Elbilar räddar inte klimatet

Fatih Birol, IEA: ”Om du tror att du kan rädda klimatet med hjälp av elbilar, då har du helt fel.”

Ett märkligt uttalande, men sant, av organisationen som övervakar Net Zero Pathway. Proportionerna som visar orimligheten säger ju att säkert finns många inom den här sfären som också inser detta. Till och med det meningslösa med koldioxidjakten.

Nu tar vi risken att uppfattas som Fred Flinta. Det enda stenhårda är emellertid fakta.

bilar antal

Elektrifierade fordon är, och kommer detta sekel vara, en liten del av världens fordon.

Globalt finns det 2022 1,45 miljarder bilar. Lastbilar, bussar etc. tillkommer. 11,3 miljoner är elbilar (EV). 0,8 procent. Inkluderas laddhybrider är siffran 16,5 miljoner eller 1,1 procent. År 2022 drivs således 99 procent fortfarande av förbränningsmotorer (ICE). Elbilsandelen var högre på farmor Ankas tid. Hon körde en Detroit Electric av 1918 års modell. Sedan kom T-Forden, som var bättre på allt, och sopade elbilarna bort från banan.

2022 har elbilarna i världen nätt och jämt kommit in på kartan, även om försäljningen ökar stadigt., tack vare stora, skattefinansierade subventioner och tunga straffskatter på nya ICE. Det är en väldigt lång väg att vandra till de 145 miljoner elbilar, som är IEA:s  prognos till 2030. Ändå skulle det antalet bara utgöra ca 10 procent av bilar i trafik.

I Sverige 2022 utgör batteribilar 3 procent av bilar i trafik eller cirka 150.000. Även här är det en  lång väg, kantad av bortkastade skattemiljarder, att vandra till målet 1,5 miljoner elbilar 2030. Detta innebär att fortfarande är då mer än 70 procent av bilar i trafik ICE. Bensin eller diesel. Det är väldigt tydligt att det svenska målet med 70% utsläppsreduktion för trafiken till 2030 är helt utopiskt.

Driftunderlägsenheten: Måluppfyllelse / driftkostnad / användbarhet / miljö

Måluppfyllelse. Elbilen rullar ut på gatan med en ryggsäck av koldioxidutsläpp som tar 12000 mil innan den är bättre än en modern diesel. Daimler eller Mazda med 55 procent verkningsgrad är bättre till säg 16000 mil. Sedan är det dags för batteribyte och omstart med ny koldioxidbelastning.

En viktig faktor är förstås hur den el produceras för både batteritillverkning och laddning av bilarna. Inom EU ökar andelen el från fossila källor. Stängning av kärnkraft och utbyggnad av oplanerbar elproduktion, läs vind och sol, har visat sig gå dåligt. Att det inte går i verkligheten avslöjades brutalt när Putin ströp lite på gaskranen. Att förse elbilar med förnybart är en dröm som nått vägs ände. Kanske med kärnkraft i framtiden. Om inte tekniken gått så långt att varje fordon har en minireaktor inbyggd och laddad för livstiden med en kvarts fingerborg torium. Ska man ändå drömma så varför inte.

Driftkostnad. En försummad diskussion är batterierna som en del av driftkostnaderna. Ingen känd batteriteknik har en livslängd, som matchar den normala för bilar. Ersättningskostnad samt inbytesvärdet i andra och tredje hand påverkar driftkostnaden. Säg att ett  nytt batteri ligger på 200 tkr. Antag en batterigaranti på 8 – 10 000 mil. Vad blir värdet på bilen strax innan garantin går ut? Efter 10000 mil förväntas en diesel rulla 20000 mil till. Tre gånger så långt innan det är dags för skrotning. Ingen skulle uppgradera en diesel efter 8 – 10 år till en tredjedel av nypriset. Om det behövdes.

För att undvika den invändningen är det säkert så, att elbilens drivlina med motor och växellåda har lite lägre underhållskostnader än ICE.

Elprischocken: Dyrare köra elbil än bensinbil – Dagens PS

Det finns nog ingen som kan ge ett trovärdigt underlag för elbilens driftkostnadskalkyl i dagens volatila elmarknad. Det ska väl inte vara kris för alltid, men kortsiktiga lösningar fram till 2030 är inget att hoppas på. Sedan är det inte så säkert att det går att få ”någon annan” att fortsätta betala för laddinfrastrukturen heller. Ska rättvisa någon gång skipas måste ju precis som för bränslemackarna brukarna betala för servicen. I längden kan det inte läggas på skattebetalarna. Eller nätavgifterna som i andra svårsålda fall. Med en snittförbrukning på 2 kWh / mil och 50 procent mer vintertid, är det ingen vågad gissning att milkostnaden bara för energi i alla fall inte blir lägre för elbilen.

Räknar vi 200 000 för ersättning av batteri och är snälla och säger 10 000 mil, så är bara det 20 kronor / mil.

När den  ystra dansen kring guldkalven stannat av i eftertankens kranka blekhet, och var och en ska stå för  sina kostnader, finns inte mycket som talar för att elbil blir billig att köra.

Användbarhet

Räckviddsångest är ett nyord med ytterst konkret betydelse för elbilsägaren. Särskilt på våra breddgrader där det är klokast att utgå från att vintrar kommer vi att ha.

Lägg på minnet. Elbilens räckvidd minskar vid  kyla. Minus 40 procent redan vid minus  7 OC. (AAA) Bilen ska hålla rutorna imfria och värme i kupén och på sätena. Du sitter garanterat hellre i en ICE än en EV om du blir fast i vintrigt trafikkaos. Hjälp med en dieseldunk är enklare och billigare än bärgning.

Några andra avigsidor med EV. På senare tid har det uppmärksammats, att förlusterna vid laddning är 10-20 procent. Om batteriet ska skötas bra ska det inte alltid snabbladdas med stor effekt. Det ska inte varje gång laddas maximalt, vilket då är räckviddsbegränsande. Det ska inte köras i botten.

Hänger du på en husvagn, behöver den väl ha inbyggt batteri i den också. Den är ofta med på långresa och med den blir förbrukningen dubbelt så hög. (Teknikens Värld)

Miljö. Själva orsaken till elbilen är koldioxiden. Som varken är farlig eller elimineras! Det verkligt stora miljöproblemet är den stora ökning av cancerogena partiklar som elbilens 20 procent större vikt ger. Partiklar från däck och asfalt ger 1000 ggr mer än utsläppen från avgasrören. NOX  kan också helt elimineras med det nya katalysatorsystemet ©Catarsis , bara industrin tar till sig det.

Elbilar är miljömässigt sämre än nya dieselbilar – Klimatupplysningen

Elbilar är inte så smarta – Klimatupplysningen
https://www.emissionsanalytics.com/news/pollution-tyre-wear-worse-exhaust-emissions

Plundrar planeten på värdefulla och ändliga råvaror

Jordens resurser av ovanliga metaller för elbilsbatterier räcker nätt och jämt för att försörja elbilsbatterier för UK’s 31,5 miljoner bilar har en utredning visat. (Se länken nedan)
Antalet bilar globalt är idag som nämnts ca 1,45 miljarder. Målet (IEA) för elbilar 2030 är 140 miljoner, vilket endast är cirka 10 procent totala antalet bilar.

Reguladetri med britternas siffror och se vad som behövs.

 • För kobolt åtgår då 9 ggr den nuvarande årliga globala produktionen
 • För litiumkarbonat 2,3 ggr årsproduktionen
 • För neodym ca 4 ggr årsproduktionen
 • För koppar 2,5 ggr årsproduktionen
 • För ett enda batteri behöver enligt länken nedan till Sten Kaijsers beräkning 200 ton av jordskorpan grävas upp.

 

För 140 miljoner bilar måste 28 miljarder ton grävas upp för att elektrifiera 10 procent av den globala fordonsflottan till 2030.

Svårt att greppa. Malmtågen mellan Kiruna och Narvik tar 6800 ton / tågsätt. Det är 68 vagnar långt och mäter 750 meter. 28 miljarder ton betyder 4 miljoner malmtåg vilket räcker 75 varv runt Jorden vid ekvatorn. Eller tio ’tågkransar’ / år om det blir tydligare. Det kommer att se mäktigt ut från rymden.

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/alla-strak/malmbanan/

We need more scarce metals and elements to reach the UK’s greenhouse gas goals | Natural History Museum (nhm.ac.uk)

Det kom ett mejl från Amerika – Klimatupplysningen

 

Effektförsörjningen / Källa till el

Globalt förutsätter Parisavtalet att 60 procent av världens fossila energianvändning måste ersättas eller åtminstone bort. Även om ett sent uppvaknande, med Putins hjälp, öppnat för att kärnkraft inte går att tänka bort, så är det med tidsperspektivet 2030 olösbart. Det har ju gått sisådär. 2021 hade utsläppen jämfört med 2015 ökat med 5 procent jämfört med målet att de skulle ha minskat med 60 procent. Svårt att förklara bort även för en VD på Vattenfall.

I en tid där effektbrist redan är en realitet i Sverige finns ingen möjlighet att ha tillräcklig effekt 2030 för att varje dag ladda 1,5 miljoner elbilar. Redan vintern 2022 kommer vi att ha effektbrist  i SE 3 och SE44 där de flesta elbilarna finns.

elbilar lan

Kostnaderna gigantiska. Nationellt / globalt

Omställningen kostar miljarder. Vi subventionerar, skattar och styr utvecklingen in i ännu en återvändsgränd för att konsekvensanalys inte på länge ingått i den politiska verktygslådan. Nu är bråttom. Val dessutom. Martin Ådahl (C) med ett utspel 26 augusti att alla P-platser i Stockholm ska få laddplatser. Dyrt blir det sa han, men det blir billigare att göra det i ett svep. Och alla elbilar måste ju kunna laddas, verkar de plötsligt ha kommit på. By the way – vi skulle inte glömma Göteborg och Malmö heller. På fråga säger borgarrådet i Stockholm att visst, de är överens med Ellevio och näringslivet! Effektbristen för utveckling i regionen som bortblåst. Om vi får vitsa även på östkusten.

Klimatnyttan om 80 år för Sverige kan räknas i tiotusendelar av grader. Visst känns det makabert.

Baserat på IPCC:s scenario TCR 3.0 beräknar vi globalt klimateffekten. 0,03 OC lägre global temperatur till sekelskiftet om det utopiska målet 140 miljoner elbilar 2030 skulle nås. Inte mätbart.

Björn Lomborg skriver:

Slösaktiga subventioner till elbilar | Bjørn Lomborg | SvD Ledare

Om hela världen slår in på samma väg och når målet om 140 miljoner elbilar till 2030, så uppskattar IEA att det kommer leda till minskade utsläpp motsvarande ynka 190 miljoner ton koldioxid, eller 0,4 procent av de globala utsläppen. IEA-chefen Fatih Birol uttryckte det så här: ”Om du tror att du kan rädda klimatet med hjälp av elbilar, då har du helt fel.”

Sammanfattning

 • Elbilar är underlägsna ICE i nästan alla avseenden vid brukandet
 • Koldioxidminskningen är till största delen en chimär
 • Kostnaderna för hela omställningen inklusive laddinfrastruktur är gigantisk
 • Planeten plundras på värdefulla ändliga resurser i en ofattbar skala
 • Att ställa om världens fordonsflotta inom hundra år så det blir detekterbart på MaunaLoa är sakligt sett en omöjlighet
 • Ställ genierna för denna stollighet till svars. Det måste ha svar på dessa punkter. Annars måste omdömet bli det vanliga. Konsekvensanalys och kalkyl finns inte.

Fred Flinta körde fossilfritt och farmor Anka körde elbil. Dumt att göra omtag nu från allt effektivare ICE-bilar är vår konklusion.

+++++++++++++++++++++++++

FAKTARUTA

Vi kan nu enkelt beräkna klimateffekten om målet 140 miljoner elbilar nås.
Koldioxidens klimatpåverkan har över tid nedvärderats, men här tror vi nu för ett ögonblick blint på IPCC.  Klimatpåverkan kan enligt IPCC uttryckas som ökningen i globala temperaturen, TCR, Transient Climate Response, om atmosfärshalten av koldioxid fördubblas jämfört med förindustriell tid. Ett högt värde är 3 OC för en fördubblad halt enligt IPCC. TCR 3.0.
Vi förenklar och sätter förindustriell atmosfärshalt till ca 300 ppm. En fördubbling når 600 ppm vilket motsvarar en ökning av 3 OC /300 ppm eller 0,01 O C för varje ppm ökad atmosfärshalt.

Enligt länk nedan svarar transporter för 27 procent av de årliga utsläppen av fossil koldioxid. 57% därav utgörs av personbilar (=light vehicles).

https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-emissions

IEA:s mål för antalet elbilar 2030 är 140 miljoner vilket utgör ca 10 procent av det globala antalet personbilar. Målet är utopiskt då nuläget 2022 är ca 1 procent. Den globala ökningstakten av atmosfärshalten (Keelingkurvan, Mauna Loa) är idag ca 2,5 ppm per år. Vi räknar med full eliminering av CO2-utsläppen för en batteribil. (Men vi vet att verklig effekt är mycket mindre)
27 procent (transporter) x 0,57 (därav bilar) x 0,10 (andel elbilar) = ca 1,5 procent av årliga utsläppen eller 0,015 x 2,5 = 0,038 ppm/år. Fram till år 2100 får vi effekten: 78 x 0,038 x 0,01 OC = ca 0,03 OC sänkt temperatur till sekelskiftet om det utopiska målet 140 miljoner elbilar nås 2030. Inte mätbart och då är med våra antaganden verkligt utfall ändå mindre!

+++++++++++++++++++++++++

Evert Andersson Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  50 bilar i Antarktis… det var droppen…

 2. foliehatt

  Tack för sammanställningen Evert & Mats.
  Det är alltid en ögonöppnare att se verkligheten beskriven i siffror.

  Men, ni missar en del i jämförelsen mellan el-, och ICE-bilar. Nämligen det att den ”gröna” rörelsen har som uttalat mål att minska vägbunden motortrafik. Det vill säga, de har inte målet att ersätta alla de ICE-fordon som finns idag med eldrivna fordon. Detta är tydligt om man tolkar ihop vad de säger om vägbyggen, miljözoner, cyklar, tågutbyggnad, etc, etc.

  De ser helst att det inte fanns några privatbilar alls, och arbetar för att så ska bli. Givetvis måste det finnas ett litet antal bilar kvar, så att politiker kan transportera sig mellan viktiga uppdrag (eller deras handväskor). Den totala resursuttaxeringen blir liten med ett sådant upplägg. Bilarna kommer att bli hiskeligt dyra, men det kan man lösa med att tillverka dem i statliga, subventionerade fabriker.

  ”Du gröna nya värld” som Aldous Huxley säkert hade uttryckt sig idag, hade han levat.

 3. Lennart Bengtsson

  Elektriska bilar har många fördelar. De är enklare, mer effektiva, har mindre utsläpp och är inte minst tysta.

  Felet är att politiskt driva fram dem. Låt marknaden lösa problemet och låt varje energislag bära sina egna kostnader. Det är vad man normalt gör. IKEA fick aldrig så vitt jag vet något statligt stöd för sitt etablerande, inte heller HM eller för den delen Apple för utvecklingen av mobiltelefonen. Kan inte företagen klara sig utan stöd låt dem helt enkelt gå under.

 4. Lars Cornell

  Det är en fantastiskt bra sammanställning ni gör, tack, tack, tack. Den gröna förnybarpolitiken kommer inte att förverkligas. Vi har bara en jord och den är inte stor nog för att det skall kunna ske.
  Dessutom är vi alldeles för få människor på jordens yta som måste dela på kostnaderna och då blir det för mycket på var och en (ironi).

 5. Evert+Andersson

  #2 Foliehatt

  Må vara att du har rätt, men artikeln utgår från de uttalade mål för antalet elbilar som politiken vilar på.

 6. UWB

  # 2 Foliehatt
  Det är en aspekt på transporter som behöver beaktas och det är självkörande bilar. Det har gjorts flera utredningar och baserat på en kostnadsmodell att man betalar för transporten i form av andelar, d.v.s. om man vill ha egen bil betalar man avsevärt mer för transporten än om man är fyra personer som transportras i samma bil.
  Detta innebär att generellt kan antalet bilar minskas till 1/8 av nuvarande. Det kräver ju naturligtvis vissa investeringar i infrastrukturen och viss del av vägnätet lämpar sig inte för detta.
  Hur bilarna ska drivas fram är egentligen ointressant om man kan få en så stor minskning av antalet fordon, men närmast till hands ligger el eller vätgas. Fossila bränslen är trots allt en begränsad resurs och förr eller senare måste någon annan form av framdrivning bestämmas – det är ingen akut brådska dock.
  Varför driver inte vissa partier, företrädesvis MP, den här frågan? Det är ju något som borde ligga i deras intressen.

  Lite OT, men Stenevi intervjuades, ytterst lamt, i TV4’s morgon TV och fick frågan om kärnkraft. Det fördes fram att kärnkraft har fått större acceptans i många kretsar och varför MP inte var intresserad. Svaret – utan motfrågor – var den vanliga rappakaljan om säkerhet och avfall och så slängde hon in lite risker som kan uppstå under krig (läs Ukraina), vilket inte är normalläget trots allt. Jag skulle vilja ha deras syn på fjärde generationens kärnkraft, smältsaltreaktorer med Torium som kan vara både burners och breaders. Det vore väl MP’s dröm att kunna återanvända avfallet så att det inte var farligt längre.

 7. Mats Kälvemark

  #3 Lennart
  Ja elbilar har en fördel. Motor – drivlina är enklare än för en ICE. Men du måste se det i ett LCA-perspektiv.
  CO2-bagaget från batteritillverkngningen gör att även om batteriet laddas till 100% med fossilfri el så tar det ca 5000 mil innan en EV når break-even med en ICE. Och kanske 12000 mil om du laddar med el tillverkad med en EU-mix. Tysta skriver du som en fördel. Kanske utifrån? Men helt dominerande andel av ljudnivån inne i en modern bil kommer från vägljud – gummi mot ofta grov asfalt, som i Sverige fortfrande är av den grova struktur som alstrar högt vägljud. Och 20% tyngre ger mer vägljud liksom i proportion mer utsläpp av cancerogena partiklar av typ PM2.5 och PM10. Detta förtigs av politikerna eller så har de som vanligt inte en aning om detta förhållande. Länken på nytt nedan. Bättre fungerande än den i texten.

  https://klimatupplysningen.se/elbilar-ar-miljomassigt-samre-an-nya-dieselbilar/

  https://www.emissionsanalytics.com/news/pollution-tyre-wear-worse-exhaust-emissions

 8. UWB

  I det här sammanhanget så är ovanstående till stora delar fångat av en av Sveriges mest intelligenta personer, Gunnar Wetterberg, vars ledare alltid är läsvärda. Här påpekar han med all önskvärd tydlighet att Miljöpartiets huvudproblem är att de vill äta kakan men ändå ha den kvar, men att de inte klarar av att förklara hur det ska gå till.

  Observera den något lakoniska slutsatsen: Och om det inte blir så illa som forskarna befarar – tja, då var ändå försäkringen värd att betala.

  https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/jag-tror-pa-klimatpolitik-men-inte-pa-miljopartiet/

 9. Bim

  Tack Evert o Mats.
  Precis detta behöver folk få läsa om.
  Det visar så tydligt att klimatpolitiken inte har ett smack med vetenskap att göra.
  Soppatorsk med en elbil uppe iNorrland är en väldigt jobbig, iskall sits.
  Det funkar ju inte med en dunk batteri i skuffen.

  Sedan har ni glömt en sak, säkerhets aspekten.
  Det är ju miljöpartiet så väldigt noga med. Förutom plåster över hela kroppen behövs det Katapultsäten i elbilar om man inte vill bli grillad vid en eventuell krock.

  Men stort tack för inlägget. Verkligheten är väldigt jobbig att bekämpa.

 10. pekke

  Elmotorer är oftast starka och långlivade om de är byggda för det. På jobbet har vi stora motorer byggda på 70- och 80-talet som fortfarande är i drift, men de byggdes oftast med ett visst övermått för tåla en hel del.
  I en elbil kommer säkert motorn klara bilens livslängd om den är tåligt byggd och inte misshandlas, men resten av fordonet är trots allt som vilken annan bil som helst och kommer säkert orsaka liknande problem som andra icke elbilar.
  När myndigheterna hela tiden ändrar förutsättningarna och skatter/subventioner för vad som är ” grönt ” så kommer det bli problem.
  Min diesel som drar c:a 0,45 L/mil var en gång klassad som ” grön ” och hur många etanol och gasbilar finns det som ingen vill ha nu !?
  Alla fordon oavsett drift kräver olika resurser för att byggas och drivas vilket gör att de egentligen inte är speciellt ” gröna eller hållbara ”.

  Så troligtvis kommer de mera extrema miljö- och klimataktivisterna kräva att vi lever som Amishfolket.
  Fast hur många aktivister ser vi som lever ” grönt och hållbart ” ?

 11. Evert+Andersson

  I en nyhetsartikel från TT idag kartläggs partiernas positioner i några klimatfrågor. Frågan om de vill förbjuda bensin- och dieselbilar är svaren bara en variation av galenskapen. Från MP och V ja från 2025! L sträcker sig till 2035 och SD är de enda som säger att det inte går att göra.

  Världen ter sig absurd en morgon som denna. Ett utspel från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om att frikoppla elpriserna från marknadspriset på gas! ?? Går det? Kompisen Olaf är med på noterna i alla fall.

  Finns samma dynamik har som i bakkrisen. Är man tillräckligt stor kan man inte tillåtas falla. Det ser här ut att vara ännu en Tysklandsanpassning av klimatpolitiken när verkligheten är så ovillig att rätta sig efter politiken.

 12. Evert+Andersson

  Det här blev lite väl konstigt. Finns samma dynamik har som i bakkrisen. 🙂

  Finns samma dynamik här som i bankkrisen? Det var budskapet.

 13. BG

  #8 EWB

  Gunnar Wetterberg : ”Utan att vara naturvetare har jag tagit intryck av att så många sakkunniga menar att klimatförändringarna är samtidens största hot.”

  Lindzen & Happer : ”Moreover, there will be a disastrous transition risk for the poor, people worldwide, future generations and the country by reducing fossil fuel use and CO2 emissions to “net zero.” Contrary to what is commonly reported, CO2 is essential to life on earth. Without CO2, there would be no photosynthesis, and thus no plant food. Reducing CO2 will reduce the amount of food available for the poor and people worldwide.

  And, without fossil fuels there will be no low-cost energy worldwide and less CO2 for photosynthesis making food.”

  https://co2coalition.org/publications/coalition-comment-on-the-cftc-climate-related-financial-risk/

 14. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats, tack för handfast upplysning om elbilar kontra diesel- och bensinbilar.
  I höstas när vi fortfarande mest var lätt bekymrade över framtiden, publicerade GWPF rapporten, The Worm in the Rose.
  https://klimatupplysningen.se/ohyran-i-rosen/
  Sedan trängde sig vintern, våren och sommaren, verkligheten eller snarare framtiden på. Vi fick elpriser vi inte ens kunnat fantisera om, Putins försök att roffa åt sig Ukraina, GWPFs utvärderingen av EUs trettio år med det gröna experimentet och NATO-debatten.
  Världen förändrades snabbt.
  The Worm in the Rose beskrev övergripande världen och Kinas ambitioner bland annat med elbilar och är nu än mer aktuell än i höstas, inte minst när man hör hur våra politiska papegojor inte kan ta sig ur den politiskt korrekt ekokammare de sedan allt för länge levt i. En fantastisk omvärldsorientering att luta sig mot.
  Men, var finns de politiker man kan förlita sig på?

 15. Lasse

  Elbilar har en nackdel som bör beaktas.
  De väger mer!
  Vad gör detta för trafiksäkerhet. Däck och vägslitage ökar .
  Svårt hitta en elbil under TVÅ ton.
  Elon Musk (Tesla) var i Norge och propagerade för ökad oljeutvinning. Detta eftersom det annars blir en orimlig energisituation.
  Han om någon borde veta!

  Just nu kostar elen 7 SEK och i Ring P1 upplyser en man oss om att vi kan sänka elförbrukningen med 5% och därmed sänka elkostnaden. (Till 6,65 allt annat lika!)
  Hur då. Sänk inomhustemperaturen från 22 till 20 grader!

  Vi har haft elsparprogram sen 1980 talet.
  Det var då vi sänkte med de första 5%!
  Men ok det blev en ny VP idag så vi kan göra det igen.
  5% varje år är målet!

 16. Simon

  #15 Lasse
  P1 borde även upplysa oss om att vi kan spara in på elkostnaderna rejält om vi låter bli att köra elbil. För övrigt kan man lägga ner P1. Det sparar också en del.

  Tack Evert och Mats för en mycket bra artikel.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # BG Länge leve Lindzen&Happer!
  Och, den i övrigt så allsidigt bildade och beundrade Gunnar Wetterberg har som icke naturvetare inte tillräckligt på fötterna för att på egen hand genomskåda klimatfrågans bedrövelse.
  Tänk om han tog sin an den med öppna, nyfikna ögon.

 18. Simon

  50% högre olycksrisk i en elbil:
  https://archive.ph/XA4T5

  Om det stämmer så borde det börja reflekteras i försäkringspremierna.

 19. pekke

  Dags att kapa ledningarna till Danmark ?!

  Dansk elproduktion 1 119 MW
  förbrukning 4 346 MW
  import 3 227 MW

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

  Danmark klarar inte ens att producera 3/4 av sitt behov utan måste importera 3/4 !!
  Dax att sätta dansk elproduktion under en förmyndare eller så kapar vi ledningarna.

 20. Gunnar Juliusson

  Sydsvenskan idag har en artikel om elpriserna, och en prisbildningsmodell som inte låter all el prissättas som den sista attraktiva kWatt-timmen. Självklart är det politiken som drivit upp priserna, först genom att göra el till bristvara genom beskattning av fossilförbränning, dels genom nedläggning av pålitlig kärnkraft, men också genom prisbildningsmekanismen som ger kraftbolagen ohemula och orättfärdiga vinster som måste betalas tillbaka till konsumenter genom sk subventioner.

  ”– Det är som att fylla en tom spann med vatten. Först hämtar du skopa efter skopa med vatten från olika håll. De första är billiga, men den allra sista skopan kan vara väldigt dyr. Med de marginalpriser som gäller på el- och råvarumarknaderna får svenska elkunder betala för all el till detta höga pris, förklarar han.
  Att den sist sålda kilowattimmen avgör priset är särskilt tydligt i Sydsverige. Här förbrukas inte all den el som hämtas från nordligare delar av Sverige. Elprisområde SE4 är ju även en region för export och transit av el.
  – När Sverige exporterar el kan elkablarna till Tyskland under korta perioder även fyllas med el som når SE4 via elkablar från Polen, Danmark eller Litauen. Den kan i gasbristens tider vara riktigt dyr och höjer marginalpriset i SE4 till orimlig nivå, säger Bengt Ekenstierna.”

  https://www.sydsvenskan.se/2022-08-30/hans-styrmodell-kan-sanka-vinterns-elpris-sa-enkelt-ar-det

  ”Bakkrisen” är väl Pågens bristande expansionsmöjligheter.

 21. ces

  Ett stort problem för elbilarna är laddstationer. När bensinbilarna började säljas växte ett nät av bensinstationer upp finansierade av oljebranschen. Nu finns det ett fungerande nät som byggts upp under 100 år.
  Bristen på laddstationer gör att politikerna nu kräver att Staten ”tar initiativ” och bygger upp ett nät bekostat av skattebetalarna. Den kostnaden syns aldrig i kalkylerna för elbilar.

 22. Håkan Bergman

  pekke #19
  Men i Finland snackar man inte, man gör nånting åt saken.
  https://www.tvo.fi/
  Olkiluoto 3 gick igång igen redan i går kväll, då var det åtminstone inte på reaktorsidan problemet låg. Heder åt Finland!

 23. L

  Tack för en mycket informativ artikel. Borde skickas till alla tidningar.

 24. Håkan Bergman

  ces #21
  Läser dom inte tidningarna, vi har elkris och töntarna tror att det bara är att sätta upp laddstolpar, samma tävling varje val nu alla bjuder över, ingen förklarar hur elen ska komma fram.

 25. Ivar Andersson

  Håller vi på att skapa ett nytt Sovjetunionen?
  Bara eliten har full tillgång till el och bil och andra eftertraktade varor. Vi andra kommer att ha gott om pengar men det finns bara ett begränsat utbud i de affärer vi får handla i. Det blir enväxlad cykel utan elmotor som blir det vanligaste fordonet och el när eliten ska informera oss om hur bra vi har det.

 26. Evert+Andersson

  # 14 Ann

  Tack Ann för ständig uppmuntran. Också tack för en perfekt ’one-liner’ du serverar.

  ”inte kan ta sig ur den politiskt korrekta ekokammare de sedan allt för länge levt i.”

 27. pekke

  Håkan #22
  Ja, finnarna försöker åtminstone att producera själva.

  Danskarna snyltar på grannarna när vinden mojnar i stället för att öka upp sin värmekraft.

  Danskarna borde straffas för att de inte använder sin egen värmekraft !

 28. Björn

  Nej, elbilen i sin nuvarande konstruktion kan inte vara framtiden för fordon. Batterierna är den svagaste punkten vilka knappast går att utveckla så mycket till. Den sannolika utvecklingen är någon form av hybrid, där driften fortfarande blir elektrisk, men där omvandlingen till elektricitet sker med någon form av kolvmotor eller någon annan teknik. Naturligtvis behövs någon form av backup från ett mindre batteri mellan produktion och drift. Det är ju som nämns en marknadsuppgift att balansera mellan efterfrågan och tillgång på tillgänglig teknik. Marknaden måste själv komma fram till vad som är optimalt med fokus på konstruktion, attraktivitet och funktionalitet.

 29. Evert+Andersson

  #20 Gunnar Juliusson

  ””Bakkrisen” är väl Pågens bristande expansionsmöjligheter.”

  Den var bra 🙂

 30. Den perfekta miljöbilen finns redan här. Det är Koenigsegg som under några år producerat ett par monstersnabba bilar med lång räckvidd. Elmotorer i kombination med etanol.

  https://klimatupplysningen.se/en-hybridbil-som-heter-duga/
  https://klimatupplysningen.se/koenigsegg-ute-med-sin-nya-co2-fria-bil/

  Kunde vi inte få var sin sådan? Betald av staten förstås. 🙂

 31. tty

  #7

  ”gummi mot ofta grov asfalt, som i Sverige fortfrande är av den grova struktur som alstrar högt vägljud.”

  Och det kommer den att fortsätta att vara eftersom det går åt mindre asfalt. Asfalt är ju förresten den mest högmolekylära delen av råolja. En intressant bieffekt om man går ifrån oljeutvinning är alltså ingen asfalt. Och, nej, man kan inte göra asfalt av de lättare beståndsdelarna (bensin, fotogen, diesel etc). Motsatsen går däremot via cracking.

 32. tty

  #28

  ”Batterierna är den svagaste punkten vilka knappast går att utveckla så mycket till.”

  En helt korrekt bedömning som sällan eller aldrig omnämns offentligt. Man kan lätt beräkna hur bra det bästa tänkbara batteriet kan bli, d v s ett litium-syre batteri. Det är fortfarande betydligt sämre än t ex bensin. Och de praktiska problemen att åstadkomma ett sådant batteri är mycket stora. Ett aluminium-syre batteri är mycket lättare att åstadkomma och har nästan lika bra energitäthet, men kan inte återuppladdas, utan måste bytas ut. Dessutom är regenerering av aluminiumoxid extremt energikrävande.

 33. tty

  OT men kanske inte helt ointressant. En mycket kall smältsäsong på Grönland avslutas med en skräll, det största snöfallet i augusti sedan mätningarna inleddes, 7 gigaton (= 8 kubikkilometer is):

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20220829.png

 34. Sören G

  OT
  Rekordvärmen nyligen skylldes på ”klimatförändringarna”.Nu skylls översvämningar i Pakistan på samma sak, d.v.s. utsläpp av koldioxid. Pakistan anklagar Väst och främst USA för utsläppen som enligt dem har orsakat översvämningen och begär nu ersättning.
  (Pakistan som har satsat mycket på militären och på kärnvapen och där en stor del av biståndet hamnar i egna fickor).

 35. El-lagringsbatterier räddar inte klimatet heller.

  Det går visst att få 50% avdrag för nattlagring av ström.
  Man laddar på natten och säljer på dagen.
  Jag räknar just nu på en privat anläggning för enbart hushållselen med 10kWh batteripack för att tanka mindre dyr el på natten och köra allt på batteri utan spisen (3 fas) på dagen. Tvätt, disk och tork kan oftast köras på natten.

  Den går på 120 000 kr (laddare, växelriktare batteri och installation) och håller 2000 cykler dvs 60 kr per laddning. Med förluster osv får jag det till minst 7 kr/kWh + el-inköpet på 5-50 öre+ alla kostnader och ränta, dvs 8-9 kr.

  Det lönar sig inte utan slösar bara värdefulla råvaror som inte någon annan får. En vanlig dieselgenerator löser allt billigare. Jag bor i zon 3. I zon 4 är det inte sådana bra priser nattetid att något lönar sig.

  Vad sjukt allt blivit. El skall ju produceras i stora verk av kärnkraft, vatten och överbliven biomassa/sopor med plasten kvar.

  Förmodligen måste zon 3 räkna med att nattelen blir bra mycket dyrare i vinter.

 36. Bra inlägg Evert och Mats.
  Ni glömde Nickel och grafiten.

  Batteritillverkarna vill inte ha den naturliga grafiten (metamorf stenkol) utan den konstgjorda.

  Man tar asfaltbeck och kol från naturolja och ”bakar” i en ugn för 2 veckor i 850 grader, därefter grafitering med att hetta upp under lång tid till närapå 2800 grader med el.

  Mycket energikrävande!

  Hur mycket Nickel går åt?

 37. tty

  #36

  Grafiten i Nunasvaara nära Vittangi håller batterikvalitet. Men den har fastnat i den ändlösa svenska tillståndsbyråkratin.

  Fast nu börjar tydligen EU morra om att Sverige hindrar all brytning av strategiska råvaror.

 38. Micke

  tty
  Länken om snöfallet verkar spärrad.
  Det vore hemskt om sån info blir känd.

 39. Håkan Bergman

  Micke #38
  Chrome hos mig gillar inte http, https ska det vara, men firefox kan åtminstone spara ner filen, så du kan se den här:
  https://drive.google.com/file/d/1MnlqtsgZ32Qlj7l-8xdb-zX9YjO0Zn9R/view?usp=sharing

 40. tty

  #34

  Årets sommarmonsun har varit ovanligt kraftig, både i Asien och Nordamerika.

  Vilket är väntat, eftersom vi har en rätt kraftig La Nina. Det innebär förresten också att en hel del av gafflandet om torkan i västra USA är lögn. Det stämmer för Kalifornien, som inte berörs av monsunen, men däremot inte för Arizona och New Mexico som tvärtom fått ovanligt mycket regn.

 41. Micke

  Tack Håkan.

 42. GK

  Mycket bra artikel. Stort tack!

  Skulle vilja komplettera med en liten beräkning av framtida elbehov för laddning av elbilar:
  Sverige producerar i genomsnitt över året c:a 19 000 MW (effekt, inte energi). En elbil som laddas med 16 A enfas drar 3,7 kW. Detta innebär att drygt 5 miljoner elbilar kan laddas samtidigt. Sedan är vår genomsnittliga elproduktion slut. Fullständigt orimligt, med andra ord. Tilläggas kan att 3,7 kW inte är mycket till laddeffekt för en elbil; det räcker till ungefär 2 mil/laddtimme.

  Jag undrar när första elleverantör kommer att säga nej till nya laddstolpar pga. brist på el. Sannolikt inträffar det ganska snart. Det har faktiskt redan hänt, i Kittelfjäll, men det är en lite udda plats och har ingen större praktisk betydelse.

 43. UWB

  #33 TTY
  Du brukar ju ha koll på isläget på Grönland – behöver man vara orolig över följande påstående. 27 cm till 2100 låter ju inte så farligt och enligt Lomberg ska det finnas tid och inte kosta så mycket (i alla fall mycket mindre än alla de klimatprojekt som pågår) att förbereda sig och förebygga det som kommer. Holländarna har ju varit bra på att stoppa havet.

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/ny-studie-havet-stiger-med-minst-27-cm-till-2100/

 44. Benny

  Man undrar ju varför klimatupplysningen köper politikernas narrativ om att det är Putin som strypt gasen? Det är ju EU själva som infört sanktioner och Ryssland motsanktioner, och EU dessutom inte vill betala för gas och olja i rubel. Dollar för Ryssland är numera värdelös valuta liksom euron det är därför man vill ha betalt i rubel i stället vilket Kina och Indien gör utan problem. Energikrisen i EU är helt självförvållad och ansvariga politiker ska inte kunna komma undan med att skylla på Putin. Det är bara att inse att tiderna med billig energi är förbi och inför man sanktioner ska man också informera folk om konsekvenserna då sinar nog entusiasmen betänkligt…Som någon skrev…”den som ingen kärnkraft har han får dras med Farmanbar”

 45. Benny #44,

  Du är nog ute på fel forum om du menar att KU skyller på Putin för höga elpriser.

 46. Rossmore

  #38

  Även efter 18:00 verkar

  http://polarportal.dk/groenland/

  ha slutat fungera. Helt stendöd via Edge, Google och Safari.

  Märkligt när det är val i Sverige och allt?

 47. Håkan Bergman

  Rossmore #46
  Funkar här men seg som den. Tror det är nåt vi får vänja oss vid för webplatser som inte får tummen ur och uppgraderar till krypterad trafik. T.o.m. min lilla raspberry här hemma har det, vad är det dom inte fattar?

 48. SatSapiente

  #35 Johannes m.fl.
  Är vi på väg in i en ”dieselfiering” av elförsörjningen?
  Jag vet att en större cirkus i Sverige hade med sig eget elverk för att förse föreställningarna med el. Orsaken då sades vara kostnader och krångel att få en tillfällig elanslutning (2-3 dagar) på varje plats man besökte.
  Än vågar inte svenska företag visa intresse för en sådan lösning. Istället ser man t.ex Åbro bryggeriet förespråka en solpanellösning för att förse bryggeriet en el. Ska man bara tillverka öl dagtid när solen lyser? Och mycket små volymer vintertid (lite soltid)?

 49. Rossmore

  #47

  Även jag tog ett screenshot liknande #39 vid tillfälle. Polarportal har fungerat ypperligt i ett flertal år. Vad är det för krypterad trafik som plötsligt dykt upp och som hindrar intresserade från att ta del av informationen just nu?

 50. Simon

  #45 Ingemar
  Så sant, det är Bolundpriser på el. I de år jag följt KU så har det med jämna mellanrum varnats för det vi just nu upplever. Det finns liksom en anledning att MP inte står särskilt högt i kurs här.

 51. UWB

  #50 Simon
  Det är sant att risken för detta scenario har dryftats här, men svensken i gemen verkar inte ha förstått sambandet MP och inflationsdrivande aktiviteter. Enligt analytiker har MP i princip fördubblat sin potentiella väljarbas genom att fokusera på sin kärnfråga, klimatet. Det var en förvalsanalys som kom fram till att MP’s enda chans att klara sig kvar var just detta och av alla råd som de fått och inte lyssnat på valde de just detta…

  Detta är ett stort underkännande av oppositionen som trots åtta års förberedelser och mängder av fakta som undergräver nuvarande regerings hanterande av situationen (inklusive dess mängd av mer eller mindre inkompetenta ministrar) inte klarar av att driva debatten, fokusera på svagheterna och lyfta fram lösningarna på problemen som bevisligen finns.

  De är även ett underkännande av valmanskåren som trots allt som drabbat dem fortfarande vill ge nuvarande alternativ ytterligare fyra år vid makten. Men, när inget tydligt alternativ finns så kanske det känns bättre att ta fyra år till av elände, för då vet man vad man får i stället för att byta till något okänt (men troligtvis bättre).

 52. Sören G

  Om energikrisen får genomslag i valrörelsen så bör det gynna M,KD,SD o L.
  Men om mediernas påståendena om att det skulle finnas ett klimathot så gynnar det S,MP,V o C.
  Det handlar alltså om det blir fler som oroas av energikrisen eller om det är fler som oroas av ett påstått klimathot.

 53. tty

  #43

  Jag har läst artikeln (finns här: https://www.nature.com/articles/s41558-022-01441-2.pdf), och först och främst kan man notera att de valt det studerade intervallet 2000-2019 med omsorg, hade det börjat tidigare och/eller slutat senare hade man fått ett ”sämre” resultat.

  Man kan också konstatera att deras vattennivåhöjning med 27 cm förutsätter att avsmältningen per år fram till 2100 måste blir ca 4 gånger större än 2000-2019 (med start i morgon). En rak framräkning av deras trend för 2000-2019 ger bara ungefär fjärdedelen. Denna extrema acceleration förklaras av något som bara nämns mycket kort i slutet av artikeln.

  Den metod de använder går ut på att beräkna vilka delar av inlandsisen som är i obalans med klimatet och som alltså kan förväntas smälta om det nuvarande klimatet fortsätter i princip i oändlig tid. Så här uttrycker de sig:

  ”…while a linear reservoir assumption suggests that Greenland ice sheet response times are up to approximately 2,500 years, transient models indicate that the magnitude of response to the present day committed ice loss could occur within approximately 200 years”

  Så enligt glaciologimodellerna gäller de där 27 centimetrarna egentligen år 4500, men enligt andra modeller kanske år 2220, vilket sedan i pressmeddelandet transformerades till 2100.

  De anger ett annat värde, ca 78 cm, som gäller om förhållandena under rekordsmältåret 2012 skulle inträffa varje år framöver till evärdelig tid. 2012 var ett exceptionellt år, då smältning faktiskt inträffade över hela isytan. Eftersom detta efterlämnar ett mycket karaktäristiskt smältlager i isen kan vi koll på hur ofta det händer. Förra gången var 1888, och intervallet har varit av ungefär den storleksordningen under den här mellanistiden, dock högre under det postglaciala klimatoptimat:

  https://cp.copernicus.org/articles/18/1011/2022/cp-18-1011-2022.pdf

  Kan vi då på något sätt kolla inlandsisens responstid? Ja i viss mån. Under den förra mellanistiden då det var 5-8 grader varmare på Grönland minskade Grönlandsisen troligen med ca en tredjedel på ca 10 000 år, vilket motsvarar ungefär 0,2-0,3 mm havsnivå per år. Under den mycket långa och mycket varma MIS 11-mellanistiden minskade den kanske så mycket som två tredjedelar på ca 30 000 år, alltså 0,1-0,2 mm/år. Tyvärr har vi inga temperaturuppgifter för MIS 11 på Grönland, eftersom man aldrig hittat så gammal is, men man vet att sydligaste Grönland då var nästan isfritt och att det växte granskog där.

  Det kan också vara av intresse att se vad som hände i Skandinavien vid istidens slut. Då steg temperaturen till högre nivåer än i nutid och vi vet därför att hela den återstående inlandsisen var i extrem klimatisk obalans, vilket också visas av att det inte ens blev några glaciärer kvar ens i de högsta fjällen. Den smälte alltså bort totalt. Iskalotten såg ut såhär:

  https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/styles/content_main/public/w2/ic/icesheet_12ka.jpg?itok=ZO4tyuds

  Det tog ganska exakt 2000 år för den att smälta, vilket stämmer rätt bra med glaciologimodellerna som nämndes ovan.

  Min tolkning av artikeln är att den metod de använder för att beräkna den glaciologiska obalansen verkar rimlig. Fast jag kan inte se att de tagit hänsyn till det kända fenomenet att en inlandsis som inte längre kan kalva i havet får en brantare profil.

  Så att med nuvarande klimat kommer nog havsnivån så småningom att stiga med 27 cm. Om några tusen år. Men den kommer definitivt inte att stiga så mycket som 78 cm, om inte klimatet blir mycket varmare än det varit någon gång denna mellanistid (och en god bit innan dess måste det åter växa tallskog på toppen av Åreskutan och vid Kebnekajse fjällstation).

 54. tty

  #49

  ”Vad är det för krypterad trafik som plötsligt dykt upp och som hindrar intresserade från att ta del av informationen just nu?”

  Det är att nyare versioner av webbläsare vill ha https-protokoll vilket är säkrare än http. Men det brukar gå att komma runt. Det går åtminstone i Edge och Firefox. Vet inte hur det är i Chrome, använder av princip inte den.

  Sedan är det också något annat mickel med polarportalen just nu.

 55. Håkan Bergman

  #49-54
  Jo det mesta hänger nog på webläsarna. Att sajter utan kryptering av och till blir sega idag kan väl bero på att bottarna där ute prioriterar såna och dom börjar bli få idag. Det är förmodligen nåt gammalt unix-system som bara går och går och varför då installera nåt modernt tjafs som kryptering. Antagligen åstadkommer bottarna inte mycket skada på såna servrar heller dom är kodade för att kompromettera system med modernare kodbibliotek, men slöa ner trafiken kan dom ändå.

 56. Fredrik S

  Varken elbilar eller hjärndöda aktivister som stoppar ambulanser på motorvägar lär rädda något klimat.

 57. UWB

  Tack TTY för den utförliga beskrivningen. Ingen fara alltså.

 58. Lasse

  #54
  ”Vi arbejder på at bringe den online igen hurtigst muligt.”
  Gäller inte bara Ringhals 4 utan även polarportalens grönlandssida 😉

  Är det möjligen nån som försöker säkra krisen som är framme både här och där.

 59. johannes

  #37 tty
  Kolgruva i Vittangi?
  Vi kan enligt lag inte öppna några kol, olja och gas fyndigheter.

 60. Karl Erik R

  #59 johannes

  Den tilltänkta gruvan i Vittangi ska bryta grafit. Det är visserligen också kol men jag tror inte att det omfattas av begränsningslagen. Diamanter är en tredje form av kol och om nu någon skulle hitta sådana så är jag övertygad om att brytning kan tillåtas, om övriga krav uppfylls.

 61. foliehatt

  Karl Erik R, #60,
  jag tror inte att din övertygelse stämmer.
  Det är själva gruvbrytningsaktiviteten som är Haram för den s.k. ”gröna” rörelsen – Miljöpartiet, Extinction rebellion, Greenpeace, Greta for Fridays, etc.

 62. tty

  #58

  Nu är den uppe igen. Och det blev ett nytt augustirekord den 30. Nu ser det ut som om det blir så mycket som 100 GT mindre avsmältning än normalt.

 63. Karl Erik R

  #61 foliehatt

  Helt rätt i att MP m fl gröna extremister kommer att göra allt för att stoppa all gruvbrytning. De kommer dock att ha svårt att stödja sig på lagen om förbud att bryta kol när man vill stoppa grafitbrytning. Det spelar mindre roll för dem; det finns många andra lagar att använda sig av, för att stoppa ett gruvtillstånd.

 64. #28 Björn

  Jag vill förstärka: ”Elbilen i sin nuvarande konstruktion kan ABSOLUT INTE inte vara framtiden för fordon.” och instämmer helt i detta: ”Batterierna är den svagaste punkten vilka knappast går att utveckla så mycket till. Den sannolika utvecklingen är någon form av hybrid, där driften fortfarande blir elektrisk, men där omvandlingen till elektricitet sker med någon form av kolvmotor eller någon annan teknik. Naturligtvis behövs någon form av backup från ett mindre batteri mellan produktion och drift. Det är ju som nämns en marknadsuppgift att balansera mellan efterfrågan och tillgång på tillgänglig teknik. Marknaden måste själv komma fram till vad som är optimalt med fokus på konstruktion, attraktivitet och funktionalitet.”

  Att förbjuda försäljning av fordon med explosionsmotorer är ett oerhört dumt politiskt påhitt. (Som så många andra kortsiktiga klimatpolitiska åtgärder.) Lika dumt att förbjuda bensin och diesel så länge som fossilkraft dominerar världens energiförsörjning. Att elda olja i Karlshamn, omvandla biomassa till biodiesel och låta kraftvärmeverken köra utan elproduktion (pga ogynnsamma skattevillkor) är vanvett jämfört med att elda biobränslen i kraftvärmeverk för maximal elproduktion och låta bilarna köra på en större andel fossilt bränsle. (Det som Karlshamn inte behöver när kraftvärmen maximerats.) Ekonomi (läran om bästa nyttjandet av begränsade resurser borde genomsyra all energipolitik och därmed sammanhängande skattepolitik.)

  I motsats till många andra här på KU så anser jag att farhågorna om att obegränsad användning av fossila bränslen tills dom tar slut skulle kunna innebära oacceptabla risker för klimatet. MEN jag tycker man borde läsa innantill i rapporten från working group 1 i assesment report 6 från IPCC. Där finns ingen alarmism – förutom att man noterar att mainstream media uttrycker sig alarmististkt. Ordkombinationerna ”climate crisis” och ”climate emergency” förekommer på ett enda ställe i AR6, WG1 – där man noterar att dessa uttryck numera, i media, i stor utsträckning ersatt de mer neutrala begreppen ”climate change” och ”global warming” som WG1 använder och som förekommer några tusen gånger deras rapport.

  Vad man kan lära av AR6, WG1 är att mänskligheten INTE ser ut att följa skräckscenariet RCP8.5 utan att framtiden mer sannolikt blir som SSP2-4.5 vilket innebär att Parismålet 1,5 eller max 2 grader inte kommer att uppnås. Man tror att det blir 2,7 grader över pre-industriell tid, men med stor osäkerhetamarginal.

  Den viktigaste slutsatsen man kan dra av klimatmodellerandet är att jordens klimat är trögt. Världens nationer borde komma överens om att föra en politik som minimerar respektive lands bidrag till de ackumulerade globala utsläppen flera decennier in i framtiden. Alltså, t.ex. fundera på vad som är rimligt för att driva en global bilpark år 2050! Tar det lite längre tid att få ner utsläppen spelar det ingen roll, det viktiga är att de ackumulerade utsläppen på lång sikt minimeras till en kostnad som samhället kan bära utan våldsamma svårigheter. Vi har ännu inte sett de fulla konsekvenserna av den förda politiken. Tyskland trodde dom skulle elda gas när vinden inte räcker. Nu kommer dom i stället att elda kol. Kortsiktig politik med kontraproduktivt resultat vad gäller CO2-utsläpp – och dyrt.

  I dag anses det finnas 1 miljard bilar globalt. År 2050 kanske 2 miljarder. Finns det någon chans alls att alla skulle vara batteribilar? Själv tror jag inte på det.

  Jag tror att framtiden kommer att erbjuda flytande bränsle av olika slag. I Sverige har vi redan Värmlandsmetanol. (Jag minns från min ungdom att racerbilar gick på metanol med ricinolja som smörjmedel. Luktade säreget…) En relativt liten del av framtidens fordonsbränsle kan vara av biologiskt ursprung, resten kan komma från elkraft via vätgas. E-bränslen. Jag hoppas man, globalt sett, kommer att ha kommit över tveksamheten till kärnkraft och sett till att kärnkraften tagit över behovet av baskraft från fossila energislag redan år 2050.

  Framför mig ser jag en internationell fordonsmarknad där man optimerar fordon för olika ändamål utan att politikerna klåfingrigt lägger sig i. Kanske ungefär kategorier som dessa:

  1) Långfärdsbilen. För långa färder i glesbygd. En bränslesnål bil med explosionsmotor. Billig.

  2) Storstadsbilen. För villaägaren i förorten som åker några få mil varje dag. En ren elbil med ganska litet batteri. Billig.

  3) Hybridbilen En laddbar elbil som också har en tank för flytande bränsle och en motor eller kanske bränslecell som ger tillräckligt hög effekt för att hålla batterierna laddade vid långkörning.

  Det blir säkert många olika sorters fordon för olika ändamål. Marknadskrafterna är den suveräna mekanismen för att lösa såna här problem.

  Den politiska konsekvensen är att det skulle vara oerhört dumt att börja fasa ut explosionsmotorer genom politiska förbud. Det existerande distributionssystemet för flytande bränslen kommer att behövas i framtiden.

  Jag tror att den nuvarande reduktionsplikten är kontraproduktiv. Biomassa är en bristresurs globalt och bör användas med bästa möjliga energieffektivitet. Helst med korta transportvägar och utan omvandlingsprocesser med dålig energiverkningsgrad. Dvs använd tillgänglig biomassa i kraftvärmeverk i första hand. Överskottet kan bli biobränsle för fordon.

  Världen är galen! Jag råkade av en händelse få syn på denna video från IPCC working group 2: https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg Den är extremt alarmistisk! Den säger ungefär ”världen håller på att gå under nu på grund av våra utsläpp!” Den som tittar på detta utan att ha ägnat några dagar åt att läsa vad WG1 skriver om ”The Physical Science Basis” blir självklart uppskrämd – och får rimligen god förståelse för aktivister som limmar fast sig på gatorna och hejdar all trafik inklusive blåljusutryckningar.

  Extinction Rebellion, Fridays for future m.fl. är på ett obehagligt sätt sammanlänkade med Wandervogel, Muslimska Brödraskapet och andra fascistiska rörelser. Gemensamt är en slags längtan tillbaka till förindustriell tid. Där finns en tankegemenskap kring ”våldtäkt på naturen” som bland annat formulerats av Heidegger. Att bryta stenkol, bygga vattenkraftverk, etc är våldtäkt på naturen. Den enda acceptabla kraftkällan är vindkraften – där kan man ta tillvara energi utan att begå ”våldtäkt.” (Miljöpartiet brukar inte omnämna vattenkraften med någon större entusiasm.) Det finns djupa rötter till många obehagliga rörelser enligt denna video som jag varmt rekommenderar: https://www.youtube.com/watch?v=vXxuCIJzCSs
  Det finns en del 2 här: https://www.youtube.com/watch?v=VxkiSyx6AP4

  Längtan tillbaka till det medeltida bondesamhället, det ursprungliga kalifatet eller liknande. Bort från den moderna, omänskliga industrialismen. Världen har inte plats för mer än 500 miljoner människor etc. Tankegods som ligger klimatfundamentalisterna nära. Det är fråga om fascism – och den brer ut sig över västvärlden i dag. Jag finner det Johan Westerholm, grävande journalist och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se säger i videoklippen högst tänkvärt. Starka rörelser med religiösa övertoner och gärna våld. För mig ett helt nytt perspektiv på ”religionskriget” i klimatfrågan.