bloggar

Publicering ingen garanti för kvalitet

Med den våldsamma utbildningsexpansionen under andra halvan av 1900-talet har samtidigt antalet forskare ökat. Konkurrensen är ofta hård om tjänster och forskningsmedel. Detta har också inneburit att tillsättnings- och urvalskommittéer försökt skaffa sig förenklade verktyg. Ett sådant verktyg är att man helt enkelt räknar antalet publicerade artiklar och sätter det lika med vetenskaplig kvalitet. Detta har   →