Märkesman ur tiden

James Lovelock in 2005

På sin 103-årsdag den 26 juli i år gick den brittiske miljöforskaren James Lovelock ur tiden. Han såg Jorden som en enhet med biologiskt liv i balans med land, hav och atmosfär. Denna syn döptes efter den grekiska gudinnan Gaia, som för nutida svenskar kan kallas Moder Jord.

Synen att Jorden (Gaia) försvarar sig mot angrepp för att bevara sin balans fick Lovelock att länge varna för möjliga följder av global uppvärmning, orsakad av människans förbränning av kol och kolhaltiga ämnen.

Han sågs länge som en ikon för miljörörelsen. I boken ”The revenge of Gaia” (2006) menade han att global uppvärmning kunde kosta miljardtals människor livet och spådde att bara några få skulle överleva genom att leva i Arktis.

Men mot slutet av sitt liv ändrade sig Lovelock. Han menade att en måttligt varmare Jord var till fördel för mänskligheten och att föreslagna åtgärder mot fortsatt uppvärmning hotade mänsklighetens försörjning och livsvillkor.

Han redovisade en ny syn på Jordens klimat och miljö och på mänsklighetens framtid i boken ”A rough ride to the future” (2014). I intervjuer i brittiska The Guardian och andra media förklarade han sin syn i enklare termer.

”Jag var för säker i min bok 2006. Vi kan inte säga vad som kommer att hända”, sade Lovelock och betonade att haven lagrar det mesta av den värme vi får från solen och att vi vet för litet för att förstå havens inverkan på atmosfären.

Han såg överdrivna klimat- och miljölarm som en ny religion. Anklagad för att vara ”klimatförnekare” svarade han: ”Det är lika dumt att vara förnekare som att vara troende.” För honom var klimatfrågan främst politisk, driven av stadsbor utan kunskap och erfarenhet från livet nära naturen på landet.

Lovelock betonade vikten av säkert och billigt tillgänglig energi för världens växande befolkning och såg kärnkraft som den bästa lösningen med gas som reserv – men tog avstånd från både vind- och solkraft.

Utöver detta förordade Lovelock också samverkan mellan biologi och IT-teknik och menade att konstgjord intelligens (AI) och digital teknik kan komplettera människans mentala och fysiska förmåga.

Lovelock doktorerade i medicin 1948 men var också fysiker, biolog, biokemist – och uppfinnare. För att behålla sin frihet undvek han att binda sig vid specifika universitet och högskolor och var större delen av sitt liv fri forskare.

Det gjorde honom obekväm i den akademiska världen men gav många uppdrag och möjliggjorde mycket forskning utanför anvisade områden. Världen har förlorat en fri ande!

Tege Tornvall

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Tege för att denne ständigt skeptiske vetenskapsman blir hedrad för sin skepticism!
  Hans dom över politiker, ”stadsbor” och andra makthavare som i sin okunniga tvärsäkerhet sett till att det stiftats lagar som tvingar in oss i den ”kolfria” framtiden är hård. De har inte en susning om vad det innebär.
  Förutom tron på att havet betyder mer än vi anar för klimatet undrar han varför klimatdebatten koncentrerats på en enda art i biosfären, människans betydelse, när till exempel mikroorganismerna förmodligen än mer betydelsefulla.
  Och han skriver, som 95-åring, i sin sista bok till mänskligheten, den som Tege tog upp i inlägget, att hans största önskan är att någon av alla hans Gaia-skeptiker kunde falsifiera Gaia-hypotesen för det skulle kunna bidra till större kunskap om planeten och hur ”to live on it”. Beredd att tänka om in i det sista.

 2. Adepten

  Märkligt att ingen av hans böcker har blivit översatta till svenska?

 3. Sten Kaijser

  Adepten #2

  Gaia finns på svenska

 4. Lasse

  Vital och skeptisk tydligen.
  Hans syn på globen har väl inspirerat agronomen till sin syn på gränser för olika tillstånd.
  https://www.greendesk.se/artiklar/vad-ar-planetens-granser

  Utopia är målet!?

  Undrar om agronomen blir omvänd vid 100 års ålder?

  Det är väl skillnad på inställning som krävs:
  https://wattsupwiththat.com/2022/08/03/surprise-the-australian-great-barrier-reef-has-bounced-back-from-climate-change/

 5. Roland Salomonsson

  Borgström anammade teserna!

 6. Sören G

  I dagens lokaltidning står det”Afrikavärmen tillbaka”. Där har de rätt, det är solvärmd luft från Afrika.
  I samma tidning ett stort reportage om en ”klimatforskare” från USA som är här och håller föredrag. Vad jag förstår är det en miljöforskare och inte en klimatforskare.
  Det ska bl.a. handla om hur man botar klimatångest. Man ska flyga mindre och åka bil mindre. I för sig är det bra att vara sparsam.

 7. Lennart Svanberg

  Idag skrämmer ’experter’ att elpriser fördubblas till vintern. Låt mig gissa att dessa experter är betalda av elföretag som kränger dyra fastprisavtal till oroliga konsumenter som skräms upp av propagandan vilken media villigt ställer upp på. Sedan får vi en mild vinter med låga elpriser och alla dessa blåsta konsumenter läser om den globala uppvärmningen som gör att tidigare prognoser inte stämmer.

  Den som inte kan sin historia blir ständigt lurad.

 8. BG

  #7

  Vi hade t.o.m. den 30 juni fast pris på elen och därefter rörligt. De första elräkningen visar ca 100% högre pris. Det rör sig om hushållsel. Huset uppvärms av fjärrvärme.

 9. Gunnar Strandell

  När klimatfrågan började diskuteras på bloggen ”The climate scam” togs frågan upp om vad som skulle krävas för att man skulle byta åsikt.

  Resultatet har närmast blivit att det som skulle få människor att bli mera skeptiska INTE tas upp av klimatforskarna.

  Det hedrar James Lovelock att han ändrade sig när han skaffade sig mera kunskap. Reaktionerna från de som är övertygade om klimathotet är inte upplyftande.

  Frågan kanske behöver ställas oftare: Vad krävs för att du ska ändra uppfattning?

  När det gäller Gaia har modellen kidnappats av människor som anser att den naturliga balansen är ytterst känslig, trots att det är belagt att balansen är robust.

 10. Adepten

  Två hypoteser om hur världen fungerar som visar mänsklighetens förmåga att tyda sin omgivning i olika färger. Resultatet får bli att man väljer den färg som passar en bäst 🙂

  Gaiahypotesen vars skapare var James Lovelock som menade att jorden är ett komplext system som inkluderar biosfären, atmosfären, oceanerna och jordskorpan vilka styrs genom återkoppling eller cybernetiska mekanismer som söker en optimal fysisk och kemisk miljö för liv och som bygger på samarbete i naturen, ja till och med ända ner på cellnivå. Livet är med andra ord sin egen bästa vän. Allt som är nödvändigt för att planeten ska vara beboelig – rätt temperatur, en syrerik atmosfär, ett någorlunda stabilt klimat – styrs omedvetet av organismerna själva.

  Medeahypotesen är helt enkelt Gaias motsats. Skaparen Peter Ward menar att livet på jorden är oberäkneligt och ett okänsligt system utan självbevarelsedrift och självdestruktivt, ja rent av självmordsbenäget. Där alla organismer, från bakterier till människor, strävar bara efter att breda ut sig på andra organismers bekostnad. I den processen förgiftar de och skövlar miljön, i slutändan även sin egen.
  De viktigaste argumenten är följande:
  – Under lång tid, för två till en miljard år sedan, var oceanerna extremt syrefattiga och fulla med giftigt svavelväte, en restprodukt från en viss typ av bakterier som då var mycket vanliga. I stället för att göra jorden mer beboelig hämmade de livets utveckling under flera hundra miljoner år.
  – En total nedisning av jorden inträffade för 700 miljoner år sedan. Även denna gång var livet ansvarigt.
  – Sedan de första moderna djuren utvecklats för drygt 500 miljoner år sedan har livet på jorden vid ett antal tillfällen råkat ut för massutdöenden. De flesta av dessa tycks ha orsakats av väldiga blomningar av svavelbakterier i oceanerna.
  – Vår egen arts uppkomst är det allra senaste exemplet på att Medea regerar. Vi är så många och har tagit så mycket av jordens resurser i anspråk att vi hotar att utplåna en stor andel av jordens övriga livsformer.

  Förövrigt anser jag att vetenskap inte handlar om vilken hypotes man tycker låter bäst eller som uppnås efter konsensus. Det handlar om att hålla fast vid den teori som klarar av att förklara och göra förutsägelser om många olika skeenden i världen eller den teori som efter upprepade tester visar sig stämma överens med verkligheten. Så fungerar bra vetenskap, eller hur 🙂

 11. Adepten #10,

  Varken Gaiahypotesen eller Medeahypotesen är vetenskapligt korrekta eftersom naturen tillskrivs syften och målsättningar. Och så tror jag inte att James Lovelock menade heller. Men analogierna leder tanken fel.

  Istället bör man se på den naturliga selektionen som automatiskt eliminerar sådana molekylära konstellationer som bryts upp eller ned och som pga detta inte kan ”överleva”, eller behålla sin konstellation. Ett sätt där konstellationen bibehålls är genom att andra molekylkonstellationer reproduceras om och om igen på samma mönster. Det handlar inte om list, vilja eller Naturens konspiration. Det bara blir så att det som överlever finns kvar medan de andra myriaderna av konstellationer försvinner.

 12. Adepten

  #11 Ingemar Nordin

  Ja, så kan man också se det. Som jag ser det så gäller det dessutom för alla organismer, men för människan med sin föreställningsförmåga är det mer komplicerat för den styrs av våra inneboende arketyper som kan leda oss fel. Exempel på detta kan man dagligen läsa om i MSM.

  J Diamond som skrev vete, vapen och vlrus beskriver också hur vår evolutionära utveckling påverkats av olika natura förhållanden. Som kan öka förståelsen för vad det är som det är.

 13. Matsa

  OT
  Elsa Widding är medförfattare på SvD debatt där SD skriver hur man vill vill säkra energiförsörjningen:

  https://www.svd.se/a/Qydmp4/sd-sa-kan-vi-sakra-energiforsorjningen

  SD vill bl.a. ” Stoppa omedelbart rivningsförberedelserna för Ringhals 1 och 2. Genomför en skyndsam utredning om vad som krävs för att återstarta Ringhals 1 och 2, samt hur snart detta kan göras.”

 14. tty

  #10

  Det här med massutdöendena är inte så enkelt som det ofta framställs. Det är egentligen bara det sista för 66 miljoner år sedan som vi faktiskt vet orsaken till, nämligen asteroidnedslaget i Chicxulub.

  De två närmast föregående för 200 och 250 miljoner år sedan sammanfaller båda med extrem vulkanisk aktivitet, i nuvarande Atlanten respektive Sibirien (CAMP resp. Siberian Traps), men de exakta orsakssammanhangen och mekanismerna är mycket oklara.

  Den fjärde av de ”fem stora” i slutet av devon är särskilt mysteriös, inga särskilt uppenbara orsaker verkar finnas.

  Den femte, i slutet av ordovicium sammanfaller med en kort och abrupt nedisning, och har tidigare ansetts bero på denna, men det är ju inte så klimatpolitiskt korrekt numera.

  Den politiskt korrekta förklaringen till samtliga är dock naturligtvis koldioxid och uppvärmning.

  Denna idé försvåras dock av att den enda riktigt stora och abrupta globala uppvärmning som vi faktiskt säkert känner till, PETM för 55 miljoner år sedan ingalunda ledde till något massutdöende, tvärtom blomstrade livet på Jorden och den biologiska mångfalden exploderade. Intressant nog har även den nyligen visats sammanfalla med ett stort asteroidnedslag. Den stora krater som hittades under isen på norra Grönland för några år sedan är just 55 miljoner år gammal, och utfall från den sammanfaller exakt med början av PETM.

 15. Håkan Bergman

  Matsa #13
  Bra inlägg från SD där, artikeln i NRK är också bra.
  https://www.nrk.no/ytring/energien-var-strommer-ut-1.16056309
  Elpriset i Sverige och Finland den här veckan är absurt, vem har fingrat på reglagen? SvK på order uppifrån?

 16. foliehatt

  Håkan Bergman, #15,
  hatten av för NRK. SR/SVT skulle aldrig skriva något lika kritiskt analyserande som den texten du länkade till. Dels saknar de vilja till kritik av tanken om 100% förnybart, dels är de noga med att aldrig bita den Socialdemokratiska/Miljöpartistiska handen som tilldelar dem skattemedel.

 17. Lasse

  #14 Håkan B
  Våra elpriser har varit rekordlåga under en period nu.
  Även vi exporterar el.
  Om man vill se låga elpriser framöver så borde handelssättet justeras.
  Detta missar SD och Elsa helt i den debattartikel de har i SVD idag.
  Inför någon form av styrning så den el som köps i Sverige måste förbrukas här och ta vinsten av exportelen genom överföringskostnader.

 18. Fredrik S

  Håkan Bergman #15

  Ja, vad är orsaken till detta vill vi veta.

  Antar att det inte gått obemärkt förbi i våra andra grannländer.

  Någon som hört någon fågel kvittra?

 19. Matsa #13,

  Den viktiga poängen här att politikerna behöver göra något för att gynna elproduktionen NU. Det är faktiskt rätt bråttom eftersom hela Europa har en energikris.

  Energipolitiken är misskött i så gott som hela Europa, inte minst tack vare EUs extremistiska politik med stollar som Merkel och svenska MP i spetsen.

  Det jag saknar är en satsning på att få ingång fossildrivna kraftverk som back up. Sverige har visserligen inte mycket kol och olja, men Europa i övrigt – inte minst Tyskland – har enorma mängder som nu politiska beslut förhindrar exploatering av. En satsning på kärnkraft är utmärkt, men den bär inte frukt förrän tidigast om 8-10 år.

  Nu hotar istället roterande nedstängningar redan i vinter. Samt att alltfler arbetstillfällen går om intet eftersom regionerna inte kan garantera elförsörjningen. Det ser mörkt ut och folk är mycket oroliga för skyhöga elräkningar.

 20. Matsa

  #19 Ingemar

  Kärnkraften är bara en del i artikeln och man diskuterar åtgärder för kommande vinter:
  ”För att säkerställa kraftförsörjningen i ett redan dysfunktionellt energisystem behövs det på kort sikt genomföras ett flertal åtgärder för att säkerställa tillgången på el till rimliga priser inför kommande vinter.”
  Däremot diskuterar man inte att dra igång fossil backup.

 21. Håkan Bergman

  Fredrik S #18
  Tror att den här tomten är inblandad.
  https://www.svd.se/a/eEbJ9O/khashayar-farmanbar-atgarden-ska-inte-leda-till-dyrare-el
  Går att läsa i pressreaderversionen av SvD för idag.
  Bara sista stycket.
  ”Till hur stor del beror den här situationen på att vi har stängt några kärnkraftverk i Sverige?

  – Det är väldigt lätt att säga så, men jag tror inte riktigt det har bäring på verkligheten. De kärnkraftverk som då lades ner av ägarna lades ner baserat på hur marknaden såg ut då, med de kostnaderna då som fanns för att reparera, underhålla och det låga elpriset som var då. De fann ingen lönsamhet utan valde att lägga ner. Nu ser situationen och elmarknaden annorlunda ut.

  Myndigheterna som får regeringens nya uppdrag är Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Swedac.”
  Så inte en käft visste nåt om norrmännens planer på att bygga ut överföringen till Tyskland och Storbritannien, eller om nån visste så begrep vederbörande inte vilka konsekvenser det skulle få?
  Undrar hur SvK’s del av uppdraget ser ut mer specifikt?
  Titta en hel fågelflock!

 22. Håkan Bergman

  Ingemar N. #19
  Vi som skickar våra sopor till förbränning för kraftvärme kan öka effekten i eldelen genom att börja blanda in mera högvärdigt bränsle i soporna, lite pinnar, kottar och vad brännbart man kan plocka, eller överblivet grillkol från grillsäsongen. Nån här som kan tipsa om ett stort kolupplag här på Södertörn?
  Och glöm inte att skicka plasten till förbränning!

 23. Adepten

  #13 Matsa
  Debattartikeln är bara en papperstiger som skapar förhoppningar för de troende.

  Besluten är redan tagna och processen för rivningen är redan igång och de som tagit besluten kommer inte att ändra sig med anledning av en debattartikel i SvD.
  De som har djupare kännedom om avvecklingsprocessens fortgång har dessutom yttrandeförbud.
  Tyvärr, det kommer att ta tid att ändra kurs även för felaktiga energipolitiska beslut.
  Elen kommer inte att bli billigare förrän den dagen det finns ett överskott i hela Europa.
  Vi kommer att ha ett antal mycket besvärliga och för oss konsumenter kalla och dyra vintrar framför oss, om inte vädergudarna står oss bi.

 24. Lars W

  Ingemar N #19 Håkan B #22

  Det snabbast och enklaste skulle vara att starta upp Stenungsund igen

 25. Paul Håkansson

  Lasse 17

  Revidera elprissättningsmodellen

  Av Bengt Ekenstierna
  Styrelseledamot Statkraft, tidigare E.ON.

  https://second-opinion.se/revidera-elprissattningsmodellen/

  Bengt Ekenstierna skriver 5 maj, 2022
  ”Jag skrev ett Öppet brev till statsministern härom dagen med budskapet – AGERA, det är politiken som äger problemställningen med de extrema elpriserna. Låt inte en havererad prissättningsmodell resultera i en överflyttning av pengar från elkunderna till stat och elproducenter under täckmantel att de höga elpriserna är en följd av kriget i Ukraina.”

  Flera artiklar av Bengt Ekenstierna
  https://second-opinion.se/author/bengt-ekenstierna/

  Detta måste spridas så mkt det bara går och Elsa måste absolut ta del av det.

 26. Oxford

  Läste att Bolund (MP) tycker att det absolut inte ska byggas ny kärnkraft i Sverige. Sedan sa han att all kärnkraft som nu byggs i världen är subventionerad. Vet någon i detta forum om det verkligen stämmer?

 27. Håkan Bergman

  Lars W #24
  Men det kommer politikerna bara att gå med på under tortyr. Fördelen med att öka elproduktionen i kraftvärmeverken är att den betyder mycket för att stabilisera elnätet lokalt.

 28. Lennart Svanberg

  #26 Oxford – först och främst, att överhuvudtaget tro att ett påstående från en ledande Miljöpartist skulle vara relevant är meningslöst. Hela deras framgång bygger på enkla retoriska knep om att vi ska leva i samklang med naturen samtidigt som miljöpartister framförallt lever i storstäder. All storskalig framställning av elektricitet kräver stora investeringar och en gång i tiden förstod politiken att det är som vatten, avlopp och vägar;dvs något vi alla behöver och därför gemensamt bekostar. Det är bara semantik att prata om att den ena eller andra energiformen är subventionerad då energi är ett så reglerat område att du inte ens längre kan köpa engångsgrillar då ledande politiker tror att världen går under om vi använder dessa. Politiken styr vår energitillgång och det är politiken som skapat nuvarande katastrofala elpriser.

 29. Matsa

  #25 Paul

  Den prissättningsmodellen måste väl kombineras med ett tvång att leverera den svenskproducerade elen till Sverige tills den svenska efterfrågan är tillgodosedd (till ett pris som är mycket lägre än på kontinenten)? Annars säljer väl elproducenterna all sin el till Tyskland och Danmark istf till Sverige?

 30. Lars Lundqvist

  Elpriset har varit extremt lågt under några dygn i hela Sverige och Finland, 2-50 öre per kWh.
  I Norge och Danmark är det däremot skyhöga priser på 300-500 öre per KWh.

  Nyckeln till låga priser i Sverige tycks vara Finland, där det varit blåsigt under de senaste dygnen.
  När det femte kärnkraftverket i Finland kommer i full drift i slutet av året borde det kraftigt påverka både Sveriges och Finlands elpriser och eltillgänglighet.

  Det gör min tänkta investering i solpaneler tveksam trots stora skattereduktioner.
  Tidigare under sommaren såg en solpanelinstallation lönsam ut med priser under dagtid, då solpanelerna producerar, på över 200 öre och under natten under 20 öre, då man kan köpa el för varmvatten, tvätt/diskmaskin och ladda bilen.
  Lönsamheten kom från att sälja överskottsel till högt pris och själv nyttja billig nattel genom att programmera utnyttjandet. Vintertid blir det mycket lite egenproducerad el med solpaneler. Dessutom får man 60 öre skattereduktion så länge man inte under året producerar mer el än man förbrukar.

 31. Paul Håkansson

  Lars Lundqvist
  13:54, 2022-08-05

  Kärnkraften levererar över 1000 MW mer än för några veckor sedan, där har du den stora skillnaden.

  Matsa
  13:48, 2022-08-05

  Jag vet inte riktigt hur han tänkt där.

 32. Lars Lundqvist

  Paul Håkansson
  #31

  Kollade kärnkraftproduktionen i Finland. Den ökade redan 17 juli till full kapacitet, men svenska och finska elpriserna har sjunkit dramatiskt först den här veckan, då vindkraften bidraget mer än tidigare.
  Den femte reaktorn ska ge ett ytterligare tillskott på 1600MW, en ökning med över 60% av kärnkraften och 20% av hela Finlands produktion.

 33. Matsa #20,

  ”man diskuterar åtgärder för kommande vinter”

  Ja, det var ju det som var bra och nytt med artikeln i SvD, även om jag saknade en utläggning om att det behövs även fossila energikällor, t.ex. Stenungsund och Värtaverket.

  Adebten #23,

  När en sådan här artikel skrivs av den politiska ledningen för ett parti så är det inte ”bara” en debattartikel vilken som helst. Det här är ett bud från SD till de andra M+KD och L att hänga på.

  Tyvärr har t.ex. M inte riktigt fattat allvaret. https://moderaterna.se/var-politik/energi/ De skriver att mer energiproduktion är nödvändig ”Både för att Sveriges ska klara klimatomställningen och nå våra ambitiösa klimatmål, men också för att återupprätta ett robust elsystem som säkerställer att vi har tillräckligt med el för Sveriges hushåll, företag och andra kritiska samhällsfunktioner.” Och så pratar de enbart om kärnkraft. Det är bra, men det räcker inte eftersom läget är rätt akut. Att nå några klimatmål är irrelevant för att klara den nuvarande energikrisen. Vi behöver även fossilproducerad el. NU.

 34. Matsa

  #33 Ingemar

  Jag uppfattar att SD vill att branschen snarare än politiken ska ta fram lämpliga energikällor inför vintern: ”Inled omgående samtal med branschorganisationen Energiföretagen för att utröna vilka åtgärder som behövs för att snarast säkerställa utökad effektkapacitet inför kommande vinter.”

  Japp, artikeln är ett bud till övriga högerpartier: ”Vår förhoppning med detta utspel är att kunna bjuda in M, KD och L till partiöverläggningar kring dessa sju kortsiktiga åtgärder. Allt för att undvika ett fortsatt skenande elpris men framför allt avvärja en hotande nedstängning av elnätet redan till kommande vinter.”

 35. Håkan Bergman

  Paul Håkansson #31
  Tror inte kärnkraften har så stor inverkan på priset så här års, vattenkraften klarar mer än väl att utjämna variationer för både vind- och kärn-kraft.
  https://drive.google.com/file/d/1YuHmwMbmwXCcCwU9bB4U3xwr6ypNh8fq/view?usp=sharing

 36. Adepten

  #33 Ingemar Nordin

  Det mesta har redan sagts på den här sajten vad som borde göras. Jag har inget mer att tillägga förutom att hålla med. Men det hade onekligen varit bättre att alla fyra i ”högerblocket” hade samlat sig och skrivit debattartikeln. Men de som har tagit besluten på olika nivåer, från EU till alla berörda beslutsfattare, kommer inte att backa, de måste städas bort om det ska bli någon ordning på det hela. Det görs inte i en handvändning. Det blir att förbereda sig till att frysa in vintern och härda ut efter bästa förmåga.

 37. tty

  #22

  ”Vi som skickar våra sopor till förbränning för kraftvärme kan öka effekten i eldelen genom att börja blanda in mera högvärdigt bränsle i soporna..”

  Enkelt, sluta sortera bort plast (jag har aldrig gjort det, just av denna anledning). Plast är i praktiken olja i fast form. Brinner bra, ger mycket energi, och producerar i en modern panna inga skadliga avgaser.

  Jag har mellan stol och vägg fått veta av en bekant att detta är ett av huvudskälen till att många kommunala kraftvärmeverk föredrar importerade sopor, de har mera plast och bättre värmevärde.

 38. Paul Håkansson

  Håkan Bergman
  16:09, 2022-08-05

  Det är ju det som inte fungerar, överföringen från norr. Vindkraften drar dramatiskt ner kapaciteten när den kommer in i systemet. Så nej, det är den ökade kärnkraftsproduktionen i söder som är avgörande för tillfället. Efter semestern så räcker det tyvärr inte utan vi kommer snart se stigande priser när industrierna drar igång.

 39. Håkan Bergman

  tty #37
  Det lär inte skada att slänga lite glas också i soporna har jag hört, lär vara bra för slaggbildningen och man behöver inte oroa sig för att nån sophämtare ska skära sönder ryggen med dagens sophämtning. Man kanske borde ta fram en alternativ sorteringsguide för att optimera våra sopförbränningsanläggningar inför kommande vinter. Och kom ihåg att det stora eldebaklet kommer att börja med ett lokalt dito.

 40. Lars Lundqvist

  #31

  Också imorgon är det Happy hours för elpriserna i Sverige, med område 3 mellan 1.5 till 15 öre hela dygnet. Skyhöga priser i Danmark och Norge.
  https://www.goteborgenergi.se/privat/el/timpris.

  Tacksam om någon kan förklara varför. Nu har det mojnat i Finland, men kärnkraften går för fullt och importen ökar.

 41. Håkan Bergman

  Lars Lundqvist #40
  Riktigt så bra är det inte, det tillkommer alltid elskatt och moms så gratis el landar på 45 öre, 36 öre elskatt plus moms, sen kan det bara gå upp.
  https://sprayhattas.crabdance.com/elpriser.pdf

 42. Ivar Andersson

  #37 tty
  Minminnesbild är att ett ton olja ger samma värmemängd som 4 ton sopor och 4,5 ton träflis.

 43. Hans H

  Jag har försökt gräva lite om läget för recirkulation av vätskeboard (förpackningar för mjölk, fil, yoghurt, juice och en del annat).

  En sådan förpackning är uppbyggd av många skikt. Alltid högvärdig cellulosa till runt 90% av vikten, men därtil minst ett lager plast på ut och insidan av kartongen. Ofta även ett lager aluminium för produkter där extra hög hållbarhet kräver en bättre syrebarriär än plasten kan ge.

  Dessa rekommenderas sorteras ihop med förpackningsmaterial i våra återvinningsstationer. Det finns flera kartongtillverkare som kan ta emot ”returfiber” av detta slag. Men bara en i landet kan hantera vätskeboarden – den kräver extra hög temperatur och extra kraftig bearbetning för att kunna lösgöra fibern i laminaten och dessutom bra separationsutrustning som inte beckas igen.

  Det aktuella kartongbruket som klarar detta är Fiskeby ett par mil söder om Norrköping. De bränner den plast och i förekommande fall al-folie som separeras och energin från denna förbränning täcker precis energiåtgången för slå isär materialfraktionerna. Fiskeby är nöjda, den fiberfraktion de får loss består av starka fina fibrer.

  Men, hur står det till med fraktkostnaderna? Vårt land är stort och endera måste vätskekartongen sorteras ut tidigt eller ske vid ett antal returpappersbruk och skickas ”tillbaka” till Norrköpingsområdet. Orationellt och frakter kostar..

  Har ställt frågan till branschföreningen hur långt från Fiskeby man kan tillåtas vara för att detta fortfarande ska ha någon rim och reson. Något svar har inte inkommit än.

  Det finns ingen fiberbrist i landet så ingen anledning göra det därför.

 44. Oxford

  #28
  Ja, jag är fullständigt medveten om hur klokt vårt energisystem en gång i tiden utformades. Jag var med redan då och gladdes åt utvecklingen. Sedan kom centerpartistiska kärnkraftspaniken som gjorde att (C) fick 25% av rösterna. Kärnkraftsfrågan har sedan dess varit ett spöke och gjort att politikerna har styrt utan att ta råd av ingenjörerna vilket gjort att vi hamnat dagens usla situation. (MP) har sin grund i motståndet mot kärnkraft så något annat än antikärnkraft är inte att förvänta sig från det hållet. Men min fråga i mitt förra inlägg handlar om det verkligen är sant det Bolund påstår. För det byggs ju ett stort antal reaktorer just nu, så det låter inte rimligt att alla är subventionerade. Oavsett det tycker jag att de stater som beslutat att subventionera har kloka politiker.

 45. Lars Cornell

  #44 Oxford. Den historieskrivningen var koncis. Men, miljöpartiet i Finland är ju för kärnkraft. Varav den skillnaden? En förklaring jag sett är att ledningen för Mp där har bättre utbildning än ledningen för Mp i Sverige, men jag vet inte.

 46. Håkan Bergman

  Lars Cornell #45
  Vadå, har ledningen för MP i Sverige utbildning? Trodde det var inbillning som gällde där.

 47. Lars Lundqvist

  #41
  Helt rätt och dessutom tillkommer en överföringsavgift på för min del 24 öre plus moms, dvs totalt 30 öre per kWh.
  Skatter och avgifter blir tillsammans 75 öre. Med mikroproduktion av solel får man en skattereduktion på 60 öre, men det räcker inte för att göra installationen lönsam.

 48. Håkan Bergman

  Hans H #43
  Det är lika illa med ”plasten”, allt ska skickas till Motala där en tysk wundermaschin med kilometervis med transportband och massor med sensorer ska göra slutsorteringen. Undrar hur mycket handpåläggning en sån maskin kräver i kontinuerlig drift? Sen har man mage att påstå att den låga återvinningsgraden i slutändan är vårt fel som inte sorterar rätt. Jag vet att all ”plast” inte är återvinningsbar, finns långa beskrivningar av det, men det budskap som hamras in är att ”plast” skall återvinnas. Och vi vet från media att majoriteten läser på sin höjd bara artikelrubriken. Och ”plast” är inte ett material det är ett samlingsnamn för jag vet inte allt vad.

 49. TorbjörnR

  #47 Lars Lundqvist

  Förstår inte vart du fått dina siffror för solceller ifrån.
  Min erfarenhet är att privat installation av solceller har en avkastning före räntekostnader på minst 8-12%. Dvs återbetalt efter ca 8-12 år och ökat värde på fastigheten.
  Har du annan info?

 50. Oxford

  #45
  Det finska folket har lärt sig av sin egen historia att kunna ta vara på sig själv är grunden för att klara sig genom bevärligheter av olika slag. Därför tillmäter de kunskap inom olika områden stor vikt. Att miljöpartiets gruppledare i den finska riksdagen är civilingenjör är därför ingen slump. Att deras partiledare är forskare och deras ungdomsförbund trycker på för mer kärnkraft är heller ingen slump. Det är kunskap och kompetens som gäller. Då hälften av min genuppsättning kommer från den finska sidan har jag emellanåt svårt att begripa svensk politik. Men jag förstår att Bolund yrar okunnigt allt som oftast. Därför min undran om han verkligen har rätt i alla ALLA kärnkraftverk som nu byggs är subventionerade. Jag är skeptisk, som dr Dengroth sa.

 51. Brutus

  #50 Oxford : Kan ej skryta med finska rötter. Mina förfäder gick omkring i V Götaland. Ej heller jag förstår dock t svensk politik helt o hållet. Hur kan den rödgröna sidan få ca hälften av väljaropinionen med pågående energikris.? Hur kan oppositionen stillatigande acceptera att man startar projekt i norr som kommer att förbruka ca hälften av nuvarande energiförbrukning och tro att det skall fungera? Hur kan man acceptera stora subventioner på solceller och vindkraftverk? Hur kan man subventionera datahallar med ca 1 miljon/anställd? Verkligen en mycket svag opposition! Man har alla trumf på hand men lägger ner korten.

 52. Lars Lundqvist

  #49
  Lönsamheten beror på vilket elpris man räknar med i framtiden.
  Om senaste veckans låga spotpriser på 10-20 öre per kWh under sommarhalvåret bli resultatet efter idriftstagandet av det femte finska kärnkraftverket, så blir egen elproduktion inte lönsam.
  Räknar man med ett spotpris på 100 öre är det lönsamheten acceptabel.
  Vinterhalvåret är produktionen låg och spotpriset då bidrar inte mycket.

 53. Håkan Bergman

  Oxford #50
  ”Det finska folket har lärt sig av sin egen historia att kunna ta vara på sig själv är grunden för att klara sig genom bevärligheter av olika slag. ”
  Nåt som Stalin inte insåg 1939. Idag fattar inte Putin att Ukraina är ett nytt men mycket större Finland, men det må så vara, varför insåg inte alla i väst att Ukraina är vår tids Finland? Jag skulle älska att kunna kalla mig delvis finne men rötterna är nog finlandssvenska.

 54. Oxford

  #49
  Jag läste att det senaste finska kärnkraftverkets finansiärer har satsat för att kunna köpa el för ett förutbestämt pris per kWh. Det är som jag vet inte känt vad det priset är, men det som blir över säljs på den öppna marknaden. Den kunskap som finns pekar på att ett pris på mellan 45-55 öre/kWh torde vara realistiskt för finansiärerna. Om jag hade en industri och visste vilket fast pris jag fick under lång tid framöver skulle det inte vara någon tvekan om att satsa på kärnkraft.

 55. Hans H

  #44 Håkan Bergman

  Jag är civilingenjör inom kemi med polymerkemi/polymerteknik som specialinriktning sista året. Har jobbat hela mitt yrkesverksamma liv inom branschen.

  Svenska folket är oerhört okunniga om skillnaderna mellan olika plastmaterial. Det är ungefär lika obildat som att påstå att all metall är densamma. En genomsnittlig skrothandlare eller koppartjuv vet bättre… Jag har bara inte orkat engagera mig i frågan om plaståtervinningen, vet på förhand att jag mest skulle bli frustrerad!

  Fiberförstärkta härdplaster KAN inte återvinnas, plasten kan inte enkelt brytas ner. Trots att man gärna skulle vilja ”ha loss” kolfibern ur kolfiberförstärkt epoxy – t ex i vindkraftsvingar eller ur båtskrov. Vi måste då först ta fram en härdplast med en ”inbyggd nedbrytningsmekanism” – något man länge jobbat med för enklare plastmaterial och ännu finns där bara halvbra dyra lösningar.

  Det används alltmer Kevlar i olika sammanhang. Kevlarfibern är mycket dyr och när den används i härdplaster är den ”körd” liksom kolfibern. Men en del används faktiskt i fiberform i t ex mycket stumma och starka och lätta linor som ersättning för wire. Jag skulle kanske kunnat starta en återvinningsbransch inom området – om jag inte vore halvt blind. Går dock att elda upp…

  Jag håller med dig om det tveksamma med den stora maskinen i Motala.

 56. Fredrik S

  Håkan Bergman #21

  Magdalena Andersson och S partistyrelse är nog fullt medvetna om att åren med MP gjort Sverige till en bananstat och utnyttjar detta genom att tillsätta stolpskott till ministrar med stora nattmössor. För att sedan låta dessa skitprata sig ur konsekvenserna av eländig energipolitik man bedrivit.

  Istället för att erkänna fel och göra om men det behöver de inte pga menlös msm i bananlandet.

 57. # 19 Ingemar Nordin #

  ”Energipolitiken är misskött i så gott som hela Europa, inte minst tack vare EUs extremistiska politik med stollar som Merkel och svenska MP i spetsen.”

  Där vill jag protestera. Merkel är ingen stolle. Hon vet precis vilken skada hon orsakat Europa och Tyskland i synnerhet. Merkel fattade alldeles för många katastrofala beslut för att förklaras med dåligt omdöme och slumpen. Som bekant flyttade hennes föräldrar frivilligt från BDR till DDR. Själv var hon aktiv medlem i Freie Deutsche Jugend. FDJ-filerna över hennes aktivitet där har raderats. Jag är fullt övertygad om att hon är kryptokommunist och fattade alla de dåliga besluten i avsikt att skada Tyskland och därmed de övriga europeiska länderna. Erkännas skall att Merkel lyckades med sitt uppsåt.

  Här nedan några av de värsta exempeln på Merkels skadliga politiska beslut.

  1) Beslutet om die Energiewende 2010.

  2) 2009 och 2018. Tyska parlamentet godkänner North stream 1 och 2 projekten.

  3) Efter tsunamin 2011 i Fukushima beordrade Merkel att lägga ner de tyska kärnkraftsverken.

  4) Utnämnandet av Ursula von der Leyen till tysk försvarsminister 2013-2019. Under von der Leyens tid på denna post hade tysklands försvar regelbundet endast 2-3 stridsflygplan, ett halvdussin stridsvagnar och inga örlogsfartyg som var stridsdugliga. Med andra ord, under Merkels och von der Leyens ledning hade Tyskland inget försvar, vilket kommer ta lång tid att reparera.

  5) Merkels engenhändiga beslutet 2015 om att öppna EUs gränser för fri invandring från Mellanöstern.

  Som sagt, så många fatala beslut fattas inte av en slump.