Det o/användbara SCC-begreppet

och ”Den gäckande Värmebubblan”.

När Obama tog över kommandot i Vita huset förklarade han att: ”The days of science taking backstage to ideology are over”. Alan Carlin-debaclet på EPA visade med all önskvärd tydlighet att det snarast blev tvärtom:

https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/19/alan-carlin-en-okand-storhet/

EPA arbetade tidigt 2009 internt med en teknisk rapport (TSD), som skulle ge vetenskapligt stöd åt (C)AGW hypotesen och på så sätt bana väg för att kunna klassa CO2 som en förorening. När utkastet var klart granskade Alan Carlin det, hans kritik var hård, rapporten höll inte vetenskapligt. Men, kritiken stoppades och koldioxidens väg till att utnämnas som förorening kunde fortsätta. I december 2009 publicerades ”Endagerment finding on antropogenic greenhause gases inkl- CO2”. Nu var det ideologiskt avgjort, antropogen CO2 var en förorening och utgjorde ett globalt hot.

Den första punkten i Carlins kritik var att tropikernas förmodade uppvärmning, hot-spot, på hög höjd inte kunnat påvisas. Det hade betydelse för klimatkänsligheten och klimatmodellerna.

hotspot6

Hot-spot i klimatmodellerna vs verkligheten

Charneyrapportens beräkning av klimatkänsligheten bygger på att denna hot-spot existerar och rapportens värde på klimatkänsligheten är i sin tur inbakat i de FN-stödda klimatmodellerna. Om Carlins kritik angående den gäckande värmebubblan vore korrekt skulle klimathotet försvinna. Men, Carlins kritik blev som sagt effektivt tystad.

Under den för Obama intensiva decembermånaden 2009 (Efterdyningar av ClimateGate, Fredspris i förskott och det omskakande Köpenhamnsmötet), kunde EPA nu med stöd av sin egen rapport hävda att CO2 var en hotfull förorening. Obamas vallöfte om krig mot kolet kunde nu omsättas i handling.

SCC

Kriget mot antropogen koldioxid krävde ett nytt begrepp i klimathotets och avutvecklingens tjänst. Svaret blev SCC, Social Cost of Carbon. Genom att beräkna kostnaderna, för den beräknade skada de antropogena CO2 -utsläppen skulle kunna åstadkomma, kunde myndigheterna nu sätta pris på utsläppen. SCC blev ett användbart, men svårfångat, begrepp.

Under 2015 års klimatkonferens på Heartlandinstitutet flaggade Craig Idso för att en ny NIPCC-rapport var under utarbetande: Climate Change Reconsidered II: Benefits and Costs of Fossil Fuel. En form av SCC med andra ord. Craig Idsos anförande ger en aning om svårigheterna med att beräkna SCC:

http://www.co2science.org/articles/V18/jun/IdsoICCC10talk12Jun2015_slides.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=wIV9shm529w

Ekonomiprofessor Martin Weitzman uttryckte dessa svårigheter på sitt sätt:

”The economics of Climate Change is a problem from hell”.

Slutsatsen var ändå att den påvisade nyttan med de fossila bränslena många gånger om uppväger de eventuella kostnaderna och att det därför inte finns någon anledning att begränsa användningen av dem. Men, CO2 var klassad som förorening och skulle begränsas – i UNFCCCs tjänst. SCC så som den beräknades under Obamaadministrationen ansågs rättfärdiga den tidens energipolitik.

klimatfeminister

I och med det senaste klimatpolitiska paradigmskiftet i Vita Huset har SCC blivit högaktuellt. Nu vimlar det av artiklar kring begreppet, t.ex. Paul Driessen & Roger Bezdeck:

https://wattsupwiththat.com/2017/03/06/end-the-phony-social-cost-of-carbon/

De skriver att SCC grundas på GI-GO prognoser. Vetenskapen kring klimathotshypotesen utmanas ständigt och beräkningarna av SCC tar inte upp koldioxidens goda sidor. Det senare strider dessutom mot Clintons order om att inför eventuella regleringar måste hänsyn tas både till vinst och förlust.

När de fossila bränslenas positiva värde förs in i beräkningarna av SCC så uppväger de kostnaderna med 50 till 1 eller kanske till och med 500 till 1.

trump

At What costs?

Trumpadministrationen utmanar nu Obamatidens paradigm och har låtit The House Subcommittee on Environment and the Subcommittee on Oversight, Committee on Science, Space & Technology hålla hearings i frågan:

Vittnesmål från M. Greenstone, tidigare chefsekonom för Obama´s Council of Economic Advisers:

https://www.heartland.org/publications-resources/publications/at-what-cost-examining-the-social-cost-of-carbon-testimony-before-the-house-subcommittee-on-environment-and-the-subcommittee-on-oversight-committee-on-science-space–technology-2

Beslut grundades på konsensus och vetenskapen på IPCCs klimatmodeller.

¤¤¤

Ovanstående vittnesmål skiljer sig starkt från Kevin D. Dayarantas på Heritage Foundation:

https://www.heartland.org/publications-resources/publications/at-what-cost-examining-the-social-cost-of-carbon-testimony-before-the-house-subcommittee-on-environment-and-the-subcommittee-on-oversight-committee-on-science-space–technology-1

och Patrick J. Michaels´, Cato Inst.:

https://www.heartland.org/publications-resources/publications/at-what-cost-examining-the-social-cost-of-carbon-testimony-before-the-house-subcommittee-on-environment-and-the-subcommittee-on-oversight-committee-on-science-space–technology-3

Dayaranta och Michaels skriver att modellerna är så felaktiga att de i det närmaste är oanvändbara som redskap för analyser inför politiska beslut. De resonerar bland mycket annat om att Obamatidens SCC grundas på föråldrade värden på klimatkänsligheten (ROE&Baker). När uppdaterade värden användes minskade de beräknade kostnaderna högst betydligt.

Slutsatsen blir att regleringar, som genomförs med stöd av Obamaadministrationens SCC-värden medför en påtaglig skada för ekonomin, medan dess påverkan på den globala temperaturen är försumbar. De fossila bränslena skulle däremot kunna bidra till en växande ekonomi, öka hushållen inkomster och ge hundratusentals jobb.

I veckan, kan man nu på Climate Depot läsa:

White House Declares ”Global Warming” funding is ”a waste of your money”

http://www.climatedepot.com/2017/03/16/alert-a-joyful-day-in-dc-white-house-funding-for-global-warming-programs-is-a-waste-of-your-money/

Och, det kommer mera!

Med andra ord ”The days of ideology taking backstage to science are here again”.

Men, för att verkligen kunna genomföra denna helomvändning som Trump lovat det amerikanska folket krävs att han och hans administration står rycken. Det blåser inte bara friska vindar kring Trump-administrationen, den är utsatt för en ihållande och ilsken orkan, ”skuggregeringen” närs av mäktiga krafter.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  I dag hade Vetenskapsradions veckomagasin i P1 ett långt inslag om Stora Barriärrevet. Korallblekningen skylldes naturligtvis på vår användning av fossila bränslen. Att det varit en kraftig El Nino hörde jag inte nämnas om. De hade tydligen inte heller någon kunskap om att korallrev har existerat i hundratals miljoner år och upplevt stora klimatförändringar som istider och värmeperioder.
  En El Nino kan medföra att soluppvärmt ytvatten medför en plötslig temperaturstegring som kan påverka vissa arter negativt. Men alla arter har en inbyggd förmåga till anpassning, vilket är anledningen till att de överlevt i miljoner år. Om temperaturen på jorden ökar av någon anledning så anpassar sig arterna. Ett varmare klimat på jorden medför ett jämnare klimat mellan pol och ekvator. Temperaturen i tropikerna regleras av ”termostaten”, d.v.s. när ytvattentemperaturen överstiger 28 grader ökar avdunstingen med molnbildning och kraftig nederbörd, åska, som följd och vattenytan kyls ner igen.
  Under perioder med varmare klimat ökar bredden på den tropiska zonen och minskar under istider.
  Forskaren i inslaget hade gjort prognoser till 2050 och till 2100. Och påstod att bara en snabb avveckling av fossila bränslen kunde rädda korallreven. De prognoserna grundar sig på felaktiga teorier om koldioxidens klimatkänslighet. Klimatet varierar av naturliga orsakar i vilket fall som helst.

 2. Lars Cornell

  Tack Ann, det var bra skrivet och det är viktigt att den kunskapen når fram.
  Jag undrar hur många av våra riksdagsmän det är som läser TCS och din artikel?

  I flertalet partier måste det nu råda krisstämning av ”vi-har-varit-naiva” typ och hur skall vi hantera det här? Jag har försökt få in debattartiklar bla i Corren på temat att M återigen sitter i dikeskanten och ser på när SD spurtar förbi, den här gången på energi och klimatfrågan. Jag vet att många i M är mycket kritiska till att M deltar i klimathysterin och inte svänger i tid. Ju längre partierna väntar med att erkänna att det där med klimathotet var visst inte så bra desto större blir fallet.

  http://www.tjust.com/2017/goering.pdf

  Den svenska skogen växer så det knakar, 25% ökad växtkraft har nämnts, och det beror enbart på högre halt koldioxid i atmosfären. I någon mån kan föryngring också bidra. Hur mycket blir 25% på skogen och 25% på grödor värt i kronor. Någon som vet? Jag har försökt att SCC-räkna men vågar inte tala om svaret jag fick.

 3. tty

  #1

  Jag tar för givet att det inte nämndes att kyla också kan förorsaka korallblekning? Det hände t ex i Florida 2010:

  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0023047

  Korallblekning beror på att korallerna ”kastar ut” sina symbiotiska alger (som ger upphov till färgerna) när dessa inte längre producerar någon näring, oftast beror detta på att de är dåligt anpassade till den rådande temperaturen. Koraller kan överleva ganska länge utan alger, och oftast (men inte alltid) dyker nya (eller samma) symbiotiska alger upp och etablerar sig åter.

  Intressant nog tycks det föreligga en liknande relation mellan växter och symbiotiska kvävebindande bakterier, men i det fallet är det koldioxidhalten som styr. Vid höga koldioxidhalter ökar växten mängden symbiotiska bakterier och vice versa.

 4. Bra Ann LH

  Det kan inte sägas för många ggr (trots att det är helt självklart uppenbart): Uppsidan med använda tillgänglig (tex fossil) energi överskuggar nackdelarna hundrafalt. Och de faktiska nackdelarna överskuggar nog CO2s inverkan hundrafalt de med. Det är som sagt inget negativt med en ev ngt varmare värld i tempererade zoner. Och heller inte med mer CO2 i atmosfären.

  Men krafterna som både levt högt och väl på detta, liksom all de politiska krafter som trott att de äntligen hittat bräckjärnet med vilket de kan tvinga igenom sina agendor och förstöra för allt som står i vägen för dem och inte alls strävar mot samma utopi(er). Vilket är hela det civila samhället, och allt som sådant som fungerar för att människor ser till att det gör det. Dessa krafter kommer inte att släppa detta utan kamp. Och som du påpekar är dessa krafter beredda att sabotera nästan hur mycket som helst för att förhindra förändringar …

  Men man kan ju hoppas att de därigenom också tydligt visar och avslöjar vad deras verkliga agendor är och har varit. Som sagt, något värnande om miljö eller tom ’klimat’ har det aldrig varit frågan om för dessa. Bara ett redskap att blända och manipulera de naiva och ignoranta massorna med, inkl alla dem som vill posera som ’världsförbättrare’ för att inbilla sig lite ’större mening’ i den egna lite torftiga tillvaron.

 5. Lars Kamél

  50 till 1 är också den ungefärliga kvoten mellan kostnader för att försöka förhindra klimatförändringar nu och att låta dem ske och anpassa sig. En snabbavveckling av de fossila bränslena kostar 50 gånger mer än att låta allt fortsätta som hittills och ta hand om problem om och när de uppkommer. Den beräkningen utgår ändå från modellerna är beräknade utifrån rätt intervall av klimatkänslighet. Vilket knappast stämmer. Flera studier de senaste åren pekar mot att under 1,5 grad/2xCO2 är möjlig och till och med trolig. Med lägre klimatkänslighet, blir kostnaderna för klimatförändringars följder ännu lägre. Om det nu blir några kostnader alls. Mer koldioxid och lite uppvärmning är bara positivt.

 6. Ingemar Nordin

  Tack Ann!

  Klimatalarmisterna skruvar upp tonläget. Hans Joachim Schellnhuber:

  ”We are at the crossroads now: We either say: this thing is too big for us, this task cannot be done. [Then] we will be transformed by nature, because we will end up with a planet warming by 4, 5, 6 or even 12 degrees. It would be the end of the world as we know it, and I have all the evidence.”

  Gosselin på NoTricksZone kommenterar:

  ” Interestingly, climate hardly seems to be a concern for Schellnhuber’s boss, Angela Merkel, who yesterday did not mention climate change once during her press conference with President Trump. In fact much of the discussion was about trade, economy …along with a little fake news and wire-tapping.”

  http://notrickszone.com/2017/03/18/potsdam-pik-climate-director-says-we-will-have-to-go-back-to-mud-huts-by-2040/#sthash.6gt0XKTK.dpbs

 7. Lasse

  Tack Ann!
  Bra att veta att det finns en kostnads-nyttorelation för fossila bränslen. Snart nog kommer politikerna att inse detta också.

 8. Bim

  Ann LH.
  Du är en stjärna. Förnämligt inlägg , avslöjande och klart formulerat. Ett nöje att läsa och att ha som underlag när jag tjatar på folk om klimatgalenskapen, och det gör jag allt som oftast.

 9. Gunnar Strandell

  och här hemma i Sverige har Karin Bojs problem med att ekonomer och naturvetare inte är överens om koldioxiden. Jag kan bara konstatera att hennes förmåga att förstå vad olika mätetal betyder inte övertygar.
  Begreppet SCC kan nog inte förklaras för henne, men det kanske är det som är meningen. 😉

  Länk:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/karin-bojs-kemister-och-ekonomer-mater-koldioxid-pa-olika-satt/

 10. Sören G

  OT
  På TV-nyheterna rapporterades att det som unga under 25 oroar sig för mest är klimathotet.
  Tacka fasingen för det så som skolan hjärntvättar, indoktrinerar och desinformerar om klimatet.
  En stor del av flickorna äter dessutom inte kött av samma anledning.

 11. Karl Eider

  #10
  20 % av alla unga tjejer skippar köttet för att klimathotet har skrämt upp dem. Stackars barn.

 12. L

  #10, Det är tradition hos SVT att ta med ett klimathot i nyheterna varje söndag…

 13. Slabadang

  Tack ANN!

  En komprimerad analys om vad som utgör stridslinjen och beväpningen på båda sidor. Smartbombs mot slangbellor och vuvuzuelor.

  6 5 4 3 2 1 …….

  Nedräkningen för klimathotandets alla tentakler går nu snabbt. Propagandan drogs igång under en tid då väst var stabilt socialt och ekonomiskt tryggt. Då fanns det tid och resurser och skugga över för att ägna sig åt maktcentraliserande fantasiprojekt. Den lyxen existerar inte för politikerna idag. Etablissemanget och alla dess ”experter” har gjort bort sig å det gröndjävligaste och trots att de nu med europeiska mått snabbt försöker flytta sig mot mer neutral ringhörna så räcker det inte. Folken har på mycket goda grunder tappat förtroendet för sina ansvarslösa idioter till politiker. Att NGOer som Grinpiss och WWF går i täten för allmänhetens förlorade förtroende killar skadeglädjen lite extra mycket. Att journalister numer ses som nåt som katten förhoppningvis lämnat efter sig i lådan, orsakades av typ ABs journalister som uträttar sina behov på alla annan plats än i lådan. Propaganda luktar verkligen kattpiss i sant demokratiska näsborrar. NGOer kommer snart få driva stora center för alla snart herrelösa katter. ”Times are a changin” det kan du hoppa upp å sätta dig på!
  Trumpadministrationen har tagit internationella influenser och utdelar därför en klockren Dansk skalle på klimatlögnarna.

 14. Hög tid att räkna på SBC = Social Benefit of Carbon! Mångfalt högre, förstås! Jag uppmanar alla räknekunniga att börja räkna. Frau Bojs hat leider die Frage um den Hinterfuß bekommen!

 15. Olle R

  Ständigt denna hotspot som i vissa läger tycks bevisa eller motbevisa allt.
  Till och med Roy Spencer har den i sina data, särskilt under den tidsperiod då de ”överlägset kalibrerade och pålitliga” AMSU-instrumenten använts, även om han själv förnekar det hela:

  http://postmyimage.com/img2/441_UAH_hotspot.png

  Den tropiska hotspoten är inget särskilt kännetecken på ökad växthuseffekt, utan speglar mest förändringar i ENSO.
  Här ett exempel på extrema hot- och coolspotar över valda femårsperioder:

  http://postmyimage.com/img2/860_TropicalHotandCoolspot.png

  Om nu modellerna i medeltal har en mer framträdande hotspot än observationerna under satellit-eran, så kan det bero på modellernas NIno 3.4 har en trend på +0.19 C /dec, medan denna trend är helt platt i den verkliga världen…
  Modellerna tycks alltså vara mer el Nino, och verkligheten mer la Nina. Det senare betyder inte alls utebliven AGW utan bara att den infångade värmen fördelar sig annorlunda globalt. Kraftigare passadvindar, etc gör att värmen i större utsträckning transporteras ner i havsdjupen och mot polerna..

 16. Salasso

  Alarmismens ansikte utåt!

  http://www.di.se/nyheter/johan-rockstrom-vi-befinner-oss-bortom-ekonomin/?utm_medium=social&utm_source=facebook

 17. Slabadang

  Kära Olle R!

  De e över nu ! Hur kan en tropisk hotspot som inte existerar vara ett bevis på någonting annat än att klimatmodellerna och därmed hela CO2 hysterin är ett tankespöke? Blir du arbetslös nu ? Du får hitta nåt som är nyttigt realt produktivt att jobba med istället. Du vet där du får kunder som frivilligt betalar för nåt konkret du producerar och levererar. Marknaden för hysteriska självutnämnda världsräddare är något mättad, för att uttrycka mig milt.

 18. #16

  Herrejösses. Finns det verkligen fortfarande de som inte förstått att det är fanatiker vi har att göra med?

 19. Slabadang

  Med en liten justering ger jag Johan ”Mr Rappakalja” Skrockström himself alldeles rätt!

  Dagens DI : ”Vi befinner oss bortom ekonomin” Du Johan Rockström befinner dig bortom ekonomin sans och logik. Blanda inte in vanligt hederligt förnuftigt folk i ditt kollektiv. Du bör ju då visa hur det går till att leva utan ekonomi och avstå från alla miljarder du vill suga ur vanligt hederligt folk.

  Han har nu också höjt de 97 till 98% !!! Han borde istället stödja sig mot ”klimatförnekarna” där 100% är säkra på att människan påverkar klimatet men med diametralt annan uppfattning om till vilken utsträckning.

  http://www.di.se/nyheter/johan-rockstrom-vi-befinner-oss-bortom-ekonomin/?utm_medium=social&utm_source=facebook

  Johan är lika oanvändbar som en Zimbambisk dollar och lika bortom ekonomi som Mugabe.

 20. Olav Gjelten

  Vad jag efterlyser är er ett helhetsbegrepp om det vi inte har ett bättre namn på än ”politisk korrekthet”. Odiskutabelt är att klimatet bara är en del av heliga som inte får ifrågasättas. Andra sådana ting är

  + FEMINISMEN. Det kvinnliga skall vara normen. Nedlåtande tal om män är inte bara fullt tillåtet i samhället. Utan skall även betraktas som rätt och riktigt. Att som man känna sig kränkt accepteras inte.

  + Möjligtvis som en del av ovanstående är FRI ABORT längre ut i graviditeten än vad som tillåts överallt annars en hederssak. En ens nämna ordet harmonisering av abortlagen till ens våra grannländer betraktas i Sverige som en krigsförklaring. I motsats till exempelvis en norsk sjuksköterska kan en svensk räkna med sparken för arbetsvägran om han/hon av något skäl inte vill delta i att släcka liv.

  +MILJÖEXTREMISM. I miljöns namn är inget pris för högt. Att vi blivit av med hela vår stolta industri är ett typexempel på detta. I miljöhänseende är begrepp som ”gott nog” helt oacceptabelt hur högt priset för det motsatta än är. Till och med här på Klimatupplysningen ifrågasätts knappast aldrig att miljön får kosta hur mycket som helst även om vinsten bevisligen är extremt liten.

  +RENLEVNAD. All verksam medicin mot värk har blivit narkotikaklassad och skrivs mycket restriktivt ut av läkare. Overksam sjukgymnastik med övningar har blivit innegrejen. En annan sak är att sjukvården ”lär ut” hur man skall acceptera smärtor istället för att via mediciner bli av med dem.

  +Maten vi äter skall vara ”EKOLOGISK”. Om den dyra maten ens är bättre har mig veterligen aldrig bevisats. Ideologin mot ”industriellt” framförda livsmedel är det enda viktiga.

  Ovan har jag bara gjort ett kort utdrag från vår tids ”politiskt korrekt tänkande” och som inte har med klimatet att göra. Gemensamma krafter verkar för allt detta. Själv förstår jag bara delvis.

 21. Jan-Åke

  SMHI har nu ett framtidscenario där snön försvinner från vasaloppsspåren.
  Per Holmgren sa för mer än 10 år sedan ”snön på väg att att försvinna för allrid” han menade att Vasaloppet inte skulle överleva sitt 100-årsjubileum 2022.”folk i södra Sverige har då glömt hur man åker skidor” ”Intresset för loppet är då så lågt att man tvingas lägga ner loppet”
  Anmälningarna till 2018 slog rekord med hela 66000 anmälningar till de olika vasaloppen.Ingen minskning av snödjupet syns i Oxberg , Evertsberg ,Sälen eller Mora.
  Men ok Per , det är några år kvar….
  Nu har SMHI ett framtidscenario för Vasaloppet …
  Ja …orkade inte läsa men säkert står det ” minskande snötäcke i vasaloppsspåren” ” i en allt varmare värld” ” om vi inte minskar våra utsläpp” etc mm

 22. Olle R

  Jaha, Slabadang och Jonas N, ni förnekar alltså att UAH v6 data uppvisar en hotspot. UAH v6 är faktiskt publicerad nu i en ansedd koreansk tidskrift..
  Är ni så förblindade av religion och ideologi att ni inte kan ta in verkligheten så som den är?
  Jag anar ett stort mått av religiös ilska i #17 och #18 över min ”hädelse”..

  Jag diskuterar gärna vetenskap men inte religion, det senare får ni ta upp med era präster och ideologer.
  Namnet ”klimatupplysningen” antyder ju att detta skulle vara ett forum för någon form av vetenskaplig debatt, men jag kanske har misstagit mig..

 23. Slabadang

  Utvecklingssamtalet med SVDs medarbetare verkar ha gjort intryck!

  Aktivister mot sanningssökande i kamp på universiteten

  https://www.svd.se/akademiska-friheten-snart-utan-innehall/av/inger-enkvist

  Hur tänkte du nu Löfven ? När IS – terroristerna i Sverige hamnde under kulturdepartementets programledare för Disneytime?

  https://www.svd.se/eftergiftspolitiken-mot-is-maste-ta-slut/om/ledare-kolumnister

 24. Slabadang

  Men GP går i spetsen!

  http://www.gp.se/ledare/f%C3%B6r%C3%B6vares-bakgrund-%C3%A4r-av-intresse-1.4196931

  Propagandister har ett litet helvete med sanningssökare!

 25. Olle R #22

  Ville du något? Vad då i så fall?

 26. Slabadang

  Man kan bara njuta av hur MSM under ”Utgivarna” med public service allt snabbare och desperat selar bort sina kort.

  TV4 satsar på ”Kakan Hermanssson”, SVT på Zara Larsson Helin och Anders Lindberg , Expressen på Alex Schulman och AB satsar på sina Cantwell Wirtanen Mellin och Franchell och övriga vänsterfascister och anarkister.
  Nyheter Idag får in Katarina Janousch och Peter Springare som krönikörer moahahahah …. ådå blir det då knappt någon fråga om vem som stärker sin trovärdighet och vem/vilka som förskingrar sin! Janouch och Springare är att betrakta som folkhjältar idag med ett enormt stöd på nätet.

  MSMs journalisternas stöd hos allmänheten är av i format av kort mjukt sugrör, matchande ryggraden på de betygsatta.

 27. Gustav

  Olle R, #15:
  ”Kraftigare passadvindar, etc gör att värmen i större utsträckning transporteras ner i havsdjupen och mot polerna..”

  Det återstår för dig att belägga detta. För några år sedan var det mycket prat om all värme som skulle gömma sig i djuphaven. På frågan om hur länge den kunde ligga gömd där blev svaret efter lite knorrande att det kunde gå upp till 30 år. Det gick heller inte att registrera genom ökad expansion eftersom strömmarna var så svåra att kartlägga. Sedan kanske 2 år har jag inte hört ett smack om detta. Tydligen kom det artiklar som motsade detta men du har uppenbarligen hittat stöd för att värme fortfarande gömmer sig där nere?

  Att värme skulle transporteras till polerna har jag heller inte sett så mcyket utav men länka gärna här också. Sen är väl detta om jag förstått det rätt helt i sin ordning, alltså att mer värme skall fördelas mot polerna än vid ekvatorn så att skillnaden minskar?

 28. Slabadang

  Kära Olle R!

  Du vet det där att försöka kleta sina egna egenskaper och balkar i ögonen på motståndaren är en tvärsäker diagnos på den riktigt rabiate fanatikern. Har du träffat nån sån nån gång? 🙂

 29. Slabadang

  Olav Geltèn!

  Jag fick min första lilla guldklimp när de första ”pappakurserna” anordnades.
  Det var svårt att hålla masken när man skulle ”hjälpa till med andningen”.
  Tio vuxna som låg på golvetr och försökte anda in genom näsa och dubbelt ut genom mun. Barnmorskan var mer som en drill sergant och att i frågasätta vetenskapen bakom andingstekniken för ”lindring av smärta” var det inte riktigt läge för om man säger så 🙂 . Frugan blängde ilskt och nöp mig i låret när hon märkte att jag var på väg att ställa en kritisk fråga. Väl vid leverans skrek frugan i sin värk … ”Börjar du ta upp andningen nu så stryper jag dig!” Nu vill mödravårdscentralen helst glömma sin historiska insats på pappakursen.

 30. Slabadang

  Gustav!

  Visst är det kul med alla tilläggshypoteser klimathotarna tvingas fantisera fram vartefter? 🙂

 31. Guy

  Salasso # 16

  Är inte Rockströms liknelse just vad alarmisterna strävar efter? Smällen skulle på ett ögonblick kyla ner jorden. Därefet skulle mängden människor minska successivt delvis genom svält, på grund av missväxt, och delvis genom att frysa ihjäl. Alarmistens nirvana skulle uppstå.

  Allvarligt talat så är liknelsen totalbang, men har en poäng. Jag misstänker att vi med dagens teknik inte förmår hindra asteroiden. Vi har ingen Bruce Willis och hans asteroid-hjältar. Men i framtiden kanske tekniken utvecklas på samma sätt som energitekniken utvecklas. I dagens läge är det närmast att liknas vid att anfalla helvetet med en snöboll. Tyvärr inser inte alarmisterna detta.
  En skillnad till mellan liknelsen och klimathotet. Till klimatförändringar går det att anpassa sej på olika sätt. Mot en asteroid-smäll går det inte att anpassa sig. Åtminstone inte så hemst bra.

  Skrämseltaktik och lurendrejeri. Ofelbart kommer H.L.Menckens ord upp: The urge to save humanity i always a false front for the urge to rule it.

 32. tty

  #15

  ”Den tropiska hotspoten är inget särskilt kännetecken på ökad växthuseffekt”

  Nej. Den är ett kännetecken på att större värmemängder transporteras upp från ytan genom konvektion, vilket som bekant är den viktigaste mekanismen för att föra bort värme från jordytan. Det är dock inte helt lätt att hitta ett sätt för ökad växthuseffekt att verka utan förstärkt konvektion.

  ”Kraftigare passadvindar, etc gör att värmen i större utsträckning transporteras ner i havsdjupen och mot polerna.”

  Och ser man på! Där gjorde du ett (visserligen totalt misslyckat) försök. Nu återstår det bara för dig att hitta på en helt ny teori för hur passadvindar uppstår som förklarar hur de kan förstärkas utan att Hadleycirkulationen (=hot-spoten) samtidigt förstärks, och hur passader som transporterar värme från tropiska hav in över land samtidigt kan värma upp havet.

  Ett tips: försök med ändrade/förstärkta havsströmmar i stället. Det är en fullt rimlig mekanism att trnsportera bort mera värme från tropikerna utan att någon ”hot-spot” uppstår. Dessutom finns det mycket som pekar på att värmetransporten via havsströmmar varierat i ett geologiskt perspektiv.
  Men låt bli Golfströmmen. Den är mycket väl dokumenterad och extremt stabil.

 33. Thomas P

  tty #32 ”Den är ett kännetecken på att större värmemängder transporteras upp från ytan genom konvektion, ”

  Inte ens det. Den är en konsekvens av att fuktadiabaten sjunker med ökande temperatur.

 34. Björn

  Olle R [22]; Var någonstans i UAHs kurvor eller data, kan Du hitta en hotspot? Är den en fantasiprodukt eller är den reell? Du menar väl inte El Niño förra året?

 35. Björn

  tty [32]; Vi har ju något som också heter latent energi som är vattenångans bortförande av energi som utlöses i troposfären, inkluderas denna i den värme som förs bort genom den konvektion som Du nämner? Eller har jag missförstått något här?

 36. Lasse

  Rockströms krönika i DI är intressant.
  Han har uppfattningen att vi har en katastrof som väntar om vi inte gör något nu!
  Han vet precis vad som bör göras och vad det kostar-”Det är viktigt att ekonomer beräknat att den sociala kostnaden för klimatförändringar ligger på 40 dollar per ton koldioxid.”
  3,9 ton per capita i Sverige ger en kostnad på 1400 SEK per person och år. (14 mdr sek på 10 miljoner)
  Vi betalar 65 Mdr i punktskatter energi och koldioxid idag.
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-och-produktion/Punktskatter/
  Så vi betalar redan nästan fem gånger den sociala kostnaden för koldioxiden idag!

 37. Svempa

  Apropå hot spots. Trycket i Rockströms tinningslober har ju tidigare varit väsentligt men nu visar det mesta på att något slags eruptions av Krakatau-styrka är på gång. Då gäller det att hålla behörigt avstånd.

 38. Svempa

  #15 Olle R. Du behöver inte gå omvägen via hotspots. Du har ju det axiomatiska Rockström- teoremet:

  Temp_imorgon = alfa x DKoldioxid^2 x Temp_idag

  alfa = Rockströms konstant

 39. Olle R

  #32 Tja, Sherwood och Nishant 2015, samt andra Sherwood-artiklar har ju visat på en ökning i styrka hos de subtropiska jetsrömmarna under satelliteran (och även då antipassaden på högre höjd i troposfären).
  Om vi håller oss närmare ytan och ser till vindhastighet över havet i tropikerna så ser man också en tydlig ökning:

  http://postmyimage.com/img2/344_ICOADStropicalwindspeed.png

  Visst kan havsströmmar transportera värme mot polerna (och ner i havsdjupen), men strömmar behöver ju en drivkraft, vanligtvis vind.

  Så min personliga tolkning är att luftcirkulationen och vindhastigheten har ökat på hög och låg nivå i tropikerna. Tropopausen i tropikerna lyfter inte riktigt som modellerna antyder, utan den varma luften blåser iväg istället. (Det här ger ju också en ökad vindskjuvning, vilket kan förklara att orkanerna inte ökar i antal och energiinnehåll, trots varmare hav. )

  Gustav #27 tycks ju helt ha missat att energiinnehållet i oceanerna ökar konstant, vilket man sedan 10 år tillbaka har extra bra koll på tack vare Argo-bojarna. Exempelvis
  https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content2000mwerrpent.png

  eller den här jämförelsen som jag gjort (två andra alternativ med lite mer hockeyklubba, men under Argo-eran är de överens):
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaVk4wUXd2RTV3XzQ

  När det gäller den polära amplifikationen i havstemperatur, kan jag ju lite ”quick and dirty” ange satelliterans trend för 60N-90 N, vilken är 0,22 C/dec enligt ERSST4, men bara 0,12 C/dec enligt CMIP5 rcp8.5 modellmedel

 40. Roland Salomonsson

  Varför innehåller aldrig dessa klimatkalkyler en faktor ”K”? K = ”det okända”! Alla seriösa kalkyler i en kaos-matematik MÅSTE innehålla en stor faktor K för att vara seriös. Avsaknad av K är ett direkt underkännande.

 41. Roland Salomonsson

  Varför närmar sig alla uppmätta temperaturvärden runt klimat ca 0,7 grader?

  Kan det ha att göra med att mätinstrumenten med tiden blir effektivare och mäter närmare sanningen?

 42. Ingemar Nordin

  Olle R #39,

  Jadu Olle, Sherwood verkar vara en sorglig figur som ständig säljer ut vetenskapen för den politiska aktivismen dit han utan att skämmas levererar ”alternativa fakta”. Vi har då och då haft anledning att ta upp honom här på bloggen. Se exempelvis:

  https://www.klimatupplysningen.se/2008/05/26/the-answer-is-blowing-in-the-wind/

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/05/vilse-i-sherwoodskogen/

  Så kanske behöver du något lite mer robust än Sherwood för att påvisa det som alla seriösa klimatforskare är rätt ense om, nämligen att hotspotten inte riktigt har blivit den silverkula som skulle bevisa AGW-hypotesen en gång för alla.

 43. Roland Salomonsson

  Varför närmar sig alla uppmätta temperaturvärden runt klimat ca 0,7 grader?

  Kan det ha att göra med att mätinstrumenten med tiden blir effektivare och mäter närmare sanningen? Kan det ha att göra med att mätstationerna de senaste 200 åren placerats ut allt tätare över klotet? Kan det ha att göra med införandet av satellitmätningar? Kan anomalierna för några årtionden sedan ha att göra med att Sovjets 1200 mätstationer av pengabrist reducerades med ca 80%, i stort alla inom de kallare delarna av jordklotet?

  Nu tillkommer förfalskningarna av basdatan samt ändringar i originaldatan i databaserna till förfalskade värden. Vips, så går det att påvisa att jorden blir varmare. Ha! Ha! Ha!
  Vilken lekman som helst begriper att jordens medeltemperatur mm redan i 100-tals år pendlat runt nivån 0,7 grader som idag. Ibland något mer och ibland något under. Bästa värdemätare för Norden är ett antal arters förskjutning söderut för var de naturligt kan föröka sig, vilka skett de senaste 10000 åren.
  DET BLIR SAKTA OCH STADIGT ALLT KALLARE!

 44. tty

  #33

  Har du möjligen funderat på varför våtadiabaten blir lägre vid en högre temperatur?

 45. Slabadang

  Kära Olle R!

  Scherwood är ökänd för sin fejkade ”hotspot” som visar sig vara klimatsimulerade vindar och inte temperatur…. Jajajajaja aj aj aj så det kan gå när man inte vare sig kan läsa eller vilja förstå.

 46. Slabadang

  OT men otroligt rolig rapport från MSMs sociopaters beteenden!

  http://www.friatider.se/expressens-eric-erfors-d-ms-till-f-ngelse-f-r-rasistattack-trakasserade-flyktingar-och-hotade-h-nga

  ”Pressetik” … you know?? 🙂

 47. Kenneth Mikaelsson

  Nu får Green Ollarna det jobbigt……….. http://notrickszone.com/#sthash.tUeHQ30m.kbLJD9cS.dpbs

  Temperaturen sjunker med ökad CO2….. 🙂

 48. Kenneth Mikaelsson

  Och här lite tråkiga nyheter till rikspuckot TP…. http://climatechangedispatch.com/divers-say-less-than-5-of-great-barrier-reef-is-dead-not-half/

 49. Niklas L

  #48
  Det finns ingen anledning att sänka sig till den nivån på kommentarer. Jag ser inga belägg för att ge TP det epitetet. Nä, debattera i sak.

 50. Christopher E

  #48 Kenneth Mikaelsson

  Rätt intressant det där faktiskt. Jag vet att det hävdas att dykoperatörerna är partiska och inte vill skada turistnäringen, men faktum kvarstår att de tillbringar mycket mer tid i reven än någon forskare har möjlighet att göra. Och anklagelser om ”partiskhet” slår ju i så fall lika mycket mot forskarna. Forskningsmedlen lär öka om elände utannonseras.

  Ornitologisk forskning skulle inte ha mycket koll utan en armé av ideella fågelskådare som bevakar varje vik och buske året runt. Så varken drivna amatörer eller yrkesmän som dykoperatörer/fiskare ska avfärdas.

  Hos mig har yrkesfiskarna som tillbringar det mesta av sin tid därute bättre kunskap om fiskbestånden än en statlig myndighet som gör ett enstaka provfiske med begränsad kunskap. Jag säger inte det för att avfärda att fiskebestånd minskat, men alarmismen kan nyanseras.

 51. Mats Z

  Reef ’almost drowned’

  The core samples are valuable time capsules from a period known as the Last Interglacial, which came after the second last ice age.
  Back then, water from melting ice sheets was inundating coastlines around the world and it was nearly fatal for the reef.
  Dr Dechnik said what scientists had discovered was both reassuring and a cause for real concern.
  ”The past is the key to the present — the reef almost drowned just prior to 129,000 years ago,” she said.
  ”Sea levels were rising very rapidly and the reef was not able to keep up.”
  Dr Dechnik said the reef eventually did manage to hold on.
  ”When sea levels had stabilised, the reef was able to catch up and re-establish itself,” she said.
  Dr Dechnik said the conditions that almost led to its demise then were similar to those facing the reef today.
  ”Sea levels were slightly higher, sea surface temperatures were slightly warmer than they are today, and they’re in the levels that we have projected in the future,” she said.

  Enligt forskarna ligger påfrestningarna på revet i vad som förutspås ska hända de närmaste 100 år väl inom de gränser av vad revet utsatts för de senaste 129 tusen åren, vad gäller havstemperatur och havsnivåhöjning.

  http://www.abc.net.au/news/2017-01-15/ancient-samples-great-barrier-reef-recover-but-new-threats-study/8182822

 52. Olle R

  #42 Ingemar, det nog en av de larvigaste kommentarerna jag läst, kryddad med lite smaklös politisk profilering och smutskastning. Tror du verkligen att en eller annan kritisk post och kommentar på KU har något som helst bevisvärde ute i den riktiga världen, utanför ”den lilla ekokammaren”?
  Fantastiskt att Professor Nordin et al har sådan kompetens på vindmätningar i övre troposfären, att han i svepande ordalag kan ifrågasätta och döma ut de främsta auktoriteterna i världen inom detta fält.

  Det är för övrigt inget märkvärdigt med hotspoten i IUKv2 (Sherwood). Det finns mycket mer uttalade hotspotar i exempelvis RAOBCORE, ERA-interim, eller MERRA-2. Fast inget slår nog AMSU-hotspoten i Spencer och Christys nya dataset, inte ens modellerna..

 53. Gustav

  Olle R:
  Du skrev inledningsvis om att värme lagras i havsdjupen och glider sedan över till oceanerna (alltså inte explicit havsdjupen). Är inte säker på att du följt detta men det räckte inte att inkludera värmelagringen i haven för att kunna bortförklara hiatus, det krävdes även att värme lagrats på ställen där god mätning saknades, exempelvis i djuphaven. Detta upprepades i var och varannan nyhetssändning för några år sedan men helt plötsligt tystnade det tvärt (i samband med att flera studier inte kunde belägga hypotesen).

  Alltså, att värmeinnehållet i haven ökar får anses välkänt och trenden är ungefär oförändrat under 1900-talet sett till expansionen. Hade du något specifikt om ”havsdjupen” eller var det egentligen oceanerna du avsåg?

 54. Olle R

  #47 För alla som gillar omanipulerade data, glädjande nyheterfrån Berkeley earth.
  Justeringar sänker temperaturtrenden från 1950 och framåt, men ökar den i perioden före 1950:

  https://pbs.twimg.com/media/C7XGwooXwAER1Dj.jpg:large

  Den ”naturliga” ökningen upp till 1940-talet, som vissa skeptiker hävdar är lika stor som dagens ökning, och som inte förklaras särskilt väl av modeller (?), är alltså förstärkt av justeringar.
  Och den sentida CO2-drivna uppvärmningen är alltså nedjusterad..

 55. Kenneth Mikaelsson

  Niklas L… Lugn bara …. det va min ”fina snälla sida” det är bara att jag verkligen ”gillar” folk som är medskyldiga till stölden av mina skattepengar….
  De är värda minst en slipps… en siciliansk sådan…..
  Sen vad är definitionen av en idiot…. det har något med faktaförnekelse att göra och TP är verkligen ett proffs på den fronten…

 56. Svempa

  #54 Olle R. Avseende Rockströms teorem som du väl tar som axiomatiskt. Det blev ett skrivfel i hastigheten. Eulers konstant blev en två. Det skall vara

  Temp_imorgon = alfa x DKoldioxid^e x Temp_idag

  alfa = Rockströms konstant

 57. Svempa

  #54 Så vitt jag förstår så anser Thomas P. att Rockströms teorem är giltigt (#56). Du får meddela om du har avvikande åsikt, dvs om du är skeptiker.

 58. Olle R

  Gustav #53 Med havsdjupen menar jag förstås inte djuphavsgravar, eller vad du nu anspelar på, utan den samlade ocean volymen under det välmixade ytvattnet.

  Mer om värmeupplagringen i havens djup kan du läsa om här:
  http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n4/full/nclimate2915.html
  http://advances.sciencemag.org/content/3/3/e1601545.full

  Om ökade passadvindar och uppbromsad ytuppvärmning, men uppvärmning i djupare vattenskikt, kan du läsa om i England et al 2014
  http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n3/abs/nclimate2106.html

 59. Gustav

  Olle R:
  Hehe, näe jag menar inte heller djuphavsgravar… Du kanske missade de rätt hätska debatterna för några år sedan när det var stor aktitivtet bland klimatforskare för att slå hål på ”myten” om hiatus (en myt som IPCC själv introducerade förresten). Värmen som lagrades i havet räckte nämligen inte till för att kunna påstå att uppvärmningen fortsatte i Rockströmfart. Då introducerades hypotesen att värme kunde gömt sig i djuphaven, alltså på ett djup där inte ARGO-bojar kan mäta. Kan alltså vara bra för dig att känna till att ”djuphaven” eller ”havsdjupen” är buzzwords för just denna diskussion.

  Men om du hävdar att värme istället för att registreras som en hotspot hamnar i havet på ställen där den kan mätas, så är det väl bara en enkel räkneexcercis?