frihandel

Blir klimatfrågan ett handelshinder?

I ett tidigare inlägg diskuterade vi hur man på bästa sätt hjälper utvecklingsländerna ut ur fattigdomen. De flesta kommentatorer röstade på frihandel och jag håller naturligtvis med. Bort med tullar, export/importhinder och subventioner till inhemska verksamheter som inte klarar av att vara konkurrenskraftiga. Men det är naturligtvis önsketänkande. Klimatfrågan riskerar att ytterligare försämra läget för   →

Centern mitt i prick

I dagens DN Debatt kritiserar CUF:s ordförande Magnus Andersson sitt partis miljöpolitik och menar att det som är centralt för att kunna möta klimathotet är en fortsatt ekonomisk utveckling. ”De länder som nu håller på att industrialiseras måste tillåtas att utvecklas ekonomiskt för att ha råd att investera i mer klimatvänlig teknik. Handel har alltid   →