Den Stora Omställningen

Vad och vilka tjänade Angela Merkel

Efter att under hela sitt vuxna liv ha varit i politikens tjänst ska nu Angela Merkel avgå som Tysklands Förbundskansler. Hon danades i DDR och lämnar ett krisande Tyskland och ett svajande EU efter sig mitt under Den Gröna Omställningen. Det har väckt många frågor om vår framtid, från hur vi ska klara den kommande   →

Vad hände?

Under denna mörka höst med coronapandemin, USA-valets efterspel och det allt ihärdigare talet om den stora återstarten, The Great Reset, söker jag mig gärna tillbaka till Trumps första år vid makten. Inlägget från 4/2 -17 ger en ögonblicksbild och ytterligare minst åtta år bakåt i tiden, via Steve Milloys bok Green Hell. https://klimatupplysningen.se/omstallning-av-den-stora-omstallningen/ Kommentarfältet till   →

President Putin, PIK och berättelsen om klimatkrisen

”När någon utnyttjar barn och tonåringar för sina egna intressen förtjänar det inget annat än att fördömas” så har president Putin uttryckt sig om fenomenet Greta. (Reuters, Länk 1) Vad ligger bakom detta uttalande? För det första känner han sannolikt till historien kring klimatmodellerna, det vill säga att de avviker mer och mer från de   →

Sie kennen mich

”Ni känner mig”. Ja, så marknadsförde Angela Merkel sig inför valet. Det är en sanning med modifikation – så känd, men ändå så okänd. Vem är hon, som har kallats både Mutti Merkel, världens mäktigaste kvinna, ängeln som fått glorian på sned och Europas farligaste kvinna? Lite grävjobb och en intressant artikel, som återfinns på   →