genom att luftpumpen avfrostar var och varannan timme. Detta tröttnade jag på och installerade en braskamin med fläkt. Med facit i hand så skulle jag gjort detta för många år sedan.

 58. Helge

  Undrar om man har med månens inverkan i klimatmodellerna?
  http://www.yr.no/nyheter/1.7353524
   

 59. ThomasJ

  Är rejält förvånad över Din ’argumentation’, Ahrvid E! Håller förvisso med i principen att värna om äganderätten inkl. nyttjandet av densamma, t.ex. vid ett arrende av [del av] en fastighet. Men, och det är ett ordentligt stort MEN:, När – som i fallen med [storskalig] vindkraft – människors (och andra djurs) väl och ve dels direkt riskeras/skadas (t.ex. genom förlust i värde av någons grannfastighet), dels bekostas via direkta/indirekta subventioner & avgifter i miljardomfång, dels kräver fortsatta och kraftiga subventioner samt utbyggnad av nu nonexisterande reglerkraftkapacitet under hela deras produktionsverksamma tid [~ 15 år], dels driver upp elenergipriserna… osv. på grund av nyttjandet, ja, då är det helt åt humhum!
   
  Det är t.ex. ej tillåtet, att etablera en verksamhet som ger ifrån sig mer än 40dBA 4,5 meter från boende-yttervägg [dvs. en NIMBY per PBL], där finns emellertid inga skrivna regler [endast ’rekommendationer’] i detta avseende när det gäller vkv, inte ens när det gäller säkerhetsavstånd.
  (Ref.: ansvarig myndighet Boverket)
  Kommunernas lagfästa självbestämmelserätt har naggats rejält i kanten iom att tillståndsprövningen [per 2009-08-01] lagts  på miljödomstolarna istället för kommunernas ansvariga nämnder.
  OCH detta för ett utpräglat särintresse som inte har ett dyft med att ge något elenergitillskott till landet – vi har redan ett överskott – utan det handlar 100% om att suga ut subventioner, som betalas av vem då, månne…?
   
  Hur kommer det sig att rättsinstanser, miljödomstol respektive miljööverdomstol helt nonchalerar EU:s tvingande maskindirektiv, som skett nyligen i domar?
   
  De samhälleliga katastrofala konsekvenserna är en annan femma. För Sveriges del föreligger inga objektiva undersökningar/rapporter [något som bl.a. Energimyndigheten tillser att så ock förblir], men där finns läsvärda rapporter från andra länder: (med risk att de tar lång tid att läsa/titta på…)
   
  för Spaniens del, rapport mars 2009, här:
  http://juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf 
   
  i maj 2010 publicerades en italiensk rapport som tar upp Danmark, Tyskland, Spanien och Italien, här:
  http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/WP/WP-Green_Jobs-May2010.pdf
  (N.B.: i rapporterna behandlas/inkluderas även solkraft, PV)
   
  Således, när nu landet deFacto har en elproduktionskapacitet om ~ 160 TWh/år [i s.k. normalfall, när klantskallarna inom KKV- sektorn väl har fått sparken…] och förbrukningen är ~ 145 TWh/år av tillförlitlig och BILLIG el, varför i hela humhum ska då helt onödig, osäker vindkraft till flerdubbla produktionskostnader som därtill medför mängder med andra negativa konsekvenser öht. byggas?
  Och i allra högsta grad varför, när ett stort flertal andra länder redan slagit/håller på att slå/ full back från vansinnet…?
   
  Mvh/TJ

 60. Christopher E

  Ahrvid #35;
   
  Du gör det lätt för dig och lastar husägaren för att omgivningen industraliseras av skattefinansierade vindsnurror. Min tomt har varit i min släkts ägo i över 200 år… och du tycker att jag ”ska förhöra mig risken för vindkraftsetableringar” och sedan överväga att sälja och fly. Trevlig inställning… Bor du i tätort, för det låter som om du inte har en aning om hur verkligheten utanför betongen ser ut?
   
  Läs också på lite om vad uttryck betyder innan du använder dem. Det är ingen här som har någon ”NIMBY”-attityd, som du lite föraktfullt  uttrycker det. Nimby används om dem som gärna vill ha det och det, men ”inte på min bakgård”. Alltså hycklare, som önskar att andra ska få lida, men inte de själva. Vad jag och mig veterligen alla andra här som tycker att landskap och fåglar har ett värde, hävdar, är att vi vill varken ha vindkraft nära oss eller någon annanstans. Ledsen, men om du själv bor utan dessa monster nära omkring dig, finns det en stor risk att nimbyn här i själva verket är du själv… åtminstone så länge vi talar om det estetiska argumentet.
   
  För övrigt, filmen ni tvistar om ovan visar en Gåsgam (Gyps fulvus) på ön Kreta (Grekland, ligger ej i Amerika). I medelhavsregionen uppskattas 10000-tals av dessa förolyckas i vindturbiner årligen.

 61. Per Green #57
  Min luftvärmepump klarade inte att värma hela min en och en halvplansvilla, vilket braskaminen gör med råge.

 62. Pär Green

  Börje Gustavsson # 61
  Vilken modell?
  Tror du att intermittent el-energi klarar att värma din villa?
   

 63. tty

  Pär Green #50
  Gamen på youtube är garanterat en gam och inte någon kondor. Närmare bestämt en adult (=gammal) gåsgam Gyps fulvus.

 64. Per Green #62
  Contura 470 täljsten

 65. Pär Green

  tty #63
  Vad gör det för skillnad?
  Gam, gåsgam eller örn! Vindsnurror gör tydligen ingen skillnad.
  Om du tittar här ser du ingen gam!
  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/

 66. Pär Green

  Börje Gustavsson # 64
  Tänkte på vilken pumpmodell, men en Contura är ju inte fel.
  Själv kör jag med en Roma med täljsten.

 67. ThomasJ

  En värmepump i all ’ära’ men får/har den energin från vindkraft är den sowieso helt värdelös vid noll [nära på] o/e för mycket vind… kan man ju oxo fundera lite på & över… 😉
   
  F.ö. har världshistoriens största politiska stolpskott (Andreas C.) redan låtit ’undslippa’ att han gärna skulle vilja se en liknande ’feed-in-tarif’ [som i Tyskland t.ex.] lagstiftad även i Sverige… hmmm, gissa what’s cooking… ? Därtill driver nr 2 i ’tävlingen största politiska stolpskott’ (Maud O.) frågan om att utvidga el-certifikatsystemet till gällande hela den skandinaviska el-marknaden… där kokas det oxo ihop en hel del sh*t, you bet! Allt detta koordineras av nr 3 i ’tävlingen’: Ola Alterå.
  Hon, nötskrikan asså, ska enl. meddelande åka till Indien inom kort för att närvara vid en ’energikonferens’ – förhoppningsvis tar hon till sig [tvivlar dock..] ett och annat rörande effektiv elproduktion…
   
  Tacksam, Pär Green att du sprider den norska dokumentären! 🙂
   
  Mvh/TJ

 68. Claudius

  Kanske: ”Vindkraften — en blåsning”?

 69. ThomasJ

  Christopher E. #60: Väl talat!  🙂
   
  Mvh/TJ

 70. ThomasJ

  #68: Ingen dum idé! Filmen ’Blåsningen’ är definitvt en topp favorit hos mig… 🙂
  Enbart pekfingersignalen mot nästippen säger egentligen allt… härligt! Och samtidigt tråkigt då det i temat handlar om en hel befolknings/lands [nästan] väl och ve… blåsning… hmm 😉
  Mvh/TJ

 71. Pär Green #66
  Panasonic CU-E9DKE

 72. Christopher E

  Tack ThomasJ… 🙂
   
  Men hör ni… ”Blåsningen” som titel på vindkraftsfakta redan taget, av den eminente Per Ericson (som vi saknar djupt).
   
  Blåsningen (scrolla ner några sidor, dokumentet är inte tomt!)
   
  10 år gammal, helt OK när jag läste den då, men rätt mycket har förstås tillkommit. Men inget som inte styrker tesen!

 73. Pär Green

  Ett gott skratt förlänger käften och ger kanske lite värme!
  A woman takes her lover during the day while her husband is at work.  Her 9-year-old son comes home unexpectedly so she puts him in the closet and shuts the door.
  Her husband also comes home, so she puts her lover in the closet with the little boy.
  The little boy says, ”Dark in here”
  The man says, ”Yes, it is.”
  Boy: ”I have a baseball”
  Man: ”That’s nice”
  Boy: ”Want to buy it?”
  Man: ”No, thanks.”
  Boy: ”My dad’s outside”
  Man: ”OK, how much?”
  Boy: ”$25.”
  In the next few weeks, it happens again that the boy and the lover are in the closet together.
  Boy: ”Dark in here”
  Man: ”Yes, it is”
  Boy: ”I have a baseball mitt.”
  Remembering the last time, he asks, ”how much?”
  Boy: ”$75”
  Man: ”Fine”
  A few days later, the boy’s father says to the boy, ”Grab your glove. Let’s go outside and toss the baseball back and forth.”
  The boy says, ”I can’t, I sold them.”
  Father: ”How much did you sell them for?”
  Boy: ”$100”
  The father says, ”That’s terrible to overcharge your friends like that, that is way more than those two things cost. I’m going to take you to church and make you confess.”
  They go to church and the father makes the little boy sit in the confession booth and he closes the door.
  The boy says, ”Dark in here.”
  The Priest says, ”Don’t start that shit again!”

 74. Pär Green

  Börje Gustavsson # 71
  Panasonic CU-E9DKE kan fungera i södra halvan av vårt avlånga land. Men det nu mer finns det bättre pumpar.
  Lätt att glömma hur långt landet är.
  Men helst vattenburen värme + värmepump

 75. ThomasJ

  Pär G. #73: Gillar fortsatt att du vidareförmedlar ett och annat… 😉
  Mvh/TJ

 76. Snurra min jord-utan vindsnurror!

  Svar till Arvid Engholm #51
  Ditt inlägg är cyniskt mot den ”lilla” människan som drabbas av vindkraftverken.Varför vill du förlöjliga och förminska de problemen?Det största problemet med vindkraften är att den drabbar MÄNNISKOR med känslor,tankar,drömmar.Invånare i detta land som får sina liv krossade.Du anger dålig lönsamhet och låg effektivitet som främsta orsak till att du ej gillar vindkraft.”Men var kommer barnen in?”
   Dessutom är det för många som ”blajar” på den här bloggen,som skriver för skrivandets skull.Kom till problemet!

 77. Thomas

  När får vi se inlägg om hur oljeutvinning eller kolgruvor drabbar folk?

 78. Kolgruvor och oljeutvinningar drabbar folk …
  Där finns för- och nackdelar med dessa. Vem har hävdat ngt annat?
  De bär sig ekonomiskt! De kan beskattas med en faktor 2-4!
  Och där har du den stora och helt fundamentala skillnaden jfrt vindkraften! Den måste subventioneras istället! Har du fortfarande inte begripit detta?

 79. Snurra min jord-utan vindsnurror!

  Det är väl alltid vanligt folk som drabbas när de stora,ofattbart rika multinationella  företagen exploaterar jorden,vare sig det handlar om kol-,olje-,eller vindkraftindustrier. 

 80. Claudius

  Vindkraft — snurrigt!

 81. Christopher E

  Thomas,
   
  Kolgruvor och olja drabbar inte i närheten av lika mycket som vindkraft. Det är ju bara att räkna utvunnen energi per enhet… Vet du förresten många kolgruvor och oljefält som har stängt som följd av vindkraftsutbyggnaden?
   
  Och sedan har vi ekonomin som Jonas påpekar. Vindsnurrorna drabbar ju plånboken också…

 82. Håkan Bergman

  Hyllning till svensk vindkraft:
  http://www.youtube.com/watch?v=qM6wIOooMAQ

 83. Christopher:
     NIMBY står för Not In My Backyard, men inget mer. Det finns inget i begreppet som säger att man iofs tycker att man får bygga det i någon annans backyard. (T ex motståndare till höga hus i Stockholm tycker i allmänhet inte att man skall bygga dem någon annan stans heller.) 
    Och NIMBY är som grundregel förkastligt. Det är idén om att man skulle ha rätt att utsträcka sina egna vaga och svaga intressen utanför sin egen sfär, och påtvinga dem andra. Sedan kan man alltid diskutera enskilda fall, och det kan i vissa fall finnas tillräckligt starka skäl för att bryta grundregeln, men som princip skall vi inte acceptera argument i stil med ”Kalle får inte göra detta inom sin privata sfär, för jag tycker det är oestetiskt”.
  Snurra min jord:
    Jag angriper generellt NIMBY-attityder. Vindkraft utgör en del av detta, men som tur är kan vi avvisa det redan genom dess höga kostnad, bristande tillförlitlighet m m.
    Men det är värt att angripa NIMBY. Du talar om att det drabbar ”MÄNNISKOR med känslor, tankar, drömmar. Invånare i detta land som får sina liv krossade”.
    Du bör tänka på att NIMBY-resonemang VERKLIGEN drabbar människor! Med en väldigt vag och svag argumentation om att något  skulle vara oestetiskt i grannars synfält (jag anser iaf att sådant har låg bärighet som argument) kan människors liv krossas! Du skall bygga ett hus där du och din familj planerat att spendera hela sin framtid – men får inte för att grannarna tycker  planerna ”stör”. Eller du kanske skall bygga upp ett företag som kan ge många jobb och ge de anställda inkomst och goda liv – men får inte pga NIMBY-kampanjer. Alla dessa kan verkligen drabbas av enorm skada, en skada som väger bra mycket tyngre än att några grannr tycker att det eller det skulle se fult ut!
    Ditt argument är alltså egentligen ett förkastande av NIMBY.
    F ö, i det starkt urbaniserade Sverige skulle jag tippa att 90-95% av befolkningen bor inom bulleravstånd från vägtrafik, som i de flesta fall avger mer ljud än vindkraftverk. (Men som sagt, den låga effektiviteten och stora kostnaden för vindkraft räcker som motargument.)
  –Ahrvid

 84. Pia

  På ön Smöla väster om Trondheim hade 19 havsörnpar revir. Sedan anlades en vindkraftspark med 68 verk där. Nu dör i snitt 6,7 örnar per år. Inom det industrialiserade området verkar häckning inte lyckas längre. Läs närmare här
  http://www.sofnet.org/apps/file.asp?Path=2&ID=4558&File=VF3-2009,28Orndoden.pdf

 85. Snurra min jord-utan vindsnurror!

  Till Ahrvid Engholm
  Vindkraftverk ska inte byggas på ”anyone’s backyard”,de ska inte byggas alls.Dessutom handlar det inte i första hand om att utsikten störs.Läste du verkligen artikeln från Allers där de drabbade människorna uttalade sig.Du är kanske för ”fin” för det,eller har du läst och inte förstått.
  Har du läst och inte förstått kan det tyda på att du saknar empati.Vems intressen går du,egentligen?
  Företrädare för vindkraftindustrin saknar i allmänhet empati,och misstanken finns att du är en av dem,med ditt resonemang.

 86. KristianA

  ”Vindkraft – Känn dig blåst”

 87. KristianA

  Om Altamont Pass i California.
  Vindkraftpark mitt i en flyttfågelkorridor. De får stänga vissa VKV under delar av året för att de inte ska döda så många fåglar (bl.a. kungsörnar)!
  http://www.eoearth.org/article/Altamont_Pass,_California

 88. Christopher E

  Ahrvid #83;
  Nej, du förstår fortfarande inte att du använder begreppet NIMBY fel, ser jag…
  Inte för att Wikipedia är den ultimata faktakällan, men dessa definitioner är inte kontroversiella…
  ”Beteckningen Nimby används när de protesterande inte protesterar mot existensen av företeelsen utan bara mot placeringen. Det handlar alltså om egennyttan. Det finns en annan beteckning ”NIABY”=”Not in anyone’s backyard”, när man protesterar mot planer för att man protesterar mot företeelsen i sig.”

  Klarare nu? Läs på lite om empati och utsatta rovfågelspopulationer lite också, för all del, men det är kanske att begära för mycket.

 89. Snurra min jord-utan vindsnurror!

  Till KristianA
  Läste precis din länk om fåglarna i Altamont Pass i California.Man blir upprörd så man skakar.Varför i hela friden kan man inte lägga ner hela hela eländet.Hur kan detta få fortsätta år ut och år in?Snacka om utrotning av fåglar!
  Det vore väl angeläget för miljöministrar och andra s.k. kämpar för  ”miljövönlig energi” (läs vindkraft) att ta upp på agendan. 

 90. Snurra min jord-utan vindsnurror!

  Till Cristopher E #88
  Tack för ditt inlägg.
  Instämmer helt,både vad det gäller ”NIABY”,empati och utsatta rovfågelpopulationer.
  Ahrvid har en del att lära sig.

 91. Toprunner

  Pär Green #43: Ett flertal pumpar slår faktiskt ifrån vid -20 och sen är normalt funtade personer inte så dumma att de kör sin pump lägre än den temp som rekommenderas. Du kommer faktiskt under 1-1 vid lägre temperaturer…. och då är ett el-element effektivare.

 92. Toprunner

  Thomas #56:
  De flesta som säljer hus är väl ändå äldre personer och då återbetalningstiden kan ligga runt 8-10 år kanske men inte känner att man vill investera i något som en köpare ska dra vinst på. Det är det vanligaste argument i alla fall.
  En luftvärmepump är alltid lönsam om man har direktel sen tidigare och så klart låter man gamla radiatorerna sitta kvar.
  Har man tillgång till fjärrvärme är det tveksamt om man gör vinst på luft-luft pump som tillsats… möjligen frånluftsvärmepump kan bära sig om man har ventilation som tillåter det.

 93. Ljud måste bedönmas utifrån objektiva mätningar, inte subjektiva som i artiklen i Allers. Ljudnivån från vindkraftverk är begränsad samma som för annan verksamhet till 40 dBA fri mätning vid bebyggelse. Kommunerna ansvara för mätningar att dessa uppfylls.
  Sådana mätningar utförs framförallt av ÅF. Jag har själv varit med vid deras mätningar i Oxhult och även kontrollmätt med egen utrustning uppsatt intill ÅFs. Deras och mina mätningar visar samma sak.
  Ljudnivån är lägre än 40dBA vid hus, i varje fall vad gäller möllor som är uppsatta de senaste 5 åren. Vid mätningar ska det blåsa 8 m/s vid 10 m över markytan. Som en jämförelse så är vid sådan vind ljudnivån från bakgrunden, träd, buskar,löv, barr, annat skogsljud mera än 40 dBA, och ljudnivån från vindkraftverken är därför svår att bestämma exakt eftersom den ofta är betydligt lägre.
  Svårigheterna att bestämma ljudnivån från vindkraftverken själva är bakgrundsljuden, mest skogsbrus och bilar, men också fåglar vars ljudnivån är betydligt högre än verkens om de sitter mindre än 50 m ifrån mottagaren.
  Infraljud har jag inte kunnat upptäcka alls.
  Det är viktigt att vi behåller ett objektivt och vetenskapligt synsätt. På så sätt kan vi kanske verkligen komma under fund med varför en del personer verkar störas av vissa ljud.

 94. Snurra min jord-utan vindsnurror!

  Till Lars Bååth #93
  Det är väl ändå verkligheten som räknas,inte några teoretiska
  fusksiffror som vindkraftentreprenörerna brukar köra med i sina MKB.
  Har du hört talas om vindkraftsyndromet?Nina Pierpont,en amerikansk doktor och forskare har skrivit boken WindTurbineSyndrome.Där har hon studerat människor som bor ca 500m-1,5km från vindkraftverk.Folk har drabbats av t.ex epilepsi,yrsel,illamående,koncentrationssvårigheteroch hjärtbesvär.När samma människor flyttat ifrån vindkraftverken ett par månader,har problemen försvunnit,för att återkomma när de flyttat tillbaka.Det är det lågfrekventa bullret från vindkraftverken,som gör folk sjuka.Det finns även dansk forskning,som påvisar detta.

 95. Toprunner

  Snurra min jord-utan vindsnurror! #94
  Här i Sverige har vi ju fenomenet med de apartiska barnen. Det är förvånansvärt hur fort man blir frisk då man får som man vill.

 96. Christopher:
    Engelska Wikipedia säger inte det det uppger, i alla fall, utan bara ”NIMBY or Nimby is an acronym for the phrase not in my back yard. The term (or the derivative Nimbyism) is used pejoratively to describe opposition by residents to a proposal for a new development close to them.” Och i exempelvis debatten om skyskrapor i Stockholm säger motståndarna att de är emot skyskrapor ö h t, oavsett var de byggs. Samma sak gäller motståndare till köpcentrum; de får inte finnas någonstans, brukar motståndare mena.
    Och angående ”empati” (hör upp också sign ”Snurra…”): Läs det jag skrev om hur enormt förstörda människors liv kan bli av NIMBY-trams, när vaga estetiska skäl från förnumstiga grannar hindrar en familj att bygga huset de skall bo i, när företagaren inte får bygga det som kan ge jobb och en god framtid åt många anställda, osv. DESSA personer får inte göra vad de vill med sin egen egendom, och drabbas hårt – och förtjänar verkligen vår empati!
    Som sagt, NIMBY skall vi avvisa.
  –Ahrvid

 97. #94
  Det är verkligheten som räknas. Det är därför jag har gjort egna objektiva mätningar…

 98. Pär Green

  Toprunner # 91
  Visst, luftpump utan vattenburen värme är sämre, men besparingen vid installation i egna hem med direktverkande el
  blir större än vindsnurrorna ger!  Bifogar en länk på gjorda tester.
  Med vattenburen värme slipper man ljud och luftströmmar inomhus plus att det inte behöver vara öppen planlösning.
  Ett plus för luftpump är att under de ca 3 sommardagarna per år som vi brukar ha går det att kyla ner tempen till  ”normal” kall sommardag! 😉
  http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237

 99. Christopher E

  Ahrvid;
  ”Som sagt, NIMBY skall vi avvisa.”
  Jag har ju själv avvisat nimby sedan början av denna diskussion, då begreppet alltså inte är relevant här bland vindkraftsmotståndare. 😉
  Det finns dock anhängare till vindkraft som är nimbys. De säger vindkraft är bra, men inte när den byggs där de bor.
  Synd att du har en sådan nedvärderande syn på människors åsikter. ”Vaga estetiska” skäl, ”förnumstiga grannar” och ”nimbys” andas en föraktfull inställning. Och mycket riktigt används också ordet ”pejoratively” i ditt utklipp.
  Att ha rätten att överklaga är demokratiskt viktig. Sedan får givetvis rimligheten i överklagandet prövas. Din inställning – ”passar det inte, så flytta” – hör hemma i ett samhälle få av oss vill ha. Det enda som botar dig är troligen den dag du får din egen närmiljö förstörd.

 100. Pär Green

  ThomasJ # 75
  Två nunnor går genom en mörk gränd då två män hoppar fram
  och börjar våldta dem.
  Den första nunnan tittar upp mot himlen och säger:
  ”Förlåt dem Fader, ty de vet ej vad de gör.”
  Den andra nunnan tittar upp och säger:
  ”Den här gör det!”

 101. KristianA

  Snurra min jord-utan vindsnurror! #89
  Jag var i USA i våras i 6 veckor och skådade fågel. Tänkte ha stannat och tagit bilder på vansinnet men jag skippade det. Hade bara blivit än mer deprimerad över det gröna vansinnet.
  Grönt = dyrt, dåligt och ineffektivt!
  Skådandet var dock fantastisk, precis som amerikanerna. Tog 6500 bilder som jag fortfarande inte har bearbetat!

 102. Pär Green

  På vindstat.nu finns uppgifter angående El-produktion men informationen är hopplöst otydlig! Finns det någon som är en fena på excel som göra om informationen till en mer lättbegriplig information?

 103. Snurra min jord-utan vindsnurror!

  Ahrvid#96
  You use too many words pejoratively yourself,because you seem to be completely short of arguments.
  Du ger dessutom lite dubbla budskap i dina inlägg.
  Liten synonymordlista
  pejorativ
  1.nedsättande
  synonymer:
  förödmjukande
  förnedrande
  kränkande
  ringaktande
  m.m.
  Vad är det du syftar på när företagare ej får bygga det som kan ge jobb och en framtid åt många anställda?Gäller det stora penningstarka företag,så har de säkert sitt på det torra,och du måste vara tydligare.Menar du vindkraftföretag eller vad?
  Man får väl förutsätta att det är fallet eftersom den här diskussionen handlar om vindkraft,eller?

 104. Chtristopher:
    ”Synd att du har en sådan nedvärderande syn på människors åsikter. ”
    Poängen är dock att vi är moraliskt förpliktigade (menar jag) att väga en människas blotta ”åsikt” från ett perifert sammanhang mycket lättare än ett helt centralt intresse för en annan människa.
    Att någon i periferin har ”åsikten” att X är ”fult ”(tydligen det du anser skall överväga allt annat!) kan enligt mina moraliska värderingar inte få uppväga att X skall få genomföras, då det handlar om något helt centralt för någon, kanske för en hel familjs framtid, kanske för ett antal anställda, osv.  Enskildas centrala, tunga intressen skall som grundregel inte kunna stoppas av lösliga periferiintressen av grannar.
    Det är helt centralt för en rimlig etik att få rätten att bestämma över sig och sitt! Undantag från det må göras, men skall då vara särskilt tungt motiverade. Att någon i största allmänhet irriteras av en grannes aktivitet väger inte särskilt tungt.
   (Utgångsläget är inte att grannen saknar handlingsfrihet, Utgångsläget är att grannen har handlingsfrihet, och man måste själv noga och starkt motivera ev inskränkning i denna.)
  –Ahrvid

 105. Christopher E

  Ahrvid:
  Du missar poängen; med ditt resonemang skulle ingen någonsin få överklaga någonting. Att kunna behålla trivseln och fastighetsvärdet på sitt hem där man kanske satsat både miljoner och årtionden, kan inte bara viftas bort som ett ”perifert intresse”.  Det är centralt för den drabbade personen.
  Överklaganderätten är också central. Som jag sa, prövas rimligheten i överklagandet. I miljöbalken ingår att verksamhet måste ange om det finns alternativa placeringar med mindre påverkan. Där kan din hypotetiska familj uppfylla sina drömmar och ge jobb till alla (jo, jag hörde de emotionella violinerna dra igång rejält där… 😉 )
  Jag misstänker dock fortfarande att du byter ton den dag du hamnar i vägen för någon som tycker dina intressen är ”perifera” och betydeselösa.
  Tills den dagen kan vi väl vara eniga istället om att vi är emot vindkraft. Du av enbart ekonomiska skäl, jag likväl av ekonomiska skäl men även av landskapsvårdande/naturvårdande skäl.

 106. Christopher:
    Mitt resonemang går ut på att överprövning av människors rätt till sig och sitt bara får ske om det finns särskilt tunga skäl för det. Ditt resonemang tycks gå ut på att det skall vara hugget som stucket om en människa skall få sköta sina saker själv eller ej. Det är orimligt och oetiskt!
  –Ahrvid

 107. Pär Green

  I dagens DN kan man läsa!
  Känns ibland som Malmö-skytten är i fel landsända.
  Lågt elpris kan drabba kunden
  Många elnätsföretag borde höja sina avgifter. Med för låga avgifter riskerar nätföretagen att inte klara av nödvändiga
  investeringar i framtiden, varnar statliga  Energimarknadsinspektionen investeringarna kommer  kunderna att drabbas, säger Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen. Nyinvesteringar måste till för att möta de förändringar av  elproduktionen som redan är på gång. Till exempel kommer vindkraftens andel av produktionen att öka och den är inte lika lätt att styra som de stora vatten- och kärnkraftverken som i dag står för den helt dominerande delen av kraftproduktionen.
  FÖR ATT BÅDE KLARA variationerna i produktionen och mångfalden av produktionsställen krävs att näten görs ”smartare”. För det krävs nyinvesteringar om inte kunderna ska få sämre tillgång till el. – Kostnaderna kommer att landa
  i lokalnätet. Om inte nätföretagen redan nu ”samlar i ladorna”
  kan de få problem när de ska skaffa kapital till investeringarna,
  säger Rosten. Bakom de här bedömningarna ligger uppgifter om nätföretagen som Energimarknadsinspektionen ställt samman. Den har tittat på nätföretagens ekonomi och kostnader. Inspektionen har då sett att många företag i dag inte tar ut tillräckliga avgifter för att täcka sina kostnader. – VI ÄR FÖRVÅNADE ÖVER att många företag inte tar ut den  avkastning som de kan med tanke på vad de ska göra i  framtiden. Men man kan inte säga att de missköter sig i dag,
  anser Tony Rosten och påpekar att bolagen snarare anklagas för att ta ut oskäligt höga avgifter. Hur de kommande  investeringarna slår på enskilda bolag kan inte Rosten bedöma i dag. Men genom att se till var det mesta av elen produceras
  och hur den överförs till olika områden anar han var det kan
  krävas mest pengar. – Eftersom man ska anpassa systemet
  till de områden där man har hög förbrukning men mindre tillgång till el blir det i södra Sverige som man måste göra de största investeringarna, säger Tony Rosten. LARS-INGMAR KARLSSON lars-ingmar.karlsson@dn.se 08-738 10 59

 108. Christopher E

  Pär Green;
  Det är ju det vi sagt hela tiden. Ytterliggare ett sätt som vindkraften höjer våra elräkningar på. Det måste påverka ekonomin negativt när hushållen tvingas en allt orimligare andel av inkomsten på energiräkningen…
  Och allt fler hushåll tvingas därmed in i ”energifattigdom”. I England är detta ett tilltagande problem för låginkomsthushåll. I USA finns bidragsprogram för elräkningar… Måste vi göra allt för att hamna där?