Min replik till vindlobbyn nu ute på SvD Brännpunkt

Vindkraft1

Spotpriset på el är i skrivande stund nere på 30 öre/kwh och subventionerna i form av elcertifikat ligger på cirka 15 öre/kwh. Tänk om Saab för varje bil man sålde för 300 000 kronor fick ytterligare 150 000 kronor av staten i stöd. Det är samma sak. Vindindustrin är liksom Saab konkursmässig utan stöd från utomstående.

Min replik till vindlobbyn lät inte vänta på sig. Nu ligger den ute på SvD Brännpunkt. Läs och kommentera.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Jonny för att du gång på gång visar vad vindkraftmaffian tillsammans med våra politiker håller på med.
  När det gäller de senare kommer jag osökt att tänka på följande citat:

  ”Att ge pengar och makt till politiker är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårsgrabbar.” 

  Det kan inte bli rätt…… 

 2. OT men kanske inte…..

  Möjligen har detta inlägg på Newsmill uppmärksammats i någon annan tråd.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/30/medier-lyfter-fram-sj-lvutn-mnda-klimatexperter 

   

 3. Pia

  Jag tycker mig se en trend, att allt färre kommentarer stöder vindkraften.

 4. Pia #3
  O ja, Har kollat 2 sidor repliker och det finns ett fåtal försvarare. Dessutom finns det redan 81 kommentarer och 9 nya kom in medan jag läste. klockan 9:13 svensk tid. Snacka om opinion!

 5. Nostradamus #2
  Mycket intressant artikel

 6. Ingvar E >5  Ja jag tyckte det och tydligen även Thomas Palm   😉

 7. OT.
  Its the sun stupid!
  http://notrickszone.com/2011/12/30/the-suns-impact-on-earths-temperature-goes-far-beyond-tsi-new-paper-shows/

 8. Peter Stilbs

  Nostrodamus – intressant att också se en samhällsvetare göra mos av Rockströms verklighetsuppfattning. Tack.

 9. Jonny Fagerström

  Och i denna länk var det vindkraft vi diskuterade ja!

 10. Eola

  Jonny, kan du hänvisa till var i CASES-studien det står att vindkraften är dubbelt så dyr som kärnkraften?

 11. Jonny Fagerström

  #10 På sidan 14: Full Costs of Electricity generation in EU.

  Jag har också kontrollerat mot KVA energiutskott att uppgifterna kan bedömas som trovärdiga. KVA brukar själva dessutom hänvisa till CASES

 12. Eola

  Kan du ge en länk?

 13. Jonny Fagerström

  #12 Nej tyvärr inte på rak arm. Men jag vet att den finns på nätet.

 14. Eola

  Jonny, den sammanfattning jag hittar, full cost är denna. Den ger inte alls samma enkla bild som du visar. Vindkraften är här billigare än de flesta konventionella kraftkällor. Kärnkraften framställs som överlägset billigast för att man inte har inkluderat kostnader för slutförvaring eller eventuella olyckor. Är det ett ärligt sätt att räkna på tycker du?

 15. Jonny Fagerström

  #14 Ser inte vad du hittat men det är inte dokumentet CASES i alla fall. Här är en kopia på tabellerna på sidan 14:
  OBS att skillnaderna bedöms i forskningsprojektet växa över tiden.

  Total produktionskostnad i eurocent per KWh
  År 2005 – 2030
  Kärnkraft 3,32 – 2,40
  Vindkraft (landbaserad) 6,21 – 6,43

  Det går säkert att hitta invändningar även mot detta, men det är de siffror som KVA bla använt i sina debattartiklar. Jag har även diskuterat dessa underlag med representanter ur KVA.

 16. Jonny Fagerströms jämförelse med Saab bekräftas av uppgifter om GM:s elbil Chevy Volt, som enligt amerikanska analytiker är den mest subventionerade bilen sedan östtyska Trabant. Den subventioneras med en räcka statliga lån, rabatter, garantier etc. som uppgår till hisnande 3 miljarder dollar! Hittills har bara 6000 bilar sålts (till statliga och kommunala användare) och beroende på hur man räknar har varje såld bil subventionerats med mellan 50 000 och 250 000 dollar.      

 17. Jämförelsen med Saab bekräftas av uppgifter om GM:s elbil Chevy Volt, som enligt amerikanska analytiker är den mest subventionerade bilen sedan östtyska Trabant. Totalt subventioneras projektet av amerikanska staten med 3 miljarder dollar! Hittills har Volt sålts i ca 6000 exemplar (till statliga och kommunala användare) och det innebär att varje såld bil subventionerats med mellan 50 000 och 250 000 dollar! Hur mycket delvis statsägda GM tjänar på varje Volt är förstås hemligt.

 18. Lite OT, men Gott Nytt År alla klimatrealister. Verkligheten arbetar för oss.

  GMY

  Sinuhe 

 19. ANNONym xxx

  Fast det är mycket rätt och lite fel i debatten.
  Tex. Från Eolus årsrapport för 2010 kan man utläsa att de får 84 öre per producerad kWh inkl. ersättning för nätstabilisering. Alltså:
  Subvention = elpris – ersättning för nätstabilisering.
  Troligtvis låg alltså subventionerna kring 30 öre per producerad kWh, inte 15 som det beskrivs i debattartikeln.
   
  Argumenten som vindlobbyn framför handlar om ”toppen” vad gäller tillgång och efterfrågan, dvs. ett litet underskott eller överskott förflyttar priset mer än mängden ”underskott eller överskott” synbarligen borde ge. Alltså menar de att de pressar priset genom att bygga fler vindparker. Samtidigt måste de ha större subventioner eftersom elcerten fördelas dels genom viss produktion av köpare och sedan fördelas på säljare (och där har vindparkerna en specificerad %). Alltså ju mer vindenergi som produceras desto sämre går vindbolagen med dagens ersättningssystem, eller snarare ersättningssystemet specificerar antalet vindsnurror.
   
  God fortsättning.

 20. Eola

  Jonny. Jag hämtade det dokument jag hänvisade till på CASES hemsida. http://www.feem-project.net/cases/index.php

  Sammanställningen gäller full cost. Alltså externa kostnader inkluderade. Du har uppenbarligen inte koll på de källor du hänvisar till. CASES visar att vindkraft, alla kostnader inräknade, är bland de billigaste kraftkällorna. Du framställer något helt annat. Förenklar och förvanskar. Timbro gjorde precis lika samma sak när de hänvisade till denna källa.

  Jag tror att någon har läst ”private cost” avsnittet i någon CASES rapport och sedan spridit detta vidare. Timbro, FSL, TCS mfl. har sedan använt detta rakt av utan att kolla den ursprungliga källan. Det enda de brydde sig om var att kärnkraften framställs som billigare än vindkraft.  

 21. Jonny Fagerström

  #20 Eola: Ta nu och håll igen med anklagelser till höger och vänster. Läs bifogad länk på sid 14. Underlaget är också beskrivet av KVA. Vill du bestrida KVA:s energiutskotts tolkningar så gör det, men lägg av med påhoppen:
  http://www.feem-project.net/cases/documents/deliverables/D_06_1%20part2%2008_09.pdf

  Här är också ett uttalande i DN från KVA Energiutskott om CASES:
  http://www.dn.se/debatt/orealistiskt-byta-karnkraft-mot-vindkraft

 22. Peter Stilbs

  Re Elbilar, som nämnts nyligen här : Citat från senaste TWTW:

  Quote of the Week:
  Nothing illustrates the superficiality of our times better than the enthusiasm for electric cars, because they are supposed to greatly reduce air pollution. But the electricity that ultimately powers these cars has to be generated somewhere – and nearly half the electricity generated in this country is generated by burning coal. [H/t Timothy Wise]
   

 23. Eola

  Jonny. Jag vidhåller att du körsbärsplockar information för att få fram ditt budskap. Studien som du hänvisar till lyfter alltså fram vindkraft som en av de billigare kraftkällorna, i nivå med konventionella tekniker. Detta är inte intrycket man får när du hänvisar till studien i artiklar. Då framställs istället vindkraften som onödigt dyr och ineffektiv i relation till andra kraftkällor. 

  Kärnkraften sticker ut som mycket billig eftersom man har exkluderat kostnader för slutförvar, risk för olyckor och eventuell kärnvapenspridning – exakt de externaliteter som är viktiga för kärnkraften. Studier som försöker prissätta dessa kostnader, t.ex. Jacobsen, avfärdar du som oseriösa.  Att kostnaderna för kärnkraft i verkligheten skenar och ligger på helt andra nivåer än de i studien ignorerar du också.

  Att gömma sig bakom påståenden som att ”KVA stöder min uppfattning” är också att göra det enkelt för sig. KVA:s energiutskott har fått mycket tung kritik från betydligt bättre insatta forskare än Harry Frank och Sven Kullander. Något som de, liksom du, helt ignorerar.

  Jag respekterar att du ogillar vindkraft. Det finns många svåra avvägningar att göra när man diskuterar olika kraftkällor. Men att ensidigt välja källor och information som bara stöder en förutbestämd uppfattning för inte debatten framåt. Det bidrar istället till att debatten parkerar på en onödigt låg nivå. Det finns säkert många på båda sidor som hänförs av den uppskruvade och förenklade retoriken som skapas i detta debattklimat men de allra flesta inser att det inte är så enkelt. Verkligheten är inte så svart-vit som du – eller för den delen många okritiska vindkraftsförespråkare – försöker framställa den. Den är komplex och svårnavigerad.

   

 24. L

  Eola, man måste vara både blind och döv för att uppskatta vindkraft.

 25. Jonny Fagerström

  #23 Eola. Nu är det faktiskt så att det är du som ”körsbärsplockar”. Underlaget du fått är hur tydligt som helst. När det gäller olyckor så är inte dammhaverier i tex Luleälven inräknade i vattenkraftens kostnader heller, en sådan olycka skulle vara väl så allvarlig som en kärnkraftsolycka och mer sannolik dessutom. Även detta har jag behandlat tidigare:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/08/tankvart-om-vattenkraften/

  När det gäller Jacobsens studie har jag behandlat den tidigare också bla här:
  http://teknikdebatt.se/debatt/karnkraften-ar-sa-ren-som-kraftproduktion-kan-bli

  Jag respekterar också dina åsikter men min erfarenhet är att det ofta inte är någon idé att gå in i polemik med representanter för vindindustrin eller andra som lever på vindkraften, vilket jag antar att du gör i någon form. Jag är också medveten om att man kan finna stöd för vilken åsikt som helst på internet, vilket inte minst vindindsutrin utnyttjar. Min uppgift är att balansera vindindustrins ensidiga propaganda i media och visa på andra sidan av saken.

  Det som gör mig allra mest trovärdig i denna fråga är att jag varken är drabbad av vindkraft (jag bor i stan) eller är en betald lobbyist i någon som helst form. Finns det någon på motståndarsidan som kan stoltsera med detta? Kan du?

 26. AOH

  # 23 Eola

  Jag tror inte att Jonny behöver plocka körsbär. Det blåser kraftig motvind i världen
   
   
   
  http://www.epaw.org/index.php?lang=de
   
   
  http://www.epaw.org/organisation.php?lang=de&country=Sverige
   
    

 27. Eola

  Jonny. Jag tror inte att jag kommer vidare i min uppmaning till en nyanserad debatt. Du fortsätter onyanserat att hävda att det är vindindustrin som kommer med ensidig propaganda och att du agerar som en balanserande kraft. Sanningen är väl att du bidrar till att bibehålla ett skyttegravskrig. Tråkigt tycker jag. 

  Att vattenkraften har risker och externa kostnader som ibland underskattas är inte något jag förnekat. Hur det skulle vara ett argument mot vindkraften förstår jag dock inte. 

  Jag förstår inte heller hur dina argument skulle vara trovärdiga för att du inte direkt påverkas av vindkraften. Ditt aktiva arbete som klimatförnekare gör väl snarare dina argument extra färgade? Argument skall i första hand bedömas enligt dess giltighet och inte efter avsändare. Får man giltiga motargument måste man ompröva sin ståndpunkt. 

 28. Jonny Fagerström

  #27 Eola. Enligt min uppfattning har vindindustrin aldrig velat ha en debatt. Man har bara velat fortsätta sin propaganda i media utan att bli motsagd. När man nu får debatt i alla media i hela Sverige och på de stora seminarierna klarar man inte av den, utan påstår bara att det är alla andra som saknar trovärdighet.

  Sanningen är väl den att det är jag och mina medarbetare i FSL som satt vinddebatten på kartan. Jag tror också att vi vet båda två att vindkraft och klimatfrågan inte har något med varandra att göra – egentligen. Vindkraft kan aldrig göra något åt klimatet även om koldioxiden skulle vara  problemet. Du kan ju läsa vad professor Lennart Bengtsson (som definitivt inte är någon ”klimatförnekare”) anser om vindkraften. Men det är ju klart, han tillhör ju KVA så då har han väl enligt dig inte någon trovärdighet 🙂
  Lennart Bengtsson:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/12/17/moren-har-gjort-sin-plikt-moren-kan-ga/

  Om du tycker att det är orätt att kärnkraftens olyckskostnader inte är inräknade i kärnkraftens kostnader så är det inget unikt för den verksamheten, så varför tar du i så fall upp den i den kontext som vi diskuterade överhuvudtaget?

  Du undvek också att svara på frågon om din roll inom vindlobbyn. Well?

 29. Eola

  Jonny. Vindindustrin är inte någon liten homogen grupp betalda lobbyister som du försöker framställa det som. Det är en mångfacetterad grupp av alltifrån stora bolag likt Vattenfall till små ekonomiska föreningar. Däremellan ryms miljöengagerade entreprenörer miljöorganisationer och riskkapitalister. De flesta av dessa aktörer debatterar mer än gärna vindkraftens vara eller icke vara. 

  Vindkraftens koppling till fossila bränslen är en fråga som du fortsätter att förvränga, trots att du otaliga gånger fått påtalat att Sveriges elnät inte är en isolerad ö utan att vi sitter ihop med omvärlden och att vi handlar el på en gemensam börs, NordPool. Det är alltså den samlade elproduktionen som skall bedömas och inte enbart Sveriges. Frågan är komplicerad. Ibland kan det förenklas för mycket från vindkraftsintressenterna. Men att utbyggnaden av förnybar energi bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser råder det inget tvivel om. När myndigheter eller forskare påtalar detta hävdar du istället att de går ”vindlobbyns” ärenden och att de är jäviga. 

  Det är orätt att både kärnkraftens och vattenkraftens eventuella olyckskostnader inte är inräknade. Förstår fortfarande inte varför det är ett argument mot vindkraft?

  Ja, jag har ett intresse i vindkraften. Som andelsägare och miljövän. Är man en del av ”vindlobbyn” då?

 30. L

  Eola, anser du att ordet ”klimatförnekare” bidrar till en nyanserad debatt?

 31. Eola

  L #30. Kanske inte. Vad bör jag skriva istället? Med klimatförnekare menar jag någon som anser att mänskliga utsläpp av växthusgaser inte påverkar klimatet. Är klimatskeptiker bättre?

 32. Adolf Goreing

  #29 ang. ”olyckskostnader” så är väl det mest rättvisa sättet att jämföra energislagen att ange antal dödsfall per producerad TWh. Det framgår då att vindkraften är 400% farligare än kärnkraft.

  http://nextbigfuture.com/2011/03/deaths-per-twh-by-energy-source.html

  Inte särskilt förvånande ligger kol i topp. (Reglerkraften för vindkraften om man ska se utanför Sveriges gränser – som du säger)

 33. L

  Eola, de flesta här är skeptiska till överdrifterna i klimatfrågan, så klimatskeptiker är väl det som ligger närmast. Klimatrealist duger ju inte om man vill använda en negativ etikett…

 34. Christopher E

  #29

  Eftersom jag bor i en tidigare mycket naturskön del av Sverige som nu massakreras av vindkraftsutbyggnad både till lands och längs horisonten i havet är det absurt att höra någon som har intressen i dess utbyggnad kalla sig ”miljövän”…

  Jag har bott här i snart 40 år och har aldrig sett en miljöförstöring i den skala som vindexploatörerna nu genomför. Det är så sorgligt att man överväger att flytta. Minsta lilla försök till inskränkning av miljöskäl, som tex. rovsfågelsrika höjder, överklagas genast av vindbolagen som inte kan sk-ta mer i naturen.

  Enda ljuspunkten är att vindsnurremotståndet ökar snabbt nu när konsekvenserna blir tydliga, men det är till stor del försent.

  Jag kan inte se en enda fördel med vindkraft; den kostar mer, är kraftigt miljöförstörande i flera led, rejält resurshungrig jämfört med alternativen och totalt onödig ur elförsörjningsbehov.

  Eola, på tal om kärnkraftens ”risker”, vindkraft har fler döda per producerad energimängd än kärnkraft… låt gå för att siffrorna är små i båda fallen, men ändå.

   http://nextbigfuture.com/2011/03/deaths-per-twh-by-energy-source.html

  Men eftersom människors livskvalitet inte har något värde för vindindustrin har väl inte mäniskoliv det heller.

 35. Christopher E

  Adolf Goreing #32

  Du hann före medans jag skrev, ser jag… 😉 

 36. Jonny Fagerström

  #29 Eola. Jag har aldrig hävdat att vindindustrin är en liten homogen grupp.

  Det jag pekar på är att nästan alla som debatterar för vindkraften också har ekonomiska intressen i denna, och att dessa intressen nu är hotade. Det är därför ni hävdar, att vi som på goda grunder inte ser vindkraften som jordens räddning, inte är trovärdiga och inte kan debattera. Det är också många av vindindustrins förespråkare som tar till skrämselargument för att motivera vindkraft, trots att vindkraft vare sig globalt eller nationellt kan bidra till att minska koldioxidutsläppen annat än på den yttersta marginalen. Ni vet också lika bra som jag att om man verkligen vill producera energi och minska koldioxidutsläpp så är kärnkraften det enda tänkbara alternativet på global nivå.

  Det var inte jag som tog upp frågan om olyckor, ekonomi och kärnkraft som ett argument i vindkraftsammanhanget, det var du.

  Jag skulle också vilja ställa frågan om du anser att ordet ”klimatförnekare” bidrar till den seriösa debatt som du tycks eftersträva?

  När det gäller din fråga huruvida du tillhör vindlobbyn eller ej så är det kul att du vill höra min uppfattning. Låt mig svara såhär: Om du verkligen är ”miljövän” så talar det emot att du tillhör vindlobbyn. För den som har sett vindindustrins framfart när man bygger vindindustriområden i tex i skog eller i fjällvärlden och accepterar det kan omöjligen kalla sig miljövän. När det gäller vindandelarna talar det å andra sidan för. För att kunna avgöra frågan helt säkert så måste du precisera vad du arbetar med, men eftersom vi båda vet att jag har en ganska allomfattande koll på det mesta så behöver du inte avslöja det här. Mitt svar blir därför efter den totala sammanvägningen: Ja, du tillhör definitivt vindlobbyn.
   

 37. Eola

  Jonny, jag tror vi lägger ner detta. Vi kommer inte komma överens om något. Du säger att vindindustrin använder skrämselpropaganda medan du själv regelbundet gör utspel i stil med ”X tusen människor riskerar få sina liv förstörda” och ”Vindkraften kommer att ödelägga våra orörda älvar”, ”Vindkraften kommer att kosta 300 miljarder kr”. 

  Din lösning som du beskriver ovan är istället kärnkraft för hela slanten. Det är det enda som kan lösa klimatfrågan på global nivå. Du skriver att alla egentligen vet detta men att vindindustrin förvillar för att förhindra detta. 

  För mig är detta klassisk konspirationsteori. Kanske inte så konstigt eftersom det är detta hela bloggen bygger på men det förstör verkligen förutsättningarna för en vettig diskussion. 

 38. L

  Eola, finns det någonting som är unikt och positivt med vindkraft?

 39. Christopher E

  Eola #37,

  Visst är det svårt att föra en vettig diskussion när en liten grupp vill tjäna pengar på att helt i onödan förstöra livsmiljön för både människor och djur genom att förvandla natur till industriområde?

  Det Jonny skriver är ju nämligen inte ”propaganda” utan realiteter. Människor på landsbygden är förtvivlade över utbyggnaden. Läs kommentarerna när lokalpressen skriver om nya vindsnurreområden så får du se. Varför tror du motståndet ökar och aktionsgrupper bildas i ökande tempo? Redan nu investeras i vattenkraft som reservkraft (de outbyggda älvarna är kvar, men hur länge?). Det går inte att förneka att utbyggnadsplanerna kostar flera hundra miljarder om de realiseras, och att dessa pengar kommer främst på hushållens elräkningar (samma hushåll som får sin miljö förstörd).

  Se denna och försök känna lite empati…

  http://www.youtube.com/watch?v=Iq9yX1RLxV0&feature=youtube_gdata_player

 40. Jonny Fagerström

  #37 Eola.
  De uppgifter vi räknat fram är sannolikt i underkant om man väger in alla aspekter. Det gäller alldeles särskilt siffran om hur många människor som drabbas hårt av en vindutbyggnad till 30 TWh.

  Jag förordar heller inte ”kärnkraft för hela slanten”. Jag är ganska nöjd med den mix av kärnkraft och vattenkraft Sverige har idag. Vi går dessutom mot ett elöverskott i Norden som du vet. Jag ser heller inget behov av att minska koldioxidutsläpp som ett självändamål, bättre då att prata energieffektivisering.

  Du skriver att vi förstör förutsättningarna för en diskussion. Tvärtom är det så att denna blogg, och FSL, är förutsättningarna för en diskussion som annars skulle riskera att utebli. TCS är som du säkert vet Sveriges största miljöblogg, enligt Bloggportalen, och vi har nästan 200 000 besök i månaden just nu. Det innebär att mycket av det som sägs här sprids till många. Vi vet att även politiker och beslutsfattare läser här. Så även vindindustrin uppenbarligen.

  Oavsett vad ni i vindlobbyn tycker om diskussionen, måste ni nu ta den. Det har flera av dina kollegor i Sv Vindenergi och i de olika vindföretagen ute i landet erfarit. Jag har träffat väldigt många av dem på mina resor och föredrag. Även politikerna måste nu ta den. Det har vi säkerställt genom besök i Riksdagen och andra politiska kontakter. Som du vet så har jag också deltagit och debatterat med både Energimyndigheten och Näringsdepartementet mfl.

  Inbjudningarna till olika event ramlar in hela tiden. Nu senast en inbjudan till IVA.
  Låt oss slutligen åtminstone vara överens om att vi inte är överens. Det behöver inte innebära att den ene är bättre än den andre. Låt oss också konstatera det.

 41. Eola

  Jonny. Vi kan vara överens om att vi inte är överens. 

  Jag tror att den största grunden till detta är just hur vi ser på klimathotet. (Även om jag personligen tycker att det finns fler fördelar med vindkraften utöver att den är fossilfri).

  Tror man inte att klimathotet är en realitet så är det klart att det ligger nära till hands att ifrågasätta utbyggnaden av förnybara kraftkällor. 

  En satsning på förnybart utesluter inte heller kraftiga satsningar på energieffektivisering.

  En kritisk granskning är något som varje bransch tjänar på. Det får företag att vara på tårna och prestera i enlighet med samhällets förväntningar. Men det är skillnad på kritisk granskning och smutskastning. Om man som Christopher E här ovan på allvar tror och driver linjen att vindindustrin vill tjäna pengar på att förstöra för människor, djur och miljö  så är förutsättningarna för en sansad diskussion inte stora. 

  Visst finns det säkert aktörer i vindkraftsbranschen som misskött sig eller försöker etablera vindkraft på dåligt valda platser. Men att konsekvent driva linjen att vindkraftsbranschen med uppsåt vill skada, underhåller information, manipulerar beräkningar, gör glädjekalkyler etc, skapar bara onödiga konflikter som annars hade kunnat vara en konstruktiv dialog. 

  Naturskyddsföreningen är ett bra exempel där man strävar efter samarbete och dialog. Det finns gott om människor i Naturskyddsföreningen som är skeptiska till en omfattande utbyggnad av vindkraften, särskilt i sitt egen närområde. Men här har man varit konstruktiv och diskuterar lösningar. I vilka områden kan vi tillåta vindkraft? Vad säger forskningen om påverkan på människor och djur? Detta leder framåt och tror jag i längden är mycket mer framgångsrikt och förtroendeingivande än att ständigt söka konflikt och peka på dolda agendor. 

 42. Jonny Fagerström

  #41 Ok Bra Eola, gott så!

  Jag delar uppfattningen om Naturskyddsföreningen lokalt. Vi samarbetar ibland med dem avseende motståndet mot vindindustriområden. Jag vill också säga att jag träffat många trevliga personer även bland vindfolket, inte minst Vd och Vice Vd för Svensk Vindenergi.

  God fortsättning!

 43. Ulrik

  Eola #31. Du säger att generalsekreteraren i Naturskyddsföreningen skulle vara ett bra exempel på någon som eftersträvar samarbete och dialog. Vem är då för dig det dåliga exemplet? Vid vilka tillfällen var Svante Axelsson bra?

 44. Christopher E

  Eola,

  Vad menar du driver vindindustrin om inte pengar? Finns det exempel på någon vindkraftsetablering som inte förstört livsmiljö för människor och djur?

  Vad menar du är en placering på lämplig plats?

  Varför ska vi betala vindindustrins vinst via extra skatter, när den är en förlustbransch utan dessa subventioner?

  Förstår du inte att talet om vindkraftslobbyister som ”miljövänner” är ett hån mot oss som bor i de mest drabbade områdena? Vi behöver ingen vindlobbysponsrad ”forskning” som talar om för oss att förlusten av vår miljö är imaginär.

  Varför envisas du med att kalla vindkraft för ”förnybar”, när den i själva verket använder mer ändliga resurser än de kraftslag den i praktiken planeras ersätta här i Sverige? 

  Du får gärna kalla mig oresonlig om du vill, men tro mig, vindbranchens härjningar i min hembygd har sannerligen inte något resonligt över sig. Man kan vara hur resonlig man vill, men vindbranchen trampar ner de närboende i vilket fall.