Varför träta de? Reflektioner efter ett global-möte

FN

Efter det globala mötet i Dubai om att frälsa oss från elände (= ”tripping point”, eller en sekulär form av Harmagedon) kom ett avtal till stånd! Enligt gällande nyhetsförmedling var alla nöjda!!! Kan vi verkligen tro detta? En blick bakåt i historien pekar snarare på, att de mäktiga ledarna har sina egna tolkningar av vad som gäller i ett ingånget avtal. I vår ganska korta historia, säg drygt 200 år, återfinns åtskilliga tragiska exempel på motsatsen. Många bland oss med ett ”närtidshistoriskt minne” vet nog vad ”Peace in our time!” innebar de sista åren på 1930-talet! ’En kort tillbakablick om drygt 100 år pekar ju snarare på att en ironisk travesti på att en gammal svensk väckelsepsalm är relevant: ”Löftena skola vi svika”. I det följande skall jag återkomma med tre olika aspekter:

 1. Vårt (eviga?) högmod – eller följeslagaren till högmodet: historielösheten.
 2. översvämningar.
 3. Vatten – politikens narrspegel!

Så låt mig börja med vårt högmod – eller en egenskap som tycks ha följt oss människor genom historien. Grekerna ansåg ju   just ”Hybris” som den allvarligaste ”synden”. Ett exempel: Den oprövade tekniken har (som bekant) aldrig några nackdelar, utan pekar alltid fram mot ett ”Scharaffen land”! Dessutom, denna teknik bärs ju upp av ”hållbarheten”, uttryckt som den ”förnybara” tekniken! De senaste årens satsningar på framför allt vindkraftsprojekt har gärna omgärdats av just dessa ”honnörsbegrepp!”

Nå, hur hållbart är hållbart, ett par nutida exempel: (?)

 • Nobelpriset och ”hållbara” priser? År 1948 fick schweizaren Paul Müller nobelpriset i Fysiologi/Medicin för utvecklingen av DDT! År 1962 kom Rachel Carsons bok ”Tyst vår”! Denna blev en start av avvecklingen av en ytterst vansklig kemikalie! Sannerligen, ett exempel på en kortvarig ”hållbarhet”! Låt mig skjuta till ett lästips:  Rachel Carsons bok ”Havet” som kom på svenska å 1955!
 • ’Citat ”Nu vet vi allt!”, ett andra exempel?

En historia ur vår svenska verklighet från år 2012, ett seminarium om gruvindustrins miljöarbete, avhållet i den gamla gruvstaden Falun. Ett grupparbete leddes av en djupt engagerad ung ingenjör. Hon var övertygad om, att gruvindustrin var något till förfärande miljöbovar! Men, de gruvföretag jag arbetet med i vattenmiljöfrågor var enligt mitt förmenande snarare besjälade av en ambition att ”göra rätt för sig”. Jag citerade en av mina favoriter, professorn i orientaliska språk, H.S. Nyberg:

Vetenskapens historia är ett långt revisionsprotokoll, som aldrig kommer att bli färdigt. Vetenskapens arbete är och förblir en rastlös och aldrig avstannande revision av ståndpunkter och teorier. Det är felen och misstagen som gör att den går framåt, och varje generation måste börja om på ny kula. Mycket som hos oss var oomkullrunkelig sanning för femtio år sedan är i våra dagar föga mer än ointressant vidskepelse, och det är fullt troligt, att det vid detta sekels slut (1900-talet) kommer att heta på samma sätt om många av våra egna fastslagna sanningar. Det är mycket nog att ha öppnat ögonen och visat vägen.»

Den unga ingenjörn blev bara upprörd: ”Nu vet vi allt!” utropade hon med emfas! Så, inför denna monumentala utsaga fick jag i all tysthet trösta mig med en annan favorit, Oscar Wilde: ”Jag är ännu inte tillräckligt ung för att veta allt!”

Denna övertro på vår moraliska och intellektuella förträfflighet förblir dessvärre stum inför två citat, se nedan:

 • Först en dessvärre bortglömd folkbildare:

Alf Ahlberg

 • Och gammal fromhet, som fortfarande kan mana till eftertanke: Psaltaren 103:15–22

Människans dagar är som gräset,
hon blomstrar som blomman
på ängen.
16 Vinden sveper fram över den
och den är borta,
dess plats minns den inte mer.”

 

2, Vårt korta mannaminne, ja, särskilt minnet om översvämningar.

Jag har tidigare berättat om mina erfarenheter från Nordafrika, så låt mig ge några få perspektiv.

Exempel på bortglömda översvämningar i Dalom.

1916 i Falun,

1997 över Fulufjället 400 mm under en natt!

1985 Och minns Noppikoskidammen som brast, varefter en ombyggnad med en betongdamm så småningom genomfördes.

Enligt uppgift skall ett så kallat 100-årsregn ha inträffat tre gånger under en 10-årsperiod i Ragundatrakten i mellersta Norrland. Vid det första tillfället i början av 2000-talet måste vägar i anslutning till området stängas av för att skapa bättre förutsättningar för framtiden.

Så, med en travesti på Nils Ferlins dikt ”Den stora kometen” kanske vi kan vi säga att ”det där stors regnet kommer ju tre gånger i kvartalet!”

 1. Vatten – politikens narrspegel.

En första fråga: Varför denna titel? På 1960-talet utkom en bok på svenska, med titeln: ”Vatten – vetenskapens spegel”. En rad viktiga egenskaper hos just vatten diskuteras ingående i boken. Låt mig bara återge några fundamentala vattenegenskaper, ja förutom vi människor består till 70 % av vatten: Vatten är ett vida nyttjat transportmedel, ett utmärkt lösningsmedel, ett livsmedel och därmed ett hygienmedel, samt en energibärare av rang. Alla dessa egenskaper hos vatten nyttjar vi både medvetet och omedvetet.

 1. Behovet av en kunskapsförstärkning
 2. Ett kvantifierat begrepp av vad som är ”hållbart”
 3. Några uppdagade exempel på allvarliga missförhållanden.

 

1. Behovet av en kunskapsförstärkning

Med en början i en nödvändig kunskapsförstärkning kan flera av oss med vattenfrågor se ett stort bekymmer i en bristande återväxt av kunniga kvinnor och män inom centrala vattenfrågor. Som exempel kan vi se att antalet universitetsstuderande inom vattensektorn synes sjunka. Det pekar också på att en god påverkan och från en nödvändig kontinuitet av goda och erfarna mentorer inom såväl offentlig som privat sfär kan upprätthållas. Här behövs en långt mer aktiv insikt hos våra besluts-fattande politiker.

2. Ett kvantifierat begrepp av vad som är ”hållbart”.

Fråga Dina närmaste politiker i kommunen om de vet var vattenverket, avloppsverket och den lokala avfallsanläggningen finns?

Och än svårare, vet de varför och var dessa anläggningar är byggda, och med vilken dimensionerade kapacitet de är byggda?

Detta leder mig in på nästa – blott – alltför missbrukade fråga:

Hur definieras dessa kommunala processanläggningar i perspektivet ”hållbarhet”? Från verklighetens perspektiv är tre centrala frågor viktiga:

 • Hur länge skall anläggningen vara i drift?
 • Vilka funktionskrav gäller för dessa enheter? Detta gäller såväl teknisk kvalitet, som vilken mängd per tidsenhet skall behandlas?
 • Hur sker en regelbunden kontroll av anläggningen med hänsyn till ovanstående kriterier? Finns en genomtänkt kontrollplan och hur genomförs denna?

 

3. Några uppdagade exempel på allvarliga missförhållanden.

Två nyligen uppmärksammade inom vattensektorn må spegla vad som sagts ovan: Det ena är problematiken med Pfos-föroreningen av dricksvattnet i Ronneby. Problemet har troligen varit i stigande grad under åtminstone två decennier, utan att ha identifierats. Nu omtalas det inträffade som en av våra värsta svenska miljökatastrofer! Situationen blir nu långvarig juridisk process.

Det andra fallet som fått fortgå under minst 10 år är den omfattande dumpningen, sannolikt olaglig, av avfall i Mellansverige. Åter igen kan vi konstatera att en större juridisk process förestår, som får ersätta en kompetent miljövård!

En kort sammanfattning av ett ”förklarande” förhållningssätt från den politiska nivån må exemplifiera detta. Ett uttalande från en politisk ledare var följande:

”Vi struntar i det förebyggande underhållet, vi tar smällen när den kommer!” – Vet vi hur smällen ser ut när den kommer??

Det andra uttalandet värt att begrunda är följande, fällt av en ledande kommunpolitiker för ungefär 12 år sedan vid ett regionalt VA-möte: ”Vi kan aldrig föreslå en större VA-investering inför ett val, vi kommer bara att förlora röster på detta!

Så låt mig avsluta med en hyllning till vattnet:

INDIANHÖVDINGEN SEATTLE:

“The shining water that moves in the streams and rivers is not just water, but the blood of our ancestors. If we sell you our land, you must remember that it is sacred. Each glossy recon in the clear waters of the lakes tells of events and memories in the life of my people. The water’s murmur is the voice of my father’s father. The rivers are our brothers. They quench our thirst. They carry our canoes and feed our children. So, you must give the rivers the kindness that you would give any brother.”

 • h,ps://youtu.be/Fsx6mUoTHUM

Stig Morling

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Stig! Lysande klokskap i underhållande förpackning, väl förankrad i historiens verklighet.

 2. Lasse

  Tack Stig.
  Välformulerat och klokt.
  En av vatten sveriges nestor, Malin Falkenmark, har lämnat oss men givit avtryck.
  Tom mr tippingpoint” Rockström hyllar henne som en av hans läromästare.
  Vad som är så förunderligt med vatten är dess kretslopp som ständigt ger oss rent vatten. Ibland som snö, vilket ställer till det. Ovanligt varma vatten i somras ger oss ovanligt mycket av den varan nu. Självreglerande förutom i städer där vi behöver röja snön och finna lämpliga snötippar, sk tippingpoints 😉

 3. Ivar Andersson

  Ibland segrar förnuftet.
  ”EU-kommissionens förslag om tvångsrenoveringar stoppades 2024-01-05

  Flera totalt orealistiska förslag från den extremt överbetalda EU-kommissionen har stoppats på senare tid. Jag är närmast chockad över att så välbetalda personer från medlemsstaternas politiska elit kan släppa fram såpass många totalt orimliga och ogenomtänkta förslag, uppenbarligen helt utan konsekvensanalyser – det behövs en bättre kommission efter EU-valet i maj.

  I går berättade jag om hur EU-parlamentet gjorde uppror mot förslaget om massövervakning (Chat Control) och ett annat hårresande förslag som stoppats är förslaget om att tvinga ägare av småhus att energieffektivisera sina hus för dyra pengar på egen bekostnad. Självklart ett totalt orimligt förslag som skulle strida mot såväl svensk grundlag som Europakonventionen om mänskliga rättigheter.”
  https://www.ericsoniubbhult.se/

 4. Lasse #2
  Snö borde inte vara så svårt att bli av med, varför inte göra som med plasten skicka den till nåt uland?

 5. Roland Salomonsson

  Cop28 ÄR EN ÖVERENSKOMMELSE och inget avtal!!!!

 6. Ann lh

  Från norr till söder här i Norden har det ovanligt vanliga vädret överraskat med att påminna om sina olika möjligheter. Nu kom nästan allt på en och samma gång. En ovanligt nyttig påminnelse om vårt sköra samhälle.
  Barn och barnbarn befinner sig på tidigare samemarker i Norge och välkomnade inte kylan! En liten påminnelse om att i en annan tid kunde det ha varit de som blev utsända från renägarna för att hålla flocken samman för att undkomma hungriga rovdjur. Nu ugglade de istället framför brasan på skidhotellet och verkade inte riktigt vilja förstå.
  Men Stig, Dina reflektioner är oerhört välkomna, en lisa för själen. Tack även för påminnelsen om Rachel Carsons Havet och Alf Ahlbergs klokskap från en annan tid. Alf Ahlberg finns ännu kvar i bokhyllorna.

 7. På P1 i morse anlitades en klimatexpert för att förklara skillnaden mellan väder och klimat.
  För att ändå på något sätt fortsätta att underhålla narrativet om allt varmare somrar sas det ”att nu kommer såna här extrema kallperioder att inträffa allt mer sällan i framtiden…”.

 8. Bernt O

  Nu står vindsnurrorna orörliga och frusna och vittnar om just HÖGMOD i dess allra mest självdestruktiva form!
  Det är inte bara köldrekord som slås på löpande band just nu här uppe i vår kalla Nord, elpriset i Finland i dag på helt nya, skrämmande höjder!
  ”När några kraftverk samtidigt är utslagna ger det här ett tokhögtspotpris på fredag” ( ? ) Enligt min mening är TUSENTALS vindsnurror inte det samma som ”några kraftverk”…

  https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/747414

 9. Sören G

  I P1 i morse intervjuades han som ska samordna byggandet av ny kärnkraft.
  Varför går det inte starta om de verk i Ringhals som MP la ner? Man skruvade tydligen bort vissa väsentliga delar just i syfte att det inte skulle gå att starta dem igen.
  De delarna går alltså inte återskaffa?

 10. Magma

  # Sören G. 9
  ”Man skruvade tydligen bort vissa väsentliga delar just i syfte att det inte skulle gå att starta dem igen.”
  Man brukar säga att politik är vilja, och vill man inte återanskaffa så går det inte …
  Tyvärr verkar det som om MP dragit med något slags virus in i riksdagen som drabbar även de andra ledamöternas vilja att bidra till ett för medborgarna ”hållbart” samhälle …
  I förra valet ”kryssade” jag Elsa men inför nästa val vet jag inte ens vilket parti jag skall rösta på … samtliga verkar vara mer eller mindre drabbade av ”sjukan”, då undantaget ”Ubbhultaren” o Jessica Stegrud, men deras partier i övrigt verkar ändå drabbade.

 11. Thorleif

  #9 Sören G

  Statsterrorism är ett annat ord men vill man vara snäll säger man politisk parlamentarisk aktivism. Det är ändå den ledande maktens korrumperade partitoppar inom främst storpartierna som S och inte vågmästarna MP som är huvudansvariga. Tyskarna var väl lite klokare när de stängde ner sina verk!

  HEDER till Stig för övrigt. Det tycks vara en naturlag att vi alltid ska återupprepa tidigare misstag. Alltså en generationsfråga. Vi med erfarenhet förstod det redan när egenintresset ropade efter nya unga politiker till riksdagen i början av 90-talet.

  PS! Varför har SvK/Kontrollrummet slutat att på kartan ange våra gränspriser som ex Tyskland? Ja tyska elpriser i norr är numera oftast lägre än hos oss sedan de kör kol&olja. Ryggradslöst både här&där tycker jag.

 12. Lasse

  Ödmjukhet är en av dygderna:
  Hade MP visat sådan så skulle kanske malpåsen passa bättre för Ringhals.
  För vi vet vem som stolt visar upp sin hybris!
  https://notrickszone.com/2024/01/04/more-research-affirms-the-human-role-in-global-warming-has-been-strongly-overestimated/

  Vi kanske inte är så delaktiga i klimatpåverkan. Och vi behöver värme då och då, och inte bara när det blåser.

 13. Lennart Svanberg

  Att vara gammal och klok har nutidens ledare sett som ett hinder. Fram för unga aktivister med mycket energi och låt de härja fritt. Så småningom blir de unga gamla och problemen de skapade som unga är nu deras egna.

 14. Thorleif

  #11 Tilägg

  Ja tyskarna kör även en massa naturgas (igen men dyr nu) utöver kol och fransk kärnkraftsel. Allt medan USA blivit världens största LNG-exportör! Tacka några få ukrainska ”nöjes”-seglare för det🤣🤣

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-02/us-becomes-world-s-top-lng-supplier-after-exports-eclipse-australia-and-qatar

 15. GK

  ”Mannaminne” har erfarenhetsmässigt visat sig vara ungefär 3 år. När någon säger att ”så här kallt har det inte varit i mannaminne” betyder det alltså att så här kallt har det inte varit på 3 år.

 16. Thorleif

  #9 Sören G

  Ringhals-reaktorerna fick väl ”förfalla” helt enkelt genom att bl.a reaktor-tankarna tilläts kontamineras istället för att behandlas för ”malpåse”. Såvitt jag fattat det är det i praktiken för sent att åtgärda idag. Att sedan sälja nyckel-delar vilka är svåra eller t.o.m omöjliga att återskaffa talar ev för ett slags medvetet ”sabotage”. Man bytte även ut delar av ledningen för kraftverken via Vattenfall.

  Händelserna kommer att ”brännmärkas” i historieböckerna då det ekonomiska priset för nationen redan är mycket omfattande. Och mer lär det bli pga fortsatt tvångsmässig politik.

 17. GK

  Enligt Tobias Andersson, SD kan R1 återstartas efter 5 års restaurering till en kostnad av c:a 5 miljarder kr. Regeringen håller dock emot. Den tror att detta skulle stå i vägen för ny kärnkraft …

 18. Vi behöver likafullt börja bygga nytt, varför inte hoppa på tåget och samarbeta med polackerna som redan har godkänt Westinghouse AP1000 och har samarbetsavtal med Westinghouse. Vi kan börja med att bygga två reaktorer i Polen i.st.f. att bygga ut exportkablarna till kontinenten. Det borde inte vara omöjligt att få en del av tillverkningen till svensk industri, Westinghouse bränslefabrik i Västerås har vi ju redan. Sen kan vi glömma det där med batteribilar, vi har redan kompenserat utsläppen mer än väl och kan ge fingret till Berlin och Bryssel. Polacker är ett trevligt och idogt folk.

 19. Thorsten Bergqvist

  Klimatförändringsprocessen går i cykler och just nu påminns man om övergången från det varma 30-talet till det kalla 40-talet.
  Men den ena processen är inte den andra lik beroende på hur de olika cyklerna samverkar eller motverkar varandra.

 20. Lars-Anders Burman

  Mötet i Dubai.
  Jag vill ha svar på följande frågeställningar utifrån senaste COP 28 mötet. Fick inga svar.
  1-Vilken är den optimala globala temperaturen som är bäst för mänskligheten, natur, biologisk mångfald osv…. Jag har ställt frågan till Per Holmgren medlem i Europaparlamentet men får då inget svar, mer än att vi skall ligga på 350 ppm koldioxid i atmosfären. Vad säger forskarna, inte bara nu utan på lång sikt utifrån de naturliga klimatförändringarna, vilken temperatur är bäst.
  2-Vilken/vilka forskare kan ange vår exakta påverkan på temperaturen ?? Att 97 % av alla forskare överens om vår påverkan??
  3-Är det förnuftigt om man ser det på lång sikt, att människan skall styra växthuseffekten???

  Vad säger forskarna om mina frågeställningar, samt att jag gärna vill ha ett svar där forskarna är överens, typ 97 ? av forskarna.

 21. Sten Kaijser

  Lars-Anders B #20

  du kommer nog inte att få några bra svar. På 1) skulle jag svara att ju jämnare temperatur vi får, desto bättre. Eftersom uppvärmningen just nu mest sker där och när det är kallt, så är den mest av godo. (Varmare är bättre : )
  2) Ingen vet men många tror sig veta.
  3) På lång sikt kan mänskligheten nog inte styra koldioxidhalten.
  Om 97% är överens ska man nog vara väldigt skeptisk 🙂

 22. Gunnar Strandell

  Lars-Anders Burman #20

  Räkna inte med att du får svar på dina frågor från politiker. Deras existens bygger på att inte ta ställning i dessa frågor.

  Jag kan ge dig svar.

  1- Koldioxidhalten har varierat genom historien för att det finns kolcykler som varierar i omloppstid mellan tiotals till miljoner år som inte verkar vara synkroniserade. Ett säkert råd när det sker förändring, som med CO2- halten i atmosfären är då att det var bättre förr.

  Omsatt i temperatur vet vi att den mänskliga civilisationen har frodats av värme.

  2-Temperaturen idag i förhållande till en tid som forskare kallar ”lilla istiden” känner vi från England och några få andra ställen med långvariga mätningar.

  97% eller alla är överens om att det blivit varmare sedan 1850 och att CO2-halten i atmosfären ökat sedan direkta mätningar startade 1958.
  Värden innan dess kommer från uppskattningar med andra metoder.
  CO2 är en växthusgas som bromsar utgående värmestrålning från jord och hav. Totalt sett är vattenånga dominerande och det diskuteras om CO2 kontrollerar den.
  Länk:
  https://keelingcurve.ucsd.edu/

  3-Styra växthuseffekten eller på annat sätt kontrollera världen är ett kärt ämne i filmindustrin.

  Förnuft ersätts av dårskap och idag har SMERSH Dr. No, Zorin, Scaramanga och Blofeld kompletterats med ChatGTP.

  Slutsatsen är enkel och AI kommer mycket snart att dra den. För att rädda världen måste människornas inflytande dramatiskt minskas och eventuellt måste de utrotas.

  Både forskare och allmänhet håller med om slutsatsen, men saknar metoder för lösningen.

  Därför kommer vi att fortsätta som vanligt med plakatpolitik och använda alternativa lösningar tills tiden är mogen, men inte förr.

 23. Adepten

  #20 Lars-Anders Burman

  1) Det finns ingen enkel svar på den frågan eftersom olika ekosystem och arter trivs vid olika temperaturer.
  För vissa klimatforskare och aktivister anses en koncentration av koldioxid på ungefär 350 ppm vara en gräns för att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer för att minimera negativa påverkningar på mänskligheten, naturen och biologisk mångfald.

  2) Ingen enskild forskare kan exakt ange vår påverkan på temperaturen, men forskargrupper och organisationer som FN:s klimatpanel (IPCC) sammanställer data och ger en övergripande bild.
  Det påstådda ”97 %” konsensusen refererar till att en majoritet av klimatforskare som är överens om att mänsklig aktivitet påverkar klimatet.

  3) Att hantera växthuseffekten är avgörande för långsiktig hållbarhet. Många forskare och experter betonar behovet av att minska utsläpp och anpassa samhällen till förändringarna för att mildra framtida påverkan på klimatet. Det ses som förnuftigt för att skydda både miljön och mänsklighetens välfärd.
  Människan kan styra växthuseffekten genom att minska utsläppen av växthusgaser, övergå till förnybara energikällor, öka energieffektiviteten och genom att bevara skogar som fungerar som kolreservoarer.
  Ett annat sätt är att genom svält, krig och pandemier minska befolkningen till max 1 miljard. Men det är inget som kan torgföras om man inte vill bli lynchad, men som i praktiken redan pågår i en lågintensiv skala🫢

  Stig Morling inlägg visar på ett humoristiskt och klarsynt sätt mekanismerna på hur mänskligheten fungerar🤗

 24. Sten Kaijser

  Adepten #23

  ju mer koldioxid vi får ju bättre mår planeten!

  Det konstiga är att de politiska ledarna för en åttondel av jordens befolkning kämpar med näbbar och klor mot en klimatförbättring!

  Jag brukar säga att mänskligheten ställt till mycket elände för livet på jorden. Det är bara en enda sak vi gjort som är ENBART till gagn för livet på jorden — vi har berikat atmosfären med koldioxid!

 25. Stefan Eriksson

  Sören G #9
  ”Idag har komponenter och rörsystem sköljts med syra,”…är en av de viktigare åtgärderna som gör en ”återstart” vansklig.
  https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2023/torbjorn-wahlborg-inte-rimligt-att-aterstarta-reaktor-vid-ringhals

 26. Ann lh

  # L.A. Burman
  Svar på Dina mer eller mindre omöjliga och högst okunniga och provocerande frågor.
  1. Sätt dej in i paleoklimatologin, så kanske du få svar. För övrigt bryr sig de naturliga, styrande krafterna knappast om vad just mänskligheten tycker.
  2. Delfråga ett, NOLL; Delfråga två, Fake News.
  3. En orimlig tanke vilket redan den danske kung Knut lär ha känt till. Bara tanken på det är Hybris i Stort och i Smått precis som så mycket i klimathotspolitiken idag.

 27. Ann lh

  #26 är ett svar till # 20 L.A. Burman.

 28. tty

  ”Denna blev en start av avvecklingen av en ytterst vansklig kemikalie!”

  DDT används fortfarande i stor skala för att bekämpa malaria, och är faktiskt i stort sett det enda som fungerar. Om man besprutar bostaden ett par gånger per år stoppar det praktiskt taget all spridning.

  Detta rekommenderas t o m av WHO.

  Är det riskfritt? Nej, inte helt, men malaria är mycket värre.

 29. Adepten

  #28 tty

  Ja, dessutom luktar DDT ganska gott och rent också😉

  #20 Lars-Anders Burman

  Förtydligande till punkt 2)
  Den påstådda ”97 %” konsensusen refererar till en ovetenskapligt frågeenkät där en majoritet av klimatforskarna inte förstod alla frågorna som bl.a. kom fram till är att mänsklig aktivitet påverkar klimatet, men om det berodde på CO2 eller något annat förblev oklart

 30. tty

  ”för att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer för att minimera negativa påverkningar på mänskligheten, naturen och biologisk mångfald.”

  Det har ju varit betydligt mer än 1,5 grader varmare i det förflutna, senast i början av holocen och dessförinnan under den förra mellanistiden. Skulle du kunna nämna några exempel på negativa påverkningar?

 31. pekke

  30 år är nog bara en statistisk period av väder i meteorologiska väderstatistik.
  Hade de valt 50 eller 60 år så hade de flesta meteorologer aldrig upplevts dessa perioder under deras levnadstid.

  30 år är inte klimat.

  Det är bara statistik över de senaste vädren senaste 30 åren !

  Klimat är väder som förekommer i flera hundra år !

 32. Gunnar Strandell

  Sören G #9 och Stefan Eriksson #25
  Det är klart att det går att återstarta Ringhals 2 om vi vill. Komponenter går att ersätta och det går inte säkert att avgöra om syratvättning av värmeväxlarna försämrat eller förbättrat dem. Hur som helst betades rören vid tillverkningen i Sandviken innan de bockades och levererades.

  I slutänden handlar det om risker, ekonomiska och politiska, för samhälle och individer, men katastrofer finns inte på en realistisk agenda även om det finns människor som tror eller önskar det.

 33. Stefan Eriksson

  Gunnar Strandell #32
  Vad jag förmodar används oxalsyra som vi återfinner bl.a. i rabarber och spenat.
  Allt annat beaktad, är det i alla fall ”bio” kemi som ju inte förefaller vara så svårt att hantera.
  Men, frätande egenskaper gör metallurgerna skeptiska, och då är ett tillstånd ytterligare en bit bort.

 34. SatSapiente

  #32, 33
  Ringhals 1 och 2 har en del gemensamma funktioner. Bl.a. delar man strålskyddsavdelning och reservkraftsdieslarna (4+4) står på var sin sida om en korridor i en gemensam byggnad.
  Tvättning med oxalsyra är en vanlig metod att avlägsna ytkontamination och görs regelbundet på vissa system, men inte i den stora omfattning som nu sker/har skett i R1 och R2. För att SSM skulle godkänna en återstart skulle man behöva leda i bevis (omfattande provningar och beräkningar) att kraftigt bestrålade komponenter (tankar, rör, värmeväxlare etc) fortfarande har sina (hållfasthets)egenskaper kvar efter denna syratvättning.
  Sen finns nästa aber, anläggningskännedomen, där de som kunde anläggningen ”i sömnen”, nu pensionerats eller gått till andra arbeten. Utan denna kompetens blir det svårt att starta och driva anläggningarna.
  Man kan även misstänka att anläggningarna delvis ”kanibaliserats”, dvs att nyligen utbytta komponenter demonterats och använts som reservdelar i andra kärnkraftverk. Nästan nya eller aldrig driftsatta komponenter har stort värde framför allt pga den omfattande kvalitetsdokumentation som följer med komponenterna. Dokumentationen utgör ofta c:a 30% av priset.

 35. Stefan Eriksson

  # 34
  Tack för värdefull information, man lär sig något nytt varje gång man tittar in här på KU.

 36. Magma

  Att påstå att en återstart av Ringhals är omöjlig är lika mycket nonsens som att koldioxid är den allenarådande globala termostaten, därmed inte sagt att det är enkelt.
  Jag har även svårt att se att det skulle handla om sköljning med oxalsyra eller kanibalisering av delar … däremot kan avsaknad av dokumentation och kompetens göra det till en riktigt svår fråga när nu verksledningen varit så ansvarslös så att man struntat i att ta beslut om att bevara i ”malpåse” för att möjliggöra en strukturerad återstart vid behov …
  Historien om hur Sveriges energisystem medvetet saboterades torde vara ett tydligt incitament för att i steg ett byta ut ledningen i Vattenfall för att undvika ytterligare ”misstag” när nu energiförsörjningen skall restaureras – om inte så faller ansvaret tillbaka på bristande ägarinitiativ.

 37. Adepten

  #30 tty och ev. #20 Lars-Anders Burman

  Ja, klimatet har varierat genom historien, men det som oroar vissa klimatforskare och aktivister är den ”snabba” ökningen av temperaturen. Det är kombinationen av hastigheten och omfattningen av den nuvarande temperaturhöjningen som gör att människan och ekosystemen kan ha svårt att anpassa sig och undvika allvarliga konsekvenser enligt dem.
  Några exempel på negativ påverkan av en global temperaturhöjning över 1,5-2,5 grader är:
  1) Havsnivåhöjning: Smältande glaciärer och polarisar kan leda till ökad havsnivå, vilket hotar kustsamhällen och ekosystem.
  2) Extrema väderhändelser: Ökad frekvens och intensitet av extremväder som stormar, översvämningar och torka som kan orsaka allvarliga konsekvenser för samhällen och jordbruk.
  3) Förlust av biologisk mångfald: Kan påverka ekosystem och leda till förlust av arter och förändringar i naturliga livsmiljöer.
  4) Matbrist: Kan påverka global matproduktion genom förändrade växtzoner, skördeförändringar och vattenbrist.
  5) Förändringar i ekosystem: Kan påverka olika ekosystem och dessas förmåga att ge ekosystemtjänster, såsom pollinering, vattenrening och reglering av klimatet.
  6) Hälsoproblem: Ökad risk för värmeböljor och spridning av sjukdomar som vissa organismer bär på.
  7) Förändringar i haven: Oceanförändringar inkluderar förlust av korallrev, försurning och förändringar i marina ekosystem.

 38. Adepten #37
  Punkt 4, det är mycket allvarligare om vi skadar det globala transportsystemet.

 39. Thorleif

  #32 Gunnar Strandell m.fl

  Citat länk VF:

  ”Vattenfall och Uniper fattade 2015 beslut om att stänga Ringhals 1 och Ringhals 2 ett fåtal år tidigare än ursprungligen planerat. Reaktorerna var de minsta och äldsta reaktorerna vid Ringhals och hade en planerad drifttid till 2026 respektive 2025.”

  Hade man inte flera år före 2015 investerat i livstidsförlängning av de båda nedlagda reaktorerna bortom 2025/26?

 40. SatSapiente

  #39 Thorleif
  VF och Uniper’s uttalande verkar märkligt.
  Alla 4 Ringhalsreaktorerna var på ungefär samma effekt.
  R1 moderniserades kort tid innan nedläggningsbeslutet, det som saknades för R1 och R2 reaktorerna var OBH, oberoende härdkylsystem, något som övriga svenska reaktorer nu utrustats med.
  R2 hade problem med bottentätplåten i inneslutningen, man åtgärdade allt man kunde komma åt (vissa delar var inte åtkomliga pga att betongfundament stod ovanpå tätplåten) men reparationen bedömdes ändå som godkänd. Några få år innan nedläggningen av R2 installerades helt ny kontrollrumsutrustning. Det rimmar dåligt med att man då skulle ha planerat att bara köra anläggningen till 2025.