Ingemar Vänerlöv: politiker och skeptiker

Det finns i varje fall en politiker i Sverige som är kritisk till klimatöverdrifterna. Han heter Ingemar Vänerlöv och är kristdemokrat. För en månad sen lämnade Vänerlöv in en motion till riksdagen i vilken han påpekar behovet av en bredare klimatforskning.
Ett par citat ut hans motion:

”Den här motionen vill bland annat peka på alla frågetecken som finns när det gäller den allmänt erkända koldioxidteorin som praktiskt taget enda förklaring till den globala uppvärmningen. Det finns åtskilliga seriösa forskare som är av annan åsikt, men eftersom deras uppfattningar inte är medialt eller politiskt korrekta har de väldigt svårt att kunna få sina forskningsresultat presenterade.”

”Motionen vill också peka på behovet av en bredare klimatforskning, som tar till vara nya infallsvinklar för att förstå och förklara vårt klimat och dess förändringar. Det är inte acceptabelt att en forskare ska bekänna sig till en viss skola för att få resurser till sin forskning. Sådant för aldrig forskning i vidare bemärkelse framåt. Stora och viktiga beslut i klimatfrågor måste bygga på relevanta fakta.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  En ropandes röst i öknen: Hallå, allihop!
  Man kan bara säga: heja Vänerlöv!
  Tege

 2. Torgny Back

  Instämmer med Tege: Lycka till!

 3. L

  Den här motionen antyder hur lite våra politiker egentligen känner till om vetenskapen bakom klimatförändringar. Det är hög tid att dom, liksom Vänerlöv, börjar ta reda på fakta och vågar ifrågasätta om Kejsaren har några kläder!

 4. Thomas

  L, du har helt rätt i att motionen visar på bristande kunskaper. Ta passagen där Vänerlöv tar upp den låga absoluta halten CO2 som om den siffran i sig bevisade att CO2 har liten effekt.

 5. L

  Thomas, jag sa inte att motionen visar på bristande kunskaper hos Vänerlöv. Han försöker inte bevisa något, utan ifrågasätter bara CO2-teorin: ”Det ter sig svårförklarligt att denna tiondels promille skulle vara orsak till nutidens alla klimatlarm; tinande tundra, smältande glaciärer, utrotningshotade isbjörnar etc.”

 6. Labbibia

  Thomas:
  Vänerlöv visar väl snarast ödmjukhet inför möjligheten att sådana intellektuella giganter som Peter  Eriksson (MP) och hela det övriga riksdagskollektivetkanske inte heller har hela bilden?
  Det verkar var högt i tak inom KD, iallafall när det gäller klimatdebatten…..=)
  En riksdagsman vill införa ”personliga utsläppsrätter”, Vijkmark?
  Vänerlöv å andra sidan, en förespråkare för ”skeptikerna”?

 7. Thomas

  L, jag vet mycket väl vad du avsåg, kunde bara inte avstå från att korrigera en aning. Hade du varit lika imponerad om någon skrivit att ”Det ter sig svårförklarligt att denna himlakropp på 150 000 000 000 meters avtstånd skulle vara orsak till nutidens alla klimatlarm”.
  Labbibia, kanske förtrycket och censuren inte är lika stark som contrarians brukar hävda? Kanske är det så få som yttrar sig på er sida för att ni inte är så många snarare än för att ni tystas ned? Maggie tycks i alla fall hittat en gräddfil till media snabbt där hon får allt hon skriver publicerat.

 8. L

  Hmm Thomas, tycker du att man kan jämföra människors kunskap om solens värmande effekt med koldioxidens klimatpåverkan..? Inte ens du själv har en förklaring till hur koldioxiden ska klara av någon nämnvärd klimatförändring.
  Det Vänerlöv vill ha sagt är att man måste ha mer på fötterna innan man tar avgörande beslut för medborgarna och samhällsekonomin i tron att man därigenom kan stoppa klimatförändringarna.

 9. Thomas

  L, med att jag ” Inte har en förklaring”, menar du att jag inte kan numeriskt bevisa storleken på koldioxidens inverkan utan får hänvisa till de experter som gjort de beräkningar som krävs?

 10. L

  Thomas, numeriskt eller empiriskt, koldioxidteorin är fortfarande en teori bland andra som väntar på att bevisas. Precis som teorin om solens varierande påverkan på molnbildning och därmed klimatförändringar.

 11. Labbibia

  Thomas:
  Jag har ganska nyligen börjat att försöka sätta mig in i det här oerhört komplexa problemet.
  Första gången jag läste  att vi (vanliga, hårt arbetande människor) kanske inte får hela bilden var i våras/somras.
  `
  Hittade den här artikeln, där Uppsalaprofessorn Wibjörn Karlén hävdar att Co2-teorin inte nödvändigtvis behöver vara riktig, att vi istället har att göra med naturliga ”cykler” med varierande klimat.
  http://www.realtid.se/ArticlePages/200703/01/20070301172408_Realtid257/20070301172408_Realtid257.dbp.asp
   Något som ju tydligen även professor Don Easterbrook tycker sig ha tagit fram bevis för….
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10783
  I artikeln om Wibjörn Karlén hävdar han själv att han har blivit ”bortplockad” från en TV-debatt mot, jag vill minnas, ”Klimatexperten”meterolog Per Holmgren…….När de som gjorde programmet fick klart för sig att Karlén kanske inte skulle stämma in i de (alarmistiska) ve-ropen
  Elisabeth Höglund…….Journalist…..fick inte heller vara med i en debatt som gällde ”klimathotet” Sponsorn hotade med att dra in sponsorpengarna (det där har du naturligtvis läst om……)
  Förtryck handlar det ju knappast om, (Säpo har i allfall inte häsat på hemma hos mig ännu) 😉
   Men  svenska media presenterar inte hela bilden, det måste du ju hålla med om.
  Al Gore`s film har fått enormt genomslag här i Sverige, trots att den innehåller massor med  faktafel, halvsanningar och rena lögner. Varför visar inte SVT filmen ex ”The great global warming swindle”? (Du har säkert sett den)
  Jag påstår INTE att den är utan fel, men den pekar ju på att Al Gore definitivt inte HELLER har hela bilden……

 12. Thomas

  L, all vetenskap består av teorier och ingenting av den är bevisad.

 13. L

  Thomas, varför är du då så kritisk mot Svensmark? För att du själv inte tror på teorin eller att det saknas bevis?
  Teorier som kan bekräftas genom repeterbara försök är de som vi vanligtvis kallar vetenskapligt bevisade. Dit hör inte koldioxidteorin.

 14. Thomas

  L, Newtons gravitationslag ”bevisades” genom upprepade vetenskaplga försök. Icke desto mindre visade den sig vara fel, inte så mycket fel, men likafullt inte korrekt.
  Å andra sidan har du stora områden inom fysken som inte är öppna för experiment. Eftersom vi var inne på solen så har vi teorier för hur den fungerar, men några experiment för att visa att de stämmer kan vi inte konstruera.  Baserat på de naturlagar vi kan mäta i andra experiment förefaller det dock klart hur fusionen i solen *borde* gå till, och indirekt kan vi verifiera detta genom att mäta t ex neutrinomängden som skickas ut. (Fast, de flesta trodde på modellerna även när mängden neutrinos inte stämde).
  Evolutionen (där har vi den igen!) är ett annat område det är svårt att bevisa med några repeterbara experiment. Man kan visa på evolution, men då kommer kreationister bara och säger att det där är bara mikroevolution, de stora stegen kräven gudomligt ingripande.
  När det gäller teorin Svensmark för fram finns mer som talar mot än för att den mekanismen skulle ha någon större inverkan på klimatet.

 15. L

  AGW-anhängarna har i alla fall fastnat i evolutionen… 😉

 16. Hans Jelbring

  Till alla avseeende Thomas vetenskapliga uppfattning (kommentarer med stora bokstäver)
  L, Newtons gravitationslag “bevisades” genom upprepade vetenskapliga försök. Icke desto mindre visade den sig vara fel, inte så mycket fel, men likafullt inte korrekt. (DET STÄMMER TROLIGEN ATT NEWTONS GRAVIATIONSLAG INTE ÄR EN TILLRÄCKLIGT BRA APPROXIMATION PÅ LJUSÅRS AVSTÅND.  EN NATURLAG BEVISAS INTE DEN VERIFIERAS GENOM EXPERIMENT. DEN DUGER BRA FÖR ATT MED SÄKERHET VETA ATT MAN FALLER HÅRT OM MAN HOPPAR FRÅN SJUNDE VÅNINGEN MOT EN ASFALTERAD PARKERINGSPLATS TEX)
  Å andra sidan har du stora områden inom fysken som inte är öppna för experiment. Eftersom vi var inne på solen så har vi teorier för hur den fungerar, men några experiment för att visa att de stämmer kan vi inte konstruera.  (VISST KAN VI DELVIS GÖRA DET OCH VI KAN DESSUTOM VERIFIERA VIA OBSERVATIONER MEN DU VERKAR INTE KÄNNA TILL TILLRÄCKLIGT MED FAKTA) Baserat på de naturlagar vi kan mäta i andra experiment förefaller det dock klart hur fusionen i solen *borde* gå till, och indirekt kan vi verifiera detta genom att mäta t ex neutrinomängden som skickas ut. (Fast, de flesta trodde på modellerna även när mängden neutrinos inte stämde). (ATT FUSIONREAKTIONER FINNS ÄR BEVISAT I OCH MED ATT VÄTEBOMBER KONSTRUERATS OCH DETONERATS. FUSIONSREAKTIONER FINNS MED SÄKERHET I SOLEN MEN VILKA DE ÄR KAN OCH BÖR IFRÅGASÄTTAS.) 
  <SNIP>
  När det gäller teorin Svensmark för fram finns mer som talar mot än för att den……
  (SVENSMARKS HYPOTES ÄR YTTERLIGARE EN ENVARIABELHYPOTES LIKNANDE DEN OBESVISADE VÄXTHUSGASHYPOTESEN MEN DET FINNS MER GRUND I HANS HYPOTES ÄN DET FINNS I KOLDIOXIDENS INVERKAN PÅ KLIMATET)
  DEN SENARE KAN DESSUTOM MOTBEVISAS. VAR HYGGLIG OCH SKRIV NED DEN PÅ ETT KORREKT SÄTT SKA JAG MOTBEVISA DEN. BE DINA VÄNNER PÅ SU ATT GÖRA DET OM DU INTE SJÄLV KLARAR AV DETTA.  DENNA BEGÄRAN HAR JAG STÄLLT TILL DIG TIDIGARE UTAN SVAR. DET ÄR SJÄLVKLART ATT PÅSTÅENDEN KAN BEVISAS INOM RAMARNA FÖR DE ANTAGANDEN MAN GÖR (BESTÄMMER APPROXIMATIONSGRADEN I ETT PÅSTÅENDE VILKET ÄVEN KALLAS FÖR SIGNIFIKANSNIVÅ. DÄREMOT ÄR DET INTE MÖJLIGT ATT NYTTJA VETENSKAPLIGA METODER FÖR ALLA PROBLEM VARE SIG DESSA ÄR KOPPLADE TILL SOLEN, VÅRT SOLSYSTEM ELLER VÅRA SOCIALA RELATIONER.

 17. Hans, i kommentarsformuläret finns möjlighet att feta, kursivera eller stryka under texten.
  Man verkar lätt galen om man skriver genomgående versaler …

 18. Hans Jelbring

  Till Ingemar Vänerlöv
  Jag förstår till fullo Din tvekan till den information Du mottagit avseende orsaken till klimatförändringar vilket lett till Din proposition.  Vill Du eller riksdagen ha en mer omfattande och konkret information om vilka faktorer som är mest väsentliga för att generera klimatförändringar så ställer jag gärna upp.  Kan du hitta någon med mer akademiska meriter inom klimatologins område i Sverige skulle jag bli förvånad.  En fördel kan kanske vara att jag inte är anställd av staten och beroende av forskningsanslag, dvs jag är en oberoende forskare i ämnet i fråga.
  Hans Jelbring
  Fil.Dr. Klimatologi
  Avhandling: Wind Controlled Climate, SU, 1998.
   
   

 19. Hans:
  Jag lite i Google Scholar, och där verkar det som om ingen har citerat din avhandling. Stämmer det, och är det i så fall inte ett tecken på att den inte har särskilt stort vetenskapligt värde?

 20. Det föll bort ett ”tittade” i kommentaren ovan …

 21. Hans Jelbring

  Hej Anders,
  Det finns fler som verkar lätt galna i dessa sammanhang, tex de som hävdar att lite koldioxidändring skulle orsaka kraftiga klimatförändringar.  Det känns tryggt att inte vara ensam för en gångs skull. Det kanske tom var meningen att skrika med versaler.  Thomas verkar lätt lomhörd.

 22. Thomas

  Hans, närmaste exemplet där avvikelser från Newtons gravitationslag har praktisk betydelse är GPS. Man var dock inte mer säker på teorin när man skickade upp första satelliten än att man inkluderade en omkopplare mellan Newton och GR.
  Vi kan visa att fusionsreaktioner existerar på samma sätt som vi kan visa att CO2 absorberar IR. Om du är villiga att extrapolera fusionen till hur solen fungerar borde du acceptera att extrapolera CO2 till hur jordens atmosfär fungerar. Strikt bevis är det inte i någondera fallen. Astrofysiker anser sig dessutom kunna säga långt mer om hur solen fungerar än att det är bara är någon sorts fusion.
  Svensmark brukar helt riktigt köra med sin teori som en envariabel teori. Det är en kurva med någon sorts filtrerade solaktivitetsdata och så en annan med global temperatur och att dessa liknar varandra skall bevisa att det bara är solen som styr klimatet. IPCC är lite mer sofistikerade. De försöker ta med de olika faktorer man vet påverkar klimatet, och även sådant som termisk tröghet som gör att påverkan ett år ger effekter under många år framöver.
  Sen har jag läst dina sk motbevis mot etablerade teorier för växthuseffekten, och jag har även skickat dig ett motargument som du dock envisas med att inte låtsas om. Tyvärr är det så att din egen teori strider mot termodynamikens lagar vilket alla tycks inse utom du själv.

 23. Hans Jelbring

  Thomas sa:
  ”Sen har jag läst dina sk motbevis mot etablerade teorier för växthuseffekten, och jag har även skickat dig ett motargument som du dock envisas med att inte låtsas om. Tyvärr är det så att din egen teori strider mot termodynamikens lagar vilket alla tycks inse utom du själv.”
  1.  Hur ser den obevisade ”växthusgashypotesen” egentligen ut?
  Jag noterar att du vägrar att besvara frågan. Det tar jag som en indikation på att du inte vet vad du egentligen stöder annat än ”vetenskapligt” snömos.
  2.  Du tjatar om att du skickat ett motargumet för 5 år sedan som jag inte är medveten om att det  existerar. Skicka det till Maggie så hon kan vidarebefordra det så jag kan kommentera.
  Jag vet bara att du blev inbjudean att skriva i E&E och ingenting kom.
  3.  På vilket sätt strider min artikel mot termodynamikens lag?  Jag har skrivit en artikel som granskats vetenskapligt och du påstår att denna granskning är felaktig. Förklara vad som är felaktigt.  Dina försäkraingar har låg trovärdighet utan sakskäl.
  4. Jag välkomnar ”alla” annonyma individer som vet att mitt bevis är felaktigt och att diskutera det offentligt, tex vid seminarier på SU vilket jag föreslog dig redan för 5 år sedan.
  Ett förslag du förkastade.  Sakfrågor är tydligen inte ditt bästa ämne.

 24. Hans och Thomas: Jag skulle vilja be er att diskutera sådant som bara rör relationen er emellan via email och inte på detta forum.

 25. Hans Jelbring

  Hej Maggie!
  Tack för tillrättavisningen vilken jag godtar med glädje men var hygglig att skicka mig Thomas numera berömda mail till E&E när och om du får det.  Det kan ha betydelse i sakfrågan men troligen är det av mer intresse i frågor som berör debatteknik på bloggar vilket tyvärr är en ofrånkomlig ingrediens i den här kommunikationsformen.  Det är svårt, för att inte säga omöjligt många gånger att försvara sig mot ogrundade påståenden.  Vad ska jag säga om att inte besvara ett mail som jag troligen aldrig fått för 5 år sedan? 

 26. L

  Hans, mejlet fastnade nog i spamfiltret…. 😉

 27. Bra rutet Maggie.
  Den här bloggen kan annars bli mindre intressant att läsa.
   

 28. Helt annat nu. Det som tråden började med…

  Maggie och Johnny, suveränt bra inlägg i Expressen.
  Och fiffigt utnyttjat nu när fokus fortfarande ligger på den nye presidenten i USA.
  Kanon!
  Man behöver inte vara forskare med publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter för att påverka.
  Man behöver inte ha gott om startkapital och vara jättesmart på marknadsföring av sig själv som person.
  Tack för det!
  Det räcker med normalbegåvning, nyfiket intresse och en bra insikt om hur media fungerar.
  Jättebra artikel i Expressen.. Tack!
  Kanske det börjar svänga nu. Kanske det börjar att bli en dialog mellan olika uppfattningar som även vanligt folk kan läsa och engagera sig i.
  Kanske kommer möjligheterna, framtidstron och kreativiteten att fånga läsarnas/tittarnas intresse efter allt ”låt – bli och gör som förr – snack”

 29. Mit inlägg hamnade i fel tråd, jag berömde artiklen i Expressen som alla förstod… 🙂

 30. Thomas,
  en vetenskaplig teori förutsäger något när man drar konsekvenserna av den. Denna förutsägelse kan sedan mätas och bevisa/motbevisa tesen. Detta är gängse metod att behandla en teori. Relativitetsteorien bevisades på så sätt genom att t.ex. flyga en atomklocka, för övrigt av samma gäng på MIT/NASA som stod bakom GPS. Det är en felaktig skröna att man inte bevisat GR vid tiden för GPS! Andra bevis för relativitetsteorin är Merkurius bana och avvikelse av ljus i gravitaionsfält. Samtliga väl testade med vetenskapilga experiment. Så, vetenskapliga teorier går att bevisa, åtminstone till gränsen av vad som är experimentellt möjligt vid tiden.

 31. Thomas

  Lars, det är ingen skröna att man hade en omkopplingsbar korrigering på första GPS-satelliten:
  http://www.phys.lsu.edu/mog/mog9/node9.html
  Man kan visa att en teori stämmer i vissa specialfall, men en vetenskaplig toeri gör vanligen oändligt många förutsägelser. Idag har vi t ex problem med GR för att flera rymdsonder inte följer exakt den bana de borde. (Se vidare ”Pioneer anomaly” och ”Flyby anomaly” på wikipedia.)

 32. Japp Thomas, det är precis det experiment jag talade om som testade GR. Alla vetenskapliga teorier måste testas innan de blir något annat än teori. Om en teori har oändligt många förutsägelser så är det väl inga problem med att välja ut 10? Om teorin däremot har oändligt antal svar  på alla förutsägelser så är den egentligen värdelös.

 33. Thomas, det problem du beskriver som ett problem med GR är i själva verket ett väl känt problem med vår förståelse av gravitationella fält. Det finns mycket att göra där, men experiment är svåra eftersom det behövs stora avstånd och tid…

 34. Thomas

  Lars, du väljer ut 10 experiment och visar att en teori stämmer för just dessa 10, vad säger det om att den skulle gälla för test nummer 11 med något annorlunda parametrar? Vetenskapliga teorier förblir teorier hur mycket de än kan testas. Paradoxalt nog så har vi t ex relativitetsteorin men vi har Newtons lagar, trots att den förra är mer korrekt. Detta för att språkbruket ändrats med åren.
  Du talar om ett experiment för GR, jag talar om att första GPS satelliten hade en omkopplare för att inte alla var säkra. Det jag beskriver som ett problem är ett problem. Det passar inte alls in på någon tidigare känd brist i GR. Det är för små avstånd och löjligt starka fält man framförallt tänker sig att teorin bryter ihop.

 35. Hin Håle

  Jag gillar den där GPD-omkopplaren. Finns det nån sån på IPCC? Jag är lite orolig för alla mina skatteslantar jag hellre hade lagt på viktigare saker? Om nu IPCC har fel menar jag?

 36. Hin Håle

  GPS*

 37. Hans och Thomas.
  Bor ni långt från varandra? Har ni telefon? Mail?
  Varför diskuterar ni inte era olika uppfattningar på andra sätt?
  Här blir det bara jobbigt att läsa era inlägg. Även om man kan hoppa in och kommentera i er debatt, så känns det som att man bara stör. Och det blir fånigt. 🙂
  T ex nu: Thomas skrev nyss
  ”Vetenskapliga teorier förblir teorier hur mycket de än kan testas. Paradoxalt nog så har vi t ex relativitetsteorin men vi har Newtons lagar, trots att den förra är mer korrekt. Detta för att språkbruket ändrats med åren.”
  Jag begriper nästan vad Thomas menar. 
  Men relativitetslagen tror jag inte att någon vetenskapare vill skriva under på. Trots att Newtons lag fungerar perfekt där den är tillämplig.
   

 38. Thomas

  Uffeb, jag har skickat min respons till Hans både direkt och via Maggie. Får se om han besvärar sig med att svara. Vill du ha något att säga vad gäller Hans föreslår jag att du läser hans artikel i Elbranschen 4/08 och kommenterar om du tycker hans resonemang är rimligt.

 39. Hans Jelbring

  Uffeb,
  Din känsla är helt förståelig.  Den här webplatsen handlar ju om vad som påverkar klimat och inte om fusionsteori, relativitetsteori eller teknisk utveckling av GPS. Thomas använder avledningsmanövrer för att ta bort de enkla och väsentliga klimatfrågorna som diskutionsämne här.  Några exempel nedan.
  A.  Påverkar människan lokalt, regional eller globalt klimat och hur sker denna påverkan?
  B.  Påverkar koldioxiden och/eller dess ökning klimatet och vilken vetenskap stöder i så fall ett sådant påstående?
  C.  Vilka faktorer är viktiga för naturliga klimatvariationer som alltid har inträffat och drabbat mänskligheten och hur stora har dessa varit?
  Det är sådana frågor som Thomas, Erland Källén och Henning Rhode gör allt för att undvika att besvara därför att en vetenskaplig grund saknas och bluffen skulle avslöjas om en oberoende mångdisciplinär granskning skulle genomföras.  Jag hoppas att Ingemar Vänerlöv kommer attt fortsätta att ställa frågan B i riksdagen tills han tvingar fram svar från etablissemanget med hjälp av oberoende expertis. I USA finns en klimatpolitiker som agerat under 4-5 år och har hållit ett dussintal ”floor speaches” i senaten om klimatet och inkallat oberoende experter från hela världen. De är mycket intressanta att lyssna på och de flesta finns i i transcript.  Hans namn är senator James Inhof.  Han kommenterade bland annat Margot Wallströms agerande i EU för ett antal år sedan och är ett tungt namn som politiker i USA. Fortsätt att ställa den enkla frågan i B tills det blir uppenbart att kejssaren saknar kläder.

 40. Hans J
  Om du får Rodhe (men även Källén) att sitta ner i en riktig diskussion skall du se att även de låter betydligt mera sansade, och inte direkt förhäver sig.
  Visst, de tror på AGW-CO2-hypotesen, men de varken hävdar rena tokigheter eller kommer med påståenden som uppenbart inte ör osanna (i vetenskaplig mening). Och får du dem att sitta ner, kommer de i stort sett att  vidgå vilka osäkerheter, vilka alternativa teorier och hypoteser, vad man säkert kan säga om dem eller inte mm.
  Trist att de i debattartiklar i tidningar försöker låte så väldigt annorlunda, och så gärna skjuter in sig på saker som bara perifert har med saken att göra.

 41. L

  Det är riktigt Jonas, båda två kan ha en stor ödmjukhet när deras teser ifrågasätts. Tyvärr gör det att man blir mer intresserad av vad dom inte säger än det dom säger i officiella sammanhang…

 42. Helga Sakkunnig

  Vänerlöv är ingen expert, han bara råkade höra en skeptiker i P1 kunde vi höra i riksdagen. Men både denne och Wibjörn medger att CO2 är ett problem att fasa ut. Våra snabba utsläpp har aldrig hänt förr att jämföra med som naturliga variationer. Sedan kommer metan mm som gör att det kan gå riktigt illa, bara dårar vill inte försäkra sig emot det, eller de som är påverkade av pengar från Exxin och liknande.

 43. Helga Sakkunnig

  …Exxon…

 44. Helga S: Vet du vad? Kom gärna med något nytt.

 45. Helga Sakkunnig

  Maggie du som jobbar med IT på en reklambyrå med Scania som klient, har du hittat någon klimatprofessor som är skeptisk och ingått i IPCC eller är alla utanför sina ämnesområden?
  ””en av ”Stockholmsinitiativets” profeter är amerikanen Richard Lindzen, meriterad fysiker och meteorolog, välavlönad ”klimatkonsult” åt de stora oljebolagen – och naturligtvis ”skeptiker”. Han är också känd för att han hårdnackat vägrar acceptera att det finns något samband mellan rökning och lungcancer. ” :AB
  Ponera att ni har fel, vad kan hända då?

 46. Helga Sakkunnig

  maggie: Vet du vad? Kom gärna med något nytt:)

 47. Inge

  Helga sakkunnig
  I IPCC finns inte plats för skeptiska professorer. Lindzen har inte förnekat samband mellan lungcancer och rökning, däremot mellan lungcancer och passiv rökning.
  Oljebolagen behöver inga skeptiska klimatkonsulter.
  Klimatforskningen får över 6 miljarder dollar om året från skattemedel.

 48. Helga Sakkunnig

  Solforskningen och klimatet
  Under 2000-talet har solens aktivitet avtagit, samtidigt har den globala uppvärmningen stannat av, och under de senaste åren har trenden till och med varit att den globala medeltemperaturen sjunker. Finns det en koppling mellan solens aktivitet och dagens klimatförändringar?Reportage av Sven Börjesson. Samtal med Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi på KTH och Joakim Langner, forskningschef SMHI.
  http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?programid=1650

 49. Helga Sakkunnig

  Nämn en svensk skeptisk arbetande klimatprofessor. Dom har samma lön oavsett åsikter vilket pensionerade Wibjörn bevisar.
  Att tobaks/oljebolagen betalat Singer mfl om tobak och klimat är inga hemligheter.
  Vi som skriver här är inga klimatexperter och vi kan hoppas att skeptikernas lilla minoritet har rätt, men vad kan hända om de har helt fel, ska vi strunta i den tanken?

 50. Helga Sakkunnig

  PS Wibjörn menar att folk förstör hans bil pga fel åsikter så en del tar honom inte så seriöst längre.

 51. Labbibia

  Helga:
  Ehhh…..Han får sin bil vandaliserad?
  Ungefär som när ”djurvännerna” bränner upp Scans lastbilar menar du?
  Och det skulle vara ett skäl att inte ta honom på allvar?

 52. Thomas, re GR experimentet och GPS. Jag var där som doktorand. Då. I den gruppen. På MIT. Var var du?

 53. Thomas, det verkar som om du blandar ihop relativitetsteorin och gravitationell fältteori. De är inte samma sak. Graviation har vi problem med, både nära händelsehorisonten (och innanför) svarta hål och på stora avstånd. De problem du har hänvisat till är inte vid några höga fält. Ett av problemen visade sig först på längre avstånd långt ut i solsystemet.
  Men, nu kommer vi ju utanför bloggens ämne.
  Vetenskapliga teorier förutsäger händelser och effekter som kan mätas. När de uppfyller dessa blir en teori uppskattad och använd under sin tid. Nya mätmetoder förfinar denna, eller visar att den bara gällde under vissa approximationer, t.ex. korta avstånd och små fält som t.ex. Newtons gravitationella teori. Andra sådana utvidgningar är t.ex. kvantmekaniken. AGW förutsäger så starka effekter att några måste kunna mätas redan nu med de nya förfinade instrument som finns. Därför är det mitt jobb att vara skeptisk tills sådana mätbara förutsagda parametrar har påvisats och mätts.

 54. Helga Sakkunnig: Inge har visst hunnit före mig vad gäller vissa delsvar. 😉 Folk är snabba på den här bloggen.
  Först och främst måste jag berätta att vi inte längre jobbar med Scania. Bara så du vet. 🙂 För övrigt är du varmt välkommen att hälsa på mig på jobbet för att se vad jag gör. Jag tror att du lär bli besviken. Just nu håller jag och min arbetsgrupp på med att ta fram sidmallar för ett företag som tillverkar röstproteser.
  Skeptiska klimatprofessorer finns det inga. Det finns dock gott om skeptiska professorer i geologi, paleontologi, atmosfärisk fysik, kemi etc etc. Ett problem för ”klimatologin” som fält är att den omfattar så många discipliner. Vilket också spelar en stor roll när det gäller att ”komma överens”.
  Vi, skeptiker, kan ha fel. Ja. Å andra sidan verkar det risken för det mindre och mindre för varje år som de globala temperaturerna inte stiger. Ta gärna en titt på hur det ser ut i Arktis just nu.
  Jag har inget emot att begränsa våra CO2-utsläpp om det sker på ett genomtänkt sätt som inte sätter den globala ekonomin i gungning och som tillåter de fattiga länderna att utvecklas i den takt de förtjänar. Jag tror faktiskt att CO2-utsläppen kommer att stabiliseras och minska så småningom UTAN att man behöver införa några skatter eller begräsningar. Det kommer marknaden och teknologiutvecklingen att se till. Men visst, jag KAN ha fel. Världen KAN gå under. När som helst, faktiskt… Det är mycket vi inte känner till.

 55. Steve

  Kära Helga Sakkunnig,  Jag har följt med i klimatdebatten bra länge innan den här sajten fanns.  Jag ser hur naturvetare här försöker slå varandra i huvudet med olika formler och finesser.  Den som får slaget skakar lite på sig, och hoppar sedan upp och slår tillbaka, till synes helt oberörd.
  –  På Al Gore-nivå är ”debatten” ännu mer ett spel för gallerierna.  Och för storstadsborma som lever sitt liv inne i dessa gallerior.
  –  Ni klimatskrämda har ett litet problem — verkligheten. Verkligheten!  Ni har pratat om att inlandsisarna smälter;  den vägrar att göra det.  Ni har pratat om isen runt nordpolen;  den är tillbaka på fullt normala värden igen.   Ni har pratat om att havsytan höjs;  men byggarna på Maldiverna är heltidssysselsatta med nya hotell.
  –  Media har makt, alldeles för stor makt i mitt tycke, men de är hjälplösa inför klimatverkligheten. Dina sakkunniga försök att reducera klimatoppositionen till att vara oljebolagspropaganda har inte en chans inför den kyliga verkligheten.

 56. Hans Jelbring

  Bästa Helga Sakkunnig
  Du säger:
  ”Vi som skriver här är inga klimatexperter och vi kan hoppas att skeptikernas lilla minoritet har rätt, men vad kan hända om de har helt fel, ska vi strunta i den tanken?”
  Jag råkar vara klimatexpert och mitt svar till dig är.  Du behöver inte bry dig om en inverkan från koldioxid emedan det går att bevisa att dess inverkan är försumbar i jämförelse med naturliga orsaker till klimatvariationer som alltid har funnits.  De senare  bör man bry sig om. Seciellt utsatta är människor i fattiga länder för kyla och höga energipriser. Förra vintern var fruktansvärd för människor i Sibirien och Tibet (-55oC)
  Vill du verkligen oro dig så välj något verkligt hot.  Häxor och spöken finns tex inte på riktigt däremot finns det asteroider som kan krocka med vår jord och det har hänt många gånger. Det vore väl en angelägen uppgift att rädda jorden från sådana krockar i framtiden? I varje fall vore det mer angeläget än att ”rädda” oss från en ökad halt av koldioxid som främjar växtligheten på vår jord.  Förr i världen brukade trädgårdsmästare bränna olja i växthusen för att öka skörden.  Det fungerade bra men är lite för dyrt nu så vi får blaskiga tomater från Spanien istället.
  PS Vilket udda efternamn du har.  Det är nästan komiskt.

 57. En ny(?) signatur ”Helga Sakkunnig” försöker veva igång samma trötta korkade visor om Oljebolag och Lungcancer-rökning-förnekelse.
  Var kommer alla dessa nya signaturer ifrån? Är folk verkligen så totalt oförmögna att lära sig saker?

 58. Kjell_A Jönsson

  Ingemar Vänerlöv är en tapper man.  Inom den kristna sfären finns emellertid den store falske profeten Anders Wejryd och blotta titeln ÄRKEBISKOP ger  stor trovärdighet.
  Ärkebiskopen har inget ansvar för ekonomi, resursanskaffning för länder där fattigdomen är skriande, etc. Han sitter i en skyddad verkstad och kan däifrån med DN:s hjälp ostört frossa i honnörsord.
  Riksdagsman Ingemar Vänerlöv skulle kanske kunna ta ett samtal med Wejryd.  Jag följer gärna med honem till Uppsala.
  Kjell-A  Jönsson

 59. Kjell_A Jönsson

  Ingemar Vänerlöv !
  Jag har tillskrivit KD:s ledare Göran Hägglund och bett denne att ta intryck av partikamraten Vänerlövs motion.  Svar kom sent omsider från partisekreteraren  Lennart Sjögren som betecknade Vänerlövs motion som ett tecken på att det är ”högt till taket ”  inom KD.     En miljöpolitisk framtidsgrupp inom KD sägs  ”arbeta med den politik  vi behöver i framtiden.” 
  Risken är stor att partiet  trots  risken att hamna utanför riksdagen kommer att tävla med alla andra partier om att vara mest klimatsmart.
  Flockbeteende dominerar snart i alla fora  utom Maggies. 
  Kjell-A  Jönsson