Ingemar Vänerlöv

Ingemar Vänerlöv – en skeptisk kristdemokrat

Ni kanske minns en artikel av Nina Ekelund i Kristdemokraten, i vilken Ekelund påstod att partiets trovärdighet i klimatfrågan hade naggats i kanten av Ingemar Vänerlöv, Lars Gustafsson och Alf Svenssons agerande. Nu kommer en replik från Ingemar Vänerlöv, som skriver att en liten kursändring i kd:s syn på klimatfrågan skulle kunna bli en verklig   →

En kristdemokrat säger ifrån

Nina Ekelund skriver i en debattartikel i Kristdemokraten att ”klimatskeptikerna måste lära sig att skilja på väder och klimat”. Hon är upprörd över att tre kristdemokrater – Alf Svensson, Ingemar Vänerlöv och Lars Gustafsson – driver en klimatlinje som avviker från övriga partiets. Alf Svensson ”hyllas” dessutom enligt Nina Ekelund på TCS, vilket kan tyda   →

Anders E tolkar riksdagsseminariet

Anders E, flitig besökare och ibland även kommentator här på The Climate Scam, är idag aktuell med sin tolkning av motiven bakom riksdagsseminariet i maj, där bl.a. Bob Carter och Roy Spencer deltog. Anders har skrivit en bra och väl avvägd artikel utan vare sig personpåhopp eller stickspår till kreationism och liknande. Dock skriver han   →

Ingemar Vänerlöv: politiker och skeptiker

Det finns i varje fall en politiker i Sverige som är kritisk till klimatöverdrifterna. Han heter Ingemar Vänerlöv och är kristdemokrat. För en månad sen lämnade Vänerlöv in en motion till riksdagen i vilken han påpekar behovet av en bredare klimatforskning. Ett par citat ut hans motion: ”Den här motionen vill bland annat peka på   →