vetenskapliga tidskrifter

Nobelpristagare uppmanar till bojkott av Nature och Science

Foto: Schekman in 2012 Det här inlägget kanske kan uppfattas som väldigt inom-akademiskt och av föga allmänt intresse. Men jag tror att det är viktigt att ibland försöka förstå under vilka villkor som den vetenskapliga forskningen bedrivs idag. Vad är det som får en del mindre bra fenomen att uppträda? Varför får vissa forskningsresultat ett   →

Publicering ingen garanti för kvalitet

Med den våldsamma utbildningsexpansionen under andra halvan av 1900-talet har samtidigt antalet forskare ökat. Konkurrensen är ofta hård om tjänster och forskningsmedel. Detta har också inneburit att tillsättnings- och urvalskommittéer försökt skaffa sig förenklade verktyg. Ett sådant verktyg är att man helt enkelt räknar antalet publicerade artiklar och sätter det lika med vetenskaplig kvalitet. Detta har   →