Meningslös grön symbolpolitik från svenska riksdagspartier ska späka svenska folket

I programmet Agenda i söndags den 8:e oktober 2017 var ”Miljö och Klimat” uppe som en punkt. Riksdagspartierna fick framlägga sina ståndpunkter och inget parti tyckte att vi inte behövde minska våra växthusgasutsläpp.

Gustav_Fridolin2

Gustav Fridolin var som vanligt extrem som en miljötaliban och tyckte att nu måste hela vårt samhälle ställas om. Vi har en konsumtionshysteri. Fridolin hänvisade till att ”hela sommaren och hösten har vi sett extremväderna avlöser varandra” och ”forskningslarmen blir alltmer öronbedövande”. Fridolin hackar på Trump för att USA går ur ”Parisavtalet” (som inte är något avtal utan en överenskommelse – min anm.). Att dra slutsatser om klimatet av några orkaner är naturligtvis helt galet – det finns tidigare år för länge sedan som varit värre. Någon koppling till ökade växthusgasutsläpp finns inte till dessa oväder. Flyget var en hackkyckling som väntat.

Annie_Lööf

Annie Lööf ville inte vara sämre utan ville öka subventionerna till elbilar till 100.000 per bil (miljonärerna i storstäderna jublar, min anm.) och ökade ”klimatskatter”. Lööf vill tvinga flyget att gå över till biobränslen. Undrar hur det ska gå till, ska plan som flyger till Sverige stoppas om de tankas med flygfotogen? Annie Lööfs förslag kan också bli ett hot mot flygsäkerheten och kommer nog att stoppas av utländska myndigheter för flygsäkerhet.

Stefan_Löfven

Stefan Löfven (S) meddelade den stora nyheten att han börjat äta mindre kött. Även Löfven hänvisade till vädret och hösten. Här kan vi prata om nonsens symbolpolitik.

Jonas Sjöstedt vill satsa nästan obegränsat med ”klimatpengar” och styra in våra pensionsfonder att satsa på ”förnybart” (ännu fler fattigpensionärer – min anm.). En ”klimatfond” om 100 miljarder kronor ska skapas.

Ebba Busch Thor vill höja ”klimatskatterna” mer än regeringen.

Jimmy_Åkesson

Jimmy Åkesson vill minska utsläppen men hänvisade till ny teknik. Åkesson sa också att Sverige står för en ynka promille av världens utsläpp och att rikta våra ”klimatåtgärder” utomlands är mycket effektivare. Även om jag inte alls delar Jimmy Åkessons uppfattning om hur farliga ”klimatutsläppen” är så sa han nog de mest kloka orden i klimatdebatten. Men han hade inget emot subventioner till elbilar.

 

Ulf Kristersson tycker jag gjorde ett bra intryck. Han pratade om teknikutveckling och att insatserna skulle göras där det behövs. Klart tydligare och bättre än Anna Kinberg Batra.

Även Jan Björklund hade vettiga synpunkter med förslaget om en EU koldioxidskatt om man vill minska koldioxidutsläppen. Sen tycker jag själv det är tokigt och att koldioxidutsläppen inte är farliga. Men det var inte meningslös symbolpolitik som Björklund framförde.

Men nu tycker alla riksdagspartierna att koldioxidutsläpp är farliga. Så om jag subjektivt ska utse mina vinnare i ”Klimatdebatten” (inget annat) så delar Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson första platsen och sen kommer Jan Björklund. Ebba Busch Thor och Stefan Löfven gjorde båda ett okunnigt intryck.

greenblob2

Green Blob

Extrema var Jan Sjöstedt, Annie Lööf och Gustav Fridolin.

Men att svenska folket ska späkas via enorma skatter och subventioner – gör det någon nytta? Sverige står 2016 för koldioxidutsläpp om 49.1 Mton (miljoner ton) upp 3.6% från 2015. EU står för 3485 Mton och hela världen för 33432 Mton. Så inom EU och rika delen av världen har Sverige bland de minsta utsläppen per invånare. Totalt står Sverige för 0.0015 eller 1.5 promille av världens koldioxidutsläpp.

Så om vi hypotetiskt antar att Sverige lyckas bli utan koldioxidutsläpp – vad händer då. Jo till stor kostnad minskar världens utsläpp pyttelite. Men kanske inte med 1.5 promille utan mindre. T.ex. en flygskatt kommer att förändra resandemönstret så att utsläppen ökar. Vi kan flyga till Helsingfors för att ta vägen till Thailand och minska den planerade höga flygskatten. Vi kommer också att tappa jobb till utlandet inom industrin med höga skatter på transporter.

Så Sveriges 1.5 promille är bara symbolpolitik och inte ens felräkningspengar.

CO2-global-2016

Bilden ovan visar CO2-ekvivalentutsläpp för några regioner. Kina har de senaste tio åren ökat utsläppen med 4.2% per år (även om det bromsats de senaste två åren). Kina har enligt Parisöverenskommelsen rätt att fortsätta ökningen av växthusgasutsläppen fram till 2030. Men 4.2% på 10 Gton är 420 Mton. Så Kina kan förväntas ÖKA sina utsläpp per år ca tio gånger Sveriges samlade utsläpp. Om de fortsätter som tidigare och i linje med Parisöverenskommelsen. Nu säger jag inte att utsläppen kommer att öka så mycket. Ny teknik för kolkraft och kärnkraft kan förväntas sänka utsläppsökningen. Idag är 65% av elproduktionen i Kina via kolkraft.

Även övriga länders utsläpp ökar rejält. Indiens utsläpp ökade med 114 Mton bara det senaste året (2015->2016). Mer än dubbelt mot Sveriges totala utsläpp.

Nedan som referens hänvisas till BP årliga sammanställning av energi och utsläpp. Den anses vara den mest vederhäftiga och omfattande som finns. Statliga miljöorganisationer i olika länder hänvisar ofta till denna rapport. Siffrorna finns också med i IPCC AR5 men bara fram till 2014.

Om Sverige bara vill minska utsläppen och strunta i symbolpolitiken så kan vi t.ex. satsa på att hjälpa Polen att byta kolkraft mot naturgas. Förutom att minska koldioxidutsläppen skulle vi få renare luft. Mycket av minskningen av CO2-utsläppen i tabellerna hänför sig till att man byter smutsig men billig kolkraft mot naturgas. En annan bra sak är att satsa på kärnkraft. De är nästan utsläppsfria. En nedläggning av våra kärnkraft kommer att öka CO2-utsläppen då vi måste ha fossila kraftverk som körs när det inte blåser. Tysklands katastrofala Energiewende kommer att visa detta.

Min slutsats av detta är att Miljö- och Centerpartiet egentligen struntar i miljön och jobben. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet också då de inte tror vinna röster på annat än symbolpolitik. De försöker lura svenska folket som kommer att tvinga späka sig till ingen som helst nytta.

Tidigare artikel:

Regeringen Löfven prioriterar skattesubventionerade elfordon medan fattigpensionärer inte har råd med mat

Referenser:

BP Statistical Review of World Energy

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

IER – China and the Paris Climate Accord

Svt Agenda

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Dessa uppgifter stämmer inte överens med den statistik som IEA presenterat. Nu senast i Key World statistics 2017 ( avser värden för 2015). se sid 68. Där ligger den svenska CO2 utsläppet för 2015 på 37.1 Mton och följer så vitt jag förstått IPCCs guidelines. Rapporten är fritt nedladdningsbar.

  Det vore fint om Du kunde förklara skillnad för läsarna.

  Lennart

 2. L

  Det som slår en är att om våra partiledare är så okunniga i klimatfrågan, hur lite har dom på fötterna i övriga frågor som påverkar allas våra liv? Är det lobbygrupper och aktivister som Rockström som står för beslutsunderlagen i riksdagen..?

 3. Evert Andersson

  Tänk kallt : kylig politik mot varmt klimat – Per Åhlström. En mycket bra bok snart tio år gammal men gäller fortfarande. En viktig poäng han skriver om är hur två småpartier MP och C tillåtits ta var sitt politiskt block som gisslan för att majoriteter ska kunna bildas. Nu verkar ju en intellektuell härdsmälta ha drabbat alla partier.

 4. Lennart Bengtsson #1: Har inte läst IEA 2017 men väl 2016. Att det är en skillnad mellan rapporterna behöver inte betyda att någon har fel. Det viktiga är att urvalen är lika för alla länder och metoderna likaså. Det viktiga är mer förändringar och jämförelse mellan länder än absoluta tal. Som jämförelse Arktis isarea och de olika instituten som presenterar sina siffror.

  Oavsett om IEA eller BP eller båda har rätt så håller min artikel och slutsatserna om symbolpolitik.

  Men jag ska ladda ner IEA 2017 och se om jag kan hitta skillnaderna. Återkommer om jag får fram det.

 5. Pingback

  […] Meningslös grön symbolpolitik från svenska riksdagspartier ska späka svenska folket […]

 6. Lennart Bengtsson #1: IEA rapporten 2017 finns här https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2017.pdf

  IEA anger för Sverige 2015 CO2 till 37,1 Mton medan BP anger 47.3 Mton. Totala världsförbrukningen anger IEA till 32294 Mton medan BP anger 33303 Mton.

  Så här skriver BP: ”The carbon emissions above reflect only those through consumption of oil, gas and coal for combustion related activities, and are based on ‘Default CO2 Emissions Factors for Combustion’ listed by the IPCC in its Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006). This does not allow for any carbon that is sequestered, for other sources of carbon emissions, or for emissions of other greenhouse gases. Our data is therefore not comparable to official national emissions data.”

  IEA har ett antal antaganden om Conversion factors.

  Min slutsats är att uppskatta CO2-utsläppen är inte helt lätt. Ett antal antaganden görs. Vi har ju inga CO2-mätare på varje fossil kraftstation eller på varje fossildriven bil. Men totalt skiljer IEA och BP inte mycket. Båda har rätt. Sen finns en osäkerhet i båda. Som alltid med statistik. Sen har vi att de olika länderna själva rapporterar många data. Vi har ingen som åker runt och kontrollerar.

  Skillnaderna påverkar inte alls vad jag skrev i inlägget. Tokerierna från vissa gröna partier finns där oavsett om BP eller IEA används.

 7. Lasse

  Jag brukar vända mig till denna sida när jag letar:
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxideffektivitet/
  3,9 ton per person och år 2015.

  Andra, som SNV, kanske gillar att ta med den import vi har och kommer då upp till ca 11 ton:
  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fran-svensk-konsumtion-per-person/
  Men konspiratorisk som jag är gissar jag att exporten inte räknas på samma sätt som importen 😉

 8. Thomas P

  Den stora nyheten försvann tyvärr här, dvs den snabba tillväxten av solenergi senaste åren.

 9. Lasse

  #6 forts
  SNV gör säkert ett försök att ta med exporten-men då gör de ett fel som drabbar oss.
  Om vår industri producerar CO2 effektivare än importen så kommer detta fel att öka.
  Ju mer vår industri belastas med CO2 skatter desto större blir vår import av CO2 och desto större blir globala utsläppen.
  De drar av den del av utsläppen som produktionen ger som går på export.
  De lägger till den del av utsläppen som importeras, där de gör en bedömning om hur CO2 belastande denna är.
  Vår industri är CO2 effektivare än andra länders! Vi får hoppas de överlever i denna absurda värld!

  Rätta mig om jag har fel!

 10. Thomas P #7: I Sverige, som redan har en nästan helt koldioxidfri produktion av el, står solenergin för bara en bråkdel. Artikeln handlade om Sverige och hur man ska späka folket till ingen nytta. Ute världen längre söderut ökar solenergin. Så det var ingen nyhet som försvann.

 11. Evert Andersson

  Solkraftens bidrag till världens energiförsörjning, nationellt och globalt, är försumbar. De som älskar den pekar alltid på tillväxttakten. Men hundra procent på nästan ingenting är fortfarande nästan ingenting.

 12. Björn

  Det är verkligen beklämmande att våra folkvalda framstår så okunniga när det gäller klimatfrågan. Denna okunnighet spiller över även på andra politikfrågor. Hur kan man tro att vi människor på lite drygt 100 år fram till nu, med emission av antropogen CO2, har förändrat de atmosfäriska flödena till det vi ser idag? Det är ju underförstått att neka till att vi har haft några istider, omväxlande perioder med varmt och kallt, Lilla istiden, Maunder minimum, Daltons minimum, 1900-talets Solar grand maximum och kanske framåt, en mindre istid upprepat. Hur kan väder vind och klimat, växlat rätt hårdhänt tidigare under historien, utan antropogen CO2? Här borde nog våra politiker tänka efter om de skall framstå som ”vuxna”.

 13. Lennart Bengtsson

  Hej igen

  BP siffra för Sverige är ju faktiskt 27% högre. Det var därför jag undrade. Den inkluderar inte andra växthusgaser ( CO2 ekvivalent) som för Sverige ligger på ca 55 Mton ( avläst från graf).IEAs siffror exkluderar non-energy mission vilket borde minska IEAs värde på 37.1 eftersom den svenska skogen är en kraftig sänka. Enligt de uppgifter jag känner till är denna sänka större än CO2 utsläppet genom nettotillväxt i den svenska skogen ( Tillväxt – uttag)>37.1 Mton. Kan möjligen skillnaden bero på ”svenska” utsläpp utanför Sverige som från fartyg och flyg? Men detta håller jag knappast för sannolikt.
  Hur som helst jag ser fram emot Din utredning. Själv är jag på resande fot och har ingen möjlighet just nu.
  Lennart

 14. Thomas P

  Evert #10 Grejen med exponentiell tillväxt är dock att även om man börjar med ”nästan inget” tar det inte många år innan det börjar bli signifikant, och det är dit vi börjar nå nu. Det är fortfarande en närmast försumbar del av total energiproduktion, men en signifikant del av alla nyinvesteringar.

 15. Lasse

  Jag skulle vilja vara djävulens advokat och plädera för mer produktion inom Sverige även om det medför ökande utsläpp.

  Vi borde införa koldioxidbidrag för att få hem den industri som smutsar ner mest.
  I stället för att gå före i att strypa utsläppen i Sverige borde vi gå före i att strypa utsläppen i världen och samtidigt flytta dem till vårt land.

  Det krävs lite pedagogik för att förstå detta och därför överlåter jag denna ide till de mer bevandrade i den frågan.
  Förutom att världen befrias från utsläpp så växer vår skog bättre med högre CO2 halter i luften .

 16. Lars Cornell

  #13 ThP
  Ja, solenergi är dyrt. Under en kr/kWh kommer man inte. Därför kan den exponentiella tillväxten endast fortgå med hjälp av bidrag. Men när även bidragen ökar exponentiellt vill folket och dess politiker inte längre betala och då bryts tillväxten.
  Se vad som hänt med vindkraft. Det byggs nästan ingen mer vinkraft nu trots att bidragen fortfarande är höga.

 17. Svempa

  Instämmer: Kommunisten Sjöstedt, Fridolin och Lööf är slagordsmaskiner som löpt amok i denna fråga. De fina människorna som tänker på universums överlevnad.

  Kvällens garv fick man dock när Ebba Busch i gammeldags lärarinnekläder (för att locka pensionärer månne) sa till Jimmie Åkesson att se henne djupt i ögonen och erkänna nåt var det nu var (han hade pallat äpplen kanske)

 18. Svempa

  #13 Thomas P. Jag antar att du byggt ut solenergin exponentiellt till ditt boende. Hur mycket el genererar det just nu åt dig?

 19. Thomas P

  Lars #15 Jag pratar globalt, och då kan man komma långt under en krona:
  https://www.theguardian.com/environment/2017/may/10/indian-solar-power-prices-hit-record-low-undercutting-fossil-fuels

  Skall man argumentera att Sverige inte behöver göra något för att allt ändå är resten av världens fel är värt att titta på vad resten av världen gör.

 20. Mer nonsens?

  Det går att få bättre ekonomi i solfångare/solceller i andra delar av världen.

  Vad har Sverige med det att göra? Kan någon sansad människa förklara sambandet?

 21. Lasse Forss

  Den 12/9 noterades årets rekord av havsis i Antarktis med 18 020 000 kvkm. Trodde vi. Men igår, den 8/10 var istäcket 18 060 000 kvkm. Få se om isen växer ytterligare. Max inträffar oftast första delen av september.

 22. Lars Cornell

  Tack ThP #18 för den artikeln som jag läst tidigare.

  2.62 rupees per kWh motsvarar 36 öre/kWh. Men då måste vi beakta att det är Indiska förhållanden. Nu kan jag inte konvertera så bra, men det låter som att det motsvarar ca en krona/kWh i svenska förhållanden.
  Eftersom Indisk vindenergi ligger på 3.46 rupees är det något lurt med siffrorna.

  Solpaneler sjönk i pris 40% på grund av ändrad teknik. Men sedan dess har priset stått stilla några år nu. Den framtida prissänkningen blir nog långsam.

  Indiens förnybara skall öka till 275 GW år 2027 vilket troligen motsvarar 440 TWh årligen. En annan källa anger från 9,6 GW nu till 100 GW vilket motsvarar 200 TWh/år.
  Det skall jämföras med planerna att öka kolkraften med ca 3 000 TWh årligen.

  Indien har planer att öka sin kärnkraft från 5 GW år 2014 till 15 GW år 2024. 15 GW motsvarar ca 110 TWh/år. Men det är tvetydigt, för det finns andra planer på att öka kärnkraften mycket mer än så. Vilket svar man får beror kanske på vem man frågar.

  The Kurnool Solar Park i Kurnool i Indien har nyligen driftsats. Den upptar en yta av 24 kvadratkilometer och innehåller mer än fyra miljoner solpaneler med 315 W per styck. Mängden kraftkablar i det Indiska solkraftverket är 2 000 km, det är imponerande och förskräckande. Paneler med en kW ger ungefär 1000 kWh per år, således
  1 000 MW —-> 1 000 GWh
  För ett genomsnittligt kärnkraftverk blir motsvarande 1 200 MW —-> 10 000 GWh.

  Ytan för ett kärnkraftverk som ger 10 000 GWh är en kvadratkilometer. Motsvarande yta för solkraft blir ca 70 kvadratkilometer.
  Solkraftverkets produktion är således ca 1 TWh.
  Det skall jämföras med Indiens totala elproduktion som är ca 10 000 TWh.

  Solkraftverket har kostat ca 10 miljarder kronor. Till det skall läggas oförutsedda kostnader på ca 3 miljarder kr. Kostnaden 13 miljarder kr för 1 000 GWh/år med beräknad ekonomisk livslängd 18 år, den tekniska livslängden kan vara upp mot det dubbla, blir ca 1:20/kWh. Eftersom underhållskostnaderna ökar ändrar inte avskrivningstiden särskilt mycket på kalkylkostnaden. Till det kommer en arbetsstyrka på ca 500 man för att rengöra panelerna och underhålla anläggningen.

  Man måste därför starkt ifrågasätta den källa som du hänvisar till. Kanske innehöll offerten förbehåll och bidrag som inte redovisats i sammanfattningen.

 23. Göran Fredriksson

  Svetsaren och innovationskatapultens uppfinnare Löfven påstod att för klimatets skull kommer man snart att tillverka stål utan kol.

 24. Benny Guldfot

  Det mest intressanta i Agenda tyckte jag var att svensk industri snart kommer att tillverka stål utan kol. Det meddelade iallafall Stefan Löfven.

 25. Lasse

  #22
  https://www.nyteknik.se/energi/nya-satsningen-stal-utan-kol-6537738

  All ny teknik som gör vår framställning av något vi kan exportera dyrare men med mindre Koldioxidutsläpp är kontraproduktivt om vi inte samtidigt inför någon form av bestraffning för importen.
  Detta att vi skall överge smutsig men billig energiframställning för att vi har råd är diskutabelt. Vem skall då utveckla reningstekniken?
  Kolla svavelutsläppen som ex: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Naringslivets-utslapp/

 26. Lars Cornell

  #24 Lasse. Koldioxid är inte smutsigt. Den borde heligförklaras av Påven.

 27. verner

  Thomas P #13

  Grejen med solenergi för alstring av El i Sverige är en udda företeelse som är hopplöst usel att förse oss med elenergi under 100% av alla nätter samt dagtid minst fyra månader om året.
  Lär dig mera om hur solel fungerar i Sverige här
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/10/30/lasarbrev-om-solel/

 28. verner

  Thomas P # 13

  Dessutom spelar det ingen som helst roll om solpanelerna finns i Indien eller Sverige. Natt har vi på båda ställena och under 12 timmar per dygn är solcellspaneler värdelösa energialstrare.
  Lägg där till att en solcellspark där panelerna sitter fast monterade och inte följer solen vandring nås max effekt ur panelerna endast under mycket kort tid, endast ca 10% av dygnets 24 timmar.

 29. Lasse

  DI har en krönikör som håller med Thomas-Utvecklingen är snabb:
  ”Visste ni att mängden förnybar energi i världen fördubblas vart femte år och att denna exponentiella takt hållit i sig de senaste 15 åren?”
  https://www.di.se/nyheter/johan-rockstrom-nya-tongangar-i-miljodebatten/
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Energitillforseln/
  Som får sina data från BP:
  https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf
  Det stämmer -Men ändå är andelen endast 3% idag.

 30. Man läser mellan raderna i flera av inläggen att det skulle finnas något värde i att hålla nere CO2-utsläppet. Låt oss en gång för alla fastslå att CO2 är BRA för miljön. Jorden led av akut CO2-brist. Nu krymper öknar, skogar breder ut sig och jordbruket ger rekordskördar. Recirkulera mer fossilt kol till livets kretslopp och skänk miljoner år av liv till jorden!

 31. Christopher E

  #13, 15

  Spontant så tänker man; det lätt att få något att växa exponentiellt när det är mycket litet. Men att extrapolera det självsäkert in i framtiden när det är stort, hur kan man vara så övertygad om det?

  Så tack till Lars Cornell som så enkelt satte fingret på varför en tillväxt byggd på subventioner är dömd att avstanna.

  Jag gillade också utredningen i #21. Jag vet inte svaret själv, men den skeptiska inställningen att inte bara ta en siffra för given utan fakta kolla efter bästa förmåga är mycket bra.

 32. Christopher E

  Om elbilar vore ens i närheten av den framgångssaga som de som tror blint på hypen hävdar, skulle inte politikerna stått där och tävlat om vem som kan subventionera dem mest.

 33. Istvan

  Ståltillverkning med hjälp av vätgas istf. kol enligt Ny Teknik
  Fosilfritt framställd vätgas förstås. Det blir intressant.
  Annars är ju vätgas den värsta fienden för allt vad höghållfast och rostfritt stål heter.
  Väteförsprödning är ett spöke som får ståldetaljer att spricka helt utan yttre belastning.
  Man använder mycket sofistikerade tillverkningsmetoder för att undvika att vätgas diffunderar in i materialet, respektive metoder som påminner om exorcism för att driva ut det onda vätet.

 34. Gunnar Strandell

  Christopher E #31
  Jag är övertygad om att en majoritet av befolkningen känner till det och vet att finansministern inte låter en spädkalv få dia om den inte ska utvecklas till mjölkko. Det kallas smart investering precis som det är att utnyttja subventionerna medan de finns kvar. Och finansen utreder kilometerskatt för personbilar…..

  Länk:
  http://www.vibilagare.se/nyheter/kilometerskatt-pa-personbilar-undersoks

 35. Istvan

  En aldrig tillverkad Tesla måste nödvändigt vara långt miljövänligare än en som färdigställs med batteri och allt. Om jag nu dyrt och heligt deklarerar att jag aldrig kommer att köpa en Tesla, och för övrigt sluta att köra bil (i vart fall i Sverige), kan jag då hämta ut min miljöpremie på 100.000 kr?
  Vore en demokratisk reform som gynnar även icke miljonärer.
  För ingen kan inbilla mig en Tesla är annat än en nöjesmaskin, ej ett måste för samhället.

 36. Allan Forsling

  Tänk om någon hade ställt frågan till partiledarna om hur mycket den globala medeltemperaturen stigit på 100 år, vem av dem hade kunnat svara korrekt då? Och hur världens befolkning ökat… De är okunniga om världens tillstånd på olika plan- det visade ju Hans Rosling..

 37. ces

  #35 Men det kräver journalister som kan något. Jag tror inte programledarna hade klarat frågan heller, det var därför dom aldrig ställde den.

 38. Torbjörn

  #13 Thomas P
  ”Grejen med exponentiell tillväxt är dock att även om man börjar med ”nästan inget” tar det inte många år innan det börjar bli signifikant, och det är dit vi börjar nå nu. Det är fortfarande en närmast försumbar del av total energiproduktion”

  Kul att du börjar förstå Thomas, det var ju det här vi tragglade med när det gäller det termiska bidraget vid energikonsumtion.

  Då gällde inte dessa regler enligt dig, vad fick dig att ändra dig?

 39. Christopher E

  #33 Gunnar Strandell

  Så är det säkert. Regeringen kommer att hårdbeskatta elbilarna så snart de blivit många nog.

  Jag är dock ointresserad av elbil för närvarande även med subventioner. Jag köper en ny diesel i december för ca 300 000. Då är den fullspäckad med alla utrustningspaket där är utom skinnsäten, som jag inte riktigt gillar även om det är lite flärdigt. Någon motsvarande prestanda för körsträcka mm finns inte i någon elbil, men det närmaste man kan komma är den dyraste Teslan, som väl ligger på ca miljonen välutrustad?

  Om bilen drar 0,6 liter/mil får jag sådär 75 000 mil för prisskillnaden, vilket är ca 50 års körning med mina behov. Så även om man dra av en del för straffskatter mm är ändå marginalen sådan att valet är lätt. Dessutom kommer ju som sagt även skatter på elbilar att öka rejält framöver förutsatt att de blir vanligare. Med ett liknande resonans är en elcykel lika ointressant för mig, en riktig dålig affär. Möjligen om jag var lat kunde det vara något, men det är jag inte. Jag ser motionen som en vinst, inte något ont.

  Sedan är det ju så att jag inte ser att en elbil har den funktion jag behöver i vilket fall, subvention eller inte.

 40. Mats R

  Jag håller just nu på med att läsa ”De Divinatione” (Om spådomskonst), av Marcus Tullius Cicero, skriven c:a 45 f.Kr. I det verket tas diverse etruskisk-romersk vidskepelse upp till närmare granskning. Man möter där föreställningar om att framtiden kan förutsägas genom att man studerar levrar från offrade får, observation av hur matning av förment heliga kycklingar utfaller, genom att man kastar spådomsben (i princip samma sak som kinesisk I Ching), genom studier av diverse omen och järtecken, genom drömmar och genom profetior frän personer vars mentala status nog kan ifrågasättas, och mycket annat. Den som argumenterar för värdet av dessa föreställningar är författarens bror, Quintus Tullius Cicero, som är huvudperson i första delen av verket, i den andra är det Marcus själv som är huvudperson och tillbakavisar de flesta av av broderns argument.

  Om man, i likhet med mig själv, anser sig vara en sentida arvtagare till den grekisk-romerska kulturen, så kan man le överseende mot de föreställningar som diskuteras i verket, men som också betraktades som dagsens sanning på den tiden det begav sig, och konstatera att romarna lyckades bygga sitt imperium inte tack vare, men snarare trots sina religiösa föreställningar. Jag inbillar mig att en relativt avlägsen framtid kommer att inta samma attityd till vår tid, med alla dess klimathysteriska och i övrigt ockulta föreställningar om tillvarons natur.

  Om någon känner för att läsa ”De Divinatione”, så finns den tillgänglig på webben. Länken nedan leder till en version, som är såpass vist inrättad att man kan läsa boken på latin om man kan det, på engelska om man inte kan latin, eller, om latinet känns rostigt, på latin med engelsk back-up. Man får också tillgång till Lewis & Shorts ”A Latin Dictionary”. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2007.01.0042

 41. Svempa

  #34 Istvan. Teslas nya modell är ju väldigt exklusiv med handtillverkade karosser. Fast ännu exklusivare blir det så klart att äga en virituell otillverkad Tesla. Och för den räcker tom Thomas sol-el.

 42. Svempa

  Apropå exponentiell tillväxt så är ju detta saker som bara sker i undantagsfall. Typ bakterietillväxt och temperaturhöjning i Manns hockeyklubba.

 43. Sigge

  #27 Verner

  Att solpaneler inte passar så bra i Sverige innebär inte det är så i hela världen.

  I stora delar av världen så pikar elkonsumtionen mitt på dagen. Så är det i södra Europa, Mellanöstern, Södra halvan av USA, Australien och många andra länder, däribland Indien. Mitt på dagen så lagas det mat och i varma länder går luftkonditioneringen för fullt.

 44. Kenneth Mikaelsson

  Fy fan att man måste behöva skämmas för att man är Svensk…. Vilka jävla stolpskott!!!
  Är det inte dags att slänga ut samtliga politiker och ta in folk som är utrustade med rudimentär tankeförmåga…
  Sen denna mesighet … Varför inte säga som det är rakt i ansiktet på dessa miljö fascister.. (i det epitetet räknar jag in samtliga partier)
  Att sådana totalt tanke förlamade lögnare är inte välkomna i detta samhälle … stick och brinn..
  Gillar ni kommunism så ta då och sök er till länder som passar er.. typ Nordkorea.. eller Venezuela …
  Ni är lika ovälkomna som de som vill ha sharia här…
  Börjar förstå att svenska politiska systemet är bara olika nyanser av ett socialist kommunistiskt spektrum.
  Bara en sådan sak som SVT hur kan de så kallade Liberalerna och Moderaterna stilla tigande godkänna denna desinformations kanal??? Är de verkligen så dumma och flata??

 45. Verner

  Siigge #42

  50 % av året är det natt. Det kan vi inte ändra på hur många solpaneler vi än monterar.
  Visst passar solpaneler bättre Sydeuropa men jag skrev här om solpaneler i Sverige.

  Vilken ansvarsfull regering skulle lämna bidrag för installation av vattenkraftverk i Sahara?

 46. JIMMY

  Att Svenska demokratur politiker och fake MSM media medvetet fortsätter yra om ” olaga klimathotbluff villfarelsen” och att det är fel på det helt normalt varierade klimatet är inte förvånande.

  Då detta endast handlar om ”FN globalister önskedröm kontroll mekanismer beskattningsrätt” och dagis retorisk religiös skuld anklagelse.

  Detta bevistade vi senast förra veckan när numera kommunisterna och SoZZarna redan innan elbilar slagit igenom och blivit billiga genom massproduktion .
  Börjat utreda en totalitär övervakningssamhälle dödens hand kilometerskatt på elbilar.

 47. Sören G

  ”Politicized Sustainability is irrational, unjust, inhumane, eco-imperialistic and environmentally destructive. It is especially harmful to the world’s poor. It’s time to rethink and overhaul this insanity.”

  https://wattsupwiththat.com/2017/10/08/politicized-sustainability-threatens-planet-and-people/

 48. MatsRos

  129 Climate Science Scandals

  http://notrickszone.com/climate-scandals/#sthash.pu0VCjOD.dpbs

 49. Peter Stilbs

  I går var det ett komplett idiotinslag på SVT Rapport, den 9 oktober, kl 19:30. Någon ”vetenskapare” vid det famösa propagandainstitutet för ”klimatforskning” i Potsdam, intervjuades via Skype och påstod rakt ut att Jordens totala nedisningsperioder hade berott på att växterna ätit upp all koldioxid, så den sjunkit ner till 100 ppm, med en stark avkylning som följd. Himmel, vad absurt, på så många sätt. Och på bästa sändningstid i huvudnyheterna.

 50. Lasse

  Politiker vill väl men gör fel:
  https://www.svd.se/plantager-med-trad-slar-ut-afrikanska-bonder

  Solceller i Indien eller träd i Afrika. Marken behövs för mat till en ökande befolkning.

  #47 Inslaget i rapport var totalt oförståeligt annat än att de ville koppla temperatur till syre/CO2.
  https://wattsupwiththat.com/2017/10/09/claim-formation-of-coal-almost-turned-our-planet-into-a-snowball/

 51. Sören G

  #48 Peter Stilbs
  WUWT tog upp det.

  https://wattsupwiththat.com/2017/10/09/claim-formation-of-coal-almost-turned-our-planet-into-a-snowball/

 52. Lasse

  Det brinner i Kalifornien.
  DN skyller det på Trump och EPAs nya inställning till kolkraften.
  Väntat.
  https://www.dn.se/nyheter/varlden/trumps-kabinett-leker-med-elden/

  Aftonbladet frågar Anna ger rubriken: Aldrig upplevt det tidigare-vilket är lite väntat-har varit i USA i ett år!

  För den som vet så var 30 talet fullt av dessa skogsbränder och det verkar inte bli vanligare!
  https://realclimatescience.com/2016/08/us-forest-fires-down-50-over-the-last-10-years/

 53. Thomas P

  Peter #48 Håll oss inte på halster. Räkna upp alla sätt på vilket det är absurt.

 54. Peter Stilbs

  #52 – det är värre än man trott med Dig

 55. Håkan Bergman

  När jag såg och hörde gänget i debatten började jag undra om det var nåt hem som brunnit. Det går inte att ta dom på allvar helt enkelt, grodor som hoppar ut och in ur pratapparaten, ena stunden måste vi ändra vår livsstil för att rädda planeten, nästa stund pratar Löfvén om vår urstarka ekonomi och ordning och reda i statsfinanserna. Nog måste han väl begripa att tillväxten i vår ekonomi bygger på konsumtion, en konsumtion som finansieras genom en lånefest, enda skillnaden mot förra gången är att nu är det folket som lånar till festen, så man kan väl säga att det är väl lite roligare för oss, tills det går åt h-lv-t- igen.

 56. Thomas P

  Peter #53 ”det är värre än man trott med Dig”

  Precis som med klimatet då?

  Jag förstår att du har lite problem att ta steget från rena påhopp som i #48 till saklig diskussion. Med tanke på hur begränsad vår kunskap är om perioder så långt tillbaka i tiden blir förvisso sådant här inte mycket mer än kvalificerade gissningar, men jag skulle gärna vilja veta vilka fakta du anser dig sitta på som gör att du så tvärsäkert kan säga att det är absurt.

 57. Björn

  Peter Stilbs [48]; Problemet är att s.k ”klimatforskare” påstår vad som helst för att söka stöd för AGW-hypotesen. Det innebär att dessa ”forskare” har passerat en gräns där varken moral eller vetenskaplig sanning längre gäller. Om vi längre skall kalla denna typ av forskning för klimatforskning, måste det till en återställare, där både forskare och media bidrar till att klimatdebatten får ett objektivt ansikte där både argument för och emot ryms. Klimatdebatten har nu nått en katastrofal bottennivå som är skadlig för en normal och sund mänsklig utveckling.

 58. Lasse

  #52 Thomas P
  Gissar att du kräver lite pedagogik för att förstå-men vi andra kanske tänker på annat sätt:

  Nyhetsvärdering:
  Sant? -Kanske
  Relevant? -knappast
  Aktuellt?-tja var det för 300 000 000 år sen?
  80 kommentarer på WUWT brukar vara mer intressant än artikeln från Potsdam

  Men propagandan faller in i ett mönster och kommer från en pålitlig källa enl SVT. Då kan de hålla isläget i Arktis borta från agendan en dag till!

 59. Peter Stilbs

  När det var full istid var det också mycket kallt i atmosfären, som var mycket torr. Med bara is så reflekterades också solstrålning bort. Vattenånga är den helt dominerande växthusgasen, men Potsdamskojaren var ute efter att cementera hjärntvätten att det är koldioxid som styr allt. Det intressanta var hur Jorden kunde komma ur detta läge – kanske med stor hjälp av vulkanutbrott, som sotade snön och isen – och givetvis kosmiska faktorer.

  Ovanpå allt så var hans ”bevis” datorsimuleringar, och i TV drog han också fram klyvöppningar i löv (600 miljoner år gamla??) .

  Sådan bottenlöst kloakdjup ”vetenskap” – att de inte skäms?

 60. Svempa

  #55 Thomas P. Ja vad varmt det var innan alla växter åt upp en massa koldioxid. Och fy satan vad hett det var dessförinnan. Innan alla koraller, mollusker mm. tuggade i sig koldioxid och bildade kalksten.

 61. Kenneth Mikaelsson

  TP är ju ett bra bevis på att CO2 är skadligt…. 🙂 total härdsmälta…. så jag rekommenderar inte kombinationen miljö fascist + CO2 verkar kalsifiera den grå substansen…
  Knepigast av allt är att när världen störtas ner i en djup istid står alltid CO2 på topp med en eftersläpning på ca tusen år…

 62. Kenneth Mikaelsson

  Visste inte att kylan va så förutseende… 🙂

 63. Roland

  Herr miljökaramell Fridolin drog till med att flygskattens effekt motsvarade
  100 000 bilar. Var läste han det. I en avancerad forskningsrapport med tolkningsutrymme eller i en sagobok.

 64. Thomas P

  Peter #58 Du missar visst att förklara hur det kunde bli så kallt och bortser helt från att vulkaner skickar ut CO2 som långsamt ökar halten om jorden blir så kall att både biologiska och abiologiska processer som förbrukar den stannar av. Att isen blir mörkare av aska bidrar säkert, men räcker inte till. vi har belägg för att CO2-halten varit väldigt hög slutet av sådana här snöbollsperioder och att det precis i slutet bildats tjocka karbonatlager när man når den tröskel när isen smälter, albedo minskar, mängden vattenånga ökar och man går från extremt kallt till en värmepuls där erosion genom en uppsnabbad hydrologisk cykel förbrukar mycket av atmosfärens CO2.

  Jag tror inte det är folket på Potsdaminstitutet som skall skämmas här.

 65. Kenneth Mikaelsson

  Va va det jag sa ….. Härdsmälta…. Total…. 🙂

 66. Michael

  Saxat ur The Economist:
  Scott Pruitt, the head of America’s Environmental Protection Agency, told a gathering in Hazard, Kentucky, that “the war on coal is over.” He announced the withdrawal of an Obama-era environmental policy designed to cut carbon-dioxide emissions from power plants. Mr Obama’s plan was halted by the Supreme Court in early 2016 after opposition from Republicans and energy companies.

 67. Sören G

  Det borde vara krav på att vetenskap inte förmedlas av okunniga reportrar. Då bör det finnas reportrar med gedigen naturvetenskaplig utbildning, och som förutsättningslöst söker fakta utan att vara styrda av någon agenda.

 68. Lasse

  #66 Sören G
  Det borde vara krav på att..
  Varför inte en partisk duo, blått och rött team dit SVT kunde vända sig.
  Eller åtminstone ett krav på WUWT granskning:
  ”The Snowball periods happen when 60% or so of the continents are connected together in a land mass centered over one of the poles. Think Antarctica times 10 or times 20. Each Antarctica drops Earth temperature by 2.0C ”
  Albedo inte CO2/O2

 69. Thomas P

  Lasse #67 ”Varför inte en partisk duo, blått och rött team dit SVT kunde vända sig.”

  I alla frågor eller bara i de där du råkar ogilla sättet SVT rapporterar forskningen?

 70. Lasse

  #68 Thomas P

  Tja kanske hade alla frågor passat in för denna typ av granskning-då hade man kanske sluppit Vänsterpartistens mamma som inte blev sjukskriven vid valrörelsen 2010 eller intervjuer med folk på stan som visade sig vara syndikalister. Eller den bevakning som sker från USA idag, med en flinande kvinna som hänvisar till CNN för att få tvitterflödet kommenterat för att inte tala om den uppmärksamhet på ömkande fall som göder SD dagligen.

  Men speciellt frågor som är tekniskt svåra. För du kunde ju inte ens genomskåda Potsdams propaganda själv! Eller tror du fortfarande att det är relevant för dagens glob?

 71. Daniel Wiklund

  Inte så konstigt att Thomas P oftast tycker som journalisterna på SVT, dom flesta journalister sympatiserar ju med Miljöpartiet.

 72. Gustav

  Peter, #58:
  Håller med Thomas P här. Jag kan inte se något som är gravt felaktigt i vad som sades från Potsdamer men så är jag ju lekman också. Förklara gärna varför resonemanget inte är tillämpbart. Givetvis finns flera parametrar som inverkar men att detta inte skulle vara en pusselbit har jag svårt att inse.

 73. Gustav #71

  ”Det påstås” att när koldioxidhalten sjunker under 180 ppm så upphör all fotosyntes. Jag vet inte ”hur man vet att det är så”, men jag har inte sett någon som förnekar det. I så fall kan växterna inte suga upp mer än ner till 180 och har halten gått ner till 100 så har allt liv på jorden upphört.

 74. Thomas P

  Lasse #69 Jag är sån där konstig typ som kan tycka vetenskap är intressant för sin egen skull, oberoende av i vilken mån den är relevant för dagens glob. Dessutom är det ur grundforskningsperspektiv värt att se i vilken mån vi kan förstå tidigare perioders klimat.

  För er är dock uppenbarligen allt där man säger något om att CO2 påverkar klimatet att klassa som propaganda.

 75. Daniel Wiklund

  Thomas P propagerar aldrig, och han talar alltid sanning. Han är den sanne vetenskapsmannen. Värdig ett nobelpris.

 76. Lasse

  #73 Thomas P
  Där delar vi intresse. Men Rapport är inte min primära källa och kommer något från dem eller Potsdam så blir jag misstänksam. SVT och SR är en källa som kräver kritiskt granskande. Alltid roligt att finna vad de döljer!
  Propagandan ligger i generna på dessa journalister!

 77. Peter Stilbs

  #63, tron på den heliga koldioxiden försätter inte bara berg, utan även istider synes det. Och fenomen som Milankovitch-cykler finns givevis inte – Jorden är Universums centrum, och koldioxiden är dess profet. Eller har jag missförstått något?

 78. Lasse

  #75 forts
  Ang bränder och propagandan från dagens DN/Aftonbladet:
  https://www.weatherbell.com/ daly update
  Gissar att Joe B har samma mediagranskning som här 😉
  Torkan tog slut och gav riklig vårväxtlighet som sen torkade upp till rikligt bränsle för skogsbränder.
  Fast det är klart CO2 har en skuld i växtproduktionen.

 79. Svempa

  Potsdamerna verkar ta till gamla romerska sedvänjor. Inte genom titta på offerdjurs inälvor denna gång. Utan på 600 miljoner år gamla fossil av några lövs klyvöppningar. De ha s.a.s. tagit spådomskonsten till en ny nivå som skulle få en romersk överstepräst att fälla ner blicken.

 80. Thomas P

  Peter #76 Vad har Milankovitchcykler med det vi diskuterar att göra? du verkar ha missförstått det mesta här.

 81. Peter F

  Thomas P #79

  Borde inte Du ägna Dig åt att återuppliva UI som somnat in stilla och till synes pga av nå´t hysteriskt hönseri !!

 82. Svempa

  #79 Thomas P. Anar man här månne bakgrunden till din CO2-noja?

 83. Robert N.

  Tur för oss då att CO2 ökar , då kan vi skjuta fram nästa istid ett tag

 84. Guy

  Tydligen har jag missförstått begreppet ”snowboll earth”. Har inte undersökt det speciellt för att jag trott att det var en hypotes på relativt svaga gruander.

  Finns det några ”hard facts” som stöder hypotesen eller hör det här igen till om ifall att och kanhända?

  Att träden/växterna äter upp koldioxiden så att dom dör finner jag otrolig. Dessutom verkar Thomas vulkaner hålla paus ända tills snöbollsjorden är ett faktum. Ta den där om snövit också.

 85. Thomas P

  Svempa #81 Kanske kan du förklara vad du menar?

  Guy #82 Det är inte helt klart om precis hela jorden varit frusen, en del föredrar att tala om ”slushball Earth”. Jag rekommenderar ett besök på wikipedia för en kort sammanfattning:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_Earth

  ” Dessutom verkar Thomas vulkaner hålla paus ända tills snöbollsjorden är ett faktum. ”

  Vulkaner har vi hela tiden, men så länge vi har en hydrologisk cykel har vi också erosion som förbrukar CO2 i samma takt som den tillförs. Kyler du jorden så du stänger av den hydrologiska cykeln kommer istället CO2 att gradvis fyllas på. Hade vi inte sådana här återkopplingar skulle jorden antingen frusit eller kokat bort.

 86. så länge vi har en hydrologisk cykel har vi också erosion som förbrukar CO2 i samma takt som den tillförs

  Och på vad baseras just denna teori om en planet i någon slags Gaia-liknande balans?

  Och på vad baseras idén om att ifall vi inte hade haft den sortens negativa återkopplingar du beskriver, så hade vi i stället haft så stora positiva att systemet skenar?

  Tycks inte riktigt gå ihop med något, vare sig inbördes eller vad som hävdats under tidigare åren ..

 87. Thomas P

  Jonas #84 Vulkanism är i stort sett oberoende av jordens temperatur så tillförseln av CO2 är konstant. Högre temperatur ger snabbare hydrologisk cykel vilket ger mer erosion, förbrukar mer CO2 och med mindre CO2 sjunker temperaturen. Detta är den oorganiska cykeln, liv komplicerar saken, främst genom att snabba upp erosionen vilket sänkt jordens CO2-halt och därmed temperatur.

  ”Och på vad baseras idén om att ifall vi inte hade haft den sortens negativa återkopplingar du beskriver, så hade vi i stället haft så stora positiva att systemet skenar? ”

  Och hur tänkte du dig att CO2-halten skulle hålla sig inom rimliga nivåer utan någon negativ återkoppling?

  ”Tycks inte riktigt gå ihop med något, vare sig inbördes eller vad som hävdats under tidigare åren ..”

  Det går alldeles utmärkt ihop.

 88. Håkan Bergman

  ”liv komplicerar saken”
  På tiden att nån gör nånting åt det.

 89. Daniel Wiklund

  Orden bara forsar ur munnen på Thomas P när han får skriva om CO2. Kan du inte starta en egen koldioxidblogg, den skulle säkert bli oerhört populär. På den här bloggen har du ju sagt det som kan sägas om koldioxid. Dessutom om och om igen. Blir du aldrig trött själv på att skriva om koldioxid, och allt elände den kan ställa till med.

 90. Guy

  Thomas P # 84

  Som jag skrev har jag inte bekantat mej med hypotesen on snöbollsjorden. Tycker ändå det är konstit att du som källa föreslår Wikipedia, som du just har dissat när jag föreslog Wikipedia. Konstigt hur det passar ibland men inte alltid? Hur skall en vanlig människa veta när det är ok?

  Menar du med hydrologisk cykel havsströmmar? Kan du berätta på vilket sätt hydrologiska cykeln stängs av på gruns av att det blir kyligare?

 91. Thomas P

  Guy #89 ” som du just har dissat när jag föreslog Wikipedia. ”

  Nej, det gjorde jag inte. Det du påstod kom inte från wikipedia utan det är från bloggar av den här typen sådana myter sprids. Att länka till en sida på wikipedeia hjälper inte när den inte ger stöd för det man säger.

  ”Menar du med hydrologisk cykel havsströmmar? ”

  Nej, jag menar avdunstning och regn.

 92. Gunnar Strandell

  Guy #89
  Sök på härskarteknik i valfritt forum!

 93. Christopher E

  Kan behövas några förtydliganden till diskussionen ovan.

  – Istiden ifråga under karbonperioden var inte en ”snowball earth” oavsett vad som påstås ovan. Det var en istid i stil med den vi lever i nu. Artikeln spekulerar med hjälp av modeller att om koldioxidhalten skulle varit lägre än den var skulle det kanske blivit en snöboll. Det är spekulation. Det kan ha funnits en snöbollsjord några hundra miljoner tidigare, men det är inte säkert.

  http://www.pnas.org/content/early/2017/10/03/1712062114.abstract

  – Orsaken till istiden var troligen främst att södra delen av Gondwana låg över sydpolen och tillät bildning av kontinental is. Samtidigt höll Pangaea på bildas med flera bergskedjeveckningar (Ural, Appalacherna) som likt vår tid anses bidragit till istid precis som våra bergskedjeveckningar idag, främst Himalaya.

  http://paleoportal.org/kiosk/sample_site/images/time_space/period_pal_map_12.jpg

  – Det var inte is hela tiden under karbonistiden, det var svängningar mellan glacial och interglacial precis som nu, och som anses bero på Milankovichcykler även då, vad som än påstås ovan. Havsnivån sjönk och steg upprepat under Karbon precis som nu. Det är själva förutsättningen för de lagerföljder som skapade stenkolsflötserna vi idag utvinner.

  – Värt att notera är att uppgiften om låg koldioxidhalt kommer klyvöppningar. Jag noterar att anhängare till hypotesen att karbonistiden är nästan helt orsakad av växter i andra sammanhang hånar klyvöppningsstudier när de visar att koldioxidhalten under de senaste tiotusen varierat mer än klimathotshypotesen hävdar.

  – Men visst fördes kol från atmosfären ner i jorden med hjälp av karbonperiodens sumpskogar. Men därifrån är steget mycket långt att skylla istiden då på växterna.

  – Om hypotesen skulle vara riktig är det ju ändå jättebra att vi återför kolet till atmosfären igen, för vem vill ha en snöboll att leva på? 🙁 😉

 94. Guy

  Thomas P # 90

  Jag tycker det är ohemult av dej att påstå att jag ljuger. Det hör inte till mina vanor till skillnad från somliga andra.
  Godnatt.

 95. Thomas P

  Guy #93 Gå tillbaka och läs diskussionen!

 96. Sigge

  44# Verner

  I många länder, som t ex Indien, så är elkonsumtionen som högst mitt på dagen när det är varma dagar och det är då solen lyser som mest. Där är solceller ett bra komplement till elförsörjningen.

 97. Håkan Bergman

  Sigge #95
  Så du håller med Jimmie Åkesson då att det är bättre att investera i solpaneler i Indien än i Sverige, välkommen in i klubben. Eftersom vi och norrmännen går före och visar vägen borde regeringen säga till danskar och holländare på skarpen att dom får ta sin del och bygga ut vattenkraften, eller hur?

 98. Sören G

  SR/SVT:s motto:: Ett larm om dagen.
  Enligt P1 är människorna i Sydostasien och Stillahavsområdet värst drabbade av naturkastraofer. ”Och de är de som kommer att drabbas värst av de kommande klimatförändringarna”. Påstod man. I uttalandet ligger att de skulle drabbas mer än nu. Men väder är inte klimat och vädret har inte blivit värre.

 99. verner

  Sigge #95

  Sigge oavsett var på klotet du installerar solceller så producerar dessa solceller bara energi under maximalt 50% av tiden oavsett det är Indien eller annan plats på jorden. Resterade 50 % av tiden måste någon annan energikälla se till att förse platsen med energi. den energikällan måste ha kapacitet att till fullo generera tillräckligt energi för platsen ifråga.
  Slöseri med resurser att bygga dubbla system!
  I Sverige har vi dessutom problemet med att vi förbrukar mest energi när solcellspanelerna producerar som sämst.
  Dessa faktum måste tas i beräkningen när vi utformar vårt energisystem.

 100. Lasse

  #97 Sören G
  Ett larm om dagen avseende klimatet och miljön-stämmer rätt bra.
  I dag skall klotet behandla syreförhållanden i Östersjön.
  Inflödet av saltare och syrerikare vatten är på rekordnivåer-aldrig förr..
  http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Oresund.html
  Skall vi slå vad om att detta inte nämns i em program?
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/960736?programid=3345

 101. Guy

  Thomas P # 94

  https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change#Origins_and_aims

  Hur vore det om du följde dina egna råd nångång.
  Jag svälter väl ihjäl om jag blir och väntar på en ursäkt.

 102. Thomas P

  Guy #100 Problemet är ju som sagt att inget som står där stödjer vad du påstod så vad skall jag be om ursäkt för? Att jag påpekade detta?

 103. Daniel Wiklund

  Med risk för att upprepa mig, vilken tur att Thomas P finns här på bloggen. Hur skulle vi annars veta vad som är rätt och fel.

 104. Guy

  Thomas P # 101

  The aims of the IPCC are to assess scientific information relevant to:[6]

  Human-induced climate change,
  The impacts of human-induced climate change,
  Options for adaptation and mitigation.

  Från denlänkade sidan. Du måste läsa och förstå det här på något annat sätt än jag. Det är väl bäst att sluta dikutera här eftersom vi inte talar samma språk.

 105. Guy

  Forts. till 103

  Alltså jag har fått uppfattningen av att du behärskar engelska.

 106. Lasse

  #99 Forts
  Klotet SR lögner och vinklingar:
  Börjar med påståendet om den unika Östersjön med sina syrefria bottnar.
  Det är falsk: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea
  Liknande hydrologi (överflöd av sötvatten men med utbyte av saltvatten genom sund) men med större syrefria ytor. Bra för att bevara skeppsvrak!
  Sen tar de upp kärnkraft och säger att Industrin inte kan bygga dem lönsamt-men säger samtidigt att det finns ett beslut om en bortre datum för dessa investeringar.
  I samma intervju med en professor från Chalmers? : ”efterfrågan på olja har sjunkit” Falskt! http://www.indexmundi.com/energy/

  Sen vann jag mitt vad-inte ett ord om god utveckling av inflödet till Östersjön!

  Man kan lita på SR Klotet-de förmedlar SIN syn på globen!

 107. Thomas P

  Guy #103 För nytillkomna läsare var detta vad Guy påstod:
  ”Dom studerar enbart antropogena utsläpp/påverkan på klimatet.”
  Den som förstår både engelska och svenska kan snabbt se skillnaden mot det Guy nu citerar.

  För att göra det mer komplicerat citerade Guy också gillande Lennart Bengtsson när denne hävdade
  ”Tyvärr är osäkerhet så stor. Det är därför viktigt att hålla sig till IPCC som ärligt redovisar den vetenskapliga osäkerheten.”

 108. Lasse

  Tack Thomas!
  Vi vet att du sällan förlorar ett meningsutbyte.

  Vad gällde frågan?

 109. Daniel Wiklund

  Bra Thomas P att du förklarar vad andra har sagt här på bloggen. Det känns tryggat att ha dig när egna gåvor inte räcker. det är därför du är så populär här på bloggen. Enkel psykologi.

 110. Guy

  Thomas (# 106), märkligt att inte polletten trillar ner. Jag har inte påstått någonting alls, endast citerar Wikipedia och Lennart B. Bägge av typen som du emellanåt godkänner och emellanåt dissar.

  Du till och med rekommenderade besök på Wikipedia, vilket jag gjorde, vilket du inte godkänner??????

  När skall du ens låtsas vara hederlig?

 111. Thomas P

  Guy #109 ” Jag har inte påstått någonting alls, ”

  Nu driver du med oss! Vad var ”Dom studerar enbart antropogena utsläpp/påverkan på klimatet.” annat än ett påstående? Det är dags att bryta här, det är uppenbarligen totalt meningslöst att försöka debattera med dig när du rentav förnekar att du påstår något som går att debattera om.

 112. Guy

  Thomas, hur ser din översättning, av följande citat, ut?

  ”The aims of the IPCC are to assess scientific information relevant to:[6]

  Human-induced climate change,
  The impacts of human-induced climate change,
  Options for adaptation and mitigation.”

 113. Thomas P

  Guy #111 Nyckelorden du missar är ”information relevant to” Information relevant för. Som jag redan initialt förklarade är naturliga variationer relevant kunskap för att kunna förstå de antropogena, vilket, som jag också påpekade från början, du skulle känt till om du tittat i IPCC:s rapporter där naturliga faktorer diskuteras. Eller egentligen hade det räckt om du följt diskussionerna här under den tid du varit närvarande och skrivit inlägg.

 114. Hur man hanterar ”troll”:
  Ta diskutionen om det verkar meningsfullt, annars tiger man bäst ihjäl dem = går ej isvaromål.

 115. Sigge

  #95 Verner

  I varma länder som Indien är elförbrukningen mycket mindre när det blivit mörkt jämfört vad den är mitt på dagen en varm solig dag. Dagar då det är mulet och regnigt är också elförbrukningen mindre.

  Här i Sverige så går en stor del av elen åt till värme. I varmare delar av världen så är det kylning som är en betydande del av elförbrukningen. Kylning krävs mest mitt på dagen när det är varma soliga dagar.

 116. Sigge

  #96 Håkan Bergman

  ”Eftersom vi och norrmännen går före och visar vägen borde regeringen säga till danskar och holländare på skarpen att dom får ta sin del och bygga ut vattenkraften, eller hur?”
  Nej, jag delar inte Din uppfattning.

  För övrigt så tycker jag att det är fel att regeringen skall tala om för andra länder hur de skall minska sina koldioxidutsläpp. I synnerhet till länder som har minskat sina koldioxidutsläpp.

 117. SvanteW

  #99 Lasse
  http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Oresund.html
  Det var en kryptisk Fig från SMHI . Ackumulerat inflöde med negativ skala. Gärna vill jag tolka den såsom Du gör men nog är väl utflöde (negativt inflöde) via Öresund ändå det normala, med tanke på Östersjöns tillrinning? Därför ackumuleras det negativa inflödet under året, och detta år är det negativa inflödet, dvs utflödet rekordstort. Fela mig gärna om jag har rätt 🙂

 118. Guy

  Magnus B # 113

  Du har nog rätt i det här fallet.

 119. Hasse Johansson

  Sveriges bidrag till fossilt koldioxid globalt ca. 1 1/2 promille att jämföra med en flugskit på ett A4 ark!

 120. Lasse

  #116
  Klart du har rätt!
  Hur skall jag förklara bort mitt misstag ?
  Ett rekordutflöde indikerar något annat än ett mindre utflöde.
  Antingen mer sötvatten från nederbörd via älvar och floder. Har vi haft rekordnederbörd?
  Eller har vi skapat ett underskott med lägre vattenstånd, något som kompenseras när vädret så medger.
  Ett ökat flöde bör i alla fall vara positivt även om det inte är saltvatten.

 121. SvanteW

  Lasse #19. Saltpulserna brukar komma mitt i vintern, och om vattenståndet i Östersjön är lågt efter långvariga högtryck som pressat ut vatten via sunden till Nordsjön, så är sannolikheten för ett saltinflöde högre. Så var det 2016 https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/21/extremt-laga-havsvattnet-en-gava-fran-ovan-ostersjon men då jag tittar ut denna molniga morgon kan jag inte dra mig till minnes mera än någon enstaka högttrycksdag från i sommar, så utan att söka fakta gissar jag att utflödet beror på nederbörd.