praktisk handling

Att vara skeptisk

Jag har i många sammanhang, inte minst här på TCS, betonat vikten av att granska allting inom vetenskapen med en kritisk distans. Inga teorier   →