Naturgas tränger undan kol i USA

Klimatmål2
Nu har nyheten även nått MSM, både DN och SvD samtidigt, att USA minskar sina koldioxidutsläpp kraftigt pga av ökad tillgång på billig (skiffer-) naturgas. Detta trots stigande BNP under perioden.
Energianvändningen har effektiviserats, andelen kol i energimixen, och även oljeanvändningen har minskat. Samtidigt har naturgas (främst skiffergas) ökat starkt, liksom förnyelsebara energikällor som vind- och solkraft, skriver DN. SvD har en liknande skrivning.
Elproduktion
Förnybart TWh

Tabellerna går att förstora genom att klicka en gång därefter ännu en gång på dem.

 
Att det är skiffergasen som gjort jobbet är det ingen tvekan om, men hur är det egentligen med vind- och solkraft? Tittar man på tabeller från Bloombergs undersökning så utgör sol- och vindkraft en försvinnande liten del av den förändrade kraftstrukturen, men i opportunismens namn måste det ju ändå nämnas får man anta. Betydelsen är dock , speciellt när det gäller sol, helt marginell. Vindkraftens andel av kraftproduktionen rör sig om ca 3 %.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. István

  Detta är det mångutskällda USA 
  Finns det något land som har undertecknat Kyoto avtalet och som öht kunnat visa upp någon sänkning?
  Tyskland med sitt beundrade Energiewende ökar CO2 utsläppet.

 2. Lasse

  Ny teknik fractioning ger billigare gasutvinning-men hur länge?
  Bra för USAs bytesbalans och för deras CO2 belastning.
  http://www.dn.se/ekonomi/usa-pa-god-vag-att-na-klimatmal

 3. Thomas P

  Det hela är lite som enklaste sättet att bli miljonär: starta med två miljoner. USA har haft så extremt höga utsläpp och en mycket ineffektiv energisektor att det krävs väldigt lite för att sänka utsläppen. Speciellt deras ”granfathering”* har varit mycket dyrbar då den lett till att gamla, dåligt renade och ineffektiva kolkraftverk drivits långt efter det att det egentligen varit lönsamt.
   
  * Dvs att kraftverk får fortsätta följa de miljöregler som gällde när de uppfördes.

 4. Thomas P#3
  Hur menar du nu?
  Det är väl lönsamt att driva dessa kraftverk, eller får de liksom vindkraften subventioner för att göra det ”lönsamt”
  PS. Är det OK om jag övergår till att benämna dig TP i mina fortsatta svar? No pun intended.

 5. Peter F

  Thomas P,,,,,,så du är missnöjd att dom sänker CO2-utsläppen. Jo gomorrgon Thomas,,

 6. Mikael

  K= Kommunist. Ex Kultur, Kommun. Klimat
  P= Pajas. Ex Politiker, Palme

 7. Dom måste ju i alla fall ha räknat bort utsläppen från brännande och krigande utomlands…bombningen av raffen i Irak var väl inte helt ekologiska…och på den vägen har det ju liksom fortsatt 🙂

 8. Olle Dahlström

  Peak fossil energies no way its  faraway……

 9. Thomas P

  Perfekt #4 De gamla kraftverken har varit lönsamma enbart för att de slipper samma miljökrav som om man skulle bygga ett nytt kraftverk. Annars har de så dålig verkningsgrad att det skulle lönat sig att riva och bygga nytt med högre verkningsgrad (och mindre utsläpp) Till somligas förtrytelse har också EPA under Obama börjat ställa krav även på gamla kolkraftverk och deras kvicksilverutsläpp vilket tvingat en del att slå igen. (Även i Kina stängs f.ö. gamla kolkraftverk på löpande band).
  Vi har lite samma sits i Sverige där gamla kärnkraftverk drivs vidare och renoveras även om det ekonomiskt kanske skulle vara mer lönsamt att bygga nya vid det här laget.
  Peter #5 Nej, jag är inte missnöjd, jag bara förklarar varför det varit så lätt i just USA att minska utsläppen.
   
  Hans #7 Jag har också för mig att USA valt att räkna bort utsläppen från sin militär. Å andra sidan så har deras krig i Irak och Afghanistan trappats ned så även de borde minskat en del. Förarlösa drönare ger säkert mycket mindre utsläpp än jaktflyg så det är miljövänligt dödande, typ.

 10. John Silver

  Amenherregu va de e hemskt när nåt går bra. Hoppas allt går helvete snart igen.

 11. bom

  Nu är det väl bara i den”Gröna världen” som man är rädd för koldioxid och det beror ju bara på deras misstag om ”växthusgaserna?????

 12. Staten bör inte snedvrida marknaden genom subventioner, vare sig det gäller vind,sol eller krig utomlands….det är inte CO2 som oroar mig….det är mer den planekonomi som urartar om staten får obergränsade tillgångar att styra folks normalt rationella val åt fel håll.

 13. István

  Thomas
  Känner Du till hur många, vilka Kyoto länder som har uppfyllt sina löften?
  Dom 5 första procent neddragning borde ändå vara lättast att uppnå.
  Som jag känner till så misslyckades de flesta.
  Klart att det råder olika förutsättningar för olika länderna men man hade kanske förväntat sig att dom ambitiösa skulle vara bäst i klass.
  Nu är det avtalssabotören som glänser.
  Det var lätt för dom, säger Du. Kanske så, men det var isåfall okänt för de egna politikerna. Hade dom vetat så hade dom säkert skrivit på och rivit ner applåder för det.

 14. Pelle L

  John Silver #10
   
  http://www.svd.se/kultur/serier/berglins_5017.svd?date=20121229
   
  😀  😀  😀

 15. Thomas P

  István #13 ”Dom 5 första procent neddragning borde ändå vara lättast att uppnå.”
   
  Det beror på hur läget är när man startar. Ta Sverige, de första 5% var lätta, ja rentav de första 50% mätt i utsläpp per capita har vi klarat av sedan toppen 1970 så vi ligger på mindre än tredjedelen av USA. Inte för att jag är någon vän av Tysklands nuvarande energipolitik, men deras utsläpp är bara drygt hälften så stora som USA:s per capita.
   
  Jag hoppas den här länken fungerar.
   
  När man säger att USA klarar sina mål i Kyoto beror det alltså enbart på att de förhandlade till sig mycket mer gynnsamma villkor på hur mycket de skulle få släppa ut.

 16. Slabadang

  Peter F! : ) 🙂
   
  Det handlade ju bara om att USA fick beröm ! Då går en gammal vänsterfanatiker som Thomas direkt i taket. Att det dessutom var på grund av den fria företagsamheten utanför politiska klåfingrar gör att han får febertopp!!
  Det är inte lätt att vara extremvänster sörru det är en helvetes massa gamla lögner att skydda och bevaka.

 17. Christopher E

  Oj, vad irriterande det är när ”fel” land minskar utsläppen.
   
  Att USA skulle fått ”gynnsamma villkor” under Kyoto är förstås trams. Avtalet var specialdesignat för att missgynna USA genom att Europa satte utgångsdatumet för nivån så att de politiska förändringarna i östblocket skulle räknas in som utsläppsminskningar. I Sverige gav en elekrifiering av uppvärmningen tack vare riklig el från kärnkraft och vatten minskad oljeanvändning. Hade inget med klimat att göra. Bra stenkol saknar vi också (annars hade vi också använt det). Kyotos politiska mål att skada USA (Wallström råkade försäga sig) var ju anledningen till att USA inte kunde ratifiera avtalet.
   
  Det är skiffergasen som är huvudanledningen till de minskade utsläppen. Om det så ”enkelt”, kan man fråga sig varför Europas präktiga miljönissar bestämt att skiffergas är ideologiskt tabu. Annars kunde ju Europa också minska utsläppen istället för att öka dem. Tur för vissa att Kyotoavtalet är dött nu.
   
  Att jämföra utsläpp per capita mellan länder utan att ta hänsyn till klimatologiska skillnader, geografiska avstånd mm är rätt meningslöst. Ett glesbefolkat land så stort att flyg är en förutsättning för att resa inom det och med både arktiskt, öken och subtropiskt klimat (uppvärmning/nedkylning) jämförs med ett tättbefolkat tempererat litet land i Europa… Kanske inte så svårt att använda mindre energi då…

 18. István

  Thomas
  Du har inte svarat på min fråga. Du slirar med dina svar.
  Alltså: Vilka undertecknande Kyoto länder har levt upp till sina löften?
  Självklart utifrån sina egna givna förutsättningar som dom måste ha vägt in före undertecknandet.
   

 19. Istvan #18
  TP svarar inte på frågor där svaren kommer att ställa något av följande alternativ avseenda hans person utom allt tvivel:
  1.Intellektuell ohederlighet
  2. Idioti
  TP har trots ett tiotal påstötningar inte svarat på frågan huruvida han trodde på denna länk som han postade som någon sorts argument om vår allmänna ohederlighet:
  http://www.desmogblog.com/2013/01/25/mystery-company-posts-job-opportunity-anti-wind-power-protesters
   
  Nu har du chansen igen TP, trodde du på det? Hur många demonstranter blev det?

 20. LBt

  Det vore bra om vi slapp kärnkraft, de vore också bra om vi slapp utvinning av skiffergas men just nu signalerar kunskapsläget att minskade utsläpp bör prioriteras. Att avveckla kärnkraft är med andra ord förkastligt, bygg ut istället. Skiffergas ersätter kol och olja, kan dessutom göra det snabbt. Angeläget i USA, ös på, betydligt mindre angeläget hos oss.

 21. pekke

  Att gå över till en totalt grön ekonomi kommer att kosta blod, svett och tårar vilket även en erkänd klimathotsekonom bekänner !!
  http://notrickszone.com/2013/01/30/wave-of-climate-science-criticism-dieter-helms-new-book-calls-global-climate-policy-outright-failure/
   
  Citat från recension av hans bok:
  ” Helm is at least honest enough not to pretend that climate policy is somehow going to be effective without economic sacrifices. Any solution will hurt, no matter how much politicians prattle about ”green growth”. He notes that ”the current industrial structures of all developed and most developing countries are overwhelmingly carbon-based … Decarbonizing requires the coordinated replacement of almost all of the capital stock – of the world.”
  Whether political leaders will be able to persuade people to shed ”blood, sweat and tears” in this cause, is the big question. They could at least start by reading this book. It is written with enough suspense to read it under the Christmas tree.”
   
  Dieter Helm är inte vem som helst:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dieter_Helm
   
  Gunbo, mera skatter till folket !!
  För vad !?

 22. Labbibia

  LBT # 20
   
  http://www.youtube.com/watch?v=-jcv6mh0uok

 23. pekke

  #21
  Plus Lbt ,TP och alla andra som tycker att vi väljare/elkonsumenter skall betala extra skatter/avgifter för att några stycken skall få subventioner/bidrag till sol och vind som inte levererar när den behövs !!??
   
  JÖSSES !!!

 24. Gunbo

  pekke #21,
   
  ”Gunbo, mera skatter till folket !!”
   
  ?????

 25. Slabadang

  Labbibia!
  En av världens bästa filmer .. och varmaste. Helt underbar!

 26. Börje S.

  Från Annans blogg ytterligare en gång:
   
  ”The paper I refer to as a ”small private opinion poll” is of course the Zickfeld et al PNAS paper. The list of pollees in the Zickfeld paper are largely the self-same people responsible for the largely bogus analyses that I’ve criticised over recent years, and which even if they were valid then, are certainly outdated now. Interestingly, one of them stated quite openly in a meeting I attended a few years ago that he deliberately lied in these sort of elicitation exercises (i.e. exaggerating the probability of high sensitivity) in order to help motivate political action.”
   
  ”Han medgav att han avsiktligt ljög…för att framkalla politiska åtgärder.”
   
  Personerna i fråga vill vidhålla en klimatkänslighet på över 4,5º inte på grund av att det är motiverat, utan av av politiska skäl.
   
  Nu är detta ett andrahandsvittnesmål, så vi kan inte vara helt säkra på att Annan fattat saken rätt. Men andra saker som kommit i dagen om klimathotarna (jag tänker på mycket fula aktioner av personer som t ex Ben Santer, skriverier av den numera avlidne Schneider m fl) indikerar att det mycket väl kan vara så.
   
  Och OM det är sant:
   
  Ljuga för att motivera politikerna världen runt att pungslå sina väljare, förstöra sina länders ekonomi, tvinga de hungriga i världen till svält (Etanolen), bulldosa regnskog (etanolen), skräpa ner överallt, till och med i skyddsklassad skog, med 200 meter höga vindmöllor av betong, stål och glasfiber. Dessa miljöförödande väldiga monument över våra folkvaldas helt obegripliga enfald.
   
  I riksdagen råder således kollektivt vansinne. Vansinnet har initierats av klimatforskare som sviker vetenskapen genom att LJUGA för att uppnå politiska mål.
   
  Det är oerhört, måste vara straffbart och det är så omoraliskt som något någonsin kan bli.
   
  Vi har tidigare sett representanter för denna ljugeriverksamhet göra anslag emot tryckfrihet och demokrati, föreslå att alla som tvivlar på ljugeriet ska likvideras t o m barn om så krävs, vi har sett Greenpeace hota oss till liv och lem och vi har läst hemsidor från universitet där avrättning av de som inte är helt med på klimatnoterna (det var en musikprofessor) föreslås på fullt allvar.
   
  Hur länge ska detta djävulusiskt ondsinta klimatfalsarium få pågå? 
   
  Och HUR i h-e kan NI som på denna blogg företräder denna ondskefullhet trivas som fiskarna i vattnet bland allt detta blåljugande och vetenskapliga bluffande för ”sakens” skull? In the name of the cause.
   
  Det är något riktigt, riktigt galet med det här.
   
  VARFÖR?
   
  VAD vill ni egentligen? 

 27. Börje S.

  VARNING!
   
  Det jag nedan skrivit är väldigt OT. Jag har överskridit min maxranson med vin och inmundigat 4 glas, och då blir jag väldigt pratsam. Har jag ingen att prata med skriver jag. Låångt.
  Normalt sett är jag ytterst tystlåten och blyg, förstår ni. Denna min normalitet rubbas en aning efter två glas, efter tre börjar jag verköigen att snacka och som nu, efter fyra blir det som när dr Jekyll transformeras till mr Hyde en helt annan varelse. 
   
  Så om er tid är värdefull: scrolla genast vidare till nästa inlägg. Har ni däremot tid att slå ihjäl, så kan väl det här vara lika bra som att lägga tid på något annat oväsentligt, schlagerfestivalen eller en (som vanligt) alltför snabbt hoprafsad bok av Guiillo, eller att lära sig synonymordboken utantill för att alltid vara beredd.
   
  Jag har varnat er, eftersom jag vill er väl, skyll er sjäva om ni går vidare.
   
  För egen del vill jag slippa att bli bedragen. Det gör mycket ont att i efterhand bit för bit upptäcka att man på grund av den egna godtrogenheten blivit skojad av personer som man litat på.
   
  Men far blev en gång pålurad en bil, en Lloyd skåpvagn av en person som han innan kommit att betrakta som en pålitlig person och vän. Bilen behövde han för att kunna transportera rockwool till de byggen där han isolerade varmvattentankar och hetvattenrör.
  Lloyden kollapsade, likt alla Lloydbilar efter c:a 15 mil. Utgiften för bilen slog hårt mot den redan ansträngda plånboken. Det var omöjligt att upprepa den för att ersätta Lloyden med ett anständigt transportmedel.
   
  Min far hade naturligtvis varit mer än lovligt dum, på grund av att han litat till någon som det såg ut bara ville honom väl. Svårt att erkänna för en redig karl! Hat, bitterhet och en känsla av att inte mycket spelar någon roll längre blev resultatet. I samband med bl a detta nederlag växte min faders kärlek till brännvinet så mycket att familjeekonomin totalhavererade. 
   
  Jag blev sent medveten om att alla dessa miljöömmande ljugit mig rakt upp i ansiktet. När jag till slut med hjälp av signaturen Recon (var tog du vägen) en bloggande finsk ingenjör (glömt namnet), Maggie Thaurskiöld (var tog du vägen) och några till, fattade galoppen hade klimatbluffsepedemin så effektivt spridit sig att jag i bland undrar om denna psykotiska sjukdom någonsin kommer att kunna botas.
   
  Jag är vorden 67 år. I min ungdom grasserade vänsterismen. Själv gjorde jag mig inte mycket omak för den sakens skull, men jag hade inte mycket emot att andra gjorde det,bara jag själv slapp. Jag umgicks dagligen med aktiva, ty de var ofta starka personligheter.
   
  För egen del var jag arbetarpojk. Jag startade min yrkesverksamhet som springschas, slipare, borrare och fräsare på en verkstad som tillverkade köttkvarnar, brödskärare och enorma kötthackor. Någon vidare till arbetare blev jag aldrig, ty musikens makt hade tagit mig i besittning. Jag övade på nätterna, kom för sent till arbetet på morgnarana och väl där tillbringade jag mest min tid med att gå från maskin till maskin, prata och spela luffarscahack med respektive maskins skötare. På detta sätt blev jag rätt populär på verkstaden, eftersom jag fördrev tiden för de arbetare som inte kunde lämna sin svarv eller fräs på grund av det snåla ackordet.
   
  Nr jag efter två år plötsligt sade upp mig blev den två meter långa ibland livsfarligt koleriska verkmästaren vars grovt fårade huvud långt upp där någonstans pryddes med tjockt kritvitt lockigt hår (han hette förresten Huram, den ende Huram jag någonsin känt), han som skällt ut mig  i stort sett varje dag på grund av för sen ankomst och för alltför klena arbetsresultat, både förvånad och så vitt jag kunde se också uppriktigt ledsen. den regelbundna utskällningen varje morgon hade nog skapat något slags beroende för hans del. Själv hade jag vant mig, den dagliga utskällningen ingick liksom i arbetets mödor. Verkstadsgubbarna berättade att Huram i sin krafts dagar brukade ställa till med stora slagsmål när något arbetsresultat inte föll honom i smaken eller om någon mopsade sig över huvud taget.
   
  Så jag var, menade gubbarna, i själva verket en riktigt lycklig ost som bara fick ta emot lite råskäll på morgonarna.
   
  I alla fall, jag började studera musik, men åkte ofta till universitetsstaden för att där festa med mina vänner av vilka en hel del var revolutionära.
   
  Tiden gick, sakta förändrades läget och så småningom kunde jag få höra från de som varit så aktiva under vänsterismens hetaste år erkänna:
   
  ”Det var ju en sju j-a tur att vi inte lyckades! Herrejösses, jag ryser bara jag tänker på vad vi försökte ställa till med.”
   
  Sagt av en murarson. (Murare hade den högsta statusen på byggena, och deras söner ärvde mycket av det självförtroende som pappans status genererat. På grund av denna inre säkerhet kunde till och med en simpel murarson hävda sig i vänstertrenden.)
   
  De flesta av vänsteraktivisterna var nämligen av borgerligt, ja t o m högborgerligt ursprung och hade av födsel och vana ett starkt självförtroende. Jag kände mig an aning främmande inför dem, ty de hade fått rätt mycket gratis som ag såg det. Jag förstod inte heller riktigt VARFÖR de envisades med att lägga sig i gruvstrejker och andra utslag av arbetarnas kamp för att bättra på villkor och status.
   
  Tänk; jag har hört sådana vänsteraktivister utbrista: ”Förra veckan diskuterade jag med en äkta arbetare” för att med detta i deras ögon oslagbara argument riktigt knäcka sina konkurrenter inom den aktuella vänstersekten.
   
  Utvecklingen hade gjort att jag, trots mitt enkla ursprung kunde få förmånen att studera musik och sedan få en hygglig utkomst genom att undervisa och på övrig tid offentligen framföra den an aning smala musik som jag förkovrat mig i. Det tycker jag var rätt så bra. Inte blev jag rik, men ändå: leve studimedlen!
   
  Jag blev, kanske på grund av min faders taskiga erfarenheter av för stor tillit till människor som vill så väl, så väl, överdrivet försiktig mot i så kallat säkra ivesteringar. Trots det har jag gått på en del nitar och det svider lika mycket varje gång som eftertankens blanka krankhet slår till och frågar: Hur i h-e kunde du gå på den lätta? Den värsta av dessa var klimathoteriet.
   
  Att klimathoteriet verkligen är en bluff står nu fullkomligt klart för mig. Vilken tur att jag inte gick ut speciellt hårt under den tid jag trodde på bedrägeriet! Och vad topp tunnor rasande jag blev när fjällen slutligen föll från mina ögon! jag hade blivit grundligt skojad och bedragen, precis som min far med Lloyden!
   
  Under överbefolkningsskräckens år på sent 60 och tidigt 70-tal koketterade jag inte sällan med samma typ av enfaldig misantropi som jag numera ser så mycket av i kommentarerna till klimathoteriartiklar. Jag stoltserade med att ha avslöjat hur illa det var ställt med människan, inspirerad därtill av böcker skrivna av t ex Borgström och Palmstierna. Ja fy f-n, vilka dumheter jag har hävt ur mig på grund av min godtrogna auktoritetstro!
   
  En sak är den personliga förolämpningen som klimathotarna med sitt självgoda predikande utsätter mig för, de har alla har sitt på det torra. Typexempe är hycklaren och klimthotsprofitören över alla klimatjotsprofitörer, Al Gore, ett annat milliardären, grundvattensförsäljaren, medelklasshataren och Maofanatikern Maurice Strong, båda två de mest beundrade aktningsvärda klimathotshjältarna inom klimthoterigeschäftet.
   
  En allvarligare sak är den värld dessa bedragare längtar efter, där klimathoteriet ska ge motiv att frånta så kallat vanligt folk deras blygsamma överskott. Flertalets i och för sig blygsamma överskott blir i slutändan en jädrans massa pengar som de stenrikaste klimathotarna tycker sig ha bättre användning för än de spm de predikar energisparsamhet för.
   
  Undras om t ex Per Holmgren, som propagerar för klimathotsdiktatur, egentligen förstår vad han propagerar för? Vilken typ av samhälle vill han att hans egna kottar ska leva i?
   
  Rockström är i grunden okunnig inom det område han slagit sig på: klimathoteriet. Om man som expert talar om meterhöga havsnivåhöjningar på bara några decennier, då är man så vitt jag kan förstå, efter att ha insupit NOAA:s senaste oförsvarligt okunnig.
   
  Denne mans förordande om eventuellt avskaffade av demokratin för att på så vis rädda världen från klimatkatastrof är grundat på att han i en diktatur är skyddad från attacker från de som vet och kasn så mycket bättre.
  Den i sakfrågan kunnige som djärvades ifrågasätta Lysenko under Stalintiden blev domen oundvilkligen: ”Av med hans huvud! Och halshugg alla som känner honom också, när ni ändå håller på”
   
  Så nog vet R. vad som är bäst för honom.
   
  Jag vill inte att mina efterlevande ska behöva leva i det som de allra värsta klimathotarna tycks sträva efter: en så kallat grön diktatur, ett styrelseskick som i verkligheten kommer att bli brunare än brun.
   
  De gröna (bruna) har redan genom sin ansvarslösa lobbyverksamhet bidragit till att landgrabbing från fattiga bönder ökat monumentalt, oersättlig regn och urskog jämnats med marken samtidigt som etanalbedrägeriet höjt priserna på basmatvaror så att de förut hungriga nu i stället får svälta, värdeförstörsande betong, stål och plastmonument högre än kaknästornet placerats överallt i våra skogar. I planerna som detta vanvett har genererat ingår vansinnesprojekt som att med satelliter sprida ut millioner plastspeglar över stratosfären för att förhindra solljus att nå planetens växtlighet och att avskilja koldioxid från det fossila bränslet.
   
  Klimathoteriet har satt igång en vansinnesfärd som tycks rusa fram mot mänsklighetens snara undergång. Inget projekt är för utflippat för att inte få forskningsbidrag från den majoritet av okunniga politiker som hängivet lyssnar på den malström av ren idioti som flödar ur klimathotsprofitörernas hypertrendkänsliga munnar. 
   
  Vi får inte missa den spännande fortsättningen de närmaste åren. Må sanningen segra och må de falska läror som klimathotarna spridit så som en flodhäst med svansen som propeler sprider sitt träck förintas. Må deras skrifter skickas ned i underjorden tills den glödande magman (1 million grader enligt klimathotshjälten Gore) tar hand om dem.

 28. Mikael

  I en värld där lögnen betalas bra och sanningen jobbar ideellt och blir hånad är det inte underligt om folket tappar hoppet för det goda. Därför får vi tacka alla tjockhudade oliktänkande på TCS som måst motstå ett evigt personangrepp ifrån de troende/avlönade. Ni blir reserverade en evig plats i nätets vetenskapliga himmel.

 29. Thomas P

  Christopher #17 ” jämförs med ett tättbefolkat tempererat litet land i Europa”
   
   
  Det var en originell beskrivning av Sverige måste jag säga.

 30. Peter Stilbs

  Börje S. #27 – tack för dessa ord! Rakt i prick. Vi är nästan lika gamla och jag upplevde mycket av vad Du beskriver också. 
  Faktiskt har jag en tid kört en Lloyd Alexander TS – låter sportigt – men jag tror motorn var på 14 hästkrafter. Bilen kanske gjorde 70 i nedförsbacke , och ägdes en tid av min dåvarande svåger – som var riktig motormänniska – bilarna  före och efter var Cadillac och en Alfa Romeo – helt i aluminium – 1948 års modell som gått Mille Miglia – 18″ ekerhjul. Jag var erbjuden köpa den för 3500:- men hade inte råd – troligen värd en mille eller mer idag.

 31. Christopher E

  #29
   
  Nu var det ju Tyskland som syftades på där, inte Sverige.
   
  Sveriges annorlunda förutsättningar beskrev jag också. Men i praktiken är inte Sverige glesbefolkat heller jämfört med USA. Vi har en liten befolkning nästan helt koncentrerad i södra delen utan längre transporter nödvändiga. Och gynnsamt väder för det mesta med måttliga behov av värmning/kylning.
   
  Att slå sig för bröstet för att vi har goda förutsättningar för vattenkraft är ganska pinsamt. En hög andel kärnkraft hade vi inte heller haft om vi som USA haft rikliga tillgångar av fossilbränsle.

 32. Ottar

  # 27 Börje S
   
  ”Under överbefolkningsskräckens år på sent 60 och tidigt 70-tal koketterade jag inte sällan med samma typ av enfaldig misantropi som jag numera ser så mycket av i kommentarerna till klimathoteriartiklar. Jag stoltserade med att ha avslöjat hur illa det var ställt med människan, inspirerad därtill av böcker skrivna av t ex Borgström och Palmstierna. Ja fy f-n, vilka dumheter jag har hävt ur mig på grund av min godtrogna auktoritetstro!”
   
  Tack för underbart inlägg. Du tar saker på kornet. Gång efter gång.

 33. Thomas P

  Christopher #29 Det förstod jag väl att det var Tyskland du avsåg, min replik gick ut på att det var ett konstigt val när det hade varit mer naturligt att jämföra med Sverige. USA:s befolkning är inte heller den speciellt jämt fördelad. Att transportera vete från glesbefolkade Mellanvästern till kuststäderna där folket bor tar inte mycket bränsle. Då har amerikanarnas sätt att planera städer med långa biltransporter som följd större betydelse, och där har inte landets storlek någon inverkan. Där USA har längre avstånd för inrikeshandel har vi precis lika långa avstånd för vår mycket större utrikeshandel.
   
  Chistopher kan leta förklaringar hur mycket han vill till att Sverige ”borde” ha lägre utsläpp, men de förklarar inte mer än en bråkdel av skillnaden. Christopher tycks dock höra till den lite lustiga gruppen svenskamerikanska patrioter, dvs svenskar som verkar bli mer störda om någon säger något kritiskt om USA än om Sverige.

 34. Labbibia

  Börje S # 27
   
  Stort tack!
  Du skriver fantstiskt bra. Känner igen mig lite i ditt berättande om ditt första jobb. Även jag började min yrkesbana på en mekanisk verkstad……och sade upp mig prompt efter några år när det var dags för ”lumpen”. Arbetskamraterna tyckte jag var galen som sade upp mig inför militärtjänsten. Själv tyckte jag nog det var de som var åtminstone halvgalna som stod ut med att jobba i den miljön år efter år. 😉
   
  Nu vet jag ju inte hur bra du är som musiker, men när jag läser din berättelse så slår det mig att Sverige nog tyvärr gick miste om en lysande författare, då, när du valde musikerbanan.
  Så, fortsätt skriv, jag tror vi är väldigt många här som uppskattar dina alster…
  Tack Börje!

 35. Iven

  Christoffer
  Vet inte, om Du verkligen tillhör den ”lite lustiga gruppen svenskamerikanska patrioter”, som någon aningen enkelspårig, arrogant CAGW-apostel med den vanliga lite nedlåtande attityden påstår, då kan jag i så fall trösta Dig med, att det är i runda tal 8 miljoner amerikaner med svenskt ursprung, som du delar detta öde med.
  Om det – förresten – är så enkelt för länder med höga CO2 utsläpp att minska dessa, som USA bevisligen gjort, måste det förvåna folk med sådana värderingar, att Kina, som har världens största utsläpp, fortfarande ökar sina CO2 utsläpp… 🙂 

 36. Iven

  Christopher!
  Förlåt felskrivningen av Ditt namn under # 35

 37. tty

  ThomasP #15 och #29
  ”Inte för att jag är någon vän av Tysklands nuvarande energipolitik, men deras utsläpp är bara drygt hälften så stora som USA:s per capita.”
  ”Christopher #17 ” jämförs med ett tättbefolkat tempererat litet land i Europa”
   
   
  Det var en originell beskrivning av Sverige måste jag säga.”
  Det var du själv som jämförde USA och Tyskland. Ställer du dig medvetet dum eller….
  Tyskland är ett tättbefolkat tempererat litet land i Europa
   
   

 38. Thomas P

  tty #37 Du är inte dummare än att du vet att jag också skrev om Sverige i samma inlägg och att Christopher enbart skrivit om Sverige tidigare i sitt inlägg!
   
  Måste ni förnekare alltid hålla varandra bakom ryggen? Ibland är det som man undrar om det egentligen inte bara är en och samma person som skriver under ett dussin olika alias på denna blog?