Klimatdag 18 mars

Naturskyddsföreningen anordnar en klimatdag i Stockholm den 18 mars. På programmet finns bl.a. tal av Göran Persson, fd statsminister, Ann-Sofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Östersund (S), Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande Växjö (M) och Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. Det känns en aning som ett illa hopskrapat B-lag, men kanske beror det på att arrangemanget krockar med Tillväxtdagarna i Göteborg. Det kostar 900 kr att delta och då ingår lunch och fika. Anmälan sker på Naturskyddsföreningens hemsida.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Ytterligare ett klimattalibanskt tältmöte!
  Det är nog bara folk som betalar 900 kr med andras pengar som står på anmälningslistan. 🙂 Jag pröjsar gärna 900 för att slippa vara med!

 2. Helge

  Göran Persson engagerar sig förmodligen i klimatfrågor av egenintresse, förutom att han satsat på aktier i diverse ”miljöföretag” så lobbar han för att skogsbruket är en viktig klimatreglerare, kanske för att dölja sanningen att olika intresseorganisationer kritiserar Svea Skog i allehanda miljöfrågor och anser att han är ute och cyklar när det gäller klimatet och skogen. Så man kan misstänka ekonomiska drivkrafter här som så många ggr redan visat sig när det gäller klimatrelaterade frågor.
   

 3. D Lundkvist

   
  Vill bara påpeka detta en gång till (sagt till bloggägaren) eftersom jag tycker det är så bra argumentering från Willis Eschenbach.
  Ni som inte läst Willis Eschenbach artikel, I Have a Stake In the Outcome, på WUWT, gör det. Det är en underbar och svidande vidräkning med IPCC och klimatvetenskapen.
  (http://wattsupwiththat.com/2011/02/13/i-have-a-stake-in-the-outcome/)
  Ett litet citat och aptitretare:
  ”Some people think the IPCC should be disbanded. I’m not one of them. […] I think disbanding the IPCC is a bad idea. Instead, I think that we should take the IPCC to the crossroads at midnight and pound an aspen stake through its heart, stuff its head with garlic, and scatter the remains to be disinfected by sunlight so it can never, ever rise again.
  Let me give you a list of my reasons why this is the preferable outcome, in no particular order: …”

 4. Michelangelo

  18 mars – risken är stor att evenemanget fryser inne – med tanke
  på det kallare klimatet.

 5. Torsten Wedin

  Michelangelo #4:
  Vadå, kallare? 2010 var ju det varmaste året sedan man började mäta. Nej, jag bara skojar och driver med dem som administrerar de ”lämpligt” placerade mätstationerna.
  Totte

 6. ThomasJ

  Här lite (?) att läsa på till den 18 mars:
  http://www.ornl.gov/sci/aiche/presentations/AGW_AIChE.pdf
  ( A heretic in Al Gore’s backyard. Dr. Arvid Pasto, former Director of the Oak Ridge National Laboratory (ORNL) High Temperature Materials Laboratory )
  Mvh/TJ

 7. Micke Johnsson

  Är det så här IPCC lär ut sina metoder? Ingenting i svensk press?
   
  http://www.youtube.com/watch?v=v3hFT6gJ8NE&feature=player_embedded#at=140
   
  Finns i fyra eller fem avsnitt…

 8. Micke Johnsson

  Den före här är väldigt OT, men kunde inte låta bli…

 9. Kent Forssgren

   
   
  ThomasJ. # 6. The Truth About Anthropogenic Global Warming
  Arvid Pasto, Ph. D.
  En mycket läsvärd sammanfattning av kunskaper och lögner i klimatdebatten. Borde dras för varje regering på jorden. Varför inte också i gymnasieskolorna för morgondagens skattebetalare, politiker och aktivister? Frågan är i vilket ämne: naturvetenskap, historia eller samhällskunskap? Så småningom kanske det skulle växa fram en ny miljörörelse utan skamfläckar.
   
  En av 122 sidor.
  The High Level Politics of AGW
   
  According to Jacques Chirac, the Kyoto Treaty is “the first component of an authentic global government.”
   
  In the words of Margaret Wallstrom, the European Union’s commissioner for the environment, “This is about creating a level playing field for big businesses throughout the world.”
   
  Canada’s environment minister Christine Stewart comments “No matter if the science is all phony, there are still collateral environmental benefits” to global warming policies… “Climate change provides the greatest chance to bring about justice and equality in the world.”
   

 10. Kent Forssgren

  Miljöministern ångar vidare Nu gäller CDM, Clean  Development Mechanism. Nu skall han frälsa Afrika och Indien från koldioxidutsläpp, med hjälp av svenska skattepengar.
  Dagens Industri – debatt 16 februari 2011
  Andreas Carlgren, Miljöminister
  Med marknaden sprider vi grön teknik
  Sverige går före med våra nationella klimatåtgärder och visar vägen för en grön utveckling. 2020 ska utsläppen ha minskat med 40 procent. Höga ambitioner driver på gröna investeringar och den nödvändiga utvecklingen bort från beroendet av fossil energi. Men vi räddar inte världens klimat enbart genom åtgärder i Sverige. Alliansregeringens ambition är också att visa ledarskap för grön teknikutveckling och kraftigt sänkta utsläpp i världen. Knäckfrågan är hur vi kan minska klimatutsläppen och samtidigt säkra en hållbar utveckling som lyfter människor ur fattigdom? Den fortsatta utvecklingen av gröna investeringar i fattiga länder, i form av clean development mechanism, CDM, är avgörande. Genom det marknadsbaserade systemet investeras i ny grön teknik i utvecklingsländer.Projekten leder till såväl minskade klimatutsläpp som förbättrade levnadsvillkor i fattiga områden och hållbar utveckling i lokala samhällen.
  Här är några exempel: – Den svenska satsningen på CDM finansierar en solenergianläggning i Tempégré i nordvästra Benin. El från anläggningen levereras till det regionala elnätet och ersätter elproduktion baserad på fossila bränslen – I Tamil Nadu i Indien bidrar ett biobränsleeldat kraftverk både till produktion av förnybar el och nya jobb. – I Rwanda ordnar CDM-projektet filtrering och UV-rening av vatten med hjälp av solenergi. Förutom att det ger tjänligt dricksvatten ersätts stora mängder ved som används för att rena dricksvatten genom kokning, vilket i sin tur motverkar avskogning.
  Sverige arbetar sedan länge för förbättringar av de internationella klimatmekanismerna. Vi som tror på effektiva marknadsbaserade styrmedel har en skyldighet att trygga klimatnyttan. Vi ska givetvis säkerställa att varje skattekrona till klimatet används på ett effektivt sätt.
  Regeringen ger nu Energimyndigheten i uppdrag att förbättra och säkerställa klimatnyttan av Sveriges gröna investeringar genom CDM. Myndigheten ska analysera hur klimatinvesteringarna bör fördelas över tiden. Investeringarna ska fortsätta att komma fler länder till del, och det ska vara säkrat att åtgärderna annars inte skulle ha genomförts, så kallad additionalitet.
  Sedan länge har det pågått ett omfattande krypskytte från kritiker för att misstänkliggöra EU:s utsläppshandelssystem. CDM kritiseras på liknande sätt. Klimatnyttan ska säkerställas, men det vore olyckligt, både för klimatet och för de människor vars liv förbättras, om vi inte tar ansvaret att fortsatt fullt ut använda gröna investeringar i utvecklingsländer.
  Sverige ska vara det gröna föregångslandet även i hur vi nyttjar ekonomiska styrmedel. Därför kommer vi även i fortsättningen att utveckla och använda oss av smarta marknadsbaserade verktyg.
  ANDREAS CARLGREN

 11. L

  ”Klimatnytta” pratar Carlgren om. Tänker han då på den obevisade CO2-hypotesen? Jag skulle hellre se att våra pengar räddar liv än ansikten…

 12. FcH

  Saxat från Miljödepartementets hemsida på regeringskansliet:
  ”Klimatförändringarna
  Koncentrationen av koldioxid i atmosfären har ökat med cirka 37 procent sedan mitten på 1800-talet. FN:s vetenskapliga klimatpanel (IPCC) har fastslagit att människans utsläpp av växthusgaser och andra aktiviteter mycket starkt har bidragit till att den globala medeltemperaturen ökat med drygt 0,7 grader Celsius de senaste 100 åren. En fortsatt utveckling med ökade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser kommer orsaka förändringar i det globala klimatsystemet som på sikt leder till allvarliga konsekvenser för människa, natur och vårt samhälle.
  Omfattande begränsningar av växthusgasutsläpp krävs för att minska risken för allvariga konsekvenser. De globala utsläppen kommer att behöva halveras till år 2050 för att vid seklets slut vara nära noll.”
  Vid seklets slut får vi sluta andas. En nation går under.

 13. L

  FcH, man kan ju vända på frågan och titta på hur IPCC påstår att dom tog fram sin förra rapport:
   
  Over 3,500 experts coming from more than 130 countries contributed to the Fourth Assessment Report in 2007 (+450 Lead Authors, +800 Contributing Authors, and +2,500 expert reviewers provided over 90,000 review comments).”


  En hel del folk, men inte en enda som kan träda fram och visa hur mycket våra koldioxidutsläpp påverkat klimatet. Inte en enda.

 14. tty

  Vad är ”klimatutsläpp”? Har klimatet varit inlåst tidigare?

 15. Bertel

  tty # 14
  🙂  och man kan undra hur klimatet kommer att klarar sig i det fria i kampen mot det nyckfulla vädret?.
  Titta bara hur det gick för klimatprognoser som var instängda en kort stund i en dator och efter att de släpptes, har vädret mer eller mindre förintat klimatprognoserna.
  Så mitt råd till klimatet är att hålla sig undan prognosmakarna som vill köra dig genom datormodeller, så kommer du nog överens med vädret.   

 16. bom

  SNFordföranden Karlsson kritiseras i ett öppet brev av Lars Nordmark, Lindesberg. LN har i 50 år varit betalande SNFmedlem men nu säger han upp medlemsskapet. Brevets rubrik är ”Varför väljer SNF konfliktens väg?”
   
  LN listar många av de direkt falska anklagelser som via MSM strömmar ut från SNF främst genom ordf. Mikael Karlsson.
  Jägarna skjuter bara alfaparen och bara friska vargar och helst skall de bära telemetrihalsband också och inte kan de skjuta heller påstår MK helt gripet ur luften.
  (SVA konstaterar kallt att många av de skjutna vargarna hade defekter som kryptorchism-kotdegenerationer och njurdefekter samt att de flesta fällts med perfekta skott. Två halsbandsvargar men med elektriskt döda halsband fanns i gruppen).
  SNF anser sig tydligen stå över Riksdagen och motsätter sig dess beslut. Innan jakten ville man att nya avelsvargar först skulle sättas ut. Inser inte en utbildad agronom att man först måste ta bort de sjuka anlagen för att sedan späda på genpoolen med friskare vargar?  Med årets föryngring ligger vi tydligt över 300 vargar även efter jakten. SNF har inga synpunkter på de galningar som samlas beväpnade med primitiva vapen som spikförsedda påkar att hota jägarna med. Inte heller sådana som hotar till livet jägare som helt öppet och lagenligt skjutit sin varg bryr man sig om. En facebookgrupp sprider jägarnas adresser och ett inlägg lyder ”jag skall i alla fall plocka henne (Sternerfors i Dylta) och alla vargmördare i min väg, får de skjuta vargar så får jag skjuta dem – det är inte mer än rätt”. En annan vill ta hit en brigad ur USMC för utrotning av alla jägare.
   
  Vi har ju upplevt SNF-agerandet på klimatområdet som grovt och osakkunnigt men det är västanfläktar mot agerandet i vargfrågan. SNF bör nog se om sitt hus och avpolettera minst ett par av sina furstligt avlönade agronomer och om vi alla lämnar denna sjuka sekt och Carlgren slutar avlöna dessa sina värsta belackare så kanske SNF kan rensas. Ge dom inga medlemsavgifter eller skattepengar dom är sedan länge helt irrelevanta och oseriösa.
   
   

 17. OT, och kanske redan uppmärksammat här.
  IKEA storsatsar på vindkraft…
  http://www.e24.se/entreprenor/ikea-storsatsar-pa-vindkraft_2621483.e24

 18. L

  Uffeb, yes och dom har redan rödlistats… 😉

 19. L #18
  Vad menade du med din lilla enradare?
  Du har börjat bli känd som en som alltid hackar på kommentare från uffeb.
  Oavset ämne, och oftast med enradare utan innehåll…
  Men den här gången kanske du var medvetet luddig i kommentaren för att du inte fattade vad uffe menade med sin IKEA-länk?

 20. L

  Uffeb, jag hackar inte på dig. Jag svarade att vi redan uppmärksammat detta och konstaterat att IKEA nu är på samma lista som MAX Hamburgare.