självändamål

Göteborgs stad beskattar flygresor

På Bästkusten vill man gärna vara bäst. Därför ska Göteborgs stad beskatta alla flygresor med avseende på koldioxidutsläpp. Ett kilo CO2 kostar 1,50 kr. Pengarna går dock inte till trädplanering eller anpassningsåtgärder i Bangladesh. Nej, Göteborgs stad tänker i stället bygga cykelparkeringar och omklädningsrum. Som om cykeln någonsin kunde ersätta flyget. Klimatpolitiken har verkligen blivit   →