Nej, inte varmare än på 100000 år!

IPCC:s senaste rapport presenterades i augusti i år och har fått en massa uppmärksamhet.  Uppmärksamhet framför allt från folk som inte har läst ett ord i den, utan bara har sett pressmeddelanden och möjligen tittat lite i den politiska sammanfattningen. Egentligen var bara den sammanfattningen klar då, medan de sista justeringarna av den slutliga rapporten pågår.

Rapporten påstår massor av saker utan några bevis, och andra saker med tvivelaktiga bevis. Många av påståendena är orimliga, osannolika och/eller ovetenskapliga.

Ett av de påståenden där IPCC hävdar sig ha vissa bevis, men bevis som inte håller, är att det antagligen är varmare nu än på 100000 år. Det motsägs av många temperaturrekonstruktioner från olika delar av världen. Om det (nästan) ingenstans är varmare än på 100000 år, kan det heller inte vara vara varmare än på 100000 år globalt.

Globala temperaturrekonstruktioner som sträcker sig tusentals år tillbaka, visar vanligen att det har varit värmeperioder ungefär vart tusende år, och att vi befinner oss i en av dem nu. Sådana temperaturrekonstruktioner har en hel del osäkerheter, så det går inte säkert att rangordna de olika värmeperioderna. Klart är i alla fall att under tidigare värmeperioder har civilisationer frodats. Värmeperioder har också fått namn efter kända civilisationer, som den mykenska och den romerska.

Den senaste värmeperioden, före den moderna, var den medeltida, som inträffade omkring år 1000.

NoTrickZone uppmärksammade nyligen fyra vetenskapliga studier som visar att den medeltida värmeperioden var varmare än den moderna i fyra olika områden i världen.

En av dem handlar om ett område i östra Ryssland. Tyvärr bakom betalvägg, men enligt sammanfattningen var det där 1,5 grader varmare på somrarna, under perioden 1250-750 BP, än vad det är nu. BP står för Before Present och är en vanlig term när det gäller temperaturrekonstruktioner. Då brukar ”Present” inte betyda just nu, utan ofta 1950, men ibland också ett tidigare år.

Den artikeln innehåller en del intressanta referenser, bland annat till en sammanställning av temperaturrekonstruktioner. Efter att ha följt länkarna, hamnar jag på en artikel i Nature. Där visar Fig. 8 att världen har blivit kallare sedan ungefär 8000 år tillbaka. Eller åtminstone blev kallare fram till vad IPCC och många andra nu kallar förindustriell tid. Vad som än har orsakat den globala uppvärmningen sedan dess, så är den uppvärmningen bra. Om avkylningen hade fortsatt, skulle världen så småningom ha hamnat i en ny istid. De som tycker att den globala uppvärmningen har varit dålig, kan inte veta särskilt mycket om vad som hände innan denna ”förindustriella tid”.

Fig 8 visar att den globala temperaturutvecklingen de senaste 8000 åren liknar en hockeyklubba (Verkar det bekant?), men då är det värt att notera att ”bladet” inte kommer från de data som beskrivs, utan från PAGES2k. Vilket är en sammanställning som har fått mycket kritik, bland annat av statistikern Stephen McIntyre. Alltså samme McIntyre som var med om att bevisa att den första hockeyklubbsrekonstruktionen var ett resultat av tvivelaktiga rådata och felaktiga analysmetoder.

Även i Fig 8, verkar det tveksamt om det verkligen är varmare nu än för 8000 år sedan. Var det varmare då än nu, kan det naturligtvis inte vara varmare nu än på 100000 år. Mycket annat tyder på att det faktiskt var varmare för 8000 år sedan, bland annat en rekonstruktion som baseras på temperaturmätningar i borrhål. Den tekniken bygger på att temperaturvariationer vid ytan fortplantar sig nedåt under jorden. Genom att mäta temperaturer på olika djup, går det i teorin att rekonstruera hur temperaturen vid ytan har varierat. Problem med tekniken är bland annat att det är osäkert hur fort temperaturvariationerna fortplantar sig nedåt och att det strömmar värme åt andra hållet, från Jordens inre mot ytan. Det sistnämna behöver korrigeras bort, ofta med någon linjär anpassning. Det är också en teknik som ger dålig tidsupplösning.

Den andra studien i NoTrickZones lista är en jämförelse mellan en period under den medeltida värmeperioden och en modern period, i Indiska Oceanen nära gränsen till Stilla Havet. Där den förstnämnda var varmare. Inte nog med det. Den varmare, medeltida värmeperioden, hade färre variationer än den moderna, kallare, perioden. Vilket är att förvänta sig, men strider mot klimathotsreligionens dogm om att vädret blir mer extremt, och mer varierande, i ett varmare klimat.

Den tredje studien på listan, gör en liknande jämförelse i Sydkinesiska havet. Tyvärr bakom en betalvägg den också, men att döma av sammanfattningen med samma resultat som den andra studien. Alltså att det var varmare och färre variationer under en tidigare värmeperiod, i det här fallet i mitten av Holocen, än under den moderna. Holocen anses ha börjat för nästan 12000 år sedan, och pågår fortfarande, trots alla aktivister som vill deklarera en Antropocen. Mitten av Holocen borde då ha varit för ungefär 6000 år sedan. NoTrickZone visar ett temperaturdiagram från studien, och det börjar mycket riktigt för 6000 år sedan. De senaste 5000 åren har generellt sett sjunkande, men också mer variabla, havstemperaturer.

Diagrammet visar också en medeltida värmeperiod och lätt sjunkande temperatur efter den.

Den fjärde studien på listan är en rekonstruktion av havstemperaturer i Rosshavet, Antarktis. Där temperaturtrenden under flera tusen år också är nedåt. Dessutom konstaterar studien att kallare klimat, med mer havsis, är dåligt för pingvinerna. Vilket också strider mot en av klimathotsreligionens dogmer, om att pingvinerna hotas av utrotning av global uppvärmning.

Min personliga reflektion här, är att när jag ser dokumentärer om kejsarpingviner, så verkar det stora avståndet mellan äggkläckningsplats och öppet vatten vara ett problem. Om det avståndet minskar, genom mindre havsis, borde pingvinerna gynnas, och inte riskera utrotning.

Det diagram som NoTrickZone har hämtat från den studien visar på en lång, medeltida värmeperiod som tillfälligt avbröt den långsiktiga trenden nedåt. Många hävdar att den medeltida värmeperioden bara var lokal för Europa, och kanske norra Atlanten, men den finns belagd från flera andra delar av världen. Klimatet kunde förändras innan människor började att släppa ut växthusgaser, och gjorde det också!

Gång på gång visar vetenskapliga studier av verkligheten, exempelvis rekonstruktioner av klimathistorien, att klimathotsreligionens dogmer är fel. Det krävs ett envist förnekande av fakta och vetenskap för att kunna tro på ett akut och allvarligt klimathot, på en klimatkris och på en annalkande klimatkatastrof.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack för en mycket intressant sammanfattning, framförallt att samma trender kunnat identifierats från flera ställen med stort inbördes avstånd eftersom det motsäger teorier om att tidigare klimatvariationer kan reduceras till lokala variationer – vilket i och för sig även torde kunna motbevisas bara genom att sätta in långsiktiga variationer i meteorologiska kaosteorier.
  Hur som helst, det som går att styrka med observationer utklassar vilka modelleringar som helst.

 2. JonasW

  Tack. Frågan är om det mesta vi ser idag är naturliga variationer. Temperaturen varierar naturligt och troligen också koldioxidhalten.

  Det som är konstigt är hur tvärsäkra alarmister är på allting. Deras ”vetenskap” är ”settled” och 99% av alla vetenskapsmän står bakom. De ser övertygande bevis för klimatförändringar i lokala regnskurar och lokala temperaturrekord.
  De tolkar minimala variationer i gravitationen som ett säkert bevis för att Grönlands is håller på och smälta, samtidigt som tjockleksmätningar av samma is säger något annat.

  De vägrar diskutera sin felaktiga profetior. De vägrar diskutera arbeten som visar att deras data är fel (t.ex. hockeysticken).

  Ibland undrar jag hur de tänker.

 3. ”Uppmärksamhet framför allt från folk som inte har läst ett ord i den,…”

  Det som har släppts är ”Summary for policymakers” för första gruppen, WG I. Själva rapporten står det fortfarande ett varningsmeddelande på och alla grafer lyser med sin frånvaro. Det blir ju lite enklare då när kritiker inte kan bena ut hur argumenteringen går.

 4. När nyheterna förmedlar att lämningar från forntida jägare dyker upp i spåren av smältande glaciärer i vår egna fjällmiljö så borde det vara uppenbart att det varit varmare förr. Att trädgränser i fjällen legat betydligt högre än i dag är ju också konkreta bevis för tidigare värmeperioder. När man nämner dessa saker för klimatalarmister så är reaktionen samma som att omnämna fossila lämningar som bevis för evolutionen med en bibeltroende, det är totalt dövöra och hänvisning till skriften, dvs IPCC budskap som det förmedlas via media. Att ifrågasätta är kätteri.

 5. Lasse

  Tack för denna påminnelse om hur illa det står till med vetenskapen. Justeringar och press på andra åsikter är legio.
  99% säkra enl vissa andra har mindre alarmism.
  Lomborg är en av dessa som håller emot.
  Här bjuds han på tårta:
  https://www.youtube.com/watch?v=TOg8IqkS4PA
  Den som bjuder är idag 99% säker!
  Fanatism brukar inte avta-men bör uteslutas.

  Medeltida värmeperioden och många (8) graders högre temperatur på Grönland är svårt att komma ifrån.

 6. Jan Lindström

  Viktigt att påpeka att historiska temperaturer tas fram genom sk proxies. Det gör att det inte är möjligt att erhålla en tidsupplösning i tempkurvorna så att enskilda år kan urskiljas. Ju längre bak i tiden, desto sämre upplösning. Pages 2K t.ex kan mycket väl innehålla perioder med högre temperaturer än idag men de är isåfall utsmetade och syns inte. Därför bör man jämföra med den moderna temperaturseriens medelvärde för att få en rättvisande jämförelse. Holocene var definitivt varmare än idag. Finns många artiklar som stödjer detta.

 7. Kaj+Wahlberg

  Jag har uppfattningen att för 7 000 år sedan hade glaciärerna i Skandinavien smält och trädgränsen var flera hundra meter högre än idag. Då måste det väl ha varit betydligt varmare än idag och jorden gick inte under?

 8. tty

  Var och en som vet litet om fauna och flora är medveten om att det var varmare under början av denna mellanistid. Det framgår inte minst av de många reliktförekomsterna av sydliga arter som har lyckats hänga sig kvar på enstaka platser med exceptionellt varmt mikroklimat men annars saknas vida omkring.

  Hur tog sig växterna på de norrländska ”sydbergen” dit om det inte var varmare? Gotlandsagen som finns i enstaka tjärnar i mellansverige? Gölgrodorna i Uppland? Bokskogen på Omberg?

  Och så har vi subfossilen, minervauggla i Uppland, havssula på Karlsöarna, skedstork på Öland, kärrsköldpadda i Östergötland.

 9. tty

  #5

  Det finns en temperaturproxy med åtminstone potentiell årsvis upplösning, nämligen isotopdata från iskärnor,

  Och de visar undantagslöst att det var varmare i början av Holocen:

  https://cp.copernicus.org/preprints/cp-2019-132/cp-2019-132.pdf

  http://i.stack.imgur.com/C7MDv.png

  https://www.researchgate.net/publication/232794189_Coherent_high-_and_low-latitude_control_of_the_northwest_African_hydrological_balance/figures?lo=1

  För att bara ta några kurvor mer eller mindre på måfå.

  Det har forskats mycket på holocena klimatförändringar, och jag tror mig nästan kunna skaka fram forskning som visar på ett varmare klimat i början av holocen för nästan vilket område som helst på Jorden, utom kanske delar av Afrika, som fortfarande är mycket dåligt utforskade.

 10. Ann Löfving-Henriksson

  # Lars, tack för att Du rotar i det här!
  Inför COP26 höjs nu tonläget och kraven på väst, som haft oförskämdheten att utveckla och utnyttja industrialismen. Den ”aldrig tidigare skådade”, förfärliga uppvärmningen med åtföljande klimatkris, som vi här i väst har åstadkommit de senaste århundradet måste kompenseras med årliga hundratals biljoner till både G77 och BASIC-länderna och kraven tycks ständigt öka.
  Politikerna verkar inte ha inte en susning om hur de ska kunna möta denna ”tornado” av krav på oss syndare.
  # 7,8 Tack också till tty som med tyngd återigen upplyser om vad paleobiologin har att berätta.
  Men!
  Skämskudde till Biologen Bolund som anses ha akademiska meriter inom området.

 11. Bernt O

  #8
  Ser att FN så här inför klimatmötet i Glaskow varnar för att Afrikas glacierer sannolikt kommer att vara borta inom 20 år. Man lärde sig tydligen ingenting efter sin varning om Himalajas glacierer som skulle försvinna inom 350 år – Eller faktist 35 år som man krympte det till i ”misstag”.
  Kanske man har bättre tur den här gången, Afrikas få glacierer lever säkert farligare?

 12. Evert+Andersson

  TV4 Nyheterna idag har ett inslag om att Rockström tilldelats pris som årets miljöhjälte av WWF.

  Han berättar att det finns fortfarande möjlighet att klara 1,5 gr målet. Det är väl bra det för annars går ju luften ur aktivisterna. Om apokalypsen hamnar lite mer avlägset blir det ju jobbigare att hålla liv i hysterin.

 13. Simon

  #12 Evert
  En organisation som får stora bidrag av Rockefellers ger alltså ett pris till en som också har sin utkomst genom bidrag av Rockefellers.

  TV4 borde i stället för att bara rapportera ägna en del tid åt att i stället undersöka detta. Men det är för mycket begärt. Det krävs ju då att journalisterna ägnar sig åt journalistik.

 14. Lasse

  Elsa W håller med:
  https://www.youtube.com/watch?v=fFfoc_HCZTA

  Tonläget inför COP26 är högt men hur ser utvecklingen ut.
  Elsa visar på den goda utveckling som världen har upplevt i fossilsamhället.
  Tack vare god tillgång på energi.

 15. OT Idag har text-tv ytterligare en larmrapport om klimatet. Olja och gas väntas öka trots krisen. Forskarna på Stockholm environment group” som står bakom rapporten ”The production gap” har tittat närmare på 15 länder som tillsammans producerar majoriteten av alla fossila bränslen. Dom kommer att producera mer kol, olja och gas än vad som krävts för att klara 1,5-målet. Usch och fy att dom 15 länderna ( Sverige hör lyckligtvis inte till dom 15 länderna) äventyrar planetens framtid. Stackars Norge vars oljefond har 11,350 miljarder i sin kassa. Inte klokt vad oljan kan ställa till med. Har just skottat blöt snö för andra gången idag. Har kommit 15 till 20 cm. Men snart regnar det. Temperaturen började på minus en grad och är nu plus 0,5. Se där vad 1,5 grader kan ställa till med. Dessutom har text-tv ett inslag om ” Vattenkraftverk bakom utrotning av ål”. Lägg ner vattenkraftverken och bygg tiotusentals vindkraftsmonster istället. Dom dödar ju inga djur.

 16. pa

  #4 dålig liknelse. Vare sig bibeltroende eller evolutionstroende förnekar att levande varelser funnits på hjorden i 100 tals miljoner år.

 17. jensen

  Varmare nu än på 100 000 år??
  Varför är det då kallare nu, än sedan 64 år, på Antarktis? Det är ju ingen liten ö, utan borde som kontinent räknas in i global temperatur.

  https://principia-scientific.com/global-warming-antarctica-has-coldest-winter-on-record/

 18. Magnus

  Kan det vara förändring på gång? Artikeln hänvisar till debattinlägg i DN som förstås är bakom betalvägg. Men äntligen kanske lite sunt förnuft börjar komma in i debatten. Två av skribenterna ska vara huvudförfattare till den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.
  https://samtiden.nu/2021/10/klimatangesten-bygger-inte-pa-vetenskap/

 19. Magnus

  Daniel Wiklund #15
  Jag har märkt att först kommer MP eller EUs gröna med nåt typ att skogen sköts fel, vattendragen ska återställas, vindkraft ska byggas i Östersjön. Sen dröjer inte länge förrän av en oförklarlig slump SVT nyheter har inslag som ger stöd till deras önskemål.

 20. L

  Är det någon som kan förklara vad Rockefeller har för intresse av att stötta klimatrörelsen. Vad är det för goodwill i det? Är det samma sak som när dom försökte koppla barnafödandet med biståndet i Kina o Indien.

 21. Sören G

  Haven vid Ekvatorn håller en konstant temperatur mellan 27och 29 grader. Kolla med Ventusky.com. Är det så nu så bör det bero på att det finns en mekanism som begränsar uppvärmningen vid Ekvatorn, nämligen bildandet av åskmoln. Och då bör det gälla under alla tider..
  Blir Jordens medeltemperatur högre så är det på högre breddgrader som det blir varmare. Och där är det ju bara nyttigt. Visserligen smälter rmer is, men det går så långsamt så det kan man anpassa sig till.

 22. foliehatt

  pa, #16
  det finns definitivt de kristna som håller bibeln för sann in i detalj. Inkluderande en mycket ung ålder på hela universum, inkluderande jorden såklart. Med ett totalt avvisande av allt vad evolution heter.
  Argumentet emot är då ofta att det är en utveckling som förutsätter död. En ogudaktik process – då döden kom in i världen först med syndafallet.

 23. foliehatt

  tty, #9
  det är helt ointressant när klimatkatastrofister slår bort proxydata vittnandes om varmare tider förr – med argumentet att de endast visar på lokala förhållanden – när man tittar på vilka lokaler som sådana data finns beskrivna för.

  En av dem är Grönland. En plats som klimatkatastrofister framhåller som ett av alla damoklessvärd som hänger över oss. Om det varit lokalt mycket varmare där utan att hela istäcket smälte – så är väl en marginell medeltemperaturhöjning inget att ropa varg över?

  Samma sak med vår egen flora och fauna. Om naturen bevisligen har frodats i en högre temperatur än nu – på vilken grund hävdar man då att vi lever i en klimatkris? Här? Nu?

  Och så vidare…

 24. Rossmore

  Kan vi inte bara enas om att 100 000 år är en löjligt okunnig period att referera till i detta sammanhang samtidigt som man pratar om att mänsklig aktivitet på planeten kan styra klimat/temperatur på hundra års sikt med någon tiondels grads noggrannhet?

 25. tty

  De hundratusen åren syftar nog på den förra mellanistiden för ca 117-130 000 år sedan.

  Då fanns det flodhästar i Yorkshire, vattenbufflar i Rhen, apor i Bayern, lärkskog på Nysibiriska öarna, capybaror i Florida, jaguarer i Maryland och tapirer i New York. Man vågar inte riktigt hävda att det är varmare nu än då, åtminstone inte än.

 26. Arild Fuglerud

  Klimatalarmism = historieförfalskning.
  Vi har ju i veckan pratat om att ”mannaminne” är kort. Så det är väl inte så konstigt att man redan glömt vad man lärde sig i skolan.

  Tack för en bra sammanfattning och repris för många.

 27. pa

  #22 Att tro på skapelse är inte mindre trovärdigt än att tro att ingenting skapade lagar som kan styra processer och ge upphov till intelligens och den antropiska principen, det är tvärtom betydligt troligare eftersom allt vi gör visar att det krävs intelligens för att skapa något. Du kan t.ex aldrig bevisa evolution genom experiment eftersom du är en intelligent varelse, du skulle bara bevisa motsatsen.
  Om du tänker på de dagar som omtalas i skapelseberättelsen så är det nog så att många missat studiet av grundtexten där dag kan översättas till tidsperiod. En tidsperiod kan ju vara 100 tals miljoner år eller mindre.
  Jag vill bara få sagt att det är bättre att vara saklig när vi talar om klimatet.
  Det finns många bibeltroende som är övertygade om att klimathysterin är falsk och orättvis.
  Varför inte skicka en länk till någon fältstudie med bilder som visar att trädgränsen faktiskt var högre upp tidigare?
  Jag tycker Mörners besök och bilder från de ”sjunkande” atollerna är dräpande. Trädet stod där i havskanten där det hade stått senaste 60 åren. Finns inget bättre än kalla fakta.

 28. tty

  #23

  ”Om det varit lokalt mycket varmare där utan att hela istäcket smälte”

  Ja det har det. Den förra mellanistiden var det 5-8 grader varmare på Grönland under ca 10000 år, utan någon fullständig avsmältning, men isen minskade förvisso, kanske så mycket som en tredjedel. Ingen av de borrkärnor som går så långt tillbaka (Dye 3, GRIP, NGRIP, GISP, NEEM, Camp Century) har lyckats träffa en isfri plats, men den sydligaste (Dye 3) låg troligen mycket nära iskanten

  https://www.researchgate.net/profile/H_Steen-Larsen/publication/286417720/figure/download/fig1/AS:304843609657344@1449691788010/Map-of-Greenland-showing-the-position-of-ice-core-records-red-and-meteorological.png

  Under den ännu varmare och 30 000 år långa interglacialen MIS 11 var däremot troligen Dye 3 isfritt och isen delad i två kalotter, en nordlig och en sydlig.

  Nyligen utmålades det som något förskräckligt att Camp Century troligen var isfritt under ”superinterglacialen” MIS 31 för drygt en miljon år sedan:

  https://www.pnas.org/content/118/13/e2021442118

  Vad ingen tycks ha reflekterat över är att Camp Century bara ligger 150 km från iskanten, och att det alltså under en miljon år och 13 mellanistider, varav flera betydligt varmare än denna har isen inte en enda gång retirerat 150 km.

  När var då grönlandsisen senast till större delen borta? Såvitt vi vet för ca 2,5 miljoner år sedan då det var skogstundra på norra Grönland. Helt isfritt har nog Grönland inte varit på åtminstone 15 miljoner år. Man glömmer ofta bort att Östra Grönland är ett bergland med flera högplatåer och toppar upp till 3700 m.

  Hur varmt tror ni det behöver bli för att smälta en glaciär på 3700 meters höjd, norr om polcirkeln?

 29. tty

  ”Varför inte skicka en länk till någon fältstudie med bilder som visar att trädgränsen faktiskt var högre upp tidigare?”

  Här har du åtskilliga att välja på:

  https://www.researchgate.net/profile/Leif-Kullman/publications

 30. Björn-Ola J

  En förklaring till ett varmare klimat i våra breddgrader för c.a 8000 år sedan var att jordaxeln lutade mer, vilket också skulle förklara att Sahara var en savann.
  Vad kan man säga om detta?
  Det är klart att somrarna borde bli varmare med en större lutning.

 31. L #20

  Jag tror att superrika människor ofta drabbas av en slags världshärskar- och godhetsmani. De tror att deras framgångar som affärsmän gör dem särskilt lämpade att styra över alla samhällen. De är vana att organisera stora affärsimperier och deras självbild har sedan länge lämnat oss dödliga bakom sig. Det finns ibland också ett snävt vinstintresse där de vill ha alla sådana regleringar som gynnar dem själva och som krossar deras konkurrerande uppstickare. Helst i samarbete med staten som har den lagstiftande makten.

  Rockefeller Sr är väl ett typexempel som i hela sitt liv strävade efter monopol på oljemarknaden och som såg den fria marknaden som kaotisk och oorganiserad.

 32. L

  #31, Tack, känns sannolikt

 33. Louis S

  Vi har rätt många bevis på nära håll att det har varit varmare under den tidigare delen av holocen i fjällen.

  https://www.researchgate.net/publication/348814709_Early_Holocene_presence_of_beaver_Castor_fiber_L_in_the_Scandes_sustains_warmer-than-present_conditions_and_a_patchily_treed_and_rich_mountainscape

  Leif Kullman och Lisa Öberg har skrivit många böcker och artiklar om detta.
  Jag har just läst ”Levande Fjäll i ett föränderligt klimat” och ”Smältande glaciärer forna tiders klimat, träd och skogar.” Det har under tidiga delen av holocen varit 3 grader varmare än idag i fjällen för trädgränsen för tall, gran och fjällbjörk har befunnit sig i talrika fall i mer än 600m högre terräng än idag. Det talar sitt tydliga språk.

  I Schweiz har Christian Schlüchter hittat många träd som spolas fram under det som är glaciärer idag.

 34. tty

  #30

  Oblikvitetscykeln (41000 år) spelar otvivelaktigt in. För mer än ca 800 000 år sedan var istidscyklerna just 41 000 år, men numera är det bara vartannat eller vart tredje oblikvitetsmaximum som leder till en mellanisid. Oklart varför.

 35. Louis S

  Det var mycket mindre havsis i Arktis under det mesta av den här mellanistiden för att klimatet var mycket varmare där än idag. Läs gärna föjande:

  https://wattsupwiththat.com/2018/10/08/206154/

 36. Sven Hanssen

  Apropå Grönland och bosättningar. Nu har man ett årtal för nordbors besök i Vinland, 1021:

  https://www.nature.com/articles/s41586-021-03972-8?adobe_mc=TS%3D1634759619%7CMCMID%3D77549896323232371588540395809331791759%7CMCORGID%3DCB68E4BA55144CAA0A4C98A5%40AdobeOrg&wsj_native_webview=androidphone

 37. tty

  #36

  Det tyder på att L’Anse aux Meadows inte är från någon av de första vinlandsfärderna som inträffade 10-20 år tidigare.

 38. foliehatt

  tty, #28
  min kommentar skulle läsas som en retorisk fråga.

  Nedkokat, så var poängen den att invändningar om att lokalt höga temperaturer (via proxies) inte per automatik innebär att den globala medeltemperaturen var hög – är poänglösa – då det är lokala temperaturer som framhålls som problematiska i relation till moderna, globala, högre medeltemperaturer i de katastrof-scenarior som hålls fram som möjliga bland katastrofister.

 39. Lars Thorén

  #20 L
  Lyssna på Vetenskapsradion:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1428429

  ”Hör om familjen Rockefeller och deras Standard Oil som en gång skapade världens största förmögenhet men som idag används för att finansiera klimatforskning.”

 40. Simon

  #20 L
  och läs de här böckerna:

  https://www.bokus.com/bok/9789151907505/rockefeller-en-klimatsmart-historia/

  https://www.bokus.com/bok/9789198584325/den-globala-statskuppen/

 41. Rolf Mellberg

  #20 L

  Läs Jacob Nordangårds bok ”Den globala statskuppen”, eller botanisera på hans blog:

  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/