politisering

Madrid 1995: IPCC korrumperar vetenskapen

Frågan om när klimatvetenskapen inom FNs klimatpanel, IPCC, blev politikerstyrd måste preciseras. Det finns många politiker, politiska organ, aktivister och påtryckargrupper som vid olika   →

Politiseringen av vetenskapliga sällskap

Många av världens vetenskapliga sällskap är under stark press att rätta in sig i ledet och hylla IPCC:s klimatteorier. Sällskapens ledningar har uppenbarligen tagits   →