Ekoteologi – tro utan bevis

Inspirerat av Christopher E:s kommentar:
Att klimatkyrkan är religion och ideologi i en osund mix står ju numera utom alla tvivel.

Tjugohundratalet har fått en syndabock. Den består av en atom kol och två atomer syre och kallas numera förorening eller till och med gift. Sanningen är att koldioxid är basen för varje näringskedja Varje matbit du stoppar i dig har sitt ursprung i atmosfärisk koldioxid. Allt liv på jorden är beroende av denna ”manna”. Varför talar man så lite om det? I Storbritannien har man väckt frågan om koldioxidransonering. Snart blir det väl en dödssynd att bara andas. Detta handlar inte om vetenskap, utan om vidskeplighet.
Författaren Michael Crichton, som bl.a. skrivit boken ”State of Fear”, var den förste som identifierade miljörörelsen som den nya tidens religion. Sedan dess har ekoteologin bara stärkt sitt grepp om människan. I centrum för denna tro finns den globala uppvärmningen. Fast miljöaktivisterna kallar den numera ”klimatförändring”. Fördelarna med detta är dels att de vinner legitimitet, eftersom klimatet alltid har förändrats, och dels att definitionen omfattar såväl uppvärmning som nedkylning, vilket förstås är väldigt bekvämt.
En av ekoteologins främsta demagoger – Al Gore – vrider och vänder på sanningen i syfte att skrämma oss till lydnad. I klimatförändringens spår följer enligt hans predikan oundvikligt naturkatastrofer och massförintelse. Den eventuella uppvärmningens konsekvenser är dock rena hypoteser och gissningar. Ett varmare klimat borde väl snarare gynna oss på norra halvklotet, där majoriteten av världens höglandsområden ligger. Blir det varmare så kommer mer mark att kunna brukas.
Som varje respektabel religion kräver även ekoteologin uppoffringar. Dåtidens avlatsbrev marknadsförs idag som utsläppsrätter. Skeptiker hånas och jämställs med förnekare av nazismens massförintelse. Forskare som i sina projekt anknyter till klimathotet kan lugnt räkna med anslag och publicitet. Motsatsen gäller skeptikerna. De får varken pengar eller mediautrymme.
Religiös övertygelse handlar om tro utan bevis. Samma gäller för antropogen klimatförändring. Vetenskapen handlar om precis det motsatta. En vetenskapsmans ledstjärna är skepticism medan blind tro är en oförlåtlig synd. Vi, vanliga människor, tillhör tyvärr flocken av syndare, vilseledda av mediernas ensidiga bild av klimatfrågorna. Vi tror det därför att ”det står i tidningen” och tidningen är ekoteologins bibel. Den stora majoriteten har ingen aning om att det finns en alternativ bild. Detta är inte vetenskap, det är galenskap.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Marcos

  Jag undrar vem det är som uppvisar fanatiskt religiösa tendenser? 😀

 2. Thomas

  Den här bloggen börjar bli för sekteristisk för mig. Ni får ha det så kul, dunka varandra i ryggen och peppa upp er med att snart så kommer er frälsare och då skall alla inse hur fel de haft, göra avbön och glatt släppa ut den koldioxid som ni är så övertygade om är helt ofarlig.

 3. Wikipedia skriver om State of Fear: ”Crichton warns BOTH sides of the global warming debate against the politicization of science”
  Det tycker jag är värt för er att ha i minnet. För era åsikter legitimeras inte kontra ev. ”ekoteologer” för att ni beter er på precis samma sätt som dem, snarare tvärtom!
  Al Gore är i många meningar olycklig för miljödebatten eftersom han går för långt, överdrivit och hycklar. Men på samma sätt så går faktiskt Chrichton också för långt. Att argumentera med honom är precis som att argumentera med stöd av Al Gore. Det tycker jag att ni borde inse…
  Att vara skeptisk är inte detsamma som att förkasta all känd vetenskap bara för att den kan vara fel. Den alternativa bilden är ju fortfarande bara en hypotes där man inte har påvisat klara samband. Den kan alltså också vara fel. Att vara skeptisk är att även förhålla sig skeptisk till den alternativa bilden, göra en kritisk avvägning mellan befintliga teorier och bedöma vilken som förefaller trovärdigast. Det vi VET är att glacierärena smälter i snabb takt och att t.ex. Tuvalu försvinner. Er teori har inte presenterat något svar på VARFÖR detta sker (ni förnekar ju t.ex. att en hastig klimatförändring sker oavsett vad som orsakar den). Det må vara jag som har missat det, men i så fall, varför lägger ni inte allt ert krut på att ge och sprida alternativa förklaringar på dessa uppenbara katastrofer? För de existerar ju och kommer att ge konsekvenser som kommer att kosta mycket för somliga.
  Den förklaring som är närmast till hands är förstås att det inte finns någon alternativ förklaring. För det vill inte jag kallas ekoteolog.
  Att påstå att det blir olagligt att andas är ett populistiskt argument. Vi människor är ömsesidigt beroende av vår omgivning vare sig vi vill det eller ej. Det gäller inte bara CO2 utan i princip allting. Salt t.ex. är nyttigt för oss, men äter vi flera kilo salt samtidigt mår vi inte särskilt bra. På samma sätt påverkar CO2 oss, t.ex. blir vi tröttare om vi sitter många människor i en sal med dålig ventilation en längre tid pga den ökade CO2-halten i rummet. Att vi är beroende av CO2 är inte detsamma som att det är nyttigt för oss att utsättas för hur mycket CO2 som helst!
  Jag börjar f.ö. hålla med Thomas, det här börjar bli för sekteristiskt. Flera av er gör verkligen inte skillnad på politik och vetenskap. Ni försöker stödja er politiska sida med selektiva vetenskapliga uppgifter. Det är vetenskapsmissbruk. Om ni upprörs av t.ex. koldioxidskatter så för då en politisk debatt – det har ni mer att vinna på, annars framstår ni ju faktiskt som just de teologer ni anklagar andra för att vara! (ni har ju faktiskt fortfarande inte bevisat någon alternativteori som håller, och då är det väl snarare tro?)

 4. maggie: Du skriver att du är ekonom. Då borde det inte vara några problem för dig att förstå principen med utsläppsrätter. Det är ju bara ett sätt att försöka skapa en hållbar marknad för utsläppen. Om man godtar marknadsekonomi som ett liberalt, demokratiskt ekonomiskt system så ser jag inga som helst problem med det. Att sedan vissa grupper försöker utnyttja dem som avlatsbrev är beklagligt. Anledningen till att EU införde utsläppsrätter är f.ö. att det var politiskt omöjligt att utföra en gemensam koldioxidskatt i hela EU (vilket vore ett rättvisare och bättre alternativ).
  Det är sannolikt sant som du säger att norra halvklotet (nåja, Sverige åtminstone) gynnas mer än vi missgynnas av förändringen (om man bortser från små bieffekter som ökad andel tropiska sjukdomar och skadeinsekter samt försvunna existensvärden i förlorade ekosystem). Det borde det dock för dig som ekonom inte vara några som helst problem att inse att vår ekonomi i Sverige i betydande grad är beroende av billig produktion i u-länder. Om dessa drabbas av omfattande katastrofer och krig så kommer det i förlängningen också att påverka oss, t.ex. genom höjda priser då utbudet av billiga importvaror från u-världen minskar.
  (märk att jag inte påstår att så kommer att ske – detta gäller ju allmänt – inte bara för en ev. klimatförändring, jag påstår bara att du mot bakgrund av din kompetens borde förstå att i en global ekonomi så får katastrofer även i andra länder konsekvenser för oss).
  En intressant synpunkt som Chrichton har är att klimatfrågan i grund och botten är en fråga om cost-benefit analys. Jag håller helt med honom här. Parallellen han ger med DDT är ett slående exempel. På Sri Lanka är alternativen för kostsamt (syftar till de direkt dödliga sjukdomar som vissa skadeinsekter där för med sig)- så därför använder man DDT där. I Sverige är DDT:s negativa effekter mycket större än de fördelar användningen ger – därför är DDT förbjuden här.
  En poäng med Cost-Benefit analys är att den i sig inte är politisk. Det är först när man börjar diskutera var på skalan man lägger sig som det blir politik – och det är ju precis det klimatförändringen handlar om. Jag vill ta en mindre risk än dig och är därför beredd att betala ett högre pris än dig. Men jag skyller till skillnad från dig inte hela analysen (IPCC:s samlade forskningsläge) för att vara felaktiga. Jag tror faktiskt att du skulle vinna mer på att argumentera utifrån vad som verkar vara ditt egentliga motiv – nämligen att du tycker att priset är för högt i proportion till risken. Detta kan du med gott samvete göra rent politiskt utan att anklaga oss som inte vill ta samma risk för att vara ekoteologer!

 5. JOCA

  Ja, men vilket ärkestruntprat! ”Sekteristiskt” – för att klimattalibaner får mothugg? De som predikar i egen sak, dvs. globala uppvärmningen, blir emotsagda, och då återfaller man i en slags projicering?
  Bara att läsa Thomas kommentar här, andas ju av en begynnande oförmåga att hålla en svag teori flytande. Börjar vi tala om vetenskapsmissbruk, så ska vi inte glömma vem som började med det.
  Det är lika populistiskt att påstå att det snart blir förbjudet att andas, som att isbjörnarna håller på att dö ut, eller att Tuvalu försvinner (vilket det inte gjort än).

 6. Vad gäller arktis och antarktis har antarktis aldrig tidigare varit så utbredd som idag, sedan mätningarna startade 1979. Arktis har sedan i somras hämtad sig till att ha sin största utbredning sedan 1993. Globala havsnivån har inte stigit nämnvärt senaste århundradet, däremot stiger och sjunker landplattorna ständigt.
  Vad är det vi vet? Att världstemperaturen på 100 år stigit med 0,6 grader fram till 1998? Att någon ytterligare uppvärmning, sedan dess, ej har skett? Att världstemperaturen just idag ligger 0,6 grader under temperaturen 1998?

 7. Christopher E

  Tharand:
  Ditt resonemang är i många stycken OK, tycker jag, även om jag inte håller med allt.
  Men det är lite svårt att finna motivation för kostsamma åtgärder när katastrofer som du och andra hänvisar till helt enkelt inte finns. Glaciärerna har inte börjat smälta nu, utan har gjort det sedan Lilla Istiden tog slut. Och Tuvalu håller inte alls på att försvinna, även om Al Gore säger att öarna redan är avfolkade… (här känner jag sympati med AGW-hängarna, det kan inte vara roligt att ha Gore på sin sida).
  Det är riktigt att många, inklusive mig, tycker att kostnaden för att försöka kontrollera klimatet är för hög i förhållande till risken.
  Men den vetenskapliga debatten är ju en viktig del av detta, för det är ju just avsaknaden av konkreta bevis som påverkar bedömningen av kostnad/risk. Vi vet så lite om klimatet ännu. Att köra med någon försiktighetsprincip är knappast tillämpbart. Om de naturliga klimatcyklerna skulle fortsätta så som de alltid gjort är vi ju så småningom på väg mot istid. Om växthusforskare har rätt så kanske vi håller på att stoppa denna istid. Det måste ju vara jättebra. För att att låta inlandsis skrapa bort all civilisation norr om 53 breddgraden (med 10 grader temperatursänkning) måste väl ändå vara dyrare än ett par graders uppvärmning? Ska vi dessutom betala för att få denna katastrof?

 8. Jag respekterar att många tycker att kostnaden är för hög och förstår att många tycker att Sverige tar på sig ett för stort ansvar. Men det är som sagt en politisk fråga och bör diskuteras som en sådan.
  Visst är vi i någon mån beroende av vetenskapliga data, t.ex. kan jag förlita mig på dem för att påstå att svensken släpper ut dubbelt så mycket CO2 som världsmedborgaren, eller att vår utsläppsstatistik bara visar utsläppen i Sverige och inte räknar in utsläppen i de länder där våra konsumtionsvaror produceras. Statistik framtagen på vetenskapligt sätt är ju en del i all politisk debatt, t.ex. jobb och sjukförsäkringar – men det är skillnad på att bara tillämpa den och att döma ut den som felaktig bara för att den inte passar ens politiska intentioner samtidigt som man försöker klä sina politiska intentioner i en vetenskaplig mantel.
  Ska man kritisera/falsifiera vetenskapliga teorier (vilket är en naturlig del av vetenskapen) så bör man göra detta på ett vetenskapligt sätt utan att blanda in politiken. Blandar man in politiken gör man sig själv en björntjänst.
  Det där med Al Gore har jag inte hört förut (kan bero på att jag inte hyser något större intresse för vad den mannen säger), men säger han så är det sannolikt fel. Många äldre på Tuvalu säger ju tvärtom att de vill stanna på ön för att dö där…

 9. Christopher E

  Tharand: En viss samsyn tycks vi ha, även om jag med vetenskap inte menar utsläppsstatistik (säger inte emot den), utan huvudsakligen kunskapen om de naturliga klimatförändringarna.
  Det här med Al Gore och Tuvalu var väl lite raljant av mig, men vad han sa i filmen ”En obekväm sanning”, om du undrar – visande en bild från Tuvalu – var ”That’s why the citizens of these pacific nations had all had to evacuate to New Zealand”. I själva verket finns ju ingen dramatisk havsytehöjning uppmätt i den delen av Stilla Havet. Jag tror att Gore genom sin okunskap och hyckleri varit till mer skada än nytta för de klimatoroade.

 10. Såg nu Uppdrag Granskning som handlade om hur farligt kött är, och vid ett tillfälle sa en klimatsmart mor, som barnet stod och tittade på såsom ”framtidens generation”, att hon ibland brukade ”synda med en entrecote”, varpå jornalisten replikerade, ”Du kallare det synda…”, och sen sa hon att styrning kanske inte räcker varpå en expert klipptes in som sa att om nuvarande ekonomiska system behålls så kommer konsumtionen att fördubblas och att ”that would be a disaster”.
  Så fort en ko eller nåt med anknytning till en ko visades var det genom hela programmet suggestiva kameraperspektiv och skräckfilmsljud. Rätt effektivt, men det man till slut ville komma till verkar vara att det behövs någon slags ranson med personliga kvoter på mängd konsumerat kött. Sovjet bakom nästa hörn? (Hoppas jag har fel och talar i nattmössan!)

 11. Magnus A: Om vi fortsätter att odla biobränslen i stället för vanliga grödor så kan köttransonering mycket väl bli verklighet. Redan nu har priserna på vete och majs stigit kraftigt. I takt med att foderpriserna stiger kommer även köttet att bli dyrare. Dessutom kräver odling av biobränslen stora arealer. Var ska korna gå och beta om all mark används för etanolvete, etanolmajs och etanolsockerrör (ja, en smärre överdrift)?
  Som tur är 🙂 har norrmännen en lösning på gång. Artificiellt kött framodlat på laboratorier. Jag återkommer till detta i ett senare inlägg. Och nej, detta är ingen Norgehistoria.

 12. Barnet såg i TV-kameran ut som det gråtande barnet på hötorgskonst, och du har säkert rätt. Den propagandan kan nog få politikerna att göra vad som helst. En tragisk ”ironi” är att detta på riktigt hotar många miljoner människor med svält. Hittills har media inte alls tagit upp det problemet, just som de knappt berört att 1500 i Afghanistan dött av kylan senaste månaderna. Lika många som civila döda i bombattentat under ett helt år i Afhanistan — men varje attentat har rapporterats. Uppdrag Granskning lär fortsäta sin narrativ och filma medelklassbarn som hotas av… av det dunma konsumtion ger enligt dagens narrativ.
  Det värsta är inte att korna blir färre, utan det värsta är en initial svält när man hårt subventionerar biobränsle. Annars leder ju med dagens regnskogsskövling ( nu takt cirka 200×100 km per år i Brasilien) även till mer odlingsbar mark om sen etanolvansinnet upphör, men de regleringar som införs leder till påfrestning på länders och världens ekonomi är nog det allvarligaste.
  Artificiellt kött har jag hört talas om, men låter blä! Uppväxt på gård…

 13. bebe: Jag måste korrigera dig om temperaturen där du inte ger korrekta uppgifter! (Det är viktigt att man är korrekt om man är ”skeptiker”, annars…)
  Toppnoteringen 1998 motsvarar inte de 0.6 grader som temperaturen steg med på 1900-talet, utan den noteringen låg säkert närmare 1 grad över temperaturen 1880. Minst o.8 graders ökning hade vi haft nu om inte temperaturökningen avstannat, men den sänkning vi sett kan vi räkna av från en ökning på 0.8 grader. Det är nu en nedgång i direkta värden på 0.55 grader på ett år (efter en nedgång i januari på 0.6 grader har temperaturen stigit litegrann), så vi ligger alltså fortfarande några tiondels grader över nivån för 100 år sedan samt i nivå med tidigt 80-tal. Det måste även räknas som en kort transient, som vi vet till delar (troligen största delen) beror av La Nina . Ett brott i den uppåtgående trenden vill jag tro att vi har, men man ska inte säga för mycket än.
  Beträffande osäkerheten i temperaturuppgifter före satellitmätningarna är ändå temperaturökningen åtminstone hälften av den angivna.
  Om La Nina inte orsakat det mesta av denna temperaturnedgång lär vi vara på väg ned mot en nivå nära den efter temperaturnedgången mellan 1945 och 1975. Annars kommer temperaturen att återhämta sig och vi kan bara säga att uppvärmningen har avstannat.
  Jag tror dock på ett lite kallare klimat på grund av att en del talar för att kommande solcykel blir svag. Jag skulle satsa på det. Hm, man borde köpa aktier i Vingresor. :I

 14. Mina siffror är jag förresten osäker på hur s a s konsistenta de är. Ska kanske kolla i efterhand. Men att vi i dag ligger kring 80-talets temperaturer är säkert, och att det är varmare än 100 år tidigare!

 15. bebe:
  John Christy på ICECAP: “One cool year does not erase decades of climate data, nor does it more than minimally change the long-term climate trend. Long-term climate change is just that “long term” and 12 months of data are little more than a blip on the screen.”
  http://wattsupwiththat.wordpress.com/2008/03/05/twelve-months-of-cooling-doesn%e2%80%99t-make-a-climate-trend/