Vindindustrin sitter djupt i klistret – och där ska dom va!

Vindkraft4

Det jag, P-O Eriksson och Björn Törnvall och andra så många gånger skrivit om i riks- och lokalpress börjar nu få genomslag.

Nu sitter vindindustrin i klistret, precis där dom ska vara. Alla påståenden om hur billig vindkraften är och hur man bidar till sänkta elpriser faller nu platt på sin egen orimlighet. Samtidigt som vindindustrin fabulerar, bla i dagens SvD, så framgår det i alla affärstidningar idag och igår hur det egentligen ligger till.  – Hjälp! Vi behöver mer subventioner eller så måste elpriset höjas, låter det. Man lindar dock in det i fina formuleringar som att ”Sverige måste gå före i klimatomställningen” eller att, ”vi måste öka ambitionerna i elcertifikatsystemet”, eller – ” införa kontrollstationer i elcertifikatsystemet”.

I Dagens Industri, Affärsvärlden och andra tidningar hörs klagolåten och hur det egentligen ligger till. Låt nu denna subventionsberoende industri långsamt förtvina under 2012. En fin nyårsförhoppning tycker jag.

Uppdatering: Elpriset för lågt för vindkraft.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  I kommentarerna till din SvD-länk finns en länk som bekräftar hur vindkraftsindustrin oroas över de låga elpriserna och som då motsäger debattartikeln i SvD !
   
  http://na.se/nyheter/hallsberg/1.1488397-lagt-elpris-oroar-vindkraftprojektor
   
  Man kan undra hur vindkraftslobbyn skall hantera det och förklara för elkonsumenten att utbyggnation av VKV kräver högre elpriser eller högre elcertifikat för att vara lönsam !?
   

 2. Sven Hellqvist

  När det blåser ”lagom”hårt producerar vindkraften el. Då blir det överskott och priset sjunker. Således en lysande affär att investera i en verksamhet som när den kan producera så får man lite betat för varan.

 3. Jan E M

  Att elpriserna blivit låga bidrar den kraftiga vindkraftsutbyggnaden till.

  Elcertifikatens pris har sjunkit drastiskt de senaste veckorna och ligger nu på 14-15 öre/KWh.

  Att elpriserna legat på runt 25 öre/KWh de senate dagarna beror på stormar och regnväder som gjort att vindkraften producerat rekordmycket samtidigt som många vattenkraftverk i södra Norge haft stora vattenflöden och haft hög produktion. Många industrier har ju julstängt den här veckan.

  Just nu verkar spotpriserna på el vara på väg uppåt. 30 öre/KWh för tillfället.

  Om ambitionerna i elcertifikatsystemet ökar så lär elpriserna bli ännu lägre.

 4. Jan-Erik S.

  JAN E M #2:
  Förmodar det du skriver är ironiskt.
  Du tror inte att vädret just nu är ovanligt varmt påverkar?
  Vindkraftens påverkan på elpriset är negativt sett över tid.
  Men det visste du säkert…eller?  

 5. Ulrik

  Jan E M #2. Du skriver i din sista mening, att om subventionerna betalda av elkunderna ökar, så blir elpriset ännu lägre. Är det bara jag som inte begriper vad du skriver?

 6. Jonny Fagerström

  Det är alltid roligt att läsa vindlobbyns alster. Å ena sidan påstår man att man bidrar till att sänka elpriserna, å andra sidan kan man inte ha låga elpriser för då måste man subventioneras ännu mer. Snacka om ”hållbar” verksamhet.

  Detta kommer man naturligtvis nu att få ”äta upp i media”. Trovärdigheten tar nu ordentligt med stryk, vilket är bra. 2012 ser inte bra ut för vindindustrin, sannolikt talar vi om konkurser. Naturligtvis har man inte heller bidragit med billigare el.

 7. Jan E M

  Ulrik #5

  Det är nog ganska få som inte förstår vad jag menar. 

  Om jag utrycker mig på ett annat sätt kanske du förstår.

  Med mer subventioner till vindkraft så byggs det fler vindkraftverk och det ökar tillgången på el. Med ökad tillgång på el så sjunker elpriserna.

  Enligt vindkraftsindustrin själva så är kostnaden för el från ett nybyggt vindkraftverk c:a 45 öre/KWh. Om elpriset är 35 öre/KWh + elcertifikat 15 öre/KWh så gör ägaren en vinst. Men det kan lika gärna vara ett elpris 25 öre/KWh + ett elcertfikat på 25 öre/KWh.

 8. L

  Jan E M, ”enligt vindkraftsindustrin” är inte mycket till referens.

 9. Jonny Fagerström

  #7  I så fall Jan EM, så har ju vindindustrin tagit ut enorma övervinster fram till nu, och nu går de i så fall jämnt ut eftersom dagspriset på el enl Nordpool är ca 30 öre och subventionen enligt Svenska kraftnät är ca 15 öre. Vari består deras klagan i så fall? Jag antar att du läst DI, Affärsvärlden mfl.?
  Svaret är bla att produktionskostnaden för vindkraft är en bra bit över 60 öre /kwh och nu får de äta upp att de fört fram felaktiga uppgifter.

 10. hahn

  Jan E M #7
  ”Med mer subventioner till vindkraft så byggs det fler vindkraftverk och det ökar tillgången på el. Med ökad tillgång på el så sjunker elpriserna.”

  Påminner lite om vindsnurran på motorhuven som skulle ladda batterierna till en elbil. Håll huvudet kallt även om nu inte nobelstiftelsen ringer, haha…

  gäsp….

 11. pekke

  Jan E M
  Få se nu…
  Mer vindkraft sänker elpriset, hurra !
  Men lägre elpris gör vindkraften olönsam, aj då !
  Så då behöver vi antingen högre elpris eller mer subventioner/certifikat till VKV så att den blir lönsam !
  Undrar vem som kommer att få betala mellanskillnaden så att vindkraften blir lönsam…
   
  Kan bli svårt att förklara för elkonsumenten att de måste betala mer när produktionspriset går ner.
   
  Vindkraftsparadoxen ?

 12. Jan E M

  L #8

  Jag borde ha skrivit ”vindkraftsinvesterarna” istället.

  Enligt de som investerar i vindkraft så blir kostnaden för vindkraftsel 40-50 öre per KWh i bra och hyfsade vindlägen. Om elpriset tillsammans med elcertifikat under en längre tid blir lägre än det så upphör de att bygga nya vindkraftverk.

  Du kanske själv är delägre i vindkraftverk utan att du vet om det. Ett flertal pensionsfonder har investerat direkt eller indirekt i vindkraft.

 13. tty

  ”Du kanske själv är delägre i vindkraftverk utan att du vet om det. Ett flertal pensionsfonder har investerat direkt eller indirekt i vindkraft.”

  I England har BBC investerat praktiskt taget hela personalens pensionsfonder i vindkraft. Gissa om BBC är positiva till vindkraft eller inte.

   

 14. Ulrik

  Jan E M #7. Du förordar en elmarknad där vindkraftägaren alltid ska gå med vinst. Ett lägre elpris ska aldrig komma kunden tillgodo. Vi avlönar väl ett antal myndigheter som ska ta tillvara kundernas och konkurrensens intressen? Vad säger den borgerliga regeringen om en marknad utan reell konkurrens – precis som bankmarknaden?

  Om pensionsfonder har investerat i vindkraft så borde de ansvariga avsättas. Jag ska inte  betala min pension med elcertifikat på elräkningen!

 15. Helge

  Jan E M
  Lägg till mig på listan som inte förstår vad du pratar om. Elen har generellt varit överprisat och branschen har haft övervinster.
  Eftersom vi har marginalprissättning så håller snarare vindkraften uppe priset, elcertifikat isolerat bidrar också till ett högre pris.
  Marginalprissättningen förklaras ganska bra här. http://www.e24.se/makro/sverige/elprissattningen-har-urartat_2622373.e24
   

 16. Helge

  För er som inte orkar läsa E24, ett par citat.
  ”I princip fungerar den svenska elmarknaden, där prisbildningen ska ske och sker enligt den teoretiskt välunderbyggda ”marginalkostnads- prissättningsmodellen” via marknadsplatsen Nordpool. Det vill säga att priset sätts efter marginalkostnaden, eller den rörliga kostnaden, för den sista producerande och därmed den dyraste enheten som behövs för att kunna möta efterfrågan.”
  ”Enligt marginalprissättningsteorin borde elpriset i Sverige, åtminstone någon gång under året och dygnet då efterfrågan är som lägst, falla ner mot marginalkostnaden för kärnkraft på någonstans runt 15 öre kWh. Det gör den inte.”

 17. Björn

  Marknade fungerar inte normalt om man börjar subventionera någonting. Marknaden är ett test på produktens kvalitet och pris. Vindkraftens subventioner och lättsinniga tillståndsgivning för anläggning, skadar allt i sin väg. På detta område kan vi liknas vid en Sovjetstat, tyvärr.

 18. Jan-Erik S.

  ”Elpriset för lågt för vindkraft” enligt uppdateringen.
  Enkelt att lösa…höj elpriserna så kan vindkraften visa mindre förluster 🙂 🙂
  🙂  

 19. Bim

  Jan EM.
  Har du gått i Sveriges bästa skitskola?

 20. Jan E M

  Helge #15 och #16

  Jag inser att du inte förstår vad som menas med marginalprissättning.

  Det är skillnad på självkostnadspris och rörlig kostnad. Sedan har vi begreppet driftskostnad.

  Marginalprissättningen utgår från rörliga kostnader. Det är inte bara rörliga kostnader som påverkar priset utan även vad kunder vill betala. Är det brist så beror det mer på vad kunderna vill betala. Då har de rörliga kostnaderna inget med prisbilden att göra.

  Att räkna ut rörlig kostnad för kraftverk är besvärligt. Om verket är nytt och det är lång tid kvar tills renovering så ligger den rörliga kostnaden på 5-10 öre KWh för vindkraft. I den rörliga kostnden är inte försäkringar och andra årliga fasta kostnader med. Det är något högre rörlig för kärnkraft och det är något lägre för vattenkraft.

  40-50 öre/KWh är självkostnadspris vilket inte är det samma som marginalpriset.

  För kärnkraft så är det ännu krångligare med prissättning. Där måste man räkna margilapris som medeltal veckovis. I Frankrike där man har mycket kärnkraft är det vanligt med negativt elpris ibland på sommarnätter.

 21. Peter F

  Om vindkraft måste man bara skämta
  Det är ju nå´t från medeltiden man hämta
  När det slutar i våra hus lysa
  och vi börjar frysa
  Vart ska vi då elen hämta  

         
     

    
   

      

 22. Slabadang

  Det är inte lätt att vara vindkraftsprofitör i dessa dagar!
   
  Baksmällan av klimathysterin börjar bli tydlig. Det fanns en verklighet som var bortkopplad från propagandan och nu slår den tillbaka i fejset på alla klimatordbajsare både högt och lågt. Vindindustrin är pinsamt avklädd och ska vara glada att de inte är mobarker för då skulle de åka i skandalspalterna i månader.Tillnyktringen är tydlig och att vinden även vänt i maktens korridorer är tydligt. Det är ingen tillfällighet att tex MSB myndighetens rapport knappt innehåller ordet ”klimat” utan verkar vara skriven just för att mer undvika ordet. Någon typ av signal måste ha skickats till myndigheten från något håll.
  Det ska bli intressant att läsa Naturvårdsverkets ”klimatåret 2011” när den släpps och förhoppningsvis tänker inte NV gå till botten med klimatalarmistflaggan i topp?
  SMHIs förbaskade fantasifoster till havsnivåprognoser som smittat av sig till våra länstyrelser är på nåt sätt kanske det mest extremt oseriösa vi kunnat bokföra och var Bergström Alzar SMHI hittat grund för sina prognoser är att leta bland HC Andersens alster.
  L Bengtsson vågar komma ut som en va ska vi kalla det… ”lukewarmer” med en vaken syn på väderpåverkan, för det är väl vad vi får kalla klimatet i Sverige.
  Idiotin i utsläppsminskningsstrategierna blir uppenbart för allt fler och med climategate 1 och 2 för ögonen och alla de vittnesmål som finns mot IPCC partiskhet och bufflighet, förstår att IPCC är ett missfoster till organisation som ljugit hejfriskt om hur den jobbat. Det börjar återgå till vanlig vardag i miljöpolitiken och det är dagar man längtat efter.Hur den klimatalarmistiska eliten skall lirka sig ur sina positioner ska bli intressant att se. Kan nån skicka två dumstrutar var till Rockström och Wijkman och en lång grön näsa till vetenskräpsredaktionen?
   
   
   

 23. Jonny Fagerström

  #20 Man bör också ha med i beräkningen vad kapitalkostnaden är för ett vkv som kostar 40 miljoner och som ska skrivas av på 15-20 år vid en kalkylränta på säg 5%. Producenten måste ju få in dessa pengar. Inte en chans att man klarar det på nivån 40-50 öre/Kwh

 24. Jan E M

  Hej Jonny.

  De som investerar i vindkraft påstår att självkostnaden är 40-50 öre/KWh. För bara ett par år sedan så sa de att självkostnaden låg på 50-60 öre/KWh.

  Nu är jag inte så insatt hur vindkraftsinvesterarna räknar. Själv sysslar jag med energibesparingar i byggnader. När man räknar på ventilationsinvesteringar så räknar man också med 20 års avskrivningstid och en realränta på 4%. Då blir kapitalkostnaden c:a 7%. Det borde vara samma för ett vindkraftverk som för en ventilationsanläggning. Man räknar med 20 års livslängd trots att den verkliga är c:a 30 år.

  Jag tycker att vindkraftsinvesterarna får stå för sina kalkyler själva. Det är ju ingen som är tvungen att investera i vindkraft. Det de säger är att om elpriserna tillsammans med elcertifikatspriserna blir för låga så slutar de investera i vindkraft. Blir de så låga priser så slutar de väl att bygga vindkraftverk.

 25. Ingemar Nordin

  OT: Arrogansen i EU-byråkraternas fanatism då det gäller att tvinga alla att skära ned på koldioxidutsläppen är helt makalös. Och farlig. Nu hotar ett internationellt handelskrig tack vara att EU kommer att ta ut en fullkomligt sanslös ”utsläppsskatt” på alla flyg till och från Europa.

  Wall Street Journal via GWPF: http://www.thegwpf.org/international-news/4653-europes-green-airline-war.html

  Är det sådana här krig som ”fredsprojektet” leder till?

 26. Ingemar #25
  Saker sätts på sin spets!
  Från din länk!
  ———————-
  In September the U.S. joined Brazil, India, China, Russia and 21 other governments in declaring that ”the unilaterally imposed [European] measures were inconsistent with international legal regimes.” The 1944 Chicago convention on aviation gives every signatory ”complete and exclusive sovereignty over airspace above its territory.
  Brussels shrugged that off, and last week the European Court of Justice rejected a challenge brought by American and Canadian airlines. The ruling included the logical gem that while all EU nations ratified the 1944 convention, the EU itself did not exist at the time and thus cannot be bound by its provisions.
  ————————-
  Djävlar!
  Nu har det gått för långt 21 staters beslut körs över av EU
  DELEGERA INGEN MAKT TILL EU!! MONTERA NER EU!!
  Maktgalna politiker skall snöpas.

 27. Ingemar Nordin #25

  ”Fredsprojektet” var bara en ny karriärväg för politiker. 

  Det borde fler ha fattat då när det begav sig och det skulle röstas.  

  Jag försökte hoppa in och stoppa eländet när jag såg att det kryllade av reklamskyltar som skrek ut JA TILL EUROPA.
  NEJ skreks det ut på skyltar som varnade.  

  Jag var på ett möte med EU-motståndare och försökte genomföra en snillrik reklamkupp i spurten. Eftersom jag var mycket skeptisk till retoriken…

  Nya JA-skyltar med JA TILL EUROPA, Rösta därför NEJ i morgon! Föreslog jag.

  Men det var för krångligt. De mest entusiastiska Nej-röstarna trodde att jag var en infiltratör som ville sabba hela slutspurten i folkomröstningen…  

  Så här i efterhand så kan jag konstatera att Europa inte är lika spännande som förr, men att mängder av politiker skaffat sig bra inkomster från nya karriärvägar.  

  Skickligt av dom, och inget att reta sig alltför mycket på.

  Men vi slapp en gemensam valuta, även om vi sitter lite i klistret ändå, precis som våra norska vänner gör. 

  Tanken på ett jämställt Europa var nog inte så dum, men få ville ta de ekonomiska konsekvenserna. Förutom politikerna som bara hade allt att vinna.         

 28. tty

  Jan E M #20

  ”Jag inser att du inte förstår vad som menas med marginalprissättning.”
  Jo, det är ett väldigt snillrikt system som innebär att den ineffektivaste producenten på marknaden sätter priset, och att elbolagen tjänar mera ju mindre de producerar.

    

 29. tty

  ”The ruling included the logical gem that while all EU nations ratified the 1944 convention, the EU itself did not exist at the time and thus cannot be bound by its provisions.”

  Ganska intressant juridisk spetsfundighet som öppnar oanade möjligheter. Det innebär t ex att det skulle vara lagligt för EU att t ex använda stridsgas eftersom EU inte existerade när Genevekonventionen slöts, även om samtliga EU-länder har skrivit under den. Jag undrar om resten av världen köper det resonemanget.

 30. Jan EM #20
  Det här med negativt pris på el är intressant. Du har noterat att det ibland gäller kärnkraft i Frankrike och jag har sett att det har hänt för vindkraft i Danmark.

  Låt oss acceptera att så är det för alla industrier som bygger ut kapacitet utifrån förväntade utfall, men som dröjer med att infinna sig.

  Rätt eller fel visar sig så småningom, och jag erbjuder dig plats på skeptikernas soffa där vi kan följa utvecklingen samtidigt som vi skojar om den.   😀    

 31. Jonny Fagerström

  #24. Jan EM.
  Här är ett citat ur DI från Svensk Vindenergis dåvarande VD Matthias Rapp från den 19/1 2010:
  ”Ett av orosmolnen är brist på finansiering. Ersättningen som systemet med elcertifikat ger är, enligt Matthias Rapp, i många fall för dålig för att bankerna ska bevilja lån till större vindkraftsprojekt. Den sammanlagda ersättningen för vindkraftsel är för närvarande cirka 10 procent för låg för att kalkylerna ska godkännas, uppger han.”

  Min anm:
  Vid detta tillfälle låg elcertifikaten på 30,4 öre/Kwh och elpriset på 67, 1 öre/kwh

  Det börjar bli svårt att veta närt vindlobbyn talar sanning och när de inte gör det. Eller hur?

 32. Ivh

  tty #28
   
  Det är tillgång och efterfrågan som sätter elpriset.
  Det är ju lätt att misstänka att de stora elbolagen begränsar utbudet för att hålla upp priserna.
   
  Nu i december så har elpriset legat på 30 öre/KWh. Mycket talar för att elpriserna framöver kommer att ligga på den nivån. Kommer priset ner under den nivån kommer en stor del av kraftvärmeverken att slå ifrån sin elproduktion.
   
  Vindkraftverken och vattenkraftverken slår ifrån sin elproduktion vid ett elpris på c:a 5 öre/KWh
   
  Kärnkraften slår ifrån sin produktion när medelpriset för en längre tid beräknas bli lägre än 20 öre/KWh.

 33. Bertel

  Jan E M

  Marginal/negativ/miljö/koldioxidreduserande/framtidseffektiv/nytänkande/grön?(har inte definerat än vad tex vitenergi skulle innebära som kostnadseffektivitet/koldioxidreduktion ?  :)) prissättning gällande elenergi.

  Alla dessa ovannämda ord(som bör/skall endast/ev bryda bokslutet)blir i slutändan endast snömos hos elkonsumenten, som håller i handen, sin privata/företagsfaktura.

  Elräkningen skall betalas och inga vackra/fina/förvillande ev tydliggörande ord minskar elräkningen i kronor och ören, och elräkningen skall betalas, dvs, det finns inga marginaler att bolla med, hur mycket man än skulle vilja att prata ner sin elräkning med ev miljöpolitisk retorik/önskemål om tex vindkraftens förträfflighet.

  PS.Vi i norden kan inte leva utan säker elförsörjning(elavbrott över ett par dagar skapar kaos. Tänk dig själv utan el en vecka, dvs utan vatte, värme, ljus, bensin(pumparna ”döda”), pengar(de flesta använder kort), kommunikation(få har batteridrivna radio och all andra eldrivna kommunikationsmedel är utslagna ), mm. Inger vacker bild.DS    

  Gott Nytt År och du får hoppas på en vindfull vårvinter!    🙂       

 34. pekke

  Ivh#32
  ” Vindkraftverken och vattenkraftverken slår ifrån sin elproduktion vid ett elpris på c:a 5 öre/KWh
   
  Kärnkraften slår ifrån sin produktion när medelpriset för en längre tid beräknas bli lägre än 20 öre/KWh. ”
   
  Så enligt dig så kommer all elproduktion stoppa om elpriset är för lågt här i Sverige !
  Skojar du !?
  Förresten, hur stoppar du elproduktionen från vindkraften ?

 35. Ivh

  Jonny Fagerström #31
   
  HaHa. Mathias Rapp verkade inte veta vad han pratade om. Det verkar inte ha varit någon brist på finansiering de senaste två åren när det gäller utbyggnad av vindkraft.
   
  Bankerna tittade nog inte på vad spotpriserna var just då på el och elcertifikat. De försökte nog se en långsiktig bedömning av prisutvecklingen.
   
  Det verkar vara ganska få riskkapitalister som investerar i vindkraft. De flesta bolag har en ganska hög andel eget kapital. Det är inte direkt överbelånade. Det är många små bolag som bara har några få verk var.

 36. Ivh

  pekke #34
   
  Om priset på el skulle sjunka till 0 öre/KWh så skulle inte många låta sin kraftverk vara igång. Smörjoljan är ju inte gratis.
   
  Att stoppa ett vindkraftverk är enkelt. Det är bara att trycka på stoppknappen så vinklar bladen ifrån. Numera är alla kraftverk möjliga att styras över internet. Det är bara att kolla spotpriset på Svenska Kraftnäts hemsida. Tycker man priset är för lågt så man inte vill slita på sin maskin kan man slå ifrån den. När priset har stigit kan man via datorn slå på kraftverket igen.

 37. Holmfrid

  Re  #23  Jonny F.
  Instämmer med kalkylen.  Senaste installation i Jämtland (SCA m fl)  kostar 17 milj. kr per MW installerad effekt, vilket betyder ca 70 milj. kr per MW lev. effekt (25% verkn. grad).  Elementär investeringskalkyl (nuvärdesmetoden) med 5% ränta över 15 år visar på en kostnad över 80 öre/kWh.  Till kostnaden måste läggas ersättning till vattenkraftsägaren, som måste bromsa när det blåser för att ha reglerkapacitet när det mojnar – alltså stilleståndsersättning till spotpris under 25% av vindkraftens drifttid.

    Vindlobbyn vill att vi övergår till finska, tyska m fl länders fastprismetod  85 öre/kWh oavsett spotpriser.  Detta säkrar investeringen. 
  Du kan lämpligen kolla hur näringsdepartementet ersätter detta, vilket bör finnas i en SOU som Maud O beställde.  När Olkiluoto 3 börjar exportera el från 1800 MW-verket till Sverige blir det kris för vindkraften.  i dag erbjuder finnarna kommuner och företag i norra Sverige andelar i finsk kärnkraft, vilket rimligen betyder bortfall av kunder i till elproducenter i Sverige.

 38. Bertel

  Pekke # 34

  Ivh har ev en poäng i sitt påpekande. Eftersom elproducentleden samt distribution är privatägd(utom vattenfall som är, iofs, konkuransutsatt, men, med stort statligt ägandedel), finnsdet det väl inga juridiska hinder(så vitt jag vet) att stänga av hela Sveriges elproduktion, ifall den är olönsamn?, eller är jag helt fel ute? i mina spekulationer, dvs, ifall elbolagen hittar andra mer lönsamma verksamheter, kan de lägga ner alla sin verksamhet i Sverige?
     

       

 39. pekke

  Ivh#35
  Man stoppar inte ett kraftverk som vatten-eller kärnkraft bara för att elpriset blivit lågt, man stoppar sådana verk om de inte behövs för elförsörjningen vid det tillfället !
   
  ” Att stoppa ett vindkraftverk är enkelt. Det är bara att trycka på stoppknappen så vinklar bladen ifrån. ”
   
  Få se nu, bladen på ett VKV är väl utformade så att de skall fånga så mycket vind som möjligt, vilket betyder att det inte räcker med att flöjla rotorbladen utan de måste bromsas och låsas för att inte rotera även i nollställt läge pga deras utformning !
   
  Ivh !
  Jag har några stycken eldrivna plan och helikoptrar ( största med 110 cm rotor ) ståendes hemma så jag vet åtminstone något om hur rotorblad och deras aerodynamik fungerar !
   
  Ett aerodynamiskt utformat blad som är effektivt utformat går aldrig att stoppa eftersom det inte har nån sida som är plan, det ända chansen att stoppa det är att bromsa den eller låta den rotera sönder.

 40. Ivh #35
  Busbra inlägg från verkligheten!
  Och utan pekpinnar!
  Tack!

 41. Håkan Bergman

  Har nån länken där man nollställer kapitalkostnaden?

 42. Ivh

  Pekke #34
   
  Vindkraftverkens turbinblad är ställbara.
   
  Det finns vattenkraftverk som har turbiner med ställbara blad. Den vanligaste sorten av den typen är Kaplanturbiner.
   
  Jag har under en stor del av mitt yrkesverksamma liv jobbat med eldistribution och kraftproduktion. Jag har  och för sig inte jobbat med vare sig vindkraft eller Kaplanturbiner men jag vet ändå hur de fungerar och regleras. De vattenkraftverk som jag jobbat med har haft Francesturbiner och där regleras effekten genom inställningen på ledskenorna.

 43. Ivh

  Gunnar Strandell #40
   
  Tack för din kommentar.
   
  Efter jag hade skrivit inlägget #35 kom jag att tänka på att svenska kronan stärkts gentemot Euron och den danska kronan sedan början på 2010. Det gjorde att det blev prissänkningar på vindkraftverk i Sverige. Enligt Svensk Vindenergi så är det en förklaring till att investeringarna i vindkraft ökade så mycket 2010. Det har jag lite svårt att förstå, för att de verk som byggts de senaste två åren borde ha ansökt om tillstånd långt före 2010. En bonde i närheten där jag bor sökte tillstånd för att bygga vindkraftverk för flera år sedan. Han har ännu inte fått tillstånd, för att den storlek på verk som han tänkt sig tillverkas inte längre.

 44. Holmfrid

  Håkan Bergman,  #41.

  Investeringskalkyleringen hittar du på  http://www.expowera.se  med genomräknade exempel.  Lämpligen  Nuvärdesmetoden  6%, 15 år  med restvärde som kompenserar  driftkostnaden för snurrorna och med inversteringskostnaden 70000 kr per kW  levererad effekt.

 45. AOH

  12.45 sänds i Radio P1 ett ”Vindkraft-Special”  Jag vet dock ännu inte åt vilket håll det blåser.

 46. Klarsynt

  Vad klagar vindkraftsbolagen på?
  De har ju envist hävdat att mer vindkraft sänker priset på elen till konsumenterna. Allt enligt marknadskrafterna.
  Nu har vindkraften visat sin rätta potential och sänkt priserna precis som de ville, och det redan nu.
  Tänk vad billig elen kommer att bli när den tiodubblats!!!
  Eller är det en lögn som de inte räknat med ska bli verklighet?

 47. Klarsynt

  Kom på en sak till.
  Man ska aldrig blanda ihop religion och politik, det slutar ofta illa.
  Miljösamfundet får gärna sjunga vindkraftens lov i Vindkraftskyrkan, men låt det också stanna där och dra inte in hela samhället i detta!

 48. Ivh

  Klarsynt #46
   
  Jag håller med. De visste att med en kraftig utbyggnad av vindkraft så skulle elpriset sjunka.