Är elfordonen och batteriförsörjningskedjan laddad för framgång?

tesla battery

Marknadsdynamiken för elfordon och energilagring fram till 2050 kommer att vara komplex.

Framtiden för elfordonens (EV:s) batteriförsörjningskedja och energilagringssystem fram till 2050 kommer att avgöras av det komplexa samspelet mellan en lång rad faktorer. För att förstå utvecklingen av marknadsdynamiken är det viktigt att överväga förväntad försäljning, produktionskapacitet och återvinningsnivåer, såväl som effekten av regleringar, batteritekniker och prissättningar.

Så vilken nivå av efterfrågan kan förväntas när den globala marknaden utvecklas? Kommer utbudet att kunna hänga med? Och vilka är konsekvenserna för varje del av försörjningskedjan?

Det förväntas en brant försäljningstillväxt för plug-in elbilar, som antas nå 39 miljoner försäljningar 2030, delvis tack vare den ökning som den senaste amerikanska lagstiftningen ger. På längre sikt kan antas att Asien och Stillahavsområdet kommer att vara den viktigaste drivkraften för tillväxt och antas år 2050, att stå för en stor del av marknaden. Detta kommer att hjälpa den globala försäljningen att fortsätta att öka fram till 2050, om än i långsammare takt.

Kinas ledande position inom plug-in EV-penetrationen av både passagerar- och kommersiella fordonsmarknaden antas stödja utvecklingen av industrin i hela Asien och Stillahavsområdet. När den kinesiska marknaden planar ut och mättas av, antas försäljningen i regionen exklusive Kina att överträffa Kina i mitten av 2040-talet.

Regleringar antas i allt högre grad, att kräva, att biltillverkare bygger en växande andel elbilar jämfört med fordon med förbränningsmotorer (ICE). När konsumenternas preferenser ändras mot stadsjeepar och större bilar antas tillverkarna att prioritera C/SUV-C- och D/SUV-D-modellsegmenten för att se till, att de når sina mål.

Kraftfullare och effektivare batteripaket kommer därför att behövas för att ge köparna elbilar med tillräcklig räckvidd för att göra dem tilltalande.

Den årliga globala efterfrågan på batterier antas öka med en sammansatt årlig tillväxttakt på 26 % fram till slutet av decenniet, och stiger till 3,4 terawattimmar (TWh) år 2030. Efterfrågan antas avta till 3 % under 2040-talet och efterfrågan antas nå omkring 7,3 TWh år 2050.

Energilagringssystem BESS och ESS:

– BESS är ett komplex system för lagring av energi från batterier som använder laddbara batterier för att lagra energi och använda den vid en senare tidpunkt. BESS-typerna korrelerar med elektrokemin eller det batteri de använder – systemen kan vara av typen litiumjon-, bly-syra-, nickel-kadmium-, natrium-svavel- och flödesbatterier.

– ESS är ett bredare energilagringssystem som kan bygga på en rad olika tekniker utöver batterier, t.ex. vattenkraft (pumpkraftverk), svänghjul, tryckluft och annat.

Hantera energi proaktivit med ett BESS

https://www.digikey.se/sv/articles/bess-a-solution-to-manage-energy-proactively

Claes- Erik Simonsback

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Claes-Erik Simonsbacka

  Rail Fleet Decarbonization Opportunity: What Does it Mean for You?
  March 12, 2023 

  Passagerar- och godsjärnvägar har olika mix av diesel vs. elektriska lok och infrastruktur. Olika delar har olika möjliggörande elkraftsinfrastruktur.

  https://www.railwayage.com/freight/rail-fleet-decarbonization-opportunity-what-does-it-mean-for-you/

  Next-Gen Motive Power
  March 12, 2023

  https://www.railwayage.com/mechanical/next-gen-motive-power/

  https://jarnvagsklustret.se/projekt/

  Mvh,

 2. Claes-Erik Simonsbacka

  A pathway to decarbonize the shipping sector by 2050
  2021

  Utdrag översatt till svenska:
  IMO förutspår att sjöfartshandeln kan öka mellan 40 % och 115 % till 2050 jämfört med 2020 års nivåer. Cirka 99 % av energiefterfrågan från den internationella sjöfartssektorn tillgodoses av fossila bränslen, där eldningsolja och marin dieselolja utgör så mycket som 95 % av den totala efterfrågan (IMO, 2020a). IMO varnade att i frånvaro av lämpliga begränsningsåtgärder skulle växthusgasutsläppen från sjöfartssektorn kunna växa mellan 50 % och 250 % till åt 2050. Som nämnts illustrerar detta breda intervall som presenterats av IMO nivån av osäkerhet när det gäller hur sektorn kommer att utvecklas under de kommande 30 åren, men även den lägre bandhöjningen skulle undergräva ansträngningarna att begränsa den globala uppvärmningen. För att minska osäkerhetsnivån är det viktigt att planera i förväg och analysera vägar för att minska koldioxidutsläppen i den internationella sjöfartssektorn till år 2050.

  https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Oct/IRENA_Decarbonising_Shipping_2021.pdf

  Mvh,

 3. Claes-Erik Simonsbacka

  Decarbonizing aviation: Executing on net-zero goals
  June 16, 2023

  Flyget har en svår roll när det gäller att nå målen med nettonoll.

  Utdrag översatt till svenska:
  För att uppnå koldioxidneutral tillväxt fram till år 2030 skulle det krävas 40-50 miljarder US-dollar i finansiering årligen och cirka 175 miljarder US-dollar skulle krävas fram Dell år 2050. Cirka 80–90 procent av dessa investeringar skulle gå till produktion av syntetiskt hållbartflygbränsle (SAF). Resten skulle gå till utvecklingen av batterielektriska, hybridelektriska och vätgasflygplan, samt de förnybara el- och grön väte produktionsanläggningarna som krävs för att driva dem. Den totala årliga kapitalinvesteringen inkluderar inte kapitalkostnaden för nya konventionella jetflygplan, som också skulle krävas för en vanlig flottersättning/expansion.

  https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/decarbonizing-aviation-executing-on-net-zero-goals

  Mvh,

 4. Jan Ågersten

  Oavsett vilken teknik som kommer att användas i framtiden så är bilismen en styggelse enligt miljörörelsen. Genomgående är rädslan stor för ett teknikgenombrott där priset skulle bli lägre än idag för privatbilismen då man är övertygad om att okynneskörningen skulle öka. I så gott som alla forskningsprojekt som jag har läst om avslutas med en fotnot om bilismens skadeverkningar på miljön. Vilken teknik och eller vilka bränslen som kommer att användas hänger på om politikerna kan låta marknadskrafterna styra teknikutvecklingen. Tillägas skall att om elbilarna är så bra som elbils-lobbyn påstår kan det knappast vara rimligt med alla dessa stöd som lobbyn kräver.

  Då det saknas vetenskapligt stöd för klimatnödläge kan vi låta utvecklingen ha sin gång utan att gå alla dessa lobbyister till mötes med ekonomiskt stöd som oftast visar sig dyra och meningslösa.

 5. Mats Kälvemark

  Tack Claes-Erik.
  Det som kommer att styra hur marknaden för elbilar utvecklas är den starkt begränsade tillgången på de krtiska råmaterialen för batteritillverkning. Se länk. Det finnes inget bättre lämpat grundämne för laddningsbara batterier än litium i periodiska sytemet.
  https://klimatupplysningen.se/energiomstallningen-en-villfarelse-mineralbristen-oundviklig/
  Totala antalet bilar i världen idag är ca 1,5 miljarder. IEA:a mål är att år 2030 skall det finnas 145 miljoner elbilar i trafik. Det är ändå bara 10% av totalen. Resten är drivna av förbränningsmoterer.
  Elbilsbubblan kommaer att implodera. Den enda frågan är när.
  https://klimatupplysningen.se/elbilar-raddar-inte-klimatet/
  Elflyg kan man glömma. Hur intelligent är det att ha förbränningsmotorer ombord som laddar batterierna för att förlänga räckvidden?
  https://klimatupplysningen.se/ar-elflyg-framtiden/

 6. Christian S

  Elfordon räddar inte klimatet alls. De mineraler som krävs räcker inte på långa vägar för att uppnå den gröna omställningen. Förresten grön omställning, är det verkligen miljövänligt att vända uppochned på hela jordskorpan i jakten på mineraler? Många verkar leva i tron att mineralerna ligger så tillgängligt till att det räcker med att stoppa ned spaden i jorden i gräva upp allting utan minsta bekymmer. Att man får ut i bästa fall 10kg koppar av 1 ton lossprängt berg förvånar många. Någonstans måste avfallet ta vägen och var gör man av allt giftigt lak- och processvatten?

  Flera av de kritiska mineralerna som behövs finns inte öht i de mängder så det räcker. Bara för den första generationen elfordon och allt runt omkring kräver att vi gör slut på lika mycket koppar som vi gjort slut på under 4000 år fram tills nu. Det räcker inte på långa vägar.

  Detta är ideologiskt drivet, inte tekniskt.

  En sak är att bryta mineralerna. En annan sak är att förädla dvs smälta ned mineralerna för konsumtion. i Europa saknar vi dels de mineraler som behövs och även smältverk. Förr hade vi kapaciteten att kunna tillgå våra nationella behovs.

  Smältverken har vi stängt igen under 40-50 års tid och förflyttat allting till Sydostasien. Nu biter vi oss själva i svansen. Tung basindustri ingår inte den europeiska världen. Den är smutsig och miljöfarlig och sådant ska vi helst inte syssla med.

  Kina har långsamt och strategiskt blivit en stor aktör i förädling av metaller. Lärde vi oss inget av North Stream lär det bli ett smärtsamt uppvaknande när Kina kommer dominera nästan hela världsekonomin och vi i väst har gjort oss fattiga i den ”gröna omställningen” namn.

  Batteritillverkarna gör allt för att uppfinna nya sorters batterier med olika legeringar. Nu senast är det i ropet att börja använda natrium. Det är bara att gratulera att ta till ett mineral, en alkalimetall med sämre egenskaper än litium. Natrium finns det i större mängder av. Dock tål det inte många laddcykler, sämre egenskaper i livslängd, energiinnehåll osv.

  Solid State är det också något som det experimenteras med. Dessa innehåller stora mängder germanium. Germanium finns i ytterst små kvantiteter och bryts främst i Kina. Återigen är vi tillbaka till Kina som storspelaren. För att uppnå de mängder som behövs med 2019 års produktionsnivåer, tar det 21000 år att komma ikapp.

  Batterier har lång väg att uppnå samma energiinnehåll som flytande kolväten eller rättare sagt det är fysiskt omöjligt.

  Professor Simon Michaux går igenom vad som krävs.

  https://youtu.be/brAUvlxYefw?si=8YDza_l2Um2EQmLC

 7. Magma

  Det är tragiskt att de instanser som hanterar vårt samhälles gemensamma resurser är så otroligt dåligt insatta i naturvetenskap och teknik, samtidigt som de vägrar lyssna på den minoritet som både har kompetensen och karaktären att vara ärlig, trots att de skulle kunna bli förmögna som medlallare … som Elsa benämner dem.
  Landbaserade fjärrtransporter med elektriskt drivna tåg – ja, det kräver visserligen fler omlastningar och skulle med dagen utbyggnadsvolym förorsaka avsevärda flaskhalsar och fördröjningar – men ändå vara resurseffektivt och bidra till att oljan räcker längre.
  Batteribilar i storstadstrafik där distanserna är begränsade – ja, varför inte …
  Tyngre fartygstransporter med fissionskraft och SMR.
  En och annan linjebuss med elmotorer och trådmatning – kanske någonting för citytrafiken …
  Vätgas tillsammans med kryoteknik och anpassade turbinmotorer – möjligen en framtida lösning för snabba exklusiva flygresor där kostnaden saknar betydelse – eventuell potential upp till Mach 5 (?) …
  Fortsatt utveckling av syntetbränslen som energibärare i flyg och fordonstrafik …
  Uppvärmning av bostäder med eldrivna värmepumpar från ett stabilt kraftnät.
  Och som en stomme för samhället ett balanserat stabilt elkraftsystem med vatten- och fissionskraft för baskraft … kompletterat med kraftvärme i form av förbränning av sopor och skogsavfall.
  Är då inte minskat resande en realistisk tanke? Svaret är ett tydligt Nej, historien förtäljer att socialt umgänge och handel är det effektivaste sättet att minska risken för allvarliga konflikter … möjlig potential att miljöpartister beläggs med reserestriktioner …
  I övrigt behövs den ökande koldioxidhalten för att mätta en växande befolkning …

 8. iah

  det är ju intressant med batterier, kapacitet, mineraler, olja osv , men aspekt av tillvaron tas det just nu ingen häsyn till och det är att i sverige bor mer än 85% av befolkningen i städer av olika storlek. dom flesta invånarna kan inte och känner inte till naturens villkor, vilket gör att när dom skall väljas som politiker så är dom beroende av experter. experter som kan ha egna agendor. kan man verkligen lita på en politiker som inte vet hur en kantarell ser ut. redan nu ser vi hur oinformerade politiker luras att på felaktiga grunder agera i klimatfrågan.
  eller hur experter lyckas få folk att tro att återställande av våtmarker är alena salig görande för naturen. den stora okunskap som nu sprider sig när alla bor i städer kommer ochså behöva hanteras.

 9. Claes-Erik Simonsbacka

  CPM Group: Composition of Global Vehicle Market by Engines Type, se här:

  https://youtu.be/ft7aOru4DLE?t=406

  PS – Hoppa över annonsen,

  Mvh,

 10. Tege Tornvall

  Enkel kalkyl för Sveriges del. Vi har 5 miljoner personbilar i trafik. De körs 1.200 mil per år. Total körsträcka alltså 6 miljarder mil. Om alla skulle vara elbilar och i genomsnitt över ett år drar 2 kWh per mil, blir det 12 TWh tillsammans per år.

  Totalt antal övriga motordrivna vägfordon är svårare att beräkna, men de kan vara drygt 2,2 miljoner. Större och tyngre med större motorer och högre förbrukning. Om alla drygt 7,2 miljoner svenska motordrivna vägfordon skulle drivas med el, skulle troligen 20-25 TWh el per år behövas.

  Så blir det nog inte, men en i huvudsak eldriven fordonsflotta skulle troligen öka vårt elbehov med 10-15 procent – i konkurrens med fantasifulls och överdrivna industriprojekt.

  Håll i hatten!

 11. Håkan Bergman

  Jag förstår inte varför man ska ge sig på den svåraste omställningen först. Vi förbränner globalt enorma mängder kol, gas och olja för värme- och el-produktion, börja där så räcker dom fossila bränslena tills vi har en annan lösning för transportsektorn. Och sluta tro att det går att fixa med sol- och vind-kraft eller biobränslen.

 12. Fredrik Dhejne

  Frågan är när klimathysterin kapsejsar och förnuftiga vetenskapsmän kan övertyga våra politiker att klimatet inte utgör en ko på isen utan att vi med teknik och förnuft kan anpassa oss efter klimatets eventuella förändringar.
  Tyvärr tyder inget ännu på en mer resonabel inställning vilket till stor del beror på våra usla medier.

 13. Claes-Erik Simonsbacka

  När världen går mot en framtid som är beroende av avancerad teknik, blir betydelsen av att ta vara på möjligheter inom bearbetning av kritiska mineraler alltmer uppenbar. Resan är mångfacetterad, präglad av utmaningar och komplexitet som kräver beslutsamma åtgärder, innovation och samarbetsinsatser mellan branscher och regeringar.

  För att uppnå en framtid för nödvändiga kritiska mineraler krävs bland annat en robust grund som består av tillförlitliga och prisvärda energiförsörjningar, förbättrad infrastruktur, avancerad kemisk processteknik och ett strömlinjeformat system för att navigera i komplexa miljö- och tillståndsbestämmelser.

  Sällsynta jordartselement (REE) representerar en avgörande delmängd av kritiska mineraler som är oumbärliga för avancerad teknik som förnybar energi och försvarssystem. trots sina relativt små volymer.

  Västländer har nu åtagit sig att bryta Kinas dominans och fäste över bearbetningsindustrin för REE, i syfte att säkra deras leveranskedjor och minska beroendet även om dessa strategier ännu inte har fått dragkraft. Men stora ambitioner inom kritiska mineraler kan endast förverkligas genom handlingskraft / beslutsamhet med mindre retorik. Resan för att uppnå målen är och blir mångfacetterad, präglad av utmaningar och komplexitet som kräver beslutsamma åtgärder, innovation och samarbetsinsatser mellan branscher och regeringar.

  Mvh,

 14. Sigge

  Den här diskussionen om att batterimineralerna inte skulle räcka till liknar den om att oljan skulle ta slut.

 15. UWb

  #10 Så är vi igen med 10 000 kronorsfrågan – varifrån ska elen komma?

  Landbaserad vindkraft går trögt och vissa krafter (MP) vill att tillstånden ska ges utan direkt veto. I UK är landbaserad vind OK att bygga igen, men exploatörer menar att tillstånden kommer att försena projekten och även stoppa dem, därför vill de inte lämna anbud på dem.

  Det finns tillstånd för havsbaserad vindkraft i Sverige men inget investeringsbeslut är taget ännu. Senaste auktionen i England med garanterat pris (CfD) om £75 / MWh gav inget anbud. Det är alltså över 1 kr per kWh. Vattenfall drog sig ur med £45 som CfD, de säger 40 % i kostnadsökningar, men är nog högre än det om inte ens £75 räcker till.

  I New York vill exploatörerna ha +48 % i ersättning till ungefär $150/MWh för havsbaserad vind.

  Solkraft ska vi inte prata om. I Sverige ger den bara energi sommarhalvåret och under den tid solen är uppe. Det är ju på vintern mer el behövs. Då behövs residualkraft, varifrån då?

  Sedan får kärnkraft klä skott för höga kostnader och långa byggtiden…

 16. Jan Ågersten

  #13
  Tillståndsprocessen för industri och infrastruktur är som du beskriver minst sagt snårig och kan överklagas i all oändlighet. Där finns mycket att göra. Men att välja energisystem och framdrivningssystem som är beroende av offentligt stöd och kritiska mineraler är ett resursslöseri. Byggandet av vindkraft och batterisystem bara för att man kan är kontraproduktivt både för samhälle och miljö. Kommersiellt gångbara lösningar är den enda vägen att gå. Dock kan man eventuellt tillåta kartellbildning inom den elproducerande industrin för att komma till rätta med en dysfunktionell prissättning. Men jag tror att det finns andra och bättre vägar till en vettig prissättning som långsiktigt gynnar både producent och konsument.

  Men den hysteriska jakten på koldioxid och det ideologiska motståndet till kärnkraft ligger som en våt filt över det offentliga samtalet om framtida energi och transportsystem.

 17. Claes-Erik Simonsbacka

  #12 Fredrik Dhejne

  Instämmer helt!

  Mvh,

 18. Håkan Bergman

  Hur många investeringar i t.ex. vindkraft under senare år har gjorts utifrån helt orealistiska antaganden om den framtida räntemarknaden? När kommer smällen där, om den inte redan har skett,, som den har gjort för t.ex. nyligen byggda bostadsrätter? Framtiden är besvärlig, man vet aldrig riktigt var man har den.

 19. BG

  #15

  Att bygga havsbaserad vindkraft kan ha ett högt pris, i varje fall utanför ostkusten i USA. Man verkar vara i full färd med att utrota valar.

  ”Wind Industry Money Behind Media Misinformation About Whale Deaths”

  ”Increased boat traffic and high-decibel sonar mapping of the ocean floor by the wind energy industry are behind the rising deaths of whales and other cetaceans off the East Coast over the last six years and could make the North Atlantic Right whale extinct, according to researchers featured in a new documentary, ”Thrown To The Wind.” Data analyst Lisa Linowes found that increased boat traffic from offshore wind construction strongly correlates with whale deaths. Researcher Rob Rand discovered the wind industry engaging in high-decibel sonar mapping, which scientists say can split mothers from their calves, send them to poorer feeding grounds to escape the noise, and drive them into highly trafficked boat lanes where they face a higher likelihood of being struck by a boat and killed.”

  https://public.substack.com/p/wind-industry-money-behind-media?utm_source=substack&utm_medium=email

 20. Claes-Erik Simonsbacka

  År vår nuvarande linjära ekonomi, baserad på ständiga krav på tillväxt, som kontinuerligt ökar sina konsumtionskrav på jordens naturresurser hållbar?

  Ett samhälle utan ekonomisk tillväxt – funkar det?

  https://www.forskning.se/2018/08/15/ett-samhalle-utan-ekonomisk-tillvaxt-funkar-det/

  Mvh,

 21. C-E S #20,

  Den ”linjära” ekonomi som du pratar om är helt enkelt en följd av människors önskan att förbättra sin och sina barns lott här i världen. Det innebär t.ex. att människan väljer att göra sådant som är lönsamt och/eller undvika förluster. I en ”cirkulär” ekonomi så vill man stoppa och förbjuda människor detta. Så enkelt är det. I det långa loppet så blir vi alla slavar.

  Jordens naturresurser är i princip skapade av människan. De tar inte slut med mindre än att människor slutar efterfråga den materia som finns. Ju mer vi efterfrågar vissa sorters materia desto fler naturresurser kommer jorden att berikas med.

 22. Sven Andersson

  #20
  I BNP ingår både produktion av varor och tjänster. Det är tjänstesektorn som ökar allra mest i ett utvecklat samhälle. Själv konsumerar jag mer och mer tjänster genom köp av städning, trädgårdsskötsel och mer utvecklade livsmedel. Det är många år sedan som vi själv saltade julskinkan. Numera blir det en färdigkokt skinka som vi själv griljerar. Detta tär inte på jordens resurser, kanske rentav mindre. Gränsen för tillväxt är när vi tycker samhället är fulländat, både vad gäller varor och tjänster(exempelvis sjukvård)

 23. Jan Ågersten

  #20
  Om ett land utan ekonomisk tillväxt men med befolkningstillväxt kan man säga att landet befinner sig i recession. Men om tillväxten harmonierar med befolkningstillväxten kan man tala om ett samhälle utan ekonomisk tillväxt. Det behöver inte innebära något negativt om befolkningen lever med en hygglig standard. Det finns givetvis en gräns på vad ett samhälle förmår att producera. Men omställningen av vårt samhälle där vi gick från industrisamhälle till ett tjänstesamhälle och en närmast oreglerad global ekonomi och handel har i det korta perspektivet översköljt oss med billiga varor och en illusion av rikedom. I det längre perspektivet kannibaliserar de multinationella företagen på sig själva och effekten av det börjar vi nu märka av.
  Fri företagsamhet och global handel utan vettiga regleringar är på sikt ett hot. Man behöver inte gå så långt som till självhushållning i små grupper. Ett industrisamhälle där konsumtionsvarorna till största delen produceras inom den ekonomiska regionen med kompletterande export och import är mer resurseffektivt. Så visst går det att leva i ett samhälle utan tillväxt.

 24. Adepten

  C-E S #20,

  Det var en svår fråga att svara på😂
  Men är det inte så att man först måste ha en samsyn i det stora för att få en frihet i det lilla🤔
  Men mitt enkla korta svar blir att det inte går med de målsättningar som författarna till rapporten angivit😎

 25. Björn

  Nej, det är en illusion att tro, att batteribilar är framtiden. Det kommer varken att finnas material, infrastruktur och elektricitet för att tillgodose marknadsbehovet. Oberoende av klimatfrågan, kommer marknadskrafterna att finna bättre lösningar. Den politiska tidsramen förmår inte att ändra på en rationell verklighet, utan alla aktörer kommer att med tiden få anpassa sig till vad som är möjligt. Men ett är säkert, de som inte förstår verklighetens spelregler, kommer att tappa sina röster.

 26. Lasse

  När det gäller elfordon är ju den stora frågan vem som skall betala för laddinfrastruturen. Med 16 eller 25A 3 fas i huset räcker det ju inte att ladda en bil och värma huset samtidigt. Men som miljöpartisterna räknar att medel körsträckan är 1200mil om året och det är så alla skall använda sin bil så finns ju inte laddningsproblemet. Jag kör ca 3000 mil om året men mest långkörning. Då måste det finnas laddinfrastruktur. Och högre kapacitet (räckvidd) på bilarna medför högre laddeffekt, så kostnaderna skenar. Nej, omtsällningen till batteribilar har vi inte råd med. Sedan har vi brand/exposionsrisken. Det är slående att ingen journalist har dragit slutsatsen att lituin – jin batterier är mycket farliga av explosionen i Norrköping (samt brändera på biltransport fartyg). Elbilar med litium- jon batterier borde mycket stränga begränsningar när det gäller laddning samt användade. Ej parkeras in garage under byggnad, ej tillåtas på färjor samt ej tillåtas i längre tunnlar.

 27. Människan levde i ett feodalt samhälle i stort sett utan tillväxt i hundratals år. Man hade sin mat för dagen, spädbarnen dog. Inga marginaler.

  Malthus räknade ut att det inte skulle finnas tillräckligt med brukbar jord för att föda en växande befolkning. Dagens Malthusianer (Romklubben, Naturskyddsföreningen, etc) har fortfarande inte vant sig vid att industrialism och teknisk utveckling gör en ”linjär” utveckling möjlig. I princip i det oändliga.

 28. johannes

  #14 Sigge
  Kanske , kanske inte.
  Olja har vi borrat i 130 år, koppar har vi brutit i 5000 år, så det kan vi.
  Koppar finns på fler ställen än olja.
  Kopparhalten har stadigt sjunkit under 120 år och en bra gruva har idag 1% i malmen.
  Se tex https://www.grida.no/resources/6291

  Aitik, som är världens mest produktiva dagbrott, bryter 41 Mton malm (exl gångarter) och utvinner 91 kton Cu. Det ger 0,22% Cu i malmen. 2046 är gruvan slut.

  Till saken hör att största kostnaden för att bryta malmer är energi. Energiåtgången ökar exponentiellt mot halverad metallhalt.
  DÄRFÖR har koppar stigit 500% under 20 år.

  Så jag håller inte med om att ”peak koppar” är att jämföra med peak oil.

 29. Claes-Erik Simonsbacka

  Most countries will fail to hit their net-zero goal, say scientists
  June 09 2023

  Utdrag översatt till svenska:
  De enda länder som ansågs ha ”högt förtroende” för att bli uppfyllda var utvecklade länder, inklusive Storbritannien, EU och Nya Zeeland. De undersökta länderna inkluderade alla G20 och andra som Chile, Egypten, Israel, Nigeria och Thailand.

  Niklas Höhne vid NewClimate Institute i Tyskland, som inte var inblandad i studien, sa: ”Papperet bekräftar vad vi har sett från tidigare analyser, att det är farligt att förlita sig på de mycket vaga netto-nollmålen för länder. Det är verkligen viktigt att minska utsläppen under detta decennium. De kraftiga minskningarna som skulle behöva ske efter 2030, men många av nettonollmålen är helt enkelt inte trovärdiga.” Utsläppen ökade förra året och förväntas öka även i år.

  https://www.thetimes.co.uk/article/most-countries-will-fail-to-hit-net-zero-goal-njc32tkth

  Mvh,

 30. Claes-Erik Simonsbacka

  ”Det är slående att ingen journalist har dragit slutsatsen att lituin – jin batterier är mycket farliga …” / #26 Lasse

  Instämmer!

  Följande publicerades på detta forum 2021-06-07

  Om Litium-Jonbatteriers farlighet

  https://klimatupplysningen.se/om-litium-jonbatteriers-farlighet/

  Mvh,

 31. Karl Eider

  #26 Lasse

  Ett exempel från Paris på hur snabbt och läskigt det kan vara då ett batteri tar fjutt.

  https://youtu.be/5r-yN8SugWM?si=pU3hDgT_pScmYKnQ

 32. Rossmore

  Tema elförsörjning:

  Omställningen till förnybar energi kräver uppoffringar. Uppoffringar som brittiska leverantörer (inkl svenska Vattenfall) uppenbarligen inte är villiga att ställa upp med enligt

  https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/08/biggest-clean-energy-disaster-in-years-uk-auction-secures-no-offshore-windfarms

  Inga nya havsbaserade vindkraftsparker kommer att uppföras efter den brittiska regeringens senaste auktion, något som kritiker kallat det största fiaskot för hållbar energi på ett årtionde.

  Förnybar energi – källan som är så billig att ingen har råd med den.

  Se även
  https://wattsupwiththat.com/2023/09/10/guardian-the-uk-government-must-make-cheap-renewable-investment-more-affordable/

 33. sibbe

  Nå, ja, i princip har ju Sigge rätt. Vi som ogillar elbatterier i stället för fossila bränslen, står nog i den här frågan i skamvrån.
  MEN: Sällsynta mineralier är sällsynta. Oljan finns det mera än Sigge gillar. Och allt mera olja hittas. Och allt fler sätt att transportera oljan till oss finns också:
  Chinas sidenväg blir inte av. Man måste ha pengar att bygga… USA, EU och några till vill ha en egen SIDENVÄG. Med både järnväg från Indien till oss, hur det nog går att genomföra genom Iran. Men, om man -från Pakistan till Saudi bygger en järnvägstunnel,och bygger vidare järnvägen till en hamn i Israel…Vad få vet: planeringen av en oljepipeline från södra Saudi till medelhavet är ju redan igång satt! Som om någon tror på Sigges palaver om förnybar energi. Saudi vill ju gärna också delta i våra framtidsdrömmar om förnybara energier och kan tänka sig bygga en linje till, för GRÖN VÄTE då det blir billigare med flera rör… Får dumma tyskar och svemskar till dubbelt pris!
  Dessvärre för Sigge så ser det ut att klimat“spektaklet“ avkläds.
  Man kan ju inte direkt avväpna de klimattalibaner – utan att man måste ta till „särkilda metoder“,
  sånt som Saudi etc har lärt sig. Låtsas vara klimatsmart, det går hem hos Sigge et Ci.
  Om världen uppvärms genom CO2 kan inte bevisas. Men vill vi ha lägre CO2 halter i vårlden, min bästa Sigge så är det bara att sluta importera varor från Kina. ( bör inte gälla mig, min vara som jag nyligen fått kom från: Kina,,,)

 34. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #23. Ett samhälle ”i balans” men utan ekonomisk tillväxt kan inte skapa mer resurser för vård och omsorg, utbildning, forskning och andra angelägna behov. Det blir ett stagnerande och i längden bakåtgående samhålle. Ett fördelande samhälle med svåra avvägningar mellan olika behov. Det skapar konflikter och inbjuder till fusk och korruption. Tillväxt är inte rovdrift utan bättre utnyttjande ev befintliga resurser.

 35. L

  Skulle vara intressant om medborgarna fick gå ut i ett val och välja elbil eller bil som går på bränslemotor som är katalyserad. Det bord vara så att vi som utnyttjar bilar fick säga sitt och inte pådyvlas något som ingen vill ha.ibland känns det som man släcker eld med eld.

 36. Håkan Bergman

  #26,31
  Smällen i Norrköping lär ska ha varit en elsparkcykel, är nog rätt hög sannolikhet för att en sån är stulen. Med lite tur får man med sig batteriet när man snor en sån, laddare kan man hitta tokbilligt på nätet. Låter inte så betryggande. För vanliga elcyklar får man i allmänhet köpa till batteriet också, men såna finns också att köpa billigt.

 37. Bernt O

  Elsparkbräden är (rätt använda) inget dumt sätt att ta sig fram här i världen, liksom elcyklar.
  Varför i all värld sätta en förmögenhet på en elbil då man får en lätt begagnad Prelude (12000 mil på mätaren) från Tyskland för 35000 kr? Enda felet med bilen vid milleniumskiftet var priset; ca en kvarts million! Den blev en typisk ”garagebil” för välbärgade och är dessutom vacker att se på.
  Min batterigräsklippare har revolutionerat mitt gräsklippande, liksom elsågen har ersatt motorsågen.

 38. Sten Kaijser

  #20, 24, 27

  Om det blir som många (några) tror att världens befolkning når en topp detta århundrade och sedan börjar minska för att det föds för få barn och att medellivslängden slutar att öka så kan man tänka sig att världen kan fortsätta att fungera med en ”delvis linjär ekonomi”.

 39. Mats Växjö

  ”Det är människans utsläpp av koldioxid som styr klimatet!” ???
  Om människans utsläpp av koldioxid visar sig stå för en liten del del av CO2-utsläppen och dessa i sin tur genererar en mindre temperaturökning vars effekter är ringa och dessutom såväl positiva som negativa – då ska dessa rent negativa effekter ställas mot andra alternativ av energiproduktion- vårt samhälle är ju byggt på tillgång på billig och tillförlitlig el.

  # Javisst! Använd el där det är möjligt och lämpligt.

 40. tty

  #1

  I praktiken är nästan alla lok eldrivna idag. Vad som skiljer är om kraftverket är stationärt eller rörligt.

 41. Claes-Erik Simonsbacka

  Chloride-Insertion Enhances the Electrochemical Oxidation of Iron Hydroxide Double Layer Hydroxide into Oxyhydroxide in Alkaline Iron Batteries
  August 10, 2023

  Natrium, kalium och zink har alla varit lovande utmanare för litiums plats i framtidens laddningsbara batterier, men forskare vid Worcester Polytechnic Institute (WPI) har lagt till en ovanlig och mer riklig konkurrent till mixen: klorid, de rikaste negativt laddade jonerna i havsvatten.

  Teng och hans kollegor rapporterade om den nya batterikemin i  ” Chloride-Insertion Enhances the Electrochemical Oxidation of Iron Hydroxide Double Layer Hydroxide into Oxyhydroxide in Alkaline Iron Batteries”, en  artikel publicerad i American Chemical Societys tidskrift  Chemistry of Materials och framhävd i tillägget framsida. 

  Denna studie avslöjade att införande av kloridjoner i Fe(OH)2-skiktad dubbelhydroxid bildade ett grön rost mellankristallint material, vilket bidrog till en enladdningsöverföring av Fe(OH)2/FeOOH-omvandlingsreaktion och förbättrade cyklingsstabilitet.

  https://www.wpi.edu/news/announcements/chloride-insertion-enhances-electrochemical-oxidation-iron-hydroxide-double-layer-hydroxide

  PS.- Kloridjoner, de negativt laddade jonerna i havsvatten, kan ersätta litium i framtida uppladdningsbara batterier, vilket minskar beroendet av begränsade litiumreserver.

  Mvh,

 42. Sigge

  Lasse #26

  Min arbetskollega har elbil och bor i villa med värmepump. De har 20 A huvudsäkringar.

 43. Sigge

  Johannes #28

  Det är bara en liten del av världens kopparproduktion som kommer att användas till batterier. De metaller som det pratas om där en betydande del av världsproduktionen kommer att gå till batterier är litium och nickel. Tidigare pratades det mycket om kobolt men batterier i flera bilar som levereras idag har kemi där kobolt inte ingår.

 44. Claes-Erik Simonsbacka

  Vid tillverkning av Li-jon elbilsbatterier krävs cirka en halv miljon ton vatten för att tillverka ett ton litium av batterikvalitet.

  Vid litium utvinning pumpar det chilenska företaget SQM upp nästan 2 000 liter saltlake per sekund. Det motsvarar att pumpa upp 1 209 miljoner liter saltvatten per vecka, eller mer än 63 miljarder liter per år. Dessutom använder företagen vissa mängder sötvatten.

  Mvh,

 45. Christian

  #41

  Haken med natrium är dess sämre egenskaper än litium. Det duger jättebra att ha i stationära reservbatterier som inte behöver laddas särskilt ofta. I en elbil är det helt värdelöst. 160Wh/kg för natrium, 200-250Wh/kg för litium och 10kWh/kg för kolväten. Natrium har sämre laddcykler, sämre energiinnehåll, snabbare degradering av elektroner osv. men fördelen att det är inte lika reaktivt som litium. Natrium är ytterligare en återvändsgränd. Solidstate innehåller nickel, mangan, kobolt och en hel del germanium. Inga av dessa mineraler finns i den omfattning så det räcker på långa vägar, inte ens för en buffert på 28 dagar vilket får ses som ett minimum i detta sammanhang.

  T.ex.
  Kända reserver för nickel: 95000000 ton
  Total mängd att producera en generation för att fasa ut kolväten: 940578114 ton
  Global reserv: 10%

  Grafit: kända mängder 320 000 000 ton
  Total mängd för att producera en generation:
  8 973 640 257 ton.
  Gobal reserv 3,57%

  Koppar: kända reserver; 880 000 000 ton
  Total mängd för att producera en generation: 4 575 523 674 ton

  Detta är fram åtminstone fram till 2030.

  Som synes är detta en omöjlig ekvation att få ihop.

  När en generation är klar behövs det lika mycket, kanske mer för generation två.

  Tänk dig att kolväten är som en riktigt stor saftig stek inlindad i bacon. Resten kan jämföras med en påse morötter eller salladshuvud.

 46. johannes

  #45

  ”men fördelen att det är inte lika reaktivt som litium.”

  Som vän av ordning påpekar jag att Na reagerar lite kraftigare med vatten än Li.
  https://www.youtube.com/watch?v=htGqTgp4Ju4

  Metallåtgången och tillgången är hopplös, detta vet ju alla så varför håller vi på och drömmer om en metalliserad värld?

 47. Benny

  Sigge, han har svårt för det här med siffror och annat! Koppar behövs inte bara till batterier utan till den infrastruktur som ska leda strömmen och ska många elledningar förstärkas så går det åt enorma mängder koppar och aluminium! Den ekvationen går inte ihop det är inte svårt att begripa. Sen är det ju så att elbilar är riktiga miljösvin långt innan de rullat en meter med nuvarande batteriteknik och de elmotorer man använder p g a den miljöfientliga gruvdriften. Att politiker vill tvinga fram omogen teknik har alltid visat sig vara ett fiasko historiskt sett.

 48. Sigge

  Johannes #46

  Litiumtillgångarna har fördubblas på 10 år för att man hittat mer. 22 miljoner ton finns det just nu i det som kallas för brytvärda reserver. En elbil med hyfsad räckvidd innehåller 5-10 kg Litium.

  När det gäller andra metaller så varierar det mycket beroendpå på kemi. Men om du räknar själv så är det 20-30 kg Nickel och 40-60 kg koppar.

  Christian #45 har fel när det gäller kopparreserver, det är över 3 miljadrer ton. Skulle alla världens fordon eletrifieras så skulle det gå åt 50-100 miljoner ton koppar vilket är mindre än 3% av världens kända resever.

  De metaller som är kritiska när det gäller batteritillverkning är litium och nickel.

 49. Sigge

  Benny #47

  Oljeproduktionen i världen är ett större miljöproblem än världens samlade gruvdrift. Det är inte bara miljövänligt med att avgaserna försvinner när man har elbil, allt minskat oljespill är också en stor miljövinst.

  Visst går det är koppar till elkablar också när bilar elektrifieras. Det är ändå inga jättemängder jämfört med all annan användning av koppar. Du har säkert större mängd koppar i vattenledningarna i ditt hus än vad det är i elledningarna.

 50. johannes

  Sigge.
  Litium är nog inga problem, eller? Utvinna ur lake i Atacama öknen går bra men värre när det skall brytas i berg.

  Metallinnehåll i skorpan är en sak men brytvärda reserver är något annat.
  Nickel produceras med 4 cl per år och invånare, eller 400 gram. Det går idag åt till bl.a rostfritt och ytbehandlingar.

  För batterier till fordon, flytetyg och lagring mm måste produktionen ökas. Ett Tesla batteri innehåller 50 kg:
  https://www.abc.net.au/news/2022-08-16/nickel-metal-batteries-energy-race-to-produce-to-match-demand/101334424

  Det en batteribilsägare roffat åt sig idag får inte en massa andra människor för sin utveckling. Rättvist??

  Om vi så dubblar produktionen, vilket får antas vara en omöjlighet inom 20 år, så tar det ändå längre tid än du lever, oavsett hur gammal du är idag, för att uppfylla ett totalt meningslöst mål.

  Man har definitivt inte tänkt igenom denna ”gröna” revolution.

 51. johannes

  #49 Sigge
  ”Oljeproduktionen i världen är ett större miljöproblem än världens samlade gruvdrift.”

  Har du källa på det?
  Har du varit på en plattform och sett? Det har jag. Inte en droppe läcker ut.
  Dessutom finns det organismer som lever på olja. Kan vara trögare i t.ex. Alaska men i Gulfen försvinner oljan direkt.

  Det mesta av oljan som jorden har producerat historiskt har redan gått förlorad i orogenesen. Jorden har redan fått spillt på sig mångfalt mer olja än vad vi har pumpat upp totalt.

 52. Claes-Erik Simonsbacka

  Tyskland står inför en ekonomisk nedgång på grund av sitt beroende av rysk energi och minskad efterfrågan från Kina, vilket resulterar i att många företag flyttar till länder med bättre energisäkerhet.

  I maj 2022 rapporterade Tyskland ett utrikeshandelsunderskott på 1,03 miljarder dollar. Den tvingades importera mer varor än den exporterade för första gången på decennier. Den upplever nu ett handelsöverskott, men dess export är fortfarande låg. Företag flyttar alltmer till länder som erbjuder lägre och stabilare energipriser. Tyskland förväntas förlora mellan 2 och 3 procent av sin industriella kapacitet på grund av denna trend, där USA blir en stor attraktion för tillverkning tack vare sina skattelättnader och andra incitament för företag som är villiga att använda grön teknik.

  I juli sjönk tyska fabriksorder ytterligare, vilket väntas slå hårt mot landets ekonomi under resten av året. Efterfrågan sjönk med 11,7 procent i juni, mycket högre än den förväntade minskningen på 4,3 procent

  På europeisk skala finns det farhågor för att de pågående energi- och ekonomiska kriser som står inför i Tyskland kan dra ner andra EU-medlemsländer. Vissa hänvisar nu till Tyskland som ”Europas sjuka man” på grund av dess pågående dåliga ekonomiska resultat, en gest till dess återföreningsdagar. Tillväxten i euroområdet visade sig vara svagare än vad som ursprungligen beräknades för årets andra kvartal, där Eurostat sänkte sin BNP-uppskattning från 0,3 procent till 0,1 procent .

  Mvh,

 53. Claes-Erik Simonsbacka

  Notera även att inom Tyskland orsakar övergången till förnybar energi en politisk motreaktion, eftersom konsumenterna står inför högre energipriser och större osäkerhet. Detta har skapat en ”greenlash”, vilket uppmuntrar många tyskar att vända sig till högerorienterade politiska partier, som partiet Alternativ för Tyskland.

  Mvh,

 54. Istvan

  Grön El från Azerbajdzjan till Eu.
  Kabel projekteras från Azerbajdzjan via Georgien, under havet till Rumänien och Ungern
  Azerbaijan är ju bekant för de gigantiska mängder grönvindel dom producerar som nu får dom avsättning för i EU
  Intermitensen är ingen problem, dom råkar ju ha billig gas också, så dom kan garantera att kabeln är alltid fullmatad med el. Turbin som turbin. Vind eller gas gör detsamma. Smaksak vad som är grönt.

 55. Daniel Wiklund

  Talga AB från Australien tog första spadtagen i Luleå idag, en batterianodfabrik ska byggas. I reportaget i nordnytt nämndes den gröna klimatomställningen ungefär 7 ggr. Ser man på nyheter nu för tiden så är det bl a orden den gröna omställningen, klimatförändringar, klimatkris, den globala uppvärmningen med mera som man hör till leda. Ungefär lika ofta som man hör ordet nej om man har små barn, och även tonårsbarn. Det ordet får man höra när man håller på med att sätta gränser för sina barn. Inget konstigt med det. Men varför är den gröna omställningen ett ord som sägs om och om igen, så ofta så att dess betydelse snart inget känner till. ( bortsett från några fossila miljöpartister) Det är nog ingen som kan svara på det.

 56. johannes

  #49 Sigge

  Jag får exemplifiera #51 från några platser i ”oljefria” Sverige. Åk till Kinnekulle och gå in till stenbrottet, där rinner olja ur berget. Hur mycket olja har spillt i våra eroderade oljeskiffrar och orstenar? Hela Västergötland och Närke har varit täckt av oljebergarter med hela 5% olja, nu borta.
  Hur mycket olja har naturen spillt i Östersjön? Det mesta av det sedimentära är borta där.

  Olja är ytterst naturligt.

 57. Claes-Erik Simonsbacka

  #55 Daniel Wiklund

  Kirunas gruv-nej kan sänka batterifabriken i Luleå
  11 september 2023

  Mats Sidmalm (S), ledamot i Kirunas Miljö- och byggnämnd ”menar att det är ansvarslöst att öppna en grafitgruva i Vittangi –”.

  https://nsd.se/bli-prenumerant/artikel/rgvd997r/nsd-2m2kr_s_22

  Alltså, socialdemokraterna i Kiruna har med en majoritet på två röster beslutat att säga nej till Talgas grafitbrytning i Vittangi.

  Socialdemokraterna kan tillsammans med sina samarbetspartier stoppa detaljplanen för gruvverksamheten i Vittangi, som då även skulle påverka fabriken i Luleå.

  Mvh,

 58. Sigge

  Johannes #50

  Det jag skrev är att de metaller som det kan bli brist på p g a batteritillverkning är litium och nickel. Nickelreserverna är mindre i förhållande till årsförbrukningen än litiumresrverna men nickel används till en massa annat också. Litium används nästan bara till batterier.

  #51
  Jag har har varit i Kalifornien där grundvattnet inte gick att använda efter att det varit oljeutvinning där.

 59. Claes-Erik Simonsbacka

  Den tyska koalitionsregeringens klimathandlingsprogram 2023 är otillräckligt för att nå målen för minskning av växthusgasutsläppen 2030 – och överskattar dess totala potential att sänka utsläppen, enligt landets expertråd för klimatförändringar, rapporterar onlinebyrån Clean Energy Wire. Regeringens rådgivare varnade den 22 augusti för att Tyskland kommer att missa avgörande EU-mål under de kommande åren, vilket innebär att landet måste betala för utsläppstilldelningar från andra medlemsländer.

  Klimatrådet kritiserade regeringen för att ha tillhandahållit inkonsekventa uppgifter och uppmanade beslutsfattare att ta itu med nya områden för utsläppsminskning, som att avskaffa klimatskadliga subventioner. De tillägger att Tyskland fortfarande saknar en sammanhållen, internt sammanhängande och konsekvent plan för klimatåtgärder. En separat rapport som publicerades samma dag av miljöbyrån presenterade detaljer för framtida utsläppsprognoser, och sade att Tyskland är på väg att nå klimatneutralitet 2045.

  Mvh.

 60. Berra

  #44 Clas-Erik: Är det därför vi ska spara på vatten här i Sverige?

 61. tty

  #43

  ”Det är bara en liten del av världens kopparproduktion som kommer att användas till batterier. ”

  Du har aldrig reflekterat över varför man har batterier i elbilar? De används för att driva elmotorer. Vilken metall är oumbärlig i elmotorer?
  Och varifrån kommer strömmen att ladda batterierna? Från generatorer.
  Vilken metall ät oumbärlig i generatorer?

 62. Håkan Bergman

  Snart har vi nog nödmynt av koppar också, läge att skaffa en pirra att frakta dom med när man handlar mat. Och tänk på all koppar som går åt för alla skjutningar.

 63. tty

  ”Natrium, kalium och zink har alla varit lovande utmanare för litiums plats i framtidens laddningsbara batterier”

  Nej, ingen av dem är eller har varit lovande. De är alla mycket sämre än litium.

  Och klor är ännu sämre. Det går en valenselektron på en atomvikt av 35,5 att jämföra med en på en atomvikt av knappt 7 för litium. Klor har alltså ungefär fem gånger sämre energitäthet.

  Du måste inse en sak. Litium är DET BÄSTA batterimaterialet i universum. Det finns inte ens en teoretisk möjlighet att hitta något bättre.

  Vill man ha bättre batterier bör man inrikta sig på att förbättra litiumbatterier. Det är förvisso möjligt. Men de kan aldrig ens teoretiskt komma upp i samma energitäthet som t ex bensin.

  Fast aluminium är faktiskt nästan lika bra. Men det finns en liten hake. Ett Aluminium-Syrebatteri är inte återuppladdningsbart.

 64. tty

  #58

  ”Jag har har varit i Kalifornien där grundvattnet inte gick att använda efter att det varit oljeutvinning där.”

  Kan det ha något samband med att Kalifornien bisarrt nog är den enda staten i USA där det är helt lagligt att dumpa saltvatten från oljeutvinning i en enkel jorddamm?
  Från konventionell oljeutvinning villsäga. Fraccing däremot är så hårt reglerat att det i praktiken är förbjudet. Typiskt Kalifornien, det är faktiskt nästan lika dumt som att förbjuda röjning av ledningsgator av miljöskäl.

 65. L.A.

  Bifogar två illustrationer på ”miljö”-val.

  Först en bild från Texas
  https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/pump-jack-a-texas-icon-christine-till.jpg

  och så en bild från aboriginernas Nordvästra territoriet i Australien.
  https://live-production.wcms.abc-cdn.net.au/c9d84add91961da68bc80ef95b3a6c30?impolicy=wcms_crop_resize&cropH=2813&cropW=5000&xPos=0&yPos=260&width=862&height=485

  Det ena valet anses ont och uselt, det andra framstår som gott och närmast ädelt, ja hos samma pAjsare som nyss pajat världens bästa elsystem och via den s.k. ”reduktionsplikten” sett till att vi har fått våldsam nationell prisinflation, höjda räntor och havererad kronkurs.

 66. Benny

  tty, det är nog bara att konstatera det finns folk som vägrar ta till sig fakta som ”Sigge” är ett exempel på! Trots alla negativa konsekvenser av elektrifieringen av bil och andra vägfordon så trillar inte poletten ner. Jo, det finns en lösning på batteriernas dåliga kapacitet men den lösningen är ett nukleärt batteri vilket knappast kommer att accepteras av en bred allmänhet oavsett hur säkra du kan göra dem.

 67. tty

  #58

  ”Litium används nästan bara till batterier.”

  Samt till keramer, glas, smörjmedel, slaggbildare legeringsmetall och läkemedel.

 68. tty

  #66

  Nukleära batterier har tyvärr låg effekt per kilo, men de är unika i att de kan leverera ström i årtionden utan omladdning eller underhåll. Men de är dyra och genererar i regel stora mängder värme.

 69. Claes-Erik Simonsbacka

  En framstående energiinvesterare säger att världen aldrig har förbrukat mer olja än vad den gör för närvarande, trots berättelser om avtagande efterfrågan.

  Oljepriset har rört sig högre under de senaste tre månaderna, med West Texas Intermediate (WTI) oljepriset svävade kring 87 USD per fat vid middagstid på måndagen, upp från en relativ låg punkt på cirka 67 USD per fat i juni.

  Eric Nuttall, partner och senior portföljförvaltare på Ninepoint Partners, sa i en intervju med BNN Bloomberg att rädsla för lågkonjunktur hade tyngt utsikterna för efterfrågan på olja – trots hög konsumtion av råvaran.

  ”Vi har kämpat mot den här berättelsen om svag efterfrågan på grund av en lågkonjunktur, som vi har hört talas om i ett år. Vi har aldrig konsumerat mer olja i historien än vi har idag, sa Nuttall på måndagen.

  Dessutom har OPEC+ ”begränsat volymerna”, sa Nuttall, eftersom oljelagren har nått sina lägsta nivåer sedan omkring 2017 och efterfrågan har nått rekordnivåer. Tidigare denna månad rapporterade Bloomberg News att oljepriset slog 85 USD efter ansträngningar från OPEC+ för att minska oljeproduktionen.

  ”Men på grund av lågkonjunktur rädsla, hade du oljedrift,” sa han.

  ”Eftersom lagren fortsätter att falla i år och nästa år, tror vi att det kommer att driva oljan betydligt högre.”

  https://www.bnnbloomberg.ca/we-have-never-consumed-more-oil-in-history-than-we-have-today-eric-nuttall-1.1969872

  Mvh,

 70. Sigge

  tty #61 #64 och #67

  Koppar används till mycket. Vattenledningarna, varmvattenberedaren och en del andra VVS-prylar i mitt hus innehåller sammantaget mer koppar än vad det finns koppar i min elbil. Dessutom så är alla dörrhandtag och många andra beslag gjorda av mässing även där det inte syns för att de är förkromade eller förnicklade. Det är många legeringar som innehåller koppar och som används där man vill har rostfria metaller men inte har så höga hållfasthetskrav som man får vid rostfritt stål.

  Jag vet inte varför grundvattnet i Kalifornien blivit oanvändbart p g a oljeutvinningen. Men de som bodde där sa att det luktade illa när man grävde i marken. Några år senare var jag i Algeriet och där gick brunnarna att använda även om det var olja som förorenat. För oljan var högst upp i brunnarna och under oljan var det användbart vatten. De var tvungna att vara försiktiga när de pumpade.

  Att jag skrev att litium används nästan bara till batterier beror på att det är någonstans kring 80-90% av det som används till batterier. Litium används lite till annat också, men det är inte den användningen som gör att det kan bli brist på litium framöver, utan det är om batteriproduktionen skulle femdubblas.

 71. tty

  #70

  ”det är någonstans kring 80-90% av det som används till batterier.”

  74% 2021 vilket är det senaste år det finns data för (USGS).

  Jag har väl varit i kanske ett dussin länder med stor oljeutvinning (inklusive i princip alla amerikanska delstater med oljeutvinning), men aldrig råkat ut för oljeförorenat vatten. Utom i delar av Alberta i Kanada där oljesanden gör att det helt naturligt är ”regnbåge” på alla vattendrag.

  En annan kul notis. Jag såg just att New York hittills i år har noterat 108 bränder orsakade av litiumjonbatterier med 13 döda och 66 skadade. Det är numera den vanligaste brandorsaken i bostadshus.

 72. Göran

  Vad trött jag är på uttryck som ”hållbara järnvägsteknologier”. När kommer det att stå ”ekonomiskt lönsamma järnvägsteknologier”?

 73. Christian

  #55
  Kan inte naturlig grafit användas i grafitanodtillverkningen måste man tillverka konstgjord grafit.

  Petroleumkoks från oljeraffinaderier, koltjära/beck och kolstybb ska bakas ihop till en plastisk massa i ånguppvärmda blandare. Detta ska sedan bakas i stora gas- eller oljeuppvärmda ugnar för att formas till de råmaterial som inom elektrodtillverkningen kallas grönkol eller ”greenstock”. Detta material ska sedan med stora strömstyrkor under 14 dagar värmas upp till 3200 grader. Det är den tid och värme som krävs för att det ska bli konstgjord grafit. Sista steget är ”ombakning” och impregnering. Allting runt en grafitindustris närhet blir grått. Ett fett oljigt grafitdamm lägger sig överallt.

  Vi hade inhemsk grafitanod- och elektrodtillverkning i Sverige fram till mitten av 1980-talet när den amerikanska ägaren Union Carbide valde att lägga ned i Sverige och koncentrera sig på sin anläggning i franska Calais. Nu är Union Carbide/ Dow Chemichals borta från Calais. Nu heter man GraphTech France.

  I stort sett hela Europa har gjort sig av med all förädling av metaller och allt som hör där till och gladeligen skickat iväg allt till Sydostasien.

  I ljusbågsugnar fungerar grafitelektroder bra. De förbrukas i smältan och grafit = kol reduceras bort.

  #70

  Ett 60kWh bilbatteri innehåller ca 20kg koppar. Ju större och tyngre batteri desto mer. Sedan har du kopparledningar i elmotorerna, laddkabeln, vindkraftverken, transformatorer, högspänningsledningar, elledningar…Tänkte inte på det eller vaddå? Ett 2,5m långt kopparrör 35mm Ø 1,5mm tjockt väger 1,4kg.

 74. tty

  #73

  Sossarna i Kiruna har just beslutat att säga nej till grafitbrytning i Vittangi, där Europas i stort sett enda fyndighet av högkvalitativ grafit finns.

 75. Claes-Erik Simonsbacka

  73 Christian & #74 tty

  Grafit för elbilsbatterier,
  Ur ett prestationsperspektiv föredrar EV – biltillverkare syntetisk grafit, med hänvisning till dess överlägsna snabba laddningstid och batteriets livslängd. Den tillverkade karaktären av syntetisk grafit ger också materialet en fördel när det gäller konsistensen i leveranskvaliteten i förhållande till naturlig grafit.

  Syntetisk grafit för elbilsbatterier: Kan väst knäcka Kinas kod?
  Reuters | 12 september 2023

  Utdrag översatt till svenska
  Nya investeringar i USA och Europa syftar till att utmana Kinas strypgrepp på en nyckelingrediens som används i de flesta elfordonsbatterier – grafit – men branschexperter sa att det kommer att bli en uppförsbacke.

  Syntetisk grafit kan stå för nästan två tredjedelar av EV-batterianodmarknaden år 2025, uppskattar Benchmark Mineral Intelligence.

  Medan marknaden för syntetisk grafit förväntas växa med mer än 40 % under de kommande fem åren till 4,2 miljarder dollar 2028, enligt forskaren Mordor Intelligence, möter företag som vill skapa en ny riktning formidabel konkurrens från Kina.

  ”Det är lättare att sätta upp en produktionsanläggning för syntetisk grafit än att ta i bruk nya gruvplatser för naturlig grafit” eftersom producenter kan dra nytta av incitamenten i förra årets amerikanska inflationsreduktionslag för att bygga kapacitet för syntetisk grafit i USA eller frihandelsavtalspartners , Hon sa. Och nya anläggningar behöver inte ligga nära en grafitgruva, sa hon.

  https://www.mining.com/web/synthetic-graphite-for-ev-batteries-can-the-west-crack-chinas-code/

  Mvh,