Scottish Wild Land Group

Skottlands miljö förstörs av vindkraftsindustrin

The Scottish Wild Land Group (en motsvarighet till Föreningen Svenskt Landskapsskydd) har slagits för att bevara det vackra skotska landskapet så att både människor   →