Nej, jorden går inte under inom en snar framtid

Michael Tjarnstrom

(Bilden är hämtad från Stockholms Universitet)

I DN Debatt har åtta forskare skrivit en debattartikel med rubriken ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet” där de menar att bilden av att det skulle vara försent att göra något åt våra utsläpp av koldioxid och klimatet inte stämmer med vetenskapen. De motsätter sig uttalanden som att jorden skulle vara på väg att gå under och menar att detta bara skapar klimatångest och handlingsförlamning. Michael Tjernström på bilden här ovan har också intervjuats i Sveriges Radios ”P1 Morgon”.

De varnar också för att föreställningen om att vi är nära en gräns där klimatsystemet kan komma att kollapsa kan leda till extrema lösningar som att avskaffa demokratin.

De skriver:
”Vi är djupt oroliga för att en felaktig beskrivning av forskningsläget får fäste hos befolkningen. Vi är övertygade om att politiska beslut blir bättre om de grundas på den bästa kunskapen om förutsättningar, risker och nödvändiga avvägningar.”

Vilket man bara kan hålla med om.

Snabbt kom det en replik under rubriken ”Det finns all anledning att vara klimatalarmist” skriven av Pontus Bergendahl, Extinction Rebellion. Han presenterar sig som ”oavlönad heltidsaktivist i Extinction Rebellion” och då undrar naturligtvis jag hur han försörjer sig? Han skriver:

”Vad som gör mig mest upprörd är att artikelförfattarna genom att bagatellisera klimatångesten uttalar sig om vad vi andra bör känna. Vad har ni för rätt att uttala er om vår oro och hur vi hanterar den? Vad har ni för rätt att uttala er om vad som driver oss till att försöka rädda allt det vi håller kärt?”

och

”Det räcker med att citera FN:s generalsekreterare António Guterres: ”Klimatförändringarna är snabbare än vi är – och dess hastighet har skapat en ljudbang, ett SOS i hela vår värld. Vi står inför ett direkt existentiellt hot.”

Herman Geijer är Sveriges främsta zombieöverlevnadsexpert (enligt Ordfront) och också han tyckte att han ville skriva en replik till klimatforskarnas debattartikel som fick rubriken ”Samhällsförändring är inte klimatforskares specialitet”.  Han har också reagerat på att forskarna skriver att det inte är bra att unga har klimatångest:

”Kanske är det så att ungdomar i större utsträckning har en rimlig reaktion på det vi står inför. Att realpolitikens passivitet är ett tecken på en föråldrad struktur som vant sig vid ständiga förbättringar?”

och

”Ångest är ingen konstigt utifrån vad som kan komma att ske. Det är tvärtom en naturlig reaktion på de hot vi står inför.”

Man kan väl konstatera att en felaktig beskrivning av forskningsläget har fått gott fäste hos Pontus Bergendahl och Herman Geijer men också att det verkar vara svårt att nå fram till alarmister och aktivister (som de presenterar sig själva som) för att korrigera deras bild. Då hjälper det inte ens att två av forskarna är författare av IPCC senaste rapport. Men det skulle förmodligen blir besvärligt för alarmister och aktivister att motivera drastiska protester som stör allmänheten och krav om stora samhällsomställningar om jorden faktiskt inte är på väg att gå under. De vill nog helt enkelt ha kvar sin bild utan att störas av klimatvetenskapen.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert+Andersson

  Bra Lena att du lyfter fram den här artikeln. Vi som gett upp hoppet om DN skulle missat den.

  Positivt att det börjar finnas några som har simmat med strömmen nu börjar ta höjd för ett skifte i klimatfrågan. Verkligheten gör sig hårdhänt påmind. 1,5 grader är väl förbrukat som påtryckningsmedel.

  Ett par uppseende saker i artikeln att reagera på.
  De hävdar fortfarande liksom IPCC att en betydande del av koldioxiden stannar i atmosfären i tusentals år.

  ”Om vi väntar fortsätter koldioxid att ackumuleras i atmosfären. En betydande del av denna stannar där i tusentals år och vi vet med stor säkerhet att detta leder till ett varmare klimat, stigande havsnivå och att vissa typer av extremväder blir vanligare. Det finns också anledning att befara att ett antal tröskeleffekter, eller snabba regionala förändringar, som inte har globala konsekvenser men ändå kan vara mycket allvarliga, kan inträffa.”

  Det andra är detta!

  ”Analyser av internationella valutafonden IMF och internationella energibyrån IEA har visat att en övergång till netto noll utsläpp över några decennier kan ske utan stora samhälleliga kostnader och negativa fördelningspolitiska konsekvenser.”

  DN-artikeln är lite bra, men ingen helhjärtad anpassning till verkligheten.

 2. foliehatt

  Att enskilda personer och NGor framhärdar i tron att vi står inför en snar koldioxidapokalyps – kommer fakta aldrig kunna påverka.

  Men, det vore både möjligt – och viktigare, nödvändigt att få våra offentliga institutioner att ta till sig fakta och agera efter vad den säger. Dvs att få SMHI att sluta använda RCP8.5 som underlag för projektioner av väder och havsnivåer. Att få enskilda kommuner att sluta deklarera klimatnödläge, inklusive revision av huvudlösa planer på försvarsvallar mot orealistiska havsnivåhöjningar, etc.

  En hyffsning av debattklimatet kommer då att följa. Men, den hyffsningen kommer att komma hur som helst, när tiden kommer att visa att katastrofisterna var falska profeter.

  EDIT. Den riktigt stora katastrofen vore om MP a) får förnyat förtroende av väljarna att vara representerade i riksdagen, samt b) vilket vore värst – om de dessutom får inflytande över nästa regering.

 3. Magnus

  En del av CO2 stannar i atmosfären i tusentals år kan stämma men att den är betydande är bara en åsikt inte fakta. Att det skulle gå att ha nollutsläpp inom snar framtid är helt orealistiskt. Särskilt som fossilanvändningen ökar. Dessutom skulle det bli humanitär katastrof.

 4. Lasse

  Balansen i klimatfrågan har nått en tippingpoint!
  Bra Lena!

 5. jax

  Ja DN-artikelns rubrik är bra, men i övrigt verkar de både vilja äta kakan och ha den kvar. DNs övriga hållning ligger dock fast. Deras numera prisbelönta klimatjournalister ångar på i samma takt som tidigare. Kan dock rekommendera en mycket bra kolumn av Janne Josefsson, i dagens DN, apropå journalister.

  https://www.dn.se/sverige/janne-josefsson-unken-rokrida-doljer-journalisters-sanna-syn-pa-lars-vilks-rondellhund/

  Han visar där på hur Vilks blev behandlad av svenska journalister, när han drabbades av islamisternas vrede. Ett kort citat:
  ” Några år senare, 2016, var jag och Belinda Olsson med och anordnade ”Late night show” på Grävseminariet i Göteborg. Temat var ”Det fria ordet och yttrandefriheten”. Närmare 800 journalister hade samlats. Vi hade bjudit in Åsa Linderborg, då kulturchef på Aftonbladet och Lars Vilks. Han hade sina säkerhetsvakter med sig. Det hade då redan varit flera dödshot och attacker mot honom.
  Det blev mycket starka reaktioner till och med inom arrangörsgruppen. Några välkända och tunga journalister kom fram till mig och var upprörda över vårt tilltag att bjuda in Vilks. Bland annat Sydsvenskans tidigare chefredaktör och förre SVT-medarbetaren Hans Månson, Bertholof Brännström, före detta chefredaktören på tidningen Journalisten och grävaren Jan Mosander. De tyckte att det var oanständigt att bjuda in Vilks. Vi borde i stället ha bjudit in någon vi högaktar och gillar.”
  Vill nu inte hävda att skeptikerna blir lika illa behandlade som Vilks som ju levde under dödshot, och ständigt med livvakter vid sin sida, under många år. Men taktiken känns igen – vi vill bara ha ja-sägare på våra sammankomster!
  Inte förvånande att se att en av de tongivande i den kören hade jobbat på SVT.

 6. Lasse

  Följer en serie inlägg från Jim Steel om Arktis och isens dynamik som kanske kan intressera dem som tror att vi kommer att värmas när isen minskar! (Väldigt få här hoppas jag)
  https://www.youtube.com/watch?v=bm8UcrOQoso
  Del 2 Hur islagret isolerar från värmeförlust.
  Dynamiken i Arktis är intressant.
  Isen i Arktis har av alarmister framhållits som en ”kanariefågel” , kanske lite väl ofta för att förbises. Med fördjupad kunskap kan vi bemöta alarmister!

 7. Mats Kälvemark

  Tusentals år kan väl jämställas med ”på lång sikt”?? Då skriver professor Gösta Peterson följande visdomsord: https://klimatupplysningen.se/perspektiv-pa-luftens-koldioxidhalt/

  ”Hur mycket kan vi på lång sikt höja luftens koldioxidhalt? Enligt IPCC:s senaste huvudrapport (AR5, 2013) uppgår de sammanlagda utsläppen av fossil koldioxid efter industrialismens genombrott till 365 PgC. Kvarvarande reservoarer av fossila bränslen (gas, olja, kol) uppskattas till 1 000 – 2 000 PgC. Sammanlagt kan vi alltså genom vår användning av fossila bränslen under den innevarande industriella eran tillföra atmosfären en mängd fossil koldioxid som brutto på sin höjd kan uppgå till 2 365 PgC. Det svarar (1 PgC ≈ 0,47 ppm koldioxid) mot en maximalt möjlig förhöjning av luftens koldioxidhalt med 1112 ppm.
  Men den reella förhöjningen måste vara betydligt mindre än så, eftersom det tillförda överskottet av atmosfärisk koldioxid kontinuerligt tas upp av naturen i övrigt för att genom så kallade relaxationsprocesser (upptag i sänkor på miljövetarspråk) återställa de jämviktsförhållanden som utsläppen rubbat. Enligt IPCC:s kolcykeldata är jämviktfördelningen av kol i naturen sådan att 1,9% återfinns i atmosfären och resten i biosfären och hydrosfären. Hittillsvarande och framgena antropogena utsläpp av fossil koldioxid kan därför på lång sikt maximalt höja luftens koldioxidhalt med 1112 x 0,019 = 21 ppm. Resterande 98,1% av utsläppen kommer att ha tagits upp i de naturliga sänkorna när jämvikten väl nåtts.
  Luftens förindustriella koldioxidhalt var enligt IPCC:s bedömning jämviktsmässig och uppgick till 278 ppm. Förbränning av alla kända reservoarer av fossila bränslen kan därför på lång sikt högst öka den bestående jämviktsnivån till 278 + 21 = 299 ppm (åtminstone enligt IPCC:s bedömning att nivån inte är signifikant temperaturberoende). Koldioxidnivån 300 ppm passerades enligt IPCC på 1920-talet, utan att Jorden för den skull gick under eller åsamkades skada av katastrofal art. Total förbränning av Jordens kända reservoarer av fossila bränslen kan på lång sikt endast leda till en bestående förhöjning av luftens koldioxidhalt som redan befunnits vara harmlös.” Slut citat.
  Tjernström kan sluta oroa sig. Han har inte ens de mest basala kunskaperna om jämviktskinetik!

 8. Sören G

  #7
  Atmosfärens koldioxidhalt har genom årmiljonerna minskat genom inlagring i kalksten. Så småningom sjunker den till en för låg nivå för de gröna växterna.
  Då blir man tvungen att tillföra koldioxid från kalkstenen.

  Det inträffade nästan under senaste istiden p.g.a. av att det kalla vattnet tog upp koldioxid från luften. Och kommer att inträffa igen under nästa istid.

 9. Rolf Mellberg

  #7 Mats

  Intressant….

  Nu släpper vi ut ca 36 GT per år men en gång tror man att det blev uppemot 100.000 GT CO2 som emiterades. (fast över en väldigt lång tid)

  Detta erindrade jag mig då jag har förberett ett föredrag i geologi som jag skulle ha hållt på Hagdals seniorcentrrum i Linköping… (men Covid kom emellan)

  Hur som helst detta var i övergången mellan Perm och Trias … Now we are talking about mass extintion.

  Kolla denna filmen:
  https://www.youtube.com/watch?v=st_2C_Wrw4A&t=636s

 10. pekke

  De som skrev debattartikeln är själva alarmister, men de har nog insett att skrika ” domedagen kommer ! ” har börjat få negativa följder i samhället trots att ingen sett domedagen.

  Att göra som aktivister/ngo:s kräver, mera sol och vind, lägga ner gruvorindustrin och skogsindustrin m.m. kommer få rejält negativa konsekvenser i samhället både politiskt och ekonomiskt vilket troligtvis kommer leda till att folk i allmänhet vänder ryggen till dessa politiker, aktivister och forskare, vad som händer då kan vi bara spekulera om.

  Ett samhälle i politisk och ekonomiskt kaos kan bli riktigt otrevligt.

 11. OT Text-tv fortsätter med sin dagliga klimatrapport. ”Läcka : Rika länder vill ändra i klimatrapport”. ”Försöker få FN att tona ner behovet av snabb omställning till fossilfria bränslen”. Jag behöver ingen läcka för att säga vad jag tycker. Jag är en 72 årig pensionerad lärare med tre barn och åtta barnbarn. Jag tycker att jakten på koldioxiden är meningslös. Lägg ner dessa klimatmöten. Satsa pengarna på att bekämpa en riktig miljöfara, knarket. Dags för en FN konferens om knarket och den kriminalitet som är kopplad till knarket. När jag tänker på mina barnbarns framtid så hamnar oron för klimatkris väldigt långt ner. För några veckor sen blev mitt barnbarn rånad på sin moped. Gänget sparkade ner barnbarnet från mopeden, fortsatte sparka när han låg på marken. Klarade sig utan fysiska skador, men är nu väldigt rädd. Mopeden återfanns på Hässelby Gård flera veckor efter rånet, ganska vandaliserad. Ingen gripen. Rånet och överfallet skedde i Bromma. Kriminaliteten är nåt att verkligen oroa sig för.

 12. tty

  #9

  Att det var CO2 som var orsaken till massutdöendet vid P/Tr är den officiella partilinjen, men det är mycket tveksamt. Att det finns ett samband med den extrema sibiriska vulkanismen är nog högst sannolikt, men vad själva mekanismerna för utdöendet var är mycket osäkert.

  Det verkar t ex ytterst osannolikt att höjd koldioxidhalt skulle få de väldiga Glossopteris-skogarna på södra halvklotet att tvärdö, som det verkar nästan från ett år till nästa:

  https://www.researchgate.net/publication/348331182_Age_and_Paleoenvironmental_Significance_of_the_Frazer_Beach_Member-A_New_Lithostratigraphic_Unit_Overlying_the_End-Permian_Extinction_Horizon_in_the_Sydney_Basin_Australia

 13. Sören G

  Det som hela tiden trummas in i folks hjärnor via medierna är att extrema väderhändelser och skogsbränder ökar med ett varmare klimat. Men det är fake news.

  På radion handlade det om översvämningarna i Gävle och en ”försäkrings-klimatexpert” intervjuades. Det här blir allt vanligare i framtiden påstod han.

  Barn och ungdomar som helt saknar perspektiv tror att det blir världens undergång med mer utsläpp av koldioxid.
  Men övriga vuxna är rädda för att det skulle bli mer extremväder (fast det är tvärtom). De som har förmåga att tänka borde kunna reflektera över kostnaderna för den förda klimatpolitiken.
  Mycket har dock försummats när det gäller att gardera sig mot de väderhändelser som har inträffat i historien och som då troligen kommer att inträffa igen.

 14. pekke

  Lite OT.
  Vi kommer nog inte höra något om smältande havsis närmsta tiden, tillväxten är väldigt snabb just nu.

  https://web.nersc.no/WebData/arctic-roos.org/observation/ssmi_ice_ext.png

  Med tanke på hur isen ligger i Arktis just nu så kommer tillväxten säkert vara ganska hög närmsta tiden.
  http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.en/2021/20211019.gif

 15. Lena Krantz

  Nu kom det en fortsättning fast på SvD. En intervju med en av forskarna.
  https://www.svd.se/det-ar-inte-sa-svart-att-radda-klimatet

 16. Sven M Nilsson

  Professor John Hassler, nationalekonomi vid Stockholms Universitet, Löven och hans minister Ynkeman säger att lösningen är att ”prissätta koldioxiden och motivera andra länder att följa EU:s exempel””. Är de fullständigt instängda i glashuset??
  De kan ju börja med att förankra det hos kineserna och sen kan de ta de andra av 3/4 av jordens befolkning.
  Prissättning skulle direkt öka priset på el! Man lyckas nog inte med att såsom MP utan vidare beskatta mon Citroen som jag kör 350 mil/år med en årlig extra skatt på 4750.-.

 17. eriksbo

  Forskarna som nu talar i så moderata tonfall om klimatfrågan verkar vara ngt av ett ”Petteri Taalas-fenomen”. Taalas är generalsekreterare för Världsmeteorologiska organisationen WMO. I den egenskapen gör han så gott han kan för att med alla medel hålla klimathotet levande, ofta tillsammans med FN:s gen sekr. Guterres. Hemska tider stundar ! Red zone !
  Men i sina kolumner i en finsk kvällstidning tonar Taalas ned alltsammans för en inhemsk publik : Inte så farligt, allt ordnar sig, en omställning som inte påverkar vardagslivet.
  ”Janus” var termen!

 18. Lasse

  #15 Lyssnar på pod med denne Hessler, ekonom med lösningen på världens koldioxidproblem.
  ”Vi inom EU kan visa resten av världen att vi kan strypa Koldioxidutsläppen genom handel med utsläppsrätter.”
  ”De som drabbas av dyr energi kan få kompensation.”
  ”när folk förstår kommer de att protestera” Ang inblandning av biobränsle.
  Han resonerar utifrån en ekonomisk verklighet och litar på att naturvetarna vet hur stor inverkan CO2 har. Vi har ett begränsat utrymme för våra utsläpp.
  Som icke ekonom så skulle jag vilja säga att vi inte har hur mycket pengar som helst. Men det har ju ekonomerna visat att vi kan få-det är aldrig brist på pengar!
  Det är alltid naturresurserna som saknas!
  Dagens gaspriser visar hur fel det kan gå!

 19. En annan

  Fast tänk hur tyst och lugnt det kan komma att bli! Inga bullriga byggen, inga dieseldrivna lastbilar och arbetsmaskiner, ej heller fler VK-verk som bullrar, En fantastisk framtid väntar, ja tom ljussmutsen kommer att försvinna, medborgare i storstäderna kan gå ut från sina utkylda bostadsrätter i vinternatten för att se alla vackra stjärnor…Lägg därtill alla som bullrar och dammar med olika järnprodukter som kräver tunga transporter.Helt klart en gyllene framtid väntar ( i alla fall för de välbeställda)

 20. Lars-Eric Bjerke

  #16 Sven M Nilsson
  ”Professor John Hassler, nationalekonomi vid Stockholms Universitet, Löven och hans minister Ynkeman säger att lösningen är att ”prissätta koldioxiden och motivera andra länder att följa EU:s exempel””. Är de fullständigt instängda i glashuset??
  De kan ju börja med att förankra det hos kineserna och sen kan de ta de andra av 3/4 av jordens befolkning.”

  Kineserna började sin utsläppshandel med koldioxid den 16 juli 2021.

  https://earth.org/china-launches-national-emissions-trade-scheme-as-worlds-largest-carbon-market/

 21. UffeB

  Kanske lite OT men ändå om planetens undergång.
  Har funderat lite beträffande förbrukning gällande el-bil kontra en genomsnittlig dieselbil. Om vi räknar med enlka siffror så har vi, enl. SVK, en förrukning av ca 2 kwh/mil för en elbil (då vi bor där vi gör så krävs ju att man kan värma upp kupen om man skall åka?) Därefter räknar vi in en modern dieselbil som drar 0.5 l/mil (i mitt fall har vi en dito som drar 0.4/mil)
  Räknar vi på ovanstående exempel så kan följande bekräftas:

  el-bil: 2kwh*elpriset = (SE4) 2*4 = 8 kr/mil (inkl. skatter och avgifter)
  dieselbil: (nu) 19 *0.5 = 9.5 kr/mil (skatter inkluderat)

  Defacto har jag enligt ovan inte på något sätt favoriserat beräkningarna då, framförallt, priser och omständigheter påverkar momentant. Hursomhelst anser jag mig inte tagit till anspråk några som helst överdrifter i denna uppställning (rätta mig om jag har fel).

  Slutsats:
  Enl. detta beräkningsexempel så framgår det faktiskt som om att det är så man kalkulerar priset i våra breänslepunpar. ! ?

  Det får ju inte vara billigare att köra en effektiv diesel/otto-motor !!!

 22. Lars Thorén

  Pinsamt okunnigt pladder på P1:s Klotet idag. Reträtten från klimathoten via forskarnas DN-artikel har tagit Klotet med överraskning tydligen eftersom de babblar om alla möjliga bortförklaringar från tidigare hysteri! Kanske trota sllt att nedtoningen från vissa alarmister ger ringar på vattnet:
  ” Trots klimatlöften från världens länder ökar den globala produktionen av fossila bränslen. Enligt en ny rapport planeras dubbelt så mycket kol, olja och gas än vad som är möjligt för att klara 1,5-gradersmålet.”

  https://sverigesradio.se/avsnitt/kol-olja-och-gas-fortsatter-oka-i-strid-med-klimatmalen

 23. UffeB

  #21 tillägg till inlägget.
  SE4 är ju långt i från beroende av fossila bränslen för den el som efordras, eller?

  Har sett Teslaägare med personig skylt som syftar till att de inte bidrar till C02-utsläpp ! (come’on man)

 24. Sven M Nilsson

  #20 Bjerke
  Men de skall fortsätta att bygga kolkraftverk och öka kolanvändningen till minst 2060. Så de räknar tydligen inte med någon större effekt av utsläppshandeln!
  ”motivera andra att följa EU´s exempel”. Det är ju enligt senaste rapporten att de kommer att öka CO2 utsläppen!

 25. Torbjörn

  #21 Uffe B
  Jag har både elbil och dieselbil
  Först vill jag gratulera till den låga bränsleförbrukningen som du har.

  Tyvärr drar min dieselbil (Audi A4 2013) 0,7l/mil vilket ger 13,30kr/mil medan min elbil drar 1,7kWh/mil och jag betalar 1,28kr/kWh i vårt elavtal, vilket ger en milkostnad på ca 2,20kr/mil
  Således sparar jag 11kr/mil genom att pendla med elbilen

  Att jag kör elbil har bara med ekonomin att göra, bryr mig inte om eventuella co2-utsläpp.
  Människans påverkan är alldeles för liten jämfört med naturens krafter

 26. Sven M Nilsson

  #21 UffeB

  Och så betalar vi skattebetatare 70 000.-. Med batteribyte efter 8 år (Volvo) och 1200 mil/år blir detta 7.- per mil!

 27. UffeB

  #25 Tack Torbjörn för ditt svar. Uppskattat.
  Jag räknar med ca 1.78kr/kwh (aug-sep) där jag bor. (inkl. allt)
  Våran ”snåldiesel” är en Mercedes CLA 200d som går otroligt snålt.

  Hursomhelst så om jag räknar om enl. tidigare så har jag svårt att få ihop ekonomin att satsa på en el-bil just för våra behov. Vi fick bidrag för att ”ställa om” i början av 90-talet till att investera i en kakelugn i våran 70-tals villa.
  Detta medförde att vi var tvugna att sänka våran huvudsäkring från 20 till 16A. Detta var helt politisktk korrekt just då. Hur vi skall göra nu om man skall bli tvungen att installera bil-laddare och dessutom, eventuellt, förbjudas att använda vanlig,traditionell björkved i kaminen?
  Kanske en Thailandsresa över Jul så man kan släcka hela huset för att ladda bilen 🙂

 28. Benny

  UffeB ”glömde” du inte det är betydligt högre pris för införskaffning av en batteribil vilket ju också måste räknas in i milkostnaden? Äldre billiga dieselbilar försöker ju regimen skatta bort så att folk inte ska få för sig att köpa en äldre dieselbil som skulle vara billig att äga utan skatterna och som helt skulle kullkasta ekonomin för en batteribil.

 29. Torbjörn

  #28 Benny
  Jämför gärna själv, jag har gjort läxan och kom fram till att det var billigare att köpa en beg elbil än en beg dieselbil. Köpte loss bilen då jag bytte arbetsplats och har inte ångrat mig än.
  Jämför du kostnaden för service, bromsbyten och skatt är samtliga högre för dieselbilen.
  Det jag sparat in på dessa kostnader kan jag använda när jag måste byta batteri.

 30. UffeB

  #28 – Absolut helt rätt.
  Kallas även ”Life Cycle Cost”
  Detta är inget som VKV-anhängarna vill veta av.

  Allt som måste subventioneras
  av skattepengar för att gå ihop ger mig en stark varning att nått är fel

 31. SvTs upprördhet kring att förnuftiga stater försöker påverka FNs diktat om att minska CO2-utsläppen radikalt är verkligen dråpligt. Alla vet att det bara är ett fåtal länder som har åtagit sig att minska på sina koldioxidutsläpp, däribland Sverige. Resten har haft ett undantag sedan start. Så att de flesta av världens utvecklingsländer inte vill minska utan snarare öka är knappast någon överraskning.

  Är de helt oinformerade på SvT /SR?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lackta-dokument-visar-lander-forsokte-paverka-fn-s-klimatrapport

 32. Torbjörn

  #30 Uffe
  ”Vi fick bidrag för att ”ställa om” i början av 90-talet”

  ”Allt som måste subventioneras
  av skattepengar för att gå ihop ger mig en stark varning att nått är fel”

  Vad är skillnaden?
  Jag betalade på 90-talet och fick tillbaka nu på 20-talet

 33. OT Det kan bli problem att ladda elbilarna när den sk gröna omställningen tar fart i Norrbotten. Ett nytt elkrävande företag är på väg att etablera sig i Norrbotten, troligtvis Luleå. Den gröna ( allt färgas numera grönt, utom den röda stoppfärgen) konstgödselanläggningen som det spanska företaget Fertiberia vill starta i Norrbotten. Ytterligare en produkt som ska framställas är grönt ammoniumnitrat. Anläggningen är oerhört energikrävande. Fertiberia ska tillverka sin egen vätgas och räknar med ett effektbehov på 600 MW vilket är exakt lika mycket som Hybritprojektet beräknas behöva. Alltså tillkommer ännu en aktör i kampen om elen, där överskottet i norr redan nu är övertecknad flera ggr om. El till att ladda elbilar kanske inte blir högprioriterat. Tur att man är van att ta sig fram på cykel utan elmotor. I slutändan så lär ju klimatet och vädret bli helt fantastiskt.

 34. L

  Blir det en ny regering nästa år så kanske vi tillbak till dieselbilen som som är bäst för naturen. Då är ju frågan vad gör vi med alla el-bilar. Blir det som med gasbilen, svårt att bli av med.

 35. Torbjörn

  #34 L
  Tyvärr hjälper det nog inte med ett regeringsskifte.

  Visserligen kan bensin och diesel bli billigare, men alla partier utom möjligen SD vill ställa om till el.

  Det som eventuellt kan ske är att kärnkraft åter kan komma att bli aktuellt att bygga, för att komma bort från svängningarna på elmarknaden.

  ”Allting ska gå med elektricitet
  Pop-pop-pop opp i topp pop
  Det känns som man var på en annan planet
  Pop opp i topp pop”

 36. tty

  #31

  ”Flera länder vill ändra slutsatser om fossila bränslen som dras i FN:s kommande klimatrapport. ”

  Helt obetalbar kommentar. Tydligen är SVT helt omedvetna om att IPCC är ett politiskt organ och att SPM alltid tas fram genom förhandlingar mellan de inblandade länderna.

 37. Ivar Andersson

  Var femte ny bil är en elbil i EU. Hälften rena elbilar och hälften laddhybrider. Men 80% av de nya bilarna drivs av diesel- eller bensinmotor trots subventionerna till elbilar.
  Om nio år ska alla diesel- och bensinbilar i Sverige skrotas när bensin och diesel inte får säljas längre enligt ena regeringspartiet.
  https://affarsliv.com/artikel/lwpz6qwr