Madrid 1995: IPCC korrumperar vetenskapen

houghtonmadridnature2008
Frågan om när klimatvetenskapen inom FNs klimatpanel, IPCC, blev politikerstyrd måste preciseras. Det finns många politiker, politiska organ, aktivister och påtryckargrupper som vid olika tidpunkter har använt sig av klimatvetenskapen i sin argumentation för att minska industrisamhällets produktion av koldioxid, och för att propagera för en grön ideologi.
Bernie Lewin på bloggen Enthusiasm, Scepticism and Science preciserar frågan till när den klimatvetenskapliga arbetsgruppen (WG1) inom FNs klimatpanel, IPCC, gav efter för de politiska påtryckningarna och levererade en vetenskapligt tvivelaktig grund för påståendet att de antropogena växthusgaserna styrde klimatet.
Lewin har publicerat sitt första av tre långa inlägg om denna fråga, och driver tesen att ”tipping pointen” här var ett plenarmöte med representanter för deltagande länders regeringar i Madrid 1995. Jag skall försöka sammanfatta hans argumentation så här långt.
I juni i år så skall ett stort antal delegater samlas i Rio de Janeiro, Brazilien, för ett mastodontmöte som kallas Rio+20. Det går av stapeln 20 år efter det ursprungliga Rio-mötet 1992 (som då bara hade futtiga 50 000 delegater). Vid det första mötet så skrev parterna bl.a. på en konvention, Framework Convention on Climate Change som lade fast hur parterna, dvs. de deltagande ländernas regeringar, ville tackla de hotande klimatförändringarna. Här gav de IPCC det formella uppdraget att granska och sammanfatta det vetenskapliga läget.
Bernie Lewin påpekar att IPCC på den tiden hade en någorlunda distanserad och avvaktande hållning till huruvida det överhuvudtaget gick att upptäcka någon antropogen påverkan på klimatet, eller om man kan tillskriva människans utsläpp av koldioxider en central roll. Men det fanns helt klart ett politiskt intresse av frågan redan tidigare. Inte minst Brundtlandrapporten från 1987 hade framhållit en global uppvärmning pga växthusgaser som ett möjligt hot.
På Berlinmötet 1995, som föregick Madridmötet, så skärptes dock IPCCs politiska mandat. I Berlin lovade nämligen parterna att ta ”appropiate action” om IPCC kom fram till en bekräftande slutsats. Dvs., från och med nu så hamnade en stor del av den politiska makten angående denna fråga hos IPCC. Och i fokus låg just de vetenskapliga kapitel som WG1 arbetade med. Lite förenklat: Världens stater hade lovat att göra som IPCC sa.
Alltifrån Rio 1992 till Berlin och sedan till Madrid 1995, så hade det politiska klimatet runt, och inom, IPCC hettat till markant. Det fanns starka grupper inom FN, internationella miljörörelser och enskilda politiker som redan drog stora växlar på att vetenskapen hade, eller nästan hade, sagt att det fanns ett reellt hot från människogenererad koldioxid.
Lägg därtill att hela IPCC redan från starten var riggad för att ge det förväntade resultatet. WG1 skulle undersöka en eventuell klimatpåverkan och se om den kunde tillskrivas växthusgaserna. WG2 hade uppdraget att fastställa vilken betydelse, ”impact”, som en ökad värme kunde tänkas få på naturen och samhällena. WG3 hade som uppgift att utforska vad man måste göra för att stoppa utsläppen. Så, även forskarna inom de två sistnämnda arbetsgrupperna var naturligtvis intresserade av att den klimatvetenskapliga WG1 kom fram till att det fanns ett hot, annars var deras arbete ganska meningslöst.
I Madrid hölls ett sista plenarmöte före den slutliga rapporten (i tryck 1996); SAR. Och där tyckets det hända en del saker som gjorde att IPCC lämnade sin tidigare avvaktande hållning för att istället säga att människan definitivt kunde påverka klimatet på ett irreversibelt sätt:
carbon dioxide remains the most important contributor to anthropogenic forcing of climate change; projections of future global mean temperature change and sea level rise confirm the potential for human activities to alter the Earth’s climate to an extent unprecedented in human history; and the long time-scales governing both the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere and the response of the climate system to those accumulations, means that many important aspects of climate change are effectively irreversible
Exakt vad som hände i Madrid, och vilken roll som bl.a. John Houghton och Ben Santer såsom ledande personer inom WG1 hade, kommer att beskrivas i Lewins nästa inlägg. Så, alla som likt jag är starkt intresserade av kopplingen mellan politik och vetenskap får tyvärr vänta ett tag till. (Men ni kan gå in och kika lite i förväg på det här.)
Läs gärna hela inlägget. I slutet finns också en efterlysning på dokument som Lewin anser centrala för sin historiebeskrivning. Kanske någon har tips att ge honom?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Den enskilda person som gjort mest skada, både mot vetenskapen och samhället, i klimatfrågan måste vara Fredspristagaren Al Gore. 

 2. Ann L-H

  Christipher Booker beskriver också händelserna kring mötet i Madrid, den sk Santerskandalen i ”The real Global Warming Disaster” kap. The road to Kyoto.
  Santer fick sina order av Tom Wirth, som i sin tur lydde under Al Gore.
  Hur övertygad Al Gore än var om koldioxidens stora inverkan på klimatet så besökte han i samma veva Nelson Mandela för att lobba för att Enron skulle få tillgång till ett nytt gasfält i Mocambique. Enron i sin tur gav demokraterna stora bidrag. Familjen Gores välstånd var i sin tur beroende av Armand Hammer Occidental Oil en av Lenins vänner. Allt enligt Booker.
  Så L instämmer med dig i #1 – om nu inte M. Strong ändå leder ligan. 

 3. Ann L-H

  Ingemar – mycket intressant ämne och bloggtips!

 4. Peter Stilbs

  Instämmer helt, L #1. Tack Ingemar för att Du tar upp detta. 
  Gore finns överallt i bakgrunden, för övrigt. Det var också han som fixade så att James Hansen fick ”vittna” 1988.

 5. Holmfrid

  Det är utsiktlöst att driva dessa frågor från ett perspektiv av konspiration och korrupta politiker.  Det låser bara frågan och stänger dialogen.
  Sett från perspektivet att klimatfrågan fram till 1995 såg oroande ut med stigande trend utan annan orsak än CO2-utsläppen,  var det positivt att det politiska systemet började agera, annars riskerade dom att sparkas.
  Vad är syftet med TCS?  Öppningar i dialogen eller navelskådande inom ett kotteri av ”invigda”?   Var finns oberoende forskning som TCS kan argumentera med?  Det räcker inte att plocka länkar från anti-AGW tabernaklet i USA.
  Pehr Björnbom är den enda som försöker fördjupa resonemangen.  Hans dialog med Mats Almgren i U-sala är föredömlig. 

 6. L

  Holmfrid, ett viktigt syfte med TCS är att ge stöd åt alla som anser att kejsaren saknar kläder, den tysta majoriteten.

 7. OT
  Peter S, jag saknar dina glädjehöjande fredagsinlägg!
  Här dagens Berglins i Svd:
  ”Kolla på dom här spinninghallarna…varför inte koppla tramporna till vindkraftverken så vi äntligen får ut nå´n energi!”
  ”Precis! Allt vi får nu är en massa lågställda kvinnor med grova ben, frustrerade över att inte ha kommit en meter framåt trots all svett!”

 8. Christer Löfström

  Forskninegns Frontlinjer, 20 böcker  utgivna av ForskNingsrådsNämnden. FRN hade Regeringens uppdrag att stimulera populärvetenskaplig bokutgivning.
  ”Hotet om klimatförändring” Bert Bolin 1993
  Epilog
  I ett vidare perspektiv är en klimtförändring på jorden under några århundraden, en kort episod som utspelas mot bakgrund av de naturliga förändringarna som har pågått i miljontals år och som även i framtiden kommer att förändra villkoren för liv på jorden.
  Livet är inte hotat, men väl på väg att utarmas.
  Människan och de samhällen som hon byggt upp är däremot klart i riskzonen. I vår strävan att skapa fredlig värd för en befolkning som inte växer över alla gränser måste HOTET OM EN KLIMATFÖRÄNDRING tas på allvar, men det är ändå bara en av många hot som mänskligheten kommer att ställas under nästa århundrade.
  Är det möjligt för de ledare, som står och kommer att stå i spetsen för världens länder, att fånga helheten handla därefter?

 9. Ingemar Nordin

  Holmfrid #5,

  Menar du att det på något sätt är illegitimt att forska på sambanden mellan politik och vetenskap? Eller på vetenskapens historia? Är det saker som du tycker att man inte bör låta allmänheten veta något om?

  Jag är mållös över din klagan.

 10. Ann L-H

  Angående Bert Bolin:
  The history of Global Warming Scare Alan Cheetham Sid. 3
  “If the IPCC wanted to project some semblance of impartial investigation then Bert Bolin was not
  a suitable chairman. Bolin was hardly likely to impartially and critically assess a belief that he’d
  held and made statements about for almost 30 years, these despite his admission that
  scientific understanding of climate was poor in many areas and accurate models could not be
  created until this situation improved.
   On the other hand, Bolin was the ideal chairman if the organization was to reflect the views that
  he had been expounding. Bolin’s claims would now address a wider audience and do so with
  more credibility and authority because they had the endorsement of the UN, moreover his
  chairmanship would attract like minds and discourage any dissenting voices.”
   

 11. Ingemar Nordin

  Holmfrid #5,

  Sett från perspektivet att klimatfrågan fram till 1995 såg oroande ut med stigande trend utan annan orsak än CO2-utsläppen

  Det var ju precis det som IPCC INTE ansåg att man kunde se, fram till Madridmötet.

 12. Thomas

  Ingemar #9 Du har helt rätt det är helt legitimt att forska i och påpeka sambanden mellan tobaksindustrins antivetenskapliga kampanj och hur den spridit sig till en allmän kampanj mot alla miljöfrågor, specifikt här AGW. Hur så många av AGW-förnekarna drivs av en libertariansk ideologi eller är rena legosoldater för fossilbränsleindustrin. Hur deras kampanj går mer ut på att misskreditera forskning och forskare än på att själva prestera några forskningsresultat osv.
   
  För det var väl så du tänkte?
   
  L #6 ”Den tysta majoriteten”. Så bekväm att dra till med när man är övertygad om att man har rätt men inte kan hitta något stöd för det.

 13. Stickan no1

  Var det inte ganska bekvämt för politikerna att lägga sitt krut på ett imaginärt problem hellre än att ta tag i verkliga problem. AGW blev därmed en nödutgång för att slippa ta tag i alla de andra mer påtagliga problemen.
  Att sätta ett mål tillräckligt långt in i framtiden istället för att klara av de vardagliga svårigheterna måste väl vara en politikers högsta dröm.
  Nu hinner verkligheten ikapp dessa politiker.
  Ja,  jag vet vi har de politiker vi förtjänar. 😉

 14. Det är bra att detta belyses. Det är ännu ännu ett exempel på att Politiserad vetenskap skall vara förbjudet i grundlagen. och/eller vara inskrivet i konstitutionen. IPPC gavs inte uppdraget att undersöka vad som styr klimatet vilket skulle ha varit ett vetenskapligt uppdrag. De gavs uppdraget att visa hur mänskligt utsläpp av koldioxid påverkade klimatet negativt.  Allt enligt den malthusianska tankegången i Romklubben om att ena mänsklighteten mot en gemensam fiende iofs mot luftföroreningar i det ursprungliga konceptet. Så att påstå att det är meningslöst att diskutera detta tycker jag är felaktigt. Tvärtom skall det in historieböckerna som ett varnande exempel tillsammans med ozonhålshotet och skogsdödshotet

 15. James M

  Angående folks inställning till AGW. Ett intressant projekt 
  http://www.abc.net.au/tv/changeyourmind/ 

 16. ThomasJ

  Att ’kora’ en värsta värsting i cAGW-religionen är baske mig ingen enkel uppgift, där finns radder av kvalificerade ’kandidater’, såväl fysiska som icke typ organisationer & MSM.
  Maurice Strong är iaf. med på ’the short list’…  :mrgreen:
  En som ’kämpar’ för kvalificering är den icke helt obekante mr. Zwick, läs och begrunda:
  http://www.globalwarming.org/2012/04/27/eco-crowd-growing-desperate-and-dangerous/
  Eventuellt kan det funderas över om alla de forskare/vetenskapare/ journalister m.fl., som vet att cAGW är bluff & båg men ändå inte höjer sina röster, ska medtagas i ’utnämningsprocessen’… hmmm  😯 
  Mvh/TJ

 17. István

  Thomas #12
  Du har glömt att sopa med kreationismen också, denna gång.
  För övrig.Kan Du tippsa var och hur man kan få ut sin feta sold, som ankommer en legosoldat? 

 18. L

  Thomas #12, precis så. Och tack vare dina inlägg får vi ännu mer stöd för att dom som driver klimathotet saknar hållbara argument.

 19. http://wattsupwiththat.com/2012/04/28/un-sheep-at-work/#more-62189
  Hur man går före i att klimatanpassa. FN utgör ett gott exempel:
  1. The UN website launched a new section of its website, called “Greening the Blue“. It seems to be dedicated to the proposition that if you can’t do it yourself, you should tell others to do it.
  2. A new UN building in Nairobi, Kenya, has 6,000 square feet of solar panels on the roof, and is rated (not measured but rated) at 515 kilowatts of power. No word on the cost, but it looks like a bureaucrat’s palace …
  3. They have created a new bureaucratic position, “UN Senior Advisor on Sustainability”, at the usual high rate of pay and perks. This is in addition to their existing positions, such as the “Senior Advisor on Sustainable Development”, and the “Technical Advisor,Population & Sustainable Development”, and the “Advisor on Sustainable Water Development and Management”, and the “Second Committee Advisor on Sustainable Development”, and the “Consultant, Gender, Climate Change and Sustainable Development”, and …
  The Senior Advisor post has been filled by a woman named Julie MacKenzie. Prior to this position, she had been an Environmental Management Coordinator and Climate Neutrality Advisor” for the FAO and an “Adviser” of an unspecified flavor for the UNEP. I cannot find a biography … classic faceless bureaucrat.
  4. Mr. Ki-moon handed out a prize to one of the UN programmes for being really really good guys.
  5. They put together a “Strategic Plan”, which is no doubt very strategic, and probably chock-full of brilliant plans.
  6. He said that the UN is committed to leading by example … do you feel better now?
  You may notice that in all of that, Mr. Ki-moon neglected to point out how much the UN has reduced their CO2 emissions …

 20. Peter Stilbs

  Holmfrid. Jag är liksom Ingemar mållös över vad Du skriver. Detta är i huvudsak en politisk fråga. Det är naivt att tro annat.
  OT några andra, tack för stöd till fredagsinslagen, det uppskattas, men det blev inte tid och tillräckligt material denna gång. 

 21. Glömde bort DDT-förbudet.

 22. Christer Löfström

  Mer från bokhylan.
  ”Energi-till vad och hur mycket” 1981
  Från programmet allmäna energisystemstudier (AES) hos Delegationen för framtidsstudier.
  En av författarna Thomas B. Johansson senare känd som framträdande klimathotsbyråkrat.
  (Professor i Energihushålling från Lund)
  Ett kapitel har rubriken. ”Är materiell tiilväxt önskvärd och möjlig?
  ”Sammanfattningsvis kommer värderingar i stor utsträckning att påverka vårt framtida samhälles utformning, liksom de påverkat tidigare epoker. Förändrade värderingar kan leda till att den betoning av materiell tillväxt i Sverige, som varit förhärskande under början och mitten av seklet nu mot sekelskiftet alltmer ersätts av önskad betoning av livskvalitet i en vidare mening, inklusive global solidaritet.” 

 23. Jo Nova mfl gör en video för Youtube
  http://joannenova.com.au/2012/04/david-evans-explains-the-skeptics-case-youtube/#more-21372

 24. Vad konkret innehåller svepande formuleringar som:
  ”önskad betoning av livskvalitet i en vidare mening, inklusive global solidaritet.”
  Framför allt när man anger dem som en motpol till
  ”betoning av materiell tillväxt”
  Jag har i alla fall blivit mycket allergisk mot den typen av formuleringar
   

 25. Peter Stilbs

  Såg i går del 1 av Adam Curtis’ ”The power of Nightmares”, med tema om hur politiska krafter söker utnyttja skapade hot för att befästa egen makt. Den tar inte upp ”klimatfrågan”, men koncentrerar sig på framväxten av Islamsk terrorism, och USA-Sovjetrelationer.lika välgjord som de andra.

 26. Holmfrid

  #9, 20
  Herrarna må vara mållösa i brist på bärande argument. 
  Dock med krav på resultat måste man få med makthavarna på vagnen, det är ju dom som beslutar.  Då gäller dialog och inte smutskastning som metod.
  Sedan Maggie slutade har TCS fjärmat sig från beslutsfattarna än mer.  TCS är numera portade från media, akademierna, politiken.
  Frågan är alldeles för viktig för att hamna utanför mainstream i samhället.
  Folk oroar sig för framtiden när alternativen inte lyftas fram på ett verknigsfullt sätt. 

 27. Peter Stilbs

  Holmfrid. Är det inte snarare politikerna som fjärmat sig från verkligheten ?

 28. Holmfrid.
  Man kan förstå din argumentation enbart utifrån utgångspunkten att du är fullständigt övertygad om att klimatlarmet är vetenskapligt säkerställd av politiskt oberoende forskare.
  I själva verket har politiker satt vagnen framför hästen och angivit för forskarna vilket resultat de vill ha. Så det är självklart att det är politiker som skall ställas till svars.

 29. Christer Löfström

  Vill man fundera kring framtiden, måste man förstå sin samtid och ha kunskap om dåtiden.
  ”Klimathotet” är ett politiskt vänsterprojekt, logisk följd av den samhällsanda som rådde i Sverige på 70-talet. Det ser alla fria betraktare.
   
  Stockholmsinitativet tar aldrig upp varför det inte har funnits någon motvikt i Sverige till detta vänsterprojekt när det var som viktigast.
   
  Förklaringen är att företrädare för Svenskt Näringsliv, och deras politiska vänner, inte har agerat. De har väntat på att få motivera ny kärnkraft med ”klimathotet”.
      

 30. Slabadang

  Vi kommer alltid tillbaka till Romklubben!
  Den kritiskt granskande kvalitativa journalistiken utförs numer av privatpersoner och resultaten finns på bloggar. Det är alldeles för mycket som pågår bakom kulisserna ovanför våra huvuden. KJag kan bara bli djupt föraaktfull mot MSM där ledarna allt för ofta ofta är som TV3`s ”tutti Frutti” som bäst, eller en medvetet manipulativ verklighetsförvansknng.som gör en intellektuellt kränkt.MSM säljer åsikter med ideologisk manipulation av opinionen som främsta målsättning.
  Riktigt djupa analyser och reportage som den DN gjorde om skolan verkar mer skrämma andra journalister än locka till att göra samma sak och artiklarna blev otroligt uppskattatde av läsare och oerhört viktig som verklighetsbeskrivning av de problem och möjligheter som finns i skolan. Så visst kan de om de vill, problemet är bara att de inte vill. De har prioriterat annat …… ideologi och ”tuttifrutti”
  Nordangårds artikel om IPCC- historiken är av det slaget att den har ett fundamental betydelse för hur vi kan betrakta organisationen och förstå hur den vuxit fram. Intresse och kunskap är de två viktigaste ingredienserna för att producera rktigt bra artiklar och det slår mig hur värdefull båda förutsättningarna är och hur lite det egentligen har med journalism att göra. Kunskap är vad som slår formuleringar
  och rubriker och nätet är helt fanatastisk intressant och MSM och public service är helt ointressant i sammanhanget och har spelat bort sina kort. De får helt enkelt storstryk av de bästa nischade bloggarnas artiklar såsom här på TCS.
  Vi vet ju hur journalaister talar om nätet med dess dåliga exempel
  som förebild och hur lite de talar om de som slår dem med hästlängder. WUWT är klimatdebattens gigant. Att jämföra klimatskeptiska bloggar med MSM och public service ger oss en mängd svar men betydligt mer fler frågor om hur samordningen sker mellan MSM/PS och politiker. Det KAN inte vara en tillfällighet att de publika medierna är så envetet systematiskt partiska i klimatfrågan utan vi har en dold samordning och ett dolt samarbete mellan vårs politiker och media i vissa frågor varav klimathotspropagandan utgör ett extremt tydligt exempel.
  Vi vet att föreningen ”miljöjornalister” planerar ”informationsstrategi”tillsammans med särintressen. På Bishop Hill har vi e-mail mellan Nick Clegg om Murdocks förhandlingar med regeringen och om hjälp med regeringens ”public relations” drä möte med M Hune ingår där de diskuterar :
  Proposition for News Corp to attend a ministerial Climate Change meeting with Chris Huhne and No 10 to present our strategy so far.
  Detta i samband med ett regelproblem runt ägandet och köp av de återstående aktier i SKy TV Murdock (news Corp) vill köpa. Världen över är detta en kommunikation vi medborgare inte har insyn i men  vi märker den på resultatet. Det ligger i båda parters intresse att samförstånd och villkoren för dem inte blir officiella, för då tappas liksom den effekt de är ute efter, och ”läs mina läppar” att de ser nätet som ett gemensamt hit emot deras ställning och makt. Därför kommer det bli allt tajtare ”samförstånd” mellan media och politiker.
  Ett koncept dömt att misslyckas enligt det kan för stunden vara varmt och skönt att pinka i brallan” men det blir kallt och kladdigt efter ett tag och det luktar redan lång väg.
  Med australiska ABCs kanske sista? desperata försök att ”utbilda” folket om ”klimatförändringarna” kanske är det konkreta beviset på att det går inte att fylla folk med hur mycket skit som helst utan att det kokar över. Efter programmet ” I can change your mind about climate” så var fler klart avvisamde av klimathotet efter än innan programmet och den typen av reaktion sprider sig allt mer.
  Så allt fler drsr samma slutsats att det är våra romklubbare i form av Al Gore och Brundtland som elitens torpeder med den svenska ”wannabee” fjanten och vindflöjeln Anders Wijkman som försöker  kopiera dem.
  Planen på att skapa den globala politbyrån är satt sedan länge och att läsa Agenda tjugoett är att läsa en kommunists våta drömmar och om en framtida diktatur. När Bruntland ser till att kompisen Al gore får Nobels fredspris så gör det ont i magen när man inser hur totalt perverterad korrumpetrad och liten den FNpolitiska eliten faktiskt är. Vad Al Gore är har vi fått klart för oss… men vem och vad är egentligen Brundtland?
  Att nu Nordangårds IPCC historia nu fylls i och utökas med nya namn och händelser gör att vi kan identifiera allt fler spelare och höndelser till vad som är världens största manipulation och i bästa fall en korruption i god tro om ”för den goda sakens skull. I vörsta fall handlar det om något helt annat som styr både Strong och Bruntland. Att skaffa det det klimatvetenskapliga ”sanningsministeriet” i form av IPCC där dess slutliga uppgift med kanske 195 och Santers omformulering av bevisläget var den tippingpoint som förändrade IPCC till att politiskt kontrollera och styra det vetenskapliga monpolet för tolkningar av ”det vetenskapliga läget”.
  Med D Frambois bok ser vi en inre korruption och partiskhet i urvalet av IPCCs medarbetare. Har du förtroende för FN EU media och våra elitpolitiker?? Varför då? De har gått ”all in” för att manipulera oss allihop och nu är de välförtjänt skiträdda för att avslöjas och den enda strategin de har idag är att fortsätta tjata samma argument om och om igen och ssmtidigt försöka hålla masken så länge det bara går.
  På nätet hittar vi sanningen och den verkliga klimatdebatten. I media och i talarstolerna merknadförs lögnerna manipultionen och vanbeskrivningaqrna. De har satt sig i en sits de inte har en susning om hur de skall ta sig ur och deras risker har blivt farligt enorma för hela världsetablissemanget om sanningen blir känd för allmänheten.
  Hur löjliga ser sig inte både Ui och VoF ut idag? Att lyssna på O Häggström i (var det Tällberggården?) om det ”vetenskapliga läget” säger en hel del om honom själv men mest om vad som får och kan kalals för ”klimatvetenskap”.
  Lovelock har klivit fram som skeptiker, och allt fler forskare tar steget fram för att påvisa sin integritet och självständighet med Curry i spetsen. Åt andra hållet ut i fantasins riktning förviner  Oreskes Gleick Klotetredaktione och vetenskräpsredaktionens djupt troende klimathotsfanatiker. Att kärleken kan få oss att gröa tokiga saker det vet vi. I veckan ( PJ TV)formulerades den kärleken om till att vår kärlek till teorier kan döda miljoner innan någon annan sätter stopp. Att gammal kärlek aldrig rostar försvårar omständigheterna.
  Agenda 21!
    

 31. Slabadang

  Christer!
  Tyuvärr har näringslivet ingen politisk makt längre och ett allt mindre inflytande. I veckan träffade jag ett par av vår absolut mest erfarna vad vi kan kalla för lobbyister för näringslivet. De hävdade att politker inte tar hänsyn till vanligt förnuft längre utan håller på med ideolgiska skitfrågor och tänker inte en halv sekund framåt. Svensk realpolitik är satt på undantag i tron på att EU och Fn skall lösa utmaningarna samtidigt som alla utan att våga tala om det inder att många av de regleverk och den organisation vi har av Sverige är ohållbar poch kommer att kollapsa om inte nödvändiga stora strukturförändringar görs. Sant! Men för att de inte skulle förhäva sig så skickade jag tillbaka en liten självuppfostrande fråga ”jaha ni menar typ ITPs tjänstepensionsmonopol (ägs av LO och Svenskt näringslivgemensamt). Gapskratt till svar, och bara en min  nu fick du oss allt. Det här med egna barn och andras ungar.
  På frågan om klimathotet. ”Går inte att diskutera eller kritisera!… de bara reser sig upp och går”
  Tillväxten i värdlens nya ekonomier utgör inget problem för oss. Det är vår egen rigiditet som utgör problemet. Vi har låst in oss medan de nya ekonomierna byggs under frihet och anpassning och de kan lära från våra misstag och vår tro på att vi trodde att allt skulle bestå som det var trettio år sedan. 

 32. Ingemar Nordin

  Holmfrid #26,

  Här har du exempel sådan historieskrivning som tydligen passerar ditt filter för politisk korrekthet. De är alla anpassade så att man får med makthavarna på vagnen:

  Bert Bolin: A History of the Science and Politics of Climate Change, Cambridge University Press  2007.

  http://www.aip.org/history/climate/index.htm

  http://www.amazon.com/Merchants-Doubt-Handful-Scientists-Obscured/dp/1596916109 (hyllad på alla kultursidor i pressen)

  Märkligt att så fort det kommer en artikel om IPCC som inte faller in i den ortodoxa bilden, så skall det genast ifrågasättas av vissa. T.o.m. på TCS. Vad vill du ha? Censur?

 33. Slabadang

  Holmfrid!
  Gulligt önsketänkande du besitter. jag önskar jag kunde känns någontrygghet i det du påstår, jag skulle verkigen vilja att det var så, att de på något sätt intjänat sitt förtroende i klimatfrågan.

 34. Bertel

  Lite OT men vi betalar ca 50% skatt/avgifter på all el vi konsumerar och detta möjliggjordes med klimathotet som en av säljargument för att kunna ta ut dessa skatter och nu får många hushåll det svårt med sina elräkningar. 
  http://www.svd.se/naringsliv/investera/bostadsaffar/elen-slukar-vara-loner_7116345.svd
  Så det är mycket angeläget att undersöka vilka som driver tex klimatfrågor och till vems/vilken nytta. Undersöka samband mm och sen är det upp till läsaren att dra sina slutsatser, eller hur Holmfrid?, eller vill du ha kontroll över vad som skrivs?

 35. L

  Slabadang, det var väl i Engelsberg som Häggström pratade på sig, Lotta Gröning ledde debatten. Tänk om hon ville göra fler såna program!
  Jag känner en del journalister och när man tar upp klimathotet är dom självsäkra ända tills man ställer en kontrollfråga, då ser dom ut som fågelholkar och blir totalt svarslösa. Dom saknar som regel all kunskap utöver att dom tror att dom befinner sig på ”rätt sida” i frågan. 

 36. Slabadang #30
  Rätt så.
  Och visst är det märkligt att det i vår ”upplysta” tid fortfarande fungerar så otroligt bra med att köra den uråldriga tekniken med att peka på en yttre fiende och få folket att göra både uppoffringar och tillåta maktkoncentration.
  Den som inte lär av historien dömd att upprepa den,
  Original:
  Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.
  George Santayana

  http://en.wikiquote.org/wiki/George_Santayana#Quotes_about_Santayana

 37. L.
  Sådana personer tycker jag inte skall få kalla sig journalister. De påminner mer om Lenins ”nyttiga idioter”
  Vad lär man sig på Journalisthögskolan egentligen? Hur man propagerar?

 38. Slabadang

  L!
  Rätt så! Engelsberg var det. Ett dokument över en tidsanda att spara för framtiden. Att skeptieker haft rätt hela tiden och nu sitter med både observationer och bästa vegtenskapliga argument som trumfkort får det tt brinna i kolan på de som satsat hela sin person i klimathotet.

 39. Christer Löfström

  2002 fick jag mig tillsänd boken ”Taken by Storm” av en av författarna. Chris Essex, tillämpad matematiker med specialitet i complexa dynamiska processer.
  Han var väl just då gästforskare på Bohr Institutets Örsted Laboratorium i Köpenhamn.
  På baksidan, om boken. 
  ”In Taken by Strom” Essex and McKitrick offer a scientificcally sound argument that is against the mianstream- Let’s open up a debate and see who is willing to participate”
  Jag försökte få Studeförbundet Näringsliv och Samhälle att ge ut en svensk version på sitt bokförlag.
  Jag ombads sända boken till Marian Radezki för bedömning. Gjorde så.
  Fick tillbaka den med kommentaren.
  ”Saknar intresse och har dessutom en otrevlig arrogant ton”
  En fantastiskt bra bok skriven med humor av verkligt kompetenta forskare ansågs inte intressant av företrädare för näringslivet.
  Contents:
  1 A voice from Whirlwind
  2 The Convenction of Certainty
  3 Climate Theory Versus Models and Metaphors
  4 T-Rex Devours the Planet
  5 T-Rex Plays Hockey 
  6 The Unusual Suspects
  7 Uncertainty and Nescience
  8 Ceiling-Fan Gases and the Global Blowing Crisis
  9 Kyoto, Son of Doctrine
  10 After Doctrine: Making Policy Amid Uncertainty and Nesicience
  Så Slabadang,nästa gång du träffar företrädare för svenkt näringsliv.
  Hälsa från mig, och framför mitt förakt.

 40. Slabadang

  L
  Jag känner mycket väl journalister på DN som sätter händerna i aniktet gnuggar det och pustar över hur ”besvärlig” och ”svår” frågan blivit utifrån logiken att folk inte klarar av att förstå komplexa frågor utan att måste läggas i händerna på journalister för tolkning och förenkling.
  ”Vi har publicerat klimatskeptiska artiklar” är försvaret och på frågan om varför de endast läggs under ”inlägg” av externa författare och inte av redaktionen själv  så skruvas det på barstolen.

 41. L

  Det finns utrymme för en timmes ”Uppdrag Klimatgranskning” om dagen om vi bara hade journalister som orkade/vågade sätta sig in i frågan.

 42. L!
  🙂
   

 43. Slabadang

  Uppdatering på ABCs klimathotspropagandas servey!
  51% avfärdar klimathotet 24% alarmerade… 🙂
  http://www.abc.net.au//tv/changeyourmind/inc/vote_central_results.htm

 44. Ann L-H

  Apropå Romklubben, Brundtland mfl och den eventuella agendan så skriver Rolf Gustavsson i dagens  Svenska Dagblad en artikel om Ingvar Carlsson under rubriken Sugen på revansch.
  Citat: Jag (det vill säga I. Carlsson) presenterade en rapport om ”Global Governance” där vi hade förslag … en sk Tobinskatt … nu måste man skapa motvikter, regleringar och kontroller på nationell, europeisk och global nivå …”
  Sverige gick nog verkligen före i och med FN-konferensen i Stockholm 1972 med Bert Bolin, Maurice Strong, Olof Palme, Willy Brandt, Bruno Keisky och på den vägen har det förblivit.
  2009 uttryckte M. Strong sig så här vid öppnandet av ett IUCN-möte  ”In my opening speech at Stockholm -72 I cited climate change as one of the key issues”
  1972!

 45. Thomas

  Christer #39 Om inte ens Marian Radezki som så klart är på den AGW-fientliga sidan gillade boken kan det ju vara så att den faktiskt är dålig. Är det inte där Essex & McKitrick försöker ”bevisa” att det inte finns något sådant som medeltemperatur? Här en liten diskussion om parets sätt att angripa vetenskapen:
  http://scienceblogs.com/deltoid/2004/05/mckitrick3.php
   

 46. Thomas

  Apropå lobbyverksamhet och hur den kan påverka hur vi ser på verkligheten, här en intressant artikel om hur vår syn på vägar och trafikolyckor förändrats och varför:
  http://www.theatlanticcities.com/commute/2012/04/invention-jaywalking/1837/
   

 47. L

  Ja Thomas, i Sverige skapade vi en zebra-lag som får folk att bli överkörda på övergångsställen, undrar vem som tänkt till där..?

 48. Christer Löfström

  Vid ett tillfälle nyligen fick jag frågan om jag läst det jag använde som referens.
  Kanske skulle den som frågade ställa liknande fråga till sig själv och inte använda andras åsikter om ”Taken by Storm” för att avfärda den.
  Häck-säck-väck (Trollformel)

 49. Ingemar Nordin

  Thomas #45,

  ”Medeltemperatur” är liksom alla medelvärden en rent matematisk konstruktion, liksom statistiska trender. Den fysikaliska grund som Tim Lambert föreslår, nämligen att man kan koppla ihop alla de olika temperaturerna på jordens yta med ett värmeledande material så får du ett fysikaliskt medelvärde är ju bara trams (du skulle med samma resonemang säga att om du knyter samman tusen mätpunkter från varje planet i solsystemet så får du planetsystemets ”medeltemperatur”.

  Den fysikaliska grund som de möjligen söker efter, men som inte finns då det gäller jordens medeltemperatur, är om medelvärdet skulle ha en kausal effekt. Men det har det inte. Det är bara regionala medeltemperaturer säsongsvis som har det (på flora och fauna). Jordens matematiska medelvärde är ur denna synvinkel helt ointressant och ad hoc. (Det är också bakgrunden till t.ex. Roger Pielke Sr ofta återkommande gruffande om att medeltemperatur är en tveksam indikator på klimatförändringar.)

  Däremot kan jag tycka att det finns en viss poäng med denna konstruerade ”global temperatur” om man följer den över tid och jämför värdena från decennium till decennium. Men som sagt, den ”globala temperaturen” orsakar ingenting.

 50. Stickan no1

  AGW skulle höja havsnivån………
  Se här:
  bild som visar var höjningarna skall ha skett:
  http://www.cobybeck.com/illconsidered/SLR-map.jpg
  Och rapport från området ifråga, Solomon öarna:
  http://www.bom.gov.au/ntc/IDO60031/IDO60031.2010.pdf
  ”The sea level trend to date is +7.8 mm/year but the magnitude of the trend continues to vary widely from month to month as the data set grows. Accounting for the precise levelling results and inverted barometric pressure effect, the trend is +7.7 mm/year. A nearby gauge, with longer records but less precision and datum control, shows a trend of –5.7 mm/year”
  ”In the early years, the trend appeared to indicate an enormous rate of sea level rise. Later, due to the 1997/1998 El Niño when sea level fell 29 cm below average, the trend actually went negative, and remained so for the next two years. Given the sea level record is relatively short, it is still too early to deduce a long-term trend”
  Science is settled? No way!
   
   
   

 51. Ingemar Nordin

  Ann L-H #44,

  Jag läste också intervjun med Ingvar Carlsson. Han ideal var helt i den politiska klassens intressen (reglering, styrning, kontroll, centralisering) – fjärran från den ursprungliga arbetarrörelsens ideal. Undrar om det går hem bland socialdemokratins traditionella väljare?

 52. Thomas

  Ingemar #48 ””Medeltemperatur” är liksom alla medelvärden en rent matematisk konstruktion”
   
  Det kan du säga, men det innebär inte att alla olika sätt man rent principiellt kan räkna ut någon siffra och kalla den ”medelvärde” är lika rimliga. Tycker du t ex metoden att ersätta saknade värden med 0 grader är rimlig? Säger det något av värde att räkna ut ett geometriskt medelvärde?
   
  Att beräkna solsystemets medeltemperatur som du beskriver är inget konstigt. Vad man skall ha siffran till är en annan sak. Allt som går att beräkna är inte användbart. Som du själv konstaterar mot slutet finner dock även du att jordens medeltemperatur, eller i alla fall förändringar av denna vilket är vad man vanligen intresserar sig för, kan vara användbar att veta.
   
  L #47 Uppenbarligen inte de bilister som kör över gående…

 53. Ingemar Nordin

  Thomas #52,

  Så länge du rör dig inom matematikens värld så får du lov att göra precis vad som helst så länge det inte är logiskt motsägelsefullt. Om du vill ersätta inget värde med noll så går det säkert bra det också. Bara du klargör vad du gör. Man kan kalla det för ”0-forcerat medelvärde” och räkna på det.

  Som du säger så är det vad du skall ha det matematiska begreppet, eller värdet, till som är det intressanta.

 54. Thomas

  Ingemar #53 Att du ens orkar försvara Essex och McKitrick när de gör något så uppenbart dumt. F.ö. så hade ju inte E&M klargjort vad de gjorde.

 55. Ingemar Nordin

  Thomas #54,

  Att du ens orkar försvara Tim Lamberts tramsiga kritik …

 56. Ingemar Nordin

  Bra artikel av Solomon om media och vetenskap:

  Unlike their coverage of the political establishment or the corporate establishment, journalists will rarely be skeptical of the scientific establishment. Perhaps these ­unskeptical journalists don’t question scientists out of a belief that scientists’ pronouncements are free of the self-interest that taints politicians or corporations. Or perhaps these journalists, who are themselves rarely scientifically literate, blindly accept the views of scientific authority figures because they lack the training to assess rival views. Or perhaps these journalists fear being subjected to ridicule if they buck politically correct views. Whatever the reasons for journalistic deference to dogma in science, the victim is the information-consuming public, which at best is kept in the dark, at worst is duped.

  http://opinion.financialpost.com/2012/04/27/lawrence-solomon-censored-science/

 57. Christopher E

  Thomas #45
  Vilket trams. Har du överhuvudtaget läst ”Taken by storm”? Jag tvivlar.
  De försöker inte alls visa att det inte finns medelvärden, utan bara vilket informationsvärde de bär. Det är stor skillnad. Kapitlet om detta är mycket intressant, där en fiktiv lärare får eleverna att inse att de inte ens går att mäta medeltemperaturen i klassrummet på ett entydigt sätt.
  För övrigt är förordet till Taken by storm alldeles lysande. Författarnas förord alltså, som jag inte finner på nätet att länka tyvärr.
  Men det ironiska påhittade förordet har de lagt ut.… varning för ironi!
  http://www.takenbystorm.info/pb/wp_801a746d.html?0.9109839654993266
  😉 😀 

 58. Thomas

  Christopher #57 Du måste mena det här exemplet som Pielke sr valt att använda sig av:
  http://cires.colorado.edu/science/groups/pielke/classes/atoc7500/McKitrickEssex.pdf
   
  Som jag läser det har författarna inte ens förstått sambandet mellan temperatur och kinetisk energi hos molekyler. De verkar tro att molekylernas hastighet är proportionell mot temperaturen medan det i verkligheten är energin. Därav deras konstiga användning av RMS. I verkligheten får man precis samma 19,95 graders medeltemperatur vare sig man medelvärdesbildar över temperatur eller kinetisk energi.
   
  Nästa fel de gör är att de tar RMS inte på den absoluta temperaturen utan på temperaturen i Celsius. Hade de omvandlat till Kelvin som man rimligen borde göra så får man istället medeltemperaturen till 19,96 grader, som skiljer sig mindre än en hundradels grad från det aritmetiska medelvärdet.
   
  Allt de lyckas visa är att man med en helt konstruerad version av medelvärde kan få ett resultat som avviker en aningen från vad man får med den normala, men enbart i deras konstruerade exempel där de dessutom fått termodynamiken helt fel har det någon betydelse.
   
   
   
  Att Pielcke dessutom rekommenderar boken baserat på detta nonsens gör inte saken sämre. Det ”ironiska” förord du länkar till visar bara på vilken lekskolenivå författarna lagt sig på.  Det är en bok av och för redan frälsta.

 59. Christopher E

  Thomas…
  En bok för redan frälsta…
  … som du alltså inte läst, och därför vet precis vad som står i den.
  Därav inte förvånande att ironin i ”förordet” gick oförstått förbi. 😉
  P.S. Originalet är trevligare läsning än återgivningar.

 60. Thomas

  Christopher #59 kan du bara rakt upp och ned svara på om det stycke jag länkade till är detsamma som du hänvisade till eller om det i alla händelser finns i boken, och i så fall vad du anser om min kritik? Ligger det något i den?
   

 61. Christopher E

  Thomas;
  Pielke gör en grov sammanfattning av ett kapitel skrivet i dialogform. Tyngdpunkten ligger inte på metoden att räkna ut medelvärdet, utan på var och när man mäter i klassrummet, vilket är för mig en bra analogi hur meningslöst det är att räkna hundradels grader på en planet där det ofta är över 80° skillnad mellan mätpunkterna. Skillnaderna i medelvärdesmetod blir därmed oviktiga.
  För mig är detta det väsentliga ur det kapitlet. Som för övrigt bara är en mycket liten del av en mycket intressant bok, som innhåller en hel del om modellering, motsägelsefulla mätresultat mm.
   
  Önskar fortfarande det riktiga förordet kunde länkas.
  Tror fortfarande att du får en riktigare bild av innehållet genom originalet. 

 62. Thomas

  Christopher #61 Undrar vad du skulle sagt om Mann eller Jones gjort liknande grova tabbar i sin användning av grundläggande fysik och matematik…
   
  ”Skillnaderna i medelvärdesmetod blir därmed oviktiga.”
   
  Jag vet inte om det var vad du avsåg säga, men korrekt är det i alla fall. Om man undviker uppenbara fel som att sätta saknade värden till 0 grader så är skillnaderna mellan olika sätt att räkna medelvärden helt ointressanta. De ger något olika medelvärdestemperatur på jorden, men skillnaden i uppvärmning mellan dem är helt försumbar.
   
  Du kan f.ö. läsa större delen av förordet om du söker på boken hos Amazon fast inte gör det mig mer imponerad.

 63. Christopher E

  Thomas #62;
  Jag blir inte imponerad av att dina åsikter inte kommer från källan, så det spelar mindre roll. Det är ju författarna det är fel på för dig, så strunt samma.
  Förordet är en lysande analys ur fågelperspektiv på alarmismens kärna kryddat med en gnutta humor, och det brukar inte gå hem i vissa kretsar.
  Nu är det ju inte medelvärdet av temperaturen som påverkar oss, utan lokala förhållanden. Medelvärdet gör ingen skillnad mellan en jord med 15° överallt eller en med ena halvan 0° och den andra 30°. Men det har en viss betydelse för dem som bor där…
  Jag behöver inte Amazon. Boken står i förstaupplaga i min bokhylla. Det var därför det var så tydligt att bara höll på att förtala den för att du lärt dig att så ska man göra, inte för att du själv läst den.
  Den är nog lika lite som något annat felfri. Kan IPPC missa isavsmältning i Himalaya med århundraden, kan andra missa några decimaler. Men boken är fortfarande en utmärkt inspiration i kritisk skepticism, och en av de första som tog upp klimatskepticism i bokform. Och detta innan det började gå så illa för klimatalarmismen som det gör numera. Det har kommit många uppföljare sedan dess.

 64. Pelle L

  Christopher E #63
  Tack för din recension ”mellan raderna” av Taken By Storm.
  Fick en stark ”måste läsa” känsla!
   
  Har nu beställt boken från Amazon för det facila priset av $0.16 (begagnad) plus lite frakt så klart.
   
  Skall bli kul att läsa medan den spirande grönskan döljer vindsnurrorna från blickfånget.

 65. Thomas

  Christopher #63 Jag tolkar ditt inlägg som att min kritik är helt korrekt eftersom allt du gör är att försöka undvika den snarare än att bemöta den. Du bekräftar att det är en bok för de redan frälsta, en ”inspiration” snarare än en källa till kunskap. Att du kallar boken ”en av de första som tog upp klimatskepticism i bokform” visar att du inte varit med länge.

 66. ThomasJ

  James Delingpole besöker OZ & medverkar i the Bolt Report, intressant video här:
  http://www.youtube.com/watch?v=5dvQ0llonwQ&feature=uploademail
  Mvh/TJ

 67. Christopher E

  Thomas #65
  Det är ju inte din kritik, utan något du plockar upp på siter som Lamberts. Vad du var ute efter var att förtala hela boken efter detta, så att inte någon skulle bli intresserad av Christers positiva omdöme. Damage control…
  Vad du lyckades med var tydligen enligt ovan att fler blev intresserade… 🙂
  Boken håller än, med hockeyklubbskapitlet skrevs ju strax innan McKitrick/McIntyre smulade sönder klubban i grunden. 
  Synen på värdet av medeltemperatur är en liten del av boken, där huvuddiskussionen om temperaturen dessutom gäller svårigheten att mäta, inte vilken medelvärdeskonstruktion man gör. Men det vet inte du, eftersom du aldrig läst den. Inte Radetski heller tydligen, om han tycker den var arrogant. Det är sådant som gör att ironin med ”förordet” blir så extra kul (som inte är med i boken, för övrigt, utan bara på siten).
  Och ja, boken var först med att presentera skepticism på detta vis. Därmed inte sagt att det inte publicerats klimatskeptiskt tidigare, som Hoyt med solpåverkan tex. Det närmaste jag komma på som var tidigare är Singers ”Hot Talk, Cold Science”, men det är ändå inte riktigt detsamma, McKitrick/Essex gjorde betydligt bredare påverkan, och blev modellen för en uppsjö av bra litteratur, varav jag läst kanske ett tiotal eller så. 

 68. Thomas

  Christopher E #67 bland de reguljära läsarna här kan det säkert vara utmärkt ”inspiration” som bekräftar allt de redan anser sig veta. Men som sagt, om boken anses för extrem t o m av Radetski så bör den nog tas med en nypa salt. Du har bara blivit för fartblind av alla elakheter som sprids på den här och liknande bloggar.

 69. Christopher E

  Pelle #64
  Kul! Trevlig läsning önskas! Som jag skrev håller det mesta än, även om man bör ha i åtanke att det är 10 år sedan. Men det är ju inte så att författarnas poäng blivit sämre med åren…

 70. Christopher E

  #69
  Den är inte särskilt ”extrem” alls, vet vi som läst den. Innehåller inga elakheter heller.
  Men när den kom ut, så var det för all del många som tyckte det rätt ”extremt” att överhuvudtaget ifrågasätta vad då många fortfarande trodde var ”konsensusen” hos ”tusentals ledande” forskare. Boken gör processen kort med konsensusmyten.
  Idag har ju klimatpanelens anseende naggats rejält i kanten, men man glömmer fort. 

 71. Thomas
  Jag tolkar ditt inlägg som att min kritik är helt korrekt eftersom allt du gör är att försöka undvika den snarare än att bemöta den” 
  Skall detta ses som ett erkännande från dig alla de otaliga ggr som du inte bemöter vad som faktiskt sägs, vare sig i poster, kommentarer och även sådana riktade direkt till dig? Utan där du bara vill byta ämne helt, omtolka, tramsa om ngt helt perifert, eller bara smita? 
  Du säger nu själv öppet att det är så du borde tolkas. Den mer relevanta frågan är väl kanske den komplementära:
  Hur många ggr har du faktiskt seriöst hålligt dig till ämnet och bemött det som faktiskt tas upp eller kritiseras (utan att hänfalla till aktivistknep och dito talking points)?
   

 72. Bertel

  Jonas N # 71
  Träffsäker analys som vanligt, bullseye!