Vad och vilka tjänade Angela Merkel

KU3 okt. 21

Efter att under hela sitt vuxna liv ha varit i politikens tjänst ska nu Angela Merkel avgå som Tysklands Förbundskansler. Hon danades i DDR och lämnar ett krisande Tyskland och ett svajande EU efter sig mitt under Den Gröna Omställningen. Det har väckt många frågor om vår framtid, från hur vi ska klara den kommande vintern till den riktigt stora frågan som Darwall ställde allra sist i sin bok ”The Age of Global Warming – A history (2013):

”The big question is whether the Western mind will be sovereign at the century´s end and the West remain the core of the world economy or relegated to its periphery  – something only the passing of the present century can answer”.

Svaret gällande världsekonomin har vi redan fått. Ännu vet vi inte om västs grundläggande värderingar kommer att överleva Omställningen och dessutom bör man ställa frågan om i vilken utsträckning den ”öppna och skickliga förhandlaren” (enligt F. Reinfeldt) och ”varma, trevliga kompisen, som har väldigt lätt för att anpassa sig” (enligt G. Persson) har hållit i trådarna? (Se text nedan)

¤¤¤

För fyra år sedan skrev jag ett inlägg med rubriken ”Sie kennen mich”.

Här är originalinlägget utan bilder:

Sie kennen mich

Ann L-H  2017-10-08 Klimatpolitik Angela MerkelDen Stora Omställningen 39 kommentarer

Ni känner mig”. Ja, så marknadsförde Angela Merkel sig inför valet. Det är en sanning med modifikation – så känd, men ändå så okänd. Vem är hon, som har kallats både Mutti Merkel, världens mäktigaste kvinna, ängeln som fått glorian på sned och Europas farligaste kvinna?

Lite grävjobb och en intressant artikel, som återfinns på flera håll dök upp:

http://takimag.com/article/merkels_great_transformation/print#axzz4tsXXjFMk

Ny information från denna passar väl in i ”klimatfrågans” utveckling och gör henne något mindre okänd:

Angela föddes 17 juli 1954 i Hamburg, Västtyskland. Hennes far, Horst Kasner, var en lutheransk vänsterinriktad präst. Några månader senare tog han det ovanliga steget att med sin familj flytta till DDR, Templin strax norr om Berlin. Detta var endast ett år efter det att Sovjetstyrkor brutalt hade slagit ner en revolt mot DDR-regimen i Berlin och den stora flyttströmmen gick minsann inte mot utan från DDR. I början av 1960-t blev Fader Kasner ledare för ett prästseminarium vars uppdrag var att utbilda socialistiska kyrkoledare, Kirche im Sozialismus.

Det visade sig snart att Angela blivit begåvad med en imponerande intellektuell kapacitet. 1970, som 16-åring, vann hon t.ex. ett nationellt pris, Russisch Olympiade, i ryska språket.

I hemmet var det gott om böcker vilket var ovanligt där och då. Det förklaras med att Fader Kasner tillhörde nomenklaturan. Angela läste flitigt, bland annat kom hon i kontakt med och tog till sig den ekologi vars rötter går tillbaka till Haeckel och den tyska nationalromantiken.

https://www.klimatupplysningen.se/2015/02/23/haeckel-och-clements-lever/

Till skillnad från de flesta prästbarn fick hon möjlighet att studera fysik på universitetsnivå, först i Leipzig, hon träffade sin förste man Ulrich Merkel i Leningrad och så småningom kom hon till den mest betydelsefulla av akademierna, Akademie der Wissenschaften der DDR där hon mötte sin nuvarande livskamrat, professor Joakim Sauer. De två ingick sedan i den lilla, särskilt pålitliga, grupp, som fick tillåtelse att resa till konferenser i väst. Detta har hon inte varit speciellt intresserad av att berätta om, hon uppges till och med ha glömt att hon runt 1986 tillbringade sex månader i väst, men kom dock ihåg det när dokumenten så berättade. Hon har en doktorsgrad i fysikalisk kemi från Berlinuniversitetet.

Hennes politiska karriär var från början traditionell. Hon gick med i Thälmann Pioneers (1969) och senare i den kommunistiska ungdomsorganisationen Freie Deutsche Jugend (FDJ). I Leipzig var hon en av dess ledare och ledde ett år studier i Marxismens– Leninismens grunder för studenter (enl. FDJs Junge Welt). Senare blev hon även ledare för FDJs lokala avdelning för Agitation och Propaganda vid sitt universitet i Berlin.

När Gorbachev i slutet av 1980-t började tala om behovet av förnyelse av kommunismen, blev hon Perestroikaist med ekologisk inriktning.

Berlinmuren föll 9 november 1989 och en omvälvande tid för Angela Merkel följde. Till det fria valet i Östtyskland våren 1990 hade Wolfgang Schnoor, en vän till hennes far, bildat ett nytt parti, vars motto var Aufbruch-Sozial-Ökologisch (Aufbruch: uppbrott, förnyelse). Angela M. blev partiets pressofficer, men det visade sig strax före valet att Schnoor varit Stasi-informatör. Partiet fick endast 0.9% av rösterna.

Merkel övergick nu till det närliggande partiet, Öst-CDU, som leddes av Lothar de Maiziere, även han vän till familjen. Det partiet hade fått 40 % av rösterna. Hon blev nu pressekreterare åt Lothar de Maiziere, DDRs siste premiärminister. Det avslöjandes snart att även han hade varit Stasi-informatör.

3 oktober 1990 återförenades Öst- och Västtyskland. Efter första förbundsvalet 2 december 1990 blev Angela medlem i Förbundsdagen där Helmuth Kohl (CDU) var Förbundskansler. De gamla Stasi-informatörerna hade ju försvunnit och Angela Merkel blev nu hastigt och lustigt CDUs vice ordförande.

Kohl uppskattade Angela Merkels flit och intellekt och 1994 utsågs hon till miljöminister och fick därmed ansvar för att organisera FNs första Conferens mellan de Parter (COP), som skrivit under klimatkonventionen tre år tidigare i Rio. Den rollen passade Angela Merkel perfekt!

I april 1995 hölls så COP1 i Berlin. Merkels mål vid den här tiden tycktes vara att kämpa mot den förväntade antropogena klimatförändringen. Både Merkel och Kohl kallade koldioxid för Climate Poison i inledningstalen till konferensen, en märklig uppgift från en person med doktorsgrad i fysikalisk kemi.

Men, Angela Merkel siktade högre eller snarare mer globalt. Under hennes ledning lade COP1-mötet definitivt grunden till ”den nya Berlinmuren” dvs muren mellan Annex I och Annex II länderna eller ”Robbing Peter to Pay Paul”. Det är tankar man kan följa från Haeckels ekologi över Stockholmskonferensen, Brundtlandkommissionen, Klimatkonventionen och COP-möte efter COP-möte, tankar vars yttersta mål är The Green Global Government.

Angela Merkel strävade vidare. Normalt höll hon låg profil, men den 22 dec 1999 gick hon ifrån den principen, hon tog kontakt med redaktionen på Frankfurter Allgemeine Zeitung. Utan att i förväg ha informerat Kohl eller hans ställföreträdare Scheüble, erbjöd hon tidningen både en intervju och en debattartikel. Merkel förklarade då att CDU behövde förnyas. Genomslaget blev enormt och Kohl, som redan var plågad av utredningar kring svarta pengar, tvingades avgå. Scheüble blev nu partiordförande, men fick i sin tur snart därefter avgå när det visade sig att även han var inblandad i de svarta affärerna.

Merkel kämpade vidare, konkurrenter inom partiet utmanövrerades efter hand och den 22 november 2005 blev hon till slut Tysklands Förbundskansler.

Samtidigt började hon bygga på en internationell karriär. Hon fann några likasinnade västpolitiker, framför allt Blair med ”New Labour” och den unge senatorn Obama från Chicago.

Merkel stödde de sina och 24 juni 2008 fick Obama hålla ”valtal” i Berlin. Som alltid serverade han ett hänryckande tal, som uppmärksammades världen över och han visste att tiden nu var kommen för att Rädda Planeten. Talet hölls kanske lite förvånande i Tiergarten framför Guld-Elsa, Siegessaüle, segerkolonin, som egentligen var ämnad att påminna om Tysklands segrar.

Den Stora Omställningen. Obama vann, som bekant, valet. Nu skulle det bli förändring och visst blev det så. Med Obama i Vita Huset satsade Merkel på ett nätverk, ett vetenskapligt råd till regeringen för Globala Miljöfrågor, WBGU och med målet om en global omställning av det kapitalistiska systemet i ekologisk riktning. I styrelsen ingick bl.a. Joachim Schellnhuber och Ottmar Edenhofer.

2009 organiserades en WBGU-konferens i Essen ”The Great Transformation”. Förutom tyska ministrar deltog Obamas stabschef John Podesta samt en av Blairs närmaste ideologer. Konferensen handlade om livsstil och värderingar och om hur regeringarna steg för steg skulle kunna förmå sina medborgare att välja en ”uthållig” livsstil. I framtidsvisionen ingick: dekarbonisering genom övergång tillförnybar energi, genomförande av planekonomi och livsstilsförändring.

Eftersom det var tveksamt om denna framtidsvision är möjlig att genomföra i ett demokratiskt samhälle diskuterades kring att det kunde bli nödvändigt att överväga ett globalt expertråd. Få journalister var närvarande och konferensen fick inget direkt genomslag i media då, men nu åtta år senare kan vi inte säga annat än att Agitationen och Propagandan varit effektiva.

Angela Merkels bakgrund, egenskaper och betydelse för ”Den Stora Omställningen” och EUs hållning i klimatfrågan har hittills inte intresserat media här i landet. Det vore verkligen på tiden att hon synades i sömmarna, kvinnan som Fredrik Reinfeldt nyligen (SVT) beskrev med att ”hon är öppen och skicklig på att förhandla”, medan Göran Persson lite förtjust betraktade henne som ”en varm, trevlig kompis, som har väldigt lätt för att anpassa sig”.

Sie kennen mich … oder

Ann Löfving-Henriksson

Ekonomihistorikern Rupert Darwall gav för fyra år sedan ut ”The Age of Global Warming- a history”. En faktaspäckad resa genom tid och rum och en ovärdelig uppslagsbok om idéer och politik kring klimatfrågan. Den 19 oktober släpps hans senaste bok Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex.

¤¤¤

Känner vi Angela Merkel bättre nu än för fyra år sedan?

Ann Löfving-Henriksson

 

Länk 1 Originalinlägget med kommentarer:

Sie kennen mich – Klimatupplysningen

Originalinlägget utgick bland annat från artikeln http://takimag.com/article/merkels_great_transformation/print#axzz4tsXXjFMk

som sedan dess förkortats så att det intressanta mötet 2009 rörande ”Den Stora Omställningen” inte längre finns med.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert+Andersson

  Det har blivit till en vana, rutin, att titta in på Klimatupplysningen det första jag gör när PC-n startas på morgonen. Det är fullt förståeligt att media med SVT i spetsen med en fnysning avfärdar alla referenser till bloggen. Vi är ju ’klimatskeptiker’.

  Det jobbiga för dem är att det här är en seriös plats för att dela kunskap, erfarenhet och genom länkar till viktiga källor. Även kommentarsfältet håller en mycket god ton.

  Jag tar risken att låta självgod, eftersom jag tillsammans med Mats bidrar efter förmåga, och ändå säga att jag alltid lär mig något viktigt för att få perspektiv på de otroligt viktiga politikområdena klimat och energi.

  Så tack Ann för dagens ’lektion’ 🙂

 2. foliehatt

  ”Klimatdiissdent” – Evert.

  Klimatdissident!

 3. Benny

  Skulle tro att de kommunistiska ränderna hon fick under sovjetiska propagandan aldrig gick ur henne utan hon är nog smygsocialist! Obama var också skum och i smyg vurmade för islam under sin tid i Vita Huset. Stödet till islamisterna i Syrien avslöjade honom! Merkel tjänade alltså en socialism styrd av globalisterna som ska regera världen och avskaffa demokratin. Mycket märkligt att tyskarna röstade fram denna Merkel som nära nog förstört Tyskland som industriland.

 4. Bim

  Tack Ann. En förnämlig lektion om mamma Merkel som gör det lättare att förstå vad som driver världspolitiken åt det totalitära hållet.
  Men vad jag inte förstår är att duktiga intelligenta människor inte kan dra korrekta slutsatser om vart deras totalitära idéer leder.
  De har ju massor av exempel mitt framför näsan. Hitler,
  Honnecker, Stalin, Pol Pot, Cauchesko, Fidel Castro osv. Alla har ju skapat ett elände för människor.
  Detta är ju fullskala experiment som visar tydligt vart detta styrelseskick leder.
  Finns det någon slags defekt i annars tillsynes skarpa hjärnor hos dessa despoter. Makt så klart, men den slutar ju oftast i död förnedring i slutändan.
  Man kan ju undra?

 5. Lasse

  Tack Ann för detta porträtt av mutti Merkel.
  Hon har djupt engagerat sig i klimatfrågan.
  Tydligen har hon en favoritplats i Tyskland dit hon drar sig tillbaka, Stralsund.
  Tysk noggrannhet parat med en omutlig inställning ger oss detta bevis på att havsnivån inte är ett bekymmer kopplat till CO2:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

  Tyska elpriser har en annan utvecklingskurva som inte liknar havsnivå-på grund av rädslan för att havsnivån skall skena! 😉

 6. Tack för en utförlig redogörelse över Merkels bakgrund. Jag har själv tänkt i dom banorna när jag började titta på hennes bakgrund isbm den snabba nedstängningen av tysk kärnkraft och att göra sig beroende av rysk gas som verkade helt obegripligt för vem som helst som är politiskt intresserad. Det finns säkert många trådar att nysta i när man försöker förstå storpolitiken. Elisabeth Braws bok God`s Spies som beskriver hur Stasi försökte påverka västvärlden genom kyrkan är en tråd.

 7. Lasse

  Forts #5
  Merkel har givit Tyskarna dyr el:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Strompreis

  Dubblat priset för el till konsument. Nu ca 3 SEK/KWh
  Men man skall inte jämföra detta med Sverige eftersom Tyskar använder gas för uppvärmning.
  Gaspriserna har inte utvecklats lika anmärkningsvärt (ligger på ca 65 öre per KWh :https://gas.preisvergleich.de/info/21/gaspreisentwicklung/

 8. MatsL

  Om det var någon vänskap mellan Merkel och Obama och hur den vänskapen såg ut vet jag inte. Men, det visade sig ju att USA via NSA avlyssnade hennes telefon, se t.ex:
  https://www.svd.se/obama-godkande-avlyssningen-av-merkel – med följande citat ur den artikeln ”Enligt tidningens källa, […], ska Obama dessutom ha beordrat NSA att ta fram så mycket information som möjligt om den tyska förbundskanslern. Orsaken ska ha varit att Barack Obama inte litade på henne och ville veta så mycket som möjligt om henne. Att relationerna mellan de båda inte varit de bästa har varit känt sedan tidigare.”
  Men detta kan naturligtvis ha varit ett schackdrag för att världen inte skulle tro att Obama och Merkel hade en närmare politisk relation. Nå, med detta sagt så är det ändå bra att få en blick på saker och ting från en annan synvinkel. Tack för en intressant sammanställning.

 9. Benny

  Eskil, nu var ju Merkel mot byggandet av Nordstream 2 , det var tysk industri som varit pådrivande och medfinansiär för att det projektet skulle bli av. Ryssland kunde ju lika gärna byggt gasledningarna mot Kina, de köper upp all gas de kan få för det är bättre än att elda med kol. Även i Kina inser man ju att kolkraft inte är bra för hälsan. Att lägga ner kärnkraften i Tyskland var ju naturligtvis galenskap och där var Merkel pådrivande i högsta grad.

 10. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 Benny, dagens TWTW handlar delvis om Kina och dess användningen av kol. Se sid 2-3.
  De skadliga ämnena i kol kan man hantera och de har nyligen sagt att de inte ska bygga kolkraftverk utanför Kina, men de bygger kolkraftverk i rasande fart.

 11. Ann Löfving-Henriksson

  #10 Tillägg:
  Och här är länken till veckans TWTW:
  http://sepp.org/twtwfiles/2021/TWTW%2010-2-2021.pdf

 12. Storpolitik är svårt.https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-german-chancellors-nord-stream-russia-energy-angela-merkel/

 13. Ann Löfving-Henriksson

  # 12 Svårt, säkerligen och inte blir det bättre enklare med en dement president i USA och en premiärminister i UK, som verkar ha tappat fotfästet efter genomgången Covid.

 14. TB

  Bra Ann att du synar Merkel i sömmarna när våra MSN inte kan, vill eller vågar göra det.

 15. OT. FB ligger tydligen nere.

 16. Robert Norling

  #15 Ingemar N.
  Ja, Facebook, Instagram, Whatsapp, Wordfeud och Messenger ligger nere – i hela världen.

 17. Einar Z

  Hej!

  Hittade er blogg av en slump-
  är det tillåtet att gå i polemik? Tänker eftersom den uttalade avsikten verkar vara att bredda debatten. Jag är otroligt intresserad av hur mina meningsmotståndare i den här frågan resonerar.

 18. Håkan Bergman

  Ingemar N. #15
  Var kan jag ge en tumme upp på det?

 19. Anders

  Tack Ann LH! Nyttig påminnelse om de totalitära krafternas styrka, uthållighet och spridningsförmåga! Sinnebilden för en invasiv art…

  I vårt arma boreala land tyder mycket på att den frigidifila (svensson-latin för köldälskande) virusunderarten Climaticus catastrophus ssp. thunbergii smittat ideologerna i Riksdagens hela 7-klöver, såpass att dessa inte längre kan tänka klart och ständigt hostar smittsamt rödgrönt slem, företrädesvis i ”sociala” eller mainstream media.

  Vaccinet finns här på KU!

 20. Magnus

  Jag rekommenderar Motvind Sverige öppen debatt om svensk vindkraft på Facebook. Mycket informativt och lärorikt om svensk energiförsörjning. Det behövs att det finns fler forum för att informera om hur det verkligen förhåller sig.

 21. Lasse

  Aftonbladet ser klimatet som en gåta?
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/z74nVr/gatan-som-ar-avgorande-for-manskligheten-ar-katastrofen-inbyggd

  Forskarna oense!

  Det är långt ifrån den självsäkerhet som råder inom bla bla generationen!
  Även aerosoleffekten tas upp. Det blir varmare när aerosolerna försvinner. Kanske för att molnen blir färre.
  Den forskningen skulle jag tro på!

  Merkels Tyskland har ännu inte börjat minska sina utsläpp nämnvärt. De satsar på kärnkrafts nedstängning.

 22. Ivar Andersson

  #20 Lasse
  ”En annan osäkerhet, enligt Thorsten Mauritsen, är hur naturen reagerar. Om permafrosten skulle smälta och frigöra stora mängder metangas eller om isarna på Grönland eller i Antarktis skulle kollapsa och orsaka massiva havsnivåhöjningar.”
  Thorsten Mauritsen vet alltså ingenting utan börjar med OM. Dvs bara spekulationer för att sjunga med i de klimathotsreligiösas kör och bli försörjd. Ynkligt.

 23. Ann Löfving-Henriksson

  Göteborgs-Postens Karin Pihl har idag en talande ledare kring kostnaderna för klimatomställningen. I ingressen skriver hon:
  ”För att minska beroendet av olja och kol ska samhället drivas av el. Samtidigt har politikerna i Sverige och Europa förstört möjligheterna till en stabil och klimatneutral energiproduktion. Det går inte ihop.”
  Och fortsätter med rubriken:
  ”Vi ska elektrifiera samhället – med vilken el”?

  Inga nya argument för KU, men utförligt och BRA.

 24. Simon

  #22 Ann
  Det får mig att tänka på citatet:
  ”för att göra en omelett måste man knäcka några ägg”

  Att man strävar efter samma centralstyrda samhälle som kommunisterna är uppenbart men sin vana trogen så klarar inte miljöpartisterna av den enklaste konsekvensanalys. I deras fall så kommer man förvisso att knäcka såväl ägg som hela den Svenska ekonomin, däremot kommer inte omeletten gå att grädda då elektricitet till spisen saknas. Kvar blir alltså bara en enda röra av krossade ägg.

 25. Ann Löfving-Henriksson

  # 24
  Simon – Ja, en rödgrön röra!

 26. Lasse

  #24
  Tänker på en annan vis utsago:
  ”Boten är värre än soten”

  Notricks har idag ett alarm: Fler döda på grund av klimatet nu än 1990.
  Som vanligt väger det över mot fler i kyla än i värme.
  https://notrickszone.com/2021/10/04/in-2019-global-deaths-attributable-to-cold-weather-were-24-above-1990-levels/

 27. TB

  Nu ska wedonthavetime.org ”klimatutbilda” riksdagsledamöterna. Helsidesannons i SvD idag. Undertecknat av 16 ledamöter från alla partier utom SD. Tack och lov bara en från M.

 28. Ann Löfving-Henriksson

  Ser i all hast – inte hemma nu – att delar av Nobelpriset i fysik gått till grundläggande forskning kring klimatmodeller. Visst var det den här mannen Manabe (?), som för länge sedan lade en grund för beräkningar, vars resultat till stor del stämmer överens med Happer & W. beräkningar idag, fastän från ett annat håll?

 29. Håkan Bergman

  Ann L-H #28
  Lite snabba fakta.
  https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/manabe/facts/
  https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/hasselmann/facts/

  Hasselman är verksam vid Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Germany, samma institution där Lennart Bengtsson verkat. LB kanske kan ta åt sig lite av äran.

 30. OT Äntligen ett nobelpris till klimatforskare. Finns chans eller risk att alla pris i framtiden kommer att vara kopplade till klimatet. Vi befinner ju oss gudbevars i klimatnödläge. Igår kom Vårt Luleå ut, en tidning från Luleå kommun. Första sidan är full av rubriker, Omställning, Smart Grön Industri, Samarbete, Tillväxt, Omtanke, Hållbar, Miljö Fossilfri Cirkulär. Känns som ett miljöpartistiskt valprogram. Floskler upphöjt i kubik. Hur kommer det sig att ju mer prat om smart grön industri ju fler idioter är det som gör sin stämma hörd. Jag är så otroligt less att dagligen dränkas av meningslös klimatalarmistisk propaganda. Vädret och klimatet låter sig inte påverkas.

 31. Håkan Bergman

  Daniel W. #30
  Nu ska vi inte vara såna, förhoppningsvis kanske LB kommenterar priset här, när han får tid, han lär väl vara nerringd av media för en kommentar nu? Borde alltså.

 32. Håkan Bergman

  Samtidigt i en galax långt, långt borta.
  https://www.politico.eu/article/eu-eurozone-finance-ministers-meeting-energy-prices-green-deal/

 33. Ingemar Säfbom

  OT
  Och att abborrarna blir större beror naturligtvis på klimatet enligt SVT. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/abborrarna-i-norrland-blir-allt-storre-trolig-klimateffekt

 34. Dan

  Naturskyddsföreningen vill förbjuda fossila bränslen från 2030, dvs bensin och diesel samt oljor som industrin använder. ”Det är bråttom nu!”

  Visst är det bråttom.
  Innan alla har upptäckt bluffen.

 35. Simon

  # 34 Dan
  Vad ska man smörja växellådan i vindkraftverken med efter 2030, bananskal?

  https://www.galindberg.se/sv/nyheter/2013/hogpresterande-smorjmedel-for-vindsektorn/

  Intressant förresten att det är Exxons produkter som huvudsakligen används.

  ”Mobilgear SHC™ XMP 320 för att skydda mer än 40 000 växellådor i vindkraftverk världen över och är förstavalet hos majoriteten av världens främsta tillverkare av vindkraftverk.”

  Inte billigt
  https://www.thelubricantstore.com/mobilgear-shc-xmp-320-55-gal-drum

 36. Ivar Andersson

  #23 Ann LH
  Ytterligare en spricka i den klimathotsreligiösa sektens mur. Fler har genomskådat den klimathotsreligiösa sektens ologiska resonemang. En kall vinter och isen i sprickorna i den klimathotsreligiösa sektens mur spränger muren. Tänk om det kan gå lika snabbt som med Berlinmuren och Järnridån.

 37. Dan

  Simon #35:

  ”-Inte vet jag vad de ska smörja med, jag är ingen forskare.”

 38. Bernt O

  #28 – #30
  Vilket hopkok – Nobelpriset i fysik!
  En klimatforskare. En som skapat datormodeller som kopplar samman väder och klimat och en herreman som studerat sparvflockarnas oorganiserade flygande – ” klimatet, ett kaotiskt och komplext system kan bli klart som glas om man lärt sig begripa de bakomliggande mekanismerna”! Om man har sett ljuset… som Nobelkommitten?

 39. Simon

  # 37 Dan

  Ja jag menade självklart vad Naturskyddsföreningen tänkt sig. Gissar att dom inte tänkt så långt än. 🙂

 40. Ola Sandin

  TB # 27
  Eftersom jag är aktiv Moderat, så var det beklämmande att se att en från M uppmanat till ”klimatutbildningen” av Sveriges riksdagsledamöter! Jag har mejlat henna och hennes inom partiet just nu enda klimat sansade person, nämligen Jan Ericson, att absolut inte vara med i denna pinsamma ”utbildning” av någon grundare och VD för ”Wedonthavetime” som heter Ingemar Rentzhog! Otroligt att han lever på detta och kan sätta in en helsida i SvD!

 41. johannes

  #17 Välkommen. Vad är du orolig över?

 42. Ann Löfving-Henriksson

  Bekymret med att smörja växellådan i vindkraftverken i det fossilfria samhället, tror jag att jag vet besked om, mördarsniglar! Vid ett studiebesök på ett av bruken i Bergslagen fick vi höra om hur värdefulla sniglarna var som smörjmedel.
  Återbruk!
  Nobelpriset i fysik kittlar. Kanske det brådskade med Manabe av flera orsaker, åldern, klimatet har nu fått ett pris så den luckan är fylld och kanske innan Happer & W. blivit godkända.
  Möjligen vill Lennart B. på lite mer fast mark under fötterna vill reda ut det.

 43. Ann Löfving-Henriksson

  # 36 Ivar, ja den mest kända Berlinmuren rasade i ett nafs och den andra, den som Angela Merkel bidrog till, den är nog på upphällningen lite här och där i takt med att Annex II länderna lägger beslag på de fossila bränslen som blir tillgängliga.

 44. Håkan Bergman

  Det är symptomatiskt att den av dom tre pristagarna som gör uttalandet – ”det är bråttom, bla, bla…” – är Parisi, alltså inte klimatforskarna.

 45. pekke

  Att få Nobelpris för klimatmodeller låter märkligt, det finns ju ännu inga bevis för att de fungerar, det vet vi först om 50 – 100 år.
  Det här är ett politiskt/ideologiskt pris och inte vetenskapligt.

  Skäms Nobelkommittén !

 46. Mats Zetterberg

  #27 TB
  Vilka är det som skrivit under?

 47. Lasse

  #45 Nog finns det brister i modellerna:
  Förväntar mig en mer kvalificerad kritik men här finns det exempel:
  https://notrickszone.com/category/models/

  Scrolla i listan och även alarmister som Rahmstorf ser hur modellerna går för varma.

 48. Sören G

  #45
  Enligt medierna är det nu bevisat att extrema väderhändelser beror på koldioxid och att vi nu har klimatnödläge och att vi fortast möjligt ska sluta använda fossila bränslen.

  Man säger klimatförändringar men alla har hjärntvättats att koppla till koldioxid.

 49. Per Karlsson

  Såg TV-sändningen rörande nobelpriset. Johan Bergendorff hoppades priset skulle gå till James Hansen, Nasa! JB är ju i likhet med sina kollegor naturvetenskapligt illiterat och då blir det väl så här. Med Hansen, OMG!

 50. Anders

  #17 Einar Z. Du skriver ”Hittade er blogg av en slump-
  är det tillåtet att gå i polemik?”… samt ”Jag är otroligt intresserad av hur mina meningsmotståndare i den här frågan resonerar.”

  Välkommen hit och välkommen att prova om Du känner Dig mobbad eller tagen på allvar när Du för fram en åsikt. Kanske vi egentligen är mer meningsfränder än Du anar? Testa debattklimatet vettja! Vad är det värsta som kan hända därvidlag? Min erfarenhet är att tonen alltid är hövlig här.

 51. L

  Hörde idag i samband med nobelpriset annonserades ut att Deliang Chen slog fast att det är vi människor som påverkar klimatet det fanns inget snack om saken. Har en sådan auktoritet uttalat sig så är det inte mycket att prata om. Hur förklarar man att klimatet i stort sett sköter sig självt till sina bekanta utan framstå som en clown. Jag kan förstå att folk är undrande och vissa fall rädda.

 52. Alldeles nyss var Erika B på Nordnytt och försökte skrämma vettet ur oss. En engelsk forskare hjälpte till. Utsläpp av kvicksilver pga klimatförändringarna hotar rennäringen. En same beskrev sin oro, den är ständigt närvarande. Allt går åt h-e. Kan inte Erika B variera sig lite, kan hon inte underhålla oss lite. Måste hon alltid låta som en domedagspredikant.

 53. Mats Kälvemark

  #51 L
  Det är bara att hänvisa till VERKLIGHETEN och HISTORIEN!
  De bevisar att den uppvärmning som pågår, ca 0,14 gr/decennium på inte sätt är unik. Exempelvis är nuvarande en tämligen exakt kopia i förlopp och hastighet med värmningen 1910-1940 som skedde utan påverkan av fossil koldioxid.
  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen
  Och alla andra värmningar efter senaste istiden, holocent optimum, egyptiska, klassikt grekiska, medeltida värmeperioden. Samtliga med lika höga eller högre temperaturer. Och atmosfärshalten ökar oavbrutet utan minsta hack i Keeliingkurvan trots att CO2-utsläppen 2020 var drygt 6% lägre än föregående år, men vi kan inte se någon accelererande värmning. Snarare har temperaturen varit stabil de senaste ca 5 åren enligt satellitmätningar. Lägg därtill alla klimathot under de senaste 40 åren som förutspått ”jordens undergång” om 10 år, men alla dessa hot har fallerat var 10: e år. Men klimataktiivsterna kommer ändå ständigt undan med sina upprepade lögner!

 54. TB

  #46. Alla partier utom SD, dock bara en M- ledamot.

 55. Simon

  #51
  De som framstår som clowner är väl SVT och Bjerström. Det är ju dessa som inte vågar ta en direktsänd debatt. I stället ägnar man sig åt vuxenmobbing och förminskar personer som inte gör något annat fel än talar om vad IPCC faktiskt säger i sina vetenskapliga rapporter. Till skillnad mot SVT som utgår ifrån ett scenario som IPCC numera anser som så orealistiskt att man tagit bort det.

  Deliang Chen kan ju gärna ansluta på SVTs sida i debatten om han verkligen håller med i deras alarmistiska uttalanden för i så fall är det inte vetenskap han ägnar sig åt.

 56. Brutus

  #55 D Chen är väl svensk representant i IPCC?!
  #40, 27 Sagde Rentzog är väl sta Gretas Schlingman?

 57. Simon

  #56 Brutus
  Här finns en artikel på KU om detta:
  https://klimatupplysningen.se/svar-till-deliang-chen/

 58. Vi har haft flera inlägg om klimatmodellernas misslyckanden. Här är ett exempel https://klimatupplysningen.se/varfor-klimatmodellerna-visar-fel/ och här är ett annat https://klimatupplysningen.se/ipcc-forskarna-erkanner-att-deras-modeller-visar-for-hog-uppvarmning/

  Här är en ganska avancerad analys om de principiella problem som skapandet av klimatmodeller möter https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Kan-datormodeller-forutsaga-klimat.pdf

  Skepsisen bland modellerare brukar vara ganska hög (c:a 50%). De som sysslar med klimatmodeller professionellt vet att de har inbyggda stora svagheter.

  Men bara för att klimatmodellerna är rätt kassa och absolut inte bör ligga till grund för politiska beslut så kan jag ha en viss respekt för de matematiker, dataloger, klimatforskare och statistiker som ändå jobbar med att utveckla sådana. Vem vet, kanske utvecklar de modeller som fungerar som prognosinstrument i en framtid? Om 100 år eller så?

 59. Christian H

  Så har ytterligare ett nobelpris dragits ner i smutsen av politiska skäl. Vi är sedan tidigare vana vid att fredspriset gått till krigiska företrädare som Arafat och Begin, samt till Obama för att de TRODDE att han skulle bli en fredspresident. Nu har nobelpriset i fysik också delats ut för att KVA TROR att människans utsläpp av koldioxid har en helt avgörande inverkan på vårt klimat, vilket ingalunda är bevisat. Dessutom har de fräckheten att påstå av vi nu fått tillförlitliga klimatmodeller som med stor säkerhet kan förutsäga det framtida klimatet. Detta sägs mot bakgrund att klimatmodellerna i över 40 år totalt misslyckats med att ge rimliga resultat jämfört med faktiska mätningar. Otroligt dåligt beslut av Nobelstiftelsen och ett bevis på att de inte håller vetenskapen högt utan nu har förfallit till ett lydigt redskap för politiska krafter

 60. Sören G

  #58
  Priset delades väl ut för någon grundläggande matematik. Men medierna och politikerna m.fl. tolkar förstås det som att det nu är bekräftat att det går åt h-e om användandet av fossila bränslen inte upphör bums

 61. Ulf

  Alestig erkänner glatt att klimatomställningen kraschar Europas energisystem.

  Det står alldeles klart att för de klimathotsreligiösa är tagelskjortan ett mycket viktigt plagg. Men de vill inte bära den ensam utan njutningen blir som störst när alla tvingas ha den på sig. Otäck människotyp som aldrig borde få någon makt. Men genom historien har de varit mycket duktiga på att få makt. Man kan riktigt känna Alestigs glädje genom orden.

  https://www.dn.se/vetenskap/peter-alestig-klimatomstallningen-bakom-hojda-elpriser/

  Det dröjer inte länge nu förrän Europas politiker blir rejält rädda och desperata. Nästa steg blir att subventionera folks elkostnader för att ytterligare förstöra samhällsekonomin. Detta för att undvika folkets vrede. Sydeuropéerna är inte lika lugna som svenskar. Troligen blir det ytterligare EU pengar till detta.

  Detta gör det förstås ännu viktigare för Europas politiker att hävda omställningens nödvändighet. Får folk klart för sig att detta är helt i onödan blir det revolution.
  Samtidigt är det svårt att se att tramset inte avslöjas snart. Jag är faktiskt mycket orolig över vilka opportunister som kan dyka upp och ta över makten. Detta eftersom alla partier mer eller mindre bekänner sig till religionen.

 62. En annan

  Försöker muntra upp stämningen med en liten musiksnutt, håll till godo:
  https://www.youtube.com/watch?v=_QAKz_cxTlQ

 63. Ann Löfving-Henriksson

  Det blir intressant att läsa vad Klimarealistene i Norge m.fl. kommer att skriva om dagens pris, lagom till COP 26.
  Uppkäftig fråga, hade det varit lämpligt att dela priset mellan Manabe som gjorde ett tidigt grundläggande arbete om klimatmodeller med Happers & W.s rapport som nu har beräkningar som anses stämma med mätningarna i atmosfären och kan beskriva den i en modell, som även kan få fram hur stor roll CO2 kan få.
  Har för övrigt KVAs fysiker tillräckliga insikter för att bedöma Happer & W’s rapport?

 64. Ann Löfving-Henriksson

  Jovisst!
  O.H. Ellestad har en fin liten redogörelse om vattenånga och koldioxid som klimatgaser, just idag.
  Klimarealistene.com

 65. jensen

  Man tycker att forskning, som hållit på ett 60-tals år, skulle ha kommit fram till ett verklighetsliknande resultat. Ändå blir skillnaden mellan verkligheten och datoriserade framtiden ständigt större.
  Tydligen har nobelprisutdelarna inte haft tid att studera komplexitetsteori.
  Komplexa, självorganiserande, adaptiva system har en dynamik, som skiljer sig från statiska objekt, t.ex. datorer, som endast kan lösa komplicerade system, i stället för komplexa, på randen till kaos.

  Tiden får utvisa var sanningen ligger.

 66. Ulf

  Jo Einar Z varför skulle det inte vara tillåtet? Vi är inte som klimathotarna.
  Men tänk på att klimatkrisens matadorer vill inte debattera frågan pga att ”science is settled” tvärtom, vill de slippa det eftersom science är långt ifrån settled.

 67. Matsa

  #63
  Det kan man tycka, men KVA bedömer säkert bara artiklar som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. H&W-artikeln blev väl refuserad och bara utlagd på nätet av författarna själva?

 68. #63 Ann Löfving-Henriksson
  Hej Ann, läste DN i kväll, ledaren, Alestig och Maria Gunther och surnade till. Tror vi ska gå på dem som uttrycker sig smart. Här kommentar i DN.

  Vare sig i frack eller fluga och bockande för honoratiores vet ingen i dag hur mycket vår fossilanvändning har bidragit till temperaturökningen sen 1940. Nobelpristagare och andra, ingen vet. Men media vet. Med bildbevis från Gävle och Belgien. Och viktigare. Ingen vet om det har varit bra eller dåligt. Samma här, media vet med bildbevis från bränder. Frack och fluga synes också veta (de flesta vet dock att de inte vet) och uttrycker sig därför smartare. Våra giganter.

 69. Göran S

  Karin Pihl skriver på ledarsidan i GP 5/10 en mycket bra och bitsk inlaga mot den på senare tid förda energipolitiken, en fröjd att läsa för en gångs skull.

  Hon säger bl.a att:
  ”Problemet är bara detta: Politikerna har aktivt förstört möjligheten till ökad elproduktion.” (!)

  Sedan skriver hon bl.a. att man (Miljöpartiet/regeringen) tänker sig ersätta kärnkraft med vindkraft, utan att inse att denna inte är leveranssäker vilket leder till fossila ersättningsalternativ.

  Slutklämmen måste jag bara citera den osar svavel:
  ”Parallellt med elektrifieringen finns också idén om att vi ska minska vår energianvändning. Miljöpartiet vill exempelvis införa en straffskatt på produkter som drar mycket el. En central aspekt i detta är att få medborgarna att minska sin elanvändning säger miljöminister Per Bound (TT 17/3). Indirekt erkänner alltså MP att deras energipolitik leder till elbrist och att folk måste börja vrida ner elementen.”