Rachel Carson

Till havs!

Följande rader är mina ytterst personliga reflektioner till KU – efter en andra förnyad läsning av boken ”Havet” av Rachel Carson. Den skrevs redan på 1950-talet, och publicerades på svenska år 1955.De flesta medelålders och äldre svenskar minns säkert hennes bok från 1963, ”Sillent Spring”. Den kom på svenska redan1963. Så först några rader, varför   →