Öppen Tråd

tettondags afton 2

Vädergudarna har i veckan plågat oss med vinterstorm och sträng kyla. Men Shakespeares Trettonde Afton kan kanske muntra upp oss lite grand. Här är veckans öppna tråd.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Observatör

  Jag har nu läst den svenska versionen av Eva Marie Brekkestös bok ”Vårt alltid skiftande klimat”. Den är verkligen läsvärd och elegant skriven. Många bra bilder och grafer bidrager till detta. Boken bör verkligen läsas av alla intresserade och även av massmedia, men också av politiker, helst innan de hinner förstöra landets ekonomi mera.
  Författarinnan går systematiskt igenom klimatets växlingar allt sedan inlandsisens borttinande. Genomgången bekräftar att värme växlat med kyla många gånger och att kylan lett till väsentligt fler dödsfall än värmen.
  Intressant var också hennes detaljerade studium av stora vulkanutbrott och deras verkningar. Dessa har ibland inträffat med tusentals eller, oftare, hundratals års mellanrum, ibland med endast ett fåtal års mellanrum. De har varit helt oförutsägbara och överraskat mänskligheten, ofta med tusentals dödsoffer som följd.
  Författarinnan går sedan igenom kända orsaker till klimatförändringarna. Hon konstaterar att variationen i solstrålningen bara är marginell, men att den av okänd anledning har mycket stor inverkan på klimatet.
  De mänskliga koldioxidutsläppen har hon funnit vara endast 1 % av den koldioxid som tillföres atmosfären. Det hade varit intressant om hon diskuterat vad denna lilla andel har för inverkan på den globala temperaturen.
  Särskilt stor inverkan på klimatet har molnens växlingar och havens strömmar.
  Vilka klimatförändringar skall komma i framtiden? Hennes avslutande funderingar tycker jag låter rimliga. Hon säger att vi kan vänta oss både värme och kyla, torka och mera regn, men framför allt att klimatförändringar kan komma snabbt. Detta lär oss historien.
  Boken har en omfattande källförteckning. För oss här i Sverige är det roligt att se vilken uppmärksamhet Fredrik Charpentier Ljungqvist får med många hänvisningar.

 2. Vilken perfekt dag att sätta sig ner på E4an och frysa fast där, allt som behövs är lite vatten. Var är ni limrumpnissar?

 3. Matti K

  På Klimatvett läser jag om Antero Ollila som menar att höstens höga globala temperatur beror på hög solinstrålning som i sin tur beror på färre låga moln. Är det någon som har en idé om varför mängden låga moln minskat. Går det i cykler eller är det något annat?

 4. Claes-Erik Simonsbacka

  Norge ansluter sig till IAEA:s medlemsstatsstödprogram för kärnkraftsverifiering

  Norge är den senaste IAEA-medlemsstaten som samarbetar med byråns säkerhetsavdelning genom att inrätta ett medlemsstatsstödsprogram (MSSP). Partnerskapet, som formellt undertecknades den 27 september 2023, kommer att få Norge att arbeta nära med IAEA för att ta itu med utmaningar och möjligheter inom kärnsäkerhetsområdet.

  Mvh,

 5. Nr 1 observatör
  När solens variationer påtalas i klimatsammanhang – så lägger klimatkollektivet och modellerna, i mitt tycke, alldelles för lite vikt vid solvariationens betydelse för ekosystemen, planktonbildning i haven och fotosyntesen på land.

  Klimatkollektivet fastnar i vinkelvolten när dom vältrar sig i inkommande och utgående strålningsbalans och dess förmåga att värma luft och hav – det stannar där.

  Hade dom istället sett vad som händer i haven vid teoretiskt/tekniskt små solvariationer – så hade dom sett explosioner i jordklotets plankton och fisksamhällen.
  Här i bohuslän vet vi sedan tusentals år att exv sillperioderna kommer och går genom seklerna – havet är en energibomb av megaformat och beror helt av solinstrålningens välvilja att göda eller döda.

  Så för att kunna bedömma klimatets utveckling i förhållande till solinstrålning – behöver klimatkollektivet och modellerna se vilka egenskaper ökad instrålning av solljus ger i hela vårat ekologiska system.

  Det handlar alltid om egenskaper hos mätobjektet om du skall förstå vad som mäts ochcvilka effekter det ger – och där tycker jag att både klimatkollektivet och modellerna förenklar alldelles för mycket.

  Människans storskaliga/förödande påverkan på havens ekosystem, dess kollagring och dess cykel – är oändligt mer skrämmande än lite mer Co2 i atmosfären.
  Människan har en osviklig förmåga att massakrera toppredatorerna i ekosystemen och klarar inte av att se vilka oerhörda effekter det får i klotets förmåga till både välmående och överlevnad.

  Solen belyser haven – och där börjar och slutar livet – och klimatet.

  Också en liten instrålningsförändring får stora konsekvenser, inte i ekvationen hos klimatkollektivet men i verkligheten.

 6. foliehatt

  Fruset från linjen Örnsköldsvik – Vasa och norrut.
  https://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/produkter/sstcolor.pdf

  Tidig isläggning i år, vad jag har förstått.

 7. Nr 6 Foliehatt
  Det är redan dax för isbrytare i vänern – bland annat vänerborgsviken och utloppet vid götaälv är nu rejält hopkloggat – även ner i älven och kanalen i trollhättan bygger isen upp kraftigt!

  Det är alltså bara första veckan i januari – det är ovanligt.

  Lodjur från västsidan av götaälv har redan gått över till oss på östra sidan – så brukar det bli varje isvinter, dom kliver gladeligen på isflaken.

  Is där båtar och vind ideligen bryter upp flaken växer väldigt fort när det är kallt, det blir inget som isolerar – och i år är även vattnet i vänern väldigt kallt, bl a pga långa perioder med kallt väder i somras – och att förra våren kom igång väldigt sent.

 8. Bara en sak till, sedan blir det att jaga storabborren.

  Väldigt låg vindproduktion idag – ser illa ut…1300 MW.

  Europa värms nu av kol, olja, gas..och som vanligt av baskraften kärnkraft och vattenkraft.

  Skall vi ha ett modernt samhälle måste kärnkraften byggas, nu.

  Var försiktiga med vattenkraften – vattnets betydelse är alltför viktigt för oss alla – för att slarvas med…använd absolut inte korttidsreglering, då dör älvarna, insekterna, fiskarna, fåglarna,blommorna – och inte heller bären blir pollinerade.

 9. Vi är i den tid på året när köldrekorden står som spön i backen, idag upplever vi t.ex. årets hittills kallaste lördag och paradoxalt nog också årets hittills varmaste lördag. Tittar jag i min spåkula ser jag att i morgon får vi årets hittills kallaste och varmaste söndag, nån som sätter emot?

 10. Vi är vana vid att media blåser upp varenda väderhändelse till bevis för att katastrofen närmar sig fortare än vad forskarna trott; värmeböljor, störtskurar, översvämningar etc. Men idag tycker Helsingborgs dagblad att vi inte skall prata om kylan och snöstormen. ”Sluta att prata om vädret” uppmanar de oss.

  Som en skollärare förklarar de för oss läsare att klimatet minsann är något annat än väder. Och att enstaka köldknäppar på vintern är inget att bry sig om. – Tänk om journalisterna själva kunde leva upp till sina principer.

 11. Ivar Andersson

  Enligt kontrollrummet importerar vi 1320 MW eftersom vindkraften bara producerar 1389 MW, mindre än 10% av installerad effekt
  Vindkraften skulle ersätta den nedlagda kärnkraftens effekt 4000 MW men producerar knappt 1400 MW när det behövs.

 12. Tege Tornvall

  #1 Observatör. Avgörande är inte rätt stabil kortvågig solvärme utan hur mycket av denna som når ,jordytans land och särskilt hav. Begränsande faktorer är växlande moln och stoft i atmosfären, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot polerna.

  Som du skriver spelar moln stor roll, Vattenånga från varma hav stiger, kyls och kondenseras till moln, som i sin tur blir nederbörd, numera med marginell mänsklig påverkan. Från jordytan kommer också stoft som sot och partiklar från bränder, stormar, vulkaner etc.

  Viss och växlande påverkan har stoft från mänsklig aktivitet. Det är den klimatdebatten i huvudsak gäller, men även den är marginell och kan med modern teknik elimineras, minskas, renas resp. nyttiggöras. Klen grund för alla larm!

 13. Berra

  #2 Håkan Bergman:

  Klockrent. Och låt dem sitta där…

 14. Claes-Erik Simonsbacka

  Cabot ENTERA TM aerogelpartiklar – minskar risken för termisk runaway i batteridrivna elektriska fordon

  ENTERA aerogelpartiklar möjliggör tillverkning av mycket isolerande, icke brandfarliga, tunna termiska barriärer för elbilar med batteri. Aerogel består av över 90 % luft och är en av de bästa isolatorerna på jorden. Cabot tillverkar en unik form av kiseldioxidaerogel – ENTERA-partiklar i intervallet 0,1 mm-1,2 mm i diameter med porer i nanostorlek – som minskar termisk utbredning via låg värmeledningsförmåga. Som ett resultat av aerogelpartiklars mycket porösa morfologi fördröjs interaktioner mellan individuella gasmolekyler som innehåller värme, vilket dramatiskt minskar värmeöverföringen genom material som innehåller dem.

  Dessutom har ENTERA aerogel utmärkt termisk stabilitet, även vid temperaturer som uppnås under termisk runaway. Cabot-tester visade att ENTERA aerogel bibehåller sin mycket låga värmeledningsförmåga (≤ 25 mW/mK) efter att ha exponerats för temperaturer så höga som 1000 °C i 30 minuter. ENTERA aerogel har också extremt låg densitet i förhållande till andra brandskyddsmaterial som vanligtvis används i elfordon. Denna mycket låga densitet bidrar till fordonets lätta vikt, ökar räckvidden per batteriladdning och minskar utsläppen i samband med att driva elbilar.

  https://batteriesnews.com/cabot-entera-aerogel-thermal-runaway-risk-in-battery-electric-vehicles/

  Mvh,

 15. Claes-Erik Simonsbacka

  A Chinese EV company developed a battery with a 1,000 km range — and its CEO tested it out on a 14-hour livestream

  Ett kinesiskt elbilsföretag utvecklade ett batteri med en räckvidd på 1 000 km – och dess VD testade det på en 14-timmars livestream (29 december 2023, Källa) – det kinesiska elfordonsföretaget Nio Inc., ofta jämfört med Tesla, visade nyligen upp en banbrytande utveckling inom EV-teknik genom att introducera ett batteri med en imponerande räckvidd på 1 000 km. Företagets VD, William Li, allmänt betraktad som Kinas svar på Elon Musk, gav sig ut på en 14 timmar lång livestreamad resa som täckte 1 044 km från Shanghai till Xiamen för att demonstrera batteriets kapacitet. Trots utmanande väderförhållanden avslutade Li’s Nio ET7, som drivs av företagets nya 150 kWh-batteri med högsta energitäthet för ett massproducerat elbilsbatteri, resan med 3 % laddning kvar. Dessa batterier, som är planerade för massproduktion i april 2024, representerar ett betydande framsteg inom elbilstekniken, även om de är kostsamma till cirka 42 100 USD. Nios unika affärsmodell tillåter kunder att köpa bilar utan batteri, och erbjuder ett abonnemang för batteribyten på över 2 000 stationer över hela Kina. Trots ekonomiska utmaningar och varje bil som resulterat i en förlust på 12 000 dollar för Nio, har denna strategi höjt Lis ställning och drar paralleller med Teslas Elon Musk. Li visade vidare upp Nios tekniska skicklighet på den årliga ”Nio-dagen”, och avslöjade det nya flaggskeppet ET9 för tusentals Nio-entusiaster.

  Källa: https://weibo.com/1679013335/NxB38DRUX

  https://www.businessinsider.in/thelife/news/a-chinese-ev-company-developed-a-battery-with-a-1000km-range-and-its-ceo-tested-it-out-on-a-14-hour-livestream/articleshow/106384861.cms

  Mvh,

 16. CES #15
  Okey om dom står för kostnaden för den ingeniör jag tar med för att besikta utbytesbatteriet och advokaten som kollar det avtal vi ingår. Jag tänker inte acceptera grisen i säcken jag vill ha tuppens lakansväv.

 17. Lars Cornell

  #14 CES. Jag har svårt att förstå hur isolering kan vara bra mot termisk runaway. Ett batteri värms både vid uppladdning och urladdning. Det måste således kylas vilket är motsatsen till ’isoleras’. Eller hur?

 18. Sigge

  De nordiska länderna, Norge, Danmark, Sverige och Finland producerar nu tillsammans 62 400 MW el. 4000 MW produceras med fossila bränslen som kol, gas och olja. 2500 MW el importeras från grannländer.

  När det gäller vindkraft så är det just nu hög elproduktion från dessa i Danmark och Nederländerna.

  Idag på morgonen hade jag -20 grader C. Det är den kallaste temperaturen på minst 3 år där jag bor. Den kallaste temperatur som jag minns var -31 grader C år 1970 (minns inte exakt årtal det kan ha varit 1971).

 19. Christian H

  https://www.svd.se/a/gE8pw9/koldrekord-i-oslo-under-30-grader kan man idag läsa att det slagits nytt köldrekord i Oslo med -31,1 grader. Aldrig tidigare har man där noterat temperaturer under -30 grader. Dock har jag inte hört att Svt, TV4 eller SR rapporterat om det, sannolikt beroende på att det strider mot deras heliga narrativ att vi håller på att förgås av värme. Ständigt matas man med propaganda där, som när de i somras talade om rekordtemperaturer i våra farvatten, samtidigt som många vittnade om att det tvärtom var ovanligt kallt i vattnet.

 20. Berra

  Fd miljöaktivisten fanny jönsson har faktiskt skrivit en nästan vettig ledare i aftonblaskan (även en blind höna..)

  ”Den gröna omställningen kan inte få frikort för sin verksamhet på bekostnad av miljön. Hela anledningen till att vi befinner oss i en parallell klimat- och artkris är för att vi låtit kortsiktiga vinstintressen ske på bekostnad av naturen.”

  Om hon bara skrivit vindkraft istället…

  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/kEkEz6/lyssna-pa-valarna-innan-ni-borrar-i-havet-norge

 21. Adepten

  #2 Håkan Bergman

  HaHa😂 Den var bra. Det verkar som om klimatet, genom kyla, står på limrumpnissarnas, som är orolig för värme, sida för att få stopp på trafiken.
  Det är tur att man har förmånen att läsa denna blogg för att få balans i tillvaron😁

 22. Christer Eriksson

  #20 Berra.
  Men hon har inga problem med att det byggs vindkraft som påverkar djurlivet i havet.

  Hon skrev en ledare för ett tag sedan där jon ondgjorde sig över skattesänkningen på bensin och diesel
  Hon undrade varför vi inte annvänder tunnelbanan.

  Stolpskott.

  Har givetvis ingen e-mail.Tänkte annars svara henne med att jag gick ned tilll vägen men hittade ingen T baneskylt eå jag blev tvungen att ta bilen till affären.

 23. Sigge #18
  Danmark just nu runt 2800 MW vindkraft av runt 7000 MW installerat 2023, förmodligen något mer 2024. Inte så imponerande.
  dansk vidkraft
  Nederländerna runt 2500 MW av 9400 MW installerat.
  Nedederländerna
  Hög är ett relativt begrepp.

 24. Björn

  Observatör [1]; Det du tar upp och refererar här är intressant. Jag citerar en av dina meningar här: ”Hon konstaterar att variationen i solstrålningen bara är marginell, men att den av okänd anledning har mycket stor inverkan på klimatet”. Det är det sista i denna mening, ”av okänd anledning” som är intressant, för det är just solens spektrala förändringar över tid som har varit okänt innan mätningar från satelliter kunde påvisa dessa förändringar. Man vet nu att den större delen av det spektrala området UV når inte jordplanet, utan filtreras bort av stratosfären och av högre liggande atmosfärslager. Men den höga energin i UV, vilken är variabel mellan solens maximum och minimum i 11-års cykeln, ger konsekvenser i stratosfärens uppvärmning. I princip är kunskapen om dessa förhållandens påverkan på jordens globala klimat, okänt hos klimatforskarna. Hur kan man påstå att man förstår vad som driver jordens interna klimatsystem, utan att förstå vad som primärt förser detta med energi? Variationen över tid måste inses få konsekvenser. Solcyklernas amplituder mellan max och minimum varierar betydligt, där det mest extrema i närtid som vi känner till, är Maunder minimum. Tyvärr finns inte denna tid på 1600-talet med i NOAA´s utmärkta graf över solfläcksutvecklingen, vilken man numera vet korrelerad med TSI, Total Solar Irradiance (se länk nedan). Däremot framgår Dalton minimum ca 1790-1830, där cyklerna SC 5-6 är avvikande låga. Lägre amplituder hänger samman med mindre mottagen solenergi, där man nu vet att stratosfären påverkas på så sätt att den svalnar när energin i UV avtar. Det förefaller finnas vissa likheter här om man jämför solcyklerna 24-25 i vår tid med Dalton. Extrema väderhändelser är ju vad historien har uppvisat när solaktiviteten har varit lägre.
  (I grafen i nedanstående länk från NOAA kan man laborera med två små rektanglar och ställa in önskat område över solcyklerna som man vill speciellt titta närmre på)

  https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

 25. Joachim

  John Christy har kommenterat både december och hela 2023 utifrån UAHs mätningar.
  https://www.nsstc.uah.edu/climate/2023/december2024/GTR_202312DEC_v1.pdf
  Men vad menar han han med ”background climate-trend” nedan? Och menar han att han mänskliga utsläpp har resulterat i +0,1 grader/decennium?
  ”If we remove the influence of the early volcanic cooling episodes (El Chichon 1982, Mt. Pinatubo 1991) the background climate-trend is about +0.1 °C per decade and could represent the warming effect of the extra greenhouse gases that are being added to the atmosphere as human development progresses”.

 26. Nr 18 Sigge
  Sverige, norge, danmark och finland producerar vindkraft med 4500MW just nu – men förbrukningen ligger på 63500MW.
  Att nämna vindkraftproduktionen som hög nu – blir ju ingen hit.

  Skulle norden och europa gå in i ett långvarigt vinterhögtryck – så syns ju just det där som dom flesta fruktar.

  Bygga mera vind? Lagra överskotten? Vilket energislag skall lagras, vätgas? Hur lång tid tar det att bestämma energilagringsform och hur lång tid tar det att bygga detta system?
  Det går nog dubbelt så fort att bygga ut kärnkraft som att bygga ett nytt energilagringssystem – skall vi elektrifiera och rädda oss från ett varmare eller kallare klimat…ja, då får det nog bli kärnkraft i a f – synd att tyskar och andra viktiga medspelare tänker tvärt om.

  Annars kan jag meddela att isarna på mina abborrsjöar i västsverige idag är 24cm, kanonfint för att bara vara första veckan januari – nu borde väl även stockholm ha bärkraftiga isar.

  Det som är jobbigt idag, i västsverige är att morgonen bjöd minus 20 och hög luftfuktighet – fruktansvärt kallt, mobilen laddar ur och pekfingret har förvandlats till en istapp – och storabborrarna tycks vänta på bättre tider, 0 aktivitet.

 27. tty

  #17

  Ja, ett batteri utvecklar värme både vid laddning och urladdning p g a det inre motståndet. Värmeutvecklingen är proportionell mot kvadraten på strömstyrkan.
  Vid snabbladdning bör ett batteri därför definitivt kylas, kanske även vid snabb urladdning.
  Däremot kan ett batteri också behöva värmas vid låga temperaturer, eftersom det annars förlorar en stor del av effekten. Det är dock inte farligt att urladda ett kallt litiumjonbatteri, men det bör absolut inte laddas om det är kallare än noll grader p g a risk för dendritbildning (=> termisk rusning).

  Jag har också svårt att se vad isolering skulle göra för nytta mot batteribränder. Möjligen tänker man sig att isolera varje enskild cell så att en brand inte sprider sig. Detta är dock inte så lätt som det låter eftersom trycket i cellen i regel spränger den vilket resulterar i de dramatiska sticklågor man ser på filmer av batteriränder. Dessutom kommer ju isoleringen att försvåra kylning av batteriet (värmning vintertid blir ju dock enklare).

  Tesla har faktiskt ett ganska komplext kylnings/uppvärmningssystem som pumpar en glykol/vattenblandning genom batteripacken.

 28. Daniel Wiklund

  # 18 Sigge. Ser att vindkraften just nu producerar 817 MW i Sverige, eller 3,9 procent av kraftfördelningen. Siffror som nog bara Rockström är nöjd med. Idag är det varmt i Luleå, bara minus 25 grader. Har varit på 2 cykelturer. Skillnad mot när det var 35 grader. Känner mig lite som Karelin när han fyllde år. Han hade grillparty utomhus när det var minus 35 grader. Lite Roger Moore över det. Skämt åsido, det får gärna bli lite mindre kallt. På LTU forskar dom i att fånga in koldioxiden. Dags att släppa koldioxiden fri. Åtminstone i Norrbotten.

 29. Göran

  #15, #16, #17

  Först. Mata information från Kina ska man vara skeptiskt till.

  Nästa. Sunt ifrågasättande av #16 och #17.

  De går inte att lita på Kina och inte en enda siffra som kommer från det landet. Kina betalar folk i västvärlden för att sprida Kinas kulisser.

 30. tty

  Kvikkjokk-Årrenjarka registrerade en maximitemperatur av -42,3 grader i förrgår vilket är det fjärde kallaste dygn som någonsin registrerats av en svensk väderstation:

  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/sasongens-forsta-nationella-isdygn-1.203303

 31. Göran

  Batterierna kan även läcka gaser om sedan kan explodera Jag såg en bild där någon form av ventilationshåll i batteripacket mynade ut i kupén under baksätet.

  I Skellefteå laddar lokaltrafiken sina elbussar inomhus.

  Denna gröna omställning är verkligen ett stort fiasko. Kan vi inte kalla den för Agenda 1800, vilket syftar till att vi ska tillbaka till 1800-talet.

 32. Torbjörn

  Ställde denna fråga i en annan tråd, kanske någon här kan svara

  Men det jag inte förstår är varför inte höjningen av vattenånga i atmosfären efter vulkanutbrottet i Hunga-Tonga 2022, syns någonstans?

  Alarmisternas argument är ju att när temperaturen stiger (pga koldioxiden) får vi mer vattenånga i atmosfären vilket leder till ytterligare temperaturhöjning, vilket leder till mer vattenånga och högre temperatur.
  Ja ni förstår hur de vill framställa det

  Men, nu när vi fått en rejäl ökning av vattenångan i atmosfären (15% mer i stratosfären, hur mycket i troposfären har jag inte sett någon siffra på) så speglas det inte i temperaturen och inte i Keelingkurvan, så antingen mäter de på fel sätt, eller så är teorierna felaktiga.

  Har vi någon kunnig här som kan förklara det för mig och andra nyfikna?

 33. tty

  #32

  Vattenånga i troposfären kondenserar och regnar ut inom någon vecka.

  Vad beträffar en så stor ökning av vattenångan i stratosfären så vet vi inte vad effekten blir – det har aldrig tidigare hänt i ”historisk tid”, vilket i och för sig bara är ca 50 år, tidigare kunde vi inte upptäcka och mäta förändringar där. Vi vet inte heller hur länge det kommer att vara.

 34. tty

  #29

  104 mil på 150 kWh är faktiskt ca 10 % mindre per kWh än vad Teslas bästa modell presterar.

  Och normalt lär det inte gå att köra ned till bara 3% laddning. Man riskerar förstöra batteriet.

  Sedan gäller ju också hur pålitligt batteriet är. Den kinesiska elbilen BYD är numera känd som ”Burn Your Driveway” i USA.

 35. Bengt

  Isutbredning i Arktis på toppnivå enl dmi ice cover.

 36. Ulf

  Svar 15,

  Jaha vad säger ni ingenjörer om Northvolts chanser då jämfört med konkurrensen?
  Vi har alla tvingats ta risk i detta företag genom att garantera lån via riksgälden om 15 miljarder sek.

  De andra ca 15 miljarderna som garanterar Mix gröna stål har jag redan skrivit av som förlust. Den är självklar.

 37. Fredrik S

  tty #30

  Det var ju dessutom stor geografisk utbredning på temperaturer under minus 40 under några dagar. Det vore intressant med statistik på detta jämfört med andra köldperioder.

 38. Fredrik S

  Bengt #35

  Dessutom stor tillväxt i December.

  ”For December overall, 2023 had the third highest monthly gain in the 45-year record at 2.71 million square kilometers”

  Och i söder:

  ”The Antarctic summer sea ice decline slowed, moving the daily ice extent values above previous record low levels.”

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/

  Fast vi får bara läsa om att planeten kokar under den varmaste månaden någonsin.

 39. Istvan

  Vad är det för fel på Nordhvolt?
  Det byggs massor med batterifabriker i Europa. Kineser, koreaner och japaner bygger jättefabriker i Ungern.
  Alla tycks ta EU beslutet att fasa ut förbränningsmotorer på fullt alvar.

 40. Mats O

  Jag brukar följa Henrik Jönsson men missat följande:
  https://www.youtube.com/watch?v=BEwe7AXxCU4
  Klimat religion
  https://www.youtube.com/watch?v=V9P-RWfTp-8
  Klimatpolitiska rådet
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-526/
  eller sök på Klimat:
  https://www.youtube.com/@HenrikJonssonSverige/search?query=Klimat
  Bättre än SVT!!

 41. Istvan #39
  Nej det är lite obegripligt, EU har ju, peppar peppar, ingen beskattningsrätt, men kommisionen har lyckats få till det så att fordonstillverkarna tvingas betala för varje gram CO₂ över 95 gram deras fordonsflotta släpper ut till kommisionens budget. Vill dom verkligen avstå den nätta inkomsten?

 42. UffeH

  Erik Källström gör det igen i DN, hur man kan snurra till det för att försöka få det till att det är den varmare världen som är orsaken till att dagens köldrekord inte är kallare,
  ”– Om det här väderläget hade inträffat för 50 år sedan hade det troligen kunnat vara betydligt kallare, säger han” ”
  – Rent statistiskt är det ett mycket tydligt mönster, som vi kopplar till klimatförändringarna. Sedan betyder ju inte det här att det är så för varje enskild väderhändelse, säger Erik Kjellström.
  – Det går inte att säga exakt hur många grader kallare det hade kunnat vara, men det är just i de kallaste vintersituationerna som vi ser de största skillnaderna i temperatur.
  På motsvarande sätt har de varma sommardagarna blivit varmare. Men skillnaden är alltså störst vintertid.
  – Det här återspeglas också i temperaturrekorden. stor andel av köldrekorden är från före 1900 ovanligt att kalla rekord slagits de senaste decennierna.Och för värmerekorden är det tvärtom, de har blivit vanligare på senare tid.
  Erik Kjellström påpekar att det gäller att inte blanda ihop klimat och väder. Vädret är ett kaotiskt system som alltid kommer att variera kraftigt, medan klimatet är de långsiktiga förutsättningarna, som styrs av exempelvis mängden växthusgaser i atmosfären.
  – Även i framtiden kommer vi att ha högtrycksperioder med väldigt låga temperaturer på vintrarna, trots ett mycket varmare klimat.”

  Ett litet utdrag ur en artikel i DN där Kjellström ska förklara varför det är så kallt nu där han lyckas snurra till det mesta. Man kan undra hur han blev professor.
  Om jag förstår vad han vill säga rätt så ska vi vara glada att det inte var ett likadant väderläge på 70-talet för då hade det varit mycket kallare än nu, och tittar man på köldrekord på SMHI så är väldigt många från just 60, 70 0ch 80 talet.

 43. UffeH

  Istvan #39
  Kan denna boom av batterifabriker bero på väldigt generösa bidrag med andras pengar (våra skattepengar), EU bidrag, statsbidrag, EU-lån och kreditgarantier.
  Det är lätt att vara ”fast besluten” när man inte själv står för fiolerna i form av kapital. Nu senast var det väl Volvo personvagnar/Geely som får ett generöst EU bidrag för att utveckla en ny plattform för en batteribil, borde inte ett stort företag som Volvo ha kapital nog för att utveckla sina fordon utan inblandning av våra skattepengar?
  Som sagt det är lätt att utveckla nytt när man slipper betala ur egen ficka och om man lyckas får hela vinsten, en riktig win win situation för ett företag som Volvo, eller Northvolt mfl, rent bidragsfiske utan krav på resultat.

 44. Ragnar Nilsson

  Jag läser aldrig långa meddelanden Skall kunna läsas på mindre än 15 sek

 45. Richard

  #39
  Felet med Northvolt är att de inte lyckas producera battericeller. 2 000 man i två år och bara promille av tänkt kapacitet produceras.

 46. Daniel Wiklund

  # 42 UffeH Vilket ordbajseri från professor Kjellström. Om det väderläge som nu är hade varit under den senaste istiden, hur kallt hade det varit då. Och hur tjock hade isen varit. Kanske 5 km tjock is. Då kanske istiden fortfarande hade pågått.

 47. Fredrik S

  UffeH #42

  Professor Kalkyl från Tintin dyker upp. Han var kanske dock mer åt det förvirrade hållet än expert i gissning.

 48. Ivar Andersson

  Varning utfärdad för fler ”Gröna bubblor”
  2024-01-06
  Under helgerna har det blivit en del tid att läsa böcker. Bland annat har jag fördjupat mig lite i denna bok, ”Gröna bubblor” av Christian Sandström, professor på Handelshögskolan i Jönköping och docent vid Chalmers. Han forskar i samspelet mellan teknik och politik och har mycket insyn i dessa frågor. Boken ger en rad skrämmande exempel på hur politiker låtit sig duperas att kasta in skattebetalarnas pengar i synnerligen osäkra projekt för ”grön omställning”. Allt från ett flertal etanolhaverier till det katastrofala Gobigasprojektet, flera havererade vindkraftprojekt och en konkursad fabrik för batteriproduktion.
  https://www.ericsoniubbhult.se/

  Det finns några riksdagsledamöter med sunt förnuft.

 49. TorbjörnR

  #23 Håkan Bergman

  Du glömde sol på 2000 MW i Danmark också. Hur mycket det det?😊😊😊

 50. Sigge

  Håkan Bergman #23

  Nederländerna har ungefär 11,5 GW installerad effekt på vindkraften och har större delen av dagen producerat mellan 7-8 GW.

  Beträffande vindproduktionen i Danmark så har du rätt. 2800 MW är bara lite över medelproduktion i januari för Dansk vindkraft.

 51. Nr 42 UffeH
  Ja – då hade vi på denna blogg helt rätt – en förbaskad tur att klimatet inte blivit kallare utan varmare – annars hade samhället stannat varje vinter – och så kan inga moderna samhällen överleva.

  Vi skall glädjas åt något varmare – och dessutom tycks ju isarna i Arktis och Antarktis sköta sig själva – dom bryr sig inte om varmaste månaden eller året någonsin.

  Enl senaste klimatforskningen har vi inget klimatsystem, med värmetransport och avkylning vid polerna.

  Enl senaste klimatforskningen styrs klimatet från storstäderna – och särskilt då stockholm…resten är bara klimatförnekelse.

 52. Sigge #50
  produktion NL
  installerat NL

 53. Fredrik S

  Sigge #50

  Håkan försåg dig ju med siffror?

  Netherlands wind onshore 6190 MW + wind offshore 3220= 9410 installerat.

  Gissandet kan vi överlåta till professor Kjellström och andra,

 54. Robert Norling

  Angående låga temperaturer så hade Kvikkjokk -43,6 onsdagen den 3/1 Naimakka: -43,5 under torsdagsdygnet (SMHI).
  Kollade man Trafikverkets mätplatser så hade Kätkesuando söder Karesuando -45,6 natten mot fredag och Vittangi -45,2.
  Många privatpersoner rapporterade dessutom temperaturer under -50.

 55. Simon

  #27
  ”Tesla har faktiskt ett ganska komplext kylnings/uppvärmningssystem som pumpar en glykol/vattenblandning genom batteripacken.”

  Intressant! Det innebär ju att även en sådan bil har kylarvätska som måste bytas med jämna intervall samt även en vattenpump som kommer gå sönder någon gång.

 56. Robert Norling

  Ett nytt modeord från klimathotssekten ”klimatförstöringen”.
  Vet inte om det är Expressens reporter el Al Gore som myntat det.

  Men enligt artikeln så är undergången snart här…

  https://www.expressen.se/nyheter/varlden/oron-flyktingvag-kan-sla-ut-samhallens-mojlighet-till-sjalvstyre/

 57. Simon

  Förresten, måste det inte bli oerhört dyrt om man inte kollar upp fryspunkten på kylarvätskan i sin Tesla? Frågan är också vad som händer med batteripacket om det frostsprängs. Föreligger inte även hög risk för bilbrand då?

 58. mattias

  #42
  Med Källströms språkbruk – vilken tur att det är ett El Nino år annars hade det varit ännu kallare….
  Nästa år blir det en La nina vinter. På med pälsmössan.

  https://climateimpactcompany.com/december-2023-monthly-enso-outlook-el-nino-to-la-nina-in-2024-what-to-expect-for-dec-jan-feb-2024-25-2-2/

 59. LeifR

  #56
  Och även andra här….

  Genom att länka till alarmistiska artiklar ökar man trafiken till dessa.. vilket enligt klickekonomin kommer att leda till…. FLER sådana artiklar

  Lämpligare att ignorera dessa clickbaits och konsekvent endast länka till mer sansade artiklar.

 60. Sören G

  #56
  Hur ser ett ”förstört klimat” ut?

 61. UffeH

  #60
  ”förstört klimat” måste väl vara ett räknefel då klimat är en medelvärdesberäkning, eller?

 62. #32 Torbjörn

  Du skriver: ”Men, nu när vi fått en rejäl ökning av vattenångan i atmosfären (15% mer i stratosfären, hur mycket i troposfären har jag inte sett någon siffra på) så speglas det inte i temperaturen och inte i Keelingkurvan, så antingen mäter de på fel sätt, eller så är teorierna felaktiga.

  Jag tror inte du kan dra slutsatsen att det är något fel på teorierna..

  Mer växthusgas i stratosfären bör leda till avkylning av stratosfären. Nu är vattenhalten där väldigt låg så en ökning med 15% kan betyda en väldigt liten ökning räknat i ppm av antalet molekyler i luften. Vatten i troposfären stannar inte kvar länge.

  Data för den lägre stratosfären, LS hos UAH, kan jag inte hitta.

  http://research.jisao.washington.edu/data/msu_temp/ Här heter det TLS Det bör finnas kartor med anomalier månadsvis. Länken till dem på sidan fungerar inte.

  Från hur många ppm till hur många har stratosfärens vattenångehalt ändrats? Kanske är halten obetydlig ur strålningsfysikalisk synpunkt. Det måste finnas tidsserier med stratosfärens temperaturanomali på olika latituder – men svårt att hitta.

 63. Henrik

  Några frågor om hur man mäter koldioxidhalten i atmosfären. Som jag förstått det så är det en mätpunkt (Mauna Lao, Hawaii) som gäller när man hänvisar till nivåerna enligt den s k Keeling-kurvan.

  Om jag förstått det hela rätt så finns det säsongsvariationer på nivåerna, sjunker under den varma perioden och ökar under kalla.

  Räcker det med en mätpunkt, atmosfären finns ju inte bara över Hawaii? Hawaii har ju ett relativt jämnt årsklimat jmf med stora delar av världen.

  Finns det fler mätpunkter för koldioxidhalt och vad visar dessa för resultat i så fall?

  Vill passa på att tacka alla som skriver för er kunskap ni delar med er, otroligt lärorikt. Tack även till er som ibland ifrågasätter denna grupps ”narrativ”. Alltid bra med balans men framförallt visar ni med era argument på vilken otrolig svag grund hela klimatcirkusen vilar på.

  Håller på att läsa Erika Bjerströms bok, halvvägs in, och det är en pina att läsa hennes betraktelser/fiction förklädd till fakta.

  Då hon även intervjuar/hänvisar till s k forskare ger det även en inblick på vilken låg nivå forskningen håller på våra Universitet.

  Två ex:

  Forskare på Karlstads Universitet har kommit fram till att det är fler intensiva skyfall i södra och sydvästra Sverige. Hur?
  Jo, genom att läsa tidningsnotiser mellan 2009 och 2018.

  Luleå Universitet har kommit fram till att varmare och fler snöfattiga vintrar skapar hälsorisker då vi sportar mindre.
  Vilken tur för folkhälsan med denna vinter då.

  Förutom att hon ofta beskriver utifrån hennes egna perspektiv med jmf med när hon var liten så kommer hon då och då med lite ”fakta”. Ofta utan källhänvisningar och när man kollar upp fakta själv så stämmer den inte.

  Ibland kan det göras enkelt med kunskap som många 6 åringar har. Nej Erika, världshaven kan inte vara ”3 mil djupa”.

  Ibland får man söka själv och inse att det hon skriver inte stämmer. Nej, olivproduktionen sjönk inte 2019 med 57% i Italien. Kanske menade hon 2018 som var ett dåligt år för oliver i Italien. 2019 ökade nämligen produktionen med över 100% jmf 2018 https://primoli.it/en/estimates-for-the-2022-2023-olive-oil-crop/.

  Kanske banala fel anser en del men jag tycker tvärtom. Om denna enkla kunskap är fel, hur fel kan då inte de bli med de modeller, och den informationen som matas in i modellerna. Modeller som hon hänvisar till kommer ge 75 cm högre vattennivå i Bohuslän fram till 2100. 50 cm i Stockholm och risk för att 3000 öar försvinner. Detta trots att både Bohuslän o Stockholm fortfarande har nettolandhöjning idag 76 år kvar till 2100.

  Nu har väl inte Erika några personliga problem eller moraliska betänkligheter med att komma med felaktig information i sin iver att få uppmärksamhet men det är ju tråkigt för samhället och oss medborgare. Våra ändliga gemensamma resurser skulle ju kunna komma fler till nytta …. men det struntar nog Erika i när hon får ta emot fina utmärkelser …

  Nu blev det lite längre än vad jag tänkt. Dags att läsa andra halvan av Erikas fiction hjälp 😉

 64. Dan

  Henrik #63:

  Den här sidan är kanske intressant:

  http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/beck_data.html

 65. Nr 63 Henrik
  Bra att du läser bjerströms bok – det gäller att lära sig båda sidors argument.

  Bjerströms levebröd är klimatkris och inte klimat – men idag har ju vetenskapen om klimatet blandats upp med en rågad skopa kris – typexempel var ju försommarens ovanliga högtrycksutveckling som gav höga yttemperaturer i norra atlanten – läste man lite längre än rubrikerna såg man att forskarna ofta viskade att mätningarna inte handlade om klimatutveckling utan väder….något senare och även i årsbokslutet över 2023 års ser man att dessa ytvattentemperaturer dominerar bilden av ” högsta temperaturen någonsin”.

  Vad det handlar om är högsta någonsin sedan satellitmätningarna började – dvs just i slutet på en ovanligt kall klimatperiod 1961 – 1990.

  Man har således börjat mäta den så kallade globala medeltemperaturen på ett helt nytt sätt på senare år och jämför med ” gamla ” mätmetoder.

  Ser vi till landmätningar, på mätstationer med långa mätserier, har även där skett mycket nytt, man har digitaliserat och kan mäta dygnets absolut högsta temp istället för vid en viss tidpunkt.

  Det blir ganska tydligt i sverige, som ju har en av världens högsta klimatförändringar – att vi hade mycket höga temperaturer redan för 100 år sedan – och det är svårt att slå dom rekorden idag, trots ”galopperande ” globala höjning…rent statistiskt borde vi ha åtskilliga värmerekord på senare år men… temperaturer på 40 grader är fortfarande extremt ovanligt hos oss…trots att vi är hårdast drabbade av temperaturhöjningen.

  För enkelhetens skull har man dessutom generellt strukit dom flesta temperaturmätningarna i södra europa – före 1951 – och mäter sålunda nu över dom kalla åren 1961 – 1990 och jämför med dagens.

  Europas högsta temperaturer som registrerades i slutet på 1800 – talet 50 – 51 grader C har strukits, motivering osannolikt höga.
  När vi nu med digitaliseringens hjälp åter närmat oss 50 C – är det inte längre osannolikt högt.

  Tidningarnas och folkens berättelser om 1800 – talets värmeböljor ( även i england ) talade om mängder av döda kreatur, fåglar och annat, starka berättelser om umbäranden – men alltså strukna idag.

  Det byggs även ut massor av nya mätstationer som läggs in i berättelsen om den globala medel temperaturen.

  Kort sagt – mätmetoder och stationer är moderna berättelser om temperatur utan historiskt perspektiv.

  Visst är det fint att kunna mäta med nya metoder – men dessa lär oss ännu så länge väldigt lite om klimatet, klimat måste vara i ett historiskt perspektiv.

  Att vi i västvärlden sedan skall bygga upp våra samhällen på dessa värden och modeller – och att detta inte får kritiseras – visar bara på hur lite mänskligheten mognat.

  Vill man lära sig om klimat är trädutveckling bättre än termometrar, liksom djurarter utbredning under 1000 år – om detta vet vi ganska mycket och av det kan vi lära oss mer och bygga en bättre värld med solidaritet och jämlikhet – men det kommer alarmisterna och eliten aldrig att tillåta.

  Sorry för långa inlägg.

 66. Claes-Erik Simonsbacka

  China’s world-first pebble bed facility goes commercial
  2 January 2024

  Efter en 168 timmars demonstrationskörning har Kinas HTR-PM (high temperature gas cooled pebble bed module) demonstrationsanläggning vid Shidaowan-anläggningen i Shandong-provinsen inlett kommersiell drift.

  Anläggningen består av två 250 MWt stenbäddsreaktorer, som ger ånga till en enda 210 MWe turbin.

  Mvh,

 67. I tillägg till ovan kan tilläggas att det som kan förvåna med sveriges högsta sommartemperaturer är att dessa inträffade med ca 10 års mellanrum – för närmare 100 år sedan.

  Likaledes hade vi mycket höga temperaturer både före det och strax efter på 1950 – talet.

  Medias förmedling grumlar mycket av allmänhetens uppfattning om klimatutvecklingen.

  Även några av våra absolut svåraste torkår inträffade före 1960 – med början 1915.

  Klimatexperter och media förvränger dagligen bilden av klimathistoria – man bör fråga sig varför.

 68. Claes-Erik Simonsbacka

  New Discovery Overcomes Major Hurdle in Hydrogen Energy Economy

  Utdrag översatt till svenska:
  Det är ett genombrott som innebär att fördelarna med vätebaserade solid-state-batterier och bränsleceller är inom praktisk räckhåll, inklusive förbättrad säkerhet, effektivitet och energitäthet, vilket är avgörande för att avancera mot en praktisk vätebaserad energiekonomi .

  Kobayashi noterade: ”På kort sikt ger våra resultat riktlinjer för materialdesign för hydridjonledande fasta elektrolyter. På lång sikt tror vi att detta är en brytpunkt i utvecklingen av batterier, bränsleceller och elektrolytiska celler som fungerar med väte.”

  Nästa steg blir att förbättra prestandan och skapa elektrodmaterial som reversibelt kan absorbera och frigöra väte. Detta skulle möjliggöra att ”lagringsbatterier” kan laddas, samt göra det möjligt att placera väte i lager och enkelt släppa ut det vid behov, vilket är ett krav för vätebaserad energianvändning.

  https://oilprice.com/Energy/Energy-General/New-Discovery-Overcomes-Major-Hurdle-in-Hydrogen-Energy-Economy.html

  Mvh,

 69. Ivar Andersson

  Efter intensivt lobbyarbete från miljöorganisationer beslutade till slut Kommissionen att totalförbjuda fracking inom EU. Det var en välsignelse för gasbolagsdirektörerna i Moskva som, i likhet med kunderna i Europa, inte hade några betänkligheter kring miljökonsekvenserna av den ryska gasutvinningen.

  I stället för att närma sig USA, vilket hade inneburit högre priser, men varit säkerhetspolitiskt fördelaktigt, gjorde sig länder som Tyskland helt beroende av Putin. Det var en pakt med djävulen som bidrog till att Europa tittade bort medan Krimhalvön ockuperades och Ryssland utan större protester inledde det första kriget mot Ukraina 2014.

  Oförmågan att se Ryssland som ett hot ansåg Trump var ett uttryck för Europa svaghet. EU behövde ständigt förlita sig på att amerikanska skattebetalare finansierade den kollektiva europeiska säkerheten.

  Ledare GP

 70. Gabriel Oxenstierna

  42, m fl.

  Sveriges kanske tyngsta klimatprofessor kommenterar det kalla vädret. Jag studsade också inför dessa grodor:

  ”OM det här väderläget hade inträffat för 50 år sedan hade det TROLIGEN KUNNAT VARA betydligt kallare, säger han”

  Aah, slutsatsen är att vi nu alltså ska vara tacksamma för den globala uppvärmningen som gör att vi slapp uppleva ännu starkare kyla i år!?

  ”– RENT STATISTISKT är det ett mycket tydligt mönster, som vi kopplar till klimatförändringarna. … Det går inte att säga EXAKT hur många grader kallare det HADE KUNNAT VARA, ”

  Ett tips till Erik Källström:

  Gör Monte Carlo-simuleringar med någon klimatmodell. Då kan du få fram en sannolikhetsfördelning som visar just det du säger, att Ja, det HADE KUNNAT VARA betydligt kallare för 50 år sedan.

  Dessutom kan du ange ett konfidensintervall för din skattning. Nästa gång du sprider din orddynga i massmedia skulle du då kunna ange hur kallt det HADE KUNNAT VARA med en mera professionell, framtoning. Det skulle nämligen alltid RENT STATISTISKT ha kunnat vara ännu kallare för 50 år sedan med någon försvinnande liten sannolikhet.

  Tage Danielsson hade förstås sagt det ännu bättre: Det är så osannolikt att det var så där kallt, så det har egentligen inte alls varit så där kallt, eftersom det RENT STATISTISKT skulle kunnat vara ännu kallare för 50 år sedan.

  https://www.klimatpolitiskaradet.se/ledamot/erik-kjellstrom/

 71. Torbjörn

  #62 Leif
  Om jag förstår det rätt ökade halten från ca 1,8g/m2 till knappt 2,1g/m2 enligt Aura MLS

 72. Nr 70 Gabriel O
  Tack!
  Känns bra att även någon med dina kunskaper och din seriösa läggning – kan lacka ur och få nog av det offentliga klimatetablissemangets utlåtanden.

  Själv har jag riktigt svårt för det offentliga samhällsklimatet – om klimatet.

  Jag råkade höra professorn på radion för några dagar sedan, när jag körde hem från en pimpeltur i norra bohuslän – glädjen över en fin dag i naturen grumlades rejält av professorns uttalande – för det innebär ytterligare vindkraftindustri i ett redan överbebyggt bohuslän.

 73. Copernicus/ERA5 för december har anlänt redan nu, och Matz Hedman har som vanligt fixat så jag kan läsa av siffrorna.
  Inga hårresande skillnader jmf med UAH, och jag själv är mest nyfiken på kommande månader om de ev. tillfälliga effekterna över havsområden klingar av och åter sätter tydligare press på utvecklingen globalt och regionalt.

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-43

 74. Ivar Andersson

  #70 Gabriel
  Erik Källström skulle kunna ha ett tält på Kiviks marknad där han berättar om hur kallt det hade kunnat vara.
  Lindeman hade ett tält där han berättade om ormar så att folk svimmade, men han hade inga ormar men kunde berätta om hur farliga de var. 🙂

 75. Claes-Erik Simonsbacka

  ”Tesla har faktiskt ett ganska komplext kylnings/uppvärmningssystem som pumpar en glykol/vattenblandning genom batteripacken.”/#27 tty

  Jonas hade 9 minus i Teslan – tvingades byta till en hyrbil
  TESLA
  Publicerad 7 jan 2024 kl 17.08, uppdaterad kl 17.14

  Utdrag:
  ”På väg hem från en skidsemester i fjällen körde Jonas Kanje, 49, sin Tesla med nio minusgrader inne i kupén”.

  ”Sju timmar senare var han tvungen att byta bil för att inte frysa ihjäl.”

  !Väl på biluthyrningen insåg Jonas att han inte var ensam om att ha problem med kupévärmaren i elbilen.
  – Han (biluthyraren, reds anm) sa att de hade haft ett dussintal Tesla-ägare som de hade hjälpt med hyrbilar denna helgen, säger Jonas.”

  ”Han tycker att det är ”oacceptabelt dåligt” av Tesla att elbilarna inte klarar av de låga temperaturerna. Och det är inte första gången det händer. Kupévärmen har gått sönder hela fyra gånger, säger han.”

  ”– Det är ett problem som vi har råkat ut för tidigare och haft Teslan på service för att få hjälp med det, säger Jonas.”

  https://www.expressen.se/nyheter/sverige/jonas-hade-9-minus-i-teslan-tvingades-byta-till-en-hyrbil/

  Mvh

 76. CES #75
  Klassiskt, det där kunde hända med bensin- och diesel-bilar också. Kylaren kunde man skärma av med kylargardinen och hade man inte det kunde man montera vindskydd på grillen, men värmepaketet för kupévärmen kan man inte skärma av då får man ingen värme i kupén. Så i norrlandsklimat gäller maximal glykolblandning, undrar om man kan få det i en Tesla, om dom nu använder kylsystemet för kupévärmen.

 77. tty

  #75/76

  AC/Kupévärme i nyare Teslor går via en separat krets med ett annat värme/kylmedium än glykol/vatten (freon?), men som försörjs med värme/kyla från huvudkretsen.

  Tydligen ett fel på den kretsen, vilket inte tycks vara ovanligt.

 78. Hela söndagen har jag suttit i mitt välisolerade jakttorn med indragen el och lyssnat på radio. I varenda nyhetssändning varnades för ”GRAND FROID” (stor kyla) i morgon. Morgontemperaturen förväntas bli mellan -7° i norra delen av Frankrike och +10° i södra delen. Folk varnas för den extrema kylan och soppköken aktiveras.

  Förklaringen är ”le dérèglement climatique” (klimatavregleringen), vilket är nyfranska för vad som tidigare kallades ”réchauffement climatique” (klimatuppvärmningen). Den förra kan ge extrem värme, extrem kyla eller vilket annat väder som helst under ett och samma ord. Smart! Eländet orsakas av antropogen koldioxid. Ordet ”avreglering” har valts med omsorg. De marknadsekonmiska reformer som leddes av Reagan och Thatcher under 1980-talet kallades just avreglering och har i Frankrike en synnerligen negativ klang.

  https://vigilance.meteofrance.fr/fr/grand-froid/demain

 79. tty

  #68

  Ett litet klarläggande. Det gäller alltså inte batterier utan ett nytt icke-vattenbaserat material för bränsleceller, närmare bestämt en lantan-strontiumhydrid. Lantan är en s k sällsynt jordmetall, dock en icke alltför sällsynt sådan.

  Den största fördelen torde vara att det bör fungera även vid temperaturer under noll grader vilket vanliga bränsleceller inte gör.

  Forskningen tycks dock vara i ett tidigt skede.

 80. #71 Torbjörn

  Vad jag kan förstå är en typisk vattenhalt cirka 4 ppmv vid 20 km höjd. https://mls.jpl.nasa.gov/plots/mls/maps/EquivalentLatThetaDailyPlots_v05-02-c01_2023d334.png

  Det är väldigt lite – koldioxidkoncentrationen är cirka 100 gånger större. Jag skulle tro att vattnets kylande effekt i stratorfären är försumbar. Det är nog därför det är svårt att hitta information.

 81. Johan Werner

  Lite Heller…
  https://newtube.app/TonyHeller/FGsCwXO

 82. Fredrik S

  Lars Mellblom #78

  Hur har det gått med ”Grand Froid”? Såg kallt ut på fm i Vogeserna, Jura och Centralmassivet.

  Premiärministern verkar ha hamnat i kylan dessutom och avgår.

  Vad kan man förvänta sig av det, både allmänt och klimat?

 83. #Fredrik S 82#

  Prognosen om Grand froid stämde med franska mått mätt. Under natten till idag fick vi 10 cm torr finkornig snö, det ökända normandiska duggregnet i fast form. Dock är det inte speciellt kallt här, -2° förra natten, -5° just nu. Det räckte för att orsaka 15 mil kö på motorvägen Normandie – Paris under natten mellan måndag och tisdag.

  Ommöbleringen av regeringen är sedan länge väntad. Ett stort antal gånger 2023 (23?) har premiärminister Borne använt sig av den famösa undantagsregel 49.3 för att driva genom regeringspolitiken utan stöd av parlamentet. Förvänta oss inte en annan bättre politik. De nytillsatta ministrarna är trogna macronister.

  https://www.ouest-france.fr/meteo/neige/neige-la-circulation-enfin-retablie-sur-la13-a-lapproche-de-paris-apres-une-nuit-de-pagaille-cef44fba-aefc-11ee-82ae-73e88db45bf9

 84. Anders

  Hörde att SR P1 kablar ut klimathotspropaganda om Nordostpassagen. Rubrik och ”take” är förstås Arktis smältande isar, men jag är ganska säker på att den ökade trafiken möjliggörs av isbrytningstrafik som i sin tur har enormt stort kommersiellt intresse från Putins Ryssland när man byter oljekunder från EU till Kina. Var hittar man då trovärdiga fakta om:

  1) isens utbredning i Nordostpassagen,
  2) antalet isbrytningar per vintersäsong,
  3) antalet fraktfartyg per vinter?

  https://sverigesradio.se/artikel/7381364