politisering

Madrid 1995: IPCC korrumperar vetenskapen

Frågan om när klimatvetenskapen inom FNs klimatpanel, IPCC, blev politikerstyrd måste preciseras. Det finns många politiker, politiska organ, aktivister och påtryckargrupper som vid olika tidpunkter har använt sig av klimatvetenskapen i sin argumentation för att minska industrisamhällets produktion av koldioxid, och för att propagera för en grön ideologi. Bernie Lewin på bloggen Enthusiasm, Scepticism and   →

Politiseringen av vetenskapliga sällskap

Många av världens vetenskapliga sällskap är under stark press att rätta in sig i ledet och hylla IPCC:s klimatteorier. Sällskapens ledningar har uppenbarligen tagits över av aktivistiska påtryckargrupper som har lågt, eller inget, intresse för de vetenskapliga frågorna kring klimatet. Huvudbudskapet i de uttalanden som på senare år kommit från dessa sällskap är en uniform   →