Klimathotspolitiken – Ohyran i Rosen

Inför och under COP26 har det öst ner extremt mycket information om klimatfrågan över oss. Mediavärlden har i vanlig ordning dundrat på med sin ihärdiga propaganda, men ”den som söker han finner”, det finns även vetenskapligt grundad upplysning, till exempel den lilla pärlan, essän The Worm in the rose (GWPF).

Denna essä inleds med bild och några rader från The sick rose av poeten William Blake (1757 – 1827). Dikten har tidigare tolkats på flera sätt, här syftar ohyran och sjukdomen på all den korruption och allt svek som den naiva rosen, västvärlden, har utsatt oss alla för genom klimathotspolitiken. Författaren professor Gwythian Prins bjuder läsaren på djup och bredd av ett ovanligt slag. Han presenteras grundligt i inledningen.

the sick rose

The Worm in the Rose (netzerowatch.com)

Essän består av sex delar.

Del I. The worm in the Net Zero rose: six Fallacies, tar upp en aspekt på klimatfrågan, som inte fått någon störande mediebelysning tidigare, det vill säga grundläggande fysik, där vanföreställningar eller rätt och slätt okunskap kring termodynamikens lagar grävt djupa hål i NetZero-agendan vilket riskerar att förorsaka oåterkallelig skada.

Den första villfarelsen är att det pågår en grön energiomställning. Det stämmer inte med verkligheten. Mänsklighetens utvecklingshistoria kan vittna om ett otal energiomställningar, men ingen är lik den som nu anbefalles från högsta ort och den är dömd att misslyckas.

Tidigare övergångar har byggt på att energikällor med låg kvalitet har ersatts av energikällor med hög kvalitet, det vill säga från hög till låg ENTROPI (mått på oordning), från diffusa flöden till kol, olja, gas och uran. Den gröna omställningen är med andra ord ett försök att vända på den utveckling som gynnat mänskligheten under de senaste fem hundra åren.

De nya förnybara energikällorna är termodynamiskt inkompetenta och tron på en övergång till grön energi är en ILLUSION.

Den andra villfarelsen antar att energi är precis som andra råvaror. Men, om energisystemet blir ödelagt, kommer ekonomin oundvikligen också att bli ruinerad. Detta klargjorde W. Stanley Jevon i The Coal Question redan 1865 och den insikten har legat bakom resonemang inom både ekologi och ekonomi. De som förespråkar så kallad grön tillväxt har antingen glömt detta faktum eller kanske aldrig kommit i kontakt med sådana tankar.

Allt vad vi gör kräver energi. Ett kanske överraskande exempel är att samhällets och ekonomins enorma och starkt växande ryggrad, kommunikationen via ICT (Information and Communications Technology), är energikrävande. Vad som kommit bort i debatten är att ICTs utsläpp är underskattat eftersom den fulla kostnaden av cykeln (LCA) hittills inte har analyserats.

Förutom detta är den fria världens ICT sårbar. Ryssland gav i juni 2021 order om produktion av en kärnkraftsdriven u-båt (Belgorod K-329) kapabel att övervaka, manipulera och bryta västs ICT-undervattenskablar. Ett verkligt hot mot vårt gemensamma ”nerv”system.

Den tredje villfarelsen är påståenden om att ökad energieffektivitet medför minskad konsumtion och minskade utsläpp. Ett exempel, ökad energieffektivitet i hushållen leder till ekonomiskt överskott, som ofta utnyttjas till energikrävande verksamheter, till exempel turistresor.

Den fjärde villfarelsen vill få oss att tro att ”det förnybara” är billigare än de fossila bränslena. Eftersom energikällan är gratis måste väl energin bli billig. Men, var ligger kostnaderna?

Analyser som tar hänsyn till hela livscykeln, den energi som krävs för att leverera kontra den energi som levereras EROEI (Energy Return On Energy Invested) ger en helt annan berättelse.

Den femte villfarelsen säger att det går att runda de termodynamiska lagarna genom lagstiftning, men det finns ingen möjlighet att fly från dem.

Om inte den fria världen kan upphäva de termodynamiska lagarna är deras NetZero-planer dömda.

De sjätte villfarelsen brittiska politiker och dess gröna byråkrater, bland många andra, hävdar att världen beundrar dem för deras omställning sedan 2000. Kruxet är att tillverknings- eller hellre förädlingsindustrin och dess utsläpp helt enkelt har flyttat, i huvudsak, till Kina (Carbon-leak) och när vi sedan importerar varorna läggs utsläppen på tillverkarnas konto. Det är exempel på en högst regional avindustrialisering, som inte tar hänsyn till vad en utvecklad ekonomi betyder för ett lands motståndskraft.

Västpolitikernas högmod är tragikomiskt.

¤¤¤

Efter diskussionen kring termodynamiken kommer två bekanta avsnitt. Det ena (II) handlar fordon och drivmedel och det andra (III) om Kinas strategi, gray war, för att åter bli världens medelpunkt. Båda avsnitten är mycket givande och vi har all anledning att återkomma till dem, men här och nu är det mer angeläget att flagga för de två sista avsnitten i essän, IV. What is to be done och V. The Golden Bridge.

¤¤¤

Del IV Vad kan, bör, ska, måste vi göra?

Avsnittet inleds med, stop self-harming. Kina satsar stort på militären och reserverar fossila energikällor för kommande behov. Författaren Gwythian Prins påpekar, kanske på förekommen anledning, att det inte åligger militären att engagera sig i klimatkatastrofism utan deras uppgift är att försvara landet.

Sedan kommer en sexpunktsplan för att nå the ”Golden Bridge”, med målet att utveckla blomstrande ren energi och en Kinasäker framtid

 1. Överge den ekonomiska kommandoplaneringen. Den fungerade inte under kommunistiska regimer och den har misslyckats under de 25 (26) globala klimatkonferenserna COP 1 – 25 (26) hittills. En fri marknad gynnar både uppfinningar och förändringar, den kommer att leverera vad som efterfrågas och i och med att termodynamiskt kompetenta teknologier dyker upp kommer föroreningarna att minska.
 2. Upphäv Climate Change Act, (klimatlagen) med målet om Net Zero. Inte ens den mäktige vikingen Kung Knut hade den gudomliga kraften och myndigheten att hejda tidvattnet och det finns inget parlament idag heller, som har förmågan att reglera det självorganiserande, komplexa system som vi kallar – det globala klimatet.
 3. Lös upp den gordiska knuten med subventioner till de förnybara energikällorna. Vårt transportsystem, som vilar på förbränningsmotorer (ICE) är grundläggande och mer eller mindre A och O för den fria världen. Det ger en geostrategisk fördel och är även en avgörande nationell säkerhetsfaktor för västs länder. Behåll ICE-industrin. Den sluge uppfinnaren James Dyson har övergett sina tidigare intentioner att gå in i elbilsbranschen. När regeringar tvingas ge bidrag både för att ställa om och för att använda nya gröna energikällor och teknologier kan det medföra att vi förlorar konkurrensförsprång, förvirrar innovatörer och fabriker, vilket nu sker inom bilindustrin i UK.
 4. Vi måste kunna undvika risken för utpressning både när det gäller strategi och mineraltillgång. USAs Biden storspelade med Putin när det gällde Nordstream-2 och vad hände egentligen när Biden övergav Afghanistan och lämnade över ett land med ett viktigt strategisk läge och rikt på viktiga mineraler till Kina, Iran och Pakistan? Säkra energisystemet och fixa el.näten.
 5. Skydda våra kritiska industrier.
 6. Ta tillbaka kontrollen över COP och frigör väst från de skaklar som centralplanering av energisektorn innebär, frigör dessutom COP från de gröna lobbyisterna och var öppna med det säkerhetshot som Xi´s ”grey war” med den utstakade vägen mot världsherravälde utgör.

Till sist, en uppmaning till Boris Johnson, se till leda både UK och resten av den fria världen längs en noggrant specificerad och stark Golden Bridge till en välmående framtid.

¤¤¤

Del V. The Golden Bridge

Vilka teknologier kan leverera tillräckligt med högkvalitativ energi, för att göra det möjligt för allt och alla att utvecklas, samtidigt som de klarar samtliga fem villkor:

 • De kräver inga subsidier
 • De klarar låg kostnad
 • De ger låga emissioner
 • De förhindrar ”lock in” på grunda av bristfälliga, termodynamiskt odugliga teknologier
 • De upprätthåller den nationella säkerheten.

De teknologier som klarar samtliga dessa tester utgör the Golden Bridge till en välmående framtid.

Glöm inte heller att anpassning innebär en förnuftig säkerhetspolitik

¤¤¤

Essäns cirka femtio sidor med både djup och stimulerande bredd kan varmt rekommenderas.

Den avslutas med orden:

rosegarden 2

The Golden Bridge can lead us back into the rose garden

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Ja, vad kan mer tilläggas? Insiktsfullt!
  Om västvärlden kunde inse att Kina historiskt sett alltid haft långsiktiga strategier, allt sedan Sun Zi (Mäster Sun) … mycket förenklat uttryckt – det inte jag kan uppnå, kan jag bädda för att mina barnbarn uppnår.
  Tro inte att deras agerande under COP 1 till 26 handlar om att bromsa … det handlar uteslutande om att uppnå.
  Vad uppnår man genom att västvärlden fortsätter sin väg mot energisvält medan man själva bygger upp bakom lite dimridåer?

 2. Evert+Andersson

  Tack Ann! Du har hittat en guldåder att nysta i.

 3. Lasse

  Tack Ann
  Det vore välkommet med en medial uppmärksamhet där andra åsikter kommer fram.
  På COP så växlade inslagen från den ena intresseorganisationen till den andra. Det var nästan befängt hur stor uppmärksamhet som dessa fick i vårt objektiva SVT/SR.

  Det saknades vett och balans.

 4. Gunnar Juliusson

  Självskadebeteende med risk för dödlig utgång leder på individnivå till internering inom psykiatrin, men på global nivå till hyllningar på massmöten och i media.

 5. Stig Morling

  Strålande Ann, borde ingå i en grundläggande allmänbildning för varje seriös människa!

  TACK

 6. Benny

  Var finns den ”fria” världen? Det är ju bara en floskel som MSM använder för att lura i folk att de är fria. Det ser man ju med klimathysterin att det finns ingen frihet och ”sanningen” bestäms av media som i sin tur styrs av globalisterna!

 7. Göran Gustafsson

  Stort tack, Ann! Förlåt dock en petimäter. Du använder ordet ”skaklar” i detta och tidigare inlägg. Är det månne engelskans ”shackles” du översätter så? Shackles betyder ”fjättrar, bojor”, ett starkare uttryck än skaklar. Jfr. Vaclav Klaus: ”Blue planet in green shackles”. Än en gång, förlåt. Man borde inte ta upp petitesser med tanke på det storartade arbete ni alla inläggsförfattare utför.

 8. Lars W

  Tack Ann, så insiktsfullt. Kinas ledare, till skillnad mot våra, verkar ha god kunskap om termodynamikens lagar. Jag minns från kemistudierna i Uppsala hur svårt det var. En av professorns frågor var ”vad är entropin i mina galoscher”? Det finns hopp. Mitt äldsta barnbarn nu gymnasist intresserar sig för kemi. Så jag har skaffat honom Häggs böcker. Han har fö berättat om den massiva klimathotsindoktrineringen i skolan.

 9. Ann Löfving-Henriksson

  # 7 Göran, ända sedan jag tog till mej Blue planet … har jag menat bojor eller liknande när jag skrivit skaklar.
  Oftast har minnesbilder från min barndomsmiljö och alla de hästar som inte kom loss från sina skalar när de tvingades dra tunga lass.
  Hela vår pågående omställning till de förnybara energikällorna ser jag som ett resultat av de bojor, ”skaklar” som de gröna aktivisterna fått politikerna att lägga på samhället.
  Tack för att Du gav Din tolkning, jag får nog tänka till än en gång.

 10. Ann Löfving-Henriksson

  # 8 Lars W, ja termodynamiken vållade verkligen bekymmer om man verkligen försökte förstå. Häggs grundläggande tegelsten däremot blev bara roligare ju mer tid man ägnade åt den. Det är gott att höra att det finns barn som vill fortsätta i föräldrarnas fotspår.

 11. TB

  Tack Ann för intressant inlägg. Har laddat ner boken och ska försöka läsa den. När jag gick tog studenten på reallinjen1955 på Uppsala högre allmänna läroverk hade vi Bertil Englund som kemilärare och hans egna kemibok. Därefter KTH E. Aldrig hörde jag talas om begreppet entropi. Varför? Var det inte uppfunnet då eller har jag glömt det?

 12. Ann Löfving-Henriksson

  # 11 TB, en titt på Wikipedia lär att begreppet Entropi blev aktuellt i och med ångmaskinerna (1865). När det dök upp i kurserna på universitetet har jag ingen aning om. Man kan i varje fall konstatera att glömska kan vara befriande.

 13. Hans H

  #11, #12

  När jag gick på KTH Kemilinjen 1963 hade vi en tentamensfråga som löd:

  ”En glödlampa på 60 Watt
  lyser en kall januari-natt.
  Stjärnorna gnistra och glimma
  beräkna entropin per timma.”

 14. Ann Löfving-Henriksson

  # 13 Hans H. 👍

 15. Sören G

  När jag läste fysik på universitet så tyckte läraren att följande lät bättre på tyska: Die Energie der Welt ist konstant. Die Entropie der Welt strebt einem Maximum zu.

 16. Att SVT skyller den sedvanliga floppen för klimatmötet på Indien är nog ingen tillfällighet. På så sätt slipper de att ta upp Kina som ju är den verkliga stormakten när det gäller att satsa på kol och utsläpp.

  I Daily Mail redovisar David Rose för den gröna rörelsens fäbless för Kina sedan många år. Nästan alla organisationer – alltifrån Extintion Rebellion till WWF – vet att hålla sig väl med den kommunistiska regimen i Kina. Miljontals dollar går till att få dessa klimatorganisationer att stötta diktator Xi ”arbete med klimatet”, hans plan för att skapa ett ”ekologiskt samhälle” och hans globala arbete för att skapa en gemensam värld.

  Framstående klimatalarmister som Lord Stern har i många decennier lobbat för Kina i World Economic Forum och många andra ställen. ”’The world is looking for a climate champion. In China, it has one.'”

  Likaså hans handgångne man, Bob Ward (Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment), är en uttalad supporter av Xi och det förment klimatmedvetna Kina. Många engelska myndigheter har också hämtat inspiration från Xis handfasta sätt att styra sitt land.

  Ja det finns gott om nyttiga idioter, både i UK och i Sverige där man har hela public service i sin hand.

  https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10201999/Why-lack-concern-burning-coal-asks-DAVID-ROSE.html

 17. jensen

  Kinas problem är f.a. miljön och inte klimatet.
  Således skrotar man gamla kolkraftverk och bygger nya. Samt kärnkraftverk.
  Vind och sol ägnar man sig väl mest för export och Västs fördärv. Samt för att låtsas inse Västs klimatsnedtankar. Troligen inser man i stället CO2´s betydelse för växtligheten, ty mat behöver man ju i massor.
  Det skulle vara intressant om någon kunnig, kunde redogöra för skillnaden, f.a. miljömässigt mellan Kinas gamla resp. nya kolkraftverk. Varför har inte detta debatterats och informerats om i media ?

 18. Lasse

  #16 Ingemar
  Även på radion så tog de upp Indiens vilja att se till sin energitillgång .
  Där hävdade de att Indien drabbats av konsekvenser av klimatförändringen.
  Inte så att det drabbar skördarna i alla fall:
  https://wattsupwiththat.com/2021/10/28/climate-change-contributes-to-another-year-of-record-crop-production-in-india/

 19. Håkan Bergman

  Ja herregud vilket spektakel, hur kan det ens vara möjligt att det tagit 30 år att få med ordet coal i ett dokument och att man sen står där och inte ens verkar fatta hur ironiskt det är? Boris har lite otur, just för stunden bränner t.o.m. britterna faktiskt lite kol, vinden har tagit tepaus, långt ifrån dom tyska siffrorna dock.
  https://www.bmreports.com/bmrs/?q=eds/main

 20. Rolf Mellberg

  Jag tror att vi alla som ”hänger” här på bloggen kan hålla med om att alarmister sannolikt kommer att drabbas av en grav kognitiv dissonans allteftersom man märker att armageddon inte infinner sig trots att CO2-halten fortsätter att bara stiga!

  På vilket sätt kommer denna kommande ”clash” få utlopp? Är inte detta en rätt obehaglig fara? Blir man besatt av att leta syndabockar? Hur ska dessa sättas åt?

  Detta påminner om att begreppet kognitiv dissonans lär ha sitt ursprung i studiet av en liten ”religiös” sekt som var helt säkra på att en UFO-relaterad katastrof stod för dörren.

  Ska man skratta eller bli riktigt skraj?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance

 21. Håkan Bergman

  293€ i SE4 ska dom spräcka 300 nu kl. 1800?

 22. Håkan Bergman

  Nej priset rasade till 192 €, rena rean dags att dammsuga Ingemar!

 23. Mats Kälvemark

  #17 jensen
  Skillnaden mellan gammalt och nytt vad gäller kolkraftverk är att nya är utrustade med en sofistikerad teknik för att rena avgaserna på de partiklar som om de kommer ut i atmosfären, dels är cancerogena dels förorsakar den smog som är ett stort akut problem som hela den drabbade kinesiska befolkningen upplever. Tekniken i nya kolkraftverk bygger på s.k. emissionsfiltrering, där rökgaserna får passera ett rökgasfilter där förspända elektroder tillverkade av höglegerad, rostfri fjädertråd med pålagd elektriskt laddningspotential drar till sig alla partiklar som har en laddning med motsatt potential. Med jämna mellanrum skakas dessa galler så att utfällda partiklar hamnar i container för omhändertagning av avfallet. Fjädertråden är mycket högt belastad med karaktär av utmattningspåkänning och svenska leverantörer (Garphyttan Wire och Sandvik) har haft en betydande andel av världsmarknaden.

 24. Ivar Andersson

  Vi importerar kolkraft från Litauen och exporterar till Tyskland. Det är bättre att kol eldas i Litauen än i Tyskland enligt den klimathotsreligiösa sekten 🙂 men elen vill tyskarna ha och får betala dyrt.

 25. Sören Gannholm

  I en FB-grupp påstod någon: ”Frankrike har lagt sin reaktor på is fram till 2050 på grund av allt för stora kostnader och komplicerad teknologi med stora säkerhetsrisker.
  Både USA och Japan har lagt ner alla sina planer om att bygga G4 reaktorer av samma anledning.”

  Vad är sannt?

 26. Lars Cornell

  #25 Det finns ungefär åtta olika G4-familjer. Det som är sanning är kanske att man lagt ned en av dem, den dyraste. Men jag är inte riktigt säker på att det är så.
  I 20-talet länder (däribland Sverige och Litauen) pågår utveckling av G4-teknik.
  Sverige har ju sin utveckling av G4-”Blykalla”.

  Kina har just driftsatt en G4-reaktor som använder torium som bränsle. Med det finns det kärnbränsle långt bortom mänsklighetens livstid på vår planet.

  I minst tre länder, Kina, Ryssland och USA, pågår utveckling av G4 för att med processvärme (således ej ineffektiv hydrolys) framställa vätgas.

 27. En annan

  Ingemar, jag kan starkt rekommendera boken-Den osynliga handen-, Jo Nova har en artikel om den (boken) i dagens inlägg, läs den och förstå hur Kineserna har infiltrerat västvärlden, med visa globalisters goda minnen! För ett tag sedan frågade jag en person; -Hur många saker äger du som är tillverkade i USA? Svaret,-min iphone, nej ,oj, den kommer också från Kina…Värst drabbade är Canada och Australien, men värst…USA! Kina baserarar inte sin ekonomi på kvartalsrapporter, eller 4-årsval, de tänker 100 år!

 28. En annan

  Ps. Tack för tipset A-H.L, nerladdad för läsning senare, kanske i Februari, när nordanvindarna drabbar även oss i södraste Sverige, kanske i värsta fall med extern el-generator och flämtande stearinljus! Alltså, Jösses, hur lyckades dessa klåpare till regenter totalt förstöra ett helt redudant el-system? Kan cokain vara svaret? Eller hybris, alltså vår energiminister är ett gående skämt, i Erlanders regering hade han förpassats till barnbordet vid ev. förtäring samt nattats vid pass kl 19.

 29. BENNY Wiktorsson

  Bolunds och de grönas energipolitik ger en skenande entropi med det paradoxala slutresultatet NOLL entropi🥶

 30. Sören G

  #26 Lars Cornell
  Tack!

 31. jensen

  Greenflation
  De flesta stater strävar efter inflation / Nu högre än 40 år sedan/ , varigenom den patologiska skuldsättningen lättare kan behärskas.

  Detta är målet. Medlet? Ljug med transitory price increases. Verkligheten? Inflationsspiral.

  Aktuellt medel: elektrifiering av grön industri ger enorm prisuppgång av t.ex. batterimetaller, men i stort sett allt.
  Annat att vänta sig? Digitalisering av Renminbi som förvillelse av valutadestruktion.

 32. Christian H

  Tack för det belysande inlägget om ohyra i rosen. Ohyran tycks nu även ha drabbat KVA som dels genom att ha utsett fysikpristagarna på politiska grunder och dels genom att ha mage att påstå att man nu fått pålitliga metoder att förutsäga framtidens klimat. På fullt allvar hävdar man att klimatmodellerna beskriver verkligheten, trots omfattande bevis på motsatsen. Förtroendet för KVA har nu kollapsat fullständigt.

  En annan ohyra är medierapporteringen. Nyss gick Peter Alestig på DN ut och menade att ”klimatförnekarna” borde utbildas. Med ”klimatförnekare” menar han alla som inte tror på koldioxidens fördärvliga inverkan, vilket omfattar nästan alla oss som sympatiserar med Klimatupplysningen och Klimatsans. Bättre vore att låta dessa nätverk utbilda journalisterna. Kompetensen inom dessa nätverk ligger skyhögt över densamma inom medie- och politikersfären, där många är så korkade att de tror att naiva och manipulerade tonåringar sitter på sanningen om klimatet.

  En tredje ohyra är de politiker som beslutat om den gröna skatteomväxlingen. Med högre skatter på energi har de nu sett till att inflationen åter tar fart och att företag som Klippans Pappersbruk nu varslar 40% av de anställda och drar ner produktionen, då strömmen blivit för dyr. Sedan har vi de höga bränslepriserna. Under vecka 43 kostade bensinen i genomsnitt 17,89 kronor litern. 58 procent, eller 10,32 kronor, av priset utgjordes av skatter. Dessa uppgifter kommer från https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/Konsumtionsskatter-pa-bensin/ . Där finns också uppgifter om skatter på andra bränsleslag. Så har vi fordonsskatterna som visar att en vanlig hantverkarbil nu kan kosta upp till 26000 kr/år enbart i fordonsskatt. Se: https://carup.se/nya-skatten-for-hantverkarbilen-26-000-kr-ar-lista-for-vanliga-modeller/ . De som däremot köper en elbil kommer undan med 360 kr/år och kan dessutom räkna med att få inköpspriset subventionerat med upp till 70000 kr. Dock är elbilar betydligt dyrare i inköp och fungerar ofta inte för de dagliga behoven. Bilismen ogillas starkt av klimatalarmisterna. Annat är det med kollektivtrafiken. På: https://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/2018/vti_rapport_965_180309.pdf
  kan man bl.a. läsa: ”I dag subventionerar regionala
  kollektivtrafikmyndigheter i Sverige kollektivtrafiken med mellan 44 och 80 procent av kostnaderna”. Den som kör bil betalar 58% i bränsleskatter, medan kollektivresenären subventioneras med ungefär 60% för sitt resande. Djupt orättvist och ett hårt slag mot landsbygdsbefolkningen och de mindre bemedlade. Allt detta sker i klimatreligionens namn.

  Ännu värre ohyra finns inom globalistsfären. På

  kan man läsa Tack för det belysande inlägget om ohyra i rosen. Ohyran tycks nu även ha drabbat KVA som dels genom att ha utsett fysikpristagarna på politiska grunder och dels genom att ha mage att påstå att man nu fått pålitliga metoder att förutsäga framtidens klimat. På fullt allvar hävdar man att klimatmodellerna beskriver verkligheten, trots omfattande bevis på motsatsen. Förtroendet för KVA har nu kollapsat fullständigt.

  En annan ohyra är medierapporteringen. Nyss gick Peter Alestig på DN ut och menade att ”klimatförnekarna” borde utbildas. Med ”klimatförnekare” menar han alla som inte tror på koldioxidens fördärvliga inverkan, vilket omfattar nästan alla oss som sympatiserar med Klimatupplysningen och Klimatsans. Bättre vore att låta dessa nätverk utbilda journalisterna.

  En tredje ohyra är de politiker som beslutat om den gröna skatteomväxlingen. Med högre skatter på energi har de nu sett till att inflationen åter tar fart och att företag som Klippans Pappersbruk nu varslar 40% av de anställda och drar ner produktionen, då strömmen blivit för dyr. Sedan har vi de höga bränslepriserna. Under vecka 43 kostade bensinen i genomsnitt 17,89 kronor litern. 58 procent, eller 10,32 kronor, av priset utgjordes av skatter. Dessa uppgifter kommer från https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/Konsumtionsskatter-pa-bensin/ . Där finns också uppgifter om andra bränsleslag. Så har vi fordonsskatterna som visar att en vanlig hantverkarbil nu kan kosta upp till 26000 kr/år. Se: https://carup.se/nya-skatten-for-hantverkarbilen-26-000-kr-ar-lista-for-vanliga-modeller/ . De som däremot köper en elbil kommer undan med 360 kr/år och kan dessutom räkna med att få inköpspriset subventionerat med upp till 70000 kr. Dock är elbilar betydligt dyrare i inköp och fungerar ofta inte för de dagliga behoven. Bilismen ogillas starkt av klimatalarmisterna. Annat är det med kollektivtrafiken. På: https://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/2018/vti_rapport_965_180309.pdf
  kan man bl.a. läsa: ”I dag subventionerar regionala
  kollektivtrafikmyndigheter i Sverige kollektivtrafiken med mellan 44 och 80 procent av kostnaderna”. Den som kör bil betalar 58% i bränleskatter, medan kollektivresenären subventioneras med ungefär 60% för sitt resande. Djupt orättvist och ett hårt slag mot landsbygdsbefolkningen och de mindre bemedlade. Allt detta sker i klimatreligionens namn.

  Ännu värre ohyra finns inom globalistsfären

  Tack för det belysande inlägget om ohyra i rosen. Ohyran tycks nu även ha drabbat KVA som dels genom att ha utsett fysikpristagarna på politiska grunder och dels genom att ha mage att påstå att man nu fått pålitliga metoder att förutsäga framtidens klimat. På fullt allvar hävdar man att klimatmodellerna beskriver verkligheten, trots omfattande bevis på motsatsen. Förtroendet för KVA har nu kollapsat fullständigt.

  En annan ohyra är medierapporteringen. Nyss gick Peter Alestig på DN ut och menade att ”klimatförnekarna” borde utbildas. Med ”klimatförnekare” menar han alla som inte tror på koldioxidens fördärvliga inverkan, vilket omfattar nästan alla oss som sympatiserar med Klimatupplysningen och Klimatsans. Bättre vore att låta dessa nätverk utbilda journalisterna.

  En tredje ohyra är de politiker som beslutat om den gröna skatteomväxlingen. Med högre skatter på energi har de nu sett till att inflationen åter tar fart och att företag som Klippans Pappersbruk nu varslar 40% av de anställda och drar ner produktionen, då strömmen blivit för dyr. Sedan har vi de höga bränslepriserna. Under vecka 43 kostade bensinen i genomsnitt 17,89 kronor litern. 58 procent, eller 10,32 kronor, av priset utgjordes av skatter. Dessa uppgifter kommer från https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/Konsumtionsskatter-pa-bensin/ . Där finns också uppgifter om andra bränsleslag. Så har vi fordonsskatterna som visar att en vanlig hantverkarbil nu kan kosta upp till 26000 kr/år. Se: https://carup.se/nya-skatten-for-hantverkarbilen-26-000-kr-ar-lista-for-vanliga-modeller/ . De som däremot köper en elbil kommer undan med 360 kr/år och kan dessutom räkna med att få inköpspriset subventionerat med upp till 70000 kr. Dock är elbilar betydligt dyrare i inköp och fungerar ofta inte för de dagliga behoven. Bilismen ogillas starkt av klimatalarmisterna. Annat är det med kollektivtrafiken. På: https://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/2018/vti_rapport_965_180309.pdf
  kan man bl.a. läsa: ”I dag subventionerar regionala
  kollektivtrafikmyndigheter i Sverige kollektivtrafiken med mellan 44 och 80 procent av kostnaderna”. Den som kör bil betalar 58% i bränleskatter, medan kollektivresenären subventioneras med ungefär 60% för sitt resande. Djupt orättvist och ett hårt slag mot landsbygdsbefolkningen och de mindre bemedlade. Allt detta sker i klimatreligionens namn. Ett lågt energipris är grunden för vårt välstånd och ett högt dito raserar vårt välstånd och leder till arbetslöshet, fattigdom och utbredd kriminalitet.

  Ännu värre ohyra finns inom globalistsfären. På https://klimatsans.com/2021/11/13/pr-samordning-med-greta/
  kan man bl.a läsa om GSCC, Global Strategic Communication Council, ett nätverk med ca 100 PR-konsulter i 20 länder som samarbetar för att ”möta Klimatkrisen”. De har under många år arbetat anonymt med att ex.vis anordna presskonferenser för Greta Thunberg. Ett riktigt otäckt nätverk som utnyttjar minderåriga för sina syften och bekostar deras deltaganden i olika alarmistiska nätverk. De låter i likhet med kriminella nätverk i våra utanförskapsområden de yngsta utföra många av de värsta handlingarna, då de får lägre straff och ursäktas p.g.a. sin låga ålder.

  Det är den superrika eliten som vill rasera det demokratiska styrelseskicket i väst och ersätta det med en FN-ledd diktatur. Redan nu har de stor makt över såväl medier som politiker som ofta förvandlats till medlöpande förrädare och nickedockor. Den verkliga makten utgår idag från Big Tech, Big Pharma, Bankerna, EU, FN och dess underorganisationer och hundratals andra organisationer som icke är demokratisk tillsatta. Mer om detta finns att läsa på https://stiftelsen-pharos.org/. Dagens politiker måste fatta att de är valda av sina väljare för att tillvarata deras intressen och inte för att se till att de stenrika oligarkerna blir ännu mäktigare. Den påstådda klimatkrisen är endast ett medel för dem att ytterligare öka sin makt och rikedom. De kommer aldrig att själva göra några uppoffringar, men begär det av alla andra.

 33. Christian H

  Hann tyvärr inte redigera klart mitt alltför långa inlägg ovan. Beklagar!

 34. Ann Löfving-Henriksson

  # 32 Christian H … ?

 35. Lars Cornell

  #25 #26 Sören Gannholm

  Jag glömde följande i mitt svar till dig.
  ”med stora säkerhetsrisker”

  Om det finns stora säkerhetsrisker är det inte Gen4 eftersom Gen4 kännetecknas av (nödvändigt villkor) extremt hög säkerhet.

 36. Benny

  Förr skrämde man barnen med att trollen kommer att ta dig om du inte sköter dig, numera är det klimatet man hotar med om du inte rättar in dig i ledet! En ungdom som lyssnar på tokstollar som Greta har dock ingen framtid!

 37. stig morling

  Bäste Benny (36)! Även på 1950-talet skrämde de tjeckiska mammorna de olydiga barnen med Lasse Björn (oförglömlig ishockeyback i Tre Kronor) om barnen inte var snälla! Se där en föregångare till den senare berömda ishockyklubban i klimatdebatten! Som sagt, intet är nytt under solen! Detta visste redan författaren till Predikaren om! Salve

 38. Bim

  Tusen tack Ann.
  Har känt mig lite uppgiven angående inlägg om klimat-hotandet.
  Men Ann! Du gjorde det igen, ett strålande inlägg.
  Du tänker som en blandning av vetenskapare, ingenjör och militärstrateg.
  Just backandet från en väl fungerande energimix till en dyrbar gammalmodig otillförlitlig mix är väldigt bra beskrivet.
  Jag tänker så här:
  Jag kör en dieselbil ute på landsbygden och blir soppatorsk. tre kilometer till närmaste tapp. Dumt nog ingen reservdunk. och ingen trafik så hjälp den vägen kan man ju glömma. Alltså, knalla iväg med en tom CocaCola flaska till tappen och handla in en och en halv liter dieselbränsle. Bränslet klarar lätt att dra iväg ett ton bil i 90 km/t och tanka klart för minst 50 mil till.
  Väldigt glad att inte ha köpt en elbil. Då hade jag behövt en dieseldriven generator i bilen, eller knalla iväg med ett ton batterier till närmaste ladd-stolpe.

  Eller så hade jag som en vänsterpartist föreslog haft en propeller på taket som laddade batteriet.
  Låter som ett förslag från en obotlig miljöpartist, men det var det inte.

  En botad miljöpartist vid namn Björn Gillberg frågade Volvo cheferna hur de kunde lägga ner förbränningsmotor fabriken och istället tillverka elmotorer.
  Svar från Volvohöjdarna : Vill idioterna ha elbilar, så levererar vi elbilar.

  Tack Ann för ett superinlägg.

 39. stig morling

  Hej Bim! (38) Ja, svaret från Volvohöjdarna påminner om definitionen på den sanne råkapitalisten, som gärna tillverkar och säljer repet varmed han själv skall hängas!

 40. Bim

  stig morling
  En bra liknelse.

 41. Anders Nyström

  Ungefär en timma efter att jag delat Ingmar Nordins facebookinlägg av rosohyran, kom jag på ett sorts rim och lade ut det på FB.
  ”I energifrågan är önskemålet att hög filantropi leder till låg entropi.”
  Denna senare har fått ett antal gillanden och någon kommentar, medan bland mina följare originalartikeln inte uppmärksammats. Fö finns en pdfscanning av Hans Elmgrens 3.2 Temodynamikens huvudsatser i mobilen för eftertanke emellanåt