Spelet om de fossila bränslena

Detta politiska spel har sin historia i FN/Rockefellers kulisser långt innan FN officiellt och via klimatkonventionen i förtäckta ordalag förklarade krig mot de fossila bränslena 1992, (länk 1).

Angela Merkel, har sedan dess varit en av storspelarna och berättelsen om hennes betydelse för Tysklands och Europas öde är omfattande, men mycket återstår att gräva fram och belysa. Den republikanske skribenten Stephen Moore har till exempel i Washington Examiner bidragit med en intressant artikeln. Kort sagt anser han att varje avgörande beslut Angela Merkel fattade gjorde världen farligare, mindre fri och mindre framgångsrik och att hon var för Tyskland vad Joe Biden nu håller på att bli för USA – ett deprimerande misslyckande, (länk 2).

Vi får inte heller glömma Gro Harlem Brundtland. Hon är liksom Merkel akademiskt skolad. Den skolningen innebär att man, utgående från sina förutsättningar, har eget ansvar för att visa vetenskaplig hederlighet. Brundtland var för en tid Norges statsminister och fick så småningom en central plats i FNs maktsfär. Bland mycket annat ledde hon arbetet med rapporten Vår gemensamma framtid (Our common future, 1983 – 1987) inför FN:s konferens om miljö och utveckling (1992). Vid den konferensen spikade världens politiska toppar klimatkonventionen, även om få då kunde inse vad de lotsade in sina länder i. Naturvårdsverket skriver idag att denna konvention är ”ett ramverk för åtgärder för att begränsa klimatförändringarna”.

¤¤¤

Allteftersom den fria klimatvetenskapen har utvecklats har behovet att ”begränsa klimatförändringarna” blivit alltmer ifrågasatt.

Klimatet har ständigt förändrats och de förändringar som skett sedan Lilla Istiden bör vi vara tacksamma för. Tidigare förändringar är det svårt att beskylla mänskligheten för och det är långt ifrån klarlagt hur stor del av de nutida klimatförändringarna, som beror på att människan återvinner energin i de fossila bränslena och samtidigt frigör CO2.

Paleoklimatologin har visat att jordens växtlighet lever på svältgränsen på grund av den nutida atmosfärens låga CO2-halter.

CO2 07

Vetenskapen har även avslöjat att jorden börjat grönska som aldrig förr – i mannaminne. Ju mer av de fossila bränslenas energiinnehåll som återvinns desto mer utsläpp av CO2 och därmed grönska, lär det bli globalt. I det perspektivet finns det verkligen ingen anledning att försöka begränsa ”klimatförändringarna”.

Dessutom avtar koldioxidens värmande effekt logaritmiskt och blir med ökande halter alltmer försumbar.

logarithmic 1 klimatkansligheten

Detta sammantaget innebär att det från ett vetenskapligt perspektiv är svårt att förstå FNs krig mot de fossila bränslena och dess biprodukt, koldioxid.

¤¤¤

EUs politiska ledning har dock aningslöst blundat för den fria vetenskapen och vad den förmedlat. Den valde istället FN-spåret med klimathotet och lotsade in oss i ”Den Gröna Omställningen”. Detta experiment har nu utvärderats och vi har serverats en försmak av vad Net Zero skulle innebära:

https://www.thegwpf.org/publications/europes-green-experiment/

EUs Grona Experiment

Rapporten presenterades på KU (länk 3) och diskuterades vidare i Evert Anderssons och Mats Kälvemarks inlägg:

Klimatexperimentet har satt EU på ett sluttande plan – Klimatupplysningen, (länk 4).

¤¤¤

Experimentet med ”Den Gröna Omställningen” har visat hur feltänkt denna omställning är, men EUs ledning tycks inte ha lärt sig något. Kapitel 14 (från sid. 45 och framåt) i rapporten ovan beskriver hur EU-kommissionen pådyvlat oss alla en klimatlag. Den förda politiken enligt den ska fortsätta och inte nog med det, den anses ge utrymme för en ekonomisk transmission, en ekonomisk omställning.

En Ekonomiskt Omställning! Ligger tanken på en sådan dold redan i rubriken ”Our common future”? Tankarna går i varje fall till vad Christiana Figueres meddelade inför Pariskonferensen 2015.

“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution. That will not happen overnight and it will not happen at a single conference on climate change, be it COP 15, 21, 40 – you choose the number. It just does not occur like that. It is a process, because of the depth of the transformation.”

Figueres: First time the world economy is transformed intentionally – Iowa Climate Science Education

Läser man Jacob Nordangårds ”En Klimatsmart historia” (länk 1) än en gång, nu bland annat i ljuset av experimentet med ”Den gröna Omställningen” och den nya så kallade ”klimatlagen ” ligger det nära till hands att än en gång ställa frågorna – vad är egentligen syftet med klimatkonventionen och hur kan ”klimatet” fara illa av att CO2-halten lite försiktigt börjat återställas?

¤¤¤

Men hur har allt detta kunnat ske utan protester och en upplyst debatt?

I ett tal från 2007 hävdade FN-experten, knappast akademikern, Brundtland att det var irresponsibile, reckless and immoral, det vill säga oansvarigt, vårdslöst och omoraliskt att ifrågasätta allvaret i frågan om klimatförändringar, tiden för diagnos var över, det var dags att agera. Samma visa har övriga ”klimatexperter”, som expresident Obama, Al Gore, påven och alla våra inhemska småpåvar inklusive media sedan trallat vidare på oavsett om de haft någon större insikt i frågan eller inte. Det politiskt korrekta narrativet om att science is settled har med medias goda vilja fått råda.

¤¤¤

Men, vad gör de fossila bränslena för oss?

2016 levererade Dr Matt Ridley årets föreläsning på GWPF, återigen GWPF. Han valde rubriken Global Warming versus Global Greening.

Sist i föreläsningen ställde han med viss glimt i ögat och hänvisning till Monte Python den allvarliga frågan, Vad har de fossila bränslena gjort för oss?

Han svarade, förutom att ha gett oss grönska motsvarande en hel kontinent och sett till att vi inte behöver laga mat över öppen eld, vars rök enligt WHO dödar över 3 miljoner människor varje år, har de undanröjt behovet att samla ved i skogen och på så sätt minskat utarmning av ekosystem.

Matt Ridley fortsätter, vad mer har de fossila bränslena gjort för oss? Han svarar de möjliggör el och bidrar på så sätt till att öka läskunnighet och utbildning och att vi kan bygga effektiva kylskåp för mat och vacciner. De fossila bränslena hjälper elever att ta sig till skolan och de krävs för industriell produktion av växtnäring, som ökar skördarna och minskar hungern på jorden och i förlängningen sparar marker till naturen själv.

Ja, men frånsett detta med att minska svälten, möjliggöra att barn kommer till skolan, kyla vacciner, främja läskunnigheten, minska trycket på skogen, reducera föroreningar inomhus och skapa 14% mer vegetation – bortsett från allt detta vad gör de fossila bränslena för oss?

Ridley svarar med Alex Epsteins ord:

Fossil fuels don´t take a safe climate and make it dangerous,

they take a dangerous climate make it safe”.

¤¤¤

moral case for fossil fuels

Alex Epstein gav för några år sedan ut ”The Moral Case for Fossil Fuel”. Hans budskap där kan sammanfattas i frågan ”Vad händer om vi inte får eller har tillgång till de fossila bränslena”. Boken gav övertygande svar och nu har dessutom EU med stöd av FNs klimatkonvention genomfört ”Det Gröna Experimentet” och vi kan vara än mer säkra på svaret, civilisationen behöver de fossila bränslena. I det politiska fulspelet kring de fossila bränslena fick boken ingen plats i den svenska debatten förutom här på KU, men den fick varmt välkomnade på andra håll.

Alex Epstein nu har följt upp och fördjupat frågan om de fossila bränslena i ”FOSSIL FUTURE Why Global Human Flourishing Requires More Oil, Coal, and Natural Gas – Not Less”.

fossil Future

Vi måste stå emot FNs politiska krig med klimatkonventionen, UNFCCC/IPCC/SPM och allsköns klimatlagar som vapen, civilisationen vilar på de fossila bränslena.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

 1. Rockefeller – en klimatsmart historia – Klimatupplysningen
 2. How Angela Merkel’s green agenda caused the economic collapse of Germany | Washington Examiner
 3. Europas gröna experiment – ett ensidigt och kostsamt politiskt misslyckande – Klimatupplysningen
 4. Klimatexperimentet har satt EU på ett sluttande plan – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack Ann för en bra sammanfattning av det virus som angripit västvärldens politruker och politiskt korrekta mediahus.

 2. Bim

  Tack! åter igen Ann.
  Att gräva i historien ger väldigt tydliga svar om vad som hänt på grund av felaktiga dogmer inom politiken .
  Det är där vi har facit. Det är Du väldigt bra på, Tack!

  Vad jag som entreprenör sedan 24 års åldern ofta tänker på. Varför lär politiker sig inget av sina misstag.
  Jag fick ögonblickligen räkningen på bordet för mina misstag och var tvungen att betala. Det betraktade jag som helt okej. Det är så det skall vara .

  Politiker får ju också en räkning på bordet som de omedelbart skickade vidare till skattebetalarna.
  Däri ligger felet.
  Vi skattebetalare skall vägra betala för andras misstag.
  Det innebär att tjänstemannaansvaret måste återupprättas.
  Jag såg debatten mellan Elsa Widding och Lorenz Tovat.
  En skrämmande upplevelse. Lorenz lyssnar inte ett smack på motståndaren som verkligen har kunskapen i ämnet.
  Ideliga lögnaktiga påhopp på Elsa från honom.
  Elsa tröttnade på uppvisningen i dumhet som han beskyllde Elsa för. Verkar meningslöst att debattera med honom som inte ens kan räkna, tyckte hon med all rätt.
  Klimathotet är en religion, och religioner kan bära iväg helt irrationellt. Helt utan spärrar.

  Att blanda religion med politik är en dödsfälla.
  Låt oss ändra på det den 11 September.

 3. Ivar Andersson

  Helgens regn avslöjade att samhället inte är hållbart med vattenfyllda källare och smärre översvämningar som resultat. Regnvattnet hade ingenstans att ta vägen. Om det beror på felaktigt dimensionerade ledningar eller bristande underhåll kan jag inte avgöra.

 4. Roland Salomonsson

  #2:
  Observera! Blandas religion med politik, SÅ HAR VI ISLAMSK IDEOLOGI!

  D v s då är det tillåtet att avrätta sina meningsmotståndare eller på annat sätt tysta dem.

 5. Tack Ann
  Scenen ur life of Brian, What have they giving us in return, är en klassiker:
  https://www.youtube.com/watch?v=Qc7HmhrgTuQ

  Merkel, denna figur, uppväxt i DDR.

  Nu har jag inte varit i DDR men fått en rejäl inblick ändå. Min Tyskalärarinna på gymnasiet var fanatisk DDR förespråkare. Hon började ofta meningar med ”In Die DDR…”. Vi fick ofta göra högläsning ur ”Junge Welt”.
  DDR:s barn utsattes för kommunistisk hjärntvätt som kallas duga. De skolade soldaterna tyckte det var helt i sin ordning att skjuta de som ville lämna landet i ryggen.

  Ur denna indoktrinering är Merkel ursprungen. Född i Hamburg med uppenbart socialistiska föräldrar som flyttade med henne som liten till DDR.

  Hon lyckade de facto införa mycket av sina DDR uppfattningar till energipolitiken och facit har vi nu bokstavligt talat i handen var månad. Hämnd eller vad?

 6. LasseLu

  Om alarmisterna hypotes stämmer skulle vi inte ha någon klimatdebatt. Alla gamla data t.ex. diagrammet om CO2 visar på en mångdubbelt hög halt mot dagens. Naturen skulle ha gått under mest hela tiden. Vi finns och debatterar ergo alarmisterna har helt fel. Cogito ergo sum.

 7. Lasse

  Tack Ann för denna betraktelse.

  Fossila energikällor har gjort oss gott i 100 år .
  Att på kort tid avstå från en stor del (80%) av tillgänglig energi i form av fossilt kol, olja eller gas är svårt, dyr och onödigt.
  Det drabbar de fattigaste och kan ställa till elände i världen.

  Putins krig i Ukraina kom efter det att en gasledning färdigställts men förvägrats godkännande.
  USA ville inte se det ske.
  Idag är det Amerikansk LNG som exporteras.
  LNG som kommer oss till del tack vare fracking i USA, något EU länder ännu inte givit sig in på.
  Kommer snart gissar jag! För varför gå över Atlanten efter gasen?

 8. Lasse

  Alex Epstein i intervju med Tucker C
  https://wattsupwiththat.com/2022/08/28/alex-epsteins-interview-by-tucker-carlson/

 9. Ann Löfving-Henriksson

  # 2 Bim!
  Med en åsnas envishet har jag sedan jag på allvar började intressera mej för det märkliga ”klimathotet”, som gick emot vad jag fått i mej från mina natur- och geovetenskapliga studier, med jämna mellanrum hört av mej här på KU med en ytlig, men ändå alltmer ”hållbar” historik.
  Nu till sist började historien få både en trovärdig början och en bekräftelse på att berättelsen om den hotfulla CO2-molekylen hade sina brister. De vetenskapliga invändningarna besannades efter tre decennier med test av hypotesen via ”EUs Gröna Experiment”.
  Det är bara att beklaga att hela vår politikerkår som göteborgare skulle kunna säga ”gick på den lätte”.
  När man lyssnar på utfrågningar där ”reportrar utan kunskap” intervjuar våra övertygade och självlysande politiker blir det bara tomt, tomt, tomt – pladder.

 10. Anders

  Tack Ann LH för ytterligare en knivskarp analys!

 11. Björn

  Tänkvärt som vanligt! Visst är det så, ”civilisationen vilar på de fossila bränslena”. Hur skulle vi annars kunnat ersätta de djurdragna fordonen och redskapen? Sedan lyser det igenom hur förblindande makthunger är hos en del politiker, individer som aldrig skulle ha släppts fram av omgivningen. Det står vidare klart att den akademiska världen behöver en mer pragmatisk insikt. Varje tanke omsatt i praktiken har en konsekvens.

 12. Evert+Andersson

  Klimatupplysningen har många läsare och förtjänar uppfattas som seriös. Vi måste tro på att den kunskap som förmedlas sakta men säkert sprider sig i samhället.

  Det är bredd på innehållet. Allt från kunniga djupdykningar i vetenskapen till som idag överblickar och sammanhang för att förstå.

  Sakta men säkert gör det ändå frustrerande med ett par veckor till valet. Vi vet ändå att vi har flyttat fram positionerna en bit. Det sägs saker i debatten som varit otänkbara förra valet.

  Fingers crossed säger jag. Som vits för att frågan är global men mantrat är ju att alla kan göra något. Det gäller givetvis också kampen för att få Moder Svea på rätt kurs igen.

 13. Tack Ann!

  När skall vi få politiska partier som ens vågar ifrågasätt dogmen om en klimatkris. Vilken klimatkris?

  Att ifrågasätta att det existerar en klimatkris är väl lite som om att ifrågasätta Guds existens på 1800-talet. Ingen skulle våga kritisera Kyrkan. Klimatkrisen finns med som en självklar premiss för alla partiers energiprogram. Fast ingen har sett den.

 14. L

  #13 Hur ska vi få ut att det pågår en diskussion utanför msm när det gäller klimatet. Så vi får bort frågan från politiker och alarmister till en neutral forskning så att frågan kan stötas o blötas med respekt.Det vore en stilla bön att bedja om.

 15. Sören G

  Klimatkrisen finns i folks huvuden. Man (framför allt medierna) har fått allmänheten, journalisterna, politikerna att tro att koldioxiden styr allt.
  Klimatreportern i SR kände klimatförändringarna in på bara kroppen sa hon. Sommarens värmebölja skulle alltså vara orsakad av CO2, hur nu det skulle ha kunnat gå till.
  Det har rapporterats en hel del torka i sommar, och översvämningar.
  Judith Curry har postat ett antal artikalr med andra orsaker som påverkar klimatet.
  https://judithcurry.com/2022/08/28/the-sun-climate-effect-the-winter-gatekeeper-hypothesis-v-a-role-for-the-sun-in-climate-change/#more-29005

 16. Bim

  Ann L H # 9
  Dina inlägg i debatten har aldrig varit ytliga.
  Att granska konsekvenser av vetenskap är ju att verifiera sanningshalten genom jämförelser med påståenden då och utfallet nu.
  Kan det bli mer vetenskapligt. Innan det är gjort är det ju bara påståenden.
  Detta har ju ”klimatvetenskapen ” misslyckats kapitalt med.
  Vi kan nog hyfsat lita på IPCC , det är ju sedan, med politikernas hjälp som det brakar samman i skräckpropaganda..
  Ditt jobb är oerhört viktigt för att upplysa vanligt folk som tex. mig, som inte kunde ett smack av klimatvetenskap innan .
  Tack för hjälpen! Ann

  Ditt jobb med detta är verkligen viktigt.

 17. Sören G 15,

  ”Klimatreportern i SR kände klimatförändringarna in på bara kroppen sa hon”

  Klimatreligionen får väl göra samma som den kristna religionen. Beviset för Guds/klimatkrisens existens blir en inre upplevelse snarare än något konkret fysiskt.

 18. #17
  Greta ser ju koldioxiden till och med.

 19. Anders

  #17. Ingemar Nordin. Intressant! Man skulle också kunna tänka så här: Klimathysterikerna kan inte luta sig mot någon undergörande (för 2000 år sedan) fysiskt existerande Messias/Frälsare/Kristus, som utgav sitt liv för människorna. Och fortfarande förmedlar miljarder människor tro, hopp och kärlek. Om man ska likna klimatalarmismen med något bibliskt, blir det nog snarare Antikrist. Inget annat än oro, dödsångest och hopplöshet kan denna kraft erbjuda människorna. Står en del intressant om detta fenomen i Uppenbarelseboken.

 20. Bim

  Anders #19
  De religiösa har heller ingen att luta sig mot från 00-talet. Man får inte jämföra tro med sanning.

  Det händer hela tiden hemskheter för alla människor både vuxna och barn, antingen de är troende eller inte.
  Kolla bara vad som ägde rum i Knutby, och i ett flertal andra troende sekter.
  Tro har inget i vetenskapen att göra. Det är varandras motpoler.

 21. Tack Ann !

  Allt eftersom åren går blir det uppenbart att klimathotet är ett verktyg som hittats på för att uppnå ett politiskt mål; planekonomi och därmed följande ofrihet. Så länge den ointresserade allmänheten inte protesterar och de nyttiga idioterna får obegränsad mediauppmärksamhet kommer galenskaperna att fortsätta. Och politikerna de bara kör på. Grundregeln är att desto sämre ett land regeras, desto lyxigare lever de styrande politikerna och dess allierade, speciellt om man ser på den relativa skillnaden mellan dem och vanligt folk.

  Stephen Moore är alltför snäll när han skriver om Merkel. Jag är övertygad om att hon fattade de katastrofala besluten avsiktligt och helt medveten om konsekvenserna i avsikt att skada Tyskland och Väst. Erkännas måste att hon lyckats mycket väl i sina ambitioner.

  Jag berättade här om dagen att Macron höll ett uppmärksammat sinistert anförande vid regeringssammanträdet den 24/8. Den 27/8 gav premiärminister Borne en intervju där hon följde upp Macrons anförande. Bl.a sade hon ”att en plan för att påskynda den ekologiska omställningen kommer att införas inom alla områden av våra liv.” Notera de sista fem orden! Liksom Macron hoppas Borne att undersåtarna inte ska protestera när de känner av konsekvenserna av den förda politiken, utan uppträda ansvarsfullt. Som sagt, min gula väst ligger redo överst i byrålådan och som första kommentaren till artikeln nedan visar är jag inte ensam att dra slutsatser:

  ”I ämnet klimatförändringar, … kommer en plan för att påskynda den ekologiska omställningen att införas inom alla områden av våra liv”. Förstå, polisbevakning med el- och vattenmätare, med stränga straff vid överskridande av de på förhand fastställda lagliga tröskelvärdena, vägning av avfall vid tidpunkten för avlastningen (investeringar i Internetuppkopplade lastbilar) och påföljder vid överträdelser etc. ..ELLER enklare uttryckt: KLIMATPASS.”

  https://www.valeursactuelles.com/politique/49-3-extreme-droite-fin-de-vie-elisabeth-borne-donne-le-ton-de-la-rentree

 22. Lasse

  nu blir det reklamfilm:
  Vattenfall 1955.
  nostalgi!
  30 min in så anas en kärnkraftsoptimism som lade grunden för vårt fossila oberoende.
  Adam med värme och Eva med kraft planerades.
  Vi som växte upp under optimismens tidevarv när utveckling kunde ske kanske bör uppskatta vår barndom.
  Sommaren 1955 var dessutom varm utan att nån talade om nödläge.
  https://www.youtube.com/watch?v=fQ31URCgOww

  I den parallella värld som kallas aktiemarknaden så har året hittills varit utmärkt för fossila bolag.
  De som ser till så världen har energi nog att upplysa oss med el och lindra nöd genom fossil användning. 😉

 23. Ann Löfving-Henriksson

  # 21 Lars! Uppskattar verkligen att Du beskriver vad som är på gång i Frankrike. Men var finns de i våra länder som både är insatta och rakryggade, som dessutom har kraft nog att bli både hörda och trodda efter generationer med FN-propaganda!?

 24. Arne Nilsson

  Skulle inte Sverige om 20 år ha dubblat vår elförbrukning? Visserligen ska vi vanliga dödliga spara el så gott vi kan men i Norrland ska det tillverkas koldioxidfritt stål. Just nu hör jag bara om allt högre elpris för varje dag som går. Hur detta går ihop är en gåta för mig.

 25. Ann Löfving-Henriksson

  # 24 Arne, det löser sig nog när ordförande Andersson hittar rätt sten att vända på.

 26. Bim

  Ann # 25

  47 DÖDSSKJUTNINGAR PÅ ETT HALVÅR-

  Magdalena Andersson
  – Morgan, Nu får du vända på varenda sten.
  -Varför då? det har ju Åkesson redan gjort.
  – Vänd tillbaka dom då.

 27. Paul Håkansson

  OT

  Stora förändringar på gång i EU ang. elmarknadens prissättning. Tom EU börjar fatta att systemet är dysfunktionellt. Bara VP i Sverige som insåg detta men då i en svensk kontext. Klart underbetyg till alla de andra.

  https://www.dagensps.se/bors-finans/energi/eu-vill-fa-ned-elpriset-elmarknaden-reformeras/

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-29/eu-plans-emergency-intervention-to-stem-surging-power-prices?srnd=premium-europe&sref=hefWUZFs

 28. # Ann Löfving-Henriksson 23 #

  Dessvärre är det nog så att det bästa Sverige kan göra är att visa världen ett exempel som föregångare, alltså ett varnande exempel, ungefär som Sri Lanka gjort med sitt ekologiska jordbruk.

  Johan Westerholms Ledarsidorna har idag en läsvärd artikel bl.a om hur kommande vinters elpriser kan påverka svenskarnas privatekonomi. Just detta avhandlas i andra delen av artikeln.

  https://ledarsidorna.se/2022/08/blomgren-orosanmalan-skenande-elpriser-i-tyskland/

 29. Matsa

  #27 Paul
  Äntligen inser politiken att prissättningen på el har havererat! Märkligt att detta överhuvudtaget inte nämns på nyheterna i SvT och TV4. Prissättningsreglerna måste ryckas upp med rötterna och totalrenoveras. Inte lappas över med bidrag. Svenska politiker skämmes.

 30. Matsa #29,

  Problem med prissättning? Visst, men grundproblemet är ett helt annat: Det produceras för lite el eftersom EU i decennier har arbetat på att förhindra kol, olja och gas från att utvinnas och användas i Europa med hänvisning till ett påstått klimathot. Det är många lagar, överenskommelser och skatter som behöver ändras.

 31. Matsa

  #30 Ingemar
  Tillräcklig elproduktion? Absolut, men innan den är på plats, är det helt orimligt att södra Sverige ska betala 10 ggr högre elpriser än norra Sverige bara för att Tyskland har avvecklat sin elproduktion.

 32. Paul Håkansson

  Lars Mellblom
  18:39, 2022-08-29

  Jag håller med Jan Blomgren i nästan allt han säger men inte i denna frågan gällande prissättning. Bengt Ekenstierna har en alldeles utmärkt prismodell som inte är dysfunktionell utan tvärtemot, helt fungerande.

  Bengt Ekenstierna
  industriell rådgivare och styrelsemedlem, har 45 års erfarenhet från operativa roller i energibranschen som vd för Baltic Cable, vd för E.ON Gas och vvd för E.ON Elnät, samt styrelsemedlem i Statkraft AS

  ”Att använda el ska inte vara en lyx”

  De åtgärder som nu krävs i Sverige är att elkunderna inte ska betala oskäliga elpriser för att prissättningsmodellen har havererat. Det skriver Bengt Ekenstierna i en replik där han försvarar Vänsterpartiets förslag.

  Sverige borde vara fredat från att dras in i det elpriskaos som råder i Europa, då vi inte har något beroende av gas, olja eller kol för att producera vår el. Trots det betalar kunder i södra Sverige nästan samma priser för el som de gör på kontinenten. Anledningen till detta är tredelad; 1) en nedmontering av elproduktion i södra Sverige, 2) en gaskris i Europa och 3) en havererad prissättningsmodell. Beken-modellen är lösningen på den sista anledningen och skulle skydda svenska kunder.

  Nu har även de tidigare cheferna på Vattenfall med Nils Andersson i spetsen presenterat ett förslag till hur man kan införa förändringar inom det som de benämner utjämnande av elområdesskillnader (SvD Debatt 18/8). Det är bra att många hjärnor samverkar för att få en levande debatt som förhoppningsvis leder till något bra.

  Min uppfattning är att Nils Anderssons förslag möjligen lindrar, men långt ifrån löser problemet med att det blir exportvolymerna som sätter priset för kunderna i södra Sverige. Om det som föreslås ligger inom Svenska Kraftnäts uppdrag är jag inte kunnig om att kunna uttala mig om – men jag har tvivel.

  Målet med de åtgärder som nu behöver göras är att elkunderna inte ska betala oskäliga elpriser för att prissättningsmodellen har havererat på grund av den ökade efterfrågan av el från de gasberoende länderna i Europa. Det är också nödvändigt att få stopp på den pågående förmögenhetsöverföring med hittills uppemot 200 miljarder kronor som skett under snart ett år från elkunderna i södra Sverige till elproducenterna, Svenska kraftnät (flaskhalsavgifter) och staten i form av ökade momsintäkter. Här hjälper varken av politikerna utlovade subventioner eller Nils Andersson förslagna metod.

  Den så kallade Beken-modellen som jag och ett team kring mig har tagit fram är mer genomgripande och löser prissättningsproblematiken både nu och på längre sikt. Men det är korrekt som skrivs i debattartikeln av de före detta Vattenfalldirektörerna, att elproducenterna kan manipulera sin prissättning av elen de bjuder in. Men vad är skillnaden mot idag? De högsta buden är det som sätter priset för all el som ska levereras kommande dag. Enda sättet att komma åt sådan prissättning är transparens och myndighetsgranskning.

  Beken-modellen kan kort beskrivas såhär: Svenskarna ska betala för vad det kostar att producera den elen som behövs i Sverige, medan den el som ska exporteras får prissättas med den modell som används idag. Den av Vänsterpartiet presenterade ”Sverigepriser på el” bygger på Beken-modellen paketerad i politisk form.

  Med Beken-modellen synliggörs alla budgivares pris och då kan vi också få en debatt om huruvida marknadsmodellen fungerar på en oligopolmarknad. Detta kommer naturligtvis att tvinga elproducenterna till att vara mindre provokativa i sin budgivning i relation till vad de har för marginalkostnad på den el som de producerar. Risken är annars att politikerna kommer att införa regelverk. På sikt kanske till och med statligt ägda Vattenfall får en annan roll vad avser att vara regeringens och svenska folkets garant för att vi får ett relevant nyttjande av de produktionsresurser av el som vi har i Sverige.

  Jag vet att ett sådant synsätt inte ses med blida ögon från marknadsivrarna, men det finns stunder när jag med missmod ser på hur marknadskrafterna fungerar när det inte råder konkurrens.

  Jag förespråkar en fri marknad under förutsättning att det finns konkurrens – vilket kräver att det finns mera elproduktionstillgångar än efterfrågan. Med de stora exportvolymer som vi haft från SE4 (södra Sverige) under snart ett år, så finns inte denna situation. Hur länge denna varar vet ingen, men elproducenterna vet att kunderna är beredda att betala 6 kronor per kWh (marknadstest har gjorts) och varför ska de sälja sin el billigare? Vi lär nu ha fått en prisnivå som på ett år har ökat från 40 öre till 6 kronor för en kWh – och detta är kanske inte ens slutet. Att använda el blir en lyxkonsumtion.

  https://www.svd.se/a/rE0OkK/att-anvanda-el-ska-inte-vara-en-lyx-skriver-bengt-ekenstierna

 33. Paul Håkansson

  Här är en utförligare beskrivning av Bengt Ekenstierna.

  https://second-opinion.se/vi-har-losningen-pa-hoga-elpriser-i-vara-egna-hander/

  ”Det ska i detta sammanhang nämnas att det inom ramen för nuvarande prissättningsmodell finns misstankar om att de högsta buden som renderar i elpriser över 6 kr är dopade då det är tveksamt vad det är för elproduktion i Sverige som kostar så mycket. Med anledning härav har Energimarknadsinspektionen öppnat en granskning av säljbuden den 12 augusti.”

  Precis dessa farhågor har tagits upp här för en tid sedan.

 34. Håkan Bergman

  Paul Håkansson #33
  Jag undrar varför Norge har ett särskilt elområde för Nordsjölänken, NO2NSL, var det nån tanke där att ha exportpriser där? Priserna skiljer mot NO2 men bara marginellt. För att fungera fullt ut skulle man behöva skapa elområden för kablarna till Tyskland, Danmark och Nederländerna också. Finns det nåt juridiskt hinder?
  https://bit.ly/3wEyBdj

 35. Hans H

  #7 Lasse

  England har ett frackingfält. Var igång ett par år innan det lades i malpåse 2019 efter ett beslut i parlamentet. BoJo gillar inte fossila bränslen, men kärnkraft. Frackingen kan nog återstarta nu när BoJo försvinner. När deras två nya kkv-reaktorer blir klara står skrivet i stjärnorna. Fransmän som kör, precis som med OL3 i Finland…

  England var ju med i EU när man började fracka, men har ju gått ur sedan dess.

  Macron är som BoJo starkt troende anti koldioxid man. Gillar dock kkv och vi lär få se flera nya projekt förutom det som nu rullar.

  Det fattas 100 km gasrör för att via franska nätet knyta Spanien till BeNeLux och Ger. Borde kunna fixas rätt snabbt. Spanien har viss överkapacitet i sina LNG terminaler för gasimport från Västafrika. Franska gröna förstås emot ledningsbygget, liksom Macron. Han tappar ju lite av ”ledartröjan” i klimatomställningen som han oombedd vill ha på sig. Schultz får vrida om armen på honom. Gas behövs på kort sikt vad man än tycker om klimatet!

 36. # Paul Håkansson 32 #

  I frågan om prissättningen av el har jag ingen kompetens och avstår därför att ha några synpunkter därom.

  Däremot kan jag kommentera politiken bakom klimat och energi. Kan man verkligen utgå från att svenska politiker vill skapa en fungerande energiförsörjning till rimliga priser ? Själv tvivlar jag starkt på det. När hörde vi senast en politiker säga att mitt partis främsta mål är att öka folks levnadsstandard och autonomi ?

  Jag upprepar att under 2-3 år har budskapet att folk lever alldeles för bekvämt och att det inte kan fortsätta så om planeten ska kunna räddas, regelbundet sänts i statlig fransk radio och TV. Varför ?

 37. Anders

  #36. Svar: Greta Thunberg.

 38. Ann Löfving-Henriksson

  # 36, 37
  Svar: Klimatkonventionen

 39. Thorleif

  Frågan är hur ”omställningen” ska rubba Tysklands motstånd mot att sammanföra EU-ländernas statsskulder (100% solidaritet)? Enligt min mening är det federalisternas största problem för att slutligen genomföra EU till en skatte-och transfererings-union. Ett Europas Förenta Stater utan motsvarande konstitution som USA har (garanterar bl.a medlemsdelstaterna stor individuell frihet). Ni anar inte vad USA har för motiv här vilket förstås även inkl de rikaste globalisterna (kapitalägarna).

 40. Claes-Erik Simonsbacka

  Därför svajar priset på elbörsen
  04.09.2022

  https://www.hbl.fi/artikel/55359d65-ffd5-4298-bbfc-4a6127caec95

  Mvh,