publicering

Min nya geovetenskapliga artikel

Uppdatering 2014-12-03, referens till artikeln: Pehr Björnbom, Temperature lapse rates at restricted thermodynamic equilibrium in the Earth system, Dynamics of Atmospheres and Oceans, Volume 69, March 2015, Pages 26-36, ISSN 0377-0265, http://dx.doi.org/10.1016/j.dynatmoce.2014.10.001. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377026514000529) Jag har fått en ny geovetenskaplig artikel accepterad för publicering i en tidskrift som heter Dynamics of Atmospheres and Oceans. Den är   →

Vetenskapen i kris

Bild: The Economist Här på klimatupplysningen hudflänger vi ofta olika rapporter och artiklar som alltför lättvindigt stödjer den rådande alarmismen. Det är då inte ovanligt att även klimatforskningen som helhet får sig en släng av kritiken (trots att den mesta av vår kritik ju faktiskt kommer från andra klimatforskare). Klimatforskare får väl trösta sig med   →