Kärnkraft är nödvändig – låt inte fobier utforma vårt energisystem.

elkonsumtion Sverige

SvD Näringsliv

Två fobier står i vägen för ett fungerande effektivt system för vår elförsörjning. Den utbredda men omotiverade koldioxidfobin är själva grunden för att snabbt ställa om till elektriskt. En sedan länge inpiskad kärnkraftsfobi har lett till att vi avvecklat ett elsystem i världsklass.

Märkligt nog är dessa båda mål oförenliga, men ändå officiell politik i Sverige och i EU. Fit for 55 innehåller en stor andel ’förnybar energi’ som lösning.

Låt oss först reda ut vad vi har att välja på för ett stabilt, miljömässigt bra elsystem med överkomligt pris, som förmår ge oss all el vi nu siktar på att behöva fram till 2045.

Vi tar avstamp för en genomgång av förutsättningarna med civ. ing. Peter Mellberg:
”Vi måste ha elproduktion som kan planeras oavsett vad det kostar”.

Prof. Jan Blomgren: ”Vi måste skilja på baskraft som kan planeras och väderberoende elproduktion. För planerbar elproduktion kan vi välja på kolkraft, gaskraft, vattenkraft och kärnkraft. Punkt”. Kol och gas går ju bort i koldioxidjakten.

I den buketten ser kärnkraft ut att vara det självklara valet. Vi måste acceptera att vindkraft och kärnkraft är helt olika system med olika egenskaper. Det är inte ett val som kan göras baserat på ideologi, att man låst sig i sina tankebanor eller helt enkelt inte förmår befria sig från kärnkraftsfobin, som inarbetats i folkets sinnen i snart femtio år.

Dags att avliva kärnkraftens myter

Här tar vi hjälp av superpedagogen Henrik Jönsson i en video som är ett år gammal. Producerad i samarbete med Jan Blomgren. Men basfakta åldras sakta och med värdighet. Reportrar typ uteliggare kan jobba intensivt för att visa hur fantastiskt vind och sol är utan att rubba basfakta.

Ideologi, fobi, politisk taktik, okunskap samt brist på perspektiv och proportioner har utformat det elsystem vi har idag. Ingenjörerna har belagts med munkavle om de vill ha jobbet kvar. Det gällde hela vägen upp till Magnus Hall, Vattenfalls tidigare VD.

Nästan alla argument mot kärnkraft som framförs i de svenska debatten baseras på överdrifter, missförstånd och ren mytbildning.

Fem omhuldade myter måste avlivas.

Kärnkraft är farligt
Kärnkraft är den utan jämförelse säkraste källan för att producera el. Tre olyckor som det talas om.

Harrisburg 1979 hade noll skadade. Inneslutningen fungerade perfekt. Men gav  antikärnkraftaktivismen rejäl fart. Inte minst med Ralph Nader och hopblandningen av kärnkraft och kärnvapen. Tage Danielsson framförde ett retoriskt mästarstycke i ”sannolikhetsmonologen”. Han var helt fel ute och har stjälpt mer än hjälpt den politiska hanteringen av svensk energipolitik, med återverkningar än idag.

Fukushima 2011 ingen död av strålning. Reaktorerna stod emot den fjärde största jordbävningen någonsin. Den flyttade på hela Japan 2 meter österut och påverkade jordaxeln. Många dog i flodvågen och 60 000 människor fick evakueras. Men ingen – noll – dog av strålning.

Störst avtryck gav Tjernobyl 1986. 31 döda varav 28 räddningspersonal vid själva olyckan. Olyckan berodde på att ett felaktigt experiment genomfördes i en felkonstruerad reaktortyp, som saknade inneslutning. En reaktortyp som bara fanns i gamla Sovjet, designad med miltärt säkerhetstänk.

WHO säger att 7 000 000 människor dör av luftföroreningar orsakade av förbränning av fossila bränslen, varje år. Det är 200 000 gånger fler än under hela kärnkraftens historia.

Plutonium i sig är inte farligt om det inte kommer in i människokroppen. Man får låta bli att äta det. Om nu någon funderade på det.

Farligheten kan avfärdas. Särskilt i jämförelse med nästan all annan mänsklig aktivitet.

 

Avfallet är farligt i 100 000 år

I allmänhetens medvetande skulle stora mängder farligt avfall skapas som kräver säker förvaring i 100 000 år.

Det där beror på så hårda krav att det är befogat att ifrågasätta. Gällande krav kräver att för att definieras som ofarligt ska det ha lägre strålning än den naturliga bakgrundsstrålningen idag.

Avfallet är i verkligheten hanterbart redan efter 300 år. 99 700 år ligger de sedan på grund av de orimligt hårda gränsvärdena.

Här blandar men ihop olika typer. Kärnkraftsbränslet oanvänt kräver små skyddsåtgärder om man kan låta bli att äta det. Använt är det däremot farligt. Det består dels av högaktivt men relativt kortlivat och lågaktivt, som i princip är ofarligt från början om man kan avhålla sig från att äta det eller andas in damm. Det är plutonium. Ett skyddsavstånd på 5 cm luft, ett par papper eller skikt målarfärg räcker.  Skyddshandskar, andningsskydd och skyddsglasögon räcker. Det är den mängden som ska ligga i 99 700 år extra. (Prof. Jan Blomgren)

Och så volymfrågan. Allt kärnkraftsavfall som någonsin producerats i vårt land skulle rymmas i en normalstor svensk villa. Det avfall som du orsakar under din livstid ryms i ett dricksglas.

Avfallsproblemet är uppenbarligen kraftigt överdrivet.

 

Kärnkraft är dyrt

Skräckexemplen tillgrips ofta. Men sett till de som nu börjar få upp erfarenhet igen kostar en 1000 MW reaktor i storleksordningen 60 miljarder kronor. Brittiska siffror från 2023 pekar på att samma effekt vindkraft ligger 70 miljarder för samma installerade effekt havsbaserad vindkraft. Nätkostnader för kärnkraften cirka 5 – 10 %. Vindkraftens nätkostnader är ungefär lika stora som själva vindkraftsanläggningen. Kärnkraftverket beräknas hålla i 60 – 80 år. Vindkraftens 20 – 25 år behöver ersätta med minst två nya generationer på den tiden.

Med i kalkylen måste man ha att kärnkraftsreaktorn har en tillgänglighet på 90 %, medan vindkraften mellan 25 och 40 % enligt vanliga kalkyler. Högt jämfört verkligt utfall med dagens vindkraft. Det högre värdet för havsbaserad.

Det kostar givetvis mycket pengar att bygga kärnkraft. Det ger den billigaste och bästa elen. Kruxet är att det krävs på något vis en garanti för att inte ett beslut i en ny majoritet med ny regering säger stopp och gör investeringen värdelös i ett penndrag. Lyssna bara på Daniel Helldén och Alice Bah Kuhnke.

 

Kärnkraft tar lång tid att bygga

Kärnkraftsmotståndare brukar säga att det tar 20 år att få ny kärnkraft på plats och börja leverera. Det stämmer inte. De reaktorer som byggs runt om i världen tar i snitt sju år, räknat från att maskiner börjar röra sig på tomten. Men byråkratin kring tillståndsprocesserna tar 7 – 10 år. Byråkratin tar alltså mesta tiden. Det är förstås naivt att tänka att det skulle gå fortare i Sverige.

De här är inte ett argument för vindkraft. Tillståndspocesserna har hittills tagit lika lång tid. Särskilt för havsbaserad. Orkar man se lite längre än näsan räcker så kan det inte ha någon stor skillnad för klimat om det eventuellt skulle ta 3 – 4 år längre med kärnkraft.

 

Kärnfysikprofessor påstår: Kärnkraft gör oss beroende av Ryssland

Det här är också en myt. Ryssland har 8 % av världens kända urantillgångar. Kazakstan 35 %. Australien 30 %. Kanada 13 %. Lejonparten – 78 % – av världens uran finns således i demokratier.

De enda två sätten att producera den el vi behöver är kärnkraft och kolkraft, som är helt oberoende av Ryssland och Kina.

Men vindkraft då? Det blir ingen vindkraft utan neodym till generatorernas magneter. Kina behärskar 95 % och utvinningen och förädlingen är bland det mest miljövidriga som finns. Troligen kobolt inräknat.

Sammanfattat

karnkraftsmyter

(Lånat av Henrik Jönsson. En bild säger mer än tusen ord. )

Det är svårt att ta till sig hur dessa myter med ständig propaganda kunnat bita sig fast i mer än 40 år. Räkenskapens tid har kommit. Ansvar måste utkrävas på såväl svensk som EU-nivå.
Den här domedagsklockan har dånat för döva öron alldeles för länge.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Evert & Mats!
  En sliten sanning är att en frisk demokrati kräver en upplyst opinion.
  Men, när det gäller de stora och komplicerade frågorna,
  om huruvida vi kan styra klimatet och klimatförändringarna och
  hur vi kan bygga upp en allsidigt hållbar energiförsörjning,
  där bedras opinionen på en objektiv upplysning.
  Vår ”demokrati” med den till vissa delar medvetet missledda och oupplysta opinionen är på så sätt långt ifrån frisk.
  Tack för era viktiga gräv och de uppfriskande och upp/lysande sammanställningar.

 2. Sören G

  Pollensäsongen kommer att förlängas p.g.a. klimatförändringarna enligt radions program 1.
  Även extrema väderhändelser och skogsbränder kommer att bli värre och förorsaka mer luftföroreningar som förvärrar för äldre och barn och sjuka.

 3. Thorleif

  tty

  OT;

  Sent svar ang Din kommentar #36 om brittisk inblandning i den ryska revolutionen (Inlägget om Medborgarrådet).

 4. Tack för denna genomgång av olika myter angående kärnkraft.
  En viktig faktor bakom varför kärnkraftsutbyggnaden stoppats är förutom myterna om den även de föreställningar som florerat om s.k. ”förnyelsebar” elproduktion. Dessa vanföreställningar har varit en hämsko för utvecklingen både i Sverige och inom EU i stort.

  Jag tror/hoppas att moderaternas omsvängning i sin EU-politik kan bli viktig i sammanhanget. De kommer förhoppningsvis att plädera för att EUs energi- och klimatpolitik inte får hindra en ekonomisk utveckling längre. Men vem vet?

  Med kravet på utveckling så hamnar både kärnkraften och dess konkurrent förnyelsebar i ett helt annat ljus. Det finns en direkt motsatsställning mellan dessa två alternativ.

 5. Ingvar Åkesson

  Norrmännen verkar vara mer alerta, det finns en intressant artikel, i ENERGInyheter.se, som handlar om Norsk Kjernekraft satsar på decentraliserade SMR-projekt

  Kunde varit något för Vattenfall m.fl. att ta efter i stället för att satsa på opålitlig vind- och solkraft, etc.

  Lite utdrag ur texten
   bygga små modulära reaktorer
   placeras direkt vid industriområden där energi- och värmekrav är omfattande
   Den kvarvarande värmen kan även användas för fjärrvärme
   bygga SMR:er off-grid, alltså utan anslutning till det allmänna elnätet, ökar värdet på elen genom att undvika nätavgifter
   Bygget av ett datacenter på 840 megawatt har redan inletts i Skien
   Norsk Kjernekraft föreslår att bygga tre till fyra SMR:er med en kapacitet på 300 megawatt vardera för att tillgodose datacentrets behov
   Företaget planerar att bygga, äga och driva SMR-kraftverk i samarbete med energiintensiv industri
   Detta initiativ kan innebära ett betydande framsteg för industriell tillväxt och ekonomisk utveckling för kommande generationer i Norge

  I Norge säljer de vattenkraft dyrt och importerar sol- och vindenergi när det är billigt eller då minuspris råder.

  I Sverige måste man öka takten med att riva upp tidigare S+MP beslut som förhindrar och/eller fördröjer utbyggnad av kärnkraften.

  Finns på
  https://www.energinyheter.se/20240520/31361/norsk-kjernekraft-satsar-pa-decentraliserade-smr-projekt

 6. Björn

  Självklart är kärntekniken framtidens energiteknik. Allt annat utöver de fossila energibärarna, är väderberoende eller dygnsberoende. Det tjatas hela tiden om ”hållbart”, men den gröna ideella energitekniken är dess motsats, ”ohållbar”. Kärntekniken behöver ingen konstgjord andning för att hålla stabilitet och kontinuitet i elleveransen.

 7. tty

  #3

  Du har alltså ingen källa utom någon helt anonym ”etablerad historiker”.

  Vad beträffar holodomor så sköttes ju desinformationen som vanligt främst av vänsterjournalister som Duranty.

  Du har inte möjligen missat att England och Ryssland var allierade 1917 och att t ex en engelsk ubåtsflottilj var baserad i Tallinn. 1918 lovade bolsjevikerna att överlämna de engelska ubåtarna till tyskarna, varför de engelska besättningarna själva sänkte dem i Finska viken.

 8. Ulf Hermansson

  Då det inte blåser måste det finnas tillgång till andra produktionskällor eller import. Då det är stiltje i Sverige är också vindförhållandena på kontinenten liknande så det finns inte någon billig kraft att importera så det måste finnas inhemska alternativ att producera. Då tycker man varför inte låta dessa resurser producera hela tiden.
  En undersökning visar att de svenska vindkraftbolagen är mycket olönsamma.
  https://kvartal.se/artiklar/vindkraft-en-gron-bubbla-eller-ett-svart-hal/
  Det beror ju på att när vindkraften blir en för stor del av den totala elproduktionen så dominerar man prissättningen så att vid mycket vind blir marknadspriset lågt eller till och med negativt. Medan vi stiltje är priserna höga men då har vindkraftbolagen inget att sälja.
  Vattenkraften kan ju anpassa sin produktion inom vissa gränser beroende på tillgång till magasinering.
  Om vindkraft installationen i landet anpassades till vattenkraftens reglermöjligheter så skulle man få en ekonomiskt mer sund marknad. Men den utbyggnadsnivån är vi redan förbi.

 9. Michel

  Vore intressant om dom lyckas få fusionskraftverken lönsamma framöver. Saltvatten in – helium ut

 10. Bengt Abelsson

  Fusions kraften ligger (fortfarande) 30 år i framtiden, avseende kommersiell drift.

 11. Gunnar Juliusson

  #5. Men Norrmän är inte alltid smarta. Nu har man kommit i konflikt med sina renskötande samer då man vill bygga en stor vindkraftspark för att försörja den avlägsna plats där man tar emot och hanterar sin naturgas. För att minska det nominella ”klimatavtrycket” vill man inte göra det uppenbara, att använda sin egen naturgas i turbiner för den energikrävande processen. Lika smart som när man drog stora elkablar från fastlandet till oljeriggarna för deras energiförsörjning.
  https://www.epochtimes.se/jan-blomgren-hyckleri-om-fossila-branslen

 12. Peter

  #9
  Fusionskraft…
  Ett forskningsprojekt at best.
  De rent fysikaliska problemen är för stora.
  Ponera att man kunde bygga ett fungerande fusionskraftverk, vilket man inte kan under överskådlig tid, men ponera att man kan…
  Givet att vi använder samma backend för generation av el och värme som vi gör idag med kol, gas, vatten, (vind) och fissionskraft, så är det endast den genererande delen av energi som skiljer dessa åt.
  Vatten, dyra initiala kostnader men mer eller mindre gratis drift
  Kol, billigt att bygga och billigt i drift
  Gas, medelbilligt att bygga och medelbilligt i drift
  Fissionskraft är dyrt att bygga och billigt i drift
  Fusionskraft är EXTREMT dyrt att bygga och dyrt i drift.
  Poängen är att fusionskraft aldrig kommer att kunna bli ett alternativ eftersom det är dyrare och har dessutom stora problem som kanske aldrig kan lösas på ett fungerande sätt.

  Samtliga startups på detta område utgör mycket bra blankningsobjekt. De kommer alla att gå i konkurs.

  Det svenska projektet Novatron med Jäderberg är ett typiskt sådant bolag…
  kommer aldrig att flyga…

 13. Erik W

  Hej
  En aspekt som inte finns med i ovanstående argumentation är säkerhet/terrorrisk/krig. Lyssnade på en podd för ett tag sedan som lyfte fram säkerheten som den enskilt kanske viktigaste.
  Mvh
  Erik, stark kärnkraftsförespråkare

 14. Mats

  Ser i mobilappen ”Electricity Maps” att Frankrike just nu har 40 GW elproduktion, max verkar vara runt 60 GW. Export 1,95 GW till Tyskland.

 15. JanneR

  Att sol- och vindkraft ger dåligt fungerande energisystem är själva FINESSEN med dem.
  Sitter du i en grotta i ödemarken och måste kämpa för överlevnaden, så är ditt liv fyllt av nödvändighet och mening. Sitter du istället på en badstrand och dricker paraplydrinkar och äter gräddtårta hela dagarna, så blir det snart ganska trist och utan mening.
  Tro inte att miljömupperiet kommer att hälsa fusionskraften med öppna glada armar och sedan sätta sig på badstranden med sina paraplydrinkar!
  De kommer snabbt att hitta något annat konstgjort problem som man vill kämpa och dö för.
  Sol och vind, flaggelering och dyra avlatsbrev är deras kalla och fuktiga grotta som skänker nödvändighet åt livets kamp. Dessutom har det visat sig att det ligger kassakistor med guld och ädelstenar inne i grottorna.
  Tar man grottan ifrån dom så dyker det upp något nytt. Om det bara kunde vara något billigare nästa gång.

 16. Tege Tornvall

  #15. JanneR. På Journalisthögskolan 1968-69 hade många vilsna ett terapeutiskt behov av att oroa sig och engagera sig för något förment gott. Om problemet till äventyrs löstes, återstod ändå behovet och riktades då mot något annat.

  När de mot terminens slut skulle bojkotta undervisningen, häckade de som fåglar i skolans korridorer. Vi var några få som motsatte oss. Många ringde oss på kvällarna och höll med oss men vågade inte för grupptrycket.

  Sedan dess aktar jag mig för grupptryck. Det är minst lika starkt i dag, inte minst gällande klimatet..

 17. Ingvar Åkesson

  Lyssnade på Jan Blomgrens föredrag för ett par år sedan. Han talade då om ett av fusionskraftens problem, nämligen det bildas protoner, som går igenom alla kända material och förstör dem genom att strukturen i dem förändras. Så kan t.ex. byggnaders och järnkonstruktioners stabilitet helt förändras med risk för hela konstruktionen. Det finns idag inget känt sätt att stoppa dem enligt honom.

 18. johannes

  #9
  Det ligger nog närmare till hands att ”kall” fusion ligger före.
  Myonkatalyserad, deuteriumjoner strålad mot titan osv.
  Det går bra att bygga en deuteriumfuson med en trimmad split (högspänningstrafo) från en tjocktv hemma.
  Nackdelen är den mycket låga verkningsgraden, men det lider ju varm fusion av också + en jädrans massa annat svindyrt att konstruera.
  Det kommer aldrig att bli en kommersiell en varm fusionsreaktor.

 19. Lars-Eric Bjerke

  Den stora skillnaden mellan kärnkraft förr och nu är den inherenta säkerheten. Detta innebär att det de första dagarna inte krävs någon elkraft, reservdieslar, pumpar, kylvatten eller operatörer för att undvika att härden skadas vid en allvarlig inledande händelse. Westinghouse var föregångare med sin AP 1000 (1200 MW). Den är dessutom moduliserad och kräver bara ca 60 % så många komponenter som tidigare kraftverk. Den har varit i drift Kina ett bra tag och nu finns det även 2 block i USA.

  Fukushimahaveriet krävde inga liv men Tepco uppskattar kostnaden till 836 Gkr.

  Uppgiften om volymen kärnavfall är missvisande. Det inkluderar inte heller det medelaktiva avfallet t,ex jonbytarmasor. som nu slutförvaras i Forsmark eller det lågaktiva som förvaras på verken.

 20. Ingvar Å. #17
  Om det vore så väl att det bildades protoner, Blomgren menade nog neutroner.
  Tråkigt nog så är det ännu svårare att sparka igång fusion som generar laddade partiklar.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Aneutronic_fusion

 21. iah

  läste för något eller några år sedan någon som påstod att han visste att om man grusade allt kärnkraftavfall i sverige och blandade upp det med all annan grus som tillverkades i sverige så skulle det inte nå upp till gränsvärdena

 22. Ingvar Åkesson

  Håkan B #20
  Ja, det var neutroner det handlade om.

 23. Michel

  Vad säger ni om detta då? Domedagsglaciären!!

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4B1vro/domedagsglaciaren-thwaites-glacier-smalter-snabbare-an-forskare-trott

 24. foliehatt

  Michel.
  studien verkar ge en korrektion av gällande modeller. Dvs ”smälter snabbare än modellerna ger”.

 25. tty

  #23

  ”Om den smälter har det en omfattande påverkan på havsnivåhöjningen. Nivån beräknas stiga med tre meter”

  Lögn naturligtvis. om HELA Västantarktis skulle smälta stiger havsnivån 3 meter.

  Dessutom kanske det hade varit värt att nämna att isen innanför Thwaitesglaciären och i Östantarktis växer snabbare än Thwaitesglaciären minskar:

  https://svs.gsfc.nasa.gov/31158

 26. Gunnar Strandell

  Om jag tillåts travestera Hasse & Tage i en berömd sketch, vill jag till alla som ser sol- och vindkraft som hållbara alternativ replikera:

  – För modern kärnkraft har vi redan bränsle som kan återanvändas i 5000 år utan att ta fram nytt uran.
  Det är vad jag kallar hållbarhet det!

  Länk till pressmeddelande från Chalmers:
  https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/k-storsta-svenska-satsningen-hittills-pa-nasta-generations-karnkraft/

 27. Finns ingen klimatkris

  Det jag inte förstår då jag för många år sedan såg ett program på om jag minns rätt, SVT, om en Toriumreaktor som var i drift sedan många år tillbaka. Den som berättade var med som avatar då han hade gått bort innan programmet var inspelat klart. Personen var också den som var med och startade och drev anläggningen.

  Det att jag är fundersam är att om jag förstod saken rätt så finns bränslet i överflöd och reaktorn kan inte på något sett skena och avfallet behöver inte behandlas som riskavfall speciellt länge och kan ej heller användas i A-bomber.
  Om detta nu stämmer, vilket jag är som sagt osäker på, varför byggs det då ingen Toriumreaktor? Tekniken verkade vara enkel och driften nästan självgående.
  Någon nackdel måste det finnas, men vad?

 28. Rossmore

  #21 iah

  Har för mig att det var Johan Montelius som skrev ett inlägg om det? Kan ha fel.

 29. Stefan Eriksson

  # 27.
  Här; https://www.analys.se/publikationer/arkiv/bakgrund/torium-en-mojlig-ravara-for-framtida-karnbransle/
  finns en hel del sammanfattat om torium som kärnbränsle.

 30. johannes

  #22
  Neutroner stoppas av protonrika ämnen typ vatten eller olja.

 31. Berra

  #23 Michel:

  Det där är en sk förnybar nyhet…den återanvänds varje år…

 32. Rossmore

  #21 #28

  Googlade lite till och tror att det är detta jag mindes:

  https://klimatupplysningen.se/som-man-raknar-far-man-svar/

 33. tty

  #27

  Det är riktigt att tillgången på torium är mycket större än uran.

  Nackdelen med en toriumreaktor är att Th232 i sig inte är klyvbart det måste ”breedas’’ till U233 först. En toriumreaktor måste alltså startas upp med en tillsats uran (eller plutonium). Bränslet kan sedan upparbetas och användas för att starta nya toriumreaktorer. Breedingen går dock ganska långsamt så ett toriumbaserat energisystem kan inte expandera snabbt.

  Upparbetning och avfall skiljer sig inte så mycket från uran, men man får i princip bara relativt kortlivade klyvningsprodukter, inga långlivade transuraner som t ex plutonium.

  Och det går visst att göra en atombomb av U233, men det är besvärligt p g a närvaron av även U232, och det enda kända försöket med en ren U233-bomb, av Indien 1998 hade en effekt av bara 0,2 kiloton.

  Thoriumcykeln har varit känd sedan 1945, men anledningen till att den inte används är att det är gott om uran, och att teknik, erfarenhet och infrastruktur för urancykeln redan hade skapats av militära skäl.

  Indien, som har föga uran, men enorma mängder torium, har dock som långsiktigt mål att växla över till toriumcykeln. Hittills är dock såvitt jag vet bara en liten försöksreaktor igång.

 34. tty

  #30

  ”Neutroner stoppas av protonrika ämnen typ vatten eller olja.”

  Nej. Neutroner sprids och bromsas däremot av protoner vilket gör att de kan absorberas av atomkärnor. Väte har dock dåligt absorptionstvärsnitt för termiska neutroner, så det krävs mycket stora mängder vatten och dessutom produceras gammastrålning vid absorptionen. Detta brukar avhjälpas genom att tillsätta bor, som har stort absorptionstvärsnitt, i vattnet.

  Det stora problemet är att de atomkärnor som uppstår när neutroner absorberas i regel är instabila, man får s k neutronaktivering av materialet. I en fusionsreaktor är neutronflödet intensivt, och neutronaktivering är helt klart ett stort problem.

 35. Magma

  Och på tal om att jorden brinner så har Bjerströmskan varit ute o rest igen, både fysiskt och i krumbuktande tankebanor. Söderut så klart och denna gången hade det blivit så mycket varmare att samtliga äppelblommor fruset bort ….

 36. tty

  #32

  I länken nämns att befolkningen i den indiska delstaten Kerala utsätts för 3-4 gånger normal bakgrundsstrålning. Det beror på att Keralas sandstränder till stor del består av toriummalm (monazitsand). Det är bara att skyffla upp!

 37. johannes

  tty.
  Nu håller du på med ordklyverier igen.

  Wokepedia:
  ”För att avskärma sig från fria neutroner lämpar sig istället material av atomer med lätta atomkärnor, som dels inte så lätt blir radioaktiva och dels är effektivare när det gäller att bromsa ner neutronerna – eftersom atomkärnorna i dessa material har massor som ligger närmare neutronens, vilket gör att neutronerna studsar tillbaka från dem med mindre fart. Till exempel används väte-rika material (som exempelvis paraffin) ofta att skydda mot neutroner. Efter att ha saktats ner kan neutroner absorberas med exempelvis litium-6, en isotop som gärna tar upp långsamma neutroner utan att själv ge upphov till sekundär strålning.
  Neutroner absorberas så starkt av vanligt vatten (med den vanliga lätta väte-isotopen) att sådant vatten inte är optimalt att använda när man vill att neutronerna bara ska bromsas ner (och inte absorberas) av vattnet”

  Neutroner är nog det minsta problemet för alla företag som söker lyckan hos fusion.

 38. tty

  #37

  Jag tror tvärtom att neutronaktivering av reaktormaterialet kan bli ett stort problem.

  Jag kan nämna att jag en gång sysslade litet med neutronaktiveringsanalys, som då var det känsligaste som fanns. Vi använde just paraffin för att bromsa (men inte absorbera) neutronerna mellan neutronkällan och det som skulle analyseras.
  Sedan använde man en gammaspektrometer för att analysera gammastrålningen från de aktiverade atomkärnorna. Det var lätt att mäta halter på ppb-nivå för de flesta grundämnen.

  Litium fungerar som sagt nästan lika bra som bor, men bor löser sig mycket lättare i vatten.

 39. Sören G

  Magma #35
  Och det kommer att bli värre i framtiden enligt Bjerströmskan.

 40. Christian H

  #23 Michel

  Aftonbladet förnekar sig ej. Ständigt nya alarmistiska och lögnaktiga artiklar. En glaciär rinner långsamt ut i havet och vräker sig inte ut på ett ögonblick. Jag vet inte vilken volym denna glaciär har, men tvivlar på att den kan höja havsnivån ens med en ynka mm. Sedan är det ett oomtvistligt faktum att den ismassa som redan ligger i havet inte kan höja havsnivån det minsta.

 41. Magma

  #38 tty
  ”men bor löser sig mycket lättare i vatten”
  Dock enbart till några få procent vid normal rumstemperatur, vid temperaturer nära kokning betydligt mer.
  Vill man lösa bor i större koncentration vid rumstemperatur så är exempelvis etylenglykol betydligt effektivare.
  Bor används bland annat för att snabbstoppa kärnreaktorer, och då pratar vi nödstoppa.

 42. Nu börjar dom hota oss här på Södertörn med vindkraft också.
  https://www.dn.se/ekonomi/vill-bygga-jattevindpark-utanfor-stockholm/
  TT-artikel med floskler som att 4500 MW installerad vindkraft skulle motsvara effekten från fyra kärnreaktorer. 19,5 TWh skulle motsvara en kapacitetsfaktor på ca 50%, tveksamt.
  ”Havet är djupt, för djupt, på den tänkta platsen cirka 7 mil utanför Nynäshamn. Därför är tanken att vindkraftverken ska stå på flytande fundament, ankrade i havsbotten.”
  Så nu vet folk här hur dom ska rösta i framtiden.

 43. foliehatt

  tty, #38,
  litiumjoner (ex.vis som LiCl) är väsentligen mer lättlösliga i vatten än vad borat är (runt 30 mol*dm⁻¹ jmf mot 5 mol*dm⁻¹ – vid 100⁰C)

 44. Dom gröna i Sverige och Europa slår ut med händerna och undrar vad alternativet till vindkraft är på kort sikt?

  Om dom inte hade lagt ner kärnkraft I Sverige och Tyskland på senare år – ja, då hade dom haft en fantastisk resurs både på kort sikt och i realtid, både som back – up och stabil produktion.

  Men deras agenda handlar ju inte primärt om Co2.

 45. Tege Tornvall

  # 23, 40. Smältande isar krymper och drar sig tillbaka. De kan inte putta ut (kalva) randis. Växande isar växer däremot uppåt och åt sidorna och kan alltså putta ut randis.

  Detta enkla faktum vet alarmister inte om, erkänner inte eller rent förtiger.

 46. Peter

  Fusion;
  Det är mycket riktigt så att fusionen av Deuterium och Tritium, två av vätes isotoper, som mestadels användes vid experimentell fusion, bildar He4 vid fusion samt en fri neutron med hög hastighet, sk. snabb neutron. Energi är ca: 17 MeV varav neutronen står för 14,6 MeV, alltså merparten.
  Dessa neutroner måste stoppas, de sticker iväg i alla riktningar, och man gör det med vad som kallas för en ’blanket’, filt, dess uppgift är att 1) stoppa neutronerna och bli varm, där tar man ut energin genom att leda ett kylmedium genom filten som sedan bildar ånga och sedan genererar ström som ett fissionsverk(kärnkraft), gas, kol, etc.
  2) skapa mer Tritium genom att slå sönder en Lithium atom och bilda Helium samt Tritium. Denna process är komplicerad och sker inte ofta men det finns experiment där det kan ske i hyfsad takt. Denna teknik kallas för ’breeding’ och är extremt viktig för fusion reaktorn för att kunna upprätthålla fusionen.
  Problem;
  1, temperaturen som krävs är extremt hög, varför?
  Fusion kan inträffa om temperatur och tryck är högt, jmf. solen. Det är enkelt att skapa temperaturen som råder i solen men inte lika lätt att skapa trycket samtidigt varför man får höja temperaturen.
  Detta kräver att plasmat måste vara i ett starkt magnetfält och hålla sig på behörligt avstånd från materia, tyvärr finns det få material som tål 100 miljoner deg C i så lång tid…
  Detta tycker många företag idag sig kunna lösa men inte i allt för långa tider. Svenska bolaget Novatron skryter om att de har en lösning…den som lever får se.
  2, materialval i ’blanket’, filten, som sagt ska neutronerna stoppas och bilda värme för energiutvinning. Den ska vidare bilda Tritium genom breeding och innehålla Lithium exempelvis. Detta är komplext eftersom Bor som används för grundmaterial i filten bildar radioaktiva (instabila) isotoper som dels inte är så trevliga dels gör materialet ’brittle’ vilket påverkar livslängden.,..
  3, Stabiliteten, den lägsta tiden plasma har behållits i en tokamak mäts i sekunder efter 70 års forskning. System Q värdet, dvs inte Q plasma, utan defacto energi ut delat med energi in som i en produktionsvänlig site för utvinning av el bör vara minst 4 för att täcka förluster för omvandling etc., ÄR i dag sämre än 2%…dvs en factor 200 ggr saknas.
  4, Kostnader, om man tycker att fission är dyrt, vanlig kärnklyvning, så är fusion ofantligt dyrt, minst en faktor 10 allt annat lika även om detta skulle kunna industrialiseras. Forskningsreaktorn ITER är världens dyraste forskningsprojekt hittills…
  5, bränslet, det torgförs som att det finns oändligt med bränsle till fusion i haven och att restprodukten är ofarligt helium…
  Detta är dock inte sant. Tritium finns inte i havsvatten men behövs i lika mängder för denna typ av fusion. Det finns idag ca: 20kg av detta ämne på hela planeten, Tritium har en halveringstid på ca: 12 år…vilket gör det ännu dyrare, idag ca: $30k/gram eller $850k/oz. Det är helt ohållbart vilket innebär att blanket/breeding problematiken måste lösas, se ovan.

  Detta är bara några problem som finns med fusion, listan kan göras lång.

 47. SatSapiente

  #41 Magma
  Borsystemet i våra kärnkraftsreaktorer innehåller stora tankar med varmhållen vattenbaserad borlösning som vid påkallat behov kan pumpas in i reaktorn. Borsystemet är en backup för att stoppa reaktorn om det ordinarie systemet med hydraulisk eller elektrisk inskjutning av styrstavar i reaktorhärden skulle fallera. Nackdelen med att föra in borlösning är att härden ”förgiftas” och att reaktorvattnet måste renas innan det går att starta reaktorn igen, en process som tar flera dagar.

 48. Magma

  # SatSapiende 47
  Är helt med på det men återgav kortversionen. Jag jobbade en gång på 70-talet där just de tankarna tillverkades och även om vi inte var kärnkraftsingenjörer så hade vi ändå en ganska så bra insikt i funktionen eftersom vi var intresserade och tyckte att vi arbetade med framtidsorienterad teknik, och det tycker jag nog är ett kännetecken för kärnkraftstekniken än i dag även om ”Fäll din (statsminister)” lyckades få till ett tanke- och forskningsförbud i sin kampanj för att vi skulle ”slippa radioaktivt vatten i våra värmeelement” – enbart ett uttryck som bevisar att det fanns lika verklighetsfrånvända politiker då som nu …

 49. Benny

  Den här sammanfattningen i början där man påstår att man blir oberoende av Ryssland är ju nonsens! Ryssland är stor leverantör av bränsle till kärnkraft och har ca 20% av marknaden alltså betydligt mer än deras andel av olja och gas. Sedan att just Sverige inte köper kärnbränsle direkt från Ryssland har ju liten betydelse för har man 20% av marknaden så kan man påverka ändå. USA är beroende av import från Ryssland t ex och kärnbränsle undantas från sanktionerna på hycklarens vanliga maner! Sedan att kärnkraft är långt bättre än alternativen är en annan sak!

 50. Nibe, tillverkar värmepumpar, har stött på problem, omställningen från gas till el, värmepumpar, för uppvärmning i Europa har gått i stå och nu behöver man dra ner på tillverkningen. Hur svårt var det att förutse det, EU och UK har mindre än hälften av Sveriges elförbrukning per capita och då lär man också ha elproduktion och ett elnät dimensionerat för det, sen blir det inte bättre av att man samtidigt ska elektrifiera alla transporter. Det löser sig sen sa han som sket i handfatet.