Sie kennen mich

Ni känner mig”. Ja, så marknadsförde Angela Merkel sig inför valet. Det är en sanning med modifikation – så känd, men ändå så okänd. Vem är hon, som har kallats både Mutti Merkel, världens mäktigaste kvinna, ängeln som fått glorian på sned och Europas farligaste kvinna?

Lite grävjobb och en intressant artikel, som återfinns på flera håll dök upp:

http://takimag.com/article/merkels_great_transformation/print#axzz4tsXXjFMk

Ny information från denna passar väl in i ”klimatfrågans” utveckling och gör henne något mindre okänd:

Angela föddes 17 juli 1954 i Hamburg, Västtyskland. Hennes far, Horst Kasner, var en lutheransk vänsterinriktad präst. Några månader senare tog han det ovanliga steget att med sin familj flytta till DDR, Templin strax norr om Berlin. Detta var endast ett år efter det att Sovjetstyrkor brutalt hade slagit ner en revolt mot DDR-regimen i Berlin och den stora flyttströmmen gick minsann inte mot utan från DDR. I början av 1960-t blev Fader Kasner ledare för ett prästseminarium vars uppdrag var att utbilda socialistiska kyrkoledare, Kirche im Sozialismus.

Det visade sig snart att Angela blivit begåvad med en imponerande intellektuell kapacitet. 1970, som 16-åring, vann hon t.ex. ett nationellt pris, Russisch Olympiade, i ryska språket.

I hemmet var det gott om böcker vilket var ovanligt där och då. Det förklaras med att Fader Kasner tillhörde nomenklaturan. Angela läste flitigt, bland annat kom hon i kontakt med och tog till sig den ekologi vars rötter går tillbaka till Haeckel och den tyska nationalromantiken.

https://www.klimatupplysningen.se/2015/02/23/haeckel-och-clements-lever/

Till skillnad från de flesta prästbarn fick hon möjlighet att studera fysik på universitetsnivå, först i Leipzig, hon träffade sin förste man Ulrich Merkel i Leningrad och så småningom kom hon till den mest betydelsefulla av akademierna, Akademie der Wissenschaften der DDR där hon mötte sin nuvarande livskamrat professor Joakim Sauer. De två ingick sedan i den lilla, särskilt pålitliga, grupp, som fick tillåtelse att resa till konferenser i väst. Detta har hon inte varit speciellt intresserad av att berätta om, hon uppges till och med ha glömt att hon runt 1986 tillbringade sex månader i väst, men kom dock ihåg det när dokumenten så berättade. Hon har en doktorsgrad i fysikalisk kemi från Berlinuniversitetet.

Hennes politiska karriär var från början traditionell. Hon gick med i Thälmann Pioneers (1969) och senare i den kommunistiska ungdomsorganisationen Freie Deutsche Jugend (FDJ). I Leipzig var hon en av dess ledare och ledde ett år studier i Marxismens– Leninismens grunder för studenter (enl. FDJs Junge Welt). Senare blev hon även ledare för FDJs lokala avdelning för Agitation och Propaganda vid sitt universitet i Berlin.

När Gorbachev i slutet av 1980-t började tala om behovet av förnyelse av kommunismen, blev hon Perestroikaist med ekologisk inriktning.

Berlinmuren föll 9 november 1989 och en omvälvande tid för Angela Merkel följde. Till det fria valet i Östtyskland våren 1990 hade Wolfgang Schnoor, en vän till hennes far, bildat ett nytt parti, vars motto var Aufbruch-Sozial-Ökologisch (Aufbruch: uppbrott, förnyelse). Angela M. blev partiets pressofficer, men det visade sig strax före valet att Schnoor varit Stasi-informatör. Partiet fick endast 0.9% av rösterna.

Merkel övergick nu till det närliggande partiet, Öst-CDU, som leddes av Lothar de Maiziere, även han vän till familjen. Det partiet hade fått 40 % av rösterna. Hon blev nu pressekreterare åt Lothar de Maiziere, DDRs siste premiärminister. Det avslöjandes snart att även han hade varit Stasi-informatör.

3 oktober 1990 återförenades Öst- och Västtyskland. Efter första förbundsvalet 2 december 1990 blev Angela medlem i Förbundsdagen där Helmuth Kohl (CDU) var Förbundskansler. De gamla Stasi-informatörerna hade ju försvunnit och Angela Merkel blev nu hastigt och lustigt CDUs vice ordförande.

Kohl uppskattade Angela Merkels flit och intellekt och 1994 utsågs hon till miljöminister och fick därmed ansvar för att organisera FNs första Conferens mellan de Parter (COP), som skrivit under klimatkonventionen tre år tidigare i Rio. Den rollen passade Angela Merkel perfekt!

I april 1995 hölls så COP1 i Berlin. Merkels mål vid den här tiden tycktes vara att kämpa mot den förväntade antropogena klimatförändringen. Både Merkel och Kohl kallade koldioxid för Climate Poison i inledningstalen till konferensen, en märklig uppgift från en person med doktorsgrad i fysikalisk kemi.

Men, Angela Merkel siktade högre eller snarare mer globalt. Under hennes ledning lade COP1-mötet definitivt grunden till ”den nya Berlinmuren” dvs muren mellan Annex I och Annex II länderna eller ”Robbing Peter to Pay Paul”. Det är tankar man kan följa från Haeckels ekologi över Stockholmskonferensen, Brundtlandkommissionen, Klimatkonventionen och COP-möte efter COP-möte, tankar vars yttersta mål är The Green Global Government.

Angela Merkel strävade vidare. Normalt höll hon låg profil, men den 22 dec 1999 gick hon ifrån den principen, hon tog kontakt med redaktionen på Frankfurter Allgemeine Zeitung. Utan att i förväg ha informerat Kohl eller hans ställföreträdare Scheüble, erbjöd hon tidningen både en intervju och en debattartikel. Merkel förklarade då att CDU behövde förnyas. Genomslaget blev enormt och Kohl, som redan var plågad av utredningar kring svarta pengar, tvingades avgå. Scheüble blev nu partiordförande, men fick i sin tur snart därefter avgå när det visade sig att även han var inblandad i de svarta affärerna.

Merkel kämpade vidare, konkurrenter inom partiet utmanövrerades efter hand och den 22 november 2005 blev hon till slut Tysklands Förbundskansler.

Obama-button-germany

Samtidigt började hon bygga på en internationell karriär. Hon fann några likasinnade västpolitiker, framför allt Blair med ”New Labour” och den unge senatorn Obama från Chicago.

Merkel stödde de sina och 24 juni 2008 fick Obama hålla ”valtal” i Berlin. Som alltid serverade han ett hänryckande tal, som uppmärksammades världen över och han visste att tiden nu var kommen för att Rädda Planeten. Talet hölls kanske lite förvånande i Tiergarten framför Guld-Elsa, Siegessaüle, segerkolonin, som egentligen var ämnad att påminna om Tysklands segrar.

Den Stora Omställningen. Obama vann, som bekant, valet. Nu skulle det bli förändring och visst blev det så. Med Obama i Vita Huset satsade Merkel på ett nätverk, ett vetenskapligt råd till regeringen för Globala Miljöfrågor, WBGU och med målet om en global omställning av det kapitalistiska systemet i ekologisk riktning. I styrelsen ingick bl.a. Joachim Schellnhuber och Ottmar Edenhofer.

2009 organiserades en WBGU-konferens i Essen ”The Great Transformation”. Förutom tyska ministrar deltog Obamas stabschef John Podesta samt en av Blairs närmaste ideologer. Konferensen handlade om livsstil och värderingar och om hur regeringarna steg för steg skulle kunna förmå sina medborgarna att välja en ”uthållig” livsstil. I framtidsvisionen ingick: dekarbonisering genom övergång tillförnybar energi, genomförande av planekonomi och livsstilsförändring.

Eftersom det var tveksamt om denna framtidsvision är möjlig att genomföra i ett demokratiskt samhälle diskuterades kring att det kunde bli nödvändigt att överväga ett globalt expertråd. Få journalister var närvarande och konferensen fick inget direkt genomslag i media då, men nu åtta år senare kan vi inte säga annat än att Agitationen och Propagandan varit effektiva.

Angela Merkels bakgrund, egenskaper och betydelse för ”Den Stora Omställningen” och EUs hållning i klimatfrågan har hittills inte intresserat media här i landet. Det vore verkligen på tiden att hon synades i sömmarna, kvinnan som Fredrik Reinfeldt nyligen (SVT) beskrev med att ”hon är öppen och skicklig på att förhandla”, medan Göran Persson lite förtjust betraktade henne som ”en varm, trevlig kompis, som har väldigt lätt för att anpassa sig”.

Sie kennen mich … oder

Ann Löfving-Henriksson

Ekonomihistorikern Rupert Darwall gav för fyra år sedan ut ”The Age of Global Warming- a history”. En faktaspäckad resa genom tid och rum och en ovärdelig uppslagsbok om idéer och politik kring klimatfrågan. Den 19 oktober släpps hans senaste bok Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Ann,

  det låter på din berättelse som att AM tidigt surrades vid masten. De flesta skeptiker jag känner trodde också på klimathotet år 1994. Om man då blir indragen i verksamheten blir det naturligtvis svårt att tänka om. Vi vill ju inte gärna ha ”haft fel” och arbetat ”mot mänsklighetens bästa” i ett antal år.

  Så länge som hon är kansler så finns det inget hopp om en förändrad politik i Tyskland.

 2. Ann L-H

  Sten!
  Tack, nog trampar hon på i sina fotspår så långt eller högt hon kan, jag tror knappast att en person, med hennes intellektuella kapacitet utan vidare ”låter sig snurras vid masten”,
  Hur mycket vetenskap hade hon på fötterna för att kalla CO2 för Climate Poison?
  Och, vid den tid när hon utan några bekymmer kunde närma sig vilken vetenskaplig litteratur hon så önskade, var miljörörelsens Haeckelska ekologi sedan länge ifrågasatt av den mer vetenskapligt inriktade ekologin.

 3. Lasse

  Med sin inställning till energiframställning så kan man väl inte säga att hon övergav Koh 😉
  CO2 från Tyskland lär öka framöver trots satsningen på Energiwände.
  No tricks håller koll: http://notrickszone.com

 4. Ingemar Nordin

  Tack Ann för denna sammanfattning av Merkels bakgrund. Steget från socialistisk ekologism till konservativ partiledare är kanske inte så långt som man skulle kunna tro. Båda ideologierna är för en stark stat och letar hela tiden efter frågor som kan legitimera en centraliserad statsmakt.

 5. Daniel Wiklund

  Det är intressant att Merkel haft kontakt med Stasiagenter. Jag har själv lyssnat till en Stasispion, Alexander Radler. Han prästvigdes i Luleå stift 1977 och arbetade som pastorsadjunkt i Burträsk några år i slutet av 1970-talet. Han blev spion 1965 (var spion fram till DDR-s upplösning 1990) när han studerade teologi och filosofi i DDR, då var han 21 år. Han blev sen professor i Lund, hade bland annat ärkebiskop Antje A som elev. När det 1994 kom fram att han jobbat för STASI så sa han upp sig i Lund (blev tvingad till det) och blev kyrkoherde i Burträsk. (ingen, inte ens SÄPO meddelade Luleå stift Radlers bakgrund som spion) Det var där jag fick ”äran” att lyssna till Alexander R när han predikade guds ord från predikstolen i den vackra kyrkan i Burträsk. Numera är det hans fru som är kyrkoherde, Alexander själv sitter och trycker i kyrkoherdebostaden i Burträsk. Hans akt från STASI var över 1000 sidor och vägde 5,5 kilo. Han var en sk superspion. Han undervisade också i etik, skrivit flera böcker om etik. Vem i hela världen kan man lita på, en ständigt aktuell fråga, även i klimadebatten. STASI-s arkiv som rör svenskas är hemligstämplat. Kan tänka mig att det finns ett antal som är glada över det.

 6. Mycket bra och informativt Ann LH. Som så ofta …
  🙂

  Någon liten detalj bara:
  Han hette Wolfgang Schäuble
  Och Podeta var ’stabschef’ i vita huset.

 7. Arne Nilsson

  Tack Ann för denna sammanställning. Sveriges ledare strävar je efter att vi ska bli DDR 2.0 så jag förstår Löfvens förtjusning över denna ”mamma”. Otäckt är bara förnamnet.

 8. Evert Andersson

  En vinkling som man inte fick i TV-dokumentären nyligen. Bra komplettering Ann L-H.

 9. Ann lh

  # 8 Jonas N, Tack! Nu hoppas jag att alla bokstäver är på rätt plats.

 10. Istvan

  En gammal iakttagelse : Politik är en kapplöpning mellan trojanska hästar.
  Kohl fick en orm, att värma vid sin barm.

 11. Peter Stilbs

  Jag har ofta undrat under åren om personer som Merkel, Schellnhuber och själsfränder i bl.a. Sverige fortfarande är ärkekommunister, som vill genomföra ett maktövertagande i västvärlden genom att först störta Europa i kaos genom exempelvis ”åtstramad energipoliitik” och ”generös asylpolitik”, plus en allmän upplösning av samhällets fundament, bl.a. via våra MSM, som SVT. Vad gäller faktorn ”generös asylpolitik” tror jag att man missbedömer – fanatisk islamism är en starkare kraft än byråkratisk socialism.

 12. Ann L-H

  # 11 Peter S., Thomas Gür snuddar vid samma tanke på dagens ledarsida i GP.

 13. sibbe

  Ann LH:
  Stort tack, du hittade de rätta källorna.
  Weiter so, säger Angela. Lyckas hon med det?
  Läser man tyska medier och hör på TV, så går allt ut på: de gröna skall med i regeringen, och alla andra skall ”kompromissa: godkänna de grönas partiprogram.
  Vilket betyder:
  då det gäller sk. flyktingar: alla bör få asyl, att alla bör få familjen till Tyskland. Även ”ekonomiska flyktingar, för de flyr ju undan klimatförändringen…
  Vilket betyder: inom 5 år bör alla kolkraftverk stänga. Samtidigt med kärnkraftverken.
  Vilket betyder: alla fossila fordon skall bort – här har man ändå 2030 som mål.
  Dom här frågorna kan de gröna inte förhandla om – de är självklara för tyska medier.
  När tyska medier fordrar kompromissar, så fodrar dom kompromissar bara från CDU/CSU och FDP. För alla vet, att de gröna inte gör kompromissar!
  Intressant att se hur ( inte OM) de lyckas.!
  I dag håller Merkel CDU och Seehofer CSU palaver om flyktingsgränsen, det s.k. ”Obergrenze” som CSU will.
  Vilka som helst lingvistiska uttryck duger för Seehofer, bara det innehåller en siffra: 200000. Alltså personer som kommer till Tyskland per år. RIKTIGA flyktingar, som har rätt till tillfällig asyl pga krig där hemma. Och skall tillbaka, när kriget är slut. Helt oacceptabelt för de gröna, OCH för Merkel själv. Och talet 200000 är den vanliga frekvensen av personer som flyttar från och till Tyskland per år. Fler skall inte in.
  CSU är, i mina ögon, ett parti som nog har kunnat samla även högerextremister bakom sina fanor, i alla tider. Deras väljare har flytt fanorna i sista valet. Till AfD.
  Och alla inom CSU har ett spöke som alla måste rätta sig till: :Franz Josef Strauss, död för länge sen, mannen som fick mig ut på gatorna som vänsterdemonstrant, när han försökte sätta en Spiegel redaktör i häkte: Der Spiegel påstod att Strauss tog mutor i en flygplansköp när Tyskland köpte Starfigtherplan från USA. Ett påstående som aldrig kunde bevisas. Alltså- der Spiegel hade en fake! Då var jag 17 år gammal.
  Den här FJStrauss var ordförande för CSU, hans spöke lägger fortfarande ribban högt för alla hans efterföljare, och därför har CSU varit höger ytter i tyska ( regerings) landslaget. Och oftast ytter om sidolinjen.
  Nu har linjen flyttats vänsterut, bara det: en hel del av väljarna valde som förut: högerytter. : AfD. Om CSU fortsätter på samma linje, genom att vara Merkels knähund, kan man förlora regeringsmakten i Bayern, Tysklands Katalonien. (Och ja, så vitt jag vet, kan Bayern lämna Tyska förbundsrepubliken)…
  Om FDP kan följa sina riktlinjer mot de gröna? De vill ju avskaffa subventioner till vind och sol. Och enbart ta emot ”riktiga” flyktingar enligt UN -modell, som bör förpassas hem när kriget är slut. Som i Irak. Och ingen familjeåterförening?
  Knappast, de följer nog det som politiker mest gillar, follow the money. I det här fallet kräver medierna att man har en moralisk plikt att vara med i en grönstyrt regering. Och då godkänner man väl vilken som helt kompromiss, bara man får ett antal ministrar…
  Jag hoppas på nyval – i januari – utan Merkel.
  Tyvärr så klarar väl Angela även den fadäsen:
  En gräns för flyktingar. Ja, men inga siffror. Familjeåterförening -enligt delstaternas direktiv. (De flesta är grön röd!) ( och som gör att alla får kommas, hur de än vill, för att gränsen är öppen).
  Följande: inga beslut alls om kolkraftverk ( enda grodan som de gröna måste svälja).
  Följande: fossila fordon skall bort: före 2030. Ett enkelt regeringsdekret. Antagligen blir det en Obamaliknande regering. Eller som svenska regeringen: vallöften, som medierna jublar över, men som inte kan genomföras… Spelar ingen roll om man kan eller inte kan genomföra det.
  Men, sist och inte utan: jag hoppas att de gröna inte godkänner nånting som inte är lag och ordning. För de gröna är de enda konservativa i Tyskland: de gör inga kompromisser…

  Hoppas jag har orätt! Och nu, mera än 50 år sedan jag gick ut och försvarade en Spiegelutgivare Augstein i en demonstration mot FJ Strauss och Tysklands försvarsministeriet, då det gällt ett fake-news, för ingen har nånsin kunnat bevisa att Strauss tagit mutor,så är jag där jag är:
  var det rätt att jag demonstrerade då?
  Visst, för – utan misstag lär man sig ingenting! annars skulle jag aldrig kommit till Norden. Och skriva dessa rader…

 14. ThomasJ

  Tack för detta utengemärkta ’gräv’. Sammantaget är AMs cv oerhört skrämmande för alla, förutom för sin egen person då asså…
  Intressant och delvis också lovande är, att det numera dyker upp ’grävresultat’ som får alltmer spridning, inte minst inom s.k. sociala media. Aktuellt härvidlag är, om än OT i denna tråd, Hanif Balis gräv i person(er) bakom demonstrationerna på Mynttorget m.fl. platser i Sthlm. Länk:
  https://hejahanif.se/2017/10/07/desinformationskampanj-om-nabizadeh/

  Mvh/TJ

 15. sibbe

  På tal om Schäuble: Han är den sista konservativa ledare i CDU-partiet. Lät sig köpa över, blir parlaments talare, det är faktiskt den högsta tyska tjänsten, långt före Förbundskansler.
  några anekdoter: han hatade onödiga utgifter, så att finansministeriets ” anställda som inte hade något att göra, fick ta till sopborsten och städa.
  vi får se om FDP-ledaren Lindner håller ord:
  inga extra pengar till länder söder om … som Marcon vill ha.

 16. sibbe

  Förstås, om Lindner blir finansminister. Annars så lär de grönas ordförande Özdemir bli utrikesminister.
  Enligt tyska medier… Pffff…

 17. Håkan Bergman

  Om FDP har tänkt sig stanna i förbundsdagen mer än en mandatperiod, hur lång den nu blir, kan dom knappast ha råd att ge dom gröna mer än en tummetott. Det blir nog en kort mandatperiod den här gången och då duger det inte att förhandla bort sin heder.

 18. Istvan

  Mitt tips återigen att det blir en svart-röd koalition igen. Merkel vågar inte riskera ett nytt val. All pris värt att hålla de gröna dårarna utanför makten. För hela Europa för övrigt.
  Att de tyska, likväl som de svenska medier är genomdränkta av kryptokommunister är ett sorgligt faktum. Liksom den intellektuella / kulturella eliten. Ni som aldrig har upplevt en kommunistisk diktatur är aningslösa. Int nåt berip, som en känd skidåkare brukade säga.
  Tvärs genom EU går en spricka i det avseendet. När Polen, efter snart 30 år försöker göra rent hus i domstolarna, rensa ut den handplockade kommunist nomenklaturan som dom har ärvt, då går Brussel i taket. Dommarkoren i heligt oberoende utser själv sina nya ledamöter. När riksdagen vill ha ett ord med i leken kallas det otillåten politisering och EU hotar med att kastaPolen ur klubben.
  Central och Östeuropa kontrasterar mycket mot den vansinniga klima, energi och invandrings politik som är tongivande i Brussel.
  En het höst väntar. Nu närmast val i Österrike.

 19. Slabadang

  Mycket viktig granskning!

  Tack Ann LH! 🙂

 20. Slabadang

  Partiledardebatten!

  ”Duellen” om klimatpolitiken har SVT riggat så MP möter C !!!!!!!!!

  Moahahahaha moahahahaha moahahahah! You just cant make this shit up! SVT till fiskmåsarna … OMEDELBART! 🙂

 21. Ottar

  Angela Merkel är ett exempel på hur politisk opportunism går före de personliga uppfattningarna. Hon jobbade i tio år som kärnfysiker och är helt klart kärnkraftsvän. Hennes helomvändning efter Fukushima var ren taktik, politiskt framgångsrik.
  En svensk som på den tiden fanns i Angela Merkels inre krets var Lars Josefson, Vattenfalls förra VD, tillsammans med Schellnhuber handplockad av henne som specialrådgivare i energi- och klimatfrågor. Inte heller Josefson har problem med kärnkraften och han har efteråt beskrivit Energiewende som ett stort misstag. Men politik handlar inte om att lyfta fram fakta, utan om att få många gillanden i en miljö där media formulerar frågorna.

 22. sibbe

  Nå, ja, just nu nu sitter Merkel och Seehofer på tu man hand.
  ZDF, TV, som hör till de grönas supporter, försöka puffa på, att CSU frångår sin hårda linje.
  Fortfarande hänger talet 200000 flyktingar per år med, men man omtolkar det hela.
  Merkel vinner, som vanligt,
  om man får tro fake-journalisterna…

  Påminner om Slabadangs moahahah. TYVÄRR.

 23. Peter Stilbs

  #21 Hon var knappast kärnfysiker. Snarare någon form av beräkningskemist, av förbränningsprocesser, via kvantmekanik

 24. ThomasJ

  Ett av flera katastrofer della ’Mutti’ AM beskrivs här:

  https://www.nytimes.com/2017/10/07/business/energy-environment/german-renewable-energy.html

  Kostnaderna hittills anges överstiga 300 miljarder Euro – for nothing…. Arme Leute… 🙁

  Mvh/TJ

 25. Mycket intressant!
  Just nu känns hon läskigare än någonsin just eftersom hon har de rötter hon har.

 26. Roland

  Söndagkvälls tips:
  En ny intervju med Judith Curry där hon berättar lite om orkanerna Harvey och Irma
  https://www.youtube.com/watch?list=PL4_SIoF4rDAAZxjY2T65ZZ7dxtOVcG2M-&v=KhrAmcZku_Y

 27. Ottar

  #23
  Tack, du har tydligen koll på Angela Merkel som forskare. Enligt en bok om henne (av Stefan Kornelius) foskade hon i Östberlin vid centralinstitutet för fysikalisk kemi inom en arbetsgrupp för kvantkemi. Doktorsavhandlingen hette ”Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden” och den fick hon bra betyg för (magna cum laude).

 28. Peter Stilbs

  Såg en timma partiledardebatt, sista halvan var klimat & miljö. Jag tror det blir mardrömmar i natt om alla okunniga och hjärntvättade politiker. Himmel….

  Löfven briljerade med att se Sverige som ett föregångsland, som ska tillverka stål utan kol. Har han hört begreppet kolstål? Han ska ju vara svetsare? Undrar vad SKF och vår stolta stålindustri tycker om detta.

  Åkesson vågar inte knysta mycket, av taktiska skäl, kan man tro. På standardargumentet att Sverige står för 1 promille av världens fossilbränsleförbrukning får han standardsvaret att ”tänk om alla tyckte så”

  Ja, vilken mardröm. När ska vansinnet sluta?

 29. JIMMY

  Det finns en otrolig detajerad konspirationsteori sedan några år att Angela Merkel är en av världens första provrörsbarn !!
  Och att diktator Hitlers nedfrusna spermier är att skylla för detta begåvade kommunistiska STASI DDR underbarn.

  🙂 🙂 🙂

 30. Sören G

  OT
  I Vetenskapsradion i P! var man oroliga för att flyttfåglarna kommer att drabbas av kommande klimatförändringar. Att fåglarna har klarat tidigare klimatförändringar tycktes man inte känna till. Man var orolig för tidagare vårar och senare höstar. Men förra våren var ovanligt kall (faktisjt extremt kall) vad jag minns.

 31. Greger

  Och varmare klimat ger mer kvicksilver i fisk! Varje dag minst ett alarm tycks vara SR:s motto.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6793573

 32. Lasse

  #31 Så är det nog-men debatten om metanbomben i Arktis var kanske en vändning.
  Där fick två experter tala och medge att frågan är svår och inte avgjord.
  Vad som inte framgick var om metanhalten har ökat eller ej. Den mättes i alla fall-så min konspiratoriska slutsats är att den inte har ökat. Har jag fel?

 33. Sören G

  #32
  Radioreportern lämnade väl frågan obesvarad för att lyssnarna skulle leva i föreställningen om att det förekommer ett klimathot.

 34. Roland

  #32
  Ja det ser ut som om metanen inte har global har ökat i samma nivåer som början av 1990, men som det också beskrivs så har metanen gått ner 1990 och sedan börja vända igen kring 2007 så fortfarande är det bara teorier om varför metanen går upp just nu
  https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/earthmatters/2017/05/05/methane-mystery-gets-more-muddled/

 35. Lasse

  #33 o 34
  Jo nog ser det värre ut än befarat!
  http://www.co2science.org/subject/m/summaries/methaneatmos.php

  Att SR tror att de i ett vetenskapligt program som klotet kan komma undan med att utelämna trender och antaganden bara för att det ser betydligt bättre ut än forskarna vill visa, eftersom de gärna åker på expeditioner årligen, är anmärkningsvärt!

 36. Erik Lindeberg

  #32 Lasse och #34 Roland.

  Det mest påfallande är nog att ökningen avstannade på början av århundradet vilket ingav en viss optimism bland klimatforskarna. När koncentrationen fortsatte öka från ock med 2007 restes en intressant diskussion om orsaken. https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJaER0N210OWVmR2M

  Inslaget i Klotet var ganska uselt och dominerades av två forskarrivaler som uppförde sig som fighting cooks. I stället borde programmet ta upp den märkliga stabiliseringen/ökningen som är illustrerad i grafen. Metanutsläpp från Arktis, ökad nederbörd i tropikerna, ökad mikroskopisk nedbrytning från våtmarker och jordbruk och läckor från shale-gas-projekten har anförts som möjliga förklaringar.

  Det senaste är att ett förslag om att förändringarna i koncentrationen av hydroxýl i atmosfären skal kunna förklara både både platån och den påföljande ökningen i metan. Hydroxyl är den primära sänkan för metan och en minskning i hydroxyl de sista tio åren, snarare än att utsläppen var snabbt ökande skulle kunna vara en förklaring. Detta har också möjligen et stöd i isotopförhållandet C13 /C12.
  (http://www.pnas.org/content/114/21/5373.short för dom som har tillgång, annars ligger beskrivning av metodik, data, modelleringen öppet här :
  http://www.pnas.org/content/suppl/2017/04/12/1616426114.DCSupplemental/pnas.201616426SI.pdf)

 37. Ann lh

  Erik Lindeberg, det du skriver om är omöjligt att förstå för oinvigda. Det krävs en kort bakgrund och förklaring till de studier du refererar till för att eventuellt motivera att diskussionen ska få ta plats på den här tråden.

 38. Erik Lindeberg

  Beklagar att mitt sammandrag blev oförståeligt, och jag skriver dessutom en usel svenska. Eftersom metan är den näst viktigaste antropogena växthusgasen, är kunskap om metans kretslopp viktigt för att förstå och modellera klimatförändringar.

  Kortare: Någon i tråden frågade om det faktiskt pågår någon ökning i metan, vilket jag visade att det gör. Det pågår emellertid en debatt om varför metanökningen avstannade runt år 2000 och så fortsatte igen 2007. Det är en knepig fråga och det sista bidraget i den debatten kan läsas här:
  https://pdfs.semanticscholar.org/86ee/2e2a84ae0f04ec243741cf2a3c11cf972a07.pdf?_ga=2.33130365.2127488368.1507581012-1333391646.1507581012

 39. Ann lh

  Erik Lindeberg, m.fl., jag kan inte se att metandebatten har någon koppling till Angela Merkels inflytande över klimatfrågan. Kanske den frågan kan få en egen tråd om någon har möjlighet att hålla i den. Här hör den i varje fall inte hemma.