Centern mitt i prick

I dagens DN Debatt kritiserar CUF:s ordförande Magnus Andersson sitt partis miljöpolitik och menar att det som är centralt för att kunna möta klimathotet är en fortsatt ekonomisk utveckling.

”De länder som nu håller på att industrialiseras måste tillåtas att utvecklas ekonomiskt för att ha råd att investera i mer klimatvänlig teknik.
Handel har alltid varit grunden till fattigdomsbekämpning. Att vi handlar med världens mindre utvecklade länder gör att de kan bygga sitt välstånd. Det är också fattigdomsbekämpning som kommer att skapa möjlighet för dessa länder att satsa på miljövänlig teknik. Minskad konsumtion, tullar, hinder och subventioner av egna varor är det i särklass bästa sättet att tvinga fattiga länder fortsätta vara fattiga.
Därför är vänstersidans demagoger som predikar mindre konsumtion och handel det största hotet för människor i fattigare länder och för miljön.”

Tänka sig att en centerpartist skulle skjuta mitt i prick.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Marcos

  Med andra ord, vi ska konsumera mera för att bekämpa fattigdomen. Det låter ju hållbart i längden.
  Vi förstör deras länder genom att de producerar och försör sin egen närmiljö med allehanda utsläpp (de har ju inte råd mer miljömässig produktion) så att vi kan konsumera utan att vår närmiljö tar nämnvärd skada. Det låter ju hållbart i längden och mycket ädelt av oss. 🙂

 2. L

  Marcos, om du läser artikeln en gång till kanske du ser att syftet är att hjälpa, inte att stjälpa. Utan inkomster kan ingen satsa på modernare teknik och bättre miljö.

 3. Magnus S

  Marcos.
  Du måste inse att utvecklingen gör att resurser används mer effektivt. Sovjet och Kina var inte några under av utveckling under lång tid och de hade också enorma miljöproblem. Nu går det och rätt håll.
  Främja frihet, globalisering och handel. Det driver, har drivit och kommer att forsätta att driva utvecklingen. Kyoto och andra socialistiska projekt gör i bästa fall promille för miljön i jämförelse. Men troligen skadar det istället!

 4. ”För mig är det självklart att liberalism och miljö hänger ihop. Den person eller det företag som medvetet bidrar till den globala uppvärmningen och därmed riskerar att förstöra andra människors egendom eller i värsta fall liv, ska naturligtvis ersätta i motsvarande grad som den skitar ner.”
  ”Styrande skatter kommer ibland att vara nödvändiga, men de måste vara så välriktade att de inte straffar dem som tar sitt ansvar.”
  ”Europeiska unionen har möjligheterna att straffa dem som inte följer avtal. Inom EU skapas med hjälp av handel med utsläppsrätter de drivkrafter som behövs för att det ska vara lönsamt att vara miljövänlig. Men tyvärr används utsläppsrätter på för få områden och de är för billiga.
  Politikens uppgift är att kraftigt minska antalet utsläppsrätter, så priset kan komma upp från dagens för låga nivå. Då kommer också överväganden om investeringar i miljövänlig teknik snart att bli mer attraktiv än att köpa fler utsläppsrätter.
  Men handeln med utsläppsrätter måste också utökas till persontransporter. Att flyget i dag inte betalar för det de växthusgaser de släpper ut är ohållbart. Även här skulle utsläppsrättshandel stimulera privat forskning på nya flygbränslen och mer sparsamma starter och landningar.”
  Mitt i prick! Det här skriver jag under på! Men gör du det?

 5. Magnus S

  Det är det friskaste som sagts från någon rikspoliktiker på mycket länge. Snart kommer även AGW-bluffen att vara avförd från agendan och då kan sverige och det globala samfundet fokuera på de viktiga och verkliga miljöfrågor som får stå tillbaks för CO2 hysterin.

 6. Christopher E

  Biten om u-länder och handel är OK. Också OK att satsa på miljövård som ger konkreta resultat istället för symboliska.
  Utsläppsrätter har dock inget konkret resultat mer än att göra oss alla fattigare och fördyra energin ytterligare. Här går Magnus Andersson emot sig själv, som samtidigt klagar över en redan tredubblad energiskattehöjning och riktigt konstaterar att fattigdom ger dålig miljö. Fördyrade transporter, inklusive flyg, minskar också den globala handel han talar sig varm för.
  Konkret miljövård utesluter hela koldioxidhysterin, eftersom åtgärder där inte ger mätbar effekt.

 7. I ett annat inlägg skrev du att John Tierney på NYT försökte smyga in sanningen. Jag tycker då han är rätt straight forward.
  Här skriver du att Magnus Andersson på CUF är rätt ute, men han föreslår faktiskt ökad styrning via utsläppsrätter, där dessa i ökad utsträckning ska reduceras för att sänka CO2-utsläppen. Vidare bejakar han faktiskt inte att utvecklingsländer använder fossil energi, utan skriver bara att de ska få råd att använda ny miljövänlig teknik…
  Han kritiserar även hur effektiv dagens politik är, liksom bl a kilometerskatten. Det är i detalj(!) saker jag kritiserat på center- och CUF-bloggar, bl a hans egen, men är i grunden inget anant än en förändring rörande *hur* en stor CO2-nedskärning ska uppnås.
  Det backades från viss planekonomi och liberal handel i Johan Norbergsk anda förordas som del i lösningen. Bra! Men annan planekonomi försvaras av Magnus!
  Norberg tar i sin bok ”När människan skapade världen” parti för Björn Lomborgs hållning, att nedskärningsmål inte är det viktiga.

 8. Magnus A: Du har helt rätt i att herr Andersson är på fel spår när det gäller en del. Men han visar även glimtar av insikt, vilket jag tycker är bra.
  En fråga till er: Vilka svenska politiker har idag modet att ifrågasätta människans skuld till klimatförändringarna? Förutom Per Welander, förstås. 🙂

 9. Jo, bollen har kanske trillat upp på mittfältet, men tycker inte riktigt den passerat mittlinjen än. Beklagar min ton som ofta blir för ”magistral”. Detta är en snygg och utmärkt tillgänglig sajt som lyckas skapa nödvändig debatt och kommunikation i frågan!
  Förresten. En aktuell artikel av Vaclav Klaus som (jag inte läst än men som) säkert förklarar vad som står på spel:
  ”Climate alarmists pose real threat to freedom”
  http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23358915-7583,00.html
  (Btw: Ser förresten att RealClimate.org just nu kör något liknande brännvinsadvokatyr mot Nir Shaviv (där datumavvikelser för olika metoder nämns, vilka dock inte falsifierar synk i de proxy Shaviv studerat), samt i sista stycket menar att felet är ifrågasättandet av att människan styr klimatet. Sajten som startade för att försvara den felaktiga ”hockeyklubban” har uppenbarligen en politisk agenda.)

 10. Marcos: blir lite irriterad på detta. Tror du att fattiga länder kan hoppa över 50 års teknikutveckling och plötsligt bara producera produkter med kliniskt rena fabriker? Hela västvärlden har gått precis samma väg med skitiga industrier, sweat shops, barnarbete och annat elände. Det tar tid att utveckla fungerande industrier men när vi väl blir tillräckligt rika kan vi ta itu med miljöproblem (vilket vi gör i västvärlden).
  Frihandel är det absolut bästa sättet att minska fattigdomen. Och fabriker som styrs i utländsk regi i fattigare länder betalar både högst löner och är mest miljövänliga.

 11. Ni väljer vad ni vill läsa, jag väljer vad jag vill läsa. Är det inte härligt att leva i en postmodern värld så säg? 😀