Kärnkraft- framtidens energikälla

host landskap

Författare: Peter Rudling och Mikaela Strand

Inledning

Det är häpnadsväckande att kärnkraften är den enda miljövänliga energikällan i hela världen som kan möta framtidens ökade energibehov.

Kärnkraften är fullkomligt unik med att leverera enorma mängder tillförlitlig el från ytterst lite material som bränsle och dessutom levererar precis rätt mängd energi när den behövs.

Kärnkraften är definitivt den billigaste energikällan och är ensam om att inkludera hanteringen av det uttjänta reaktorbränslet och återställande av natur i elpriset. Kärnkraften är också den överlägset säkraste energikällan med högst utbildningsnivå vilket resulterar i bl.a. minst antal dödsfall av olyckor och har fram till 2013 räddat 1,8 miljoner människor från att dö p.g.a. luftföroreningar från fossila bränslen.

En annan betydande fördel med kärnkraften är att den snabbt går att bygga ut. Sverige och Frankrike byggde 39 reaktorer på 14 år (under åren 1971-1985).

Vi ser idag en enorm expansion av kärnkraftsutbyggnad i världen och en kraftfull satsning på att utveckla kärnkraften vidare till generation 4.

Tillförlitlighet

Det allra viktigaste kravet på en energikälla är att den skall kunna leverera energi/el när den behövs. En vinterdag med sträng kyla är behovet av el betydligt större än under en sommardag. I genomsnitt producerade Vattenfalls 5 kärnkraftverk 93,9 % av sin maximala kapacitet under vintern 2018-2019 (Vattenfall, [1]). Då solenergin levererade 0% av sin maximala kapacitet under hela Feb. 2019 (den normalt kallast månaden i Sverige när elbehovet är som störst). För vindkraften var produktionen lägre än 10 % av sin maximala kapacitet vid flera tillfällen under Feb. 2019 (Åström S., 2019, [2]).

Elpris

Den enorma utbyggnaden av vind- och solkraft i kombination av nerläggning av tillförlitliga energikällor som tex. kärnkraft är huvudorsaken till de skenande elpriserna vi ser idag bl.a. i Europa (Rudling P. och Magnusson G., 2021, [3]). I vissa fall är elbristen så akut att industrier och områden i samhället kopplas bort från elnätet och blir strömlösa (Rudling P., 2021, [4]).

För Sveriges del så har politikerna drivit igenom att 6 av Sveriges 12 väl fungerande reaktorer lagts ner i förtid enbart genom politiska beslut som ersatts av vindkraftverk som endast producerar el när vädret tillåter. Sedan reaktorn Ringhals 1 stängdes i förtid 31 dec. 2020 har elpriserna skenat i höjden och var i September 2021 130% högre än vid samma tid förra året (Rudling P. och Magnusson G., 2021, [3])! Det svenska elpriset påverkas också av elpriserna på kontinenten (Montelius J., 2021, [5]).

Miljövänligt och hållbart

Miljömässigt är kärnkraften åter igen den överlägset bästa energikällan mycket beroende på att det krävs oerhört lite kärnbränsle för att producera en enorm mängd energi. Tolv bränslekutsar, Fig. 1, på vardera 6 g, dvs. 72 g producerar energi tillräckligt för ett helt hushåll under 6 år. Om man i stället skulle använda kol skulle det bli 12 ton (Schimanski, 2015, [6]). De reaktorer som byggs idag är större än de reaktorer vi har i Sverige och 2 st. av dagens reaktorer producerar tillräckligt med energi för 6 miljoner hushåll varje dag. Genom att kärnkraften är så energiintensiv så har kärnkraften således en minimal inverkan på miljön.

branse kuts

Fig. 1 – En bränslekuts på 6 g. Fotografi från hemsidan ”analys.se” [7].

Varje år dör ca 5 miljoner människor pga av luftföroreningar genom förbränning av biobränsle och fossila bränslen (kol, olja och naturgas) (World in Data, [8]). Kärnkraften har fram till 2013 ”räddat” 1,8 miljoner från att dö p.g.a. av luftföroreningar och ytterligare mellan 400 000 till 7 miljoner dödsfall kan undvikas fram till 2050 om kärnkraft ersätter fossila bränslen, (Kharecha P. A. och Hansen J. E., 2015, [9].  För energikällor som vattenkraft, vind, sol och kärnkraft används också fossila bränslen för tillverkningen av bl.a. konstruktionsmaterialen för att bygga energikällorna (och för tillverkning av kärnbränslet). För att tillverka stålet och cementen till ett litet vindkraftverk så används bl.a. 600 ton kol [10].  Det visar sig att även här är kärnkraften överlägset bäst ur miljösynpunkter genom att kärnkraften använder minst mängd fossila bränslen av alla energislag. Studier av Vattenfall visar bla att mängden kol som används är 5 ggr lägre för kärnkraft än vindkraft för att producera samma mängd energi (Vattenfall rapporter, 2019 [11 och [12]).

Det högaktiva ”avfallet” utgörs av det uttjänta reaktorbränslet men är inget avfall då det fortfarande innehåller klyvbart material som tex. kan användas i nästa generation reaktorer, Generation 4. Mängden uttjänta bränsle från samtliga svenska kärnkraftverk under hela deras livstid, 40-60 år, är ytterst liten och motsvarar en volym på 30*30*30 meter [13].

Kärnkraften är den enda energikällan där det finns en utvecklad säker metod att ta hand om det uttjänta bränslet och återställa naturen där kärnkraftverket har varit till en ”grön äng” samt en finansiering för detta [14, 15, och 16].

En energikälla måste också vara hållbar, dvs. finnas tillgänglig för framtida generationer (Scheffel J., 2014, [17]). Eftersom det krävs mycket stora energimängder för att tillverka tex. solpaneler och vindkraftverk är dessa energikällor ej hållbara. Materialen ska inte bara utvinnas, de ska också tas om hand i samband med avveckling. Kärnkraften har även i denna fråga bästa hållbarhet av alla energikällor bla genom att så lite bränsle krävs för att producera så oerhört mycket energi.

Säkerhet

Kärnkraften är överlägset säkrast av samtliga energikällor och resulterar i minst antal dödsfall pga luftföroreningar relaterade till förbränning av biobränsle/fossila bränslen samt olyckor. Kärnkraften leder tex. till 40% färre dödsfall än tex. vindkraften och 80% färre dödsfall än solproducerad el (Desjardins J.,2018, [18]).

Framtiden

I dag finns 443 reaktorer i världen och ytterligare 56 håller på att byggas. Dessutom planeras byggandet av 424 nya reaktorer, [19 och 20]. Det är verkligen en renässans för kärnkraften, Fig. 2. De flesta länder inser att den enda alternativa energikällan till kol är kärnkraft.

 • Trettiotvå länder håller på att bygga eller planerar att bygga kärnreaktorer och
 • Ytterligare 6 länder har kärnkraft
 • I endast fem EU länder bla Sverige så gör politikerna allt för att lägga ner kärnkraften.

karnkraft varlden

Fig. 2- Idag planerar 5 länder, inklusive Sverige att fasa ut kärnkraften medan 32 länder bygger eller planerar att bygga kärnkraftverk, och 6 länder har kärnkraft men planerar idag inte att bygga mer kärnkraftverk [19 och 20].

Med nästa generation reaktorer (generation 4) så kan en urankuts på 6 g leverera lika mycket energi som upp till 100 ton kol. Generation 4 reaktorerna har många fördelar jämfört med dagens reaktorer:

 • Det uttjänta reaktorbränslet från dagens reaktorer kan användas i Generation 4 reaktorerna och ge bränsle för 10 000 tals år utan ytterligare uranbrytning
 • Är otroligt säkra och kärnkraftsolyckor kan inte ske

Generation 4 testreaktorer byggs redan i både Kina [21] och Ryssland [22] och Kina räknar med att ha en kommersiell Generation 4 reaktor färdig 2030 [23].

Slutsatser

Genom att politikerna lagt ner hälften av våra 12 kärnkraftverk i förtid har vi redan idag en akut elbrist i södra och mellersta Sverige vilket leder till:

 • Etableringsförbud för nya företag.
 • Att befintliga företag/industrier inte kan bygga ut
 • Svenska företag/industrier blir tvingade att lägga ner eller flyttar sin verksamhet till andra länder med en tillförlitlig billig elproduktion. Vi ser denna trend redan i både Storbritannien och Tyskland.
 • Kraftigt höjda elkostnader för hushåll

När vi får en kall vinter kommer elbristen bli så akut att elkunder kommer att kopplas bort från nätet under vissa tider. Vi kan alla inse vilka oerhörda konsekvenser detta kan få på det svenska samhället.

Eftersom elanvändning kommer att fortsätta öka framöver behöver nya kärnkraftverk byggas omedelbart!

Vi är oerhört glada och tacksamma att det finns så många insiktsfulla människor som är för kärnkraft vilket ger ett hopp om framtiden och kommande generationer. Fig. 3 visar bla att 46 procent är för kärnkraft i Sverige, medan endast 14 procent vill stänga kärnkraft genom politiska beslut. Man ser också att opinionen för kärnkraft ökat kraftigt fr.o.m. 2018. Förhoppningen är att väljarna vid nästa val röstar fram en regering som tar ansvar för energipolitiken.

karnkraft opinion

Fig. 3 – Rekordstort stöd för ny kärnkraft enligt den senaste opinionsundersökningen, genomförd av Novus för Analysgruppen [24].

 

Källor

[1] Information från Vattenfall, https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2019/hog-tillganglighet-fran-karnkraften-i-vinterkylan, 2019.

[2] Åström S.,”Svensk el februari 2019” på bloggen Klimatsans, https://klimatsans.com/2019/03/04/svensk-el-februari-2019/, 2019.

[3] Rudling P. och Magnusson G., på bloggen Klimatupplysningen,  Nuvarande energipolitik leder till katastrof – Klimatupplysningen, 2021.

[4] Rudling P. på bloggen Energyeducation, Germany near-blackout – Energy Education , sammanfattning av information (på Tyska) från bloggen EIKE Deutschlands Beinahe-Blackout | EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie (eike-klima-energie.eu), 2021.

[5] Montelius J., på bloggen Klimatupplysningen Höga elpriser – det nya normala – Klimatupplysningen, 2021.

[6] Schimanski,”An overview of atomic energy and nuclear power plants”, 2015.

[7] Fotografi från hemsidan ”analys.se”, https://www.analys.se/portfolio_category/uran/

[8] Information från hemsidan ”ourworldindata”, https://ourworldindata.org/air-pollution#air-pollution-is-one-of-the-world-s-leading-risk-factors-for-death

[9] Kharecha P. A. och Hansen J. E.,” Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power”, Environmental Science&Technology, dx.doi.org/10.1021/es3051197 | Environ. Sci. Technol. 2013, 47, 4889−4895, https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es3051197 .

[10] Information från bloggen ”Debunk House”, https://debunkhouse.wordpress.com/2013/09/12/how-much-coal-goes-into-a-wind-turbine/

[11] Certified Environmental Product Declaration EPD® of Electricity from Vattenfall Nordic Nuclear Power Plants, Tabell 6, sid. 24 från Rapport S-P 00923, 2019-12-31. https://portal.environdec.com/api/api/v1/EPDLibrary/Files/edd6ae95-c679-42c1-98c7-b5818d841c5b/Data

[12] Certified Environmental Product Declaration EPD® of Electricity from Vattenfall Wind Farms,  Tabell 7, sid 25 från Rapport S-P-01435, 2019-01-31.  https://portal.environdec.com/api/api/v1/EPDLibrary/Files/644762eb-c06e-433f-a6e8-a695e54f72fe/Data

[13] Uppskattning gjord av Peter Rudling baserat på information från Simon Roth, SKB, 2021, https://www.skb.se/

[14] Information från SKBs hemsida,  https://www.skb.se/det-har-ar-skb/finansiering/

[15] Information från Energiföretagens hemsida, https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/karnkraft/karnkraften-och-avfallet/

[16] Rudling P. på bloggen Energyeducation, https://energyeducation.se/finlands-spent-fuel-repository-a-game-changer-for-the-nuclear-industry-director-general-grossi-says/ 2021.

[17] Scheffel J. på bloggen ”Forskning och Framsteg”, https://fof.se/blogg/hallbar-energi-inte-fornybar-energi, 2014.

[18] Desjardins J. på bloggen ”Visualcapitalist”, https://www.visualcapitalist.com/worlds-safest-source-energy/,  2018.

[19] Information från NUCNETs hemsida, https://www.nucnet.org/news/category/new-build

[20] Information från World Nuclear Associations hemsida, https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles.aspx

[21] Information från World Nuclear News hemsida https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-starts-building-second-CFR-600-fast-reactor

[22] Information från Nuclear Engineering Internationals hemsida https://www.neimagazine.com/news/newsfoundation-slab-concreted-at-russias-brest-od-300-reactor-9020791

[23] Global Construction Reviews hemsida https://www.globalconstructionreview.com/china-starts-work-landmark-fourth-generation-fast-/

[24] Information från hemsidan ”analys.se”, https://www.analys.se/opinion/

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Svenglenn Rolfzon

  Mycket bra sammanställning!

  Tack för den.

 2. Mats Kälvemark

  Tack Mikaela och Peter för ett oerhört viktigt och faktaspäckat inlägg. Bör bli obligatorisk läsning för alla politiker, i synnerhet de från MP, C, V och S.
  I England satsar nu Rolls Royce på att utveckla SMR-teknologi.
  https://www.bbc.com/news/business-59212983

 3. Evert+Andersson

  Tack för en bra artikel. Den fungerar som rena uppslagsverket. Är anhängare av kärnkraft så länge den funnits och argumenterat för den.

  Nu går det ju inte att tvångsmata alla politiker med artikeln, men lovar att förse de kontakter vi har med den.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Vi lever verkligen i en häpnadsväckande tid.
  Idag skuttar företrädare för MP, media och klimathotspolitiken, det vill säga företrädare för västs självmordspolitik, runt i lyckorus eftersom ordet fossila bränslen till sist nämns i COPs senaste lunta.
  Självklart kan kärnkraftsländerna lova att minska användningen av de fossila bränslen i förhållande till sin totala energianvändning efter hand som kärnkraften byggs ut och den talande Figur 2 borde kunna få även den mest inbitna verklighetsförnekare att undra om det är något hen missat när det gäller omvärldsorienteringen – globalt.
  Tusen tack 🙏

 5. Bim

  Kanonbra och viktigt inlägg som tydligt visar att politiker har uppdrag som de inte har kunskap att sköta.

  Människor som fördärvat vårt välfungerande energisystem och ersatt det med ohållbara , skitiga och miljöförstörande vindsnurror och solpaneler borde sitta inne.
  ,på sommaren.
  På vintern skall de sitta ute.

  Hoppas att människor börjar förstå vad för folk som som är satta att sköta vårt land..
  De måste ersättas av klokt, kunnigt folk.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  P.S. Jag visade er fig 2 för gubben min och hans kommentar var kort och gott – de nya gröna.

 7. Lasse

  Om man är orolig för CO2 är kärnkraften enda ersättningen som kan ge oss energi 24/7/365.
  Detta borde vara på allas läppar när CO2 diskuteras.
  Det går inte att undvika faror om grottan skall värmas!

 8. Sören G

  Hade på radion ett kort ögonblick och hörde dem prata om önationer som sjunker p.g.a. stigande hav. ”Det är livsstilar som kommer att gå förlorade” hörde jag dem säga.
  Att korallöar växer på höjden om havet stiger går aldrig in i huvet på dem. Och det utnyttjar ledarna för de här önationerna. De får ju pengar så att de kan bygga ut t.ex. flygplatser och hotell för turistnäringen. Och en del hamnar väl förmodligen i de styrande familjernas egna fickor.

 9. Magma

  En mycket insiktsfull artikel – stort Tack till författarna, Mikaela och Peter.
  Jag har själv varit varit med under byggandet av ett flertal av de nuvarande svenska, tyska och finska kärnkraftverken och som OFP-tekniker besiktigat och framförallt röntgat otaliga reaktorkomponenter och installationer , och helt klart så var svenska ASEA Atom en av de främsta i världen på energiteknik under 1970-talet.
  Tyvärr så började kräftgången redan när Torbjörn Fälldin med emfas hävdade att kärnkraften var ett dödligt hot mot mänskligheten – ungefär på samma sätt som i dagens ensidiga debatt om koldioxid … samma näst intill religiösa övertygelse helt utan konsekvensanalys.
  Jag ansåg redan då att kärnkraften var nödvändig för ett hållbart samhälle – det effektivaste sättet att minska förbrukningen av petroleumprodukter … så att de räcker längre, ett effektivt sätt att hushålla med jordens resurser.
  Jag tror att tillochmed de mest klimatreligiösa tar uppvärmning av bostäder och elektrisk ljus för givet – synd bara att de inte verkar ha en aning om vad som krävs för att tillförlitligt leverera energi till ett hållbart samhälle.
  Med dagens känslobaserade och dogmatiska fokus på enskilda företeelser, som skatten på plastkassar för att man i något annat land slänger sitt skräp i närmaste flod, så missar man helt att ett hållbart samhälle trots allt behöver energi.

 10. Simon

  Suveränt bra!
  Ska man hoppas vintern blir dyr, kall och strömlös så fler inser att vi inte kan fortsätta energispäka oss själva? Nej det hoppas jag egentligen inte iof men något måste till. Läget är allvarligt. Det borde även det minsta barn begripa.

 11. Håkan Bergman

  Magma #8
  ”Jag ansåg redan då att kärnkraften var nödvändig för ett hållbart samhälle – det effektivaste sättet att minska förbrukningen av petroleumprodukter … så att de räcker längre, ett effektivt sätt att hushålla med jordens resurser.”
  Amen!

 12. Tudor

  https://energiupproret.se/

  skriv under denna protest!

 13. Björn-Ola J

  Ett exempel på hur ett dåligt förhastat politiskt beslut leder till energikris.
  https://youtu.be/uGzCQZUrs2k

 14. Björn

  Den destruktiva utvecklingen här hemma på energifronten visar på en total oförståelse hos våra politiker om vad den komplicerade grunden för vår tillvaro vilar på. Den naturvetenskapliga okunskapen fjärmar oss mer och mer från det som är vår framtid. Kärntekniken är den oundvikliga framtiden för energiproduktionen, oavsett motståndet idag, men för att öka förståelsen måste den naturvetenskapliga okunskapen inom de politiska leden erkännas.

 15. Lennart Bengtsson

  En orsak att svenska vänstern är emot kärnkraft är att den är en av de få ting som kan klara en fungerande elförsörjning. Som de flesta av oss känner till har man genomfört detta genom ett utstuderad lagstiftning och på detta sett till att den inte blir lönsam. Tyvärr har många mindre begåvade riksdagsledamöter inte insett detta eller och också har de slumrat i sina bänkar under voteringen. Varför den svenska vänstern inte vill ha en fungerande elförsörjning som folk har råd med kan ju hänga samman med att utbildningen på Bommersvik har sina brister.

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 Magma, en tung kommentar grundad på kunskap och erfarenhet. Trygg att kunna luta sig mot. Tack!
  Spektaklet i Glasgow blir mer och mer häpnadsväckande och svensk normalmedia än mer bekymmersam när man inte ens efter ett halvt sekel lyckats närma sig verkligheten.

 17. Lasse

  #15
  Kan påminna om Tage Erlanders betydelse för vår kärnkraft.
  Han träffade sin Aina på ett matematikevent.
  Tydligen var han även kompis med en professor i fysik som hade kontakt med stora pionjärer Bohr och Siegbahn,,
  https://www.svd.se/arkiv/2021-11-12/9

 18. GK

  Citat ur Blandaren:
  ”Vad ska vi med den smutsiga kolkraften eller den farliga kärnkraften till, när vi har den rena och fina elkraften.”

 19. Enough

  EU området har de senaste 20-40 åren monterat ner sin stabila elproduktion, och försökt ersätta den med intermittent, osäkra VKV och SC. Det kostar, och utvecklingsländerna är inte så dumma att de inte ser det, och kräver I-länder på gigantiska belopp bara för att ens överväga dessa dåliga lösningar.

  Jag skulle inte bli så förvånad om enskilda fordon drivs med kärnkraft om säg 100 år ( får tyvärr inte uppleva det…), och generation 6 eller 7 börjar komma ut. Som artikeln anger, KK är svåröverträffad vad gäller påverkan på vår miljö, endast ignoranta och rädda människor följer domedagsprofeterna. Fig.2 är ett sundhetstecken, alldeles oavsett CO2 hoten, olja är egentligen en alldeles för bra och mångsidig produkt/resurs för att delvis brännas direkt i fordon, framtiden kommer att ordna den obalansen…..

 20. Hannes Alfven var den som övertygade Torbjörn Fälldin om kärnkraftens farlighet . Om Fälldin trodde det på allvar eller om han såg en möjlighet att kunna utnyttja kärnkraften i politiskt syfte kan man fundera på i efterhand. Erlander och Palme hade ju förordat atomkraft på 50-talet. Alfven kom efter en tid att lämna centern och gick vidare till MP .https://fof.se/tidning/2008/4/artikel/de-motstridiga-bilderna-av-hannes-alfven

 21. Ivar Andersson

  Med väderberoende elproduktion måste efterfrågan på el anpassas till produktionen. Den klimathotsreligiösa sekten tror att du kan ladda din elbil med solel på natten. Sunt förnuft är en bristvara.

 22. Björn-Ola J

  Lägsta timvärdet för vindkraftens elproduktion i Sverige under 2020 var 0,5% av maxvärdet, enligt Svenska Kraftnäts statistik, som man kan hämta hem från deras webbsida ”kontrollrummet”.

 23. Håkan Th-son

  Stängningen av Barsebäck I var resultatet av en kohandel mellan Centern och Socialdemokraterna. Mycket finns att säga om hur det gick till, men de enda som blev riktigt glada var danskarna. Med ökad produktion av el från olja och kol, ökade både intäkterna och utsläppen. Visserligen med en straffavgift som det första året gick på 675 miljoner danska kronor. Men det fick ju någon annan betala: de svenska och danska elkonsumenterna.

 24. Gunnar Strandell

  COP26 är nu avslutat.
  Det man enats om är hur man ska bokföra åtgärder för att minska CO2-utsläpp och att rika nationer bör skicka pengar till fattiga för att hantera konsekvenser av den globala uppvärmningen. Både de kommande och de som redan inträffat.

  Som vanligt fattas en del praktiska men nödvändiga detaljer för att något konkret ska hända. Men de kommer upp vid nästa möte?

  En praktisk åtgärd som att bygga ut kärnkraft utan risk för kärnvapenspridning saknas helt. Trots att det till 100% är en politisk fråga.

 25. stig morling

  Tack, intressant! Men några kompletterande frågor:
  1. Var står forskningen idag när det gäller ”4e generationens kärnkraftteknik”? Enligt uppgift skall ju denna möjliggöra en avsevärd energipotential i avfallet?
  2. Redan den förstagenerationen, som grundades på att vi hade låga energpiser på den tiden, innebar att vi släppte ut stora energimängder i kylvattnet. Således, hur skulle en rimlig energibalans se ut?
  3. Kan någon kommentera påståendet att första generationens reaktorer också skulle möjliggöra tillverkning av kärnvapen??

 26. Lars Cornell

  #22 G.S. Fanns det med något om hur de skall räkna av sin nytta av att skogar och grödor växer bättre med mer koldioxid och fotosyntes? För Sveriges del kan den nyttan beräknas till flera tiotals miljarder kr årligen.

 27. tolou

  Staten och kapitalet sitter INTE i samma båt.

  Inte när det gäller elproduktion.
  Den sk. effektskatten lades på kärnkraft för att göra den extra dyr. Beslut togs om avveckling av t.ex Ringhals R1 & R2.
  Sedan tog man bort effektskatten men lät ju avvecklingsplanerna bestå!?

  Varför? Jo, elproducenterna såg elbristen som en god möjlighet för ökad lönsamhet, nu plötsligt med politikens goda minne. Normalt skulle elproduktionen behöva styras upp av politiken för bästa samhällsnytta.

  Nu lämnas elproducenterna därhän för att genom bristande leveranser pressa upp priserna.

  Konkurrensverket har brustit i att skapa en konkurrensutsatt marknad då producenter sitter på flera kraftslag där lägre produktion av t.ex gör att man istället drar in mer pengar på andra kraftslag.

  Det blir sas. lönsamt att underprestera…

 28. Lars Cornell

  #23 morling.
  1 – Utifrån det jag har läst finns Gen4 i kommersiell drift i något fåtal exemplar och många i forskningsdrift. Jag bedömer att det tar sex år till innan Gen4 kan offereras för kommersiella tillämpningar.

  Undantag från det är Gen4 med högtemperatur värme för att producera väte till stålframställning. En sådan offertförfrågan borde skrivas redan nu eftersom den utvecklingen har kommit långt.

  2 – Bränslet för Gen3+ och i synnerhet Gen4 är så billigt att jag inte tycker det är en viktig fråga.

  3 – Jag vet att kopplingen till kärnvapen är intressant för somliga. Men det är mer propaganda än realism.

 29. stig morling

  Lars, (24) tack, Kan uppenbarligen finnas anledning att utveckla detta!
  Salve
  stig

 30. Ivar Andersson

  ”Klimatmötets slutdokument är inte juridiskt bindande och det finns inget straff för de länder som väljer att inte följa det som man har kommit överens om.”
  Detta avslöjar hur viktigt 🙂 klimatmötets slutdokument är.
  ”Fem viktiga förhandlingsfrågor under COP26
  -Handel med utsläppsrätter: Regler för hur internationellt samarbete genom exempelvis utsläppshandel ska fungera.
  -Transparens: Regler för hur länder bör rapportera in sina utsläpp och klimatåtgärder.
  -Gemensamma tidsramar: Regler för vilka tidsramar som gäller för ländernas nationella klimatåtaganden.
  -Klimatfinansiering: Rika länders ekonomiska stöd till utvecklingsländer.
  -Klimatanpassning: Samarbetet för att stärka länders förmåga att hantera effekterna av klimatförändringarna.”
  https://bulletin.nu/besvikelse-over-historisk-klimatpakt
  Men det viktigaste är att det blir COP27 nästa år så att den klimathotsreligiösa sekten kan mingla på din och min bekostnad.

 31. Ni är helt fenomenala med ert fakta och sökande efter sanningen inom detta område, tack för det stora arbetet ni gör för oss alla, underbart med kunskap som flödar ut nu så att många får en chans att tänka om! Tusen tack flera gånger om! Britta

 32. Skogsmannen

  Mycket intressant tweet där MP:s Carl Schlyter åker på däng när han pratar strunt om kärnkraft.
  Scrollar man sig ner hittas en sammanfattning på vilka SMR er som är i drift och på g.

  Hela tweeten (nästan) är intressant.
  https://mobile.twitter.com/FredrikDehlin/status/1459124216784166913

 33. Sören G

  Känner ni till Schillerinstitutet?
  https://schillerinstitutet.se/stoppa-youtubeforsoket-att-stanga-helga-zepp-larouches-schillerinstitut/?fbclid=IwAR0CLc1szuDy-5TO3Bjj-PJe76BdNEU2-eewUA8pGtBJ4o1q9l8bXNCgnfM
  De ska ha en konferens men Youtube stängde av dem.
  På taklarlistan: Prof. Franco Battaglia (Italien), Professor i Fysisk kemi vid universitetet i Modena; Medlem av initiativkommittén för uppropet om Antropogen global uppvärmning (juni 2019, Italien); “Nobelprisvinnarnas klimatmodeller är fel”

 34. Sören G

  ”Känner ni till Schillerinstitutet?”

  Ja, de lanserade det Europeiska Arbetarpartiet på 70-talet. Så jag är lite skeptisk. https://schillerinstitutet.se/

  Visst, man skall inte döma budskapet efter budbäraren, men jag tror att det är klokt att ha en skeptisk distans till LaRouche-rörelsen https://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_LaRouche

 35. Sören G

  #34 Ingemar Nordin
  OK

 36. mattias

  Länk till Kvartals fredagsintervju med Per Wikström, energiföretagens nätexpert som anknyter till dagens text: https://kvartal.se/artiklar/obalansen-i-elsystemet-hotar-klimatomstallningen/

 37. Berra

  ,,,och dessa ska byggas utan cement från Cementa….

 38. Simon

  #37
  Dessutom ska det hela helst byggas med entreprenadfordon och diverse kringutrustning som är eldrivet, mitt ute i ingenstans där eluttag saknas. Huruvida arbetarna också förväntas lyfta sig själva i håret medan man sitter fast med skäggen i brevlådan framgår inte. Eftersom miljöpartiet har ett finger med i spelet så är sådana bagateller som verkligheten inga problem. De utopiska galenskaperna ska genomföras till varje pris, det gäller ju att rädda klimatet. Sända Sverige tillbaka till stenåldern tycks vara deras högsta önskan och ett rimligt pris att betala. Talibaner framstår ju som framåtsträvande och moderna demokrater i jämförelse.

 39. foliehatt

  Simon, #38
  laddning i obyggd är inget problem. De får bara se till att de har med sig tillräckligt stora dieseldrivna generatorer, så är det löst.

 40. Claes-Erik Simonsbacka

  DARK EAGLE HAS LANDED
  US to arm nuclear unit in Germany with 4,000mph ‘Dark Eagle’ hypersonic missiles to ‘blitz Moscow in 21 MINS’

  https://www.thesun.ie/news/7893408/us-nuclear-germany-eagle-hypersonic-missiles-moscow/

  Mvh,

 41. Claes-Erik Simonsbacka

  Canadian Climate Policy and Its Implications for Electricity Grids
  October 21, 2021

  ”Canada has pledged to reduce its greenhouse gas emissions by 40–45 percent by 2030 from 2005 emissions levels, and to achieve Net Zero emissions by 2050.”

  ”The associated costs are estimated to be some $1.4 billion per year to reduce emissions by at most 40 percent, or $1.9 billion annually to reduce emissions by 75 percent or more using nuclear power (an option not considered feasible at this time)”

  ”Based on cost estimates from Alberta, and Ontario’s experience with subsidies to renewable energy, the costs of relying on changes to electricity generation (essentially eliminating coal and replacing it with renewable energy sources and gas) to reduce national CO2 emissions by about 7.4 percent range from some $16.8 to $33.7 billion annually. This constitutes some 1–2 percent of Canada’s GDP.”

  The national estimates provided here are conservative, however. They are based on removing coal-fired power from power grids throughout Canada. We could not account for scenarios where the scale of intermittency turned out worse than indicated in our dataset—available wind and solar energy might be lower than indicated by the available data. To take this into account, a reserve market is required, but the costs of operating such a capacity market were not included in the estimates provided in this study. Also ignored are the costs associated with the value of land in other alternative uses, the need for added transmission lines, environmental and human health costs, and the life-cycle costs of using intermittent renewable sources of energy, including costs related to the disposal of hazardous wastes from solar panels and wind turbines.”

  https://www.fraserinstitute.org/studies/canadian-climate-policy-and-its-implications-for-electricity-grids

  Mvh,

 42. Håkan Bergman

  Och i Tyskland råder novemberväder, dimma och vindstilla m.a.o. två väderfenomen som av nån anledning brukar uppträda tillsammans i just den delen av Europa. Konsekvensen är vad normalt funtade människor kan förvänta sig.
  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/13.11.2021/16.11.2021/today/
  Klockan 9.00 levererar vind och sol runt 2 GW och lär inte komma upp i ens 5 GW till 12.00, av över 100 GW installerad effekt!
  Don’t mention the Energiewende!

 43. Björn Österlöf

  Glöm för guds skull inte att skriva på energiupproret på ”energiupproret.se”.

 44. Håkan Bergman

  Och nu ska Stockholm få egen el, åtminstone om det blåser sådär lagom.
  https://www.dn.se/sthlm/sveriges-storsta-vindkraftpark-planeras-utanfor-stockholms-skargard/
  Fan trot! Varför just nu, tänker dom göra valfråga av det?

 45. Sven Norén

  ”Kärnkraften är definitivt den billigaste energikällan”
  – Nej, på de flesta ställen i världen är sol och vind billigare
  ”Vi ser idag en enorm expansion av kärnkraftsutbyggnad i världen”
  -det byggs betydligt mer sol och vind i världen