elkrisen

Det politiska elhaveriets miljardrullning

En välfungerande marknadsekonomi är det effektiva sättet att balansera tillgång och efterfrågan på varor och tjänster. Motsatsen är planekonomi och där finns endast avskräckande exempel. Det är politikens ansvar att sätta ut hörnstolparna på marknadens spelplan. Politiken kan också klanta till det så att marknaden löper amok. Som idag. Elpriserna drabbar folkhushållet med många miljarder   →

Nuvarande energipolitik leder till katastrof

Elpriserna i Europa och USA har skjutit i höjden de senaste månaderna, 280% högre i Europa i år och 100% högre i USA. Fig. 1 till Fig. 3 visar hur prisutvecklingen skett i Storbrittanien, Tyskland och Sverige. Fig. 1- Elpriser i Storbritannien under 2021. Fig. 2 Elpriser i Tyskland under 2017-2021, Referens:  Även Skånes elpris   →