En vattenspegel

eller snarare vatten – politikens narrspegel!

Låt mig börja med att uppröra (?) en del läsare med en ”religiös” anknytning! Vi dyker in i !:a Mosebok, och kapitel 6, således en berättelse som gäller för de ”tre ökenreligionerna”. Vi läser från vers 5: Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Alla deras tankar och avsikter var alltigenom onda, dagen lång. 6. Då sörjde Herren att han hade gjort människor på jorden. Han blev bedrövad. 7. Herren sa: ”Jag ska utplåna människorna som jag har skapat från jordens yta – människor, fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. För jag sörjer att jag gjorde dem.”

Låt oss påminnas den underfundige Oscar Wilde: ”Det tycks mig ibland att Gud något överskattade sin förmåga då han skapade människan.”

Nå, vi återvänder till metaforen i 1: a Mosebok och vers 8 i samma kapitel 6: ”8. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon”

Men denne Noa, var det han som fixade det hela? En kombination av övertygande förhandlare, som fick Vår Herre att ändra sig, en skepps-byggare av rang och ekolog, Noa räddade ju hela grejen (alltså planeten) – vilken idol för mp! Samt också skeppare, som satte arken på grund på toppen av Ararat (ja, detta hävdas ibland fortfarande av medborgarna i Armenien). Ja, lärdomen från Syndafloden har nog gått allt för många moderna politiker förbi, i en kombination av historielöshet och en överdos av Hybris!!!

Men, vägen från den klassiska forntiden, således via Kina (The Water Kingdom), mellersta Östern och större delen av medelhavsområdet, kantas av en respekt och förståelse för ”vattnets kraft”, ja understundom uttryckt i olika ”Syndafloder” genom vår kända historia. Dock mycket sällan tolkade som ”Vår Herres Hämnd!”

Den grekiska kulturen satte flera spår till respekten för vatten. Här citeras bara tre kända tänkare från tidig tid: Thales, Heraklaitos och Arkimedes:

Thales: ”Allt har sitt ursprung i vatten”;

Heraklaitons: ”Du kan aldrig stiga ner i samma flod två gånger”;

Arkimedes: ”Giv mig en fast punkt så skall jag rubba jorden”.

Romarna blev kända som goda byggare, med en uppenbart god matematisk kompetens. Milslånga akvedukter kom att anläggas runt om i det Romerska imperiet. De insåg också tidigt, att en stad inte bara behöver vatten, staden är också en koncentrerad miljöstörare, och kan hotas av översvämningar. Flera hundra år före Kristus anlades i Rom ”Cloaca Maxima”, se Figur 1. Ja, som framgå av bilden är anläggningen fortfarande i drift som dagvattenkanal, i sanning en ”hållbar” konstruktion!

Ja inte nog med detta! Kejsare Vespasianus införde kring år 72 e Kr avgiftsbelagda toaletter i Rom, under devisen ”Pengar luktar inte” Kanske väldens första ”avloppstaxa”!

romerskt avlopp

Figur 1 Cloaca Maxima i Rom, långt mer än 2400 år i tjänst!

Låt oss ta ett långt steg i vår kända historia. Lämplig fortsättning är vår ”mörka medeltid”! På många sätt var arvet från den antika tiden uppenbar, inte minst i det faktum att alla städer och större befolkningscentra relaterade till vattenproblem, inte bara för försörjning och tillgång till energi utan också till en allvarlig påverkan på miljön. Redan under tidigare sekler av medeltiden lär Benediktinermunkar fått ansvar för att säkerställa Paris vattenförsörjning. Men, dessa århundradens människor var kanske långt klokare än vad vi vill förstå!

Att man tidigt förstått stadens stora fördelar, men så småningom också med problem insågs så småningom!  Inte sällan återfinner vi sådana ”tidiga” insikter i England! Problem med stadens sanitet ”återupptäcktes” under senmedeltiden. År 1427 publicerades i England: On Acts Reading Sewers”, men först under 1800-talet mognade kunskapen om problemen om hälsoproblemen med spillvatten som förorenade vattentäkter, exempelvis Themsen! Ja, vi lever alltjämt i ett inlärandes tidevarv, inte minst vad gäller vattnet! Dock är vattenfrågor inom den svenska politikersfären är knappast prioriterade samhällsfrågor! Ett snarast tragikomiskt citat från en lokalpolitisk ledare angående driften av det lokala, stora Va-systemet må illustrera påståendet: ”Vi har slopat det förebyggande underhållet, vi tar smällen när den kommer!” Frågan är ju bara: ”känner vi igen smällen?

Låt oss fortsätta hemmavid, i Sverige, och ett par uppmärksammade översvämningar med olika lokalisering senaste året!

Översvämningen i Skåne, särskilt Kävlinge ån, vintern 2023–2024 blev mycket uppmärksammad. Kunskapen om landskapet i vår ”Svenska kornbod”, alltså Skåne är långt ifrån okänd. En utdikning av landskapet till förmån för odlingsmark blev också ett sätt att ”förstöra” en biotop för malariamyggor. Nåväl, översvämningen väckte mycken uppståndelse. Hydrogeologer vid Lunds universitet påtalade allvaret för de lokala politikerna, utan någon aktiv respons (?). Om situationen förhoppningsvis får en mognad att hämta inspiration från.

Och en långt mindre uppmärksammad översvämning i Rättvik, i Lerdalsområdet, sommaren 2023. Lokala filmer från översvämningen visade med all (icke) önskvärd tydlighet att en starkt förvärrande orsak var det kombinerade dag-och spillvattennätet i området! Men i detta fall initierades och påbörjades en utredning om ledningsseparation och likaså om nödvändiga fördröjningar för höga dagvattenflöden. Så all heder åt Dala Vatten och Avfall för ett gott agerande. Ibland är inte förtröstan om att: ”det löser sig”

Avslutningsvis kommer jag att tänka på rapporten i Nya Wermlands-Tidningen om storbranden i Karlstad, skildrad av Gustaf Fröding, som sammanfattade: ”Borgmästaren grät och bad till Gud, biskopen (Anton Niklas Sundberg), svor och släckte elden!”

Understundom är handling framför ordrikedom att föredra!

Falun maj 2024

Stig Morling

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack för en initierad artikel – Vatten! Är viktigt!

  Det pratas alltid i media om för mycket och för lite nederbörd – och det talas alltid utan kunskap och historisk förankring.
  Det kan även vara så att SVT i sina nyhetsrapporteringar är sämst eller driver en agenda kring vatten och nederbörd – svenska folket blir i denna viktiga fråga helt förda bakom ljuset.

  Dom senaste veckorna har tunga chefer inom vattenkraftproduktion förfasat sig över hur deras verksamhet förstörs av den gröna omställningens brist på förståelse för vattenkraftens möjligheter och begränsningar – som back – up och ” savior ” vid dom gigantiska fluktuationer som vind och sol leverar in i elsystemet.

  Den gröna omställningens största kännetecken är dess ovilja att lyssna till experter och vetenskap – istället gäller parollen ” Det måste gå ” – ett mycket farligt tankesätt när det gäller vattenkraft – så skapas katastrofer.

  Det som blev tydligt med stora snömängder och avsmälning I Skåne var bristen på kunskap och historiska perspektiv.
  90% av kävlingeåns avrinningsområde är utdikat, vilket ställer stora krav på erfarenhet och kunskap att reglera enorma mängder ” flomvatten” – samlad erfarenhet och kunskap blir avgörande – istället är det mesta idag automatreglerat och beslut fattas utan erfarenhet.

  Det är därför viktigt att vårat samhälle nu snabbt släpper alarmistokunskapen – och lär sig och planerar för att klimat varierar och att det kan bli kallare – också.

  Skulle Skåne drabbas av fler hårda snövintrar med tillhörande vårflod – så måste helt nya insikter få företräde i samhällsplaneringen och efterföljande teknikbyggande.

  Alarmismen fördummar oss och gör samhället farligt.

  När mp fick med sossarna på kravet om kaos som styrmedel för våra departement, så öppnades en avgrund.

  Någon sa ” build back better ” just i det kan jag hålla med – särskilt när det gäller energi, samhälle och naturkrafter – och då särskilt i vattenfrågor.

  Turligt nog är Sverige nedmalt av istider och flackt – men det friskrivning oss inte från behovet av samhällsplanering och respekt för vattnen.

 2. Sören G

  Sverige måste klara klimatmålen, allt (precis allt) är underordnat klimatmålen.
  Hörde radions utfrågning av Tomas Tobe’ (M).
  Journalisterna anklagade regeringen för att utsläppen har ökat.

 3. iah

  kommunernas kunskap om avlopp och vatten gäller inte minst 3-kammarbrunnar på landsbygden, där flera kommuner bygger ledningsnät för att föra avloppsvattnet till närmaste reningsverk. istället borde man lita på det som (jag tror det var)havsforskningen påstod att det inte behövdes i framför allt skogsbygd. själv tar jag upp vatten och släpper ut det i princip i samma område medan andra i samma kommun skickar vattnet flera mil till reningsverket vid kusten och ut i havet.

 4. Tege Tornvall

  Utan vatten inget liv. Jordens liv utspelas runt vattnets fryspunkt. Under fryspunkten är vatten is och otjänligt för liv. Bäst är nog 20-30 plusgrader. Över 40 blir det besvärande, därutöver farligt och sedan livshotande. Under 271,15 minusgrader blir det inte men kan bli hur varmt som helst utan känd gräns. Bambino fritto brasas abstinensas (transpiranto).

  Alarmister tycks inte medvetna om att Jordens liv utspelas runt 300 grader över den absoluta nollpunkten med vattnets tre faser som avgörande faktorer: fast (is), flytande (vatten) samt gas (ånga). Helst vatten!

  Onödigt påpekande på KU men nödvändigt i klimatdebatten!

 5. Det händer mycket i kraftproduktionen nu.

  Vattenkraften skall balansera vindkraften

  Vindkraften skall lagras i vätgas.

  Enl Ny Teknik, igår – lägger dock Hybrit ner sin satsning på vätgaslager – dom har testat men dragit slutsatsen att det blir för svårt, komplext – istället skall dom producera gasen kontinuerligt….hmmm, det kom lika väntat som oväntat.

  Dom grönas storsatsning på vätgaslagring – tycks gå upp i rök.

  Ännu så länge blir vattenkraften ensam i lagringen av väderberoende elproduktion – och dom har redan slagit i taket och blöder även alltmer spillvatten.

  Omtag? Insikt?

 6. Karl Erik R

  #5 Magnus

  Hybrit’s vätgas lager behövdes för att hantera el-tillgången från intermittent vindkraft. Nu byggs en extra ledning från Porjus till Vitåfors. Den första anläggningen i stor skala kommer att få el från den pålitliga Luleälven. Lager behövs därför inte.

  Hur det blir med kommande anläggningar i ett fullt utbyggt Hybrit återstår att se. Luleälven räcker inte för det. Återstår vindkraft eller SMR. ”Det måste gå”.

 7. Lasselu

  #4 Utan CO2 inget liv!

 8. Björn

  Om det blir översvämning någonstans, så hör vi i media att det beror på ”klimatförändringarna”. Men oftast sker översvämningarna kring flödande vattendrag, men har man gjort något för att förhindra oftast återkommande översvämningar? Eller har man vid planering av nya bostadsområden tänkt på vart ytvattnet skall ta vägen vid regnväder utöver det vanliga?

  Ordet ”vattenkraft” har att göra med vattnets dynamik och kraft i sitt flöde. Det handlar om fysikens lagar där vattnets egenskaper behandlas inom hydrologin. Vatten som är flytande materia mellan frys- och kokpunkten och där 1 liter väger ca 1 kg beroende på andra olika yttre förhållanden, så kan man förstå om man skalar upp vattenmängden, vilken kraft den har i rörelse. Hydrologerna förstår detta får vi hoppas, men definitivt inte politikerna. Det är dags för lite bildning bland de som bestämmer över frågor kring mark och byggnadsplanering. Det spelar inte någon roll vilken typ av vatten det handlar om, för det har alltid samma egenskaper i sitt flöde och det räcker inte med att så ansvarslöst vid olika händelser, att skylla på ”klimatförändringarna”.

 9. foliehatt

  Tege Tornvall, #4,
  Extremofiler expanderar temperaturintervallet för liv till mellan -18⁰C & 110⁰C

 10. Lasse

  Tack Stig, vatten ett farligt gift vilket omger Visby stift.
  Kan rekommendera W E i Wuwt,
  Två inlägg om regn.
  It gets rainier.

 11. Sigge

  Magnus Blomgren #5

  Det står inte i Ny Teknik att LKAB slopar vätgaslagret till Hybritprojektet. De kommer inte att bygga vätgaslagret till första produktionslinan. De kommer att bygga vätgaslagret till andra eller tredje produktionslinan.

 12. Thorsten Bergqvist

  Björn berör vattnets egenskaper, för icke insatta en källa till förståelse av mycket!
  Utöver att vattnet kan andta olika skepnader är det dessutom behäftat med olika egenskaper delvis beroende på skepnad. Det är hårt ibland, mjukt ibland (dusch, karbad) kraftfullt men smidigt och anpassningsbart och kan försätta det mest motståndskraftiga. Det andas CO2 och reglerar tillsammans med andra oövervinnliga krafter jordens försörjning av fukt och därmed människors anpassning i olika sammanhang.
  Skulle välkomna en beskrivning förståelig för de som inte riktigt förstått vattnets avgörande betydelse för jordens tillstånd.

 13. Christer Eriksson

  #11Sigge.
  Tja,går det inte på första försöket så kanske på andra eller tredje försöket.
  Vad säger att det blir billigare dom gångerna.
  Eller ekonomiskt försvarbart.

  Envishet är en dygd,eller.
  Hur var det nu.(det måste gå).

 14. UWb

  Luleälven producerar cirka 17 TWh per år – nu har ju H2GS också gått ut och indikerat att de vill använda el producerad därifrån om vinden mojnar.

  Jag tänker mig bara situationen att under vintern, vindstilla en längre period och två stora industrier kräver att få förhandsrätt till den el som behövs av andra konsumenter. Det blir att starta upp ett gäng kolkraftverk på kontinenten och så var den miljövinsten utradera…

 15. Uffe

  #11 Sigge
  Att göra samma sak igen och igen och förvänta sig ett annat resultat är väl det som betecknar dumhet?
  Man kan undra varför det tros fungera bättre vid nästa produktionslina när det inte fungerat hittills, slöseri med resurser och dumhet eller bara generösa bidrag från EU som gör folk dumma?

 16. Ann lh

  Tack Stig, det är så befriande att bli på mind om kloka tankar både förr och nu!

 17. Nr 11 sigge
  Enl företagen i Hybrit – visade försöken med lager att det blir ” för komplext” – dom satsar istället på kontinuerlig produktion av vätgasen.

  Hur du tolkar ” för komplext ” är upp till dig – men stora lager lär det inte bli, av kända skäl.

 18. Nr 6 Karl Erik R
  Du har helt rätt, dom har fastnat i – Det Måste Gå – tänket.

  Du kanske minns när H2GS sa det samma, när eu – kommissionen kom på besök i början på deras projekt – chefen pekade ut över Luleälv och sa – vi kan ta elen därifrån.

  Dom gröna glor lystet på våra 4 sista stora älvar – det måste gå, det är grönt, det är hållbart och det är GOTT – för vi är dom goda.

 19. Christian H

  #1 Magnus Blomgren

  Du skrev så träffande: ”Alarmismen fördummar oss och gör samhället farligt”. Nu skall Hanna Stjärne, från alarmisternas högborg Svt , bli vd för Nobelstiftelsen. Hon är saknar all relevant kompetens för att förstå vad naturvetenskap handlar om. Nobelstiftelsens trovärdighet får sig därmed en ytterligare törn. Man kan befara att politisk korrekthet och inte vetenskapliga framsteg nu än mer kommer att vara utslagsgivande angående vilka som får bli nobelpristagare. Utnämningen av klimatalarmisten Klaus Hasselmann till fysikpristagare år 2021 är ett flagrant exempel på det.

  Värst är nog alla stolliga utnämningar till fredspriset, där ett flertal blodbesudlade makthavare fått priset. En annan oförtjänt pristagare var Barak Obama, som fick priset, inte för vad han gjort, utan för vad de trodde han skulle göra. Det sistnämnda klargör hur tro har tillåtits dominera över realiteter i valet av pristagare. I synnerhet är så fallet inom klimatvetenskapen.

 20. Nr 11 Sigge
  Funderar du någonsin på att vi har dyra elräkningar och stora fluktuationer i vårat och eu:s elnät?

  Vi i Europa har byggt massor av vindkraft i många år nu – men lagringen i vätgas har inte hunnit med…man undrar varför….

  Jättelika vätgaslager och distribution därifrån till den nya elektrifieringen är längre bort än byggandet av ny kärnkraft.

  Och under tiden förstör vindkraften våra reglerade älvar och dammar och turbiner.

 21. stig morling

  # 12 Torsten! Tack för Din fråga håller med Dig – följande mycket rudimentära svar om vatten:
  1. En fortfarande god grundbok om vatten kom ut på svenska redan 1962: ”Vatten- Vetenskapens spegel” av K.S. Davis och J.A. Day, kan nog köpas på nätet.
  2. De hävdar att vatten är ett ovanligt ämne, visserligen i flytande tillstånd mellan 0 oC och 100 0C fi havsnivå.
  3. På högre höjd förändras exempelvis kokpunkten och mättnadsvärde för lösligheten av andra kemikalier, ibland bortglömt.
  4. Vatten har några ytterst viktiga egenskaper: suveränt transportmedium, ”Navigare nessese est”!; Ett utomordentligt lösningsmedel, god bärare av energi och ett nödvändigt livsmedel, vi tvättar oss med vatten och vi behöver dricka ca 2 l vatten per dygn för vår överlevnad, utan vatten till kroppen dör vi inom en vecka under normala omständigheter.
  5. Vi 40-talister som växte upp i hyreshus hade vattenburet värmesystem, ja, det var ingen som använde uppvärmd CO2 för värmetransport i våra system.
  6. De flesta brukar ”inte ha en aning om” vad 1 l vatten i kranen kostar. Däremot har många klart för sig vad 1 l OP KOSTAR°
  SALVE
  Stig

 22. Michel

  Änne ett rekord: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=1257899

  ”Det är inte ovanligt att det blir väldigt varmt på sommaren i Indien. Men klimatförändringen gör att värmeböljor väntas bli kraftigare och mer frekventa”

  Det får aldrig bli varmare än tidigare nånstans för då är det något som är fel

 23. Jax

  Kolla deckaren ”After the flood” på BritBox. Den utspelar sig i ett översvämningsdrabbat samhälle där ett mord inträffat och där mördaren försöker dölja mordet mha översvämningen. Inte ett ord (ja kanske ett) om klimat förändringar, utan bara om dålig stadsplanering och skrupelfria entreprenörer som utnyttjar hållbarhetsivern. Kanske ett bevis på att något håller på att hända.

 24. iah

  jonova påstår att australiska flygvapnet övar bland vindkraftverk eftersom dom förstör radarbilden. man kan alltså gömma sig bland kraftverken. det gäller dessutom de parker som ligger utanför kusterna. radarbilden påverkas så mycket att fartygstrafiken påverkas. krockar kan bli följden.

 25. Är vatten verkligen nyttigt?

  https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/3690794.htm

 26. Tege Tornvall

  # 19, Vi har redan sett Nobelstiftelsen och dess beslut politiseras. Nu lär det drivas vidare med Hanna Stjärne. Önskad verklighet går före faktisk och upplevd verklighet. Kusligt!

  Medan kompetent folk arbetar med och för verkligheten, betalar de lönen för folk som arbetar med och för egna önskedrömmar – för att göra dem till egen verklighet.

 27. Magma

  #iah 24
  Visst förstör vindkraften radartäckningen. I dag är de flesta radar av dopplertyp för att man vill ha en tydlig bild av sådant som rör sig – som exempelvis flygplan – det betyder att vindsnurrorna inducerar mängder med ekon. De går visserligen att filtrera bort men då filtrerar man även bort flygplan som flyger med en hastighet som ger samma dopplereffekt som snurrorna …

 28. Rossmore

  #19

  Tror att Hanna Stjärnes utnämning nog är en befordran snett upp till vänster och är helt ointressant. Mer intressant är vem som efterträder på SVT.

 29. Sten Kaijser

  Christian H #19

  Nobelstiftelsen har ingenting med Nobelprisen att göra.
  Det finns Nobelpriskommitteer inom KVA för priserna i fysik, kemi och även ekonomi, på KI för ”medicin och fysiologi”, svenska akademin för litteraturpriset och norska stortinget för fredspriset.

  Nobelstiftelsens uppgift är att förvalta (och använda) stiftelsens pengar,

 30. Christian H

  #26 Tege
  Nobelstiftelsens ökande politisering ser jag som ett faktum
  #28 Rossmore
  Nog är det skönt att bli av med Hanna Stjärne på Svt. Jag hoppas efterträdaren ser till att Svt blir mindre klimatalarmistisk. Inom näringslivet sparkas en mindre duglig medarbetare. Inom politiken erbjuds vederbörande en tjänst snett uppåt. Sjukt!

  #29 Sten Kajser
  Må så vara att Nobelstiftelsen formellt sett inte har något att säga till om beträffande nobelpriset. Dock misstänker jag att de kan utöva påtryckningar i syfte att få Nobelpriskommitén att välja någon som är politiskt korrekt.

 31. Sten Kaijser

  Christian H #30

  Jag tror att Nobel-stiftelsen aktar sig för att påverka Nobelpriskommitteerna.