miljöpolitik

Mindre till klimatet, mer till miljön

”Jag hoppas att regeringen kan våga tänka om och prioritera de områden i miljöpolitiken som inte verkar vara trendigast just för tillfället”, skriver Mikaela Valtersson, miljöpartist, i Teknikdebatt. Och det är faktiskt lite historiskt. För vad Mikaela menar är att det är för mycket fokus på (det trendiga) klimathotet, vilket i sin tur gör att   →

När klimatet är viktigare än människorna

Matilda Ernkrans, socialdemokraternas miljöpolitiska talesperson och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, vill att Sverige skrotar sina överblivna utsläppsrätter. Något annat är enligt henne inte tänkbart. Utsläppsrätterna är, enligt Ernkrans, ett resultat av svenskarnas (och sossarnas) miljö- och klimatarbete. De är effekten av att Svensson cyklat till jobbet, slängt oljepannan, köpt en dyr etanolbil, bytt till   →

Miljöpolitisk debatt i SR

Något att lyssna på i helgen?

Alliansens miljöförslag

Igår presenterade alliansen sin miljöpolitik för kommande mandatperiod. I den föreslås bland annat att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Dessutom är tanken att Sverige år 2020 ska ha 50 procent förnybar energi. Och våra bilar ska år 2030 vara oberoende av fossila bränslen. Sverige har redan i dag   →

En kristdemokrat säger ifrån

Nina Ekelund skriver i en debattartikel i Kristdemokraten att ”klimatskeptikerna måste lära sig att skilja på väder och klimat”. Hon är upprörd över att tre kristdemokrater – Alf Svensson, Ingemar Vänerlöv och Lars Gustafsson – driver en klimatlinje som avviker från övriga partiets. Alf Svensson ”hyllas” dessutom enligt Nina Ekelund på TCS, vilket kan tyda   →

Europas classe politique är feg och girig!

Det behöver inte längre råda någon tvekan om att klimatpolitiken inom EU har helt andra motiv än klimatet. Den franska regeringen försökte den 1 januari att driva igenom en skatt på koldioxidutsläpp på 173 SEK per ton. Lagförslaget underkändes dock av det franska konstitutionsrådet med två motiveringar: undantagen som enligt lagtexten medgavs från kolskatten stred   →

Centern mitt i prick

I dagens DN Debatt kritiserar CUF:s ordförande Magnus Andersson sitt partis miljöpolitik och menar att det som är centralt för att kunna möta klimathotet är en fortsatt ekonomisk utveckling. ”De länder som nu håller på att industrialiseras måste tillåtas att utvecklas ekonomiskt för att ha råd att investera i mer klimatvänlig teknik. Handel har alltid   →