Nuvarande energipolitik leder till katastrof

Elpriserna i Europa och USA har skjutit i höjden de senaste månaderna, 280% högre i Europa i år och 100% högre i USA. Fig. 1 till Fig. 3 visar hur prisutvecklingen skett i Storbrittanien, Tyskland och Sverige.

elpriser UK

Fig. 1- Elpriser i Storbritannien under 2021.

elpriser Ty

Fig. 2 Elpriser i Tyskland under 2017-2021, Referens:  Även Skånes elpris skenar | KLIMATSANS

Fig. 3 visar att sedan reaktorn Ringhals 1 stängdes i förtid 31 dec. 2020 så har elpriserna ökat kraftigt och är nu i September 130% högre än vid samma tid förra året. Det svenska elpriset påverkas av elpriserna på kontinenten.

elpriser SE4

Fig. 3 – Elpriser i södra Sverige under 2018 – 2021. Priserna är i öre/kWh och inkluderar inte kostnad för elcertifikat, eventuellt påslag från elleverantören, energiskatt, moms eller elnätskostnader, Referens:  https://elen.nu/elprishistorik

Huvudorsaken till de kraftigt ökade elpriserna beror på de dramatiskt stigande gaspriserna, Fig. 4.

gaspriser

Fig. 4 – Pris på naturgas i EU under 2016-2021,

Energipriset varierar, och liksom för de flesta råvaror i världen beror det på utbud och efterfrågan. Om utbudet är mycket lägre än efterfrågan, stiger priset till den nivå då det finns en balans mellan utbud och efterfrågan. Produktionen av el måste vara lika med förbrukningen vid varje ögonblick annars kommer elnätet att kollapsa med resultatet att ingen kommer att ha el under en tid. Kortare elavbrott har vi alla upplevt, men vid en kollaps kan ett avbrott vara under lång tid, kanske 2-3 veckor med mycket allvarliga konsekvenser om det sker under en kall vinter.

Elproduktionen från vind och sol förändras dramatiskt på mycket kort tid, Figur 5.

gas o vind

Fig. 5 – Variation i vind- och solenergiproduktion i Spanien, Referens: https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/252545/252545.pdf

Detta innebär att vind- och solenergiproduktion måste ha en reservkraft, en källa som på mycket kort tid kan slås på eller av för att producera den el som behövs för att erhålla en konstant elproduktion som möter kundernas behov. Det visar sig att det bästa är vattenkraften där man kan gå från 0 till 100 % effekt på bara några sekunder, det näst bästa alternativet  är gasturbiner där det tar cirka 9 minuter från start av gasturbinen till full effekt. Koleldade anläggningar kan inte användas eftersom det tar cirka 9 timmar att starta anläggningen så koleldade anläggningar kan bara användas som baslastanläggningar. Kärnkraftverk är inte heller lämpliga som reservkraft för vind och sol, eftersom det tar för lång tid att reglera effekten. Det snabbaste sättet att tillhandahålla denna reservkraft är att bygga gasturbiner. En av nackdelarna med gasturbiner är dock att produktionskostnaden (investeringar, naturgas och underhåll) för el från gasturbiner beror på 30-90 % av gaspriset (beroende på gasturbinmodell och drifttid). Det betyder att elproduktionskostnaden från gasturbiner är mycket känslig för gaspriset. En av de många fördelarna med kärnkraft är att uranbränslepriset bara är cirka 5 % av elproduktionskostnaden vilket innebär att även om det sker en dramatisk ökning av uranpriset så kommer det knappast att påverka elproduktionspriset för kärnkraft.

De senaste enorma investeringarna i vind- och solkraft över hela världen har ökat efterfrågan på naturgas för att driva gasturbinerna medan det finns en begränsad produktion av gas från några få länder. Planerna över hela världen att ytterligare utöka elproduktionen från vind- och sol kommer att resultera i ännu högre gas-/elpriser. Varför vill vi förlita oss på ett energisystem där vi är helt beroende av en begränsad energikälla (gas) från några få länder??

Om CO2 är så dåligt för klimatet som miljöpartiet hävdar, varför vill man då ha ett elektriskt produktionssystem som vind och sol som bygger på naturgas som producerar 490 gCO2/kWh medan motsvarande siffror för vind och sol är: 13 g CO2/kWh för vind och 25 g/CO2/kWh för sol och bara 2,5 g CO2/kWh för kärnkraft, see: Electricity from nuclear has 5 and 10 times lower carbon footprint than that of wind and solar energy, respectively – Energy Education and Carbon footprint is 5 times larger from wind compared to that of nuclear energy – Energy Education .

Lär vi oss aldrig av historien ??? På 1970 -talet hade vi oljekriser eftersom det var en begränsad oljeproduktion mycket lägre än efterfrågan som resulterade i att oljepriserna skenade kraftigt. Vid den tiden hade Sverige ett ansvarsfull regering som finansierade byggandet av 12 reaktorer på lite mer än 10 år. Sverige hade då en av de billigaste och miljövänligaste elproduktionen i världen (samma situation som Frankrike). Tillgången till pålitlig, ren och billig hjälpte till att utveckla Sverige till ett av de bästa länderna i världen. Idag har vi en socialdemokratisk regering där Miljöpartiet indirekt styr vilken politik som klubbas igenom i riksdagen med stor risk att Sverige styrs mot total katastrof. Sex av de 12 reaktorerna har stängts av i förtid av politiska skäl och nu försöker miljöpartiet döda resten av de sex kärnkraftverken genom att subventionera vind och sol.

Författare: Peter Rudling och Göran Magnusson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack för en tydlig och bra konsekvensanalys av den förda energipolitiken, en politik baserad på känslor, troende och rädsla.
  Jag hörde nyss väderleksrapporten och att det någonstans i Norrland varit 17,5 grader kallt i natt, jag hoppas innerligt att det inte är ett järtecken för en riktigt kall vinter.
  Det politiska standardsvaret på svåra frågor brukar vara att det måste utredas … mycket märkligt att man inte anser sig ha behövt utreda, eller ens göra en tillförlitlig konsekvensanalys, av att helt byta fot i den för landet så viktiga energipolitiken – här verkar det som om man helt förlitat sig på Greta och klimatklanen.

 2. Mats Kälvemark

  Tack Peter och Göran för en tydlig och bekräftande analys. Många klimatrealister har sett denna utveckling komma sedan reaktor 1 stängdes i Barsebäck 1999. Men politikerna har suttit fast i sin religiösa övertygelse om att förnybar el skall rädda världen från allt ont. Som alltid har nu verkligheten kommit i kapp och kört över dem med dunder och brak. Ynkemans recept för att klara krisen: Bygg mera vindkraft, nu för säkerhets skull till havs.

 3. foliehatt

  Magnus, #1,
  med såpass många i vårt land som tror på sagor av typen ”förnyelsebar energi” och röstar därefter – så vore det rena medicinen om vi får en smällkall vinter nu, mindre än ett år innan vi ska gå till valurnorna.

  Det vore utmärkt bra om den modell för vår framtida energiförsörjning som den röd-gröna röran håller på att utveckla – fick visa vad den går för i ett slags generalrepetition, innan vi har vandrat till vägs ände vad gäller 100% ”förnybart”.

  En rejäl smäll i ansiktet på det svenska folket i år kan förhindra total kollaps senare. Se det som en investering för framtiden.

 4. Lars Cornell

  Vi får skämmas inför kommande generationer om vi förstör vårt land, våra landskap och tömmer jordens resurser med ”förnybar”-politik.
  De kommer att klandra oss, ”varför gjorde ni så? Det fanns så mycket bättre alternativ.”

  Hybrit kräver 10 000 vindkraftverk som skall förnyas vart 20e år, således 40 000 nya vindkraftverk.
  Till det krävs extremt stora hydrolysanläggningar och vätgaslager som blir så stora att fantasin inte räcker till att förstå.
  Kostnaden blir flera tusen miljarder kronor.
  För allt det får vi sänkt temperatur om 80 år med 0,0001 (en tiotusendels) grad om vi använder IPCCs beräkningsmetod.
  På grund av alla byggnationer kanske resultatet blir motsatsen.
  Är det värt det? Självfallet NEJ!

  Olika energislag har följande EROI-värden:
  • 700 Kärnkraft Gen4 uppskattat värde
  • 75 Kärnkraft Gen3 som byggs nu
  • 3,9 Vindkraft
  • 1,6 Solpaneler

  En lastbil som drivs med dieselolja får ett EROI-tal mellan 10 och 15 om vi räknar in tillverkning av bil och bränsle, infrastruktur och samhällets alla behov för att får bilen att rulla. Ett tal på minst 7 anses nödvändigt för att verksamheten skall vara samhällsekonomiskt nyttig.

  Jag läste just att Kina driftsatt världens första kärnreaktor som inte använder uran utan torium.
  Endast med kärnkraft kan vi överlämna en jord som vi kan vara stolta över till kommande generationer.

 5. Lasse

  Tack för denna påminnelse.
  Dagens pris för elen i omr 3 och 4 ligger på 2,30 ca 10 ggr över det i omr 1 och 2.
  Vi får in kontinentens elpriser precis som under 2010.
  Då röt Maud? till och Vattenfall slutade leka kapitalister med vinstmaximering som mål.
  Dagens politiker gör allt för att vi skall få dyr el och energi.
  Kopplar bort kärnkraften, inför skatt på avfallsförbränning (skatteverket dömer ut detta i SVD idag) samt föreslår fler ledningar till dyrländer som Tyskland.
  Tack för det MP.
  Idag vill de införa en global CO2 skatt så alla kan få det lika illa!

 6. Jag tror bestämt taket håller på att rasa in hos en del av politikerna. Nu skriver tom ekonomisidor sanningar om vad forskare påstår.
  Islossning när isen lägrar sig?

  PM NYHETER I KORTHET TISDAG 19 OKTOBER (Direkt)
  2021-10-19 07:23
  INGEN PANIK. Att likställa klimatförändringarnas risker med mänsklighetens undergång saknar vetenskapligt stöd enligt huvudförfattarna till den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. (DN)

  https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/10/19/pm-nyheter-i-korthet-tisdag-19-oktober.html

 7. Lasse

  #6
  Även SR P1 tog upp denna DN debatt med en intervju av Mickael Tjernström.
  ”Vi får inte ge upp tron genom att anse det vara kört!”
  Tydligen tror han att han vet hur klimatet kan styras framöver. Denna övertro till modeller är anmärkningsvärd.

 8. Lars Thorén

  DN idag. Batterier kommer att rädda MP:s och Ygemans VKV-industri:
  ” I Varberg har det kommunalägda energiföretaget valt att satsa på batterier. Efter årsskiftet planerar man att installera det första medan det andra, som har tio gånger så stor kapacitet, ska upphandlas under hösten.
  Investeringarna är en del av en större satsning på flexibilitet och ska erbjuda en mer stabil tillgång till el, både lokalt och regionalt.
  – Det kommer bli lättare att få produktion och konsumtion att matcha i hela den del av det svenska elnätet där vi installerar batteriet. Framför allt när det saknas produktion, säger Jens Nordberg.”

 9. Bim

  Sluta jaga koldioxid, så löser alla problem sig naturligt.

 10. johannes

  Elpriset = en äkta hokeystick

 11. Argus

  @Johannes

  Menade du gaspriserna i Fig4?

  Det första jag tänkte på var en hockeyklubba!

  Varför kämpar mp på mot armod?

 12. Enough

  Först:

  TACK, Peter och Göran, för den kliniska sågningen av dagens galenskaper, med stringenta fakta och presentation, spot on!

  Sedan:

  Ska vi kunna få till någon tillnyktring i ”klimatfrågan” ( egentligen en icke-fråga för många…), och få stopp på nedbrytningen av mycket väl fungerande energisystem, måste det till ett ökat medvetande i folklagren, som alltid är lydiga och uppträder i samlad skock.

  Det är nog, tyvärr så, att ett uppvaknande bara kommer att ske, när konsekvenserna blivit uppenbara ( upprepade nersläckningar…). Jag jämför med med en annan stor och mycket avgörande fråga, mass-migrationen från mena-länder under 20 år +. Den är på väg att svänga, men innan Svenne banan ( och Svea melon) dels upplever krympande plånbok, dels våld på egen gata, kommer inte frågan att ligga högst i prioritet, Idol och Bingolotto är viktigare…

  Vår fråga, katastrof i energiförsörjning, kan, lite paradoxalt, en naturlig variation i klimatet få upp som en konkret obehaglighet, en bister vinter 21/22 kan räcka, vi får se.

  Det är inte förrän något är mer än uppenbart, det kan svänga i opinionen, men då kan det också gå snabbt, så fungerar samhällen….

 13. Stefan Eriksson

  ”8 Lars Thorén
  I den skånska byn ”Simris” laborerade EON med ”ö-drift” av det lokala elnätet. Där användes så kallade ”flödesbatterier” för att ”jämna ut” frekvensen i nätet.
  Projektet är avslutat, och skall nu ”utvärderas”.

  Vi får se om de håller sig till sanningen i den utvärderingen.

  https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2021/maj/lyckat-forsok-med-odrift/

 14. Evert+Andersson

  Det är bedrövligt att de som är valda att sköta landet saknar basala kunskaper om energiproduktion. De behöver ju bara förstå att intermittent elproduktion som inte går att styra måste ha reglerkraft eller energilagring.

  De behöver också förstå skillnaden mellan begreppen energi och effekt.

  Om de kunskaperna funnits i beslutande församlingar så hade det räckt för att inte hamna där vi är idag.

  Svenska Kraftnät har varnat i flera år, men för lågmält för att inte förarga husse (eller matte).
  Nu i LMA 2021 är det klartext om än lite inlindat fortfarande.

  En black out som Magnusson / Rudling varnar för ligger i farans riktning redan i vinter. Men är oundviklig om vi inte byter spår snarast.

  Kunskap har i varje fall någon gång funnits hos Vattenfall tidigare. Förre VD:n Hall sa i TV-soffan på sin första dag som ny VD, att visst det går att avveckla kärnkraften. Men då måste vi redan nu börja bygga gaskraftverk för att klara reglerkraftbehovet. Han stod väl inte ut längre antagligen.

 15. Lars Cornell

  #14 E.A. Jag ha också funderat på Hall.
  Mer troligt är att han fick sparken. Han insåg att kärnkraften behövdes och det gillade inte Regeringen som då bytte ut honom.
  Vad tror ni andra som kanske vet mer från insidan?

 16. BD-Nille

  #14, #15
  Det var väl under Magnus Halls styre som Vattenfall införde mantrat ”Fossilfri inom en generation” som nu styr ”allt vad Vattenfall gör”.

 17. Simon

  #6 Alvar
  Ja verkligen ett steg i rätt riktning. Kors i taket.

  Artikeln:
  https://www.dn.se/debatt/sprid-inte-bilden-av-att-det-ar-for-sent-att-radda-klimatet/

  ”Uppfattningen att det snart är för sent för att rädda klimatet har skapat ångest och handlingsförlamning, skriver bland andra Thorsten Mauritsen och Deliang Chen, två av huvudförfattarna till den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.”

  ”Föreställningen att vi är nära en absolut gräns som koncentrationen av koldioxid eller temperaturen inte får överskrida om inte klimatsystemet ska kollapsa är farlig. Den kan leda till att man förespråkar extrema lösningar som att avskaffa demokratin, och att man bortser från kostnaden och effektiviteten hos olika åtgärder.”

 18. Håkan Bergman

  Gaspriserna har redan orsakat problem för producenter av kvävegödsel, i UK har regeringen gått in med stöd, bisarrt nog pga att det blev akut brist på CO₂ som används i livsmedelsindustrin bland annat. Risk finns för en global brist på kvävegödsel och då kommer det att slå hårt mot fattiga länder. Vi kommer undan med högre priser, svårt nog för fattigpensionärer och banfamiljer, men i stora delar av världen finns inte några marginaler.

 19. Ann Löfving-Henriksson

  Göteborgspostens ledarsida blir bara bättre och bättre. Idag kompletterar H. Boström KU med följande ledare:
  https://www.gp.se/ledare/vindkraften-ett-slag-i-luften-1.57307745
  Den avslutas med orden ”Den lokala demokratins möjligheter att skydda sina invånares hälsa och naturvärden ska alltså undergrävas ytterligare. Så ser knappast en miljöpolitik värd sitt namn ut.”
  Dessutom skriver Karin Pihl en dräpande ledare på samma sida med rubriken MP:s vänstersväng riskerad bli en flopp. Mycket bra!

 20. Simon #17,

  Det är ju bra att en del av de tongivande klimatforskarna följer iPCC i detta att det inte finns några tippingpoints eller att katastrofen är överhängande. Det har gått decennier då de varit alldeles tysta och snarast bidragit till alarmismen. De borde skämmas!

  Vidare kallar de alla oss som protesterat mot alarmismen och den överdrivna och felaktiga larm (minns Chen och hans alarmistiska påståenden om havshöjningen) för ”vetenskapsförnekare” och ”klimatförnekare”. De är de själva som envist undergrävt den vetenskapliga basen för den hysteriska energipolitik som vi har idag-

 21. Vi har en elkris, särskilt i Södra Sverige. Vad bör snabbt byggas i väntan på färdiga och nya kärnkraftverk? Hur överbryggar vi energiklyftan utan att hela vår industri går i putten?

  Är det gaskraftverk? Eller olja? Eller rentav kol?

 22. Sten Kaijser

  Stackars ”klimatforskare”

  De börjar ana vad de ställt till med, men vet inte hur de ska ta sig ur en allt hopplösare situation. Skulle de skriva vad de antagligen innerst inne redan insett

 23. Paul Håkansson

  Deliang Chen har kanske trots allt tagit åt sig av den kritik som Elsa Widding gav honom. Eller är det för att rädda sitt eget skinn när han nu ser vart vinden vänder?

 24. Simon

  #17 Ingemar, #22 Sten
  Vad ska Bjerström och SVT nu hitta på?

  Emotser snarast ett extrainsatt program som dementerar alla tidigare alarmistiska och undergångsliknande påståenden som framförts. Det är det minsta man borde kunna kräva för skattepengarna.

  Sorry om det blev lite OT. Passar på att tacka Peter Rudling och Göran Magnusson så mycket för artikeln. Vi måste verkligen få ett stopp på detta vindkraftselände.

 25. Claes-Erik Simonsbacka

  Reglerkraft: Vattenkraftverken producerar reglerkraft och kan öka eller minska produktionen men klara inte den momentana balansen vid allt för stora och snabba förändringar av tillförsel och förbrukning.

  Enligt ELFORSK rapport 12:08 ”Lastföljning i kärnkraftverk” finns det inte några tekniska hinder att använda kärnkraften för flexibel elproduktion. Lastföljande kärnkraft utgör heller inget hinder ur ett säkerhetsperspektiv. Införande av primärreglering (automatisk frekvensreglering) måste däremot utredas och tillståndsprövas av SSM innan det tas i drift. Kärnkraftverkens sekundärreglerings möjlighet, i Nord-elområdet en manuell upp- eller nedreglering kopplad till elmarknaden, bör studeras närmare.

  Generellt gäller, att nya kärnkraftsanläggningar (generation III+) har stor förmåga till lastföljning, Notera att i Frankrike används kärnkraftverk till i stort sett all slags reglering, dvs. primärreglering, sekundärreglering, tertiärreglering och lastföljning.

  Mvh,

 26. Lasse

  #21
  Ingemar N
  Vi kan klippa ledningarna till kontinenten-det räcker!

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

 27. Sören G

  Kommer Greta-följarna, FFF. Extinction etc. att ta intryck? Erfarenheten från diktaturer med hjärntvättade befolkningar talar emot att de ändrar sig.

 28. Claes-Erik Simonsbacka #25 – I flera länder används lastföljning som tex. Frankrike och Kina men det är för att klara långsammare effektreglering som tex. vid helger eller över natt/dag då effektbehovet ändras. Kärnkraften är inte anpassad för de snabba effektändringar på några minuter som krävs för att reglera variationerna i vind och sol. Även vid den långsamma effektreglering vid helger eller över natt/dag så kräver kärnkraftsmyndigheter en omfattande säkerhetsredovisning som bla visar att kärnbränslet inte tar skada. Vi vet redan att vid snabba effekttransienter så kan kärnbränslet skadas

  Peter Rudling
  Kärnkraftsexpert

 29. Håkan Bergman

  Ingemar N. #21
  Projektera, miljöbereda och upphandla ny baskraft i nuvarande läge ser väl rätt mörkt ut, lär inte få nån märkbar effekt under din eller min livstid. Med nuvarande regering har vi inte mycket hopp, men borde det inte vara dags att kräva lite ansvarstagande i Berlin och Bryssel? Stoppa nedläggningen av återstående tysk kärnkraft annars får vi överväga begränsning av elexporten. Om tyskarna framhärdar och kontrar med att begränsa elexporten till oss lär det knappast få några märkbara konsekvenser, var skulle tyskarna hitta ett elöverskott när kärnkraften är helt borta?
  F.ö. anser jag att Bryssel bör förstöras!

 30. Claes-Erik Simonsbacka

  Ny bas- och reglerkraftsproduktion
  Utöver den intermittenta vindkraftsproduktionen måste innan kärnkraften avvecklas tillföras ny planerbar elproduktion för att långsiktigt säkerställa effektbalansen, en godtagbar elkvalitet och leveranssäkerhet inom Sveriges samtliga fyra (4) elområden (SE1-SE4), så att den samlade produktions- och importkapaciteten i det svenska kraftsystemet kan motsvara efterfrågan på el även vid en s.k. tioårsvinter. Notera att i situationer där långvariga under- eller överskott måste hanteras har förbrukningsreduktioner dock inte samma uthållighet eller repeterbarhet som produktion. För en elförbrukande industri sker reduktion av förbrukningen på bekostnad av att den primära verksamheten måste minskas eller avbrytas. Flertalet av de allra största elförbrukarna är dessutom processindustrier med mycket begränsade möjligheter att reglera sin elförbrukning.

  Enligt bedömningar finns det ca. 30 TWh outbyggd förnybar vattenkraft i Sverige. Politiska förutsättningar för utbyggnad utöver 0-5 TWh saknas nu då stora delar av den ekonomiska utbyggnadspotentialen ligger i älvar, som är skyddade mot utbyggnad enligt lag.

  I dag verkar man i Sverige ännu inte ha en aning om vilken ny ”fossilfri” planerbar el- och reglerkraftsproduktion, som krävs. Dessutom saknas även kunskap om vad vindkraften kan tänkas producera år 2050.

  Kommer de genom lag skyddade älvarna att byggas ut?

  Mvh,

 31. Claes-Erik Simonsbacka

  Peter Rudling #28

  Blir vindkraftens integrering i elsystemet för stor kan det i slutänden få katastrofala följder och det kan åtminstone i södra landsdelen bli nödvändigt med ytterligare investering i snabbreglerbar kol- och/eller gaskraft. Dessutom kan det inte uteslutas att det även blir nödvändigt med energilagring vid vindkraftsparker för att kunna skapa tillförlitlighet och för att säkerställa elkvaliteten i elnäten samt att vattenkraften ändå måste byggas ut

  Bilägger länken till diskussioner med Lennart Söder KTH

  https://second-opinion.se/?s=Simonsbacka

  Mvh,

 32. #31 vind och sol är en katastrof, kärnkraft är det enda vettiga alternativet

 33. #7
  Nu är väl inte Tjernström någon av de vassare knivarna i lådan, men öht förvånar det mig att så många meteorologer hänger på det ovetenskapliga drevet. Vi har ju sett lysande undantag här på sidan, men man undrar ju om många av senare tiders meteorologer blivit enögda eller bara ”lojala” mot sina sympatier. Men det är klart, att affärsidén att skrämma folk ofta lönar sig kortsiktigt så det är väl inte så konstigt ändå?
  Utmärkt artikel förresten. Tack för den!

 34. Claes-Erik Simonsbacka

  #32, INSTÄMMER!

  Mvh,

 35. PeterF

  Novus mätning utvisande att befolkningen totalsågar de svenska politikernas möjlighet att påverka klimatet och artikeln i DN som totalt avvisar katastrofscenariet, jämte elkrisens påtagliga verkningar för gemene man, får mig tro att vi nu ser början på slutet för klimathysterin. Det är nu mediernas uppgift fylla igen den grav de själva, politiker och vetenskapsmän grävt i årtionden.

 36. Göran S

  I Miljöpartiets värld
  En Miljöpartisaga.
  I MP:s fossilfria värld kan vi ej ha betong!
  -Vindsnurrorna får stå på träramar i stället för betong. Oj, nej träden skall stå kvar för att ta upp CO2.
  Ja, vi får ställa dem på stenrösen istället med rep till närliggande träd.
  Var skall vi få tag i kullersten på ett klimatsmart sätt utan att skada naturen?
  Oops! Det löser sig på något vis ..?
  -Kompositplasten till vingarna hur får vi fram den?
  Hur får vi el att tillverka plast?
  -Vi måste ju ha olja för att göra plast. Inte bra! Vi får använda det tills vi hittat något bättre. Skall vi kanske först prova vindsnurror med vingar av trä, sk. väderkvarnar?
  Hur skall vi få upp oljan, borra hål och processa den utan el eller diesel. Ångkraft med kol? Vi löser det sen.
  -Vart skall vi få elen ifrån för att göra kompositen till vingarna?
  Tja, vi får ta vattenkraft? Oj, hur får vi till den elen? Vi får bygga vallar till dammar med häst och vagn och använda dammluckor av trä. Men vattenturbiner kräver järn och koppar.
  Vi får nog börja med vattenhjul av trä och mekankanisk kraft som i mitten av 1800-talet och en mekanisk stånghammare och remdriftsöverföring.
  Skalll vii tillåta gruvbrytning i den fina naturen för att få fram järn och koppar? Vi måste nog men energin till brytningen får till en början bli hästar och elda med ved.
  Vi räknar med att vi har stålkilar och hammare tills el finns från vattenkraft.
  -Var skall vi tillverka vingarna, fabriker som behöver el och hur skall vi tillverka järnstolpar och elkablarna av koppar?
  -Hur får vi till ett järnverk utan el? Vi får nog ta till ved från skogen och kol för eldning och stålprocessen. Aj, aj inte bra!
  -Hur fraktar vi kol till järnverken, segelfartyg, ångfartyg drivna med kol?
  -Hur skall vi transportera kablarna till el-ledningarna till vattenkraften och vindkraften. Häst och vagn? Får nog bli det och du hur bygger vi vägarna och med vad? Asfalt, skulle inte tro det. . . .
  – – –
  Vad vill jag säga med detta ironiska saga? Vi måste alltid starta från en låg teknologisk primitiv nivå för att sedan ta ett teknologikliv, som t.ex. ångmaskinen driven med kol till järnvägsräls av järn/stål, till nästa nivå el och el-ledningar, vattenkraftverk, telegraf, telefon, ångbil—>bensinbil, dieselfordon,
  oljeutvinning, raffinaderi, flyg, datorer,
  vindsnurror —> . . .
  Miljöpartiets har tillsammans med en del tidigare personer i världshistorien (inga namn) en ide’ om att gå tillbaks till basics och då gäller det att inte lägga krokben på sig själv, för då är man tillbaks på 1800-tals nivå med energifattigdom, svält och massdöd. Varje teknologisprång bygger på tidigare och gör saker effektivare, bättre och bekvämare men kommer också med en ökad risk. Man rycker inte i en byggsten hur som helst utan konsekvenser för hela huset.

 37. CME

  Hej på Er på KU!
  Har inte kommenterat här förut, men läst och framförallt lärt mig väldigt mycket av alla smarta människor i detta forum. Själv är jag ekonom, så detta fält är inte min hemmaplan, men man kan komma ganska långt med logik, sunt förnuft och vetgirighet.
  Som kärnkraftsförespråkare och klimatdissident har jag några saker jag funderat över.
  Om vi får en kärnkraftsvänligare riksdag efter nästa val (får S+MP fortsätta nedmonteringen av landet är det ju kört), är det då möjligt att reversera avvecklingen av Ringhals 1 & 2? Om detta är möjligt borde det väl vara både billigare och gå fortare än att bygga någonting nytt?
  Det mesta av all infrastruktur finns väl kvar?
  Visserligen har väl Sydkorea byggt ganska många nya KKV med en medianbyggtid på 4,8 år, men det går väl knappast att kalkylera med samma effektivitet här. Tacksam för svar om någon vet.
  Tack till Peter & Göran för en bra artikel!

 38. Ivar Andersson

  Tack för en bra artikel och många kloka kommentarer.
  Den klimathotsreligiösa sekten kommer aldrig att erkänna sin felaktiga tro på koldioxiden utan kommer att tiga och gräva ner sig i sanden.
  Den förnybara vindkraften får vi dras med lång tid framöver.

 39. Enough

  Jag upplever en av de bättre trådarna, i en mycket högkvalitativ mängd av de, som skapas på KU, och vill hålla den vid liv ( har redan ett inlägg….)

  Som jag ser det, finns det redan hav av indikationer och bevis för att ändra vårt synnerligen väl fungerande energisystem, skulle på något sätt, inte ens som ”förebild”, inom kort tid förändra det fakta, att världen i många decennier framöver, kommer att ligga på 80-85% fossil förbränning i energiproduktion. Om man förstår/accepterar det faktumet, inses lätt att vår tusendel i detta, påverkar i princip inte alls.

  Vi kommer aldrig att bli en ”humanitär stormakt”, lika lite som att vi kommer att bli en förebild för en ”energi-omställning” i världen, dessa teser är byggda på falska godhetsgrunder.

 40. Thorleif

  Osäkerheten om effektiv reglerkraft fanns väl inte före ”avregleringen”!

  Med ett naturligt monopol utan marknadsstyrning (börs) från länder med känsligare energisystem (dvs inte tillräcklig inhemsk baskraft) hade situationen varit en annan. Visserligen är det okunniga politiker som möjliggör destruktion av ”alla alternativ” men bortsett från skatteuttag var ”DDR-tidens” planerbara produktion och elpriser” en fantastisk konkurrensfördel tack vare vattenkraft och kärnkraft.

  Men det var inte bara idéer om bättre total effektivitet som ledde till avreglering utan EU’s federalister har nog hela tiden siktat mot harmonisering och utjämning av prisutfall där länder med större naturlig elproduktionskraft inte skall få fördelar. Inte självklart tycker jag även utan en elintensiv tung industri.

  (F.ö har vi bara gått från monopol till ett sämre system med oligopol). Varan är trots allt oförändringsbar vilket är utmärkande för naturliga statliga monopol. Men det förutsätter förstås kloka politiker)

 41. Lennart Lindberg

  Tycker denna sida bör innehålla korrekta uppgifter. Jag hoppas nämligen och tror att så är fallet när jag som lekman läser uppgifter här. Men till min stora förskräckelse inser jag att jag kanske har fel. Här påstås nämligen att Ringhals 1 och 2 stängdes förtida. De stängdes när deras drifttillstånd gått ut. För att uppfylla nya regler för att få nytt drifttillstånd krävdes stora investeringar, som Ringhals 3 och 4 kunde bära men Ringhals 1 och 2 bedömdes vara så gamla så det gick inte med framtidens elpris, som de såg ut 2015 att få ekonomi i det hela.
  Men vad värre är påstående att nedstängning av produktion i Sverige skulle påverka elpriset 2021. Vi har under hela året varje dygn exporterat mer el än Ringhals 1 och 2 producerade när de gick som bäst.
  Det höga priset beror på vår export och då framförallt Norges nya export till Nederländerna och Storbritannien. Vi exportera energi och importerar kontinentens elpris.
  Det vore tacksamt och välgörande för denna sidas trovärdighet om de uppgifter som framförs här är ur teknisk och ekonomisk synpunkt korrekta.

 42. Evert+Andersson

  #31 Simonsbacka

  Lennart Söder bär en stor del av skulden till att man förlitat sig på vattenkraften som reglerkraft. Han bortsåg väl från dels att nivån i vattenmagasinen både före och efter turbinerna regleras i vattenlagarna från 1917 och dels att vattenkraftens effekt är paxad i kraftbalansen vid max last.

 43. Håkan Bergman

  Bulletin tar också upp frågan idag.

  https://bulletin.nu/skenande-energipriser-intresset-for-karnkraft-inom-eu-okar

  ”Tio EU-länder vill att kärnkraft skall klassas som ”grön energi” av EU-kommissionen när den lägger fram sin slutliga lista av gröna investeringsformer. De tio EU-länderna är Bulgarien, Finland, Frankrike, Kroatien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Frågan skall diskuteras under EU-toppmötet som hålls i Bryssel torsdag till fredag.”

  Och var finns Sverige i den frågan? Ja inte där dom borde vara, naturligtvis omöjlligt så länge MP sitter i regeringen, fy på er Sossar vad ni …

  Regeringen lär bli överkörd i EU-nämnden men kommer Lövén att respektera majoritetsbeslutet i EU-nämnden?

 44. Håkan Bergman

  Lennart Lindberg #41

  Dom nya kablarna går till Tyskland och Storbrittanien.

 45. En annan

  Kommande SVT-agenda om klimatet kommer att bli mycket intressant, just nu tror jag dom får jobba över när deras nästan färdigredigerade program måste göras om, dessutom vad ska nu Rockström kontra med. Det är ”tunga” gubbar som uttalar sig i DN,s artikel, riktiga elefanter i klimatvetande( sarc) Kanske SVT borde satsa på att i På Spåret starta en resa från ett välfärdsland, och sluta i helvetet…Vart är vi på väg!

 46. Lennart Lindberg

  Håkan Bergman #44
  Tack för korrigeringen. Måste tittat fel på SVKs karta men du har helt rätt. Men i sak anser jag att det är dessa kablar som har gjort att priserna har exploderat ingen stängning av någon produktion.

 47. Thorleif

  #41 Lennart

  Är vi inte överens om att våra exportpriser är en funktion av marknadspriset (total efterfrågan och utbud på marginalen) och inte av vår exportvolym per se?

  Är vi inte överens om det höga gaspriset är en funktion av reglerkraft när svaga vindar råder parallellt med ökad elefterfrågan efter Covid-släpp m.m? Utbudet av gas är knappast tillräckligt elastiskt på kort sikt.

  Är det dessutom inte så att reserverna av uttagbara näraliggande naturgasfyndigheter toppat sedan flera år. Putin sitter i framsätet nu, eller?

 48. TB

  #45. Länk till DN artikel?

 49. Evert+Andersson

  #32 Peter Rudling

  Instämmer helt. Det är också svårbegripligt att man lägger så stor möda på att slutförvara sådana enorma mängder energi som kärnkraftavfallet innehåller i en värld av ändliga resurser. Ock dessutom få mer hanterbart avfall efter det.

 50. Lasse

  #41
  Check
  Just nu export 1963 MW
  R1 +R2 ”De har en sammanlagd effekt på 2 190 MW”

  Nedlades eftersom nödkylningen inte kunde möta högre krav efter Fukushima.
  Olönsamt när besluten togs eftersom det då fanns avgifter på kärnkraften.(wikipedia)

  Nära men inte rätt!

  I morgon sätts F3 igång igen.

 51. Evert+Andersson

  #41 Lennart Lindberg

  R1 finns dokumenterat att alla åtgärder för drift fram till 2030-talets mitt var gjorda. Det stängdes för politiken gjorde ekonomin ohållbar, vilket var det politiska syftet.

 52. Lars-Eric Bjerke

  #46 Lennart Lindberg

  Kabeln från Sydnorge till Holland är inte heller så gammal.

  Ringhals totala produktionskostnad har under senare år varit ca 20 öre/kWh. Då nerläggnigsbeslutet togs var elpriset på sommarhalvåret lågt och Vattenfall ansåg inte investingar i R1/R2 motiverade. Däremot var Uniper, som äger 30 % av Ringhals villiga att satsa pengar. Jag skulle gissa att om beslutet från 2015 skulle tas idag hade det nog varit annorlunda. Sen kan man också fundera över regeringens inflytande på beslutet eller om det är klokt att Vattenfall ska ha direktiv att driva bolaget strikt företagsekonomiskt.
  Det är ju inte alla beslut från Vattenfall som visat sig vara så kloka på lite längre sikt.

 53. Håkan Bergman

  Lennart Lindberg #46
  Det lär nog vara en kombination av både minskad produktion och ökad export. Nåt som också påverkar marknaden är den sammanlagda svensk-norska vattenkraftsreserven, idag över 28 TWh lägre än för ett år sen. Och det läget beror också på en kombination av minskad produktion och ökad export.
  https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Power-system-data/hydro-reservoir1/ALL/Hourly/?view=table

 54. Claes-Erik Simonsbacka

  Med kärnkraftens utfasning följer även ökade svårigheter att upprätthålla en tillräcklig tillgång på eleffekt när väderförhållandena är ogynnsamma. Enligt SVK:s bedömning försvagas effektbalansen med ca 1.700 MW till 2020. En total avveckling av kärnkraften och en utbyggnad av vindkraften till 50 TWh skulle, cæteris paribus, försvaga effektbalansen med 7.000 MW. En ökande andel icke planerbar elproduktion medför att elkraftsystemets egenskaper förändras, vilket kommer att skapa stora utmaningar vid driften av kraftsystemet och för upprätthållandet av dess driftsäkerhet. Systemet blir svårare att balansera och spänningsregleringen försvåras. Mängden mekanisk svängmassa minskar, vilket gör systemet mycket mer känsligt för störningar. Icke-synkron – solkraft samt vindkraft som inte använder synkront kopplade maskiner bidrar därför inte med mekanisk svängmassa och stabilitet vid störningar. Det blir mycket svårt att upprätthålla den reaktiva effektbalansen i berörda elnät inom elområde SE3 och SE4 då det råder ett starkt samband mellan kärnkraftverkens förmåga att leverera reaktiv effekt och överföringskapaciteten i stamnätet med stora begränsningar (flaskhalsar) mellan varje svensk elområde.

  Mvh,

 55. BD-Nille

  Tack för en mycket bra artikel.

  Jag undrar dock över följande:

  ”….så koleldade anläggningar kan bara användas som baslastanläggningar.”

  Kolkondenskraft används väl i många länder för reglerkraft och frekvenshållning? Givetvis måste de då hela tiden vara i drift.

 56. Lars-Eric Bjerke

  #49 Evert Andersson
  ”Det är också svårbegripligt att man lägger så stor möda på att slutförvara sådana enorma mängder energi som kärnkraftavfallet innehåller i en värld av ändliga resurser. Och dessutom få mer hanterbart avfall efter det.”

  Även om man gör en jätteutbyggnad av Gen IV reaktorer kommer bara en del av bränslet i CLAB att användas. För detta och för avfall från Gen IV-rektorerna krävs ett slutförvar.

  https://www.analys.se/publikationer/arkiv/rapporter/slutforvar-behovs-alla-scenarier/

 57. Enough

  # BD_Nille

  Det handlar nog om reglerkapaciteten på kol-kondenskraftverk, är de igång hela tiden måste de nog räknas till baslast, med viss reglereffekt ( vet inte hur snabbt och hur mycket, men misstänker begränsat spann). Om de står standby, tar det tid att ”hoppa” in, tror det var det som avsågs.

 58. #41 Lennart Lindberg – Produktionskostnad för befintliga kärnkraft är ca 25 öre/kWh och genom Energiuppgörelsen 2016 togs effektskatten på 6–7 öre/kWh bort (som tidigare infördes på 1990-talet). I produktionskostnaden ingår även en avgift på 5 öre/kWh till avfallsfonden (en fond som skall finansiera att vi på ett säkert sätt kan ta hand om kärnavfallet samt demonteringen av kärnkraftverken). Det innebär att före Energiuppgörelsen 2016 så var nästan 50 % av produktionskostnaden för kärnkraftsel av avgifter som bara gällde kärnkraften. Effektskatten innebar att det blev olönsamt att investera miljardbelopp varje år vilket resulterade i att Oskarshamn och Vattenfall beslöt att inte investera stora belopp varje år i Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 4. Detta ledde i sin tur att reaktorerna lades ner i förtid genom att säkerheten inte kunde garanteras. Ringhals 1 och 2 lades ner efter 44 år drift och Oskarshamn 1 och 2 lades ner efter 45 år respektive 40 år.
  Ursprungligen bedömdes ett kärnkraftverks livstid vara 40 år (gäller alla äldre reaktorer i världen som tex. Ringhals 1 och 2) men det har visat sig att den är betydligt längre genom de miljardinvesteringar som alltid göras varje år på kärnkraftverk för att bibehålla och öka säkerheten. Bla i USA så har livslängden för gamla reaktorer förlängs med både 20 och 40 år, dvs livslängden på en reaktor är 60-80 år. I Frankrike så har nyligen livslängden för deras 50+ reaktorer förlängts från 40 till 50 år. Ringhals har visat att livslängden kommer att vara minst 60 år hos de komponenter som ursprungligen analyserats för 40 års drift, säger Fredrik Forsberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

  Peter Rudling
  Kärnkraftsexpert

 59. SatSapiente

  #41 L Lindberg, #37 CME
  Både Ringhals 1 och Ringhals 2 hade moderniserats till stora kostnader, R2 fick helt ny kontrollrumsutrusning för några år sedan t.ex.
  Det framtida elpriset, som det bedömdes 2015, var för lågt för att man skulle ta de extra kostnader som kravskärpningen efter Fukushima medförde. Men med dagens prisutveckling skulle kostnaden kunnat bäras. Samtidigt som dagens priser delvis beror på nedstängningen av R1 och R2…
  En återstart av R1 och R2 är knappast möjlig, dels beroende på ledtider (>1 år) för beställning av nytt bränsle, dels på den enorma pappersexcercis som skulle krävas för att få nya drifttillstånd. Troligen har även nedmonteringen av vitala delar påbörjats (kannibalisering?) och personal har slutat/pensionerats. R1 och R2 hängde dessutom ihop i samma block och delade t.ex strålskyddavdelning.

 60. Claes-Erik Simonsbacka

  Ett exempel på hur debatten gick för nästan 10-år sedan, se nedanstående artikel med kommentarer.

  Lennart Söder har inte förstått vindkraftens kostnader och krav
  30 april, 2012

  https://second-opinion.se/lennart-s%c3%b6der-har-inte-f%c3%b6rst%c3%a5tt-vindkraftens-kostnader-och-krav/

  Mvh,

 61. Utjämning med vattenkraft må vara möjligt i Norrland.
  De tre största kraftverken i södra Sverige är Trollhättan (18 och 30 plats) med 311 MW ihop och Lilla Edet på 67 plats med 39 MW. Samtliga kraftverk kraftigare än L-edet och Trollhättan ligger i Norrland.
  Problemet med dessa tre kraftverk är att de inte får nämnvärt ändra sitt flöde. Nedanför utgörs Götaälvdalen av kvicklera som regelbundet behagar rasa på tider när vi inte känner för det.

 62. Claes-Erik Simonsbacka

  #42 Evert+Andersson

  Instämmer + att han även indirekt bär en del av skulden, enligt min uppfattning, för dagens oacceptabla el situation i Sverige.

  Mvh,

 63. OT Stefan L har varit i Boden idag. För i Boden ska ju grön stål tillverkas. I artikeln i kuriren så är ordet grönt med i nästan varje mening. På lite undanskymd plats tas elförsörjningen upp. Det överskott på el som finns i norr kommer att ätas upp flera ggr om av dom gröna satsningarna i norr. Dessutom är ett spanskt gödselföretag eventuellt på väg till Luleå. Det också är elkrävande. På frågan om man kan tänka sig satsa på kärnkraft säger Stefan L att vi håller den dörren öppen, men ingen är intresserad av att investera i kärnkraft. Statsminitern hade tur med vädret. Strålande sol och flera minusgrader. Inatt ska det komma minst 30 cm snö i Norrbotten.

 64. Ivar Andersson

  #41 Lennart L
  Det är vindkraften som bestämmer elpriset i SE3 och SE4. När vindkraften underpresterar behöver tyskarna rysk gas för elproduktionen. Putin är inte dum utan utnyttjar den stora efterfrågan och höjer priset på gas vilket ger dyr el i Tyskland som spiller över i SE3 och SE4. När vindkraften överpresterar så blir elen mycket billig och ibland gratis.

 65. #59 SatSapiente – håller med det du skriver. Dessutom har R1 och R2 dekontaminerats vilket innebär att skyddande oxider på strukturella delar har tagits bort. Det innebär att det inte är realistiskt att återstarta dessa reaktorer – tyvärr

 66. Thorleif

  Om kärnkraft: ”vi (Stefan L) håller den dörren öppen, men ingen är intresserad av att investera i kärnkraft. ”

  Vilken lögn! Parlamentariskt är (s) beroende av motståndare och makten i sig har alltför länge styrt (s). Tyvärr är C och L men främst frk Lööf mest egoistiska för att se till landets väl och ve.

 67. En annan

  @59, Sat Sapient Men exakt vad kannibaliserar man på? Att själva turbinen med tillhörande generator? Måste vara mumma för ett nytt kkv i sydostasien, eller?
  Resten är väl mest ett virrvarr av rör och elkablar samt en del trycksäkra ventiler. Ang. pappersexersisen står den i direkt proportion mot välfärdskrisen, när den dyker upp på allvar lär nog en del politiker få kalla fötter, riktigt kalla fötter! Vad hände med inkromet i Barsebäck, slumpades det också bort som Vattenfalls kolkraftverk?

 68. Lennart Lindberg

  Ivar Andersson ”64
  Helt korrekt det är brist på produktion i TYSKLAND. Men om vi då hjälper till att lösa deras problem, varför ska vi ha ett högt pris för det??
  När min granne exporterar äpplen till Tyskland och får dubbelt betalt stiger inte priset på hans äpplen i min affär!!

 69. tty

  #21

  ”Vad bör snabbt byggas i väntan på färdiga och nya kärnkraftverk? Hur överbryggar vi energiklyftan utan att hela vår industri går i putten?
  Är det gaskraftverk? Eller olja? Eller rentav kol?”

  Ska det gå fort finns egentligen bara två alternativ, naturgas (gasturbiner) och diesel. Naturgas har vi tyvärr ytterst liten tillgång till. Återstår alltså diesel. Det finns numera modulära dieselkraftverk med effekter upp till ca 5 MW med verkningsgrad över 40% som kan installeras på ett par månader.

  https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/electric-power/diesel-generator-sets/18492095.html

  Detta har redan gjorts ”i smyg” i England och Sydaustralien för att klara belastningstoppar. Ställs verken upp i anslutning till befintliga högspänningsställverk vid kraftverk eller industrier blir anslutningarna billiga och allmänheten behöver inte ens märka vad som pågår.

 70. Thorleif

  # 40, 46

  På finansmarknaderna är det periodvis vanligt att terminspriserna får även stora spekulanter att lagra råolja på fartygstonnage tillfälligt. Så hur ligger det till på gasområdet? Små möjligheter till xtra lagring då pipeline tagit över i takt med fyndigheter på fastland eller pipe längs botten. Gastonnage något helt annat än utbudet av oljetankers givet tidigare prisnivåer efter ATH.

  Så när blir trycket stort nog för att godkänna NS II? Försöker USA fortfarande övertyga tysken/EU? Lär väl bara vara en tidsfråga om nu riktig vinter väntar. Inte minst ökar trycket om fler perioder av svaga vindar kommer.

  https://www.zerohedge.com/markets/winter-coming-russia-signals-no-extra-gas-europe-without-nord-stream-2

  Gaspriset faller tillbaka efter rusningen. Jag bedömer att en toptest till är möjlig då oljepriset brutit igenom vissa motstånd kring 80 Usd.

  Putin har ”leveransproblem” pga av annalkande vinter sägs det! Som jag skrev sitter han i förarsätet.

  Vad är säkerhetspolitik?
  Existerar det en sådan utifrån möjligheten att världen får ett kallare klimat under säg 35 år?

 71. Lars Cornell

  #7 Lasse #33 Alvar Nyrén

  ”Nu är väl inte Tjernström någon av de vassare knivarna i lådan, men öht förvånar det mig att så många meteorologer hänger på det ovetenskapliga drevet.”

  Jag har också undrat varför just meteorologer är så alarmistiska, det finns ju fler att nämna som, Per-Erik Åberg SVT (tipping point), Pär Holmgren MP i Bryssel (Vasaloppet färdigåkt år 2022), Gunilla Svensson Uppsala (3 – 4 grader på 30 år), Tjernström, Kjellström (”havsytan kommer att accelerera” trots att det inte finns minsta tecken och trots att IPCC-AR5 inte har den åsikten.) mfl. De är alla beroende av anslag.

  Som motvikt har vi Lennart Bengtsson som ställd inför ett sådant påstående spontant utbrast,
  – och varifrån skulle all energi som behövs till det komma?

  Om man försöker finna något gemensamt är det oförståelse för proportioner. RCP8,5 antas okritiskt. Koldioxidhalter > 1200 likaså visar att de saknar uppfattning om dynamiken. De saknar källkritik om koldioxidens styrka som växthusgas (SMHI ändrar från TCR=1,8 till TCR=2,4 vilket medför att SMHIs klimatmodell visar med fel än tidigare). Etc.

  ”Statsgeolog Tore Påsse är frustrerad. Han anser att klimatdebatten tagit slut.
  – Nu får man bara ha en åsikt. Rösterna som får allt offentligt utrymme tillhör meteorologer som inte har geologernas långa historiska perspektiv.
  De får stå och upprepa som ett mantra att det är människan som gör att havet höjer sig, fastän havet har höjt sig i 20 000 år, hävdar han.”

  Professorn oceanografi Anna Wåhlin GU har samma uppfattning,
  – att havsytan plötsligt skulle accelerera är extremt osannolikt.

  – Mera vetenskap i politiker och mindre politik i vetenskapen.
  / Clintel.org

  Att SMHI haft gröna generaldirektörer kan nog också påverka.

 72. tty

  #70

  ”Små möjligheter till xtra lagring då pipeline tagit över i takt med fyndigheter på fastland eller pipe längs botten.”

  Jodå, det går bra att lagra naturgas i bergrum, i synnerhet i områden med bergsalt som är helt gastätt och självläkande. I USA görs detta i mycket stor skala varje år inför vintern. Oroande är dock att lagringsnivån är lägre än normalt för årstiden:

  https://ir.eia.gov/ngs/ngs.gif

  Detta beror på flera faktorer, den förra kalla vintern tömde förråden mer än normalt, produktionen har inte hunnit hämta sig efter COVID-nedstängningen, och Biden-administrationen gör allt den kan för att sabotera olje- och gasutvinning och pipelines. Hur den nya lagen som tvingar företag att avskeda alla ovaccinerade kommer att påverka är oklart.

 73. Anders L

  OT , Britterna börjar vakna upp.

  https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/UK-To-Put-Nuclear-Reactors-At-The-Heart-Of-Its-Decarbonization-Strategy.html

 74. SatSapiente

  #67 En Annan
  Ett nyligen moderniserat kärnkraftverk innehåller många komponenter som kan användas i andra kraftverk och kärnkraftverk. Dokumentationen på motormanöverdon för ventiler, magnetventiler, tryckgivare, tempgivare etc utgör ofta en tredjedel av priset. På nyare utrustning finns all denna dokumentation sparad och i god ordning, viket gör att den kan återanvändas på andra ställen om kraftverket avvecklas. De stora komponenterna, turbiner, generatorer, värmeväxlare, ånggeneratorer, huvudtransformatorer etc däremot är nästan alltid specialtillverkade och kan svårligen användas någon annanstans.
  I fallet med Barsebäck 1 och 2 så utgjorde de tillsammans med Oskarshamn 2 de sk trillingarna, med nästan identisk uppbyggnad och bestyckning med utrustning. B1 och B2 fick under några år utgöra ”reservdelslager” för O2, därav uttrycket kannibalisering. O2’s nyinstallerade och aldrig driftsatta komponenter är i möjligaste mån reservdelar för andra kärnkraftverk i Sverige (och Finland?)
  Det fanns även en fyrling-familj, Forsmark 1 och 2 samt Olkilouto 1 och 2. Efter moderniseringar är dock likheten mindre numera. Även Forsmark 3 och Oskarshamn 3 var ursprungligen tvillingar. Man använde faktiskt samma byggnadsritningar. F3 byggdes först och man blev tvungen att spränga bort mer berg än nödvändigt för O3 för att få dem på samma 0-nivå, vilket var förutsättningen för att kunna använda samma ritningar. O3 har sedan effekthöjts med bl.a. turbin- och generatorbyte, så likheten är nu mindre även här.

 75. OT Nu står rapporterna om katastrofer pga klimatförändringarna och den globala uppvärmningen som spön i backen. Brukar göra när det vankas klimatmöte. FN-s meteorologiska organ WMO larmar om att dom afrikanska glaciärerna kommer att vara borta 2040. Dom larmar också om en massa elände, märkligt att inte jorden gått under redan. Ett annat organ larmar om glaciärerna i Schweiz, dom är också snart borta. Troligtvis kommer glaciärerna att finnas kvar länge till, för vad ska annars planeträddarna larma om. 2040 ligger långt fram i tiden. Oroar mig just nu mer för snöskottningen imorgon, om det blir som dom lovat, 30 cm snö. Men jag ska be en bön till vädergudarna så att dom ser till att glaciärerna blir kvar. Åtminstone till 2100.

 76. Lars i Huddinge

  Jag måste få säga detta:
  Denna blogg är ju betydligt mer informerad och kunnig än all annan s.k. vetenskap som f.n. finns (i Sverige) hos våra nuvarande forskare och politiker. Anledningen till att jag tror detta är, att de flesta (=många) av bloggarna inte är aktiva i den pågående aktivismen och därmed inte beroende av finansiering av sin ovärderliga sysselsättning.
  Allt måste få ifrågasättas oberoende av ämne så att säga, även koldioxidens påverkan av klimatet. Nu har dock MSM och PK-Sverige valt att bortse/deflatformera möjligheten till denna självklara möjlighet.
  Vi måste fortsätta att påverka de som är beslutsmyndiga i klimatfrågan, för en fråga är det ju självfallet!
  Hoppas på en sträng vinter även om det kommer att kosta.
  civ.ing KTH-76

 77. Thorleif

  72 tty om bergrum

  Så hur ser det ut i Sverige? Vi har haft gott om bergrum t.ex för olja men är inte dessa ombyggda eller förstörda? Kanske det går att snabbt tömma dem och återanvända?

  Krigs-eller krislagren har jag för mig är ganska kraftigt reducerade.

 78. Och så här säger en analytiker ang utvecklingen av oljan det kommande året. Låter sannolikt enl den tekniska analysen, och man bör ha i åtanke att oljepriset idag ligger ca 60USD under toppen från 2008 (nuvarande pris ca 85USD för brentoljan), och där vi under sommaren brutit det fallande trendtaket sedan dess. Kanske vi inte når så långt som till toppen innan konjunktur och annat tagit stryk, men det kan sannolikt bli värre än f.n.

  …… ”Balanser mellan utbud och efterfrågan visar att marknaden upplever ett utbudsunderskott, vilket leder till djupa lagerminskningar och driver priserna uppåt”, kommenterade Louise Dickson, som är oljeanalytiker på Rystad Energy, till Reuters.

  ”Denna marknadsdynamik förväntas fortsätta under större delen av 2022. Efterfrågan på råolja väntas komma ikapp råoljeutbudet i fjärde kvartalet nästa år”, fortsatte hon…..

  https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/10/19/ravaror-oljepriserna-steg-tabell.html

 79. foliehatt

  Lars Cornell, #71,
  En fundering angående Pär Holmgren MP i Bryssel (Vasaloppet färdigåkt år 2022).

  Skulle man inte kunna utlysa en tävling om vad Vasaloppet 2023 ska ha för slogan (utöver ”I fäders spår för framtida segrar” så klart)?

  Jag föreslår ”Nya Vasaloppet”

 80. SatSapiente

  #77 Thorleif
  Har svårt att tänka mig att bergrum avsedda för olja skulle kunna användas för naturgas eftersom gasen måste lagras under tryck vilket oljan inte behöver.
  Berglager för tjockolja behöver dessutom ha kontinuerlig värmning av ledningarna för att hindra oljan från att paraffineras och och då täppa igen ledningarna. Har man väl fått dessa proppar är det svårt att få bort dessa. Ett nedlagt berglager skulle därför vara svårt att snabbt få funktionsdugligt igen. Bl.a Marvikens berglager för olja till driften av världens enda oljeeldade kärnkraftverk (200 MW) har på detta sätt gjorts omöjligt att ta i drift igen.

 81. tty

  #75

  Nu finns det ju summa tre berg med glaciärer i Afrika, Kilimanjaro, Mount Kenya och Ruwenzori med en total yta av 10 kvkm, så jag har svårt att tro att deras försvinnande skulle ha mycket annan effekt än att foton av Kilimanjaro inte blir lika vackra. Fast det mesta vita är faktiskt snö, inte glaciärer.

  https://img.fotocommunity.com/kilimanjaro-panorama-9ba20055-8871-4dec-b0a4-93a957eb1aa5.jpg?height=500

 82. Thorleif

  #80 SatSap

  Tack för dina synpunkter. Tty menar att vissa berggrunder , typ tätare mtrl med t.ex bergssalt används i andra länder. Känner inte igen arten så där rakt på här hemma men……

  Optimala torde vara i närheten av inkommande norsk pipe eller hamn-anläggning typ Nynäshamn.

 83. En annan

  Tack för svar Sat Sapiente, men kan dessa nyligen stoppade verk fås i drift igen inom en snar framtid? Borde trots allt bli billigare än att bygga nytt?

 84. Lars-Eric Bjerke

  #69 tty

  ”Naturgas har vi tyvärr ytterst liten tillgång till.”

  Vi har några gaseldade kraftvärmeverk t.ex. Ryaverket och Rosenlundsverket i Göteborg. Uniper håller på att skeppa sitt mycket moderna kraftvärmeverk, Öresundsverket, byggt 2009 på 440 MW el och 250 MW värme till Asien, så man kunde kanske köpa tillbaka detta.
  Swedegas stamnät är ca 60 mil.

  https://www.swedegas.com/Gas_grid/gas_grid

 85. Magma

  #3 foliehatt
  Även om det låter avigt så får jag hålla med dig i din kommentar, en kall vinter med elavbrott torde bidra till ett uppvaknande, och om inte annat så ger det oppositionen argument för att förpassa klimatklanen ut i kylan 🥶.

 86. Ivar Andersson

  #68 Lennart L
  Om tyskarna betalar 2 kr/kWh så får elbolagen i SE4 också betala 2 kr/kWh om de vill ha någon el. Annars köper tyskarna all tillgänglig el och SE4 får brist på el. Tillgången är begränsad pga brister i elnätet från norr till söder.
  Din granne har nog ett fast pris och mängd på sin leverans av äpplen eller så vill han inte stöta sig med handlaren genom att exportera hela skörden. Om han exporterar hela skörden kan handlaren nobba hans äppelskörd nästa år och då får han exportera till gällande pris.

 87. Sören G

  Dagens larm handlar om att produktionen av lol, olja och gas ökar i stället för att minska. 1,5 graders-målet kommer inte att nås.

 88. Claes-Erik Simonsbacka

  Vill ge en eloge till skribenterna för den tidsaktuella artikeln!

  Mvh,

 89. Thorleif

  86 Ivar

  Det är bl.a detta som är kardinalfelet i svensk energipolitik. Att tro att (del-)privatisering alltid leder till samhällsnytta. Vi har gått från monopol med överskott med välskött infrastruktur och huvudansvar till (privata intressen) oligopol med underskott/brist.

  Sveriges grundfördelar snart helt bortsopade när politiker i EU tycker att vattenkraften inte längre ska betraktas som rumsren.

  Uppvaknandet lär bli hårt.

 90. Håkan Bergman

  Ivar Andersson #86
  Tyskar, Britter och Holländare köper Norsk och Svensk el för att spara på gasen. Kommer vi att kunna köpa gas eller gasel av dom när vattnet sinar i magasinen frampå senvintern? Hur blev det så här? Se Thorleif i #89.

 91. Ivar Andersson

  #89 Thorleif
  Kardinalfelet i svensk energipolitik är att regering och riksdag och professor Lennart Söder tror att den väderberoende vindkraften kan ersätta kärnkraft.

  #90 Håkan B
  Vi kan alltid köpa el om vi betalar vad säljaren vill ha betalt. Betala bättre än tyskar, britter och holländare så får vi norsk vattenkraftsel.

 92. Thorleif

  #91 Ivar

  Håller med om att val av lösning är en politisk fråga. Här har vi med 2 helt olika frågeställningar att göra.

  1. Från självförsörjning och oberoende, där ledande teknik och ingenjörs-kunnande haft hög status i vårt tidigare monopolsystem med kärnkraft som ideal elkraft och med vatten som delvis reservkraft, TILL avreglering och konkurrensutsättning med oligopol i produktion men fria val betr distribution OCH FÖRLORAD teknikstatus (kärnkraftsnedläggning) och brett/djupt kunnande (missdialog regering och politiska sakkunniga).

  2. Det politiska läget med svaga minoriteter och anpassning till federala ambitioner inom EU har tyvärr gett utrymme åt realpolitiska vägval mer grundade på okunskap och maktpragmatism snarare än landets och medborgarnas/näringslivets behov av stabilitet.

  Energi är en kollektiv nyttighet som tidigare alltid varit en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Givetvis förstår jag att även det gamla monopol-systemets säkerhet etc kunde ha skadats i en politisk miljö som dagens. Jag är dock säker på att om en övergång mot fossilfrihet skett inom ramen för det gamla systemet så hade det då skett med betydligt större hänsynstagande till tekniska fakta och verkliga fakta kring klimatrisker osv. Jag tror det finns alltför många politiker som lever med förvissningen om att konkurrens och marknad löser det mesta och de därför kan släppa ansvaret. Jag tror att när man släpper in allt fler aktörer blir det svårare att politiskt förändra eftersom varje reglering eller större förändring lätt orsakar oöverblickbara kedjereaktioner i ett marknadssystem (som jag inte är motståndare till där det har förutsättningar att fungera väl).

 93. Thorleif

  Vattenkraft som delvis balanskraft istf reservkraft skulle det stått ovan.

 94. #21 Ingemar Nordin
  Bäst att bygga för kol. Dåligt jämfört med gas just nu, men utomordentlig reserv att ha i malpåse när kärnkraften blivit utbyggd (som vi ju hoppas på.) Risk att man stänger kärnkraften i orostider. Man kan långtidslagra kol billigt i stora högar!

  Jag råkar veta att miljöprofilen Hans Palmstierna lät gräva ner två ton stenkol i trädgården vid sin villa i Sundbyberg. Det berättade Helga Henschen som bodde där efter Palmstierna. Miljökämpe som han var hade han sinne för säkerhet…

  Det kan nog vara bra att bygga ett antal för gas också, att köra i första hand när vind/sol inte räcker. Då blir totala driftstiden för kolkraft inte så stor att någon behöver bekymra sig om CO2.

  Ett bra energisystem innehåller många olika kraftslag.

 95. Håkan Bergman

  Så fick vi svar på den frågan, Lövén tänker inte följa EU-nämndens beslut, vi är ockuperade av främmande makt. Framgår av artikel bakom betalvägg i SvD.
  https://klimatupplysningen.se/nuvarande-energipolitik-leder-till-katastrof/#comment-408167

 96. Håkan Bergman

  Och förvänta er inte några underverk i Bryssel, allt är bra vi upplever bara en smärre störning på den globala marknaden.
  https://www.politico.eu/article/energy-price-eu-council-summit/

 97. Thorleif

  #96

  Citat EU-ledare ;
  ”….On Wednesday, diplomats from countries including Germany, Denmark, the Netherlands and Sweden insisted they would counter any measure seen as undermining the climate package.”

  Apropå t.ex Polens önskemål.

  EU som helhet (väst) anser nuvarande prisuppgång för energi tillfällig (härmar de FED Reserve!). U v Leyen kallar uppgången cyklisk precis som hon fattar vad hon säger. Nää.,. kartan gäller bland byråkrat-eliten.