Landbaserade termometermätningar ger inte hela sanningen

Det är välkänt att vägar och byggnader i städer är varmare än vad den omgivande landsbygden är. Detta ställer till problem för de den vanliga synen på klimatförändringarna sedan industrialismens början. Hur mycket har den ökande förbränningen av fossilt bränsle (kol, olja, etc) bidragit till uppvärmningen? Och hur mycket har den ökande urbaniseringen (städer) bidragit med?

Några – 27 internationella klimatforskare närmare bestämt – som gett sig i kast med denna fråga har undersökt termometermätningar på norra halvklotet sedan 1850-talet och framåt. Deras artikel finns här https://www.mdpi.com/2225-1154/11/9/179 och en sammanfattning finns här https://notrickszone.com/2023/09/08/manmade-climate-change-remains-unproven-dutch-german-scientists-say/ . De har då skilt ut mätserier som innehåller en blandning av termometrar i städer och på landsbygd från de som enbart har landsbygdsmätningar. Resultatet kan sammanfattas i denna bild:

urban heat island

Som synes så skiljer sig dataserierna i de båda övre kurvorna åt. I den högra bilden så har vi en mycket större uppvärmning runt 30- och 40-talen på landsbygden än vad den är med kombinationen av landsbygd och stad i den vänstra. Å andra sidan så verkar temperaturen ha ökat mer i den vänstra än i den högra under de senaste decennierna.

Författarna har gjort statistiska beräkningar på detta och kommit fram till en skillnad i graden av uppvärmning. Studien ”undersökte mätserier från 1850 till 2018 och fann att medeltemperaturen har stigit med 0,89°C per sekel. Det är sant för blandade mätdata från bosättningar och provinsen. Om man bara använder värden från landsbygden får man en uppvärmning på endast 0,55°C (38% mindre). ”

Siffrorna kan förstås alltid diskuteras, men att det finns en skillnad är nog helt klart. Och det betyder i sin tur att den CO2-drivna uppvärmningen på norra halvklotet nog har överskattats. Mycket beror på att vi helt enkelt byggt fler städer. Städer som dessutom expanderat ut på landsbygden.

Men, undrar nog en vän av ordning, hur är det då med satellitmätningarna då? De är relativt fria från den urbana värmeö-effekten eftersom de flyger runt hela jorden lång uppe i rymden. De är dessutom betydligt mer heltäckande (hela klotet inklusive haven). Och därför så är satellitmätningarna bra mycket mer pålitliga än termometermätningar.

Problemet är att vi bara har satellitmätningar från 1979. Så det mesta som har hänt sedan 1850 finns helt enkelt inte med. Och att basera all klimatpolitik enbart på vad som har hänt sedan 1979 verkar inte vara någon stabil vetenskaplig grund att stå på. I synnerhet så ger det ingen klar bekräftelse på att det som har skett sedan 1979 helt och hållet beror på den ökande halten av koldioxid i atmosfären. Se bara vad som hände ute på landet mellan 1950 till mitten på 70-talet. Hur skall man kunna förklara det med koldioxiden? En ökad koldioxidhalt verkar verkligen inte vara ”det enda alternativet”.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack!
  En studie som sannerligen förtjänar uppmärksamhet och gruppen med de 37 klimatforskare som står bakom den är mer än intressant. Friska fläktar och raka ryggar
  Koldioxidens påverkan verkar alltmer likna vad Happer&Wijngaarden kommit fram till.
  Klimatfrågans tippingpoint?

 2. Magma

  Det är precis den här sortens resonemang som bygger trovärdig vetenskap och det behöver man inte vara forskare för att förstå logiken i.
  Dessutom svårt för alarmisterna att prata bort, men det är klart att risken för cancelering i systemtrogen media är uppenbar.
  En ljusglimt i mörkret, må vi få se fler liknande artiklar.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Det händer mycket nu!
  Se denna veckas purfärska TWTW.
  Måtte W. Happer få genomslag!

 4. Johan, Uppsala

  Äntligen en studie som skiljer ut de urbana mätningarna från de lantliga. Jag ska fördjupa mig i rapporten ikväll, men kan ställa en fråga direkt angående att många av de lantliga mätstationerna plockades bort runt 1990: Gör rapportförfattarna någon jämförelse med dessa jämfört med de som inte plockas bort för att se om det fanns en skillnad även här?

  Jag tänker att de mätstationer längst bort från all bebyggelse, vägar, åkermark osv är de som kanske tagits bort samtidigt som de borde vara de mest opåverkade och korrekta.

 5. Ulf

  Jaha, men är dessa forskare accepterade av media eller blir en sådan här undersökning i bästa fall ifrågasatt, i sämsta fall begravd?

 6. Ann Löfving-Henriksson

  # 5 Ulf, verkligheten är seg och ser nog till att undersökningen inte blir begravd!

 7. Tack för en kort men klar redogörelse för effekten av städernas värmeöar, tror att Tony Heller gjort en liknande studie för de amerikanska mätstationerna men denna borde med sin akademiska tyngd och stringens få större genomslag.
  Sen undrar jag om inte Ann L-H glömde att skriva in länken i sitt inlägg om TWTW, blir nyfiken vad det kan vara

 8. Ann Löfving-Henriksson

  #7 Bo G
  Här kommer TWTWs huvudsida och sedan är det bara att klicka fram samtliga veckoblad.
  Som sagt dagens uppdaterade sida med de första 5-6 inledande sidorna är mycket givande:

  http://sepp.org/the-week-that-was.cfm

  Det finns som sagt mycket nu att glädjas åt!

 9. Jan Ågersten

  Om klimatalarmisterna klipper ut rätt delar ur diagrammen kan de fortfarande bevisa de antropogena utsläppen av koldioxiden vara den drivande faktorn till klimatkatastrofen. När lögnen om klimatkatastrofen avslöjas kommer klimatalarmisterna bara ljuga mer.

 10. pekke

  Studier som visar att det finns problem med Jordens temperaturmätningar kommer aldrig att erkännas av de som står i främsta ledet för ” klimathotet ”.

  Det finns även ett antal problem med den moderna mätutrustningen jämfört med äldre utrustning samt att en del stationer flyttats av olika anledningar, i Sverige oftast p.g.a. bytet från manuell avläsning till automatstationer vilket gjorde att de fick säga upp avtalet med privatpersoner som skötte de manuella stationerna som ofta stod på deras privata mark.

  SMHI om temperaturmätning.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/temperatur/hur-mats-lufttemperatur-1.3839

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/meteorologiska-matningar/meteorologiska-matningar-1.5208

 11. Ulf

  Svar 6,

  Problemet är, åtminstone i Sverige, att den här typen av debatt eller undersökningar inte ens uppmärksammas annat än på kritiska hemsidor, som denna.
  Skulle säga att det gäller för hela EU. Hur det är i USA, vet jag inte, men tidigare hade man i alla fall kommit betydligt längre i debatten.

 12. Och det som ”vetenskapen” inte heller förstår är att rörelserna i temperaturerna, vare sig alarmistisk och kritisk vetenskap, är perfekt 100% naturliga rörelser av det man kan utläsa av tillgängliga mätningar. Oavsett om mätningarna är sattellit eller markbundna. Vilket betyder att sannolikheten enligt utvecklingen efter lilla istiden pekar på lägre och minskande temperaturer efter hand enligt en avtagande ”klimatstyrka”. Enligt tillgängliga mätserier från mark och satellit, sett från teknisk analys. Frågan är inte om, utan när och hur vi tar oss neråt, och såklart hur långt och under hur lång tid:

  https://drive.google.com/open?id=1yAjAG2OAMvWeuvOUgcvRCVk_AfVwkfal&usp=drive_fs

  https://drive.google.com/open?id=1yEBFW1qOW_fcmfb6NVPx8kHZG4CfOhIv&usp=drive_fs

 13. Sören G

  Sen är ju frågan om det blir någon klimatkatastrof om det blir varmare. Varmare klimat innebär lugnare väder eftersom temperaturskillnaderna mellan högre och lägre breddgrader minskar.
  Medierna upprepar ständigt att ”det här kommer att bli värre och vanligare i framtiden”.

 14. Lasse

  Tack Ingemar
  Reagerade på din skrivning:
  ”Och det betyder i sin tur att den CO2-drivna uppvärmningen på norra halvklotet nog har överskattats. ”
  Det räcker väl med att konstatera att det är en uppvärmning 😉
  Solens strålning har ökat pga att globala dimmingen minskat.
  Vi har i Sverige fått 20% fler soltimmar, det värmer och ligger utanför din förklaring ovan. Hoppas att du inte tillhör de som förnekar solen!

 15. Lasse #14,

  Jag är absolut inte någon ”solförnekare”. Att antalet soltimmar har ökat över Europa, och över hela norra halvklotet, verkar ju vara klart vid det här laget. Men jag är fortfarande lite undrande över varför det blivit så. Är det minskningen av sot som orsakat det? Eller är det, som andra föreslagit, ett annorlunda mönster av hög- och lågtrycksbanorna? Eller förändrade havsströmmar? Eller en kombination?

  Den andra faktor som indirekt pekas ut ovan är ju expansionen av städer under de sista 50 åren. vilket kontaminerar den långa serien av landbaserade termometermätningar. Tar vi bort den urbana uppvärmningseffekten, så återstår ju ändå c:a 60% av uppvärmningen sedan LI att förklara.

 16. johannes

  Inlägg efter inlägg här på forumet visar att CO2 betyder null och intet i de halter vi rör oss vid.
  OCH det stämmer även med historiska data av vitt olika slag.

  Vipps så försvann nästan hälften av tempökningen sedan 150 år med en enkel förklaring: vi har blivit mångfalt fler och byggt enormt mycket under dessa 150 år med asfalt och betong. Odling har brett ut sig på bekostnad av skog mm.

  De 27 forskarnas slutsats var förväntat så klart.

  1) CO2 fångar upp vissa snäva våglängder vid marken och överför denna mer-energi till omgivande luft. Denna process är mättad vid bara några 10-tals ppm och någon meter. Detta är endast en liten liten del av all värme som förs över till luften.

  2) Varmluft stiger och det tar tid. Under denna tid får vi mer värme från solen=”växthus” (uselt ord) effekten. Låt oss kalla det atmosfärstryckseffekten.

  3) 10-30 km upp sägs CO2 värma, oklart hur mycket

  4) Över den höjden sägs CO2 kyla, oklart hur mycket.

  Summakardemumma av 4 och 5 är 0
  Nu stämmer allt med historien.

 17. Ralf Marek

  Tack för detta! När klimat-diskussionen handlar om temperaturförändringar ned till tiondels grader är det ju viktigt att ha koll på hur mätningarna gjordes och vad det kan finnas för felkällor.

 18. Mats Kälvemark

  #9 Jan
  Korrelation är INTE kausalitet.
  Om det räckte med korrelation skulle jag kunna visa att den öknade värmningen i själva verket beror på (korrelerar) med tilltagande ålder för den aktiva kretsen av KU-läsare.

 19. Anders

  Det är kineserna som minskat sina utsläpp av partiklar … antagligen alla nya kolkraftverk med modern rening … alltid dessa kineser … men studien är från US …

  https://nauka.tass.ru/nauka/18684383

 20. Jan Ågersten

  #18
  Jag har inte sett någon mening med att redogöra för sambands riktningen i varje inlägg jag skriver men jag får väl skärpa mig.

 21. #17 Ralf Marek
  Din kommentar kring mätning och felkällor är ytterst relevant. En nyligen, slutet av juni 2023 publicerad vetenskaplig studie av professor emeritus Patrick Frank, visar att de systematiska och slumpmässiga instrument- och mätningsfelkällorna är så stora att det inte går att dra några bestämda slutsatser kring klimatmässig uppvärmning av luften från 1850 framåt; https://www.mdpi.com/1424-8220/23/13/5976#.
  Sista meningen under 5.3. Final Conclusions lyder,
  ’The global averaged surface air-temperature anomaly cannot substain any notion of unprecendented climate warming over the last 200 years, or over any other timespan’
  Referensen är läsvärd för den allmänkritiske till alla klimatöverdrifter baserade på temperaturanomalier och förment noggranna temperaturangivelser. Den är en god spegel till Ingemar Nordins sista styckes första meningar.

 22. Johan, Uppsala

  Jag hade en diskussion vid frukosten i somras med mina två barn, båda tonåringar, om det här med alla värmerekord som rapporterats av media i sommar. Jag började med att fråga hur de trodde mätningarna gjorts, och de kom snabbt fram till att det troligen är med automatiska, digitala termometrar liknande den vi själva har i köksfönstret, fast uppkopplade till nätet. Så har jag frågat om det blivit fler sådana senaste åren, och det tycker de är självklart med internet, trådlöst internet mm. Därefter funderar vi runt hur man gjorde tidigare, för 30, 40 ja kanske 100 år sedan. Då landar de i att det troligen fanns mycket färre termometrar då eftersom någon person ju behövde gå ut och läsa av en ”gammal” termometer. Det gjordes också förmodligen avläsningar bara max några gånger per dygn, kanske inte på natten, och då registrerades det som termometern visade just då. Tillfälliga min och max sparades ju inte vilket moderna termometrar gör. Utifrån detta landade de i slutsatsen att det bara med fler och automatiska termometrar borde slås nya rekord hela tiden. Det vore ju konstigt annars.

  Med detta enkla resonemang kom mina barn på kanske 10-15 minuter fram till en egen slutsats som gjorde att de slutade oroa sig över alla larm om temperaturrekord de matades med, och dessutom blivit mycket mer kritiska till alarmistisk sensationsjournalistik generellt.

  Tänk om bara fler skulle våga stanna upp och tänka lite själva.

 23. Mats Växjö

  #1
  Off Topic;
  Happer säger i en ”video” på Youtube ungefär att en fördubbling av CO2 ger en strålningsdrivningen på 1% och att genom dra 4-roten ur 1,01 och därefter multiplicera med utgångstemperaturen får man en temperaturökning på 7-8 tiondelars grader (C eller Kelvin) (exkl ”återkopplingsmekanismer?)
  I andra sammanhang tex AR3 talas om 1,2+/-10% av en grad.
  Happers värde på koldioxidens klimatkänslighet tycks ganska mycket lägre?!
  Har jag förstått det rätt?
  Med vänlig hälsning, Mats

 24. Tom Sundman

  Det är uppenbart att mätstationernas läge påverkar resultat. Lika uppenbart är det att mätnogrannheten borde beaktas.

 25. Robert Norling

  Högst dagsaktuellt från nyhetskanalerna.
  SVT:s nyhetsrapportering både i går och i dag förkunnar att Lund hade fantastiska +27 grader plus några tiondelar.
  Men en snabb koll var mätstationen är placerad så får nog asfalt och huskroppar ta på sig flera grader av den goda höstvärmen.

  https://www.google.com/maps/@55.692853,13.2263531,3a,55y,306.36h,93.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1sh4VRK3WFRwOlMLiAtPzBfw!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu

 26. Håkan Bergman

  Robert N. #25
  Men SMHIs station i Lund mäter bara temperaturen två gånger per dygn, kl. åtta och kl. tjugo.
  https://www.smhi.se/vader/observationer/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=vader,param=t,stationid=53430,type=weather
  Kanske det är trafikverket man anlitar, deras station verkar vara av typen mäta temperaturen i vägbanan.
  https://www.google.com/maps/@55.7152883,13.2227888,3a,41.6y,89.8h,79.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1spqj5kr8EmBn3IYxyWDImRQ!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu
  OBS texten!

 27. pekke

  Robert N #25
  Temperaturer upp mot 30 grader i September är inte så ovanligt som folk tror, finns flertal rekord sen tidigare.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord/hogsta-temperaturer/hogsta-temperaturer-i-september-1.76483

 28. Adepten

  #9 Jan Ågersten

  Jag tänker att det skulle vara lätt att göra en lista på alla orsaker som korrelerar med en temperatur förändring, men det krävs mycket mera för att kunna bestämma en kausalitet mellan orsak och verkan.
  Därför är det så svårt att komma överens om vad som tycks vara orsaken till den globala temperaturökningen.

  Enligt IPCC och WMO är det den antropogena CO2 ökningen som står för den globala temperatur höjningen och utan att använda vanliga termometrar är det tydligaste bevisen för att mänskliga utsläpp orsakar ökad global medeltemperatur följande:
  1) Mätningar av vilken IR-strålning som lämnar jorden, där man konstaterar en ökad temperatur sedan 1970 talet.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40641-016-0039-5

  2) Satellitmätningar av vilken IR-strålning som skickas från atmosfären nedåt mot jordytan.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2003GL018765

  3)Mätningar som visar att kolisotopsammansättningen (C12/C13) i atmosfären har ändrats beroende på förbränning av fossila bränslen.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019GB006170

 29. Johan M

  Håkan Bergman #26
  Robert N. #25

  Lund 27 grader, det är väl ingenting. Jag kom ihåg när Falun hade 35.1

  Den stationen ligger vägg i vägg med ishallen 🙂

  https://www.google.com/maps/@60.6174268,15.658499,3a,15y,272.71h,88.69t/data=!3m7!1e1!3m5!1sllkCLWbSuTJFuxcmJ9BAaQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DllkCLWbSuTJFuxcmJ9BAaQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D203.21747%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?entry=ttu

 30. Johan M

  Adepten #28

  ”3)Mätningar som visar att kolisotopsammansättningen (C12/C13) i atmosfären har ändrats beroende på förbränning av fossila bränslen.”

  Där tror jag nog juryn fortfarande är ute, tror nog att Graven et al. överskattar Suess-effekten. Det kanske finns andra saker som påverkar C12/13. Det lär ju visa sig inom sinom tid.

 31. johannes

  #25, 26 och 29 mfl

  Fusk så det skriker. Dags att klä av SMHI och gå man ur huse och dokumentera mätstationerna?
  Alla tre visar i vart fall 3 grader fel, för så mycket är det inom städerna.
  Sedan sammanställer vi.

 32. Johan M

  Adepten #28

  Murry Salby om C12/13

  https://youtu.be/HeCqcKYj9Oc?t=1997

 33. Adepten #28,

  Så vitt jag förstår så är (1) och (2) bara bekräftelser på att planetens atmosfär har blivit varmare. Men det visste vi väl redan? (3) är en bekräftelse på att atmosfären har fått en allt större del av CO2 genom förbränning. Men det visste vi väl också?

  Inget av detta visar att det är CO2 som driver uppvärmningen. Endast om vi ignorerar att det blivit färre moln med ökad direktinstrålning som följd, eller att havsströmmarna påverkat eller att den ökande solaktiviteten under 1900-talet påverkat så kan vi säga att 60% av uppvärmningen är till 100% orsakad av växthusgaserna. UHI finns inte ens med i beräkningarna.

 34. LeifR

  Finns det något resonemang kring att antal stationer har minskat kraftigt under samma tidsperiod som den kraftigaste uppgången i temp uppmätts de, dvs ca de senaste 20-25 åren?

  Finns det ev en bias kring vilka stationer man avvecklar resp har kvar?

  Korrelationen

 35. LeifR,

  Ja, det misstänks att minskningen av antalet termometrar har minskat mest över landsbyggs-områden. Anthony Watts hade ett stort projekt där han med hjälp av allmänheten kunde visa att stora dela av de amerikanska mätstationerna som användes inte levde upp till den standard som krävdes av de amerikanska motsvarigheterna till SMHI. Men så länge temperaturen visade det som NASA/Giss ville ha så nöjde man sig med det.

  En annan felkälla som uppstod då antalet termometrar minskade var att man gjorde fiktiva mätningar på distans med hjälp av modeller. Om man då utgick från en urban termometer och ”beräknade” temperaturen med hjälp av den så blev det inte sällan alltför höga medelvärden på landsbygden.

 36. Munin

  Det bör finnas starka skäl att använda samma angreppssätt som i artikeln, men isolera den till Sverige med sina mätstationer. Sverige hör till länder med omfattande mätstationsunderlag och i Statistisk årsboks serie finns redovisade beräknade årsmedeltemperaturer för Sverige och olika tidsperioder ända sedan 1850 och framåt.

  Beräkningar där det görs en uppdelning på opåverkade landsbygdsstationer respektive stationer kontaminerade med värmeöeffekter bör intressera alla verksamma inom den meteorologiska vetenskapen. Alla bör vara naturligt nyfikna på hur stor falsk värdeökning som döljer sig i mätstationer och framräknade medelvärden, temperaturrekord etc.

  Dock krävs det en tydlig dokumentation om vad som hänt för varje mätstation. De kan ha flyttats, fått hårdlagda ytor och konstruktioner i sin närhet, blivit inbyggda i växande tätortsbor etc. Flygplatsmätningar med alla start- och landningsbanor, stationsområden är heller inga jungfruliga landsbygdsstationer utan kontaminerade med värmeöeffekter.

  Vidare måste fram i ljuset vilka homogeniseringar, som gjorts och vilka korrigeringar som tillämpas på rådata i olika beräkningar och redovisningar.

  Genomgångarna på Klimatupplysningen som genom åren gjorts av temperaturuppgifterna för Uppsala och Stockholm har tydligt visat att det verkar saknas vilja att gå till botten med hur stora falska temperaturökningar som finns i deras mätningar. Vidare alla bilder på idiotiskt placerade mätstationer i Lund, Göteborg, Falun m.fl. och att basunera ut temperaturrekord från dessa måste få många att undra hur det står till på SMHI och en del s.k. forskare.

 37. Johan M

  Munin #36

  Jag valde att titta på fyrar ….

  https://klimatupplysningen.se/stockholm-stockholm-stad-varlden/

 38. Johan, Uppsala

  #37
  Favorit i repris. Tack för länken Johan.

 39. Lasse

  #37 Johan M
  Och jag kommenterade med denna:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

  Din utmärkta graf som visar förändringen kan helt förklaras med ökad solinstrålning 😉
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2020/02/wide2.png

 40. Stad och landsbygdstemp är mycket intressant.

  Jag har haft förmånen att under några veckor tagit del av( via dagboksanteckningar ) is och naturobservationer från 60 – talet till 90- talet, främst fågelstudier, från en otroligt välutbildad skogvaktare från nordligaste värmland/norge.

  I detta gränsland, 500m över havet, finns minimalt med stadspåverkan.
  – Och vad finner man då?

  Jo, hans noggranna beskrivningar av islossningsdatum och % istäcke under våren på samma vildmarkssjö visar att mycket lite har hänt med islossningsdatumet i detta område.

  Islossningsdatumet här varierar fram och tillbaka, oregelbundet, från mitten på april till första veckan i maj.
  Jag har sedan själv kunnat följa hur islossningen var lite tidigare under dom första 10 åren på 2000- talet för att sedan dom senaste 10 åren viktas tillbaka åt den senare delen av intervallen i maj – särskilt dom senaste åren har haft väldigt sen islossning.

  Av detta kan man se att i denna del av landet/länderna är det en helt obefintlig klimatkris – och sammaledes tycks gälla den mellansvenska mätstationen vid Siljansfors, som sköts av SLU och som vi ibland refererar till när det gäller temperatur och snödjup för vasaloppet.

  I dessa regioner med inlandsklimat och mindre utbyggnad av städer ligger temperaturen i stort oförändrad under vinterhalvåret – trots enorma förändringar i skog vs kalhyggen och annan påverkan, som uppdämda älvar med tillhörande enorma regleringsmagasin.

  Mycket lite har hänt, även med fågellivet i dessa höglägesskogar och stora myrområden – riktigt intressant, för en naturmupp.

 41. Magnus B #40,

  Samma i princip oförändrade klimat gäller även bergsområden i Europa generellt. Jag har för mig att jag sett en undersökning (har glömt var) från mätningar på kontinenten. Platser som är mer eller mindre i skuggan av de västliga havsvindarna uppvisar ingen uppvärmning.

 42. Nr41 Ingemar N
  Just havets varierande rytm borde därför vara den vetenskapliga utgångspunkten – exempelvis kan man ställa frågan varför havet vid Island ( som är ett klimatologiskt epicentrum) plötsligt värmdes upp på 20- talet, för att sedan svalna igen och återigen plötsligt värmas upp 1985 – vad värmde vad kylde?

 43. Micke

  Kan vulkanisk aktivitet på havsbotten värma sådana vatten volymer?

 44. #23 Mats Växjö

  Happers förenklade resonemang, fjärde roten ur 1.01 gånger temperaturen, 288K -> 288,72 är inte bra. (Temperaturen är rätt ojämnt fördelad över jorden.) Han har själv tillsammans med Wijngaarden räknat fram en klimatkänslighet för fördubbling av CO2 exkl ”återkopplingsmekanismer” på 1,4 grader. https://arxiv.org/pdf/2303.00808.pdf

  Hur det är med återkopplingsmekanismer vet vi inte mycket om (såvitt mig bekannt) men Wijngaarden&Happer har kommit fram till att 2,2 grader sannolikt är en övre gräns för den återkoppling som kan åstadkommas av ökad luftfuktighet på grund av uppvärmningen. Vad sedan moln kan tänkas bidra med – och i vilken riktning är omdiskuterat.

  När CO2 fördubblats har vi fått en grönare jord med något mindre glaciärer. Det borde minska jordens albedo litegrann. Jag förmodar att det ingår i de högre värden som IPCC finner sannolika.

 45. Nr 43 Micke
  Havens fluktuationer i temperatur handlar mer om dom stora processerna, gissar jag.

  Havsströmmar, jordrotation, geografi, månbana, solenergi är några storheter som påverkar fördelningen av temperaturen i haven och därmed den globala temperaturen – hur känsligt havet är för respektive storhet är svårt att veta men exempelvis månens olika banor sänder kraftiga reaktioner i tidvattnets styrka i olika delar av världen.

  Havets enorma klimatologiska storhet är svår att överblicka och vi tenderar att stirra alltför mycket på atmosfärens påverkan – men havets enorma kylskåp glöms lätt bort – en liten rubbning i någon av alla dessa parametrar kan ge stora effekter.

 46. Munin

  # 40

  Dina observationer är mycket viktiga och säger ju att i delar av Sverige finns inget stöd för stigande medeltemperaturer. Det innebär att klimathotet är helt klart främmande för dessa delar av Sverige!

  Hur blir utfallet om de mätstationer, som har de lägsta temperaturändringarna över tid selekteras fram och placeras på Sverigekartan?

  Det blir också ett intressant underlag i analysen av hur värmeöeffekter påverkar mätstationer.

 47. Peter Vikström

  En fråga till någon som vet. I somras redovisades i media den globala medeltemperaturen (mätt med satellit) med två (2) decimalers noggrannhet (t.ex. 14,37 grader Celsius. Är det verkligen möjligt att mäta en medeltemperatur med en sådan precision? Borde inte siffran kompletteras med ett osäkerhetsintervall?

 48. #47 Peter Vikström

  Bättre kan dom 🙂 : ”The average anomaly for the year was +0.174 deg. C, making 2022 the 7th warmest year of the 44+ year global satellite record” https://www.drroyspencer.com/2023/01/uah-global-temperature-update-2022-was-the-7th-warmest-of-44-year-satellite-record/

  Givetvis speglar inte antalet siffror absolutnoggrannheten. Jämför med informationen här: https://www.carbonbrief.org/major-correction-to-satellite-data-shows-140-faster-warming-since-1998/ Rimligen är felen systematiska så att skillnaden från år till år är bättre bestämd än skillnaderna över lång tid.

  Det man mäter är INTE den globala medeltemperaturen utan den globala medeltemperaturanomalin, avvikelsen från medeltemperaturen under en viss tidsperiod (vanligtvis 30 år.)

  ”Monthly (annual) standard errors for global mean anomalies of TLT satellite temperatures are estimated at 0.10°C (0.07°C). ” Alltså, standardavvikelsen för temperaturen i den lägre troposfären uppskattas till 0.10°C. Christy & Spencer 2003: https://journals.ametsoc.org/view/journals/atot/20/5/1520-0426_2003_20_613_eeovom_2_0_co_2.xml Antagligen anser dom att precisionen blivit lite bättre, men det är svårt att hitta information. Vad för temperaturskillnad dom avser vet jag inte. Då måste man nog läsa hela skriften för att förstå. Några absoluta temperaturer är det i alla fall inte frågan om.

 49. Peter Vikström

  #48 Leif Åsbrink

  Tack för svar. Tolkar detta som att det inte är korrekt att redovisa medeltemperaturen med 2 eller 3 decimaler.