Klimatoberoende översvämningar

Reuters UK berättar idag att det, enligt en ny rapport, inte var klimatförändringarna som orsakade förra årets enorma översvämningar i norra England. Översvämningarna var en exceptionell händelse som statistiskt sett inträffar vart hundrade till tvåhundrade år och ingick inte i någon trend, sa Terry Marsh och Jamie Hannaford på Centre for Ecology and Hydrology.
”Historiska översvämningsdata visar inga tecken på någon ökning av översvämningsmagnituden”, tillade Terry Marsh.
Ett efter ett försvinner bevisen som tio små negerpojkar.
Läs även vad Guardian skriver idag.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Dom säger också att skadorna ökar när man bygger för nära flodbäddarna. Vilket betyder att minskade koldioxidutsläpp aldrig kan ersätta sunt förnuft om man vill planera för en hållbar framtid.

 2. ”The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.”
  Bertrand Russell

 3. Marcos

  Haha, det verkar som om ni knappast är fulla av ”doubt” eftersom ni i själva bloggens namn uttrycker det självsäkra påståendet om ”The Climate Scam” .
  Det här blir bara roligare för varje inlägg o kommentar! Snälla fortsätt! Ett gott skratt förlänger livet… 😀

 4. Jag vill inte säga ”vad var det jag sa” men… vad var det jag sa? Skrev om orsakerna till dessa översvämningar redan i november förra året: http://unrealclimate.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
  Kortfattat kan man säga att hur mycket eller lite nederbörd England får under sommarhalvåret beror på polarjetens placering. Förra sommaren låg denna ovanligt långt söderut vilket medförde att lågtryck obehindrat kunde vandra över området, samtidigt som varm luft från Afrika pumpades upp över Grekland och medförde torka och rekordtemperaturer där.
  När ska media lära sig att väder är inte klimat?

 5. Christopher E

  Ska vi tolka Marcos inlägg som att han fortfarande vill tro att översvämningarna beror på någon global uppvärmning, oberoende av vad forskning säger?
  Fakta tycks i alla fall inte vara inblandat i hans munterhet.

 6. Marcos

  Christopher E: Jag svarade på Maggies kommentar ovan. Hon talar om att man ska vara full av tvivel men är det knappast själv.
  Och är det så att man kommit fram till att tillfälliga översvämningar som var mycket lokala inte var direkt orsakade av CO2-ökning så är det fine.
  Återigen, långsiktiga trender är det intressanta, dvs sedan vi började frigöra CO2 på allvar på jorden. Se gärna Nasas diagram över hur globala temperaturerna ökat sett över en 100- eller 50-årsperiod på data.giss.nasa.gov/gistemp/2007/
  Så just det, fakta är inte det som jag skrattar åt utan alla roliga kommentarer här… 😀

 7. Håller helt med Marcos!
  Översvämningen i England är inte ett ”bevis” för klimatförändringen. Jag har inga problem att acceptera att den har helt andra orsaker, liksom flera av de kraftiga oväder som härjat de sista åren. Men ni försöker ju paradoxalt nog använda den som någon sorts bevis på att en klimatförändring inte sker genom att påstå att man hävdat att det finns ett samband mellan den och klimatförändringen.
  Och våga inte missbruka Russells namn 😉

 8. ”Men ni försöker ju paradoxalt nog använda den som någon sorts bevis på att en klimatförändring inte sker”
  Snacka om att vända på argumentet. Om du inte har öppnat en dagstidning de senaste två åren, eller tittat på SVT/TV4:s nyhetssändningar så kan jag informera dig om att det är dessa kanaler som använder isolerade extrema väderhändelser som bevis på att det förekommer klimatförändringar.
  Att skeptiker sedan påpekar att så inte är fallet innebär endast att vi motbevisar dessa specifika påståenden, ingenting annat. Vad du har gjort här är att körsbärsplocka Maggies inlägg och använt det som startargument vilket är a) otroligt oinformerat eller b) otroligt korkat.

 9. Det finns ingen missbruk av Russells namn här, de stensäkra alarmister skrattade på marcos sätt om de skeptikerna sa men nu visar det sig att deras ”bevis” minskar i antal i rasande takt…

 10. recon: jag håller med dig om att det är beklagligt att media missbrukar enstaka extrema väder för sensationssyfte. Även vi som tycker att det ligger någonting i rådande teorier om klimatförändringen gillar inte att media sprider felaktig information (men det är en annan debatt…). Men det är fortfarande inget ”bevis” eftersom det är vetenskapsmännen och inte media eller lekmän som utformar teorierna.

 11. Marcos: ”Se gärna Nasas diagram över hur globala temperaturerna ökat sett över en 100- eller 50-årsperiod på data.giss.nasa.gov/gistemp/2007/
  Så just det, fakta…”
  Är fakta som bevisar din sak att CO2 ökat? Ingen har förnekat det! Det är ju frågan om CO2 orsakar en starkt uppvärmning som frågan gäller. Där skriver Tharand att ”vetenskapsmännen … utformar teorierna”, men IPCC mest använda argument för att CO2 orsakar värme torde vara MBH98, som var statistiska fel och manipulation av data av Michael Mann. En person som f ö inte ens kallar sig själv statistiker, vilket förklarar många felaktiga påståenden om diagrammet som han gett (och som han förekar trots att de finns inspelade på video).
  På mycket mer än samvariation CO2 och temperatuir samt modeller grundar sig ju inte hypotesen man made global warming. Den kurva du visar visar också en begynnande temperaturnedgång tidigt 2000-tal (och jag är osäker på om det är den ”McIntyre”-justerade kurvan eller inte). Vidare är många mätstationer placerade i städer, och de flesta stationer utanför USA anses vara av särskilt dålig kvalitet. Dock har temperaturen sedan 70-talet och under 1900-talet. Det förnekar jag inte. Idag ligger dock temperaturen nära tidiga 80-talets temperatur.
  När det så gäller CO2-halten känner du väl till att fossilt CO2 bara uppmätts till enstaka procent av CO2 i atmosfären, vilket är konsistent med att upp till 30 gånger mer CO2 än mönniskans utsläpp avges (och upptas) av hav och biosfär varje år. Många kemister anser också att dagens CO2-halt huvudsakligen beror på det 1900-talets värme, och inte på människans utsläpp av CO2. Läs om det här (bygger på NASA:s data):
  http://magnusorerar.blogspot.com/2008/02/kar-mnniskan-co2-halten.html

 12. Dock har temperaturen _STIGIT_ sedan 70-talet och under 1900-talet. (Jag borde korrekturläsa!)
  Förresten: Hur kommenterar du att klimatmodeller beträffande värme på olika latitud och altitud fullständigt misslyckats?

 13. Marcos

  Hallå alla konspitationsteoretiker!
  Tills ni presenterar entydiga bevis som en stor del av forskarkåren inom klimatområdet i världen ställer sig bakom på det sätt som de ställt sig bakom de etablerade teorierna som menar att ökad CO2 i atmosfären leder till obalans och klimatförändringar, så kommer ni inte att omvända mig.
  Jag är ingen vetenskapsman med inriktning på klimatforskning så jag sätter min tillit till de mest trovärdiga källorna just nu, dvs NASA och FNs klimatpanel. Jag är en lekman på området och jag vet ingen annan källa har samma uppslutning och trovärdighet, och nej, jag tror inte på att deras forskningsresultat eller deras slutsatser är köpta av stödpengar eller andra förmånder. Tvärt om tror jag att många i FNs klimatpanel velat tona ner effekten av CO2s klimatpåverkan eftersom de inte velat skapa masspanik, börsras, överdrivna reaktioner från olika håll mm.
  Jag tror inte på de dolda agendor ni presenterar. Tron på sådana är typiska tecken på paranoida konspirationsteoretiker eller religiösa personer som klamrar sig fast vid en övertygelse och de halmstrån av ”bevis” de kan hitta. De känner sig marginaliserade, vilket även ni ger uttryck för på den här bloggen. Ni frågar er, varför blir inte den och den publicerad?
  Och så länge inte det jag beskriver ovan (i stycke 1) händer så kommer inte heller media att ta era konspirationsteorier på allvar. Av den enkla anledningen kommer ni att faktiskt även vara marginaliserade och bara kunna föra en dialog med riktigt engagerade klimat- och miljöintresserade som exempelvis mig själv. Er påverkan på den allmänna opinionen kommer att vara som en fis i rymden tills ni får det breda stöd jag talar om ovan. Så rikta in er på att få de seriösa forskarna i gemen att hitta och presentera entydiga fakta som stöder den tes ni driver, om ni nu vill göra avtryck på riktigt. Först då kan ni omvända mig.
  Argument som handlar om dolda agendor hos forskare inom NASA och FN, om väder istället för klimat, om socialister på krigsstigen, om ”rättvisa” etc, sådana argument kommer inte att bita på någon. Men de är roliga att läsa! 😀

 14. Christopher E

  Marcos, om jag förstår dig rätt är det långsiktiga trender på sådär 100 år som övertygat dig att den globala uppvärmningen måste vara människans ansvar… vilket vi skeptiker till din stora munterhet alltså ifrågasätter?
  Nu blir jag nyfiken. Det är ju riktigt att temperaturen ökat något (om än ryckigt) under 100 års tid, vi vilket skeptiker håller med om, så det är ju inte mycket att skratta åt (förutom att värme är ganska skönt, förstås). Hälften av den ökningen eller mer ligger före 1940 och därmed före koldioxidutsläppen även enligt klimatpanelen haft mer än försumbar inverkan. Dessutom är ju 1900-talet bara en fortsättning på uppvärmning ända sedan 1600-talet (även den ryckig, dock). Längre tillbaka i tiden var det det ju lika varmt som nu eller varmare, utan något eldande av kol och olja. Och innan det kallare, och så vidare, i cykler som pågått åtminstone de senaste 12000 åren. 1900-talet passar precis in i mönstret.
  Så varför är du så övertygad om att klimatkurvan under 1900-talet är orsakad av människan? Och varför är det så lustigt att anta att de naturliga cyklerna fortsatt som vanligt och inte tvärnitat någon gång efter 1900-talets mitt?
  Du verkar ju vara en glad kuf. Ta gärna reda på hur GISS-kurvan du länkar beräknas och varför den skiljer sig så markant från alla andra temperaturserier om du vill ett riktigt gott skratt.

 15. Christopher E

  Hej Marcos igen, nu läste jag ditt senaste inlägg och förstår att jag slösat min tid. Du är ju inte intresserad av själva vetenskapen.
  Du är övertygad därför att du tror att de flesta andra också är övertygade? Det var ju i alla fall ärligt. Undrar om de andra tänker likadant…
  Själv föredrar jag att tänka själv.
  Visst har du rätt i att skeptiker är i numerärt underläge i denna hysteriska klimatpanik. Men ett visst inflytande har de allt. Att USA håller sig utanför klimatavtal är tex. mycket skeptikers förtjänst. Skeptiker påverkar också ledarna i länder som Kina och Indien till att hålla sig utanför avtalen.

 16. Marcos

  Christopher: Du kan inte ha läst mitt inlägg nyss. Det är inte upp till mig att bevisa någonting. Jag är en lekman på området. Det är upp till den sida du företräder att få fram forskare med motbevis som slår igenom på bred front i forskarvärlden och massmedia.
  Jag citerar mig själv:
  ”Tills ni presenterar entydiga bevis som en stor del av forskarkåren inom klimatområdet i världen ställer sig bakom på det sätt som de ställt sig bakom de etablerade teorierna som menar att ökad CO2 i atmosfären leder till obalans och klimatförändringar, så kommer ni inte att omvända mig.
  Jag är ingen vetenskapsman med inriktning på klimatforskning så jag sätter min tillit till de mest trovärdiga källorna just nu, dvs NASA och FNs klimatpanel. Jag är en lekman på området och jag vet ingen annan källa har samma uppslutning och trovärdighet, och nej, jag tror inte på att deras forskningsresultat eller deras slutsatser är köpta av stödpengar eller andra förmånder. Tvärt om tror jag att många i FNs klimatpanel velat tona ner effekten av CO2s klimatpåverkan eftersom de inte velat skapa masspanik, börsras, överdrivna reaktioner från olika håll mm.
  Jag tror inte på de dolda agendor ni presenterar. ”
  Det krävs alltså en kritisk massa av seriösa klimatforskare för att omvända mig… Lycka till!

 17. Marcos

  Christopher: Är du en klimatforskare? Expert på området?
  Jag litar inte på den breda massan utan jag litar på att om den breda massan av forskare och experter på området kommer fram till en gemensam ståndpunkt så är den sannolikt den som är mest tillförlitlig. jag tror inte på dolda agendor. Och på tal om USA, många av forskarna är amerikaner, borde det inte t o m öka deras trovärdighet då eftersom de egentligen borde stå på ”skeptikernas” sida?
  Och vad gäller massmedia kanske jag ska tillägga att det är seriösa massmedia jag tänker på. Att blanda ihop väder och klimat som många gör (både skeptiker och icke-skeptiker) ger jag inte mycket för.
  Tänka själv kan jag göra, men forska seriöst på området har jag inte tid med. Har du?? 😀

 18. Jerker Andersson

  Hej Marcos
  Hypotesen om att en ökning av CO2 skulle öka jordens temperatur kraftigt vilar i huvudsak på följande grunder.
  – Datormodeller som har ett stort antal olika faktorer som man måste mata in för ett de ska kunna ge ett resultat ut.
  – Man har inte kunnat förklara varför temperaturen har ökat så mycket som den har gjort under 1900-talet mha naturliga variationer. Då måste det vara antropogena växthusgaser som är orsaken. Mao de fick skulden pga att man inte kunde visa på andra orsaker, inte pga att man bevisade att de var orsaken.
  Hur står sig då dessa argument för en vetenskaplig analys?
  Så här långt så har IPCC’s datormodeller slagit fullkomligt fel.
  Det tar tid innan man kan börja jämföra resultatet av en detormodell och den faktiska temperaturen. Om vi börjar med IPCC’s 3 olika scenarior från början av 90-talet så hade de 3 olika kurvor, A, B och C. A var den som visade snabbast ökning och b en lite mer mellanstor ökning och C visade en låg ökning.
  Hur har temperaturen utvecklat sig under denna tiden?
  Jo, temperaturen har utvecklat sig strax UNDER kurva C.
  Vad var då kurva C? Den innebar att alla CO2 utsläpp skulle upphöra helt efter 2000. Vi vet ju att det har gått åt diametralt motsatt håll. Mao har temperaturen utvecklat sig som om det inte tillfördes någon mer CO2. Redan här borde alarmklockorna ringa att något är fel, riktigt fel.
  Den ökningen man inte kunde förklara tidigare har man relativt nyligen kunnat tillskriva till en process som inte blev känd förrän bla Henrik Svensmark började rota i det. Man upptäckte ett starkt samband mellan molnbildning på jorden och solaktivitet.
  Man studerade detta närmare och upptäckte att mängden moln på jorden varierade i takt med mängden kosmisk strålning som träffade jorden.
  Man hade hittat ett samband mellan molnbildning och en naturlig process. Det visade sig sedan att den kosmiska strålningen i sig varierade i takt med solens magnetfältsstyrka. Under 1900-talet har solens magnetfält ökat med ca 100%.
  Man byggde upp en hypotes att den kosmiska strålningen hjälpte till att skapa aerosoler, små partiklar som är en viktig del vid molnbildning.
  Nu fanns ett uppmätt samband, man hade en hypotes om varför det blev så.
  3:e och sista steget är att bevisa att kosmisk strålning skapar aerosoler som är grogrunden för moln.
  Detta experiment som utfördes i en molnkammare lyckades Svensmark få till efter mycket fightande mot de som ansåg att ”Vi vet redan allt så det är trams att utföra ett sådant experiment”. Tillslut fick han loss pengar, byggde upp en molnkammare och testade sin hypotes.
  Resultatet slog tom honom själv med häpnad, det gav ett tydligare samband än han hade hoppats på.
  Nu var kedjan sluten. Det är bevisat att solens magnetfält styr mängden kosmisk strålning som i sin tur ökar/minskar mängden låga moln genom att bilda aerosoler när strålningen slår in i atmosfären med mycket hög hastighet.
  Låga moln har en avkylande effekt på klimatet detta är ett känt faktum i de flesta kretsar, alarmister som skeptiker.
  Änsålänge har både hypotesen och experimentet stått emot försök att falsifiera den.
  Det kommer nog att ta tid för de gamla rävarna att ta till sig denna informationen och smälta det, dvs att det de trodde de visste visade sig vara fel.
  Där har vi den okända faktorn som CO2 fick skulden för.
  Det finns en film om hela processen i delad upp i 6 delar på ca 10min var.
  Se nedan för 1:a delen. Man kommer lätt vidare till de andra 5 därifrån.
  http://youtube.com/watch?v=gkgEUN_TyoA

 19. Jerker Andersson

  Hej igen Marcos!
  Vilka ”seriösa massmedia” läser du i för att få objektiv information om hur klimatet på jorden växlar och vad som är orsaken?

 20. Christopher E

  Marcos:
  Jag har utbildning i relevanta forskningsgrenar men arbetar inte aktivt med klimatforskning. Men jag har har kunskapsgrunden att följa med den vetenskapliga debatten.
  Jag tror inte den breda massan av forskare är så uniform som du antar. Det publiceras en hel respektabel och fackgranskad kritik mot stora delar av syn på mänslig klimatförändring som påstås vara ”konsensus”. Vi får se tiden an.
  Jag tror liksom du inte på dolda agendor. Det finns en hopblandning med ideologi i den frågan, även i forskarkretsar. Det finns också klara religiösa drag i miljörörelsen, i synnerhet när det gäller klimat. Det betyder inte att alla som talar om klimatkris är religiösa, men många är det. För många passar klimathysterin med deras personliga ideologi, men de gör inga försök att dölja denna agenda. Och några är naturligtvis samvetsgranna människor som är ärligt övertygade om ett klimathot.
  I den bästa av världar skulle forskarnas samsyn bildas utifrån en objektiv analys av relevanta forskningsresultat, och gradvis förändras därefter. Jag tillhör dock dem som tror mer på Thomas Kuhns paradigmmodell. Att forskningen bara har plats för en dominerande teori åt gången, ett paradigm. Paradigmet håller ned alla andra konkurrerande teorier genom diverse ad hoc-tillägg tills trycket från motbevisen blir för starkt. Då sker ett paradigmskifte, och det kan gå fort. Ett exempel på ad hoc i klimatdebatten kan vara alla de växthusforskare som nu talar om att naturliga förändringar, nyss utdömda, nu tas tillbaka för att förklara varför värmeökningen ”maskerats” under 7-10 år. Att det skulle vara något fel i grundresonemanget tillåter inte paradigmet.

 21. L

  Marcos, varför skulle vi ödsla tid på att försöka övertyga dig..?
  De flesta som besöker den här bloggen vill utbyta information och försöka förstå vilka mekanismer som driver klimatet. Vi är inte lika självsäkra som du, som till och med tror att IPCC tonat ner koldioxidens betydelse.

 22. Hejsan Maggie,
  På din förra blogg blev du kallad extremist. Vill bara säga att du inte är ensam… På min blogg försöker jag argumentera för fri debatt i alla ämnen, utan att vissa debattörer ska stämplas som extremister och liknande för att kunna avfärdas som suspekta. Så naturligvis har jag blivt kallad ”högerextrem” av Aftonbladet, Pressens Ombudsman och en uppsjö andra instanser med yttrandeprivilegie. Ville bara säga att du är inte så ensam som du kanske tror…
  Gillar din blogg starkt.

 23. Jag tror inte heller att det fanns en dold agenda men rätt många såg ju möjligheterna i att använda rädslan hos folk, media säljer på sensation så det där var ju perfekt, politiker kan ta beslut som var omöjliga att ta bara några år sedan, alla spelar på skuldkänslan för att sälja varor dyrare, vissa organisation får in massa pengar etc….Allt det där har skapat en bubbla helt enkelt, men nu börjar den sprika när den påståda ”vetenskapligt koncensus” som marcos pratar om inte finns!