Europas gröna experiment – ett ensidigt och kostsamt politiskt misslyckande

GWPF´s färska rapport Europas gröna experiment – ett ensidigt och kostsamt politiskt misslyckande inleds med en bild på Angela Merkel och ett flertusenårigt visdomsord från bibeln.

Vind sår de, Storm skördar de.

Växande gröda har de inte,

det som spirar ger inte mjöl, och ger det något slukas det av främlingar.

Hosea 8:7 (Bibel 2000)

Rapporten på totalt 89 innehållsrika sidor är sammanställd av John Constable energianalytiker på GWPF. Huvudrapporten omfattar cirka 70 sidor, på sidan 73 presenteras författaren, källförteckningen tar upp 4 sidor och sedan får vi veta hur granskningen gick till, vilket är intressant om man jämför med hur IPCCs sammanfattningar SPMs mejslas fram av politiker efter att de rad för rad nått konsensus. GWPF tillämpar här samma slags granskning som inför publicering i akademiska journaler och sist men inte minst kommer några ord om GWPF med sitt imponerande vetenskapliga råd.

 

¤¤¤

Några nedslag ur rapporten.

Under de senaste decennierna har EUs gröna politik gått ut på att söka ”gå före” och leda den globala dekarboniseringen. Genom att minska användningen av de fossila bränslena, borde den antropogena ökningen av CO2 i atmosfären också minska, vilket enligt FN/IPCC/SPM skulle leda till att den hotande Globala Uppvärmningen hejdas. Så har det officiella politiska resonemanget gått. (Klimatvetenskapen stödjer inte denna förenklade uppfattning.)

Det skulle enligt det politiska resonemanget kosta att släppa ut växthusgaser och mot den bakgrunden inleddes handeln med utsläppsrätter, ETS (Emission Trading Scheme) 2005.

Inkomsterna från denna handel skulle kunna ha utnyttjats till fri forskning kring kostnadseffektiv minskning av utsläppen, men det passade inte EU, istället skulle överskottet användas till att gynna utbyggnaden av de ”termodynamiskt inkompetenta”, de så kallade förnybara energikällorna. Denna överföring har fått flera namn The Great Transmission numera ”klimatomställningen” eller rätt och slätt ”omställningen”.

Figur 6 i rapporten (sid 9) visar hur dessa ”förnybara energikällor” fått allt större subventioner i EU27 från 2008 till 2018 och resultatet är tydligt:

“Electricity, gas and transport fuel prices in the period 2008 to 2018

 • Electricity prices to households in the EU have been 80% above those in the G20.
 • Electricity prices to industries in the EU have been about 30% above those in the G20.
 • Gas prices to households in the EU have been approximately double those in the G20.
 • Gas prices to industries in the EU have been between 20% and 30% above those in the G20.
 • Diesel prices in the EU have been approximately 10% to 40% above those in the G20.
 • Petrol prices in the EU have been approximately 30% to 50% above those in the G20.
 • The EU’s underlying wholesale prices for electricity and gas were similar to those in the G20, and for both petrol and diesel the EU’s wholesale prices were below those in the G20, both indicating that the EU’s higher energy prices are due to policy.”

Data indikerar med andra ord att det kostar på att kämpa mot syndabocken CO2, i verkligheten kostar det betydligt mer än vad den anses ställa till med, till och med enligt Obamaadministrationens beräknade SCC, social cost of carbon, (länk 1).

Som en extra upplysning kan nämnas att när NIPCCs Climate Change Reconcidered II: Fossil Fuel lanserades påpekade en av dess huvudförfattare Craig Idso att NIPCC vid beräkningen av SCC, de fossila bränslenas Costs and Benefits, hade tagit hänsyn till dess betydelse för utvecklingen sedan den industriella revolutionen samt i viss mån dess betydelse för global greening. Dessa benefits hade Obamaadministrationen lagt åt sidan vid sin beräkning av de fossila bränslenas sociala kostnader.

Vid beräkning av den totala nyttan med användningen av de fossila bränslena väger den mångfalt över dess kostnader för samhället. Dessa fakta tycks inte ha nått EUs politiker och det kan eventuellt vara orsaken till att de är stolta över att leda energiförsörjningen tillbaka till de preindustriella termodynamiskt inkompetenta energikällorna.

¤¤¤

Under millenniets första år hade dekarboniseringen börjat slå igenom i EUs ekonomiska politik. Denna trend har fortsatt och idag är det ingen överdrift att påstå att ”klimatet” kontrollerar i stort sett varje fråga i EU. Det är inte bara elpriserna som påverkat oss i EU.

“The climate policies adopted by the European Union have:

 • degraded the productivity of the energy sector, particularly the electricity sector;
 • increased the cost of energy, particularly electricity, through the coerced adoption of thermodynamically incompetent renewables;
 • created a strong price-rationing effect that has suppressed energy demand, particularly electricity, within the EU’s member states;
 • made the European region more dependent on goods and services – including renewable energy generation equipment – from without the EU, principally fossil-fuelled Asia and China;
 • produced the longest sustained fall in energy consumption in the modern period, perhaps the longest since the late Middle Ages; the onset of societal instability cannot be ruled out.”

Kort, kort, EUs klimatpolitik har: degraderat energisektorns produktivitet, ökat kostnaderna för energi, undertryckt dess efterfrågan och gjort den europeiska regionen mer beroenden av varor – inklusive utrustning till vind- och solkraftverken – från det fossiltankade Asien, särskilt Kina samt åstadkommit minskning i energikonsumtionen och det kan inte uteslutas att detta även ligger bakom den sociala instabiliteten.

Så till frågan om varför Angela Merkel framträder på första bilden i rapporten. Längre in i rapporten påpekas att diskussionerna om att bestraffa utsläpp av växthusgaser växte fram samtidigt med Tysklands återföreningsprocess. Det var vid den tiden som Angela Merkel, fostrad i Östtyskland, hastigt och lustigt nådde en framträdande plats som det nya Tysklands miljöminister och direkt blev en central politiker för både Tysklands och EUs Energiewende. Angela Merkels betydelse för klimathotsfrågans utveckling i EU och UNFCCC (klimatkonventionen) kan inte underskattas (länk 2, läs särskilt slutet).

OCH, hur rätt hade inte Hosea!

Man sådde vind (dekarboniseringen), skördade storm (höga energipriser) genom att det som spirade inte gav mjöl (de nya energikällorna mättade inte energibehovet) och det som gav något slukas av främlingar – de fossiltankade länderna i Asien särskilt Kina blev de stora vinnarna och sitter nu dessutom på sällsynta råvaror och viktiga komponenter som krävs för att kunna bygga ut sol- och vindkraftsindustrin.

¤¤¤

Men resultaten har knappast nått ut till allmänheten och det skapar en rad relevanta frågor som i princip varken debatteras i media eller i politiken:

 • Har EUs medlemsstater reducerat sina utsläpp och i så fall på ett kostnadseffektivt sätt?
 • Är denna klimat(hots)politik utmanande för andra länder?
 • Leder Europa utvecklingen av lågkols-teknologier?
 • Hur mycket har det gröna experimentet kostat oss och har det medfört några oavsiktliga konsekvenser?
 • Kan experimentet fortsätta
 • Vad har det lärt oss?

John Constable undrar om den här politiken kommer att överleva den nuvarande geopolitiska krisen. Han menar att mycket hänger på hur konsekvenserna av Putins krig i Ukraina kommer att kopplas till hur misslyckad EU´s klimat(hots)politik är.

EU-kommissionens medlemmar tycks i varje fall inte ha lärt sig någonting eftersom de nu gått ut med än mer ambitiösa klimatmål, än större satsningar på politiken kring låg-kol-energi, de termodynamiskt inkompetenta energikällorna.

I dec. 2019 deklarerade kommissionen att medlemsstaterna ska uppnå klimatneutralitet 2050 och att den nödvändiga politiken för att nå detta skulle benämnas den Europeiska Gröna Dealen. Detta åtagande blev lagligt i mars 2020 i och med ECL, EUs klimatlag med kravet på en minskning av ”klimatutsläppen” med 55% till 2030 jämfört med 1990.

ECL trädde i kraft i juni 2021 samtidigt som EU kommissionen presenterade nya förslag för att ”Transform our economy”, vilket enligt John Constable mest är ett önsketänkande. Men, han menar att kommissionen tror att klimatförändringarna inte endast är den största utmaningen i vår tid utan även en möjlighet att bygga en ny ekonomisk modell.

¤¤¤

John Constable´s och Andrew Montford´s enda möjliga svar på den akuta energikrisen får vi här (mina fetningar):

 • Move as quickly as possible to increase domestic production of fossil fuels, in the North Sea for example.
 • Simultaneously reduce renewable energy generation, thus 1nstall1e1g demand for natural gas, enabling traders to obtain longer-term supply contracts from non-Russian sources at less disadvantageous prices.
 • Speedily upgrade gas-fired fleets to the latest models, which are more thermally efficient and therefore use significantly less gas per unit of electricity generated.
 • Permit exploratory fracking for natural gas and oil, the full potential of which is unknown, but deserves verification, as will be seen when the scale of the resources is touched on below.
 • In the longer term, Europe should clearly be aiming to build new fleets of advanced nuclear reactors for electricity and, in particular, for high-grade heat for industrial purposes, a function currently supplied by natural gas and coal.
 • We also noted that it would be wise on security grounds to 1nstall1e that the development of nuclear energy might be delayed and that plans should be prepared to install advanced supercritical coal fired power stations for the generation of electricity. The urgent need to increase fossil fuel availability from nonRussian sources, and ideally from sources in Europe itself, raises the obvious question as to what quantities of fossil fuels are present in the European region. These may be:
 • reserves (deposits that are known to be economic to extract with current technology and at current market prices)
 • contingent resources, discovered and understood with a high degree of confidence, but dependent on a higher price to become economic
 • prospective resources (deposits that are believed to exist but are as yet unexplored

¤¤¤

UNFCCCs  första möte mellan parterna, COP1, gick av stapeln i Berlin. Angela Merkel var då Tysklands purfärska klimatminister och en av ledarna för mötet. Kursen för klimatkonventionen lades då ut genom Berlinmandatet, endast de utvecklade länderna, Annex I-länderna, skulle avkrävas begränsningar i utvecklingen. Denna kurs har sedan följts, västländerna har utsatts för ETS, handel med utsläppsrätter och Den Stora (klimat)Omställningen. Tysklands och EUs Energiewende stöds bland annat av ofullständiga och totalt felaktiga Cost and Benefit beräkningar av de fossila bränslenas sociala kostnader, SCC.  Angela Merkel, har som sagt varit en central spelare i processen åtminstone sedan 1995 vid COP1.

Nu, när vi har trettio års facit av UNFCCC´s klimatpolitik i EU med vår energiförsörjning i kris sitter vi med både den och den nya Europeiska Gröna Dealen samt  EUs nya klimatlag med ”möjlighet att bygga en ny ekonomisk modell”, då tackar Mutti Merkel för sig.

Alla som värnar om den frihet vi ännu åtnjuter och inte önskar hamna under EU´s totala Europeiska Governance har fått ännu en innehållsrik och viktig rapport att sprida och hämta värdefulla fakta från.

Ann Löfving – Henriksson

Länkar:

 1. Det o/användbara SCC-begreppet – Klimatupplysningen
 2. Sie kennen mich – Klimatupplysningen
 3. https://www.thegwpf.org/publications/europes-green-experiment/  Angående länken se # 1!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Det blev inte bra med länken. Här kommer en eventuellt fungerande tråd till länken:
  https://www.thegwpf.org/publications/europes-green-experiment/

 2. Evert+Andersson

  Tack Ann för sammanfattningen. Snabb är du också. Jag kom inte åt pdf-en förrän jag bad GWPF om hjälp i fredags. Harry Wilkinson fixade på några minuter. Och Benny Peis hörde av sig.

  Berättar det dels för jag är imponerad hur kvickt de reagerade på problemet och ni som inte fick länken att funka vet varför.

  Och Ann – om du inte heller kom åt materialet förrän i fredags är jag imponerad av din snabbhet också 🙂

  Jag har bara hunnit börja läsningen. Så mycket har jag läst att jag kan säga – missa inte det!

 3. Mats Kälvemark

  Stort tack Ann för din sammanfattande och klargörande artikel.
  Du belyser att vill man göra det enkelt för sig i tankegångarna inses att roten till precis allt ont kring inflation och energikris orsakas av den enfaldiga och meningslösa jakten på fossil koldioxid. Tillståndet och utvecklingen i Sverige, med påtagen ledartröja i jakten, är det främsta beviset. Det sorgliga i sammanhanget är att politikerna i nästan alla partier inte har tillräckligt bakom pannbenen för att dra de uppenbara slutsaterna av händelseutvecklingen. De skyller på Putin och kör obekymrade på i allt snabbare takt närmare stupets kant.

 4. Lennart Svanberg

  Stort tack för en grym sammanfattning av en extremt viktig rapport. Hoppas den når utanför oss redan frälsta.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Evert A. #2
  Tack men sååå snabb har jag inte varit. För några veckor sedan kom en blänkare om rapporten. Då laddade jag ner den tillsammans med bilden av dess första sida tillsammans med länken som jag använt i mitt arbetsoriginal.
  Men! Bilden gick inte att föra in i inlägget, tyvärr, och länken som jag testade för några veckor sedan gick inte nu heller. Den länk som går att nå via mitt tips i #1 är ju lite gömd. Har Du en bättre länk så tipsa gärna om den.
  Rapporten är verkligen värd att spridas och debatteras både en och flera gånger. Hoppas att Du och Mats tar upp mera om innehållet med tiden! Kanske ni fixar att få fram några av graferna också, det gör inte jag.

 6. Lasse

  Tack Ann .
  Merkels ljus släcks rätt fort när Putin stryper fossila gasen.
  Verkligheten är ibland outgrundlig.

  Ibland kan små händelser skapa helt ny bild av framtiden.
  Kanske kan talmannen, eller personen, skapa ett klimatwände när Kina surnar till och vill bryta samarbetet mot klimatförändringen.

 7. Mats Kälvemark

  Punktlistan i inledningen, där priserna på energi i olika former inom EU jämförs med nivån inom G20-länderna är synnerligen slagkraftig. Eftersom såväl EU, Frankrike, Italien, Tyskland och UK ingår i G20 (2018) är ju skillnaden ”utspädd”, dvs mindre än om enbart övriga G20 länder skulle vara med i jämförelsen. Svår uppgift, men undrar om man på något sätt kan renodla jämförelsen? Eller är detta redan gjort i punktlistan?

 8. Ann Löfving-Henriksson

  #7 Mats, jag tror inte att punktlistan finns på något annat ställe i rapporten, men hela kap 10 handlar om energipriserna och letar man där finns det nog mera detaljer kring hur man fått fram listan.

 9. Bim

  Som vanligt Ann, Du utgår från verkligheten när du tänker, därför är det alltid lätt att förstå.
  Jag vet ju inte mycket av klimatvetenskapen, men jag ser ju resultaten av åtgärderna.

  Jag undrar vad Mutti Merkel tänker om det resultat hennes politik lett till?

  Varför är all klimatpolitik så bakvänd.
  Varför hänvisa till uttrycket ”lita på vetenskapen” och sedan strunta i vetenskapen

  De ville fixa billig el med sol o vind.
  Fel, det blev tvärt om. Svindyr el.

  Vi skall minska koldioxiden därför att öknarna annars breder ut sig.
  Fel, det blev tvärt om. Öknarna krymper

  Vi skall minska koldioxiden, och till o med gräva ner den
  För att människor dör av värmen.
  Fel, fler människor dör av kyla.

  De verkar inte
  Förstå någonting så man skyller hela tiden på försiktighetsprincipen.

  Det är som att låsa kassaskåpet och stoppa in nyckeln.
  Eller sätta på plåster utan att det finns något sår.
  För säkerhets skull.

  Borde man inte förbjuda politiker att hantera saker de inte begriper?
  För säkerhets skull.

 10. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 🙏👍🙏

 11. Tack Ann !

  Utmärkt att Merkels destruktiva inflytande, som omfattar långt mer än klimatpolitiken, påpekas. Själv skrev jag en senkommen kommentar om henne under Tege Tornvalls inlägg ”Märkesman ur tiden”.

  https://klimatupplysningen.se/markesman-ur-tiden/#comment-422983

 12. Mats Kälvemark

  #8 Ann
  Svaret på min undran om jämförelsen EU – G20 i #7 är tydligen att värdena är viktade på det sätt jag efterlyste.
  Väldigt bra!

  Sid 28, kapitel 10, tabell 27:
  Citat ”Energy prices in the EU
  Electricity prices
  Figure 27 is drawn from work conducted for the EU Commission by Trinomics. It compares electricity prices in the EU27 with
  equivalents for the G20, the latter being weighted by trade share
  with the EU.3
  Household electricity prices in the EU are nearly double
  those in the G20, and have been so since 2008.”

 13. Ann Löfving-Henriksson

  # 12 Mats, tack. Som jag skrev i #5 hoppas jag att Du och Evert tar tag i den här rapporten och dyker ner i den från era specialkunskaper och intressen. Jag har som ni nog sett snöat in mera på klimathotspolitiken.

 14. Bim

  Ann #13
  Du har snöat in på precis rätt sak.

  Klimatet sköter sig bäst själv och gör det oberoende av vad Angela Merkel, Al Gore, Rockström, Greta , tycker om det.
  Varför hålla på att tjafsa om det.
  Bästa försiktighets åtgärden i nuläget är att sätta plåster över munnen på dom. Ifall de skulle öppna den och hitta på mer stolligheter.
  Ann! Du är en superväktare som släpar ut dom i ljuset så vi alla kan ser hur galen klimatpolitiken är.
  Bra jobbat.

 15. Brutus

  OT, delvis : Tittade i förväg på SVTPlay och det program, Åsiktsbubblan, som går ikväll på SVT1 kl 21.00. Mycket intressant, sociologiskt och psykologiskt. Hur urvalet av deltagare gåt till kan man fundera över. Vad det ger i sakfrågan likaså. Åsiktsbubblan är en bra beteckning på aktivistsidan.
  I övrigt var ovanstående artikel bra och lärorik. Tack.

 16. Christer Eriksson

  En fråga till ni som vet.
  Utanför ämnet men ändå så vill jag gärna veta.
  En diskussion på Fb om hur man bevisar Co2 värmande effekt ,eller hur det är vetenskapligt bevisat.

  Man tar 2 flaskor med vatten,fyller den ena med Co2 från en Co2 patron.
  En termometer i varje.
  Värmer båda,då skall den med Co2 bli varmare först.
  Riktigt gjort enligt vetenskapen,eller .

 17. Mats Kälvemark

  #16 Christer
  Det var nog alla fel där. Förklaring med bas i vetenskap och verklighet hittar du i länken.
  https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2022/06/Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf

 18. Christer Eriksson

  #Mats K.
  Hm,mycket att läsa där.
  Har inte riktigt dom rätta kunskaperna till det.
  Kan du förklara det på ett enkelt sätt.

  T.o.m jag förstod att det inte var så det går till att förklara Co2 effekten
  Men den riktiga vetenskapliga kan jag inte.
  Tacksam om du kan ge en lättförståelig förklaring.

 19. Christer E #16,

  CO2 värmer ingenting. Det är enbart solen (och möjligen en och annan vulkan) som kan värma jorden. Det CO2, H2O och andra s.k. växthusgaser gör är att de minskar avsvalningen lite grand efter solinstrålningen som står för uppvärmningen. Så ditt experiment lär inte ge något utslag.

  Värmer en kofta när det är kallt? Nej, den bara förhindrar avsvalningen av den värme som din kropp genererar.

 20. tty

  #16

  Det enda man möjligen mäter på det sättet är den specifika värmen på de båda buteljerna. Tillför man lika mycket energi till båda kommer den med lägre specifik värme att bli varm fortare.

  Det är i praktiken omöjligt att göra ett laboratorieförsök som på ett realistiskt sätt simulerar växthuseffekten i en atmosfär. Du behöver konstruera en konstgjord planet, eftersom gravitationen spelar en viktig roll, och den är inte manipulerbar i ett laboratorium.

  Att mäta den rent strålningsfysiska effekten är nog inte omöjligt. Om du har en strålkälla med en temperatur av ca 300 K och två identiska rör varav det ena innehåller enbart syre och kväve och det andra syre kväve och koldioxid borde det senare bli något varmare. Kanske. För effekten är svag och det finns en mängd störande faktorer. Testcellen bör nog hålla vakuum och ha absolut svarta väggar, för att undvika konvektion och reflektion.

  Och, tyvärr, det finns inget enkelt sätt att korrekt förklara hur växthuseffekten fungerar i en planets atmosfär, eftersom det inte är någon enkel process. Alla ”enkla” förklaringar är felaktiga.

 21. Magnus Eriksson

  Die böse Merkelhexe ist gültig! Sie hat ganz Europa zerstört!!!

 22. Mats Kälvemark

  #18 Christer
  Koldioxiden ger en ”växthuseffekt”, dvs den har en viss påverkan på den globala temperaturen. Dock är den fossila koldioxiden bara ca 4 % av de totala volymerna som utväxlas mellan jorden och atmosfären. 96 % svarar hav och land för. Happer och Lindzen visar att IPCC:s modeller kraftigt överdriver koldioxidens växtuseffekt. Modellerna spår i genomsnitt 2 ggr den upmätta, verkliga värmningnstrenden, som är ca 0,14 gr/decennium. Happer och Lindzen visar att effekten av varje tillskott till atmosfärshalten av koldioxid är ”logaritmiskt avtagande” på så sätt att varje dubblering ger ett tillskott till den globala uppvärmningen på ca 1 grC. Det innebär att en dubblering av nuvarande halt, som är ca 420 ppm, upp till 840 ppm ger ett temperaturtillskott på ca 1 grC. Takten i ökningen av atmosfärshalten är max 2,5 ppm/år, dvs dubblerad halt nås om ca 170 år. Utöver koldioxidens påverkan tillkommer naturliga förädringar, både ökning och minskning, som vi haft kanske 8 st efter den senaste istidens slut för ca 11000 år sedan. Dessa tidigare temperturförändringr, som alltså kan var både plus och minus, har varit utan möjlig påverkan av fossil koldioxid

 23. Rossmore

  #20

  Att förklara växthuseffekten i ett riktigt växthus där man genom att minska avdunstning, tillföra värme genom solinstrålning och tillsätta CO2-gas torde väl dock vara tämligen enkelt. Enkelt och inte alls felaktigt, väl?😎

  https://www.linde-gas.se/sv/images/AGA%20Greenhouses%20Brochure%20A4%20SE_tcm586-137961.pdf

 24. Håkan Bergman

  Rossmore #23
  Men det finns inget system inom planeten som går att jämföra med planeten som helhet, den seglar fram i vakuum och kan bara balansera inkommande energi från solen med utgående infraröd strålning.

 25. Rossmore

  #24

  Just min poäng! Jämförelsen med växthus haltar!

 26. Ann Löfving-Henriksson

  # Mats K., vilken bra förklaring Du gav tråden!

 27. Ann Löfving-Henriksson

  # 23 Rossmore, att man tillsätter CO2 till växthus har knappast något med temperaturen att göra, det beror istället på att CO2 är växtnäring.
  Växterna uppkom när jordens CO2-halt var betydligt högre än nu kanske runt 2000 ppm och växterna växer bättre i högre halter av gasen.
  CO2-halten i atmosfären har stadigt ökat under de senaste decennierna och i sommar känns det som om vegetationen nästan kväver oss. Det är nog flera orsaker till det men visst spelar CO2- halten in.

 28. Rossmore

  #27 Ann

  Mitt inlägg #23 var med en glimt i ögat. Läste du #24 och #25?

  Återigen! Min poäng ar just att man inte kan jämföra (eller kanske snarare likställa) planeten Jorden med ett växthus på planeten Jorden!

 29. tty

  #23

  ”Enkelt och inte alls felaktigt, väl?”

  Jo, fullständigt felaktigt. Koldioxiden i växthus tillsätts för att öka tillväxten, inte höja temperaturen. Att det blir varmt i växthus beror på att konvektionen stoppas, d v s att den uppvärmda luften inte kan stiga utan hålls kvar av taket. Det har inget med växthuseffekt att göra, namnet är mycket olyckligt och har lurat mängder av människor.

 30. Egon

  Politiskt misslyckande.
  Jorå.
  Allt sen slutet på 1980 talet har allt blivit nedförsbacke.
  Då kom vi på att allt var billigare att producera i Kina.
  En av värdens få kvarvarande kommunistiska diktaturer.
  Vår produktion hämmas av idiotiska CO2 regulationer och blir därmed för dyr.
  Således.
  Inget skall produceras i Europa.
  Allt skall köpas från kommunistiska Kina.
  De har billig arbetskraft .
  Fackföreningar är också förbjudna…..
  I arbetarnas ”paradis”.

  WEF med Claus Schwab jobbar bara för att storföretagen skall få monopol.
  Man har lyckats muta Nederländska politiker att fatta beslut som slår sönder böndernas möjlighet att bedriva effektivt lantbruk.
  De driver dem i konkurs och vem köper sen upp marken?
  Multinationella storbolag.

  Minst 25 % av ”våra” vindkraftsbolag är ägda av Kineser.
  För mig är detta ett totalt politiskt misslyckande.

  Varför är Sverige indelat i fyra elområden?
  Är det ett politiskt beslut för att maximera vinst till stadskassan?.

  Det är inte utan att man blir lite bedrövad ibland.
  Just nu ser det mörkt ut och ingen gryning i sikte.
  Alla politiker verkar enkelspårigt kört fast i CO2 spåret.
  Om tio år kommer vi att garva åt det här totala missuppfattningen om jordens klimat.

  Ny forskning och data kommer att bevisa att mänsklig påverkan på jordens klimat är försumbar.

  Egon.

 31. L Thorén

  #30
  Hur kommunistiskt är Kina egentligen? Och hur låga löner har de där kan man undra. Medelklassfamiljen, ca 700 miljoner personer, har det tydligen väldigt bra ekonomiskt. Lever förmånligt och får tydligen 100% av lönen som pensionär. Denna diktatur har verkligen lurat omvärlden för att få sin ekonomi att bli världsledande. Utnyttjar sina egna fattiga för att berika en växande medelklass, politiska ledning och de många superrika. Hur länge kan de fortsätta med det? Europa måste nog börja arbetet med att återta ledningen i teknisk utveckling och produktion för att skapa välstånd åt sina medborgare. En automatiserad industri med egentillverkade robotar kan konkurrera med billig kinesisk arbetskraft och kärnkraftsteknik utvecklad och tillverkad i Europa av egna ingenjörer och arbetare blir en plattform för globala exportframgångar. Lilla Sverige med extremt stora skatteuttag, höga energikostnader, höga offentliga kostnader för infrastruktur, stor andel administrativ personal i både offentlig och privat sektor (och med många pensionärer med låga pensioner) har ingen kraft för att utveckla sig till ett framtida välfärdsland. Varför tror svenska politiker att Sverige är ”ledande”? Inom vad? Att skapa meningslösa anställningar och arbetsuppgifter inom ”klimatsektorn” och tro att vetenskap innebär att få forskningsrapporten ”peer-reviewad”? Näe, forskare och politiker. (och ”vanliga” medborgare). Ut och studera verkligheten istället!

 32. Kent

  tty #29

  Begreppet ”växthuseffekt” kommer av att värmen hindras att lämna det geografiska rum man beskriver. För växthus är det just glaset som gör det genom att dels hindra konvektionen medan det släpper in solljuset som värmer. För planeten hindras långvågig värmestrålning att lämna ut i rymden och det är växthusgaserna som står för den effekten. Det är en helt ok analogi så länge man vet vad som menas, men jag håller med om att det finns risk att missförstå den.

 33. Ann Löfving-Henriksson

  # 30, 31 Egon o L Thore’n tack för väsentliga tankar kring ämnet!

 34. Lars Kamél

  När det gäller klimatåtgärder, grön omställning, är gå före bara att gå före mot det stup som innebär ekonomisk katastrof. Vilket de flesta länder utanför EU fattar och tänker inte följa efter.
  Den globala uppvärmningen har visst stoppat av sig själv. Det finns ingen signifikant trend sedan drygt sju år. Kanske har det vänt till global avkylning nu? Naturliga faktorers klimatpåverkan är mycket större än växthusgasutsläppens, här ute i verkligheten, till skillnad mot i den klimathotsreligiösa fantasin.
  Lomborg har länge påpekat att klimatåtgärder kostar en massa pengar och inte ger någon mätbar klimatpåverkan. Då har han ändå antagit att klimatmodellerna kan spå framtiden, vilket de inte kan. Inga makthavare bryr sig om honom, tydligen.
  EU:s makthavare har orsakat en energikris, bland annat genom satsningar på att bygga ut ”förnybar” energi. Många av dem verkar inte vilja lära sig av misstagen, utan förespråkar ännu mer av det som har varit ett viktigt bidrag till energikrisen.
  Någon klimatkris pågår inte. Däremot en energikris, orsakad av vanföreställningen om att det pågår en klimatkris som behöver lösas.

 35. Ann lh

  # 34 Lars! Ja! Men säg detta till vår partiledare, hur många kan förstå och dessutom stå för det när giftpillerna viner?

 36. JonasW

  #20

  En ökad CO2 halt leder till att utstrålningshöjden ökar.

  Vad är felet i denna ”enkla förklaring” ?

 37. Håkan Bergman

  Inte ens den norska vattenkraften räcker till allt och alla.
  https://www.theguardian.com/money/2022/aug/08/uk-braces-for-even-higher-bills-as-norway-threatens-electricity-export-cut