Vatten – Guldrening

Bristen på rent dricksvatten och utsläpp av giftigt avloppsvatten är ett av våra största globala problem. Men nu har ett forskarteam ledd av Flinders University i Adelaide, Australien upptäckt ett nytt sätt att bryta ner och potentiellt ta bort giftiga organiska kemikalier, inklusive azofärgämnen, från avloppsvatten, med hjälp av en kemisk fotokatalysprocess som drivs av ultraviolett ljus

vattenrening

Byggkoll https://byggkoll.byggtjanst.se/artiklar/2022/april/risk-for-brist-pa-kemikalier-till-vattenrening/

Guld nanokluster hjälper till att ta bort giftiga kemikalier från avloppsvatten

I en artikel publicerad i tidskriften Solar RRL förklarar forskarna att processen innebär att man skapar metalliska ”kluster” av bara nio guldatomer kemiskt ”förankrade” till titandioxid som i sin tur driver reaktionen genom att omvandla energin från absorberat UV-ljus .

Guldnanokluster  samkatalysatorerna förbättrar titandioxidens fotokatalytiska arbete och minskar tiden som krävs för att slutföra reaktionen med en faktor sex.

”Dessa typer av heterogena halvledarmedierade fotokatalyssystem ger en betydande fördel gentemot andra avancerade kemiska processer”, säger Gunther Andersson från Flinders Institute for NanoScale Science and Technology, senior författare till studien, i ett mediauttalande. ”Det kan underlätta mineraliseringen av ett stort antal organiska föroreningar, som azofärgämnen, till vatten- och koldioxidmolekyler med hög nedbrytningseffektivitet.”

Andersson förklarade att en mängd olika fysikaliska, kemiska och biologiska processer för närvarande används för att avlägsna cancerframkallande och motsträviga organiska föreningar från vatten. Detta beror på att kemiska industrier, inklusive färgtillverkning och textil- och kosmetikaproduktion, släpper ut giftiga och icke biologiskt nedbrytbara färgämnen i miljön.

Nästan hälften av de färgämnen som används inom textil- och färgämnesindustrin är azofärgämnen. Metylorange – en av de vanligaste indikatorerna som används inom analytisk kemi för att bestämma pH-värdet är bland de mycket använda vattenlösliga azofärgämnena.

Med detta i åtanke har forskarna också visat användbarheten av guldkluster katalysatorn och modifierade halvledare för syntes av nya fotokatalyssystem för nedbrytning av metylorange.

I en andra studie, publicerad i Applied Surface Science , testade de fotokatalys i en virvelvätskeanordning utvecklad vid Flinders University.

De ville ta itu med frågan om traditionella reningsmetoder som ofta inte effektivt tar bort farliga föroreningar från avloppsvattnet.

”Anledningen till detta är att vissa kemikalier, särskilt de med aromatiska ringar, är resistenta mot kemisk, fotokemisk och biologisk nedbrytning,” sa Anahita Motamedisade, huvudförfattare till tidningen. ”Dessutom genererar de farliga biprodukter – genom att oxidera, hydrolysera eller genomgå andra kemiska reaktioner – av syntetiska färgämnen som innehåller avloppsvatten, som är detekterbara var de än slängs. Vi hoppas kunna bygga vidare på dessa mer hållbara och grundliga fotokatalytiska nedbrytningsprocesser för att hjälpa till att helt ta bort toxiner och ta itu med detta globala problem.”

Nano solution for removing toxic dyes

https://news.flinders.edu.au/blog/2024/03/20/nano-solution-for-removing-toxic-dyes/

 

Claes-Erik Simonsbacka

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Claes-Erik S., Tack! Ännu ett exempel på att mänsklig nyfikenhet inte bara ställer till elände utan även kan rätta till misstag så länge politiken inte får styra i blindo.

 2. Tackar!
  Jo, vattenförstöring är ett gigantiskt problem – och dessutom något vi kan förbättra med hyfsat enkla medel i både I – länder och U – länder.

  Det är därför jag försöker driva på den högst allvarliga bieffekter av storskalig vindkraft.
  Vindkraft behöver nästan dagligdags backup i form av vattenreglering – våra största vattensystem förstörs nu i vansinnes regleringen, som den gröna mardrömmen kastat in oss och naturen i.

  Tokregleringen dödar oändliga miljarder med insektslarver, fiskyngel, ökar oxideringen av mineraler och slammar igen bottnarna – vi skickar sedan detta vatten till ett plågat Östersjön och omgivande vatten.

  Jag har själv tvingats se min barndomsälv tömmas på liv och plågas i dessa fruktansvärda regleringar för att rädda vindkraftelen – en storskalig miljökatastrof som flyger helt under radarn.

  Samhället och våra myndigheter måste börja använda hjärnan och räknedosan och dom måste våga vägra grön idioti.

  Vattenkraft är fantastisk för ett samhälle medans – extrem kortidsreglering är en katastrof.

 3. Lasse

  #2 Magnus B
  Om det ställer till problem så får vi väl bygga reglerdammar nedströms utloppet av kraftverket.

  Rening av dricksvatten är en sak som naturen är bra på.
  Grundvatten är ofta rent och drickbart tack vare processer i marken. Om det går att göra med guldmembran så är det ett framsteg.
  När det finns gott om saltvatten och energi är omvänd osmos valet. Fast då kanske man inte skall spola toaletter med renat vatten.

 4. Joachim

  Intressant spaning Carl-Eric. Otroligt vad det går att hitta om man pluggar fysik och kemi. Man får hoppas guld och UV-ljus är kostnadseffektivt också.

  På tal om vatten, vet någon mer om Francos närapå uttorkade dricksvattenreservoar?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vattnet-tar-slut-i-barcelona-riktigt-illa

  Brukar meteorologer förresten studera träd?

 5. Claes-Erik Simonsbacka

  Enligt FN:s världsvattenutvecklingsrapport 2021 rinner cirka 80 % av det globala avloppsvattnet tillbaka till ekosystemet utan att behandlas eller återanvändas. Detta orenade avloppsvatten innehåller en betydande mängd föroreningar och föroreningar som måste avlägsnas innan det säkert kan användas för dricksändamål. Det globala behovet av att behandla giftigt avloppsvatten enligt dricksvattenstandarder är därför betydande på grund av ökande föroreningsnivåer, befolkningstillväxt, industriell verksamhet och problem med vattenbrist nästan över hela världen.

  Mvh,

 6. SatSapiente

  #3 Lasse
  Nu finns det ju inte bara ett kraftverk i varje älv, så din idé kommer inte att fungera. I alla stora älvar ligger kraftverken på rad och blir beroende av varandra och flödet genom (eller förbi) ett verk måste samordnas med de övriga. Ett delikat arbete att planera produktionen i en älvsträckning. I Luleälven tar det c:a 3 dagar innan översta vattendroppen i älven når Bottenviken.

 7. Roland Salomonsson

  Klimatbedrägeriet är en fjärt i atmosfären jämfört med jordens stora brist på sötvatten.

  Sötvatten kan inte hållbart återskapas annat än med BESKOGNING. Det är till sådant som alla resurser skapade för klimathantering bör användas. Gadhaffi hade hunnit att nästan få ordning på Libyens beskogning när USA fann för gott att döda karlen och slå sönder all skog igen. Det passade inte USA/UK att Libyen skulle visa vägen.

  Det finns etablerad teknik för hur beskogning kan etableras. Israel är duktigt och har hjälpt Jordanien, Kina, Indien för att nämna några.

 8. Sören G

  Vinodling kan bli omöjligt i flera syd-europeiska länder enligt dagens klimathotsvarning i nyheterna i P1.

 9. Robert Norling

  #8 Sören G
  Då får det bli ölbryggning i stället🤔

 10. Micke

  Dax att sluta diska mjölkpaket snacka om slöseri med dricksvatten. Bättre att elda upp dom, då det kostar mycket energi att återvinna den lilla mängd papper dom innehåller, det gäller för övrigt dom flesta förpackningar av papper och plast.

 11. SatSapiente

  #10 Micke
  På många förpackningar står det att förpackningen efter insamling kan energiåtervinnas, vilket i klartext innebär att den eldas upp.
  Det som redovisas som återvunnet är en mycket större procent än det som verkligen blir nya produkter. Återvunna alu-burkar blir aldrig nya alu-burkar, kraven på renhet gör att det åtgår jungfruligt aluminium till burkarna. Insamlat färgat glas blir aldrig till nya glasförpackningar. Insamlade alkaliska batterier blir aldrig råvara för nya alkaliska batterier. Listan kan bli hur lång som helst.

 12. P-O

  Ursäkta men jag har svårt att se vad denna, i och för sig intressanta artikel, har på Klimatupplysningen att göra.

 13. Magma

  #10, 11
  Energiåtervinning är en alldeles för underskattad återvinningsmetod. Det är enkelt för var och en att sortera och det går inte åt extra resurser för rengöring och finsortering och med dagens rökgasrening så är de farliga utsläppen näst intill noll.

 14. foliehatt

  SatSapiente, #11,
  det vore intressant att få se den där listan på saker som sorteras ut men aldrig återanvänds.

  Det är ju inte endast energi- och koldioxidområdet som vi behöver titta på genom ekonomisk rimlighets-glasögon.

 15. Claes-Erik Simonsbacka

  #12 P-O

  Om bloggen

  Utdrag:

  ”Bloggen erbjuder en plattform där olika åsikter inom klimat-, energi-, och miljödebatt kan mötas.”

  https://klimatupplysningen.se/om-oss/om-bloggen/

  Mvh,

 16. Claes-Erik Simonsbacka

  Vattenbrist kommer att påverka över 30 % av världens befolkning

  En studie från World Resources Institute (WRI) föreslår att över 50 länder kommer att uppleva hög till extremt hög vattenstress fram till 2050.

  Vattenbristen förväntas bli allvarligast i Mellanöstern, Nordafrika och delar av Sydeuropa.

  Rapporten belyser behovet av hållbara metoder för vattenförvaltning för att hantera den växande globala vattenkrisen.

  Vatten är inte bara livsnödvändigt för djur och växter, utan kommer sannolikt också att bli en omstridd resurs i delar av världen under de kommande årtiondena. Enligt FN:s siffror var den globala vattenstressen, dvs. andelen vatten som tas ut för användning inom industri, jordbruk eller privata hushåll i förhållande till tillgängligt vatten, hanterbar på 18,2 % år 2020. År 2022 levde dock 2,4 miljarder människor i områden som i vissa fall är utsatta för extrem vattenstress.

  Det är inte möjligt att fastställa exakt hur hög denna siffra kommer att vara 2050 på grund av många faktorer som den globala befolkningen eller den ekonomiska och politiska utvecklingen i tillväxt- och övergångsländer. Det är därför forskarna för närvarande arbetar med scenarier i stället för mer exakta uppskattningar. Det är dock säkert att efterfrågan på vatten kommer att öka stadigt och att många länder redan förbrukar mer än de har tillgängligt.

  Enligt WRI motsvarar det använda scenariot en ”business as usual”-framtid med temperaturökningar på mellan 2,8 och 4,6 grader Celsius till 2100 och en värld som förblir ojämlik. Förutom hela Arabiska halvön, Iran och Indien hör de flesta nordafrikanska länder som Algeriet, Egypten och Libyen till de länder som förväntas förbruka minst 80 procent av det tillgängliga vattnet år 2050.

  Vattenbristen är dock inte begränsad till tillväxtländerna. Sydeuropeiska länder som Portugal, Spanien och Italien uppges också redan vara utsatta för hög vattenstress, och situationen i Spanien kommer att förvärras avsevärt fram till 2050. För Frankrike och Polen antar WRI-experterna en medelhög till hög vattenstress, vilket motsvarar en förbrukning på 20 till 40 procent av tillgängliga resurser.

  https://oilprice.com/The-Environment/Global-Warming/Water-Shortages-to-Impact-Over-30-of-the-Worlds-Population.html

  Mvh,

 17. TorbjörnR

  #16 Claes-Erik S

  Skulle uppskatta om vi slipper RCP8.5 på denna blogg. Kan inte tolka din kommentar som något annat.

  Hade det varit en seriös diskussion om vattenbrist så hade den varit jätteintressant.

  4,6 graders ökning på 75 år är galet.

 18. Claes-Erik Simonsbacka

  #17 TorbjörnR

  Är det endast uppgifter i scenario RCP 8,5 som du anser att jag ska undvika, att publicera?

  RCP 8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxid
  RCP 6 – koldioxidutsläppen ökar fram till 2060
  RCP4,5 – koldioxidutsläppen ökar fram till 2040
  RCP 2,6 – koldioxidutsläppen kulminerar omkring år 2020

  Skandalen om RCP8.5: Därför är katastroflarmen fel

  https://klimatupplysningen.se/skandalen-om-rcp8-5-darfor-ar-katastroflarmen-fel/

  Mvh,

 19. TorbjörnR

  #18 Claes-Erik

  RCP8.5 landar i utsläpp på ca 100 Gton co2 per år. Jämför det med dagens knappt 40 Gton dvs helt orealistiskt!

  När det dessutom modelleras med ECR om kanske 3-5 ggr så blir resultaten bara löjliga utifrån dagens observationer som tydligt visar att klimatmodeller går 40-80% för varma bla visat av Roy Spencer,

  Det finns så många andra ställen tex i MSM och Public Service där vi ständigt matas med orimliga saker.