Höga elpriser – det nya normala

Ingen har väl undgått att vi haft löjligt höga elpriser i höst och då framför allt i södra Sverige. Skillnaden i pris mellan södra och norra Sverige har aldrig varit så stort som nu och det finns flera orsaker till att vi nu befinner oss i detta läge. Vi kan naturligtvis peka på att Ringhals 1 och 2 stängdes ner i vintras och att den oberäkneliga vindkraften inte levt upp till förhoppningar (tänk vad underligt, de är beroende på om det blåser), men det finns någonting annat som är en stor orsak till att situationen är det nya normala.

svk

Bilden ovan är hämtad från Svenska Kraftnäts kontrollrum där man kan se hur elproduktionen och hur flödet ser ut mellan de olika elområden. Vi ser hur priset i norra Sverige ligger på 20 euro/MWh (vilket motsvarar ca 20 öre per kWh) medan man i södra Sverige ligger på 95 euro/MWh. Orsaken till dessa prisskillnader är naturligtvis att vi i de olika områdena har olika balans mellan tillgång och efterfrågan. I norra Sverige har vi en stor produktion av kraft, vatten och vind, och få konsumenter medan man i södra Sverige har den omvända situationen. Situationen har naturligtvis inte blivit bättre av att vi släkte ner Ringhals 1 och 2 i vintars och Oskarshamn 1 och 2 för några år sedan. När priset stiger i södra Sverige så lönar det sig att dra igång oljekraftverket i Karlshamn och frågan är väl hur länge det kommer dröja innan Öresundsverket åter börja producera.

Det vi skall titta på är idag är däremot inte produktionen utan de blåa pilarna på kartan ovan. Vi ser hur elen transporteras från energirika norr till konsumenterna i söder. Dessa ledningar är dock inte hur kraftiga som helst och flödet som visas idag är nära gränsen för vad de klarar av.  I Sverige har vi sett en del nyhetsartiklar under åren som tar upp bristen på transport inom landet och den så kallade Sydvästlänken har väl varit mest på tapeten då den ständigt försenats. När Svenska Kraftnät sent omsider bygger ut kapaciteten från norr till söder så kommer vi se en viss lindring av problematiken men det finns någonting annat som gör att vi inte kommer se något slut på dessa elpriser inom överskådlig framtid.

Vi är en del av Europa

Elektricitet är som mycket annat en handelsvara men har länge köpts och sålts i ett väldigt begränsat område. Möjligheten att köpa upp elektricitet på en marknad och likt olja transportera den till en annan marknad är högst begränsad. Handeln mellan olika marknader har varit mycket liten eftersom de länkar som förbinder geografiskt skilda områden varit högst begränsade. Tar man en titt på kartan nedan ser man att Sverige inom rikets gränser är är relativt väl förbundet men börjar vi räkna förbindelserna mellan länderna så finns det kanske en del att önska. Bilden är dock hur det ser ut idag och hade vi titta på samma bild för tjugo år sedan hade vi sett hur antalet förbindelser har ökat rätt dramatiskt.

karta transmissionsnatet webben sida

Vi kan lista några länkar som förbinder södra Sverige med kontinenten.

 • Baltic cable : förbindelse mellan Sverige och Tyskland, i drift 1994, kapacitet 600 MW
 • Swe-Pol Link : förbindelse mellan Sverige och Polen, sattes i drift 2000, kapacitet 600 MW
 • NordBalt : förbindelse mellan Sverige och Litauen, sattes i drift 2016, kapacitet 700 MW.
 • Hansa Power Bridge: planerad förbindelse mellan Sverige och Tyskland, kapacitet 700 MW

Länkarna mellan Sverige och Danmark är från sextiotalet även om de på senare år har moderniserat. Vi har även Fennoskand som går till Finland och som byggdes ut till totalt 1300MW 2012. Av förbindelserna från Norge till kontinenten är dock en del av ett betydligt senare datum:

 • Skagerrakk : förbindelse mellan Norge och Danmark, utbyggd i om gångar senast 2014, kapacitet totalt 1700 MW
 • NordNed : förbindelse mellan Norge och Nederländerna, i drift 2008, kapacitet 700 MW
 • North Sea Link : förbindelse mellan Norge och Storbritannien, i drift oktober 2021, kapacitet 1400 MW
 • Nord.Link : förbindelse mellan Norge och Tyskland, i drift våren 2021, kapacitet 1400 MW
 • NorthConnect : planerad förbindelse mellan Norge och Skottland, kapacitet 1400 MW

De tre senaste har verkligen vänt upp och ner på marknaden. Södra Norge som traditionellt sett varit ett område med låga elpriser ser nu hur priserna drar iväg så mycket att norska staten går in med stöd till drabbade elkunder.

En marknad som fungerar

Vad är det som händer när två marknadsområden förbinds med en elkabel – vi kommer naturligtvis att se ett flöde från det område där elen är billig till områden där den inbringar ett högre pris. Det är väl för systemet i helhet någonting positivt eftersom produkter kommer till användning där de uppskattas som mest ( vi får ta på oss den marknadsliberala mössan nu). För den enskilde konsumenten så är fördelarna inte direkt uppenbar, det är väl en sak om man bor i norra Tyskland och ser en liten nedgång i priset på el men konsumenten i södra Sverige kommer se priset rusa. Finns det ledig kapacitet i länkarna så finns det inget skäl i världen som skulle få en producent i södra Sverige att sälja sin produkt billigare än vad marknadsvärdet är i norra Tyskland. Förändringen i Tyskland är alltså beroende av hur mycket el som verkligen strömmar genom kablarna medan konsumenten i södra Sverige ser priset rusa så länge det finns ledig kapacitet (egentligen oavsett om någonting exporteras eller ej).

Det vi ser är en fungerande marknad där priset sätts efter efterfrågan inte bara i närområdet utan efter priset i förbundna områden. Visst kostar det att transportera varor, och el är inget undantag, men så länge det finns ledig kapacitet i transporten så är kostnaderna låga. De nya norska kablarna är fortfarande i uppstartsfas; när dessa når full kapacitet så kan vi hälsa hem till billig norsk el. Södra Norge kommer har priser som liknar de i Storbritannien och vi kommer nog se hur svensk el flödar mot Norge för att säljas där istället för att transporteras till Skåne.

Det är så nära till Köpenhamn

När jag bodde i Skåne för många år sedan så ville man gärna beskriva fördelarna med Sveriges sydligaste landskap med att det var så nära till Köpenhamn och kontinenten. Denna närhet till kontinenten är nu Skånes akilleshäl. Länkarna mellan Skandinavien och kontinenten kommer inte att bli färre de närmaste åren och man får nog vänja sig vid de kontinentala priserna på el. Inte ens om man startade upp Barsebäck på nytt skulle situationen förändras, så länge det finns ledig kapacitet i länkarna söder ut så kommer man ha kontinentala priser. Det är först när kapaciteten slår i taket som priserna pressas ner som vi kan återgå till det ”normala” …. om nu det normala var speciellt normalt?

Skånes hopp står till en förändring av energipolitiken i Tyskland och det kanske inte är någonting som man skall hålla andan under tiden man väntar på. Det kan naturligtvis komma en helomvändning och när den kommer så kommer alla, likt Berlinmurens fall, vara överens om att det var ofrånkomligt, det är dock svårt att idag sia om hur länge vi måste vänta på lappkastet. Det skall vi dock inte gå och oroa oss över nu utan istället glädjas åt att svensk natur förstörs genom att det byggs vindkraftverk som förser Tyskland med ”grön el” … när skall miljörörelsen vakna?

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mario

  Lättare att räkna hem investeringar i ny kärnkraft med högre priser.

 2. Håkan

  Johan Montelius, bra analys. Men om jag tar på mig den marknadsliberala mössan på riktigt så kommer jag till slutsatsen att det inte går att säga att marknaden fungerar så länge som det inte finns någon fri etableringsrätt för ny produktion på den här marknaden. Det har inte gått att starta verk för vattenkraft, kärnkraft eller värmekraft på den här marknaden.

 3. pa

  EU, Elzoner, Elbörs – olika steg i splittringen av det som en gång var Sverige.

 4. Lars Thorén

  Enda hoppet är väl ett varmare klimat : )

 5. #2 Håkan

  Det är så sant som sagt. Det finns naturligtvis en massa regler som styr vem som kan ge sig in som producent. Att man inte kan bygga en kraftverksdam hur som helst är väl dock rätt rimligt och det samma gäller ju även vindkraft som påverkar en stor omgivning.

  Reglerna för kärnkraft är dock i min mening en onödig kvarnsten. De enda platserna som vi idag enligt lag får bygga reaktorer är vid de befintliga anläggningarna. Lägg därtill en säkerhetsnivå som i det närmaste är absurd och en tillståndsprocess som kostar miljarder innan man kan sätta en spade i marken så förstår man varför vi är där vi är.

 6. SvK uppdaterade Kontrollrummets karta i förrgår och har nu med förbindelsen till GB.

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

 7. Evert+Andersson

  Det här skrev vi i ”En kärnkraftbetraktelse ”
  https://klimatupplysningen.se/en-karnkraftsbetraktelse/

  Dåvarande generaldirektören för Vattenfall suckade över naturvännernas otålighet. ”Bortsett från att vi beskylls för att helt sakna intresse för naturvård och kulturella frågor sägs det att vi är räddhågade och tekniskt efterblivna, då vi inte omedelbart vill slå igen vattenkraftutbyggandet och koncentrera oss på atomkraft, som de flesta tror är så lätt och blir så billigt.”

  Tänk om naturvännerna vore lika på hugget mot vindkrafteländet. Som dessutom är odugligt som baseffekt. Den nyttan finns ju i alla fall med vattenkraft.

 8. Ulf

  Tja är det så här det fungerar verkligen? Försökt utröna detta själv, men det är rätt otydligt. https://el.se/nord-pool

  Oavsett så är det här inte marknadsekonomi. Snarare ett exempel i så fall på ytterligare en misslyckad blandning av planekonomi och marknadsekonomi där politiker lekar marknad på en liten del av planekonomin.
  Ungefär som när man skyller på marknadsekonomi inom sjukvård, skola och omsorg. När det egentligen handlar om systemfel i det politiska bygget.

 9. Ulf

  OT

  För övrigt kommer det ett program på SVT om mellanskarven och sälen i Östersjön.

  Tycker det är intressant eftersom frågan starkt påminner om klimatfrågan.
  Länge har en viss typ av organisationer och individer haft svårt att erkänna problemet. Allt är ”människans fel”. Den bärande slogan i klimathotet.
  Eftersom frågorna har så starka beröringspunkter så ska det bli intressant att se.

  Blir detta ett riktigt journalistiskt reportage med avslöjande av dessa organisationers dravel? Eller blir det ett förljuget program om ”människans fel”.
  Parallellerna till klimatförändringsdebatten är stora.

 10. Lasse

  Tack Johan för denna klargörande artikel.
  Det enda som kan förändra smittan från kontinentens elpriser är ett ankare, välplacerat över lämplig länk. 😉
  Vindberoendet är stort.
  Vattenfall redovisade ökande intäkter men samtidigt var elprisförtjänsten låg eftersom de har långtidssäkrat sin produktion.
  https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2021/forsta-nio-manaderna-2021-stabilt-resultat-i-turbulent-marknad

 11. Ivar Andersson

  När vindkraften underpresterar blir elpriset högt. När vindkraften överpresterar blir elpriset lågt och ibland negativt. Löfven skyllde på högt gaspris men glömde att nämna att högt gaspris beror på att vindkraften underpresterar.
  Sverige har avvecklat 6 kärnkraftsreaktorer med effekt över 4000 MW vilket har påverkat elpriset i SE3 och SE4. Om Stockholmsområdet skulle vara SE5 med samma elpriser som SE4 så hade energipolitiken sett annorlunda ut.

 12. Lars Thorén

  Stabil och säker och ren kärnkraft enligt EU. Stefan Löfven har anmälts till Konstitutionsutskottet för sin vägran att följa EU-nämndens beslut att Sverige ska stödja klassningen av kärnkraft. Så här sa han för 10 år sedan.
  https://vimeo.com/511915204

 13. Håkan Bergman

  Apropå NorthConnect.
  ”In March 2020, the Norwegian Government placed the NorthConnect project on hold pending studies on the new UK (north of England) and German interconnectors.”
  Så den får nog anses som rökt för överskådlig tid.

  Öresundsverket ska vi nog inte hoppas på.
  https://www.energi.se/artiklar/2021/september-2021/darfor-gar-oresundsverket-pa-export-trots-effektutmaningen/

 14. pekke

  Vi borde kapa kablarna till Danmark och tvinga dessa att köra mera värmekraft när vinden mojnar där.

  OT.
  Alla har väl läst historien om miljöaktivisten på Gotlands Länsstyrelse ?

  https://cornucopia.cornubot.se/2021/10/svd-aktiv-miljopartist-vid.html

  När aktivister på myndigheter får göra vad de vill utan ansvar så är det nog dax att låta landet falla…

 15. Roland Salomonsson

  Nu när kärnkraften i S Sverige borde vara lönsam igen, så finns ingen anledning att inte omstarta de stängda reaktorerna. Eller . . .

  Var nedstängningen något helt annat än en lönsamhetsfråga?

 16. Sista meningen är klockren och borde sättas inom glas och ram och ges som gåva till de som ansvarar för vår elförsörjning. Som villkor för gåvan skulle man få svara på om meningen är på fullt allvar eller ironisk. Vågar man gissa på 50/50 eller är det värre än så.

 17. Lars Cornell

  Roland #14
  Det framgick rätt tydligt i den tidiga debatten att vindlobbyn arbetade för högre priser så att vindkraften skulle bli lönsam. Det är sannolikt huvudskälet till att kärnkraften stängdes.

  Det som behövs är inte mer kablar, det finns inte så mycket att transportera när det finns behov att transportera.
  Det som behövs är mer produktion när det inte blåser på de platser där det inte blåser.

  Att transportera el är dyrt. Det är bättre att lägga de pengarna på produktion.

 18. Johan Montelius

  #12 Håkan Bergman

  Öresundsverket är nog kört och blir det en kall vinter så kommer nog en del ställa sig frågan vad det är som händer.

  Det enda glädjande med att verket monteras ner är att det tar bort en skorsten från inflygningen till en ny flygplats som jag skissade på för några år sedan 🙂

  https://liteperspektiv.blogspot.com/2015/08/malmo-lufthamn-vad-vantar-vi-pa.html

 19. Nej, någon fri marknad är inte denna politiskt konstruerade ”marknad”. Som redan påpekats så är en fri etableringsrätt nödvändig för det. Att det krävs regler gör ju att det uppstår en konkurrens mellan olika länders regelverk, vilket kan vara bra om det t.ex. visar sig att våra regler för kärnkraft är överdrivna tack vare ingreppen från MP och att dessa då måste bantas eller att reglerna för vindkraft är för svaga (vi lever t.ex. inte upp till EUs maskindirektiv med regeringens goda minne).

  Å andra sidan så kanske man skall tänka lite mer på nationell säkerhet och se till att landet har en säkrad eltillgång. Och då får man helt enkelt klippa av en och annan ledning …

 20. Lasse

  Bankeryd- Hurva invigd idag.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/har-slutar-sydvastlanken

  Få se om det blir någon skillnad?

 21. Johan Montelius

  #19 Lasse

  Min gissning är att den enda skillnaden är att SE3 dvs mellan-Sverige, kommer att få högre priser 🙁

 22. Håkan Bergman

  Johan Montelius #18
  Jag tror att gasturbinerna blir kvar, gissar att det kan bli problem med inflygningen om dom råkar blåsa på för fullt.
  Idag har jag lagt in lite grafer för elproduktionen på
  https://sprayhattas.crabdance.com/

 23. Björn

  Elmarknaden är en sak och strategiskt tänkande kring elenergiförsörjning en annan sak. Marknadens aktörer är bäst på att skapa produkter och sälja dessa, men marknaden har också nationella lagar, regler och gränser att ta hänsyn till. Staten har ett strategiskt ansvar för att det finns kontinuitet i elproduktionen året runt. Man kan här se att staten har kortslutit marknaden genom sin inblandning i driften av kärnkraften, detta genom att statligt ägda Vattenfall AB har stängt ned reaktorerna Ringhals 1-2, tillsammans 1786 MW eleffekt. Regeringen skyller på ägarna till nedstängningen, men Vattenfall AB är ju huvudägare här och samtidigt regeringens förlängda arm. Även den marknadsmässiga snedvridningen i drift och anläggning av vindkraften är påverkad av Vattenfall och därmed kan inte regeringen frånta sig ansvaret för den negativa utvecklingen på energiområdet. Hela marknadsplanen är snedvriden genom regeringens och Vattenfalls agerande.

  Inte undra på att priserna på energi skenar när statens misshushållning överröstar den fria marknadens erfarenhet. Ingenting av det som vi nu ser på energimarknaden är frukten av en noga genomtänkt strategi där en fri marknad kan agera, utan är resultatet av ett inkompetent politiskt idealtänkande utan verklighetsförankring. I detta avseende handlar det om statskapitalism av sämsta sort.

 24. Istvan

  Sverige har planerat 16, och byggt färdigt 12 st. kärnkraft enheter på ca. 15 års tid. Banbrytande ny teknik på sin tid. Det blev världens bästa aggregat. Det kan vi verkligen skryta med.
  Vi hade rikligt med stabil och billig elkraft. Vi har t.o.m. börjat värma våra hus med el, som är ju en stor slöseri med den ädlaste formen av energi. Som det stå i min gamla lärobok i värmelära.
  Vad är det som säger att vi idag inte kunde bygga nya aggregat, bättre, billigare och snabbare än vad vi klarade på 70-talet? Som vi ju klarar med alla andra industriprodukter.
  Svaret är naturligtvis politiken!
  Alla tjänar på höjningen av el priset, läser jag häromdagen. Dvs staten och de privata aktörerna bildar kartell. Ingen är intresserad av att hålla priserna nere.
  Ett förräderi mot folket.
  Det finns länder där man är mera måna om folkets dagliga behov och man klarar att hålla elpriset mycket lägre.

 25. BD-Nille

  #24 Istvan

  Håller med om det mesta.. Men inte om följande:

  ”Vi har t.o.m. börjat värma våra hus med el, som är ju en stor slöseri med den ädlaste formen av energi.”

  Vad är det för fel med att värma hus med el? El är landsbygdens Fjärrvärme, oavsett det är värmepumpar eller direktverkande el.

  Direktverkande el i småhus är energi- och kostnadseffektivt. Låg investeringskostnad, hög verkningsgrad, ingen risk för vattenläckage, ingen elhärd/förbränning och skorsten i huset som kan orsaka brand.

  Det ovan sagda gäller dock bara om man kan lita på ett stabilt och långsiktigt elkraftsystem. Det är inte längre självklart.

  För några år sedan kastade jag ut vedpannan och bytte till värmepump, ytjordvärme i åkern.

  Men nu närmar sig Sveriges och Europas elförsörjning ett sammanbrott.

  Rejält diesel-elverk med farmartank är en tänkbar lösning för att driva jordvärmepump många veckor.

  Men långsiktigt, får jag nog överväga vedpanna igen. Ny ved växer till medan jag eldar ur buffertlagret av ved. Som dock kräver massa tid vår och sommar, för att skapa…

  Hmm. Är detta framtiden? Spendera sommarhalvåret till att planera och arbeta för att klara värmen under vintern?

 26. BD-Nille

  Tack Johan för ytterligare inlägg som manar till eftertanke.

  Principiellt är ett stort kraftsystem stabilare än en litet. Det finns fördelar med det Nordiska Synkrona systemet. Sverige-Norge-Finland och Själland.

  Faller O3 (Oskarshamn 3) bort med 1400 MW, så rasar frekvensen i systemet.

  Svängmassan/Intertian enbart i Sverige klarar inte ett sådant bortfall av produktion. Förbindelserna med svängmassa i grannländerna i Norden gör att vi kan ha så stora generatorer som O3 i Sverige. Främst Norge hjälper oss därvidlag.

  Likströmsförbindelserna med det europeiska synkronområdet tillför ingen svängmassa/inertia till Norden. De tillför ingen stabilitet.

  Dessa förbindelser är i praktiken främst till för att avtappa elkraft ur det Nordiska kraftsystemet, höja elpriset där och sänka det i Europa.

  Hela Norden är nu ett underskottsområde vad gäller effektbehov vid topplast vintertid.

  Västeuropas vindkraft och solceller ger föga nytta när midvinterns köldhögtryck tar Europa och Norden i sitt grepp, det blåser inte och det är mörkt.

  Sverige får då hoppas på import av kolkraft från Polen via Swe-Pol Link, Möjligen kan även Nord-balt till Litauen äntligen vända riktning mot Sverige, men det är tveksamt.

  Sammantaget ser det mörkt ut för Sveriges elförsörjning, om det blir riktigt kallt.

 27. BD-Nille, jo, jag har också slängt ut vedvärmen. För dyr. Men längtar efter doften från ved och rök, ljudet, strålningsvärmen och ljuset. Har istället utspridd 50 kw jordvärme och ska i morgon ut och reparera jordslangar som hamnat för högt. Grävmaskin, 200 l bioetanol, 40 mm slang, raka kopplingar, rundpumpning och avluftning. Jag tycker att jordvärmen (bergvärmen) ännu är underskattad. Med försiktiga ta 3 kw och betala för en är den väldigt svår att slå här uppe i kylan.
  Om elpriset, vi (område 1) lever väl säkert i några år till. Prognosen för närmsta 12 månaderna är ca 40 öre och så har vi Olkiluoto 1600 mw på gång. Stänger kanske en del av den finska efterfrågan.

 28. Istvan

  BD-Nille
  Att värma ett rum kan vi använda kodynga , vedpinne, kol etc. Allt brännbart. Som jag vill kalla oädla energibärare.
  Eller använda spillvärme från diverse industri processer t.ex när vi eldar en ångpanna för att generera elkraft. Oavsett om vi eldar pannan med kol, gas eller atomer så får vi ut bara en mindre del i form av högvärdig elenergi. Resten blir spillvärme. Därför är det principiellt lyx och slöseri att använda el till att värma bostäder. Till skillnad från andra ändamål som är omöjliga utan el. Elektronik, driva elmotorer, belysning, smältugnar, svetsning mm mm.
  Självklart att elen är bekvämare och renare än oljan att elda med. Därför slog det igenom när vi fick billig el tack vare kärnkraften. Vi hade helt enkelt råd, kunnat unna oss lyxen.
  Genombrottet för elvärme i bostäder kom parallellt med utbyggnad av kärnkraften. Vi fick en billig kraftkälla.
  Tills politisk enfald och klåfingrighet har fördärvat detta.

 29. BD-Nille

  #28 Istvan
  Jo, spillvärme/fjärrvärme är utmärkt i städerna men det fungerar inte på landsbygden.

  Elvärme (direkt eller via värmepump) är välstånd. Att elda kodynga, vedpinnar, kol etc för att värma ett rum är U-land.

 30. Lasse

  Ni som försöker förstå varför vi drabbats av höga elpriser bör ha denna kurva i åtanke:
  https://www.profinance.ru/chart/nickel/?s=GasEU&p=R2FzRVUjMiMxIzcxMCMzNzAjNyMw

  Kanske har Putins löfte om full gas efter den 8 november bäring på priset som har halverats på kort tid.
  120 i toppen till 66 idag.
  https://www.rt.com/business/538842-europe-gas-russia-supply-ease/

  Ps Konflikt handlar om kolkraft i Kina: https://sverigesradio.se/avsnitt/kinas-smutsiga-karlek-till-kol

  Förr eldade de direkt i hemmen nu får de in energin som el!
  Utveckling som bör hyllas!

 31. Lasse

  LÄGG UT LÄGG UT:
  https://notrickszone.com/2021/10/29/reemergence-of-energy-sanity-europe-now-considers-nuclear-natural-gas-as-sustainable/

  Tack Putin för denna lektion i sårbarhet och ett nyktrare el-ände.

 32. Istvan

  BD-Nille
  Du sätter likhetstecken mellan direkt el och värmepump.
  All min tjat härovan går ut på att visa elenergins överlägsenhet. Ett av det bästa beviset för detta är just värmepumpen. Det är en teknisk revolutionen som skiljer den från direkt el. Här bränner man inte dyrbar el i ett motstånd för att skapa värme, utan man hämtar värmen utifrån och pumpar upp den till en behagligare temperatur.
  Enligt termodynamikens grymma lagar går inte värme från en kallare nivå till en varmare helt av sig själv. Vi måste hjälpa till. Fläkten och pumpen drar el, men värmetransporten ger oss 3-4 ggr mera jämfört med direktel.
  Vi bör alltså använda elenergi med förstånd.

 33. Adepten

  #31 Lasse
  Ytterligare info vart EU är på väg! Lovar gott får man hoppas 🙂
  https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-countries-ramp-up-pressure-to-grant-nuclear-a-green-investment-label/

 34. Thorleif

  Vad håller Putin på med frågar….. ?

  https://cornucopia.cornubot.se/2021/11/ryssland-uppges-slutat-leverera-gas.html?m=1