praktisk handling

Att vara skeptisk

Jag har i många sammanhang, inte minst här på TCS, betonat vikten av att granska allting inom vetenskapen med en kritisk distans. Inga teorier är heliga, inte ens sådana som visat sig stämma under lång tid. Exempelvis blev Newtons teori konfirmerad gång på gång i nära 250 år innan den övergavs till förmån för nya   →